iUVGi : Health Multi Assurance System

iUVGi: Health Multi Assurance System

Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης

 

Ολοκληρωμένες εφαρμογές Απολύμανσης με Καθαριότητα-Απορρύπανση, Περιβαλλοντική Εξυγίανση και εφαρμογή άμεσης Αποκατάστασης , πριν τη εκ νέου χρήση των χώρων.

Η Ελληνική επιχειρηματικότητα μαζί με τους Επιστήμονες μπορούν να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και μέσα από την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’ όχι μόνο με την ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ άλλα και με την Αποκατάσταση των χώρων , ώστε να είμαστε όλοι κερδισμένοι.

 

Τα Συστήματα Πολλαπλής Διασφάλισης Ολοκληρώνουν την Παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης.

 

Λειτουργίες Συστημάτων Αποκατάστασης .

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός κύκλου πλήρους αποκατάστασης (3 ) τριών σταδίων σε λειτουργία Full Procedure.
  1. Στάδιο : Φίλτρανση-Καθαρισμός του αέρα (Προετοιμασία καθαρής οξείδωσης)
  2. Στάδιο: Οζονοποίηση χώρου (όλου του όγκου m³)
  3. Στάδιο : Καταλυτική Οζονοποίηση (OZCO) ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης της κάθε διαδικασίας χωριστά -ανάλογα με τις ανάγκες-, ακόμα και την δυνατότητα Lift, για καλύτερα αποτελέσματα σε υψηλούς χώρους .

Μερικά από τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάλυψη 360 ° όλων των επιφανειών / Χρήσιμο ύψος 4-9 μέτρα (όλου του όγκου m³)
Υπεριώδης ακτινοβολία: 4χUV-C (187Nm) με όζον & 12χUV-C (254Nm) χωρίς όζον
Κάλυψη: 1800m³ σε 60′ λεπτά
Δυνατότητα Lift σε ύψος 1,90 μέτρα, ( + κάθε διαδικασία χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες )
Χρονική καθυστέρηση έναρξης 15 “(δευτερόλεπτα) για να αποχωρήσει ο χρήστης από τον χώρο
Λειτουργία μέσω εφαρμογής από Tablet
Ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη λειτουργία.
Απομακρυσμένη διακοπή λειτουργίας με μία κίνηση από την εφαρμογή (Emergency Stop)
Μήνυμα αναφοράς (Text) στην εφαρμογή και εκτύπωση από το μηχάνημα στο τέλος της διαδικασίας.
Αναφορά: Ημ/νια , Ώρα, Χειριστής, Χώρος, Διάρκεια κύκλου πλήρους αποκατάστασης , Επιτυχής ή όχι, Lift ενεργό ή όχι
Ελαφριές κατασκευές για ευκολότερη μεταφορά.
Απαραίτητη αλλαγή λαμπτήρων : 10.000ώρες Διάρκεια ζωής
Ελληνικής Κατασκευής (Πλήρης κάλυψη σέρβις και ανταλλακτικών)
Μερικά από χαρακτηριστικά των φίλτρων

 • Δύο (2) διατάξεις φίλτρων με αυξημένες προδιαγραφές για μέγιστες αποδόσεις
  Στην εισαγωγή του αέρα και εξαγωγή αέρα

Οι συγκεκριμένες διπλές διατάξεις φίλτρων να είναι :

 • Αποτέλεσμα προσδιορισμού των ολικών αιωρουμένων σωματιδίων στα : 10 μg/m3. , (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg, για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα.
 • Πλήρης κάλυψη από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, από δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση, για περισσότερη υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ιδιαίτερα ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους.
 • Απαραίτητη αλλαγή φίλτρων : Ανάλογα με την χρήση (π.χ.3-6 μήνες )

Μερικά από τα πλεονεκτήματα

 • Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης, (Intelligent Multi-assurance Systems) το οποίο ακολουθεί διατάξεις και πρότυπα βασιζόμενα στην ενεργοποιημένη αποδοτικότητα κατ΄ όγκο, για μια ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης και για μετά τις εφαρμογές χωρίς υπολειμματικότητα και την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης.
 • Δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να πραγματοποιήσει πολλές διαφορετικές λειτουργίες-διαδικασίες, στις οποίες έως σήμερα χρειαζόμασταν διαφορετικά μηχανήματα.
 • Χρησιμοποιεί την μέθοδος της Καταλυτικής Οζονοποίησης (OZCO), ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα
 • Μπορεί ως συσκευή τεχνολογίας UVC – μετά από την καθαριότητα και την εφαρμογή περιβαλλοντικής εξυγίανσης – να αποδώσει μια ‘’επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης’’, για μείωση του μολυσματικού φορτιού (συμπληρωματικά) ως διαδικασία χωρίς χημικά.

Η μέθοδος της ”Καταλυτικής Οζονοποίησης ” (OZCO) χρησιμοποιείται ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων. Αναδεικνύει τις πολλαπλές εφαρμογές της –εξ’ ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)- στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων και επισκεπτών, των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε ευάλωτους εσωτερικούς χώρους ,για καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.

Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται  από Πιστοποιημένους εφαρμοστές και χωρίς την παρουσία ατόμων.

Όταν η εφαρμοσμένη Αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων βασίζεται -εξ’ ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)- σε Ολοκληρωμένες Εναλλακτικές Λύσεις Ελέγχου, με μεθόδους -επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO )- από συσκευές ”Καταλυτικής Οζονοποίησης ” , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας. 

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

New-2021 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή:  http://klintec.gr/καθαρισμός-εξυγίανση-του-αέρα/health-mult-i-assurance/ ‎

 Σχετικά Άρθρα