Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν, μετά από εφαρμογές απεντομώσεων, για κατσαρίδες , κοριούς,  ψύλλους,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’,  ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), ψείρες του σώματος  και γενικά για όλες τις πληγές «υγειονομικής σημασίας» με  αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  ανακαλύπτουν στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’. Πολλές φόρες όμως ανακαλύπτουν  και  μικροτεμαχίδια εντόμων π.χ  κατσαρίδας αλλα και μικροτριχίδια τρωκτικών, ακόμα και σε υφασμάσημα είδη (ριχτάρια, ταπετσαρίες σαλονιών στρωμάτων, χαλιά-μακέτες) , όπου η συνάρθρωση αυτών των αιτιών θα μπορούσε σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία να προκαλέσει αλλεργίες ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό.

Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” , αλλά και των προβλημάτων  της Διαχείρισης για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” μαζί με το αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Για του κινδύνους αλλά ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , έχουν επισημανθεί τα προβλήματα ελλείψεων για την  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς  ,μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,

Σε προσωπική επιστολή και θέμα την – «Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας.»-επεσήμανα στα αρμόδια τμήματα του Υπ.Α.Α.Τ – τα τεραστία προβλήματα που προκύπτουν ακόμα και σε διαγωνισμούς, επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και για την λειψή μέτρων ,πριν αρχίσουν να γίνονται «σοβαρά ατυχήματα «.  Επεσήμανα δε, ότι λόγω τις χρονίζουσας ανοχής και ‘’δυσανεξίας’’ του ίδιου του συστήματος (έλλειψη οργάνωσης ελέγχων, δομημένης νομοθεσίας, κλπ), η απουσία συγκεκριμένης δομής με καθορισμένες ευθύνες κι αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού να καθιστά το έργο της σύνταξης και ανάπτυξης προγραμμάτων καταπολέμησης σε συνδυασμό ή/και μετά την χρήση βιοκτόνων ιδιαίτερα δύσκολο.

Με έκπληξη στην απάντηση διαπίστωσα ότι, το συγκεκριμένο τμήμα  του Υπ.Α.Α.Τ, μου αναφέρει,  για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, για τα οποία δεν αναφέρομαι στην επιστολή (π.χ. κουνούπια κλπ.) αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί και α) Γεν. Δ/νση. Πρ.Φυτ. αρ.Υπ.Α.Α.Τ β) Γεν.Δ/νση Δημ Υγείας   γ) Τμ.Υγειον.Κανονισμών δ)  Ε.Ε.Ε.Ε.Υ. ε) ΣΕΑΜΕ.

Στους επαγγελματίες εφαρμοστές έχουν γίνει επισημάνσεις για περισσότερη κατανόηση του κανονισμού των βιοκτόνων’’,   αλλά και για τον τρόπο με οποίον ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, έτσι ώστε να γίνεται σχετικά κατανοητή η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων,  με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων , των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα, αλλά και μέσα από απαντήσεις προς τον πρόεδρο του ΣΕΑΜΕ .

Ως παράδειγμα για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού,  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων, θα αναφερθώ στο (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει  (Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)

Στις στοχευμένες ενημερώσεις αναφέρουμε αναλυτικά  για τα προγράμματα και τις ενέργειες που μπορούν να συνεισφέρουν στην  βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων ,π.χ  (όλα τα είδη ενδιαίτησης ( διαμονής ) – μονάδων φιλοξενίας , η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των , αλλά και κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων ). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ευελπιστώ στην Εκπαιδευτική ημερίδα του ΣΕΑΜΕ την 07/12/2019 οι παρευρισκόμενοι να έχουν την δυνατότητα ώστε να τους διευκρινιστούν τυχών απορίες από τα προαναφερόμενα .

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Αυτά γιατί όπως αντιλαμβάνεστε  η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών υγειονομικής σημασίας έχει αφεθεί , στο φιλότιμο και στην ευσυνειδησία του όποιου υπαλλήλου που θα πρέπει να εργαστεί γι αυτό ενδεχομένως συμπληρωματικά των υποχρεώσεών του, είτε σε συλλογικές προσπάθειες (Σύνδεσμος ΣΕΑΜΕ απεντομώσεων-μυοκτονιών, Σωματεία Επιστημών Υγείας και Ελεγκτών Υγείας, κλπ) είτε και σε φιλότιμες προσπάθειες ακόμα και ιδιωτών .

Συνοψίζοντας ,οι επαγγελματίες που εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, άλλα και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1871

Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

Ανακαλύψετε την διαφορετικότητα σε μια Βεβαίωση Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” και συγκρίνετε τη με το ‘‘Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων’’ ενός ‘’Επιμολυσμένου Δωματίου’’.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές   με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε χώρους φιλοξενίας . Ένας ίσως σημαντικός  λόγος που μπορεί να οδήγηση διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας .

Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”  θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν , μετά την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια φιλοξενίας σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” 

Η  αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’

Οι στοχευμένες ενημερώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολήσουν κατά πολύ τους υπεύθυνους στις επιχειρήσεις- εταιρίες φιλοξενίας , μιας και η Ελλάδα προσφέρεται για όλο το χρόνο και για όλες τις ηλικίες επισκεπτών .π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, ).

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ένα Υγειονομικό έλεγχο, είτε είναι τακτικός ή έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας, δεν καλύπτονται με τον  ‘‘ Ατμισμό των Στρωμάτων ’’, τους Βιολογικούς Καθαρισμούς  και τις  ‘‘πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων‘’ , ή/και με τους (ατμοκαθαριστές )οπού  αναφέρεται στην ‘’ κατά το δοκούν’’ ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27,  ή/και με τα φορητά μηχανήματα χειρός τύπου Vacuette των εφαρμογών συντήρησης  για να περάσουν το κριτήριο, πολύ δε περισσότερο με τα ‘’ χαρτάκια πιστοποίησης ‘’. Αν και οι επισημάνσεις έχουν γίνει από 2017, όταν η ευθύνη που ίσως να ξεκινά από την ‘’ κατά το δοκούν’’ ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πάντα θα υπερτερεί η οποία νομοθεσία ή/και η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση ,που θα έχουν ως στόχο τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων- εταιριών φιλοξενίας  , έως ότου το Υπουργείο  τουρισμού και την – Νέα παράταση μέχρι το 2021 – μαζί με τους εμπλεκομένους φορείς, αποφασίσουν για τις αλλαγές , θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερέστατα την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) , αν και περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι υπηρεσίες ενός τουριστικό προϊόντος πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς για να γίνεται όλο και ποιοτικά καλύτερο, ώστε να μπορεί να τους προσφέρει στους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Ο τουριστικός κλάδος πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας ακόμα και το μοντέλο παροχής και τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της φιλοξενίας  που περεχεί, ώστε να ανακαλύψουν την “άγνωστη ακόμα φιλοξενία ” για την Ελλάδα.

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις. 

Οι εκθέσεις και οι ημερίδες για τον τουρισμό –άλλες τελειώνουν και άλλες αρχίζουν– με τους ενδιαφερόμενους στους κλάδους φιλοξενίας  να ενημερώνονται. Θα πρέπει να γνωρίζουν στα θέματα υγιεινής ότι, η καθαριότητα- απορρύπανση , το πλύσιμο και η Εξυγίανση, των αντικειμένων και επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ,   ‘‘Bio-εξυγίανσης’’, εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών και ανά όγκο (m³) ενός χώρου. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών .Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Ανταποκρινόμενοι στην εξωστρέφεια του σήμερα, συνεχίζουμε και προσπαθούμε ανατρέποντας τα δεδομένα να συμβάλλουμε για ότι το καλύτερο, μέσα από την περιβαλλοντική μας πολιτική μας πολιτική και στην φιλοξενία. Υιοθετώντας καινοτομίες με εναρμονισμένες εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές και επαγγελματική βαρύτητα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις , για ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών, στοχεύουμε στην αναβαθμισμένη ποιότητα  των “Καθαρών δωματίων με φιλικό περιβάλλον”.  

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1859

Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας τους, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Όπως έχω αναφερθεί και στις “10 μισές αλήθειες”  ο βομβαρδισμός με διαδικτυακά διαφημιστικά μηνύματα  με προσφερόμενες υπηρεσίες για καθαρισμούς η/και βιολογικούς καθαρισμούς   με την «οικονομικότερη λύση» συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,  κρύβοντας την επικινδυνότητας τους  στις “ μισές αλήθειες” .  Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι, το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων , όπως και για τις υπηρεσίες  εξυγίανσης  των στρωμάτων με  ‘‘ Ατμισμό’’   και  τους  ‘’άγνωστους κίνδυνους’’  μετά τον ‘’Οικολογικό καθαρισμό’’ , αλλά και τις Πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μαζί με την ρύπανση των εσωτερικών χώρων  και τις επιπτώσεις στην υγεία μας .

Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές γίνεται μεγαλύτερο , σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής  για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης   με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις .

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών ,  απαιτούν την χρησιμοποίηση Επαγγελμάτων συστημάτων και μεθόδων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα, χωρίς την δημιουργία  επιμόλυνσης,  αποφέροντας δε την δημιουργία  ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος. Έτσι θα μπορούν να παρέχουν Βεβαίωση των παρεχόμενων εφαρμογών, εφόσον πρώτα έχουν μελετήσει ορθά και λεπτομερέστατα την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) του Υπουργείου Υγείας, όπου περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Την ώρα που η βιομηχανία καθαρισμών αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι καταναλωτές –ιδιώτες και επαγγελματίες– έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις. Από τη μία ο ισχυρός ανταγωνισμός– αθέμιτος και μη– και από την άλλη ο πλήρης εγκλωβισμός στις “ μισές αλήθειες”  σε πολλά Websites ,ακόμα και των διαδικτυακών  Brokers  που προσπαθούν να προσελκύσουν  επισκέπτες –πελάτες, μέσα από την αντιγραφή φράσεων και εννοιών , ωστε  να πείσουν έκτος από τους καταναλωτές και τις εταιρείες ΜΜΜ (Λεωφορεία}  και τους ξενοδόχους.

Ίσως και να υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών με ελλιπή ενημέρωση, για το τι είναι στην πραγματικότητα ένας βιολογικός καθαρισμός , ώστε να κατανοήσουν  ότι  δεν έχει καμία σχέση με τον καθαρισμό στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών, σαλονιών αυτοκινήτων , Μ.Μ.Μ. κλπ.

Βιολογικοί Καθαρισμοί : Η διαχείριση υγρών όσο και στερεών αποβλήτων, είναι ένα πρόβλημα που η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων πόρων από τα αστικά απόβλητα.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η Οδηγία για τους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι πόλεις και οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στη χώρα λειτουργούν περισσότεροι από 300 βιολογικοί καθαρισμοί …(Π.χ των Δήμων  Τρικάλων,  Βέροιας,κ.α)  .. εναρμονισμένοι με αυτή Ελληνική νομοθεσία. H ΕΥΔΑΠ, πάντα πρωτοπόρος στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα  ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων  στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο Θριάσιο Πεδίο και στη νήσο Ψυττάλεια. Στο νησί υπάρχουν εγκαταστάσεις  Βιολογικού  καθαρισμού  των λυμάτων  που είναι οι μεγαλύτερες της Ευρώπης και από τις μεγαλύτερες του κόσμου.

Συμπέρασμα : Οι αναφορές  για βιολογικούς καθαρισμούς σε αυτοκίνητα, σαλόνια, στρώματα, κ.α. πρέπει να ερμηνεύονται ως  ‘’επεξεργασία των αποβλήτων’’ που βρίσκονται στους κάδους των μηχανημάτων.

Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το   Bio -Περιβάλλον  μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους.

Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, για τις αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται, ως  εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές στην αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος, με Πρωτόκολλα επαγγελματικών Bio- εφαρμογών για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής διαβίωσης, εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η έννοια της καθαριότητας του  Βιο – περιβάλλοντος χώρου,  ιδιωτικού ή δημοσίου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα ως και σήμερα. Πολλές φράσεις μας ή/και έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρονται  ευσυνείδητα και επ’ ουδενί , στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση των Bio-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

Όταν ανατρέξτε στα άρθρα για όλους τους εσωτερικούς χώρους θα ανακαλύψετε:

α)  Στο Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα, θα ανακαλύψετε γιατί ‘‘ το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

β) Στο Προάγοντας την καθαριότητα… θα ανακαλύψετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναβαθμίσετε την ποιότητα του χώρου σας, αλλά και γιατί το σύστημα Kirby δεν είναι σύστημα βιολογικού καθαρισμού.

γ) Στο Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θα ανακαλύψτε πως οι παρευρισκόμενοι επαγγελματίες παρακολουθώντας τα  Εκπαιδευτικά  Σεμινάρια ενημερώνονται  για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  σε εσωτερικούς Χώρους.

δ) Στις εφαρμογές Bio-καθαρισμού  έκτος από το να ανακαλύψετε πως μπορείτε να Προσφέρετε ευεξία και άνεση στα ταξίδια των φιλοξενούμενων ταξιδευτών σας, θα βρείτε και τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στον   ‘‘ Ατμισμό των Στρωμάτων ’’  και στο επαγγελματικό σύστημα με την εξειδικευμένη μέθοδο ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, για να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’. Συνδυάζειτο δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) και την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης . Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τουςχωρίς την χρήση χημικών. Επιπλέον δεν μεταφέρει τον ατμό στο χώρο – αποφεύγοντας την  δημιουργία επιμόλυνσης – με ‘’ τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’  λόγο υψηλών θερμοκρασιών ( 184,13⁰C), όπου ο τρόπος αλληλεπίδρασης των με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , που μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις .

ε) Προσοχή λοιπόν στους ‘’οζονιστές ’’ διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντοςOzone – O3), για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, χρειάζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις όπου το όζον είναι επιβλαβές με την εισπνοή του για την ανθρώπινη υγεία. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει μετά την παραγωγή όζοντος ,από όποιο σύστημα εκκένωσης μέσα στον περιβάλλοντα χώρο –με την απουσία ανθρώπων – να γίνεται υποχρεωτική εξουδετέρωση με (καταλυτική διεργασία -μετατροπή και επαναφορά σε οξυγόνο), όπως τα καινοτόμα πατενταρισμένα συστήματα Hygene Air 200 με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ για απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα. Πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με οζονοποιημένο νερό (Hygene Water ) για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Όταν χρειάζονται υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος για την στοχευμένη απολύμανση, (ποσότητες που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό) και η αφαίρεση του γίνει μόνο με τον αερισμό  και το άνοιγμα των παραθύρων , οι επιστήμονες δεν μπορούν να μας αποκλείσουν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, από την παραμονή σε κρυφά σημεία του βλαβερού όζοντος στον εσωτερικό χώρο.

στ) Στο Καθαρισμός-Εξυγίανση του Αέρα το σύστημα HealthWay EMF™ , (Powerful High Ozone air purification) με τον χαρακτηρισμό ως Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ και  την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών, εξουδετερώνει: 98-100% ιούς 98-100% βακτηρίδια 94-100% μύκητες. Με την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ για έναν Καθαρό και υγιή αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, μπορεί να  συνεισφέρει  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, έως την Επαναβεβαίωση των Bio-εφαρμογών, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Απολύμανση: Για τους ειδικούς ο ορισμός απολύμανση, είναι η διαδικασία εφαρμογής μεθόδων για την στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για δε τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για δε τους ιούς κατά 99,99%).Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Όπως και να ονομάζεται ο καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών .

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες με email στο vgenis@otenet.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/είναι-επικίνδυνε…ι-μισές-αλήθειες/ ‎

Λεπτομέρειες που αφορούν την υγεία πριν την αγορά των χαλιών σας.!!!

Όταν αγοράζετε κάτι για το χώρο σας θέλετε να είναι ασφαλές για την υγεία σας. Έτσι προσπαθείτε να επιλέγετε πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία θα είστε βέβαιοι ότι τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να διαρκέσουν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά κάποια πράγματα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν αγοράζετε π.χ ένα χαλί είναι : Το μέγεθος, τα μοντέρνα ή παραδοσιακά σχέδια που πρέπει  να ταιριάζουν στο χώρο , το ύψος του πέλους και την πυκνότητα του με φυσικά ή συνθετικά υλικά, ζωντανά χρώματα με χρωστικές ουσίες -φυσικές ή συνθετικές κλπ

Μπορεί να τηρούν τα προαναφερόμενα άλλα θα πρέπει να ελέγξουμε τις παραμέτρους που αφορούν την υγεία .

Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν ότι πολλά υφασμάσημα είδη χαλιά-μακέτες, ριχτάρια, μπορεί να περιέχουν ρύπους μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’ οι οποίες σε άτομα με ευαισθησία,  μπορεί να τους προκαλέσουν αλλεργίες  ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό τους.

Έτσι το πρώτο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να βεβαιωθείτε είναι ότι κάποιο από τα προαναφερόμενα υλικά δεν επηρεάζει άτομα με αλλεργίες που διαμένουν στο χώρο. Επίσης ,θα πρέπει να σκεφτείτε κάποιες πρακτικές  λεπτομέρειες  όπως :

α)  Όταν το παραλάβετε θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί το περιττό χνούδι ,να έχει απορρυπανθεί  και απολυμανθεί με μεθόδους  χωρίς την χρήση χημικών και υποληματικότητα.

β) Θα πρέπει να γνωρίζετε πώς θα το συντηρείται στην καθημερινότητα σας, πώς θα το καθαρίζεται – σκουπίζεται εύκολα και πως -με τι μηχανήματα θα κάνετε την καθαριότητα σας , αν αφαιρούνται εύκολα οι λεκέδες τις καθημερινότητας, άλλα και κάθε ποτέ και πως θα πρέπει να πλένετε και να απολυμαίνεται.

Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται άσχετα με την καλαισθησία ενός χαλιού , αλλά είναι θέματα που πρέπει να εξετάσετε πριν την αγορά του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις ίδιες σκέψεις-βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουμε και για την  αγορά, σε στρώματα , σαλόνια , παπλώματα, κουβέρτες, κλπ.

Οι αναρτητεες  εγκύκλιοι του Υπουργείου  Υγείας στο διαδίκτυο  προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας Περιφερειακές Ενότητες  αλλά και την απαρέγκλιτη εφαρμογή  της  Εγκύκλιου για όλα τα Μ.Μ.Μ  – μιας και είναι την εν ισχύ – αναφέρετε και στην φετινή   Εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων» ,μας αναδεικνύουν την αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας, ιών, βακτηρίων κλπ, αλλά και την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς),  δημιουργώντας  αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις απέναντι στο υποτίθεται καθαρό, μιας και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων, ώστε να διασαλπισθούν οι συνθήκες υγιεινής  για ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται όταν αγοράζεται από Δεύτερο χέρι (Second Hand ),  όπου και εδώ το Υπουργείου Υγείας έχει εκδώσει εγκύκλιο «Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών», κλπ

Ο βασικότερος κανόνας της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Επαγγελματική συντήρηση

 Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των συνθηκών υγιεινής των καταναλωτών για μια ποιοτική διαβίωση,  για την συντήρηση τους θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα πρόγραμμα καθαρισμού και φύλαξης των χαλιών τους, τα οποία  πρέπει να  ανταποκρίνονται πλήρως στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής , όπως και οι όποιες εφαρμογές που θα εξασφαλίζουν ένα υγιεινό περιβάλλον στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών ,  τα οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα  με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

‘‘Όλοι γνωρίζουμε ότι το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

Για την KlinTec η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό  η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Ένας υγιής εσωτερικός χώρος χρειάζεται συστηματικά επιμελημένη συντήρηση, (σε τακτά χρονικά διαστήματα), αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio- εφαρμογές , δυο φορές ανά έτος  (μ/ο), ως  ‘‘ Φυσική εναλλακτική λύση’’ για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination), αλλά και για  την προστασία από τους  ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’, εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια». 

Think decontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Η KlinTec  ‘’ενσωματώνοντας’’ όλα τα  Ενδο επιχειρηματικά τμήματα υποστήριξης αναπτύσσει ολοκληρωμένες τεχνικές ειδικών δεξιοτήτων  και αναδεικνύει με σεβασμό στις ανάγκες του Bio – περιβάλλοντος την εφαρμοσμένη ποιοτική καθαριότητα ,για τα Σύγχρονα και Ολοκληρωμένα Πρότυπα Καθαρισμού.  Με αναβαθμισμένες τις καινοτόμες υπηρεσίες Δημιουργεί μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, με καινοτόμα προγράμματα συνεργασιών, συμβάλλοντας ενεργά στις λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθαριότητα, έτσι ώστε ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ να μετατρέπεται  σε καθαρό, υγιή και ασφαλή ,όπως αναφέρουν και οι επιστήμονες  στα μέτρα προστασίας από ιούς και βακτήρια,κλπ.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων του Greenest , έχουν  συνδέσει ταυτόχρονα  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της KlinTecφιλικών προς το περιβάλλον αλλά και με αξιολόγηση των ποιοτικών  και οικονομικών υπηρεσιών καθαρισμού,  δημιουργώντας καινοτόμες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας του After Sales Service, έτσι ώστε οι Επαγγελματίες Εμπορίας (χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών) άλλα και Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού, εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του πρωταρχικού μας στόχου, καθίσταται η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Καινοτομία κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Πελάτη, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Εσείς μπορείτε να αγοράζεται τα καινούργια σας ,χαλιά ,στρώματα, σαλόνια ή να στρώνεται τα χαλιά σας για το χειμώνα.

Εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα που χρειάζεται ο χώρος σας,ώστε να εξασφαλίσετε ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://klintec.gr/λεπτομέρειες-που…ούν-την-υγεία-πρ/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 2. Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.
 3. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 6. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 7. Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!
 8. Το Bio-περιβάλλον στην προστασία του Περιβάλλοντος.
 9. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 10. Η Ενδο-επιχειρηματικότητα ΄΄εν Δράσει΄΄

Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.

Μήπως και τα δικά σας ‘’φυλαγμένα χαλιά’’ έχουν  αυτό το περιεχόμενο;

Το περιεχόμενο της φωτογραφίας- μια εικόνα χίλιες λέξεις– μπορεί να περιέχει πολλά  «Αόρατα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία», που όλοι πλέον ξέρουμε πόσο επιβλαβή είναι για την υγεία ένα μολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον , αλλά και πως πρέπει τα αντιμετωπίσουμε για την προστασία του βίου μας. Μερικά από αυτά που περιέχουν τα χαλιά, προκαλούν τρεις φορές υψηλότερη επιβάρυνσησυγκριτικά με τα επίπεδα ρυπαντών  του εξωτερικού αέρα, γιατί μπορεί εκτός των άλλων να είναι φορμαλδεΰνη, καθαριστικά, πίσσα, εντομοκτόνα, βιομηχανικοί ρύποι, κλπ.

Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των καταναλωτών, γίνονται προσπάθειες για να ενημερωθούν  για τις μεγάλες συνέπιες στην υγεία , την οικονομία αλλά και το περιβάλλον από  την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών. Ο προβληματισμός τους πρέπει να γίνετε μεγαλύτερος όταν θα στρώνουν  τα χαλιά, τα οποία ναι μεν θα φαίνονται καθαρά, αλλά μέσα ίσως να έχουν ‘‘Ξεπλυμένη στερεή βρωμιά με επικίνδυνα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’.

Αυτά τα προβλήματα  μπορούν να μειωθούν  ή/και να εκλείψουν  μέσα από μία ολιστική προσέγγιση που θα βασίζεται,  στην ριζική διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της παροχής των υπηρεσιών , με ορισμούς στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής  και τήρησης μιας πλήρους ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καθαρισμού. Οι καταναλωτές, αν και δεν έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται , δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα πρόγραμμα καθαρισμού και φύλαξης των χαλιών τους, τα οποία  πρέπει να  ανταποκρίνονται  πλήρως στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών ,  τα οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα  με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Έτσι οι καταναλωτές θα γνωρίζουν τα πάντα για τον ακριβή χειρισμό στην περιουσία τους από την παραλαβή , τις εφαρμογές ποιοτικού καθαρισμού-απολύμανσης, άλλα και τις συνθήκες φύλαξης και επιστροφής.  Αν και έχει γίνει -‘’Επιτακτική ανάγκη η ορθή επιλογή του επαγγελματία καθαριστή ταπήτων –ταπετσαριών,-  λαμβάνοντας ως παράδειγμα  τα μελή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ “Η ΑΤΤΙΚΗ”, όπου πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό Δεοντολογίας του Σωματείου και μπορεί να ελέγχουν αν υπάρξει προβληματική παροχή υπηρεσιών από την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή,  θα πρέπει να αναλάβουν δράση για το πως μπορούν να προστατευτούν από τα ‘‘Υποτιθέμενα Tαπητοκαθαριστηρία’’, -μιας και οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι –  για προβλήματα  από στην  παροχή υπηρεσιών  με τις συνακόλουθες συνέπειες, όχι  μονό στην περιουσία άλλα  και στην Υγεία τους .  

Η αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, ως επιτακτική ανάγκη για την  διαχείριση της αέριας ρύπανσης στους χώρους ενδιαίτησης, άλλα  και για τις επιπτώσεις στην υγεία μας  στην σημερινή εποχή, ώστε να κρίνεται απαραίτητη η εξάλειψη αυτού του προβλήματος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

‘’Ακόμα κι αν δεν είστε μανιακοί με την υγιεινή, η Καθαριότητα των στρωμάτων, ως επιτακτική ανάγκη, είναι πλέον αναπόφευκτη’’

Μεγαλύτερη προσοχή  χρειάζεται και όχι να είστε ‘’επιστήμονας’’. Επενδύοντας στην προαγωγή ποιοτικής καθαριότητας , εξασφαλίζετε ένα υγιέστερο περιβάλλον για ένα βελτιωμένο τρόπο ζωής, καταρρίπτοντας σύγχρονος ισχυρισμούς με ισχυρά πλεονεκτήματα συμβίωσης με τα ακάρεα και την αντιμετώπιση τους. Με την ολιστική προσέγγιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς  χώρους ,πρέπει να  ξεπερνάμε  τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας και αναβαθμίζουμε την έννοια της προστιθέμενης αξίας των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας ,με την καλύτερη δυνατή απόδοση για μια ‘’Υγιέστερη Διαβίωση’’,  μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών με εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων.

Για την KlinTec η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό  η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία! Ένας υγιής εσωτερικός χώρος χρειάζεται συστηματικά επιμελημένη συντήρηση, (σε τακτά χρονικά διαστήματα), αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio- εφαρμογές , δυο φορές ανά έτος  (μ/ο), ως  ‘‘ Φυσική εναλλακτική λύση’’ για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination), αλλά και για  την προστασία από τους  ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’, εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια». 

Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Μπορούν όμως να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου η συμπληρωματικά με διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής για  ποιοτική διαβίωση σε όλους τους εσωτερικούς  χώρους, με βάση τα νέα πρότυπα στην εξέλιξη της έννοιας του “καθαρού εσωτερικού χώρου”. Όπως π.χ  σε Σπίτια, Βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς, κλειστούς χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας ,  Ξενοδοχεία,  Αίθουσες προβολών (σινεμάδες),   σκάφη αναψυχής ,  καμπίνες πλοίων, χώρους συνεδριάσεων, Γυμναστήρια, Επαγγελματικούς χώρους, η κάθε εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός τουρισμόςΚέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρεία, (Hospitality),  Φαρμακεία, κ.λ.

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα κλπ δεν Απολυμαίνονται.

Με στόχο να ενισχύσουμε αποτελεσματικά το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των συνανθρώπων μας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις δράσεις και στις ενέργειές μας, με  επικέντρωση στην πρόληψη για τον έλεγχο της μείωσης άλλα και στην αντιμετώπιση-εξάλειψη στους διαβιβαστές- φορείς με εστίαση σε (Ψείρες του σώματοςΆκαρι της ψώραςΑκάρεα των περιστεριώνΤσιμπούριαΚοριούς (Bed Bugs)Ψύλλους, κ.α.), οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν ένα μεγάλο εύρος παθογόνων μικροοργανισμών στους ανθρώπους και τα ζώα.  Συνεχίζουμε και έκτος την  αναγκαία ενημέρωση για τα μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας, φροντίζουμε  με την τήρηση βασικών κανόνων   για το καθαρό και υγιεινό περιβάλλον του αύριο,- Όχι Αποστερημένο –χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα με Διαταραχές και Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.

 

‘Όλοι γνωρίζουμε ότι το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

Πριν λοιπόν στρώσετε τα χαλιά σας θα πρέπει να ελέγξετε σχολαστικά όλες τις παραμέτρους.

 • Ένας χρωστικός λεκές δεν δημιουργεί πρόβλημα υγείας.
 • Ελέγξετε για χνούδια, τρίχες, κ.α.
 • Ελέγξετε για μούχλα ή/και οσμές μούχλας.
 • Ελέγξετε για ‘’περίεργες οσμές’’ που ίσως να είναι επικαλυμμένες με αρώματα.
 • Ελέγξετε χαλιά ή/και μοκέτες με υπόστρωμα λατέξ ή ‘’οικολογικό υπόστρωμα’’ για μυρωδιά ‘’αμμωνίας’’ άλλα και τσούξιμο στα μάτια. 

Επιπλέον κάντε ένα απλό test

 • Σκουπίστε με την ηλεκτρική σας σκούπα το χαλί πολύ-πολύ προσεκτικά, γυριστέ το ανάποδα και χτυπήστε το στην “ράχη” ή  τινάξτε το χοροπηδώντας από την πίσω πλευρά.
 • Αν δεν βγάλει τίποτα στρώστε το και φροντίστε για την σωστή συντήρηση του.
 • Αν βγάλει έστω και “λίγη σκόνη ” τότε μην κάνετε τίποτα. Χρειάζονται να δοθούν λύσεις με Απαρέγκλιτη τήρηση των όρων υγιεινής ,γιατί δεν μπορούν να αποκλειστούν ακόμα και σοβαρά πρόβλημα υγείας σε ευπαθείς ομάδες.

Μερικές προτάσεις για ένα καλύτερο υγιεινό περιβάλλον.

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/βασικές-αρχές-διασφάλισης/

Σχετικά Άρθρα

 1. Εναρμονισμένα πρότυπα καθαρισμού πριν το στρώσιμο των χαλιών
 2. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 3. Η ανατομία ενός χαλιού!!
 4. Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 5. Βρείτε ένα καθαρό χώρο για σας!!
 6. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 7. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 8. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 9. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 10. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 11. Οι 10 +1 λόγοι μείωσης – αποφυγής αλλεργιών με την καθαριότητα.
 12. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.
 13. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 14. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 15. Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους.
 16. Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!
 17. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.
 18. Η συμβίωση με τα ακάρεα και η αντιμετώπιση τους.
 19. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 20. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 21. Γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας ;
 22. Αυτό που φαίνεται Καθαρό, Υγιές είναι;
 23. Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους
 24. Μούχλα στο στρώμα!!!!
 25. Προκλήσεις αποτελεσματικότητας στον περιορισμό της εσωτερικής ρύπανσης.
 26. Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους .
 27. Τι κάνετε για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους;
 28. Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.
 29. Μήπως πρέπει να αναβαθμίσουμε το πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 30. Εναλλακτικές μέθοδοι ανασταλτικής ‘‘αντιπαρασιτικής ασφάλειας’’ ταπήτων.!!
 31. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 32. Πολυδάπανες οι »κρυφές χρεώσεις» μετά τον καθαρισμό στρωμάτων …
 33. Όσα θα θέλατε να ξέρετε για φροντίδα σωστής συντήρησης στρωμάτων.
 34. Εξασφαλισμένες Υπηρεσίες Υγιεινής Χώρων Φιλοξενίας Ζώων.!!
 35. Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.

Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ) αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα ή βακτήρια, μέσω της δράσης των δραστικών ουσιών που περιέχουν. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων προϊόντων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Χρειάζεται λεπτομερέστατη μελέτη από τους επιστήμονες που φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ  και οι υπεύθυνοι για τις εφαρμογές.

Παράδειγμα: Την ανάλυση στο γιατί πρέπει να γίνονται πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων , (Απορρύπανση –Περιαυτολογική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα ) βρίσκεται στο  Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012  σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων

 Έως τις 18 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παρών κανονισμός συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.

Στην έκθεση αυτή εξετάζονται, μεταξύ άλλων:

α) η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών ως μέσο για τον περιορισμό στο ελάχιστο της χρήσης των βιοκτόνων·

β) οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι για την παρακολούθηση της χρήσης των βιοκτόνων·

γ) η ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όσον αφορά τη χρήση βιοκτόνων·

δ) οι κίνδυνοι που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων σε συγκεκριμένους χώρους όπως σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, ή χώροι που ευρίσκονται πλησίον υδάτων επιφανείας ή υπογείων υδάτων και κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών·

ε) ο ρόλος τον οποίο η βελτιωμένη απόδοση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την εφαρμογή βιοκτόνων θα μπορούσε να διαδραματίσει στην αειφόρο χρήση. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012, σχετικά με τη διάθεση και τη χρήση βιοκτόνων :PDF

Νομοθετικά Θέματα για Βιοκτόνα – PestPractice Training

Περισσότερες λεπτομερές  στο ΥΠ.Α.Α.Τ , ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  email: dgkilpathi@minagric.gr

Διαρκής Ενημέρωση -Σεμινάρια

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Υ.Γ.: Θα είμαι στην  διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/ίσως-και-να-χρει…ι-περισσότερη-κα/ 

Σχετικά Άρθρα

 1. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 2. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 3. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 4. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 5. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 6. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 7. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 8. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 9. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 10. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 11. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 12. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 13. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 14. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 15. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 16. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 17. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 18. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 19. Μούχλα στο στρώμα!!!!– Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 20. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 21. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 22. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 23. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.
 24. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 25. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 26. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 27. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 28. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 29. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.

Τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”

Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!

BiOzone : Μια τεχνολογικά εναλλακτική μέθοδος ελέγχου, φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά και στο Bio – περιβάλλον.

Τα πρόγραμμα της BiOzone ανταποκρίνονται  πλήρως στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι εφαρμογές των προγραμμάτων της BiOzone ανταποκρίνονται πλήρως μέσα από το πρόγραμμα του Greenest, καλύπτοντας τους  τομείς της επιστημονικής τεχνικής μελέτης των  P.C.S. Εφαρμοστων  , σε ελέγχους π.χ (απεντομώσεων – μυοκτονίων, του HACCP ) αλλά και σε περιπτώσεις  – (ISO 14001-EMAS) – για καλύτερη υγιεινή και την παράλληλη μείωση της χρήσης επιβλαβών ουσιών. κλπ.

‘‘Όλοι γνωρίζουμε ότι το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

Όταν αρχίζουν οι προετοιμασίες για την φροντίδα των σπιτιών χρειάζεται μεγάλη προσοχή , διότι πολλοί » ημιμαθείς επαγγελματίες εφαρμοστές και μη ’’ – αλλά και ιδιώτες που κυκλοφορούν ανάμεσα μας, συνεχίζουν να γίνονται  Bio – κτόνοι στο σπίτι μας.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο – η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων. Αν και η πλήρης ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες  που θα εφαρμοστούν στους χώρους είναι υποχρεωτική , θα σας επισημάνουμε ότι καθαριότητα , εξυγίανση και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα, εξυγίανση και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Έκτος από το σπίτι μας, εσωτερικοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) φιλοξενίας  είναι και η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) ,οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των, αλλά και τα  Σκάφη Αναψυχής .

Βάλτε ένα Συν + στην υγιεινή των χωρών σας .

Κερδίστε Ανταποδοτικά Οφέλη μαζί με τον Καθαρισμό Στρωμάτων και Σαλονιών :

ΕξασφαλίΖω : Η Προστιθέμενη αξία στην Προάσπιση των συνθηκών Υγιεινής .

Η αναγκαιότητα εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων με πρότυπα αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας ξεκινά από την υποχρεωτική εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος φροντίδας,  (Deep-Depollution), απόλυτα σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές Bio –απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων. H Bio –απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία είναι πιο ενδελεχής διεξάγεται με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’. Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα μας -ως ειδικοί στη διασφάλιση της Υγιεινής- μέσω της διαδικασίας  του προγράμματος  Healthy Interior  Environment ,  οπού υλοποιούμε παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση , ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’ και  υγιεινή των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.

Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, για την τήρηση μιας αποτελεσματικής ‘‘περιβαλλοντολογικής Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) κρίνετε αναγκαία,  για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων,.  Επιπλέον δε είναι απαραίτητη στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων από την “ εσωτερική επιμόλυνση”  και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”,  οι όποιοι μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές σε ‘’ υποτίθεται καθαρούς’’ χώρους, άλλα και απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης στους εσωτερικούς  χώρους, χωρίς υπολειμματικότητα. 

Η εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά όγκο, γίνεται με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον ’’ χωρίς υπολειμματικότητα, δημιουργώντας τους  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’  σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς),  δρώντας μαζί με την παράλληλη »ανασταλτική ανάπτυξη τους΄΄χωρίς την χρήση χημικών.

Επιπλέον δε όλοι οι φορείς που εμπλέκονται  στις στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου, για την  Διαχείριση κρουσμάτων για την Ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ),  θα πρέπει  να συνιστούν μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/εξασφαλίζω-ένα-υ…νό-περιβάλλον-σή/

Σχετικά Άρθρα

 1. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 2. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 3. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 4. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 5. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 6. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 7. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 8. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 9. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 10. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 11. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 12. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 13. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 14. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 15. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 16. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 17. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 18. Μούχλα στο στρώμα!!!!Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 19. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 20. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 21. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 22. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.
 23. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 24. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 25. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 26. Ξενοδοχεία: Άμεσες λύσεις για περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία.
 27. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 28. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 29. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 30. Τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”

Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.

Από τον Σεπτέμβρη του 1989 φτάσαμε στο Σεπτέμβρη του 2019. Αυτά τα 30 χρονιά  με μικρά βήματα έχουμε καταφέρει  να προσφέρουμε “πολλά για σας- χάριν σε σας”.  

Η  KlinTec  μέσα από την ανάπτυξη της Ενδο-επιχειρηματικότητας ΄΄εν Δράσει΄΄ αναβαθμίζει την έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου.  Η «Υγιεινή διαβίωση»  ενεργεί ως μέγιστος βαθμός προστασίας στην προαγωγή της υγείας αναβαθμίζοντας έτσι την Ποιότητα του Τρόπου Ζωής, για μια εσωτερική αρμονία και ηρεμία.

Η επέκταση της ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης απέναντι στο Bio – περιβάλλον  είναι ζωτικής σημασίας για μας , μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος, στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

 Η Διαρκής ενημέρωση, η συμμετοχή σε εκθέσεις σεμινάρια –– Forum, είναι οι Βέλτιστες Πρακτικές ‘’Οικολογικού Σχεδιασμού’’ με Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού, στις εξελίξεις για το Περιβαλλοντολογικό Ενδιαφέρον του εσωτερικού περιβάλλοντος  χώρου  με τις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων ,ως επιτακτική ανάγκη για ενημέρωση των P.C.S. Εφαρμοστών άλλα και των Απολυμαντών -Κλιβανιστών.

Με προκλήσεις- προτάσεις αναδεικνύουμε θέματα :

Για ένα καθαρό και υγιεινό Bio – περιβάλλον.

Την  προληπτική υγιεινής για προαγωγή υγείας.

Για τον Καθαρισμό Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;

Για Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!

Για το τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;

Για το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Για τις Κατσαρίδες και τα μικροτριχίδια τρωκτικών ως αιτίες αλλεργιών.!!

Τις εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!

Τις Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.

Για τις Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».

Για τα 30 χρονιά προσφέρουμε έως και 30% ανταποδοτικά οφέλη, για σας που θέλετε να αναβαθμίσετε  την ποιότητα των χώρων που ζείτε ή εργάζεστε .

Για την αναβάθμιση της  Ποιότητας του Τρόπου Ζωής μέσα από την αυξημένη εμπιστοσύνη του προγράμματος  Reciprocity  σας παρέχουμε Extra Ανταποδοτικά Οφέλη.!!

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, να ζητήσουν πληροφορίες στο e-mail: info@klintec.gr ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/προάγοντας-την-καθαριότητα-αναβαθμ/

Σχεδιασμός ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Επαρκής κατάρτιση ελεγκτών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και on line σύνδεση των ελεγκτών προκειμένου να λαμβάνονται και να διασταυρώνονται τα στοιχεία των ελεγχόμενων.

Επαρκές και αποτελεσματικό πρόγραμμα ελέγχων.

Οι επιβληθείσες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Ετήσια επισκόπηση του προγράμματος ελέγχου, προκειμένου να εντοπιστούν δυνατά και αδύνατα σημεία κι ευκαιρίες για βελτίωση.

Αυστηρός περιορισμός της πώλησης των επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Κάθετος έλεγχος πωλήσεων.

Στοχευμένες ενημερώσεις ενδιαφερόμενων σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή απεντομώσεων-μυοκτονιών παρουσιάζει εποχικότητα, πχ. σχολεία.

Συνεργασία με συναρμόδιες αρχές (πχ οικονομικές αρχές, αρχές ασφάλειας τροφίμων, ΣΕΠΕ) για ανταλλαγή στοιχείων και διενέργεια μικτών ελέγχων.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων προϊόντων οφείλουν να:

 1. θεσπίζουν διαδικασίες και/ή ρυθμίσεις για να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των επίσημων ελέγχων,
 2. θεσπίζουν διαδικασίες και/ή ρυθμίσεις για να διασφαλίζουν την αμεροληψία, την ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων ελέγχων σε όλα τα επίπεδα,
 3. διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή εργαστηριακή ικανότητα για αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις,
 4. διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή αριθμό κατάλληλα ειδικευμένων και έμπειρων υπαλλήλων για την αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια των επίσημων ελέγχων,
 5. διαθέτουν τις νομικές εξουσίες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, καθώς και για την ανάληψη της δράσης,
 6. θεσπίζουν νομικές διαδικασίες για να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό έχει πρόσβαση στους χώρους και στα έγγραφα των υπευθύνων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και
 7. καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και είναι προετοιμασμένες για να εφαρμόσουν τα σχέδια αυτά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον είναι σκόπιμο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους ελέγχους τακτικά, με την κατάλληλη συχνότητα η οποία καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο (αυξημένοι έλεγχοι στις περιπτώσεις επικινδυνότητας και μειωμένοι έλεγχοι όταν δεν υφίσταται επικινδυνότητα).

Η επικινδυνότητα αξιολογείται με βάση:

 • Επιχείρηση που δέχεται υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων:
  • Εάν «Φιλοξενεί» ευαίσθητη κατηγορία πολιτών όπως παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένους (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας).
  • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και παρασκευής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων (HACCP), όπου τα έντομα και τρωκτικά αποτελούν κίνδυνο για τα τρόφιμα.
  • Ξενοδοχειακές μονάδες, στρατόπεδα, χώροι στέγασης αστέγων, χώροι στέγασης προσφύγων, μέσα μαζικής συγκοινωνίας και γενικά χώροι με συσσωρευμένη παρουσία ανθρώπων όπου τα έντομα και τρωκτικά αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο.
 • Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων
  • Ιστορικό παραβάσεων της κάθε επιχείρησης όσον αφορά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν σε αυτούς και τη συμμόρφωσή τους
  • Μέγεθος επιχείρησης, όπου είναι αυτό δυνατόν
  • Καταγεγραμμένες καταγγελίες και οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να υποδηλώνει μη συμμόρφωση
 • Διαπιστωμένες παραβάσεις κατά τα τρία προηγούμενα έτη

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση επικινδυνότητας πρέπει να καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων το οποίο θα πρέπει να εξειδικεύεται από την κάθε υπηρεσία που διενεργεί τους ελέγχους. Για το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου οι αρμόδιες αρχές καλόν είναι να διενεργούν διαβούλευση με ενώσεις των ελεγχόμενων και να εξετάζουν τυχόν προτάσεις.

Για το σχεδιασμό της συχνότητας των ελέγχων με βάση τον κίνδυνο οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατόν (π.χ. RISK BASED PLANNING OF OFFICIAL CONTROLS )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν η προειδοποίηση είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιολογημένη για τη διενέργεια του επίσημου ελέγχου.

Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο που περιορίζει στο ελάχιστο αναγκαίο τη διοικητική επιβάρυνση και την παρεμπόδιση των εργασιών για τους υπευθύνους επιχείρησης, χωρίς ωστόσο ο τρόπος αυτός να επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Κατά την εφαρμογή των ελέγχων, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια (checklists) και έντυπα σύμφωνα με κεντρικά θεσπισμένη διαδικασία

Διαφάνεια των ελέγχων

 1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους ελέγχους με υψηλό βαθμό διαφάνειας και, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, κοινοποιούν, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων.

Διασφαλίζουν επίσης την τακτική και έγκαιρη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα εξής:

α) το είδος, τον αριθμό και τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων.

β) το είδος και τον αριθμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που εντοπίζονται.

γ) το είδος και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθησαν μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, όπως ανάκληση άδειας ή κυρώσεις.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται, κατά περίπτωση, μέσω της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης.

 1. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι διορθώνονται κατάλληλα όλες οι ανακρίβειες στις πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό.

Υ.Γ.: Σκέψεις – Προτάσεις σε συσκέψεις στελεχών που παραμένουν ‘’εγκλωβισμένες’’ στα συρτάρια. Θα είμαι στην  διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/σχεδιασμός-ελέγχ…στις-απεντομώσει/ ‎

 

Εφαρμογές για Second Hand.!!

«Η Δύναμη της Φύσης στην Υπηρεσία της Υγιεινής»

‘‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του καταναλωτή, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας , στους τομείς της εσωτερικής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης, είναι απαραίτητα στοιχεία περιβαλλοντικού πολιτισμού, για κάθε είδους εταιρείες- επιχειρήσεις , που ασχολούνται και σε αυτούς τους τομείς.’’.

Οι γραμμές Hygene Air 200 και Hygene Box Clean χάρη στο μοναδικό σύστημα της ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’  χωρίς τη χρήση χημικών (Bio- Decontamination), αποτελεί επανάσταση στην έννοια της απολύμανσης ,ως μικροβιολογική ασφάλεια, αδρανοποιεί επιβλαβής μικροβιακούς παράγοντες, (βακτήρια , μύκητες, μούχλα, ιούς ), εξαλείφονται συγχρόνως οσμές , καπνό, ιδρώτα, από παπούτσια, ρούχα-γιλέκα, , αθλητικά είδη, υποδήματα ,καπέλα, τσάντες, κράνη, άλλα και σε κλινοσκεπάσματα μαξιλάρια, κουβέρτες, στρώματα ,ταπετσαρίες και ένα πλήθος αντικειμένων ( π.χ.: παιχνίδια, κλπ.).

Τα συστήματα απολύμανσης Walleco  έχουν μελετηθεί, σχεδιαστεί, κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εγγυάται και την μετατροπή του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης), (PATENTED) από την EVERGREEN TECNO PLANTS, κατασκευάζονται στην Ιταλία σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον και το σήμα CE, παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον Άνθρωπο, την Περιουσία αλλά και το Περιβάλλον.

Για τις απαιτήσεις σε πολλούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εφαρμογές ειδικευμένων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας με Όζον για Οικονομικά Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη κρίνονται πλέον απαραίτητες ακόμα και ως ‘’ειδική μέριμνα’’ για την δημιουργία αφιλόξενου περιβάλλοντος στις κατηγορίες των ζωικών εχθρών που παρασιτούν και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα.

Η διαφορετικότητα των εξειδικευμένων εφαρμογών της  BiOzone για τις υπηρεσίες των Second Hand (Δεύτερο χέρι), μαζί  με τις παρεχόμενες υπηρεσίες   δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης καινοτόμων δράσεων παρέχοντας Βεβαίωση απολύμανσης – χωρίς τη χρήση χημικών –(Bio- Decontamination).

Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης  για την προαγωγή υγείας, πληρέστερη ενημέρωση στη Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών με Θέμα: Bio-Εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων και εκτεταμένη συζήτηση, δίνοντας έμφαση στην δημιουργία μέτρων με περιβαλλοντικές υποδομές ,για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παρασίτων (ζωικών εχθρών) αλλά και στον έλεγχο παρασίτων , για την μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, κλπ. Έγινε αναφορά για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ξεκινά από την ενημέρωση, έτσι ώστε να μην πετιούνται αυθαίρετα ή/και να ‘‘δωρίζονται’’  έπιπλα που έχουν μολυνθεί από κοριούς. Το πέταμα ή/και η δωρεά κρεβατιών, στρωμάτων, κλινοσκεπασμάτων και επίπλων δεν συνιστάτε , όταν έχουν μολυνθεί από κοριούς ή άλλες πληγές «Υγειονομικής σημασίας» γιατί  μπορούν εύκολα να επιμολύνουν επεκτείνοντας το πρόβλημα και σε άλλους χώρους. Έχετε αναρωτηθεί πόσα μεταχειρισμένα –δεύτερο χέρι – η από την ολοένα ‘‘συχνότερη αποκομιδή’’  μεταχειρισμένων επίπλων και ρούχων κλπ., με «αναπαλαιωμένα» στρώματα, σαλόνια, χαλιά, παπλώματα κλπ πωλούνται στις «μικρές αγγελίες»;

Το Υπουργείου Υγείας σε εγκυκλίου του, με θέμα «Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών» , και  την διευκρίνηση ότι το Υ.Π.ΑΑΤ δεν παρέχει την δυνατότητα χρήσης βιοκτόνων απεντόμωσης σε επιχειρήσεις- εταιρίες καθαρισμού ιματισμού-στεγνοκαθαριστηρίων , αν δεν έχουν την ειδική αναγγελία και τα εγκεκριμένα βιοκτόνα, από το Υ.Π.ΑΑΤ.

Όπως γνωρίζεται υποστηρίζουμε τα προγράμματα σας, μέσα από την Καινοτομία για την επαναχρησιμοποίηση και  ανακύκλωση, με νέα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενημερωτικών υπηρεσιών, σε νέες διαδικαστικές εφαρμογές που στηρίζονται  για την επίτευξή τους, στο πρόγραμμα Reciprocity = (Αμοιβαιότητα + Ανταποδοτικότητα) …. χτίζοντας γέφυρες με πελάτες και συνεργάτες.!!

Στο Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο, για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος   σε Εσωτερικούς Χώρους, έγινε πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μεγαλύτερη ασφάλεια οι προκλήσεις  των ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’ από τις εφαρμογές,

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές στα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  για τις  Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων ,  δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα. Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, έχοντας την εμπειρία τω 35 χρόνων με ‘’βαθειά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ,  ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι , ώστε να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια  οι προκλήσεις  ων ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’  με την καλύτερη δυνατή απόδοση  των εφαρμογών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε  Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα ή την τοποθεσία των εφαρμογών, το πρόγραμμα Healthy Interior Environment  της  BiOzone , αποτελεί μια πραγματικά στρατηγική επένδυση, αφού μπορεί πλέον να προσαρμόζεται διαρκώς σε όποιον μεταβαλλόμενο χώρο.

Αν έχετε αντικείμενα και ρούχα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον και νιώθετε ότι γεμίζουν το σπίτι σας, μπορείτε να χαρίσετε ό,τι δεν χρειάζεστε σε κάποιον φιλανθρωπικό φορέα ή άλλο ίδρυμα, ώστε να αποκτήσουν έναν νέο σκοπό ύπαρξης.  Στο άρθρο «Μην το πετάς, χάρισέ το!» του infokids.gr θα βρείτε Αξιόλογες οργανώσεις βοήθειας προς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, παιδιά ή άστεγους, άλλα και σε  κοινωνικές  δομές των Δήμων .

Στις δομές των δήμων και στις οργανώσεις θα πρέπει να παραδίδετε τα ρούχα καθαρά -πλυμένα

Στην Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 65Β, Νέα Φιλαδέλφεια εδρεύει και η  Fabric Republic  , ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο εστιάζει στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, στη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Το πρόγραμμα Fabric Republic βασίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα, βάσει της οποίας, για τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, θα πρέπει να τεθούν στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και  την ανακύκλωση των αποβλήτων. Ενημερωθείτε για το δίκτυο συνεργασιών της Fabric Republic.  

Για ρούχα – υποδήματα, τσάντες, αξεσουάρ, λευκά είδη, βρόμικα, σχισμένα κλπ η RECYCOM με σύνθημα «Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά» αντιμετωπίζει τα ζητήματα ανακύκλωσης όχι σαν ένα χτύπημα της μόδας, αλλά με βαθιά συναίσθηση της αναγκαιότητάς της. Σε συνεργασία με τους Δήμους παρέχει τους ιδιαίτερα καλαίσθητους κόκκινους κάδους ανακύκλωσης. 

Οι εναλλακτικές λύσεις ανακύκλωσης, μέσα από τα νέα πρότυπα ‘‘περιβαλλοντικής αποκατάστασης ’’,  αναδεικνύουν την κοινωνική τους δράση ξεπερνώντας την ‘’ φιλανθρωπία’’.

Έτσι δεν θα τα βρίσκετε να πωλούνται στις «μικρές αγγελίες» ως  μεταχειρισμένα –δεύτερο χέρι – όπως τα «αναπαλαιωμένα» στρώματα, σαλόνια, χαλιά, παπλώματα κλπ

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/εφαρμογές-για-second-hand/