Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Η πανδημία ίσως να ‘’χρησιμοποιεί’’ τα κενά στα συστήματα ‘’πρόληψης και αντίδρασης’’. Δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν τα κρούσματα σε μια ελεγχόμενη κλίμακα εάν η πολιτεία δεν έχει την πολιτική και οικονομική βούληση να το πράξει. Όταν δεν υπάρχει προγραμματισμός με επαρκείς επενδύσεις θωράκισης, ώστε να βελτιωθούν σημαντικά τόσο η αποδοτικότητα διαχείρισης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των πολιτών, όσο και η αποτελεσματικότητα της πρόληψης για την ανασταλτική ανάπτυξη ιών και βακτηρίων -μεταξύ των οποίων ο SARS-CoV2- εκμηδενίζοντας την  δυνατότητα διασποράς στους εσωτερικούς χώρους, τότε τα ακραία υγειονομικά φαινόμενα θα ‘’δοκιμάζουν’’ εκ νέου. Οι ανάγκες για πρόληψη κατά των λοιμώξεων από ακραία υγειονομικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές σε εσωτερικούς χώρους συναθροίσεων, με λείες και πορώδεις επιφάνειες ή/και μέσω του αέρα.

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς

Σε όλες τις οδηγίες για τα  προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς αναπνευστικών ιών , περιλαμβάνουν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής μαζί με τις οδηγίες καθαρισμού- απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων ως κατασταλτικές μεθόδους. Οι οδηγίες καθαρισμού- απολύμανσης απευθύνονται ιδιαίτερα στο προσωπικό (π.χ. καθαριστές/ριες) οπού θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των μέτρων.

 • Καθαρισμός είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από οργανικούς& ανόργανους ρύπους,  μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (π.χ. σκόνη, βρωμιά), από μία επιφάνεια ή ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, για την μείωση του μικροβιακού φορτίου ώστε να επιτευκτή  το καθαρό αποτέλεσμα.
 • Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.
 • Τα απολυμαντικά ανήκουν στην κατηγορία των βιοκτόνων του Κανονισμού 528/2012, και μπορούν να προσαρμοστούν στην (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) για επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις και θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Κατόπιν γίνεται η προσαρμογή της εγκύκλιου ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστήςθα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  ”διαστρεβλώσεις”. Έτσι τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, θα πρέπει να ελέγχουν εκτός από το Πιστοποιητικό επιμόρφωσης του εφαρμοστή και τις μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης, με (ψεκασμό, εκνέφωση κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) μιας και δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες, παρά οφέλη. Έτσι θα μειωθεί και η παραπλάνηση των καταναλωτών  με τις εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’  ή/και προσχήματα με τις  «μάχες ενάντια στον κορωνοϊό», αλλά και από τις εφαρμογές απολύμανσης (π.χ ομιχλοποιητή cold fogger) και έκδοση ‘’online πιστοποιητικού απολύμανσης’’ με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ , όταν από το ΥΠ.ΑΑΤ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας).
 • Μπορεί στην εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) αναφέρεται ότι η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων. Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος και με Πιστοποιητικό επιμόρφωσης , αναφορές υπάρχουν στο συμπληρωματικό υλικό του σχεδίου εφαρμογών των ‘’τεσσάρων σημείων’’
 • Επιπλέον μεγάλη προσοχή, διότι οι μεμονωμένες εφαρμογές μπορεί να μην ανταποκρίνονται απέναντι στο( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.
 • Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογώνθα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις -Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

 • Πρόληψη: Είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν ένα πρόβλημα έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής του. Η Φιλοσοφία της Πρόληψης είναι μία θετική διαδικασία που δίνει έμφαση σε ένα σύνολο δομημένων ενεργειών , δραστηριοτήτων και μέτρων που στοχεύουν στο να αποτρέψουν , να εμποδίσουν την  εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων  ή/και καταστάσεων.
 • Προληπτική Υγιεινή: Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτήματων της Προληπτικής Υγιεινής, όπου μέσα από τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, ξεκλειδώνει εφαρμογές που στο παρελθόν ήταν απρόσιτες με την κατασταλτική απολύμανση. Ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος δρα με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ’’κατά των λοιμώξεων και συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Υπάρχει τελικά Θωράκιση από την πολιτεία απέναντι σε μια μελλοντική απειλητική έξαρση των μεταδοτικών παραλλαγών – υποπαραλλαγών και στην ταχεία εξάπλωση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων του κορονοϊού SARS-CoV-2 ή το κόστος του ‘’επιδημιολογικού περιορισμού’’ θα πνίξει τις τρέχουσες προβλέψεις χρηματοδότησης, για την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης απειλών από λοιμώξεις, με στόχο την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών;

Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε απέναντι στο κάθε ‘‘Οδυνηρό φθινόπωρο’’ , αλλά και όταν ‘‘Ουσιαστικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν καινούργιο ιό’’, σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιστημόνων; 

 • όταν έχει υψηλή μεταδοτικότητα και μεγαλύτερες εστίες εξάπλωσης
 • όταν η μετάδοση του ιού γίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα
 • όταν όσοι νοσήσουν, έχουν πολύ υψηλό ιικό φορτίο; 
 • όταν δεν ξέρουμε ποιο στέλεχος θα επικρατήσει.
 • η τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας φτάνει;

Πρόληψη: Περιβαλλοντικά μέτρα απέναντι στο ‘’άγνωστο’’ των ακραίων υγειονομικών φαινομένων παίρνουμε νωρίτερα.

Καταστολή: Δεν περιμένουμε την ‘’έκρηξη’’ των ακραίων υγειονομικών φαινομένων για να πάρουμε μέτρα.

Επαρκής θωράκιση με μέτρα Προληπτικής Υγιεινής παντού Τώρα!!!

 • Η επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για μια ποιο ‘’αυστηρή’’ προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού –απολύμανσης και Προληπτικής Υγιεινήςαναδεικνύει την διαφορετικότητα σχεδίασης και μεθοδικής υλοποίησης , για μια υψηλή ποιότητα παροχής καινοτόμων υπηρεσιών και όχι μεμονωμένων εφαρμογών με τυχόν ‘’αρνητικά αποτελέσματα’’.
 • Οι ρόλοι, της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’-Τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ -στη Bioαπομάκρυνση , μαζί με την ταυτόχρονη διασπαστική BioαραίωσηAntimicrobial Technology‘’μηχανικού τρόπου εξουδετέρωση’’, συμβάλλουν στην θωράκιση των εσωτερικών χώρων με τον περιορισμό  αερομεταφερόμενων κινδύνων μόλυνσης – επιμόλυνσης, αλλά και στις λείες ή πορώδεις επιφάνειες τους.

Τα Προγράμματα  ‘’Σύμπραξης’’ για  ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’ εσωτερικών χώρων με Πιστοποιημένο εφαρμοστή για καθαρισμό-απολύμανση και Προληπτική Υγιεινή ανά 60 έως 90 ήμερες , καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) άλλα και για την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, τα προγράμματα καλύπτουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε σχολεία , βρεφονηπιακούς -παιδικούς σταθμούς και Μ.Μ.Μ. τους, χώρους  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , Μονάδες & κέντρα – ιατρεία φροντίδας υγείας, Επαγγελματικούς χώρους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης ‘‘μολυσματικών παραγόντων’’  με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” κατά το ταξίδι, την φιλοξενία, διαμονή-παραμονή τους στους χώρους  , πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες ’’.

Σε όλους τους φορείς αλλά και σε επιχειρήσεις – εταιρείες οι ενασχολούμενοι με τις εφαρμογές καθαρισμού- απολύμανσης (π.χ. καθαριστές/ριες ,Housekeeping, σχολικές καθαρίστριες) από όλη την Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος, για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio -περιβάλλον για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

 • Biodilution: Όσοι ήδη χρησιμοποιούν συστήματα καθαρισμού Kirby και θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα καθορισμού δραστικών μέτρων για πολλαπλή θωράκιση των εσωτερικών χώρων, είτε για επαγγελματική ή/και ιδιωτική χρήση, δεχόμαστε  τις ερωτήσεις σας στο  vgenis@otenet.gr, υπόψη κυρίου Βγενή Ιωάννη

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

_Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος

Πηγή :   http://klintec.gr/η-πρόληψη-δεν-πρ…να-παρεμποδίζετα/ ‎

Κοινόχρηστος εξοπλισμός ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας.!!

Κοινόχρηστος εξοπλισμός ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας.!!

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Ευζωίας και του Πολιτισμού, όπου είναι στενά συνδεδεμένη πέραν των άλλων,  με την δυνατότητα διασφάλισης του δικαιώματος στη φυσική ανάγκη , πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε κοινόχρηστους  χώρους Ατομικής Υγιεινής.( δημόσιων τουαλετών).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και πλείστες υγειονομικές διατάξεις η χρησιμοποίηση χημικών ή φορητών τουαλετών είναι επιβεβλημένη για λόγους δημοσίας υγείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης κοινού ,όπου για διάφορους λόγους είναι αδύνατη η κατασκευή ή συντήρηση σταθερών τουαλετών. Η δε χρησιμότητα τους διαπιστώνεται  ότι καθίσταται πλέον αναγκαία καθώς μπορούν να δώσουν λύση σε χώρους όπου δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις για μια κανονική τουαλέτα.

«Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» :Πριν την έναρξη των εργασιών ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας , που απαιτείται η εκ των προτέρων γνωστοποίηση,κλπ.

 • Προεδρικό Διάταγμα 305/1996 – ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ ΕΟΚ .

14.3 Αποχωρητήρια και νιπτήρες . Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στην διάθεση τους ειδικούς χώρους με επαρκεί αριθμό αποχωρητηρίων και νιπτήρων σύμφωνα  με Υ.Δ. Γ1/9900/1974: Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων, (ΦΕΚ 1266/Β/1974), 03-12-1974.  Υ.Δ.Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 / 8-8.09.1983, τ. Β΄)  καταργήθηκε  από  την  Υ. Δ.Υ.Α.Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 96967/2012 – ΦΕΚ Β-2718/ 08-10-2012 , με την Νέα (Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) .

19.3. Αποχωρητήρια και νιπτήρες .Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους, κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης, στα αποδυτήρια και στα λουτρά ή στους νιπτήρες, ξεχωριστούς χώρους εφοδιασμένους με επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων και νιπτήρων και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα υπάρχουν και σε συμβάσεις για Μίσθωση χημικών τουαλετών ή/και Μίσθωση κοινόχρηστου εξοπλισμού ατομικής υγιεινής διαφόρων τύπων και παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπου καταλήγουν στην Νέα (Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017)

 Χημικά- βιολογικά αποχωρητήρια:  Όταν η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων γίνεται για να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας στο σχέδιο του φακέλου για την Ασφάλεια και Υγεία , πρέπει να γίνει προσαρμογή και με τον (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) .Έτσι θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης,  όλες οι επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία. των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Παράλληλα πρέπει να προσαρμοστεί και με την εγκύκλιο(αρ.Δ1γ/Γ.Π/οικ19954/20.03.2020)όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Το Υπουργείου Υγείας  για την θωράκιση των ενασχολούμενων εφαρμοστών με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος με τη (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη στην διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Σε περίπτωση λοιπόν ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων στο σχέδιο του κάθε φακέλου για την Ασφάλεια και Υγεία θα υποβάλλεται μαζί με την  σύμβαση ενοικίασης , έτσι ώστε  να υπάρχει εναρμόνιση στις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών που αφορούν συμβάσεις για την τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων,  όπου ο Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον φάκελο με την σύμβαση να διαπιστώνει ότι  περιέχει και:

 • το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης του εφαρμοστή στον καθαρισμό -απολύμανση, ή/και πρόληψης από λοιμώξεις . κλπ
 • τις μεθόδους εφαρμογής καθαρισμού -απολύμανσης ή/και πρόληψης ,με τα (ΔΔΑ – MSDS) και άδειες από τον (ΕΟΦ)
 • η βεβαίωση με ημερομηνία και την υπογραφή του πιστοποιημένου εφαρμοστήσε κάθε εφαρμογή.

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν συμβάσεις για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης-μεταφοράς, καθαρισμού χημικών τουαλετών, ακόμα και στα ειδικευμένα Προγράμματα για τις Γαλάζιες Σημαίες , όπου η απολύμανση  να έχει αντικατασταθεί με τον ‘’Γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση μέσα στην καμπίνα ή/και για την έκπλυση όλων των επιφανειών της τουαλέτας.

 • Όταν η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητηρίων γίνεται για να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας , η απολύμανση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ‘’γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση ή/και έκπλυση’’, ακόμα και αν προστεθεί η χρήση συσκευής απόσμησης εντός της καμπίνας (διασπαστική επικάλυψη) ως κύρια στρατηγική απολύμανσης .Είναι μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μεταφέρει την ψευδή αίσθηση ενός «ευχάριστου περιβάλλοντος», ενώ συγχρόνως ίσως και να προάγει διασπορά επιμόλυνσης, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία .

Οι ’’εκπτώσεις ‘’ σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας ίσως να προσδίδουν και αξιώσεις ‘’αστικής ευθύνης’’.

Για τις φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων έχει γίνει πλήρης αναφορά μιας και οι επαγγελματικές εφαρμογές ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή/και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής σε κοινόχρηστο εξοπλισμό Ατομικής Υγιεινής (χημικά-βιολογικάα αποχωρητήρια- φορητές τουαλέτες) γίνεται από ειδικές “ομάδες κρούσης” σε Πανελλαδικό Επίπεδο με διαδικασίες ενάντια στην ασυμβατότητα ,που τεκμηριώνεται και εκτελείται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, συμβάλλοντας έτσι στη αναβάθμιση του τελικού αποτελεσμένος στο εσωτερικό περιβάλλον των τουαλετών, για την μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών, με ιδιαίτερη μέριμνα και μέτρα για την Προληπτική Υγιεινή  κατά των Λοιμώξεων .

Προσοχή χρειάζεται και στις συμβάσεις συνεργασιών των Δήμων ή και άλλων φορέων, με τις εταιρίες για την  ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ενδυμάτων & υποδημάτων,( Second Hand) ( διαχείριση πλεονάζοντος ιματισμού,) για την τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης, όπου θα πρέπει να υπάρχει φάκελος με το σχέδιο για την Ασφάλεια και Υγεία (θα υποβάλλεται μαζί με την  σύμβαση) όπου θα περιέχει και:

 • το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης του εφαρμοστή στον καθαρισμό -απολύμανση ή/και  πρόληψης από λοιμώξεις. κλπ
 • τις μεθόδους εφαρμογής καθαρισμού -απολύμανσης ή/και πρόληψης ,με τα (ΔΔΑ – MSDS) και άδειες από τον (ΕΟΦ) για τους κάδους, μέσα μεταφοράς, χώροι περισυλλογής.
 • η βεβαίωση με ημερομηνία και την υπογραφή του πιστοποιημένου εφαρμοστήσε κάθε εφαρμογή.

Έως ότου αποφασιστεί το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαρισμού – απολύμανσηςτο σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα–πάντα ηλεκτρονικά– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Κοινόχρηστος εξοπλισμός ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας.!!

Πηγή :  http://klintec.gr/κοινόχρηστος-εξο…σμός-ατομικής-υγ/

Τα περί ‘’εσωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων ’’ το ανάγνωσμα !!

Τα περί ‘’εσωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων ’’ το ανάγνωσμα !!

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προστασία της υγείας, αλλά και αυτής της ίδιας της ζωής του ανθρώπου, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος θανάτων λόγω της ρύπανσης -επιμόλυνσης -του εσωτερικού αέρα, όπου τα μικροσκοπικά σωματίδια ΡΜ 2,5 να αυξάνεται με την μεγαλύτερη  πιθανότητα να  εισπνέονται βαθιά μέσα στους πνεύμονες. Οι μελέτες εκτιμούν ότι , μια μείωση ακόμη και στα μεγαλύτερα σωματίδια ΡΜ10 μπορεί να μειώσει σημαντικά τις νοσηλείες έως και μεγάλους κίνδυνους θανάτων .

Για την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   αλλά και για την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  υπάρχουν αναφορές και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.!!

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πολλές ασθένειες συνδέονται με την έκθεση του ανθρώπου σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, λόγοι που δεν  θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων.

Οι ερωτήσεις πολλές για ξενοδοχειακούς χώρους -εντός δωματίου – ποια η διάφορα μεταξύ,  οικολογικού, βιολογικού, αντί- αλλεργικού και Βιο – καθαρισμού  στρωμάτων, με άμεσα διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί καθώς δεν χρησιμοποιούνται χημικά-νερό-ατμός και την χορήγηση ειδικού πιστοποιητικού εφαρμογών, από 2€ έως 15€

 Αν γίνει μελέτη στα σχετικά άρθρα….

..όπου και οι διενεργούντες επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες,  όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι με την προσαρμογή της εγκύκλιου ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

..θα διαπιστώσετε ότι η αντιμετώπιση με το μικρότερο κόστος ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας είναι η   ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ .

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ και  επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα .

Με την επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα  θωρακίζουμε τους εσωτερικούς χώρους, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με  συσκευές  που εντάσσονται στην ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’, μιας Κατοχυρωμένης Πατέντας με Τεχνολογία  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής επινόησηςκαι κατασκευής .Ένα μοναδικό σύστημα Παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά-  στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.

Αυτές οι συσκευές παρότι δεν αποτελούν μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιούνται και επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ και παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους. Μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Είναι ένα Πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων ορθής εξουδετέρωσης – συγκράτησης και εξάλειψης σε πιθανά εναπομείναντα κατάλοιπα , λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων  –του αύριο-  Σήμερα! Οι δε Πιστοποιήσεις των καλύπτουν πλήρως και τα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού για την επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα 

Χρειάζεται Προσοχή έως ότου η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας βγάλουν τα συμπεράσματα για τις προδιαγραφές που θα τηρούν συμπληρωματικά οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα  για την προστασία της Δημόσιας υγείας . (Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα ’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’)

Οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει να αφαιρούν, συλλαμβάνουν ,να καταστρέφουν, ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια άλλη απειλή από  αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες   ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)και με την προϋπόθεση ότι  μπορούν να αποδείξουν ότι, η εν λειτουργία συσκευές δεν παράγουν δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την  αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) ,μαζί με την (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης την Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) αλλά για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων , όπως υπάρχει στην  Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

Θα πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε στις μεθόδους -υλικά ή/και εξοπλισμό- για τα οποία   στην έκθεση έρευνας αριθ. 360 04020 UBA-FB 001212  διαπιστώνεται έλλειμμα στη γνώση , σχετικά με την ποσότητα σε συγκέντρωση ελευθέρων ιόντων αργύρου στο περιβάλλον, η/και  σε καθαριστές αέρα που να θέλουν πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , διότι δεν μπορεί να αποκλειστεί  η δημιουργία  επιβλαβών υποπροϊόντων.

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινήςμε τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει δε στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωση των Λοιμώξεων.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

Επιβαρύνουν  οι ‘’εσωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες ’’ την υγειονομική μας ασφάλεια και πως ;

Ασφαλώς και επιβαρύνουν, όταν δεν γίνεται ορθή χρήση των εφαρμογών ,για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εσωτερικών χώρων.

 • Δημιουργία επιμόλυνσης- με όποια ονομασία γίνει – καθαρισμός στρώματος, χωρίς απορρύπανση ,καθαριότητα του χώρου και περιβαλλοντική εξυγίανση κατ όγκο m³ του δωματίου.
 • Δημιουργία επιμόλυνσης ( χημικό κοκτέιλ) με όποια μέθοδο και αν γίνει εφαρμογή απολύμανσης χωρίς απορρύπανση ,καθαριότητα του χώρου και περιβαλλοντική εξυγίανση κατ όγκο m³ του δωματίου-πριν και μετά.
 • Δημιουργία επιμόλυνσης ( χημικό κοκτέιλ) με όποια μέθοδο και αν γίνει εφαρμογή απεντόμωσης, (με την παρουσία επιστήμονα και αναγγελία στο ΥΠΑΑΤ.) , χωρίς απορρύπανση ,καθαριότητα του χώρου και περιβαλλοντική εξυγίανση κατ όγκο m³ του δωματίου-πριν ή/και μετά. (Πχ, κοριοί, ακάρεα των πτηνών, ψύλλοι,   έντομα υφασμάτων – χαλιών,) Τα ακάρεα (Dust mites), το ακαρι της ψώρας, τα αρπακτικά ακάρεα, και οι ψείρες του σώματος δεν χρειάζονται βιοκτόνα για την εξόντωση τους.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, μια ευκαιρία λοιπόν για  να συμμετάσχετε με τις δικές σας ανησυχίες , μιας και οι ευθύνες ανήκουν και στις δυο πλευρές.

Αιτήσεις για τα ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Το ευχάριστο είναι ότι δημιουργούνται όλο και νέες ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη επιμόρφωση, εξειδικευμένο εξοπλισμό  και βεβαιωμένη εκπαίδευση στην πράξη.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/τα-περί-εσωτερικών-περιβαλλοντικ/ ‎

 

Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας.

Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’ ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας.

Έως ότου η επιστήμη απαντήσει ‘’πότε θα τελειώσει’’ το άγνωστο του Sars-CoV-2, προσοχή στην ασυμβατότητα γιατί κοστίζει πολλαπλώς και πανάκριβα. 

Η ασυμβατότητα  στα υλικά των επιφανειών και προϊόντων δεν υποστηρίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό – απολύμανση, έναν ουσιαστικό παράγοντα κρίσιμης σημασίας για τον μετριασμό της εξάπλωσης των λοιμώξεων.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά υλικά και υφάσματα σε ένα εσωτερικό χώρο και δεν μπορούν όλα να καθαριστούν και να απολυμανθούν με τον ίδιο τρόπο. Όταν αυτό συμβαίνει γίνεται ‘’ζημιά’’. Πρώτα, σε μικροσκοπικό επίπεδο και μετά συνεχίζεται μέχρι να φανεί ξεκάθαρα ορατή η’’ ζημιά ’’.

Οι  ζημιές που  προκλήθηκαν στα υλικά των επιφανειών και προϊόντων από την από την μη ορθή εφαρμογή τεχνολογιών απολύμανσης, εμποδίζουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό-απολύμανση.  Λόγω της πολυπλοκότητας αυτού του προβλήματος τα κόστη είναι υψηλά για επισκευή ή/και την αντικατάσταση, άλλα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υγειονομική μας ασφάλεια.

Μέσα από τα πρόβλημα που προκύπτουν ανακαλύπτουμε, πως οι εφαρμοστές που διενεργούν τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης, πρέπει να είναι  εξειδικευμένα και αξιολογημένα άτομα για την καταλληλότητά τους (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη), ο δε σχεδιασμός εφαρμογής των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας) , σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020). Αιτήσεις για τα ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Η πολυπλοκότητα τέτοιων των προβλημάτων προκύπτουν μόνο σε υγειονομικές μονάδες (Δημόσιου – Ιδιωτικού) συμπεριλαμβανομένων και των μέσων διακομιδής (ασθενοφόρα, ελικόπτερα, κλπ). Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων στην πράξη και – για μη υγειονομικές μονάδες – σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων, στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης απέναντι στους εργαζόμενους, άλλα και στους φιλοξενούμενους, επισκέπτες –ταξιδευτές.

Αντιμετώπιση με το μικρότερο κόστος.

Δημιουργούνται όλο και νέες ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) συμπεριλαμβανομένης της  θωράκισης ,με τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής

Το BIOPPROTECT™ εντάσσεται στις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας τόσο σε πορώδη όσο και μη πορώδη υλικά, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ’’  για μεγάλο χρονικό διάστημα 60 έως και 90 ημέρες , ανάλογα με την εφαρμογή, τη χρήση και το περιβάλλον. Με άδεια κυκλοφορίας από τον (ΕΟΦ) ως απολυμαντικό στο προϊόν BIOPROTECT RTU όπου συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινήςμε τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας

Πηγή :   http://klintec.gr/η-μηχανική-πρόληψη-κατά-των-λοιμώξ/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

 

Διαρκής Ενημέρωση με περισσότερη ανάλυση των μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Διαρκής Ενημέρωση με  περισσότερη ανάλυση των μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Μελετώντας τις Οδηγίες για τη λειτουργία παιδιών κατασκηνώσεων με τυπική ανάπτυξη, ΑμεΑ και ηλικιωμένων σχετικά με τον κορωνοϊό, σας αναπτύσσουμε με κάθε λεπτομέρεια τι πρέπει να γνωρίζετε, για τις επισυναπτόμενες εγκυκλίους.

Σελίδα 6: Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό και απολύμανση μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2» 14 Μαΐου 2020  https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf

Σελίδα 2 : Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση των απολυμαντικών μπορείτε να βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στο https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioysars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies, με προτροπή στα  Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες, και την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) όπου στη σελίδα 4 υπάρχει αναφορά για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, αναλύοντας συγχρόνως ότι η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το δε προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης).

Διαρκής Ενημέρωση :

 • Μετά  το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  των Υπηρεσιών Απολύμανσης  (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021), μπορούν με προσαρμογή του (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης,  μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, .όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι προσαρμόζεται με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • Η τήρηση της εγκύκλιου (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020) θωρακίζει και τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, μιας και για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου) αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’, (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης ,στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 • Επιπλέον δε το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις , με τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων ,  με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

 • Επιπλέον στα επιμορφωτικά σεμινάρια υπάρχει πλήρης ενημέρωση ,γιατί οι μεμονωμένες μέθοδοι εφαρμογών  (πχ ψεκασμός εκνέφωσης, ή/και όποιας επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), και με εφαρμογές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, Όζοντος (O3) , ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. Η περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης δεν μπορεί να αποκλείσει την επιβλαβή απειλή από τα ‘’ αόρατα χημικά κοκτέιλ’’(σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας .
 • Εξαίρεση υπάρχει για επιχειρήσεις –εταιρίες που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης”με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020),

Για δε τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) για τις επίμαχες επιφάνειες δωματίου –με προβολή βίντεο –για σύσταση προς αποφυγήν . Είναι ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μας μεταφέρει στην ψευδή αίσθηση της απολύμανσης , ενώ συγχρόνως  προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή ως επικίνδυνη με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία (Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος)

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής, με τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’. Συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομία  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Υ.Γ.: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην χρήση φορητών -χημικών τουαλετών- εξωτερικών χώρων  διότι σε πολλές τεχνικές προδιαγραφές προς τους ανάδοχους δε υπάρχει αναφορά για ‘’στοιχειώδη’’ καθαρισμό-απολύμανση. Αντιθέτως δε υπάρχουν Πιστοποιημένοι εφαρμοστές για  επαγγελματικές εφαρμογές ειδικής απολύμανσης και τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας στην προληπτική υγιεινή ,μέσα από την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ,όπου καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες των επισκεπτών  από 60 έως και 90 ημέρες .

 Διεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος σε ομαδικά προγράμματα.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/διαρκής-ενημέρωσ…-περισσότερη-ανά/

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Καθώς οι καταναλωτές επιστρέφουν στα ταξίδια τους με αυξημένες προσδοκίες καθαρότητας-απολύμανσης, οι έχοντες τους χώρους φιλοξενίας  θα πρέπει να τους εξασφαλίσουν ότι έχουν μια καθιερωμένη διαδικασία φροντίδας των χώρων , για ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής, με τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει δε στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωσης των Λοιμώξεων.

Οι δε Πιστοποιημένοι εφαρμοστές μετά και τις επισημάνσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν ως προς την μελέτη που έδειξε ότι ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. (Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος.) Για δε τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) αναφερόμενος στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου –με προβολή βίντεο –για σύσταση προς αποφυγήν .

Στην συνεχεία Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος  συμπλήρωσε ότι  είναι ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μας μεταφέρει στην ψευδή αίσθηση της απολύμανσης ,ενώ συγχρόνως  προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή ως επικίνδυνη. Επιπλέον ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος  με την παρουσίαση του Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, στην σελίδα 10 Οδηγίες Καλών Πρακτικών στις υπηρεσίες ορόφου  μας περνά στις οδηγίες αντιμετώπισης μιας πιθανής κρίσης με ύπαρξη Norovirus & SARS –CoV2 στο ξενοδοχείο. Διότι και αυτός ο ιός επικάθεται σε επιφάνειες και έπιπλα , άλλα μεταδίδεται και με τον αέρα  -αόρατο νέφος από ιούς (αεροζόλ) –απ΄ όπου μπορεί να εισπνευσθεί.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε στην επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση ,

’’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’ με  την ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’, οικοδομεί εμπιστοσύνη των περιβαλλοντικών μέτρων ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, αναδεικνύοντας και τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής , ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Οι Επιθεωρητές πλέον γνωρίζουν για την υποχρεωτικότητα της πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού, στον καθαρισμό- απολύμανση. Τα δε προγράμματα με αναφορά στο σημείο  Α.4 για την προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος  θα πρέπει να αναφέρονται στην Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης  και όχι μόνο ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 .

’’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια αξιοπρεπή  διαβίωση’’

Όταν ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος με την παρουσίαση προχώρησε στις οδηγίες αντιμετώπισης μιας πιθανής κρίσης με την ύπαρξη και άλλων υιών, πολλοί ξενοδόχοι άρχισαν να θυμούνται ότι υπήρχαν και πριν την πανδημίας COVID-19 . Παράλληλα δε με την  Πιστοποίηση επιμόρφωσης στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 , διαπιστώνουν τα’’ λάθει’’  που έγινα και συνεχίζουν να γίνονται.

Η ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση , εκτός από τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης, διενεργούν εφαρμογές  σε Στρώματα –Σαλόνια, αλλά και  Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, την αντιμετώπιση μούχλας( Ασπεργίλλωση ) , αλλά και στην κάλυψη των δυο κριτηρίων ν κατάταξης, στο Κριτήριο 4.27  ,άλλα και στο Κριτήριο 4.1.

Οι  ‘’Πιστοποιημένοι εφαρμοστές ’’ γνωρίζουν πλέον ότι μπορούν  να επεκταθούν –χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις σε εξοπλισμό -και στις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές προεργασίας –πριν/και μετά -, πάνω σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων, μιας και δεν πρέπει να ξεχνάμε  ότι  μετά τα ακάρεα (Dust mites) , οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά.  Επιπλέον αναφέρω τα ακάρεα των περιστεριών, τα  αρπακτικά ακάρεα,το  ακαρι της ψώρας, τις ψείρες του σώματος, τους κοριους (Bed Bugs),τα  έντομα υφασμάτων – χαλιών, τα κολλέμβολα (Collembola) , κλπ Θα πρέπει να  τηρούνται πρωτίστως με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Για δε την δραστηριότητα των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Βελτιώσετε επιπλέον  τον τρόπο ζωής των φιλοξενούμενων , μειώνοντας  – στο ελάχιστο– την χρήση βιοκτόνων,  ακόμη και  πάνω από 95%, άλλα και το κόστος προεργασίας για κάθε ”ανυπόφερτη” εφαρμογή που μπορεί να πρόκυψη.

Αν από το 2016 οι χώροι φιλοξενίας είχαν εντάξει εξοπλισμό τεχνολογική υποδομής  με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής, δεν έλεγαν σήμερα ότι ‘’φταίει’’ ο SARS-CoV-2  για τα έξοδα.

‘‘Η Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης κοινών δράσεων.’’

Είναι ανάγκη να αναπροσαρμόσουμε την ‘‘οπτική αντίληψή’’ μας και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επενδύουν στη ‘‘σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών’’ ως θεσμό, μεταξύ του Επιστήμονα Διάγνωσης εσωτερικών χώρων και με ενημέρωση των Επαγγελματιών  Πιστοποιημένων Εφαρμοστών  στις παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε να χαραχθεί μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Συμπέρασμα : Τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’, συμβάλουν στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωσης των Λοιμώξεων.

Η σύμπραξη με έναν Πιστοποιημένο εφαρμοστή για καθαρισμό-απολύμανση ανά 60 έως 90 ήμερες καλύπτει ανάγκες (π.χ, Housekeeping )  σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «όπως ισχύει.», στα σημεία Η.1 και ΙΒ.2  του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ με την ’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των  λοιμώξεων , άλλα και για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” , συμπεριλαμβανόμενου και του Κριτηρίου κατάταξης 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ( Υ).

Περισσότερα…  Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms

Και όλα αυτά εύκολα και απλά  έτσι ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα στο …να είναι όλοι κερδισμένοι.!!!

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Πηγή : http://klintec.gr/παρέχοντας-εξασφ…σμένη-υγειονομικ/

Διαρκής Ενημέρωση

Το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει και χαμηλές τιμές στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης.

Το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει και χαμηλές τιμές στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης.

Μετά την Πρόταση και την Πρόσκληση από την Περιφέρεια Κρήτης, για να διατηρηθεί η φήμης της Ελλάδας ως Ασφαλής Προορισμός, έρχεται και Πρόκληση για την συμμετοχή , ακόμα και των Επιθεωρητών για τα υγειονομικά πρωτόκολλα :

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, μια ευκαιρία λοιπόν για  να συμμετάσχετε με τις δικές σας ερωτήσεις.

Οι συμμετέχοντες  θα ενημερωθούν στην (Ενότητα (2)

 • Τουριστικά καταλύματα , Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, Δωματίων και Κοινόχρηστων χώρων 12:10 – 12:40 Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος ).
  • το πώς μετά το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.01, 81.29.11.02, ) μπορούν με προσαρμογή του(Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) οπού επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή να έχει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης ,Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση)
 • Γιατί ο ορισμός υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστή , δεν αντικαθιστά τον ειδικό επιστήμονα, εκτός και αν προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας, γιατρό, ) για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις και δεν μπορεί να παρέχει στο προσωπικό (εφαρμοστές π.χ,Housekeeping )Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό- απολύμανση.
 • Επιπλέον δε η εκπαίδευση του προσωπικού με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, – εφαρμογή της απαιτητέας εγκυκλίου τον ΕΟΔΥ-συμβάλει στην οργάνωση προληπτικών μέτρων και την σωστή εφαρμογή τους , σε προγράμματα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων ,σημείο  Α.4 στην προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Το γιατί σε έναν έλεγχο ( Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 19/4/2022) για τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης όπως αυτές είναι στην απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020,) εκτός των άλλων θα πρέπει :

Στο σχέδιο δράσης εκτός του υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστή πρέπει να υπάρχει και ο φάκελος με τα στοιχεία :

 • του συμβαλλόμενου ειδικού επιστήμονα που να  προβλέπεται από τα επαγγελματικά δικαιώματα
 • του εφαρμοστή με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση.
 • τις μεθόδους εφαρμογής καθαρισμού -απολύμανσης και εξυγίανσης με τιμολόγια υλικών με τις εγκρίσεις και μηχανολογικού εξοπλισμού με βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .
 • το γιατί το πιστοποιητικό εφαρμογής χρειάζεται και την υπογραφή του πιστοποιημένου εφαρμοστή και ειδικού επιστήμονα.
 • το πώς ’’με το μαγικό χαρτάκι ‘’μιας μεμονωμένης εφαρμογής δεν είσθε καλυμμένοι,  διότι  η  απαιτητέα εγκύκλιος  αναφέρεται σε  ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης , ώστε να καλύπτονται όλοι οι ενασχολούμενοι απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων – αναπόσπαστα μέρη – σε ΦΕΚ ή/και σε υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μετά την απάντηση του ΥΠ.ΑΑΤ για τα ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης’’ με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ , όπου απαντά ότι  οι εργασίες Απολύμανσης  δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας.

 • το γιατί χρίζεται Προσοχή στα ’’ online πιστοποιητικα’’ με εφαρμογή βιοκτόνου απολυμαντικούπ.χ, με χρήση κάψουλας –χωρίς ετικέτα του ΕΟΦ  -Μόνο για επαγγελματική χρήση -από μη πιστοποιημένο εφαρμοστή. (Παροχή υπηρεσιών. Αρμοδιότητα του  Υπουργείου Υγείας   (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων σε όλες Περιφερικές ενότητες της χώρας )
 • Γιατί πρέπει να αποφεύγετε όσους σας προσφέρουν ‘’υπηρεσίες απολύμανσης για ποντίκια και κατσαρίδες’’ ή /και ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης ‘’ για δίκτυο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, άλλα και απολύμανση με ψεκασμό στο εξωτερικό των ‘’Παγομηχανών’’ .

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Καθαρισμός απολύμανση Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια Εφαρμογών 2:40 – 13:10 Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος.

 • Βιοκτόνα απολυμαντικά. Ανάλυση στο γιατί πρέπει να γίνονται πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων , (απορρύπανση –περιβαλλοντική εξυγίανση – εξουδετέρωση – απολύμανση και αποκατάσταση πριν την εκ νέου χρήση του χώρου) βρίσκεται και στο Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012  σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

Προσοχή στην αγορά βιοκτόνου απολυμαντικού π.χ, για χρήση κάψουλας χωρίς ετικέτα του ΕΟΦ  Μόνο για επαγγελματική χρήση ( Αρμόδια Διεύθυνση ΕΟΦ. Ελέγχου Παραγωγής και  Κυκλοφορίας Προϊόντων) Το απολυμαντικό σκεύασμα   έχει έγκριση στις συσκευασίες που ορίζει η Άδεια από τον ΕΟΦ.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

 • το πώς ένα προϊόν μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή και ιοκτόνο δράση και έναντι του SARS-CoV-2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  επικουρικά  (συμπληρωματικά) , δρώντας  με Μηχανικό τρόπο ‘’φυσικής απομάκρυνσης ’’ για την απενεργοποιητική εξουδετέρωση ιών,  άλλα και για μικρόβια προκειμένου να αναστείλει την ανάπτυξη τους , μαζί με την μείωση των οσμών σε διάφορες επιφάνειες.  Ένα ασφαλές  προϊόν για χρήση σε ευαίσθητες ταπετσαρίες (στρώματα, σαλόνια,)  άλλα και χειροποίητα χαλιά για 60 έως 90 ημέρες .
 • γιατί οι ανάδοχοι που εκτελούν έργα με φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων, θα πρέπει ακόμα και αν δεν απορρέουν από την κάθε  σύμβαση, με επιμέλεια και συνέπεια άλλα και με ιδιαίτερη μέριμνα να παρέχουν  μέτρα Προληπτικής Υγιεινής  κατά των Λοιμώξεων , ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν την υγειονομική ασφάλεια , συμβάλλοντας στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών, αναβαθμίζοντας και το περιβάλλον, για τα Προγράμματα  στις Γαλάζιες Σημαίες  

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   http://klintec.gr/το-χαμηλό-κόστος…ημαίνει-και-χαμη/

 

 

Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση μέσα από τα Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής.

Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση μέσα από  τα Πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.

Προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου των λοιμώξεων γίνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και καθημερινά παρουσιάζονται νέα συστήματα υψηλού επιπέδου απολύμανσης. Από τη δεκαετία όμως του ’70 άρχισε να διαπιστώνεται ότι η μη σωστή χρήση και η αλόγιστη κατανάλωσή των απολυμαντικών δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο των λοιμώξεων, παρόμοια με εκείνα των αντιβιοτικών.

Τα χημικά απολυμαντικά χρησιμοποιούνται σήμερα ως κατασταλτική απολύμανση και όχι ‘’προληπτική’’ , με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα  για τον έλεγχο των λοιμώξεων, αφού περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία ‘’ενώσεων’’ που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του αριθμού ή/και την καταστροφή του υιικού φορτίου, των μικροοργανισμών, σε αντικείμενα ή επιφάνειες αλλά και κατ’ όγκο.

Η συνήθης επιχειρηματολογία για ‘‘προληπτική απολύμανση’’ με κατασταλτική  μέθοδο  είναι αβάσιμη διότι αυτό είναι προσωρινό.  Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα βιοκτόνα απολυμαντικά, διότι η χρησιμοποίηση τους δεν θα πρέπει να μας δίνει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας ή/και το αίσθημα της σιγουριάς.

Για την επιλογή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού απολυμαντικού, πρέπει  να λαμβάνονται υπόψη, το ευρύ φάσμα εφαρμογής που διαθέτει με ταχεία δράση, να είναι συμβατό με τα υλικά του περιβάλλοντος χώρου και να έχει  απορρυπαντικούς παράγοντες -καθαριστικές ιδιότητες-, να μην επηρεάζεται η δράση του από παράγοντες του περιβάλλοντος και να μην είναι τοξικό, να είναι υδατοδιαλυτό με υπολειμματική αντιμικροβιακή δράση, εύκολο στη χρήση, άοσμο, οικονομικό, σταθερό σε συμπυκνωμένη ή/και διαλυμένη μορφή. Απολυμαντικό για να εκπληρώνει όλες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ίσως να μην υπάρχει και για το λόγο αυτό η κάθε επιλογή θα πρέπει να αποσκοπεί στην χρησιμοποίηση του πλέον κατάλληλου για κάθε περίσταση προϊόντος.

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Η έννοια της ‘’ποιότητας’’ ,της ‘’αποτελεσματικότητας’’ άλλα και της ‘’ασφάλειας του προϊόντος’’ καθορίζονται μέσα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις για το προϊόν. Το δε κόστος δεν πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή, διότι η χαμηλότερη τιμή δεν σημαίνει κατ ανάγκη και χαμηλότερο κόστος . Στο κόστος πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη και οι ‘’κρυφές δαπάνες’’ που προκύπτουν από την υποστήριξη της χρήσης του νέου προϊόντος (π.χ. Service, εκπαίδευση, χρόνος απασχόλησης για την εφαρμογή / λειτουργία)

Η ανασκόπηση στην κοστολόγηση κύκλου ζωής (LCC) αυτών των υπηρεσιών , θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους χρόνου στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης με περισσότερα οφέλη . Μελέτες έχουν δείξει ότι εφαρμογές με προϊόντα μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας  (πρόληψης)  μπορεί αρχικά να δείχνουν μια ‘’πολυπλοκότητα’’ στην διενέργεια μιας ολοκληρωμένης μελέτης LCC για αυτές τις υπηρεσίες πρόληψης, με το αρχικό κόστος τους να είναι υψηλότερο των συμβατικών καθαρισμών- απολυμάνσεων. Κατόπιν δε τα πολλαπλά οφέλη από την χρήση των χώρων εφαρμογής τους όπου βελτιώνει σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (υγειονομική ασφάλεια) του προσωπικού, την αποδοτικότητα του στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης- μειώνοντας χρόνο και υπερκατανάλωση προς χρήση προϊόντων, μαζί με την μείωση από τις υγειονομικές απειλές λοιμώξεων , ενώ ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους, κλπ.

“Οι ασφαλείς προορισμοί πρέπει να υποδέχονται τους φιλοξενούμενους χωρίς καμία απολύτως ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική τους ασφάλεια“

Η απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού ,για σημείο Η.1 του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των οδηγιών της εγκυκλίου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2 (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.» μιας και η ανωτέρω εγκύκλιος δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Επιπλέον το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020, άλλα και με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης των χώρων, (χωρίς ρύπους) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους η οποία θωρακίζει:

 • τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάστασης των χώρων (χωρίς ρύπους) , μιας και  για τον  σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις πρέπει να γίνεται  με την τεκμηριωμένη συνεργασία και ευθύνη του Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου ) όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, για να τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 • την υπ’  (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)όπου επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους
 • το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017, για τηναποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση ), σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ή/και σε χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, άλλα και σε κάθε χώρο γενικά που πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 • το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την  διαχείριση των βιοκινδύνων και θωράκιση των χώρων από την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση ως προς την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων και την βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους εργασίας αλλά και τις σύγχρονες απειλές  των αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων .

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Οι βασικές αρχές για τα μέτρα υγιεινής με την λυσιτελή αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης απειλών από λοιμώξεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας,  βοηθούν στη διευκόλυνση της μετάβασης στα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε για την επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό για την τήρηση των εφαρμοστικών μεθόδων του προγράμματος των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ .   Με όλη την εστίαση στον SARS-CoV-2,  δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως τους ρινοϊούς, τη γρίπη, τον RSV και τους αδενοϊούς. Η ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως πρόγραμμα αντιμετώπισης ‘’βιο-χημικών ’’ αναγκών, υπέρ καλύπτει την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Μετά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης  έρχεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’ με διαφανείς τρόπους ,όπου οικοδομεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής. Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων στην πράξη- και για μη υγειονομικές μονάδες σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στους εργαζόμενους, άλλα και στους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές.

Οι τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή και ιοκτόνο δράση – BIOPROTECT RTU δρουν με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ώστε να δημιουργούν ένα πιο υγιές περιβάλλον με το να παρέχουν προστασία των επιφανειών που αγγίζουμε καθημερινά .( οικογένεια, οι υπάλληλοι και οι πελάτες , φιλοξενούμενοι -ταξιδευτές )

Η εφαρμογή του προστατευτικού προϊόντος επιφανειών μακροχρόνιας  αντιμικροβιακής δρασης  –(με έγκριση από τον ΕΟΦ ), ως μια αόρατη ασπίδα προστασία που εμποδίζει με το τείχος των «Νανοπαγίδων»  την ανάπτυξη και  του SARS-CoV-2  μαζί με τους  άλλους επιβλαβείς ιούς και βακτηρία στις επιφάνειες, ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται – φαινόμενα αυξημένης μολυσματικότητας.

Εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά μια συσκευή  ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση’φυσικής απομάκρυνσης’’ και παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους. Μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης.

Χρειάζεται όμως  προσοχή σε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’ ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από  αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες   ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017).

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ,η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και  «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  (ΠΟΥ) όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα  στους εσωτερικούς χώρους.

Για όλα τα προαναφερόμενα αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε στις μεθόδους -υλικά ή/και εξοπλισμό- για τα οποία   στην έκθεση έρευνας αριθ. 360 04020 UBA-FB 001212  διαπιστώνεται έλλειμμα στη γνώση σχετικά με την ποσότητα σε συγκέντρωση ελευθέρων ιόντων αργύρου στο περιβάλλον, η/και  σε καθαριστές αέρα που να θέλουν πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί  η δημιουργία  επιβλαβών υποπροϊόντων . Λόγοι που ενημερωτικά αναφερόμαστε και στα  Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα .

Όταν η εφαρμοσμένη περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , αλλά και υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας  που δρουν με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης, δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Όταν ζητάμε υπηρεσίες για εσωτερικούς χώρους, όπως επιτόπιους καθαρισμούς, βιοκαθαρισμούς ή ’’βιολογικούς, καθαρισμούς στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών,  εφαρμογές καθαρισμού –απολύμανσης και προστατευτικών βιοκτόνων, (ψεκασμού, sprayers, βαφές, κλπ ) με έγκριση Ε.Ο.Φ. , άλλα και με  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης καθαρισμού -απολύμανσης  , αλλά και υπηρεσίες για Απεντομώσεις -Μυοκτονίες –(με την παρουσία του υπευθύνου επιστήμονα που φέρει την αναγγελία του ΥΠΠΑΤ )  , θα πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση αποκατάστασης των χώρων από περιβαλλοντικούς ρύπους , πριν από την εκ νέου χρήση τους.

Ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές   τηρούμε την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC), ( NCCEH) ,Global Virus Network (GVN ),κλπ. Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/εγγυημένη-υγειον…κή-εξασφάλιση-μέ/

Διαρκής Ενημέρωση :

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για ολοκληρωμένη διαχείριση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

 

Διαχρονικής αξίας συστήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για καθαρό εσωτερικό περιβάλλον.

Διαχρονικής αξίας συστήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για καθαρό εσωτερικό περιβάλλον.

Η  καθαρότητα του  εσωτερικού αέρα είναι μια απ’ τις βασικές προϋποθέσεις για την υγεία μας. Ωστόσο, οι κλειστοί και ‘’προστατευμένοι χώροι’’ που ζει, φιλοξενείται  και εργάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων, ίσως να μην είναι τόσο προστατευμένοι όσο νομίζουμε. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από τους αιωρούμενους εσωτερικούς  ρύπους οι οποίοι θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Η κόπωση του σύγχρονου ανθρώπου δεν οφείλεται μόνο στους ταχείς ρυθμούς, αλλά και στην έκθεση του σε μια επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στους κλειστούς χώρους .

Όταν η υγεία αποτελεί ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα σύγχρονα συστήματα υγείας οφείλουν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε πολίτη να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας και ευεξίας. Το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 για την δημόσια υγεία συμμετέχει και για την  Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), αλλα και την  Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

“Όταν ο συχνός αερισμός για την εξυγίανση των εσωτερικών χώρων δεν είναι πλέον αρκετός, η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι η ζωτικής σημασίας Πρόληψη „

Κίνδυνοι από αυξημένη συγκέντρωση ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’ και εισπνοή αέριων ρύπων, (αιωρούμενη σκόνη με ίνες αμιάντου, φορμαλδεΰδη και παθογόνους μικροοργανισμούς). Τα αίτια αυτής της καχεξίας που νοιώθουμε σε αυτούς τους χώρους, με συμπτώματα όπως  πονοκέφαλο , αδιαθεσία, ερεθισμένα μάτια και δέρμα, βουλωμένη μύτη, αναπνευστικά προβλήματα , δεν είναι πάντα ορατά, οι λύσεις όμως υπάρχουν κι είναι απτές.

Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Παλαιότερα βρίσκαμε αναρτημένο σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους ‘‘απαγορεύεται το πτύειν’’. Σήμερα θα θεωρούσαμε αδιανόητο ,κωμικό ή και προσβλητικό αν το διαβάζαμε σε κάποιο χώρο στον οποίο θα βρισκόμασταν. Σήμερα όμως είναι το ίδιο αδιανόητο και ίσως και προσβλητικό για τον καταναλωτή , το να μην υπάρχουν συστήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για την ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ με όλες τις πιστοποιήσεις , για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του,  άλλα και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων με την ολιστική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υγιεινής.

Για την ”Διαπιστευμένη βεβαίωση” –Πολλαπλής Θωράκισης– για την καθαρότητα του  εσωτερικού αέρα, συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένη τεχνολογία πρόληψης με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2. Διατηρεί τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών,  όπου δρα με Μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ( BIOPROTECT RTU) παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη θανάτωση μικροβίων και στη μείωση των οσμών, για 60 έως και 90 ημέρες.

Προϋπόθεση απόλυτης προτεραιότητας γιατί :

Υ.Γ.: Αν έχεις σύστημα Kirby ζήτα να ενημερωθείς  για το Πριν/και Μετά- με την απαραίτητη αποκατάσταση των χωρών πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/διαχρονικής-αξία…υστήματα-αντιρρυ/ ‎

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση προασπίζει την υγειονομική εξασφάλιση

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση προασπίζει την υγειονομική εξασφάλιση

Οι βασικές αρχές για τα μέτρα υγιεινής και η λυσιτελής αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης απειλών με προάσπιση της δημόσιας υγείας,  βοηθούν στη διευκόλυνση της μετάβασης στα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής. Εξάλλου με το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) ο SARS-CoV-2  συμπεριλαμβάνεται στους  αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες.

Προσοχή λοιπόν στις Νέες Συμβάσεις για απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους, Μ.Μ.Μ., Χημικές Τουαλέτες ,κλπ

Χρειάζεται εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του καθαρισμού -απολύμανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών -με οποιονδήποτε τρόπο – υπενθυμίζω ότι:

 • Την υποχρεωτική συνεργασία με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας) .
 • Απεμπλοκή των (Κ.Α.Δ.)  Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101,81291102)από τον (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας

Για το υγειονομικό περιεχόμενο του  Εκπαιδευτικού Υλικού για τα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) οι εκπαιδευτές  θα πρέπει να παρέχουν πλήρη ενημέρωση , για την πιστοποίηση  των εφαρμοστών στην καθαριότητα – απολύμανση και αποκατάσταση των χωρών,  είναι στις Υποχρεωτικές εφαρμογές  και ας λείπει το  όπως ισχύει, γιατί η παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 5 είναι  ( 3.001€ 4.000€) όπως  υπάρχει αναφορά  και στο  ‘’όπως ισχύει ‘’ το ανάγνωσμα… .

Οι επιβλέποντες ή/και εφαρμοστές Επιστήμονες, για τις εφαρμογές καθαρισμού-  απολύμανσης ,αποκατάστασης (χωρίς ρύπους), θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με  την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).Έτσι θωρακίζονται και οι ενασχολούμενοι εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, ως προς  την Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένων αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου  απέναντι στα ‘’περί αξιώσεων ’’, εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ημίμετρα με μεμονωμένες  εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία:

 • Δεν τοποθετούμε παραπλανητική ένδειξη ότι ο χώρος έχει απολυμανθεί !!!!
 • Δεν αναφέρουμε παραπλανητικά ότι έγινε ‘’Προληπτική’’ μικροβιακή απολύμανση στους χώρους!!!
 • Δεν προβάλουμε παράλληλα στα Μ.Κ.Δ μόνο (εφαρμογές  εκνέφωσης ) μεμονωμένα Ημίμετρα.  !!!!
 • Αυτά βλέπουν και όσοι ‘’Απολυμαίνουν Έντομα’’ σε βάρος των καταναλωτών. !!!!

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται

Όταν ζητάμε υπηρεσίες για εσωτερικούς χώρους, όπως επιτόπιους καθαρισμούς, βιοκαθαρισμούς ή ’’βιολογικούς, καθαρισμούς στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών,  εφαρμογές καθαρισμού –απολύμανσης και προστατευτικών βιοκτόνων, (ψεκασμού, sprayers, βαφές, κλπ ) με έγκριση Ε.Ο.Φ. ,άλλα και με  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης καθαρισμού -απολύμανσης  ), Απεντομώσεις -Μυοκτονίες , θα πρέπει να μας έχουν εξασφαλίσει την αποκατάσταση των χώρων από περιβαλλοντικούς ρύπους , πριν από την εκ νέου χρήση τους.

Ο περιορισμός του κινδύνου της αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων αφορά την υγεία όλων μας.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών  μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους)»

Οι υπεύθυνοι επιστήμονες των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο (καθαριότητας – απολύμανσης) μαζί το σχέδιο εφαρμογών και όλα τα Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  εκτός από τις απολυμάνσεις, είναι αρμόδιο και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας,( Απαντ. του ΥΠ.Α.Α.Τ Αριθ. Πρωτ.: 11208/268326/22/10/2019) για την προστασία των πολιτών. Κατ΄ επείγουσα λοιπόν η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης -μυοκτονίας  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ) μιας και όλοι βασίζονται στο και ‘’ποιος θα με ελέγξει’’.

Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους εφαρμογών βιοκτόνων, θα μειώσει κατά το πλείστον ενέργειες π.χ. από ‘’παραπλανητικές ενέργειες’’, ‘’λάθος ενημέρωση ‘’,  ‘’αμέλεια’’ ,  ‘’Εγκληματική αδιαφορία’’, ‘’παράπλευρες απώλειες’’ , αλόγιστη χρήση βιοκτόνων,  παρέχοντας μεγαλύτερη διασφάλιση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Πρέπει να δράσουμε όλοι ,από τα Υπουργεία , Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία, Συνδέσμους , αλλά και ο  καθένας από το δικό του ‘’Μετερίζι ‘’. Διότι εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών. Η δε πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Θα είμαι στην διάθεση σας, για τυχόν διευκρίνιση ή οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

τηλ 2104829839, 6932245887

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή :  http://klintec.gr/η-αποτελεσματική…τιμετώπιση-προασ/ ‎