Βελτιστοποιημένη υγιεινή εσωτερικών χώρων

Βελτιστοποιημένη υγιεινή εσωτερικών χώρων

Βελτιστοποιώντας την προληπτική υγιεινή των εσωτερικών χώρων , μειώνετε τους χρόνους καθαρισμού και  αυξάνετε την παραγωγικότητα σας . Το ασφαλές , καθαρό και υγιεινό περιβάλλον αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα.  Οι δε καινοτόμες λύσεις για υγεία και ευεξία, σε επιφάνειες  αλλά και τον όγκο των εσωτερικών χώρων , έχουν σχεδιαστεί για την ασφαλή διαβίωση μιας νέας πραγματικότητας των φιλοξενουμένων  επισκεπτών.

Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, μιας  δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Υγειονομική ασφάλεια ,Προτεραιότητα όλων μας !!!

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας , κλπ. Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Βελτιστοποιούμε την υγιεινή των χώρων σας με τις ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις επαγγελματικές εφαρμογές  οι οποίες χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον  καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση (πριν την εκ νέου χρήση) των εσωτερικών χώρων.  Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων” , ως συμπληρωματικό υλικό, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Με την υπευθυνότητα μιας εγγυημένης υγειονομικής εξασφάλισης- από την ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή βιοκτόνων  -για την ορθολογική  χρήση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην Υγειονομική Ασφάλεια -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Ωστόσο , όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.                                                    

Επιπλέον εκτός των Συγχαρητήριων, για τις ενέργειές από την Vitex  και τους Χρονοδότες προμηθευτές της, όπου με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος ενεργοποίησαν  την Τράπεζα Χρώματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παρέχουν χρώματα για να βαφτούν σχολεία στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας και τις διαδικασίες να επιβλέπει το Υπουργείο και οι αρμόδιοι Δήμοι, επισημαίνουμε ότι :

Για να μπορεί να υπάρξει μια ‘’Υγειονομική Ασπίδα  ’’ κατά των Λοιμώξεων, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας,  ώστε να μας παρέχει μια ολοκληρωμένη ποιοτική διαβίωση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γνωρίζουμε και τα εξής :

 • Όταν αναφερόμαστε σε καθαρισμό – απολύμανση η/και απολύμανση  με βιοκτόνα απολυμαντικά  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. , θα πρέπει όλα να είναι σύμφωνα με το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης ,  οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  να  χρησιμοποιούνται  άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης )

Φροντίζουμε οι εφαρμοστές , εκτός από την συνερισιά με ένα Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, να έχουν και την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων κλπ.

Συμπεραίνοντας

Όλες οι παράμετροι στα προαναφερόμενα, πρέπει να μελετηθούν σοβαρά:

 • από τον  Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων,
 • από τον Υγειονομικά υπεύθυνο, για την παλαβή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων,
 • από τον υπεύθυνο για την Υγειονομική Ασφάλεια των εργαζομένων και περίοικων φιλοξενούμενων μετά το πέρας των εργασιών.

Επιπλέον ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει το σχέδιο με τις μεθόδους εφαρμογών , εγκρίσεις Ε.Ο.Φ., Πιστοποιητικά εφαρμοστών, μετρήσεις και υπογραφές παράδοσης –παραλαβής από τους Υγειονομικά υπεύθυνους ,κλπ

 • Όλοι γνωρίζουμε ότι τα λιμνάζοντα νερά περιείχαν ένα κοκτέιλ με ρύπους χημικών νεκρών ζώων, τρωκτικών , ενώ παράλληλα ο αέρας περιείχε ρύπους βιολογικών παραγόντων , επικίνδυνους για λοιμώξεις του αναπνευστικού, κλπ.

Μετά από όλα αυτά, με έναν απλό καθαρισμό και ‘’απολύμανση’’ με χλώριο και ανοίγοντας τα παράθυρα –πόρτες  , είμαστε σίγουροι ότι το εσωτερικό περιβάλλον και ο αέρας που θα αναπνέουμε δεν θα είναι περισσότερο επιβαρυμένος;

Προσοχή : Τα ίδια προβλήματα με τους ρύπους βιολογικών παραγόντων θα έχουν και οι χώροι των υπολοίπων ορόφων και χρειάζονται την ίδια αντιμετώπιση όπως  και οι χώροι επέλασης τρωκτικών και φυσικά όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με έναν ‘’Βιολογικό καθαρισμό’’.

 • Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/βελτιστοποιημένη…ιεινή-εσωτερικών/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

 1. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα 
 2. ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022
 3. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  
 4.  ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’

 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχειριστικών εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχειριστικών εφαρμογών  αποκατάστασης  εσωτερικών χώρων.

 Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Η Υγειονομική ασφάλεια των πολιτών μαζί με την δομική καταλληλότητα και ασφάλεια των  κτηριακών εγκαταστάσεων , μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα, είναι ενέργειες που πρέπει να στοχεύουν , στην  δημιουργία υγιεινών συνθηκών διαμονής  για την  διασφάλιση της υγείας και προστασίας των πολιτών ,  την ασφαλή  λειτουργία των χωρών, αλλά και την προστασία του είδη επιβαρημένου περιβάλλοντος.

Άμεση ύπαρξη κοινωνικής  και επιτακτικής ανάγκης, για  εφαρμογή  σχεδίου δράσης με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης  και ενσωματωμένες εγκύκλιους αντιμετώπισης του σχετικού κινδύνου αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων  που απειλούν την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις εφαρμογές  πρέπει να χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων , ως συμπληρωματικό υλικό σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Λόγοι που η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση , σε συνεργασία με επιστήμονα (Σύμβουλο-Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής) ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμόαπολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων μετά την περάτωση των εργασιών, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004), του (Αρ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/ Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010,(Έκθεσησε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

« Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

 • Τα κτήρια λοιπόν (ιδιωτικού ή δημόσιου) που θα κριθούν κατοικήσιμα θα πρέπει να έχουν την υπογραφή του Υγειονομικά υπεύθυνου, με πλήρη του φακέλου  αποκατάστασης  και αποστολή στο Υγειονομικό  της Περιφέρειας. (  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ).
 • Προβλήματα όμως έχουν και οι χώροι των άλλων ορόφων , διότι τα δυνητικά ‘’χημικάμολυσματικά κοκτέιλ ‘’ δια μέσω του αέρα έχουν εισχωρήσει στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να μην μπορεί να αποκλειστούν οι δυσμενείς συνθήκες  από την ‘’μηχανική μετάδοση’’ παθογόνων ιών, μικροοργανισμών, κλπ

Εκ νέου σχέδιο εφαρμογών ,  από τον Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση , ώστε να επιτυγχάνεται με εξασφάλιση η Υψηλού επιπέδου υγειονομική ασφάλεια , των περιοίκων, εργαζόμενων, των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών.

 • Μελετώντας τις Σύγχρονες Παροχές Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών Προληπτικής Υγιεινής θα ενημερωθείτε για την αιτιολογημένη κατασταλτική απολύμανση  πρέπει να τεκμηριώνεται –αποδεδειγμένα – για την μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών στις επιφάνειες , ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος  μεταφοράς μικροβιακών μολύνσεων, αλλά και για την συνήθη -αβάσιμη- επιχειρηματολογία της ‘‘προληπτικής απολύμανσης’’ με αποτέλεσμα η ‘’παραπλάνηση’’ της ψευδαίσθησης  για ασφάλεια ή/και το αίσθημα της σιγουριάς για ’’ συνεχιζόμενη απολύμανση ’’ μπορεί ίσως και να δημιουργήσει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια, εργαζόμενων ,επισκεπτών , φιλοξενουμένων, ταξιδευτών, κλπ

                Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, διότι δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Υγειονομική ασφάλεια Προτεραιότητα όλων μας !!!

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας ,κλπ

Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/ολοκληρωμένη-προ…γιση-διαχειριστι/ 

Διαρκής Ενημέρωση

 1. ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’
 2. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’

Τα περί Bio-κτόνων το ανάγνωσμα….

Τα περί Bio-κτόνων το ανάγνωσμα….

Οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές με ορθολογική χρήση των βιοκτόνων σε υπηρεσίες  απεντόμωσης – μυοκτονίας και αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους,  μπορούν να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση τους. (Bio-κτόνων).

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή  βιοκτόνων για την ορθολογικής χρήσης υπηρεσιών απεντόμωσης μυοκτονίας και αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών , ως παροχή υψηλής ποιότητας για την Υγειονομική Ασφάλεια  -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη

Ο κάθε υπεύθυνος επιστήμονας για να συμπεριελήφθη στις  Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) υπογράφει και τα έντυπα όπως το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης.

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Επαγγελματική χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων.

 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ο υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων (ολοκληρωμένης  μεθόδου), συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων (προεργασία πριν ή/και μετά) που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή (ολοκληρωμένη μέθοδο) των βιοκτόνων σκευασμάτων.
 • ( δηλαδή κατά τον έλεγχο από την Δ.Α.Ο.Κ. ,υποχρεούται να έχει  – το κατ’ ελάχιστο – τα κατάλληλα μηχανήματα για την  αποτελεσματική και ακίνδυνη εφαρμογή ( ολοκληρωμένη μέθοδο) των  βιοκτόνων σκευασμάτων, άλλα και αναφορές για  τις καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών στο  WebSaid ή/και στο Facebook )αν έχει .
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης WebSaid .πχ (Απολύμανση για κατσαρίδες ) ,  ( Απολύμανση για Ποντίκια)
 • ΥΠ.Α.Α.Τ. και Δ.Α.Ο.Κ , μετά από μία έρευνα στο διαδίκτυο μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό υλικό για να βγάλουν τα συμπεράσματα τους αλλά και να προστατευόσουν και τους πολίτες .’’
 • Έτσι ο υπεύθυνος επιστήμονας με σύνταξη του προγράμματος της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης  με βάση τα υπογεγραμμένα προαναφερόμενα ,μπορεί  να αποτρέψει την δημιουργία κίνδυνου από  επιμόλυνση , ή/και δευτερογενή ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους.
 • Έτσι διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων με την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ/ 47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),(κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), αυστηρά μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας;
 • Μελετώντας τα προαναφερόμενα δίνουν απαντήσεις  σε πολλές ερωτήσεις και καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα, με κενά.
 • Για τους κοριούς, όπως επισημαίνεται και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, μετά από επιστημονικές έρευνες η παρουσία των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα με αποσύνθεση), σε ένα χώρο μπορεί να μην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών.
 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως επισημαίνεται και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, στην ενημέρωση των καταναλωτών για  το γιατί πρέπει να γίνεται υποχρεωτική η απομάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα – αποσύνθεση), μετά την καταπολέμηση τους με οποιαδήποτε μέθοδο, διότι  μετά από αναφορές σε επιστημονικές έρευνες , σε ένα χώρο μπορεί να µην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών . Επιπλέον , μετά τη εφαρμογή υπέρθερμου ατμού, το αποτέλεσμα του ’’ αναδυόμενου κοκτέιλ ’’  και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , όπου μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.
 • Μυοκτονία: Μετά από κάθε εφαρμογή  σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση χωρίς υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα και την αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας ,είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων, εκτός του ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).
 • Μελετώντας τα προαναφερόμενα, δίνουν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα, με κενά.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες.

Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  να έχουν παραμείνει  αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων  , που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία .

Ζητάμε από τον υπεύθυνο επιστήμονα:

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι για να καλύπτουν το ευρύ φάσμα με τα κενά, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/τα-περί-bio-κτόνων-το-ανάγνωσμα

Διαρκής Ενημέρωση– Σεμινάρια 

 1. ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022
 2. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα – Άστυ Αιγυπτιωτών -(Κηφισιά) 3, 4 και 5 Μαρτίου 2023
 3. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  
 4. ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’

 

Ενδυνάμωση της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης σε επιφάνειες.

Ενδυνάμωση της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής  δράσης  σε επιφάνειες.     

Υλικά με ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας  είναι μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’.

Είναι μη αποδεκτά και από τα ακαρεα ;

Προσοχή τα ακάρεα δεν απολυμαίνονται.

Το Bioprotect  το οποίο εφαρμόζουμε, είναι υλικό με ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας  60 έως 90 ημερών, με έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και για τον κορωνοϊό. Έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων (π.χ μούχλας ) και άλλων μικροοργανισμών, έτσι ώστε να διατηρείται η απαραίτητη προστασία μακράς διάρκειας, σε λείες ή/και σε πορώδεις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται.

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , για το πριν ή /και το μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, για πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ώστε να δημιουργείται ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ , συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.

Η καινοτόμος μέθοδος της Προληπτικής Υγιεινής  με τις ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές,  για την δημιουργία του ’’αφιλόξενου περιβάλλοντος ’’ και τον εμποδισμό της ανάπτυξης επιβλαβών βακτηρίων (π.χ μούχλας) , μπορεί να κάνουν το περιβάλλον μη αποδεκτό και για τα ακαρεα και όχι η μεμονωμένη εφαρμογή μιας ‘’απολυμαντικής δράσης ’’ μακράς διάρκειας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι , με τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στο ίδιο στρώμα, το οποίο χρησιμοποιείται από το ίδιο άτομο ,στα τεστ προσδιορισμού τα  περιττώματα ήταν ποσοστιαία  λιγότερα. Επειδή για το αποτέλεσμα αυτό συμβάλουν πολλοί παράγοντες ,εμείς το αποδίδουμε στην ποιότητα του αποτελέσματοςτων ολοκληρωμένων εφαρμογών.

Για να γίνει η επαγγελματική εφαρμογή αυτών των υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης για το μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας  στην ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.) διασφαλίζοντας με ολιστική αποτελεσματικότητα τηΝ υγειονομική ασφάλεια  άλλα και την προστασία του περιβάλλοντος, οι εφαρμοστές χρειάζεται:

α) Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μετά την συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, αλλά και για την συνεργασία με επιστήμονα (Σύμβουλο- Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής)  για την ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών.

β) Τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό των εφαρμογών,  για τις ολοκληρωμένες  εφαρμογές .

 Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Όταν γίνει η εφαρμογή υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης  για την παραμένουσα δράση τους δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή : http://klintec.gr/ενδυνάμωση-της-μ…οχρόνιας-αντιμικ/ ‎

Η Προσαρμοστικότητα της Επιστροφής στον “Γενάρη της καθαριότητας”

Η Προσαρμοστικότητα της Επιστροφής στον “Γενάρη της καθαριότητας”

Επιστρέφοντας στον “Γενάρη της καθαριότητας”’–  στον Σεπτέμβρη- τον μήνα που χρειαζόμαστε  κυρίως οργάνωση για να ξεκινήσει η ‘‘νέα χρονιά’’ και  προσαρμογή στην φθινοπωρινή καθημερινότητα με τις ευθύνες  απέναντι στις εμφανιζόμενες ‘’ προκλήσεις ‘’.

Όλοι οι εσωτερικοί χώροι έχουν την ανάγκη καθαρισμού – απολύμανσης, με ολοκληρωμένες εφαρμογές  καταπολέμησης και αδρανοποίησης ιών, μικροβίων, βακτηρίων και μυκήτων , για την εξάλειψη του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων και της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων. Οι υπεύθυνοι φορείς   ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με τις παραλλαγές , τις μεταλλάξεις και τις υποπαραλλαγές του ότι ‘’είναι εδώ’’ , όπως και τα  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.

Έτσι με το  (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02-2004) όπως τροπ. με την υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος,  θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Λόγοι  επιτακτικής ανάγκης η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, αλλά και για την συνεργασία με επιστήμονα (Σύμβουλο- Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής) ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),μαζί με τον Ν. 3850/2010,(Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244 /07.12. 2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Θα συνεχίσω να επισημαίνω ότι,  μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής Ευθύνης και σεβασμό στο κοινωνικό λειτούργημα που πρέπει να παρέχει, κάθε επιχείρηση –εταιρία που ασχολείται  επαγγελματικά με τις εφαρμογές καθαρισμού – απολύμανσης ,  θα πρέπει η ενημέρωση των πολιτών στην προσφορά τους, να  ανταποκρίνεται στις ξεκάθαρες απαιτήσεις .

Από το 2008 έχω αναφερθεί στην  επικινδυνότητα των μεμονωμένων εφαρμογών με βιοκτόνα , αλλά και για  τις μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία. Από την αρχή της πανδημίας ανέδειξα τις διαδικασίες που τεκμηριωμένα μπορούν να εκτελούνται για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης όπως της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020). Θα υπενθυμίσω ότι το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης και για την  ‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’, μετά το πέρας των εργασιών.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Το  Green Mite Clean σε συνεργασία με το τμήμα Υποστήριξης –Greenest – της  KlinTec , ενημερώνει τους  P.C.S. Εφαρμοστές , για την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα  επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή/και  βακτήρια) σε κατοικημένους χώρους. Όταν συνοδεύονται ,η επιστροφή των διακοπών  με Κοριούς (Bed Bugs),Άκαρι της ψώρας, Ψείρες του σώματοςΨύλλουςΑκάρεα (Dust mites)Ακάρεα των περιστεριώνΑρπακτικά ακάρεα, Κολλέμβολα  (Collembola), Έντομα υφασμάτων – χαλιώνΤσιμπούρια (κρότωνες), μπορούν να μας προκαλέσουν ‘’παρενέργειες ‘’ – όχι μόνο στην υγεία – αλλά και στην ’’ τσέπη’’.  Οι Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές με τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό των εφαρμογών,  για τις ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος προσαρμόζονται και ενεργούν , για το πριν ή /και το μετά εξ ολοκλήρου  ή/και συμπληρωματικά με οποιαδήποτε μέθοδο, σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς). Με την δημιουργία ενός ‘’αφιλόξενου περιβάλλοντος’’ βοηθά στο να τους ξετρυπώνουν και παράλληλα να δρουν για την ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους ’’  χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων.

Προληπτικές Δράσεις Υγιεινής Μύωσης ή/και απαλλαγής από μη ορατές ‘‘υγειονομικές βόμβες’’!!

Για να μπορεί λοιπόν να λειτουργεί η Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων, χρειάζεται την Πολλαπλή Θωράκιση με διαδικασίες εξειδικευμένων τεχνολογιών πρόληψης, όπως η Ενδελεχής απορρύπανση  σε βάθος (Deep-Depollution), ενός συστήματος με ισχυρή δόνηση σε συνδυασμό με υψηλή αναρρόφηση στροβιλισμού, έτσι ώστε να απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης, τα περιττώματα των ακάρεων και πολλών άλλων μικροοργανισμών, καθώς και των νεκρών κυττάρων του ανθρώπου και  με ειδικά φίλτρα (ΗΕΡΑ) που  κατακρατούν 99,97%, μαζί με την ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’,  ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους, άλλα και την ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος  των «Νανοπαγίδων»  και την μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση στις επιφάνειες , να αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα  της ισορροπημένης καθαριότητας και υγιεινής,  ώστε να μειώνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης.

Στην KlinTec υποστηρίζουμε  επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται σε επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Υπηρεσίες Βίο-καθαρισμών- Απολυμάνσεων, Αποστομώσεων – Μυοκτονιών , για το πριν ή /και το μετά εξ ολοκλήρου  ή/και συμπληρωματικά , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους, επιτυγχάνοντας το  πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Συμπερασματικά λοιπόν οι υπηρεσίες μας πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη ορθής διαχείρισης πρακτικών για ολοκληρωμένες εφαρμογές  περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, απέναντι στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας, διασφαλίζοντας με ολιστική αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας , άλλα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή :  http://klintec.gr/η-προσαρμοστικότ…της-επιστροφής-σ/ 

Σχετικά Άρθρα

Περιβαλλοντική και Υγειονομική διαχείριση με επίκεντρο την Προληπτική Υγιεινή.!!!

Περιβαλλοντική και Υγειονομική διαχείριση με επίκεντρο την Προληπτική  Υγιεινή.!!!

Η υγειονομική εξασφάλιση είναι ένα θεμελιώδες αγαθό για την ευημερία των ανθρώπων. Η αποτελεσματικότερη θωράκιση  των χώρων μαζί με την  ενσωμάτωση των «προληπτικών δράσεων» βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων για την  υγειονομική εξασφάλιση , όταν ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι,  ο SARS-CoV-2 μαζί  με τις παραλλαγές , τις μεταλλάξεις και τις υποπαραλλαγές του, ‘’είναι εδώ.’’

Το  ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας  με υγιεινή και ασφάλεια στον κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο ,  αναβαθμίζει με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών, μιας και το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Δίνουμε ώθηση για την προστασία του εσωτερικού υγιεινού περιβάλλοντος.

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας ,κλπ

Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Ως ξεκάθαρη καινοτόμος επιλογή εστιάζει σε τρεις  τομείς.

 • Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας, είναι ο επαρκής και σχολαστικός καθαρισμός  (Ενδελεχής απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution), ενός συστήματος με ισχυρή δόνηση σε συνδυασμό με υψηλή αναρρόφηση στροβιλισμού, έτσι ώστε να απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης, τα περιττώματα των ακάρεων και πολλών άλλων μικροοργανισμών, καθώς και των νεκρών κυττάρων του ανθρώπου. Τα δε ειδικά φίλτρα (ΗΕΡΑ) που περιέχει, κατακρατούν 99,97% τα προαναφερθέντα χωρίς να τους επιτρέπουν να διασκορπίζονται στον αέρα
 • Ο δεύτερος ,συνδέεται με επιφάνειες των εσωτερικών χώρων και αφορά ιούς και βακτήρια, Η διαδικασία εφαρμογής μίας μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης και αφορά ιούς, μικρόβια- βακτήρια, με αποτελεσματικότητα για 60-90 ημέρες σε διάφορες επιφάνειες
 • Ο δε τρίτος αφορά στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή του κάθε ιού-εισβολέα στο αναπνευστικό, όπως τον SARS-CoV-2 μαζί με τις παραλλαγές , τις μεταλλάξεις και τις υποπαραλλαγές  του μιας και συνεχίζει να  ‘’είναι εδώ’’, την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) και τα  ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’  μετά την περάτωση των εργασιών, -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’, άλλα και από  τα μικροπλαστικά τους ‘’αόρατους εχθρους’’ μας  μαζί με τους ‘’τοξικούς’’ καπνούς  και την αφρικάνικη σκόνη.

Η Κοινωνική Εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής  βρίσκεται στο επίκεντρο της υγειονομικής εξασφάλισης ,όπου με την αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας για την προστασία του Bio – περιβάλλοντος , δίνει ώθηση για την μελλοντική ποιότητα της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών.

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Βίος (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio – περιβάλλον για μια ολοκληρωμένη ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

Οι διαχρονικές  επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές υψηλής ποιότητας , με παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών , έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μεθοδικά μέσα από την διαφορετικότητα με άμεσα αποτελέσματα, αναδεικνύοντας   συγχρόνως την επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων, άλλα και την κάλυψη σε ‘’κενά’’ νόμων ή εγκυκλίων,  για την προαγωγή καθαριότητας –απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους  και σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια των πολιτών.

Για να μπορεί η Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων, να μας παρέχει μια ολοκληρωμένη ποιοτική διαβίωση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γνωρίζουμε και τα εξής :

 • Όταν σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται καθαρισμός – απολύμανση η/και απολύμανση  με βιοκτόνα απολυμαντικά  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. , θα πρέπει όλα να είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.  Έτσι με το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης ,  οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος,  θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται  άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • Όλοι λοιπόν οι φορείς (ιδιωτικού ή δημόσιου) σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού θα πρέπει να ζητούν οι τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών  να είναι επικυρωμένες από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ,  για την τήρηση των υγειονομικών  πρωτόκολλων και την ορθή χρήση των βιοκτόνων , με Σύμβουλο –Επιθεωρητή και υγειονομικά υπεύθυνο στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να επιτυγχάνεται με εξασφάλιση η Υψηλού επιπέδου υγειονομική ασφάλεια , των εργαζόμενων, των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών.
 • Ως ιδιώτες θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού και των εφαρμογών του, (απορρύπανσης-περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης ) στους εσωτερικούς χώρους , ώστε να  διασφαλίζεται την προστασία της Υγείας σας.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., πολλές ασθένειες συνδέονται με την έκθεση του ανθρώπου σε χώρους με περιβαλλοντική υποβάθμιση, λόγοι που δεν  θα πρέπει να ξεχνάμε διότι «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων.

Λόγοι  επιτακτικής ανάγκης η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση , αλλά και για την συνεργασία με επιστήμονα  (Σύμβουλο-Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής) ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Επιπλέον η KlinTec  μέσα από το τμήμα Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής Υγιεινής ,αναπτύσσει συνεργασίες Πανελλαδικά με Νέους -Νέες Επιστήμονες , όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτες Δημόσιας Υγείας, κλπ), για την εποπτεία στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό – απολύμανση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   http://klintec.gr/περιβαλλοντική-κ…υγειονομική-διαχ/ ‎

Προληπτική Υγιεινή ως πρώτη προτεραιότητα στην μετά πανδημία εποχή.

Προληπτική Υγιεινή ως πρώτη προτεραιότητα στην μετά πανδημία εποχή.

Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, διότι δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Προτεραιότητα η υγειονομική ασφάλεια όλων μας !!!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι οι λοιμώξεις εξελίσσονται σε «μείζονα απειλή» για τη δημόσια υγεία και  τον ΕΟΔΥ στην  πρόσφατη ανακοίνωση για τον ΠΟΥ να σηματοδοτεί τη μετάβαση στη μετά-πανδημική περίοδο, χωρίς να σημαίνει ότι έχει γίνει ‘’οριστική παύση’’ της κυκλοφορίας του ιού. (Ε.Ο.Δ.Υ.  Επιδημιολογικά δεδομένα). Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παθογόνα βακτήρια Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), για τις μακρές περιόδους επιβίωσης τους στην σκόνη ενός χώρου, όπου μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο δεξαμενής βακτηρίων, ακόμα και για ώρες, εβδομάδες ή μήνες, κλπ. Προσοχή χρειάζεται για την απομάκρυνση αυτής της ‘’μολυσμένης σκόνης’’  και από τις μαλακές επιφάνειες (στρωματά –σαλόνια),  με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού και όχι στη διασπορά τους στον αέρα, με συσκευές παραγωγής ατμού  ‘’ατμοκαθαριστές’’, κλπ.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο – η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας  – και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων. Αν και η πλήρης ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες  που θα εφαρμοστούν στους χώρους σας είναι υποχρεωτική , θα σας επισημάνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, απορρύπανσης –  καθαριότητας, απολύμανσης και εξυγίανσης, η αποκατάσταση των επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) του χώρου, πρέπει να παραμείνει -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’.

Οι υπό- βέλτιστες (μη ορθές) πρακτικές υγιεινής για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων οφείλονται  στην άγνοια, η δε  μεταδοτικότητα  τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις  ανεπαρκείς γενικές πρακτικές πρόληψης και ελέγχου συμμόρφωσης πολλών ασθενειών στους εσωτερικούς χώρους.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Θέτει κανόνες , ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες λοίμωξης , όπως τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, την ‘’τρι-δημία ’’ των αναπνευστικών ιών, ( Γρίπη, RSV, COVID) άλλα και από την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτΕερικού χώρου , όπου μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες.  Ως ξεκάθαρη επιλογή εστιάζει σε δύο τομείς. Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας ,συνδέεται με επιφάνειες  των εσωτερικών χώρων και αφορά ιούς και βακτήρια, κλπ. Ο δεύτερος αφορά στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή του κάθε ιού-εισβολέα στο αναπνευστικό.

Όταν αρχίζουν οι προετοιμασίες για την φροντίδα των δωματίων χρειάζεται μεγάλη προσοχή , διότι  τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ,είναι τα ποιο άμεσα να αναπτύξουν μυκητιασικές λοιμώξεις.

 Για την κατ’οίκον φροντίδα ,οι χώροι μεταμορφώνονται σε μια ’’νέας γενιάς φροντίδα’’,  ώστε να εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας, αγκαλιάζουμε τις ανάγκες που χρειάζονται με τις προσφερόμενες λύσεις καθαριότητας, υγιεινής και «μικροβιολογικής ασφάλειας»,  προσαρμοσμένες για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. (Μετά-νοσοκομειακές λοιμώξεις, κλπ)

Η Προληπτική Υγιεινή είναι μια καινοτόμος  πρακτική  βελτιώνει  τις συνθήκες εργασίας και  προστατεύει την υγεία και ασφάλεια των που εργαζομένων από τις λοιμώξεις.

Σε κάθε περίοδο αυξημένης μεταδοτικότητας με ανάπτυξη λοιμώξεων , η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν  ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα για την Υγειονομική ασφάλεια, υπάρχουν για να τηρούνται από όλους

Όλοι ξέρουν τι είναι ορθό να πράξουν αλλά γιατί δεν το πράττουν;

Στα  υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την περίοδο της πανδημίας ,για την υπηρεσία της καθαριότητας –απολύμανσης των εσωτερικών χωρών (δωματίων ) δεν άλλαξαν κάτι στις εφαρμογές, πάρα μόνο υπενθύμισαν την νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή -στους εν λειτουργία χώρους φιλοξενίας  -που βασίζεται στο’’ τρίπτυχο’’,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’. ( Ε.Ο.Δ.Υ )

Από την έναρξη της πανδημίας, με το εξ’ ολοκλήρου ή/και ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών του σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ , εξασφαλίσαμε την  ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και Αποκατάστασης του κάθε χώρου .

Συνεχίζουμε διότι οι λοιμώξεις υπήρχαν και θα υπάρχουν. Με την καινοτόμο Προληπτική υγιεινή οι επαγγελματίες εφαρμοστές στις επιχειρήσεις –εταιρείες, εκτός από τον απαραίτητο εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό  και την απαραίτητη βεβαιωμένη εκπαίδευση, για την Ορθή εφαρμογή σε απορρύπανση-περιβαλλοντική εξυγίανση και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων, φροντίζουμε και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση σε όλους τους κλάδους , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων για το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) , του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) , το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) καθώς και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) Ε.Ο.Δ.Υ )για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών μπορεί να δημιουργήσει μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με  εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Το ενδελεχές πρωτόκολλο ελέγχου του( Check in ),  για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης, συνδυάζεται συστηματικά με την προώθηση των μέτρων πρόληψης από  τις τεχνολογίες αιχμής για τον προσδιορισμό της καθαρότητας –απολύμανσης των χώρων , με την  υπέρβαση των οπτικών ενδείξεων σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την παροχή σε επίπεδο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης που πρέπει να παρέχεται από κάθε χώρο φιλοξενίας.

Αναδεικνύουμε την ολοκληρωμένη υγειονομική εξασφάλιση μέσα από τις επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικά πλεονεκτήματα. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου, αλλά και την εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο βαθμό στο κόστος της προτεινόμενης μεθόδου.

Επιπλέον δε με την καινοτόμο Προληπτική Υγιεινή και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας  σε εφαρμοστές -στριες καθαρότητας-απολύμανσης , οπού επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο . Αφενός μεν για την μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό, αφετέρου δε και για την μύωση της απόλυτης,  χρονοβόρου, και κοπιαστικής εργασίας, του άγχους και του στρες.

Υ.Γ : Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εφαρμογές σε χώρους που ηχούν  πληγεί από πυρκαγιές ή από καπνούς.!!

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρινίσεις , παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/προληπτική-υγιει…ως-πρώτη-προτερα/

Σχετικά Άρθρα

 

Ένας έξυπνος τρόπος βελτίωσης των συνθηκών υγιούς διαβίωσης σε χώρους φιλοξενίας.

Ένας έξυπνος τρόπος βελτίωσης των συνθηκών υγιούς διαβίωσης σε χώρους φιλοξενίας.  

Με αφορμή τις απαντήσεις που έλαβε το Υπουργείο Τουρισμού από το  Υπουργείου Υγείας, ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση, άλλα και από Υπουργείο Εργασίας  για την έκθεση σε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων ( Ν. 3850/2010,) και του ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), μαζί με την διευκρινιστική επισήμανση για την χρήση  του ατμοκαθαριστή (ως προς την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια) κλπ. ,σας παραθέτουμε την ποιο οικονομική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο, μιας και παραμένει στην δική του ευθύνη.

Ξεκινώντας από τον έξυπνο τρόπο βελτίωσης των συνθηκών υγιούς διαβίωσης εργαζομένων-φιλοξενούμενων, η Προληπτική Υγιεινή με την εξατομικευμένη φροντίδα στους εσωτερικούς χώρους  φιλοξενίας , υποστηρίζει έμπρακτα την ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, θέτοντας ως βασική αρχή την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων-φιλοξενουμένων, συνδυάζοντας αρμονικά τις υπηρεσίες που προσφέρει η τεχνολογία στον άνθρωπο με την διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms, ως ένα ‘’αγαθό προσβασιμότητας από όλους’’.

Η Προληπτική Υγιεινή  είναι μια επένδυση για την  Υγειονομική εξασφάλιση των εργαζόμενων, φιλοξενούμενων ταξιδευτών – επισκεπτών και συνεπάγεται πάντοτε σε μια υγιέστερη και ανθεκτικότερη οικονομία. Εστιάζει σε δύο τομείς. Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας ,συνδέεται με επιφάνειες  των εσωτερικών χώρων και αφορά ιούς, βακτήρια, κλπ. Ο δεύτερος αφορά στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή του ιού-εισβολέα . Έχει όμως  και έναν ευρύτερο στόχο, το  να ενθαρρύνει την επίτευξη της υγείας με την συνεχόμενη και ενεργή διαδικασία , ως   ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  για την Πρόληψη Εξάπλωσης των Λοιμώξεων 

Για την αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και την αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), που δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις  ’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’ έχουμε αναφερθεί πολλές φορές

Με βάση λοιπόν το (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) ,κάθε επιχείρηση –εταιρεία φιλοξενίας που προσφέρει υπηρεσίες (καθαριότητας-απολύμανσης ) οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών,  θα πρέπει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  οι εφαρμοστές  να είναι εξειδικευμένοι (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ) ώστε να παρέχουν το  Πιστοποιητικό (Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, της κάθε μονάδας φιλοξενίας .

Με την καινοτόμο Προληπτική υγιεινή οι επαγγελματίες εφαρμοστές στις επιχειρήσεις –εταιρείες, εκτός από τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό και την απαραίτητη  βεβαιωμένη εκπαίδευση, για την Ορθή εφαρμογή σε απορρύπανση-περιβαλλοντική εξυγίανση και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων, φροντίζουμε και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή αποτελείται από μέτρα υιοθέτησης και εφαρμογής «προληπτικών δράσεων» (λήψη εκ των προτέρων ) που λαμβάνονται στους χώρους με σκοπό να προλάβουν ή να αποτρέψουν την πρόκληση  ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  με Προληπτικές Δράσεις Υγιεινής και στον Τουρισμό Υγείας.

Μαζί με τις ολοκληρωμένες προτάσεις εξειδικευμένων Bio- εφαρμογών που βασίζονται, σε Παροχή υπηρεσιών άλλα και Αγορά  εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού Bio- εφαρμογών  για εσωτερικούς  χώρους, υπάρχει και ένα  ‘’Έξτρα Ανταποδοτικό Όφελος’’,  η προβολή σας στην κατηγορία (Αναζήτηση Green & Clean Hotels).

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση για τιμές ή τυχόν διευκρινίσεις , παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/ένας-έξυπνος-τρό…ελτίωσης-των-συν/ 

Σχετικά Άρθρα

Η Καθαριότητα -Υγιεινή στα κριτήρια επιλογής των χώρων διαμονής- φιλοξενίας.

Η Καθαριότητα -Υγιεινή στα κριτήρια επιλογής των χώρων διαμονής- φιλοξενίας.

Από πριν ,πολύ δε περισσότερο μετά την πανδημία ,ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την επανεπιλογή  από τους επισκέπτες / φιλοξενουμένους των χώρων διαμονής τους και για τις επόμενες χρόνιες είναι η καθαριότητα-υγιεινή. Λόγοι που πολλές φορές παραβλέπονται  γιατί  θεωρείται ότι μια ‘’απλή συντήρηση’’ και όχι μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με σχολαστική λεπτομέρεια, ώστε να είναι επαρκής.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι της καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας είναι το ότι, στα σχέδια και των Ελλήνων για διακοπές-ακόμα και μέσω Κοινωνικού Τουρισμού -το πρώτο κριτήριο επιλογής καταλύματος είναι η καθαριότητα-υγιεινή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους , αλλά και ότι,  «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία (ΠΟΥ),  όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων».

Η Υγειονομική εξασφάλιση στις καινοτόμες  παροχές προτεραιότητας για κάθε χώρο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η παρουσίαση μου στην έκθεση Expro Clean 2023 με τίτλο  Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα, που έγινε από την ανάγκη για περισσότερη επαγγελματική ενημέρωση για όλους τους κλάδους και φορείς που απασχολούν επιστήμονες ελέγχου, αλλά και  εφαρμοστές-στρες στην καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων,  μετά την περάτωση των εργασιών.

Η δε συμμετοχή μου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την  ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζωικών Εχθρών σε Κατοικημένους Χώρους’’,( (Κηφισιά) 3, 4 και 5 Μαρτίου 2023) με την παρουσίαση μου για την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα μιας και η συχνή απομάκρυνσή των ακάρεων της σκόνης με τα  παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) με καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες), όπως τονίζεται στον “Οδηγός ορθής πρακτικής ΕΦΕΤ “, (Σελίδα 27 -3.5. Ακάρεα ). Η ανάγκη για περισσότερη επαγγελματική ενημέρωση  και στον κλάδο των Απεντομώσεων –Μυοκτονιών για το Πριν των εφαρμογών,  άλλα και για το  μετά την περάτωση των εργασιών.

Λόγοι που οι  Επισημάνσεις μου για τον Καθαρισμό Στρωμάτων είναι γνωστές από το 2017,  για την συνεχόμενη αναγραφή λέξεων στις παρατηρήσεις του κριτήριου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ  ( Υποχρεωτική προδιαγραφή) με αποτέλεσμα να ‘’αυτοκαταργούν ‘’ το ίδιο το  κριτήριου 4.27, διότι ως μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή) δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος .

Ως Πιστοποιημένοι εφαρμοστές  γνωρίζουμε ότι, το  Ειδικό μηχάνημα  καθαρισμού στρωμάτων  (Σελίδα 108)  είναι ένα μηχάνημα για  την απορρύπανση σε βάθος του στρώματος (Deep-Depollution), με ισχυρή δόνηση σε συνδυασμό με υψηλή αναρρόφηση στροβιλισμού  έτσι ώστε να απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης, των ακάρεων και των περιττωμάτων τους και πολλών άλλων μικροοργανισμών, καθώς και των νεκρών κυττάρων του ανθρώπου. Πρέπει δε να περιέχει ειδικά φίλτρα (ΗΕΡΑ), τα οποία να κατακρατούν τα προαναφερθέντα και να μην τους επιτρέπουν να διασκορπίζονται στον αέρα.

Προσοχή στον καθαρισμό τύπου ‘’Bonnet ‘’!!!

Μια κοινή εναλλακτική ονομασία για τον καθαρισμό τύπου ‘’Bonnet ‘’είναι «στεγνό καθάρισμα», αν και αυτό δεν είναι τεχνικά σωστό. Είναι συνήθως μια διαδικασία ( επιφανειοδραστική ) για την γρήγορη αφαίρεση της λιπαρότητας από το ύφασμα – δεν συνιστάται για όλους τους τύπους των υφασμάτων – των στρωμάτων.

Η βασική αρχή για την  σωστή εφαρμογή με ατμό, είναι η απορρύπανση σε βάθος (DeepDepollution) του στρώματος και οι τέσσερις παράμετροι : ατμός, πίεση, θερμοκρασία άνω των 60°C και χρόνος. Η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή. (σχεδόν όλοι δεν επιτρέπουν θερμοκρασίες – Clean it with a vacuum without the use of steam andAvoid “wet cleaning methods” ). Όπου ο κατασκευαστής το επιτρέπει, συνίσταται επαρκής και σχολαστικός καθαρισμός (Ενδελεχής απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution), όπως είναι και σε όλες τις μεθόδους καθαρισμού- απολύμανσης και ταυτόχρονη δυνατότητα αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) και την μεταφερόμενη ψευδαίσθηση καθαρισμού- απολύμανσης. κλπ

Η καθαριότητα κερδίζει έδαφος και χαρακτηριστικό είναι η αυξανόμενη τάση με πρωταρχικό κριτήριο επιλογής χώρου φιλοξενίας να είναι η καθαριότητα-υγιεινή, άλλα και η αποφυγή των χώρων διαμονής με μη ποιοτικές υπηρεσίες. ‘’Ακόμα κι αν δεν είστε μανιακοί με την υγιεινή,  η καθαριότητα των στρωμάτων δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Αναπόφευκτη Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον.

Λόγο της τρέχουσας κατάστασης με τα παθογόνα βακτήριαStreptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)*,ενδεικτικά αναφέρω ότι, μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να επιβιώσουν για μακρές περιόδους στην σκόνη ενός χώρου. Ιδιαίτερα και εφόσον αυτή είναι προϊόν απολέπισης δέρματος του ασθενή, μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο δεξαμενής βακτηρίων, ακόμα και για ώρες, εβδομάδες ή μήνες, κλπ. Προσοχή χρειάζεται για την απομάκρυνση αυτής της ‘’μολυσμένης σκόνης’’ από τις μαλακές επιφάνειες (στρωματά –σαλόνια), η οποία γίνεται με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού για την απορρύπανση της σε βάθος , στοχεύοντας στην απορρόφηση της με τα πιθανά σωματίδια και όχι στη διασπορά τους στον αέρα, κλπ.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτημάτων της Προληπτικής Υγιεινής μέσα από τις  ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου . Η  εφαρμογή σχεδίου δράσης με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης,  για την αντιμετώπιση  των περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων   που απειλούν την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μια συστηματική ανασκόπηση επιβεβαιώνει ότι οι λοιμώξεις είναι καταστροφικές για την ανθρώπινη υγεία. Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους ξεκίνα  από την Προληπτική Υγιεινή  σε όλα τα επίπεδα για την ορθή αντιμετώπιση τους .

Η Προληπτική Υγιεινή  μειώνει παράγοντες των λοιμώξεων που θέλουν να ‘’ Κυκλοφορούν… κρυφά’’ , για την προάσπιση της δημόσιας υγείας

Και παρέχει:  Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων), Παραγωγικότητα , Μειωμένους χαμένους χρόνους , Μειωμένες ζημιές σε περιουσία, Ποιότητα υπηρεσιών , Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα .

Επιτακτική ανάγκη λοιπόν, για την δημιουργία ή//και συνεργασία με ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε χώρους  ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών , Κατασκηνώσεων , τουριστικών λεωφορείων και σκαφών αναψυχής, Πλοίων,  κλπ

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες , μιας και οι ευθύνες ανήκουν και στις δυο πλευρές.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Ωστόσο, το να παραμένουμε  ενημερωμένοι και ενήμεροι είναι πάντα σωστό. Είναι σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων πάντα των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων ( ECDC ), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( CDC).

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

*ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ: Δρ. Κωνσταντίνος Ντελέζος Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πηγή :  http://klintec.gr/η-καθαριότητα-υγ…-στα-κριτήρια-επ/ 

Ζωικοί εχθροί σε χώρους καθαρισμού και φύλαξης χαλιών!!!

Ζωικοί εχθροί σε χώρους καθαρισμού και φύλαξης χαλιών!!!

Με τη ραγδαία εξέλιξη και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή για την βελτίωση της ποιότητας ζωής,η Εφαρμογή των προγραμμάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος  αποτελούν «Ασπίδα προστασίας» για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές αλλά και το περιβάλλον.

Η ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση – Καταπολέμησή Ζωικών Εχθρών (έντομα, αρθρόποδα, τρωκτικά κ.α.) που απαντώνται σε χώρους καθαρισμού και φύλαξης χαλιών, πρέπει να γίνεται μονό από Επαγγελματίες Επιστήμονες  P.C.S. Εφαρμοστές , με Πρωταρχικό στόχο την προστασία των εργαζομένων αλλά και των καταναλωτών.

Σκαθάρια ή/και σκώροι που προσβάλλουν υφάσματα και χαλιά.

Η Αντιμετώπιση των σκαθαριών που προσβάλλουν τα χαλιά ,όπως  το  (Coleoptero της Οικογένειας Dermestidae) ή (Οι σκώροι σε Κολεόπτερο) που προσβάλει αντικείμενα από μαλλί και δέρμα όπως τα μοντέρνα χαλιά,  αλλά και Έντομα υφασμάτων Λεπιδόπτερα (Tineidae)  (οι σκώροι σε Λεπιδόπτερο) πρέπει να γίνεται μονό συνεργασία Επαγγελματία Επιστήμονα  P.C.S. Εφαρμοστή.

Υ.Γ. : Πότε δεν ξεχνώ τις  Παγίδες Ελέγχου (Monitoring trap  for  insects ) ως  φυσική εναλλακτική λύση ελέγχου.

Μυοκτονίες -Τρωκτικά

Τα προβλήματα που δημιουργούν τα  τρωκτικά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των προϊόντων που εκτίθενται σε αυτά, και κατ’ επέκταση για την υγεία των εργαζομένων αλλά και των καταναλωτών. Τα Τρωκτικά μπορούν να εισέλθουν σε χώρους καθαρισμού και φύλαξης χαλιών και μάλιστα, όχι μόνο από τις εισόδους και τα ανοίγματα, αλλά και κατά την παραλαβή οποιονδήποτε προϊόντων (χάλια-μοκέτεςς, παπλώματα) και τυγχάνει να είναι προσβεβλημένα απ’ αυτά.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες.

Φάκελος απεντόμωσης / μυοκτονίας: Υποχρεωτικά  Δικαιολογητικά – Έγγραφα.

Εφ’ όσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του  P.C.S. Εφαρμοστή της “Εταιρείας ή Ατομικής  Επιχείρησης” και του Επαγγελματία Ταπητοκαθαριστή, δημιουργείται φάκελος απεντόμωσης / μυοκτονίας που θα περιλαμβάνει:

 • Την Αναγγελία της εταιρείας (ή ατομικής επ/σης) από το ΥΠΑΑΤ.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Τις εγκρίσεις του ΥΠΑΑΤ. για τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν (εντομοκτόνα, δολώματα σταθμών M.S.D.S)
 • Καταχωρημένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και Σύμβαση για απόβλητα Τρωκτικοκτόνα- Παρασιτοκτόνα (Βιοκτόνα) μαζί και οι θήκες (παγίδες )
 • Κάρτα προγράμματος-καταπολέμησης-ελέγχου-παρακολούθησης
 • Δελτίο κατανάλωσης (κηρωδών τρωκτικοκτώνων σκευασμάτων)
 • Κάτοψη του χώρου με σημειωμένους και αριθμημένους τους δολωματικούς σταθμούς και τις μηχανικές παγίδες (φάκες μυοκτονίας με κολ. επιφάνεια).
 • Μελέτη όλου του προγράμματος και την οικονομική προσφορά
 • Βεβαιώσεις απεντομώσεων – μυοκτονίων με εκτέλεση εργασιών για κάθε επίσκεψη ,κλπ

Υ.Γ. : Τον συγκεκριμένο φάκελο τον ζητούν και όταν έχει γίνει Ασφάλιση για αυτές τις συνέπιες στα χάλια.

Στην KlinTec υποστηρίζουμε  επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  , με τους προτεινόμενους επιστήμονες  P.C.S. Εφαρμοστές της ομάδα του Green Mite Clean,   ώστε να έχουν μια πλήρη λύση στα προβλήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορεί να έχουν προκύψει από προσβολές Ζωικών Εχθρών που παρασιτούν, με τις συνακόλουθες  επιπτώσεις από αυτές.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/ζωικοί-εχθροί-σε…υς-καθαρισμού-κα/