Αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα των μεμονωμένων εφαρμογών προλαμβάνονται μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία.

Αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα των μεμονωμένων εφαρμογών προλαμβάνονται μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία.

Δυστυχώς για μια ακόμα φορά , ενώ η χώρα μας είναι σε μια κρίσιμη φάση απέναντι στον κοροναϊό, κάποιοι ‘‘ημιμαθείς προκαλούν ζημίες’’ χωρίς  αποκατάσταση ,κάνοντας ‘’σημαία ‘’ την ακόρεστη πλεονεξία και το αλόγιστο οικονομικό κέρδος απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας.

Επισημάνσεις

 • Υπάρχουν αναφορές για άμεση και αποτελεσματική απολύμανση Κορωνοϊου SARS-CoV-2 , με την μέθοδο εφαρμογής της Ψυχρής εκνέφωσης σε επιφάνειες και τον αέρα ενός χώρου, ως την μοναδική και εγγυημένη λύση, απέναντι  στα  συστήματα καθαρισμού – απολύμανσης !!!.
 • Γίνονται αναφορές ακόμα και από εταιρίες που δεσμεύονται σε ‘’παιδεία εφαρμογής σχημάτων πιστοποίησης κατά COVID 19’’ , για απολύμανση – μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, με στόχο την δημιουργία ενός πλήρως αποστειρωμένου χώρου!!!!.

 • Άλλα και ότι το επιστημονικό τους προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στις ‘‘Προληπτικες Απολύμανσεις’’.  Όταν με βάση την ενημέρωσή για όλα τα προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης ακόμα και από τις οδηγίες του ΕΛΙΝΥΑΕ, η απολύμανση με όποιον τρόπο και να γίνεται , (απολυμαντικά πανάκια, ψεκασμό  χαμηλής νεφελοψεκασμό (cold fogging) σε όλο τον όγκο ενός χώρου) δεν είναι μέτρο προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μύωση – σημαντική ελάττωση – και διασπορά μολυσματικού φορτίου και όχι στην πρόληψη , ώστε με την ιδιότητα της να δημιουργεί αντίσταση για μη προσβολή από μελλοντικές λοιμώξεις, σε έναν χώρο.
 • Επιπλέον αναφέρουν ως οικονομική σύγκριση τις εναλλακτικές λύσεις ενάντια στον Κορωνοϊό , με σύστημα παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) ’’ατμιστές’’ που με εφαρμογή μεμονωμένη δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) ,αντί των επαγγελμάτων συστημάτων παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές) για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) ,κλπ.

Υ.Γ: «Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημίμετρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  έτσι ώστε να μην προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

Περισσότερες πληροφορίες:

Συμπεράσματα:  

 • Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει,  αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση για κατ όγκο εφαρμογές, (με συσκευές ULV Fogger, υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V , και οζόνωσης), άλλα και χωρίς την πλήρη  αποκατάσταση του χώρου. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης Ε.Ο.Δ.Υ,κλπ ). Όλα τα αναφερθέντα με τον ολοκληρωμένο φάκελο  θα πρέπει να είναι σε πλήρη ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ για την ανάδειξη της τεκμηριωμένης τεχνικής μελέτης, οπού θα περιέχει  (την όγκο-μέτρηση του κάθε  χώρου , την μέθοδος που ακολουθήθηκε, τον επαγγελματικό εξοπλισμό, τα υλικά, τα μέτρα αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, κ.α,), λαμβάνοντας ακόμα και ως παράδειγμα την σύσταση του (Ε.Ο.Δ.Υ – Διαχείριση κρουσμάτων για την ψώρα), που επισημαίνει ότι , θα πρέπει να απομακρύνεται το βιοκτόνο στο μέγιστο δυνατό , για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας των ανθρώπων) άλλα τις υποχρεωτικές υπογραφές του ‘‘ εφαρμοστή – σύμφωνα με την Πιστοποιημένη εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2.’’ και του υπεύθυνου  Σύμβουλου Υγιεινής. 
 • Εισερχόμαστε με «αυτοπροστασία » σε έναν δύσκολο χειμώνα, με το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ που ίσως και να ”διασπείρεται παντού”. Αυτό , διότι με κάθε τρόπο πολλοί προσπαθούν να παρακάμψουν τα Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους  και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2. Έχουμε περάσει σε μία εποχή που για πολλούς εμπλεκόμενους, π.χ. στους τομείς της φιλοξενίας  που θέλουν ‘’εκπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια’’   όλων μας, όπως αποδείχτηκε  και από την ‘’σχετική βεβαίωση’’ των δυο ωρών ‘’ημερίδα’’ μετατράπηκε σε ‘’Πιστοποιητικό’’ (ξενοδοχείων, AirBnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ)  άλλα και της εκπαίδευσης , των φροντιστηρίων, γυμναστήριων και γενικά χώρους που δέχονται καθημερινά πολλούς ανθρώπους,  για φτηνές λύσεις και Ημίμετρα .
 • Δυστυχώς, αν και τα υγειονομικά πρωτοκολλά για τον τουρισμό είναι αυστηρά –όταν εφαρμοστούν σωστά- παρακάμπτεται  μονομερώς η/και εξ ολοκλήρου το ποιο σημαντικό και υποχρεωτικό στοιχείο Η.1. Διότι οι ‘’σύμβουλοι’’ του Σχέδιο Δράσης για τα ξενοδοχεία, άλλα και σε ελέγχους για τα Σύστημα Διαχείρισης ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης & αντιμετώπισης της Πανδημίας COVID-19, ‘’συστήνουν’’ ως εναλλακτική λύση  τα στοιχεία Η.10&Η.14 με ατμιστές μεμονωμένης εφαρμογής όπου δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, αντί των επαγγελμάτων  συστημάτων παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές) για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς). Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι μπορεί να είναι ακόμα και συνυπεύθυνοι ‘’στα περί Αστικής Ευθύνης’’.

Υ.Γ. : Αν και στα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να μην υπάρχει ”αναφορά” για τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, έχουμε φροντίσει να τα καλύπτουμε όπως και όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

 • Μπορεί από το Υπουργείο Υγείας να εκδίδονται εγκύκλιοι με Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, στα Μ.Μ.Μ. ακόμα και εγκύκλιοι για«Υγειονομικούς έλεγχους’’ . Λόγο των καταστάσεων υπάρχει ‘’έξαρση ’’ στα επαγγέλματα της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας- απολύμανσης κλπ , αλλά και της απεντόμωσης – μυοκτονίας όπου με την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  κατά πολλούς- ’’ ημιμαθείς’’– που μετατρέπουν σε κέρδη τα προβλήματα της καθημερινότητα μας.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται Διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.  Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του  ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

 • Η ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , είναι ένα επεξεργάσιμο υλικό για Διορθωτικές Ενέργειες πρόληψης φαινόμενων διασποράς, που θα πρέπει να γίνεται  όχι μόνο στα χαρτιά, για την ανάδειξη της τεκμηριωμένης τεχνικής μελέτης, οπού θα περιέχει  (την όγκο-μέτρηση του κάθε  χώρου , την η μέθοδος που ακολουθήθηκε, τον επαγγελματικό εξοπλισμό, τα υλικά, τα μέτρα αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, κ.α,) αλλά και με έλεγχους στην πράξη.
 • Μήπως με την ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων από ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , ειδικά στο  υποχρεωτικό στοιχείο Η.1 , θα βοηθούσε στην ‘’σύσταση –συμμόρφωσης’’ των ενασχολούμενων  με τους χώρους φιλοξενίας, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν το κόστος από την ενεργοποίηση των  προστίμων , με την απόκτηση του εξοπλισμού και την Βεβαιωμένη εκπαίδευση των εφαρμοστών.

Τέρμα λοιπόν στις  ‘’εκπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια’’  στους χώρους φιλοξενίας και στα Μ.Μ.Μ. στον Τουρισμό, διότι  μαζί με την ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’  στα χαρτιά  του κάθε  Check list,  χρειάζονται έλεγχοι και στην πράξη. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα  ‘’ στα περί Αστικής Ευθύνης’’ ( άρθρο 60 του Ν. 4688/2020, παράγραφο 5, ) για αξιώσεις και διεκδικήσεις κατά το πρότυπο των fake claims, για μολύνσεις από κορονοϊό  , που έρχονται ως κύμα όπως προειδοποιούν οι εξειδικευμένοι Νομικοί στον ταξιδιωτικό κλάδο.

Στις σύγχρονες κοινωνίες η ο νόμος περί αστικής ευθύνης είναι η «κάλυψη» που προσφέρει για να αποζημιώνεται κανείς από βλάβες, τις οποίες υφίσταται από την αμέλεια τρίτων.

Προσοχή : Στα ‘’ περί Αστικής Ευθύνης’’ για αξιώσεις και διεκδικήσεις για την αποκατάσταση ζημίας, εμπλέκονται έκτος από τους χώρους φιλοξενίας ,Μ.Μ.Μ., χώροι εκπαίδευσης  (Σχολεία –Φροντιστήρια, κλπ) ,άλλα και χώροι εργασίας , όχι για τον COVID 19 , άλλα για το μετά από κάθε εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων ,όπου δεν γίνεται πλήρη αποκατάσταση (παραμένουν ρύποι Ε.Ο.Δ.Υ.)–  από το κάθε ‘’αναδυόμενο χημικό κοκτέιλ ‘’ που αιωρείται ή προσκολλάται και παραμένουν στους χώρους . Ακόμα και με τις μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης όταν δεν γίνεται πλήρη αποκατάσταση , οι συνακόλουθες μελλοντικές επιπτώσεις, από τις πτητικές οργανικές ενώσεις  που προέρχονται από τα ‘’χημικά κοκτέιλ’’, μπορεί να προκαλέσουν ένα τεράστιο φάσμα ασθενειών,  από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες, κλπ.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Πηγή: http://klintec.gr/αναδεικνύοντας-τ…επικινδυνότητα-τ/

Όταν η ‘’σχετική βεβαίωση’’- σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις- μετατρέπεται σε ‘’Πιστοποιητικό’’.

Όταν η ‘’σχετική βεβαίωση’’- σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις- μετατρέπεται σε ‘’Πιστοποιητικό’’.

Τότε οι ‘’ημιμαθείς’’ ίσως και να ‘’εγκληματούν’’ !!!!!

Όλα αυτά μπορούν να προκύψουν διότι σε κάποια Επιμελητήρια, διεξήχθησαν με  τηλεκπαίδευση  εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 2 ωρών, για  υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με την ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» Α.Π. 1881/29.5.2020 και παρείχαν αντί την σχετική βεβαίωση, ‘’Πιστοποιητικό’’ και τότε:

Μετά το πέρας του ‘’σεμιναρίου’’ η εν λόγο εταιρεία ως ‘’Πιστοποιημένη” παρέχει προς εφαρμογή: Προληπτικό πρόγραμμα μέτρων ασφαλείας antiCOVID 19 στον επαγγελματικό σας χώρο για την πρόληψη για την ασφάλεια του προσωπικού σας και των πελατών σας.

 • Ως πρώτο βήμα πριν, εφαρμόζετε ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ενδελεχή Απολύμανση – Μικροβιοκτονία σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης με υπεροξείδιο του χλωρίου το οποίο είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
 • Ως δεύτερο βήμα, προτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος εφαρμογής προληπτικών μέτρων, το οποίο ξεκινά από τους προληπτικούς ψεκασμούς με υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό – απολυμαντικό, που καθαρίζει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες σε μία φάση. Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες των χώρων.
 • Ως τρίτο βήμα , το πρόγραμμα συνεχίζει σε μια πιο ήπια εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταλήγει στο τελευταίο επίπεδο όπου όλος ο χώρος σας είναι ένας αποστειρωμένος χώρος.!!!!

Υ.Γ :Όλα τα προαναφερόμενα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Οι υπογράφοντες αυτά τα ‘’Πιστοποιητικά’’ αντί τηςσχετικής βεβαίωσης”, θα πρέπει να μελετήσουν πολύ καλά  το βιβλίο των σεμιναρίων από το Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης, ώστε να συγκρίνουν και να καταλάβουν την ‘’συνυπευθυνότητα τους ’’.

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημίμετρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

Μεγάλη Προσοχή στις ‘’Εγκληματικές Ενέργειες’’ :  Δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται οι ‘’Προληπτικές απολυμάνσεις’’ των εσωτερικών τους χώρων, ως εφαρμογή σχεδίου ‘’έκτακτης  ανάγκης’’ για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων περιπτώσεων, διότι Καταστρατηγήσεις με Βιοκτόνα διώκονται και ‘’Αυτεπάγγελτα’’. Θα πρέπει η αυστηρότητα τήρησης στην χρήση βιοκτόνων να είναι μεγάλη,  (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ) διότι και τα απολυμαντικά ανήκουν στα Βιοκτόνα για την Δημόσια Υγεία , όπου με την επαρκή κατάρτιση εξασφαλίζουν την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.

Πολλοί ‘’Πιστοποιημένοι’’ από αυτά τα σεμινάρια ‘’απολυμαίνουν’’ και κατσαρίδες, ακάρεα, κοριούς, κλπ. Βασίζονται στο ότι δεν γίνονται  ‘’Υγειονομικοί έλεγχοι στην πράξη’’. Ένας λόγος επιπλέον που  οι Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου& Περιβαλλοντικής Υγιεινής, θα πρέπει να ζητούν ηλεκτρονικά όλες τις βεβαιώσεις των εφαρμογών σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές μελέτες και τις διακηρύξεις –απευθείας  αναθέσεις.

Έτσι μετά την πρώτη ‘’ιχνιλασιμότητα ‘’ των εφαρμογών , για το τι απολυμαντικά και τι επαγγελματικοί μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν , από ποιον πιστοποιημένο εφαρμοστή έγιναν , άλλα και ποιος υγειονομικά υπεύθυνος υπογράφει . Έτσι οι επιθεωρητές στοχευμένα και σε λιγότερο χρόνο  θα μπορούν να πάρουν δήγματα για την τήρηση και ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων καθαρισμού & απολύμανσης χώρων , άλλα  και αν έχει γίνει ορθή εφαρμογή των βιοκτόνων στα προγράμματα απεντόμωσης – μυοκτονία, αλλά και αν υπάρχει υπολειμματικότητα ή/και μικροτεμαχίδια από τα αποσυνθεμένα έντομα (οι κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων ) κλπ. Αν χρειάζεται επιπλέον Κ.Υ.Α , μόνο το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει.

Όλοι  έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν το Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων ‘’τεσσάρων σημείων’’ … ώστε να μην υπάρχουν ‘’σύννεφα’’ !!!

Η ανάδειξη των λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν είναι ευθύνη όλων. Διότι όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος ’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς για τον περιορισμό της διασποράς.  Απαιτείται όμως η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας και κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζοντας από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η/και μη-κυβερνητικές οργανώσεις , οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδιών ,ιδρυμάτων και φορεων, με μια αναδημοσίευση ή ένα e mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/όταν-η-σχετική-βεβαίωση-σύμφων/

Σχετικά Άρθρα

Μήπως υπάρχουν και επιπλέον λόγοι που θα πρέπει να φοριέται η μάσκα στις αίθουσες των σχολείων ;

Μήπως υπάρχουν και επιπλέον λόγοι που θα πρέπει να φοριέται η μάσκα στις αίθουσες των σχολείων ;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας υπάρχουν και επιπλέον λόγοι που θα πρέπει να φοράνε μάσκα.

Οι επισημάνσεις μου για το αν μπορεί να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας στα σχολεία και στα Μ.Μ.Μ. των μαθητών βρίσκονται στην εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2020 – 2021»

Οι προκλήσεις που προκύπτουν από το άγνωστο του  δυνητικά ’’  άγνωστου SARS-CoV-2, στους πολύπλοκους εσωτερικούς  χώρους  , χρειάζονται εξειδικευμένο εξοπλισμό  με βεβαιωμένη εκπαίδευση , επαγγελματική κατάρτιση με περισσότερη αυστηρότητα στην ‘’ιχνιλασιμότητα ‘’ των εφαρμογών ,ακόμα και από τις εφαρμογές για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο  την ασφαλή παράδοση των χώρων ,χωρίς επιμολυσμένο περιβάλλον , άλλα και χωρίς φθορές, καταστροφές, κλπ., με Βεβαιωμένη πάντα την Αποτελεσματικότητα των εργασιών .,

Για  το 11)  Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για την υπενθύμιση τήρησης  της απαρέγκλιτης εφαρμογής – μιας και είναι την εν ισχύ η Εγκύκλιος για όλα τα Μ.Μ.Μ.   –  με αριθμ. Πρωτ.Γ1β/ΓΠ/οικ. 46650/23-6-2016 με ΑΔΑ:7Μ81465ΦΥΟ-384 «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα». αλλά και η  «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων,  με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Λόγο των καταστάσεων υπάρχει ‘’έξαρση ’’ στα επαγγέλματα της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας- απολύμανσης  κλπ , αλλά και της απεντόμωσης – μυοκτονίας όπου με την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  κατά πολλούς- ’’ ημιμαθείς’’– μετατρέπουν σε κέρδη τα προβλήματα της καθημερινότητα μας.

Έτσι με το 12) σας Υπενθυμίζω ότι, λόγο του δυνητικά ’’  άγνωστου SARS-CoV-2, σύμφωνα με την  εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, ( Σύμβουλο Υγιεινήςόπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ο δε υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη)

 Η ανάγκη για την Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια υποχρέωση απέναντι στην υγεία μας , στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον.

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας . Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε το Πρότυπο ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου στην  κατευθυντήρια γραμμή για την IAQ και σε  σχολεία. Η τεχνολογικά απαράμιλλη εναλλακτική μέθοδος ελέγχου εσωτερικού αέρα φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος βοήθα έτσι ώστε να εξαλείφονται οι πτητικές οργανικές ενώσεις προέρχονται από χημικές ουσίες όπως απολυμαντικά, φυτοφάρμακα, καλλυντικά, αποσμητικά χώρου και δάπεδα βινυλίου. Μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες,   συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!

Συμπέρασμα:  Προσοχή στις διαδικασίες καθαριότητας απολύμανσης σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης.

 1. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης – μυοκτονίας.ι
 • Επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη πριν από κάθε εφαρμογή. 
 • Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει,  αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση και για κατ όγκο εφαρμογές. (με συσκευές ULV Fogger, υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης.)

Διότι (σύμφωνα με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , όταν γίνεται (ψεκασμός, εκνέφωση  κ.λ.π.),  η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων. Η δε είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές  διαταραχές και με Αυξημένη Επικινδυνότητα σε ασθένειες με υπερευαισθησία  και λοιμώξεις.

*Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Και φτάνουμε στα περί Υγειονομικών έλεγχων στα σχολεία κλπ.

Όλοι γνωρίζουμε ότι Υγειονομικοί έλεγχοι ‘’στην πράξη’’ για 20% στα σχολεία όλων των βαθμίδων και στα Μ.Μ.Μ. κλπ, με ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα  αλλά και επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης, δεν μπορούν να είναι εφικτοί.

Θα πρέπει, όλοι οι υπεύθυνοι στους Δήμους – Περιφέρειες, ιδιωτικά σχολεία, αλλά και όλα τα συμβαλλόμενα Μ.Μ.Μ. να αποστείλουν στις αντίστοιχες Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου& Περιβαλλοντικής Υγιεινής, όλες τις βεβαιώσεις των εφαρμογών μαζί με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές μελέτες και τις διακηρύξεις –απευθείας  αναθέσεις ηλεκτρονικά , για να γίνει μια πρώτη ‘’ιχνιλασιμότητα ‘’ των εφαρμογών , για το τι απολυμαντικά και τι επαγγελματικοί μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν , από ποιον πιστοποιημένο εφαρμοστή έγιναν , άλλα και ποιος υγειονομικά υπεύθυνος υπογράφει. κλπ. Αν χρειάζεται επιπλέον Κ.Υ.Α , μόνο το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει.

Ένα βίντεο αναδεικνύει τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στα Μ.Μ.Μ.

Έτσι,  όπως έχω επισημάνει και αναφερθεί  , μέσα από την ‘’ιχνιλασιμότητα ‘’ των εφαρμογών   και τις καινοτόμες αναπροσαρμογές χωρίς εκπτώσεις στην υγειονομική εξασφάλιση απέναντι στις επικίνδυνες λοιμώξεις, θα ανακαλυφθούν και οι επιπλέον λόγοι  που τα παιδιά θα πρέπει να φορούν μάσκα στις αίθουσες των σχολείων, άλλα και οι υποχρεώσεις απέναντι στους μαθητές με την  ρύπανση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των αιθουσων.

Οι Επιθεωρητές των Υγειονομικών υπηρεσιών εκτός από την  ‘’ιχνιλασιμότητα ‘’ των εφαρμογών  στους φακέλους θα πρέπει να πάρουν δήγματα έτσι ώστε να αποδεικνύεται:

Μπορεί στα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην υπάρχει ”αναφορά”  για μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά,  – έκτος τα ενδεικτικά – στα πλωτά μέσα για την μη διασπορά με τον καθαρισμό στην  χρήση ηλεκτρικής σκούπας – έχουμε φροντίσει να καλύπτουμε όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/μήπως-υπάρχουν-κ…ιπλέον-λόγοι-που/ 

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Επενδύοντας στην μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας-  με διαφανή τρόπο – σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα αξιοπρέπειας και σεβασμού, φέρνουμε τους  φιλοξενούμενους – ταξιδευτές κοντά μας.

Όλοι στην Ελλάδα γνωρίζουμε τον  τουρισμός ως  μια σοβαρή οικονομική δραστηριότητα με συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ήρθε όμως  ο κορωνοϊός , για να μας αναδείξει , μετά από την επιβολή έκτακτων επαγγελματικών πρακτικών  , ότι συμπεριφερόμαστε σε αυτό το τουριστικό προϊόν με τις σύγχρονες απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη’’ απροσδιόριστα’’ χωρίς σχεδιασμό  και οργάνωση (με άναρχο τρόπο). Αυτό γιατί ,  οι χωρίς σχεδιασμό και οργάνωση λόγο πολυπλοκότητας  να αντιμετωπίζονται  ίσως με ‘’εχθρότητα και αποφυγές’,   ένα  μεγάλο  μερίδιο αυτής της τουριστικής βιομηχανίας να μην θέλει  να καταλάβει τη σπουδαιότητα αυτών των απαιτήσεων .

Παρά την αβεβαιότητα που ίσως να επικρατεί για το μέλλον, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις με συναίνεση ως προς την ανάγκη της προσβασιμότητας , με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην υγειονομική ασφάλεια. Η αναγκαιότητα λοιπόν της όποιας τεχνογνωσίας για την χρήση καινοτόμου τεχνολογίας , χρειάζεται άμεσα σε όλα τα επαγγελματικά επίπεδα του  τουρισμού,  ώστε να δημιουργηθούν υπεραξίες , με απώτερο στόχο την υγειονομική ασφάλεια για ευημερία των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αλλά και για τις  ανταγωνιστές διαπραγματεύσεις απέναντι στους tour operators

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’.

Όσον αφορά λοιπόν όλους  τους χώρους φιλοξενίας γενικά, στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρώτη απαίτηση ως προτεραιότητα  από τους φιλοξενούμενους – ταξιδευτές θα είναι το να μάθουν ποια μέτρα εφαρμόζονται για την υγειονομική τους ασφάλεια  πριν κάνουν κράτηση. Τέτοιες απαιτήσεις ενθαρρύνουν τους ταξιδιωτικούς προμηθευτές ταξιδιών να διενεργούν διαφανείς συμφωνίες όσον αφορά στα υιοθετημένα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και στα Μ.Μ.Μ. τους.

Επείγουσες διορθωτικές ενέργειες για εξασφαλισμένη υγειονομική ασφάλεια

Με βάση την ενημέρωσή μετά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων, χρειάζονται να γίνουν Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες (στρώματα,  υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων,  κουρτινών),  μαζί με τα μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, για την πρόληψη  φαινομένων διασποράς.

Η υπέρβαση των απαιτήσεων σε εφαρμογές αποκατάστασης εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης.

Οι επισημάνσεις καλύπτουν τομείς:

 • Φιλοξενία-Διαμονή: Κάλυψη με βέλτιστες διαδικασίες για την εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’  –µε διαφανή τρόπο  -δεν μπορεί ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’  σε όλα τα τουριστικά καταλύματα.
 • Μ.Μ. Μεταφοράς: Η εγγυημένη παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό,  µε διαφανή τρόπο σε όλα τα ΜΜΜ. προσαρμοσμένη στα πρωτόκολλα εφαρμογών .
 • Επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογών: Ο Επαγγελματικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ορθή εφαρμογή των μεθόδων των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών  χώρων
 • Επαγγελματική εκπαίδευση εφαρμοστών: Έκτος από την θεωρητική κατάρτιση  των σεμιναρίων για την πιστοποίηση των εφαρμοστών , χρειάζεται και επαγγελματική εκπαίδευση ( πρακτική εκπαίδευση εξοπλισμού στη πράξη).

Έτσι η Πιστοποίηση των εφαρμοστών , μαζί με τον Επαγγελματικό εξοπλισμό και την επαγγελματική πρακτική εκπαίδευση τους και την προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης ,σε όλα τα Τουριστικά καταλύματα και τα Μ.Μ. Μεταφοράς , θα αναβαθμιστούν σε χώρους ασφαλούς υγειονομικής διαβίωσης.

Δικαίωμα: Το δικαίωμα της υγειονομικής ασφάλειας είναι πλέον κομμάτι της Εθνικής μας ασφάλειας, με μείζονα προτεραιότητα την διασφάλιση όλων των πολιτών από οποία υγειονομική απειλή.

Υποχρέωση: Τα μέτρα για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών –µε διαφανή τρόπο στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού , ακούγονται ίσως πολύ βαριά (ακριβά) για τους χώρους φιλοξενίας-διαμονής. Υπενθυμίζω ότι αν στην κατάταξη για τις κατηγορίες αστέρων το Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων  εφαρμόζονταν σωστά , το επιπλέον κόστος για ταGreen and Clean Rooms θα ήταν πολύ μικρό.

Λανθασμένη ενημέρωση: Όπως και στην κατάταξη για τις κατηγορίες αστέρων στην Καθαριότητα Στρωμάτων  υπήρξε λανθασμένη ενημέρωση   για τον  ‘‘ Ατμισμό’’ ή Απορρύπανση των στρωμάτων , συνεχιστικέ και  στα υγειονομικά πρωτοκολλά  γιατί ίσως κάποιοι να  θέλουν ‘’εκπτώσεις’’  στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας.  Ο έλεγχος από το ΕΟΔΥ και την Επιθεώρηση Εργασίας  δια μέσω της ‘’ ιχνηλασιμότητας ’’ θα αναδείξει  λάθη και σκοπιμότητες  (κάθε εύρημα είναι και δίδαγμα )για την ορθή εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων,  ώστε να γίνουν Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες  για την πρόληψη  φαινομένων διασποράς.

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημίμετρων με μεμονωμένες εφαρμογέςδημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

Εσωτερικός τουρισμός: Με γνώμονα ότι η υγεία αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  όλοι οι χώροι φιλοξενίας  συμπεριλαμβανόμενων  και αυτών που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή»,  θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής.  

Υπάρχει διαφανής προσβασιμότητα με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην υγειονομική ασφάλεια των διακοπών;

Ενδεικτικό παράδειγμα ο ‘‘Οδικός Τουρισμός’’: Με τα δεδομένα που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19, αρκετοί φιλοξενούμενοι – ταξιδευτές από την Ελλάδα ή/και από το εξωτερικό, όπου θέλουν να έχουν ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας και επιλέγουν το δικό τους όχημα -τον λεγόμενο ‘‘Οδικό Τουρισμό’’ – για να επισκεφτούν προορισμούς ανεξαρτήτου εποχής. Είτε ως οικογένεια είτε ως ζευγάρι, έχουν ένα υπέρ-πλεονέκτηματο να μην έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα–  που χρησιμοποιούν ως μέσα μεταφοράς,  αεροπλάνα, πούλμαν, ΚΤΕΛ ή και πλοία. Οι ταξιδευτές  που μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, αποτελούν μια ποιο ασφαλέστερη υγειονομικά πηγή φιλοξενουμένων, με λιγότερες πιθανότητες να μεταφέρουν  το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ .(αποφυγή προσβολής προσωπικού ή/και φιλοξενουμένων ). Αν όλοι οι χώροι φιλοξενίας,  συμπεριλαμβανόμενων  και αυτών που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή»,  δεν πληρούν αυστηρές προδιαγραφές υγειονομικής εξασφάλισης , οι του ‘‘Οδικού Τουρισμού’’ θα τρέξουν σε λύσεις ενοικίασης εξοχικών κατοικιών για όλο το χρόνο, αλλά και στα ρυμουλκούμενα ή/και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

 ‘Η Ανάγκη για την Διατήρηση ενός Καθαρότερου και Υγιέστερου Περιβάλλοντος στους χώρους φιλοξενίας, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια Υποχρέωση, που πρέπει να παρέχεται στους φιλοξενούμενους.’’

 1. Θα πρέπει πρώτα οι φορείς να συνειδητοποιήσουν ότι με Ημίμετρα κανένας φιλοξενούμενος δεν πείθεται.
 2. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα  προβλήματα από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’  αλλά και  αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις υπήρχε και πριν ,όπως και η ενημέρωση για τις   τρεις ‘’σύνθετες λέξεις κλειδιά ’’  που τις συναντάμε όλο και πιο συχνά στην καθημερινότητα μας.
 3. Όπως η έξαρση όλων των  απρόσκλητων  φίλων μας   συνεχίζει να υπάρχει,  όπως και  ψείρες του σώματος  μαζί με την συνεχόμενη εξάπλωση της ψώρας, μιας άκρως μεταδοτικής δερματικής νόσου, αλλά και την εξάπλωση της νόσου Chagas με το Kissing Bug, καθώς μεταδίδεται κυρίως από κοριούς . ( προσοχή στην σύγχυση τους με τις μαύρες μελίγκρες (αφίδες))
 4. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν όλοι οι φορείς πως για χώρους τουριστικών καταλυμάτων και Μ. Μ. Μεταφοράς , ένας συνεργαζόμενος  Υγειονομικός Σύμβουλος (Υγιεινολόγος )  είναι απαραίτητος. Πολύ δε περισσότερο ένας συνεργαζόμενος Σύμβουλος Υγιεινής & Ασφάλειας  ο όποιος θα είναι  ο καθ΄ ύλην αρμόδιος ( ως υπογράφων) , για τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθαρισμού, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και απολύμανσης για κάθε χώρο, ώστε να σταματήσουν  τα ημίμετρα  που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους διασποράς ”Μια εικόνα χίλιες λέξεις”), με την όποια υγειονομική απειλή και από δευτερογενή ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους.
 5. Το κόστος της αμοιβής ενός συνεργαζόμενου Σύμβουλου Υγιεινής & Ασφάλειας  είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής εφαρμογής των  ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης  για την  αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας, αφού θα υπάρχει ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα  αλλά και επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

Η Secureness Plus ως Εξειδικευμένη Ομάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο, με την υπέρβαση των απαιτήσεων  μετατρέπει  την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε προαγωγή υγειονομικής εξασφάλισης για μεγαλύτερη ευημερία.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :   http://klintec.gr/επενδύσεις-που-μ…τρέπουν-ανασφάλε/

Μπορεί να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας στα σχολεία και στα Μ.Μ.Μ. των μαθητών ;

Μπορεί να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας στα σχολεία και στα Μ.Μ.Μ. των μαθητών ;

 ‘‘Τα σχολεία ανοίγουν με αυξημένα μέτρα προστασίας για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς’’.

Μαζί τους θα πρέπει να υπάρχουν και οι Υγειονομικοί σύμβουλοι  ή/και Ιατροί εργασίας ως Επιθεωρητές συμμόρφωσης πρωτόκολλων για τα σχολεία και τα Μ.Μ.Μ. των μαθητών, όπου μέσα από συνδυασμούς να προσφέρεται περισσότερη μείωση της μεταδοτικότητας του ιού. Χρειάζεται πλήρη ανάλυση για την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής  της υποχρεωτικής αποκατάστασης κατ΄ όγκο των αιθουσών , ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ με αποτελεσματικότητα στην μείωση κινδύνου, από ένα μεγάλο εύρος μικροβίων, βακτηριδίων, αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητα ή/και μεταλλάξεις του δυνητικά ’’  άγνωστου SARS-CoV-2, ”,  όπου  στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κάθε χώρο ξεχωριστά.

Μεγάλη Προσοχή στις ‘’Εγκληματικές Ενέργειες’’ : Όποια ημερομηνία και να ανοίξουν τα σχολεία, δεν θα πρέπει να επαναληφθούν οι  ‘’Προληπτικές απολυμάνσεις’’   των εσωτερικών τους χώρων (αίθουσες), ως εφαρμογή σχεδίου ‘’έκτακτης  ανάγκης’’ για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων περιπτώσεων , διότι Καταστρατηγήσεις με Βιοκτόνα διώκονται και Αυτεπάγγελτα. Με δεδομένο του ότι, αν προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες λόγο ‘’έκτακτης  ανάγκης’’  ,  όλοι οι εσωτερικοί χώροι θα   ‘’επιμολυνθούν με την δημιουργία  δευτερογενούς ρύπανσης ’’. Θα πρέπει η αυστηρότητα τήρησης στην χρήση βιοκτόνων να είναι μεγάλη,  (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ) διότι και τα απολυμαντικά ανήκουν στα Βιοκτόνα για την Δημόσια Υγεία , όπου με την επαρκή κατάρτιση εξασφαλίζουν την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.

Η άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των ‘’ αναδυόμενων χημικών κοκτέιλ ’’, μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του αναδεικνύει την σοβαρότητα της επιμόλυνσης  , αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης  ‘’ανεπιθύμητων  αποτελεσμάτων’’,  τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Συμπέρασμα:  Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει,  αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση για κατ όγκο εφαρμογές, (με συσκευές ULV Fogger, υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης), Η παροχή ‘’ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας’’ πρέπει να είναι υποχρεωτική, με τις υπογραφές του υπεύθυνου Υγιεινής του σχολείου και του Σύμβουλου Υγιεινής  και όχι των online πιστοποιητικών απολύμανσης με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ ,για την ‘’αυτόνομη απολύμανση’’ κατά του Covid-19, όταν  ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ΥΠ.Α.ΑΤ.) κλπ

Εναλλακτικές διαδικασίες καθαριότητας απολύμανσης σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης.

 1. Για το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να προηγηθούν υποχρεωτικά σεμινάρια καθαρισμού και απολύμανσης .
 2. Καθιέρωση Υπεύθυνου Υγιεινής και συνεργασία με Σύμβουλο Υγιεινής.
 3. Όλες οι αίθουσες του σχολείου θα πρέπει απορρυπαίνονται με μηχανήματα καθαρισμού και φίλτρα HEPA, πριν την χρήση απορρυπαντικού  ή υγρού σαπουνιού όπου θα προηγούνται και της χρήσης απολυμαντικών. Απολυμαντικά πάντα με Αρ. Εγκρίσεως και –όχι με Αρ. Πρωτοκόλλουαπό τον Ε.Ο.Φ. , όπου θα χρησιμοποιούνται σε στεγνές επιφάνειες. ( λόγοι που διαπιστώνονται ως προβλήματα στις επιθεωρήσεις από τις Υγειονομικές υπηρεσίες)
 1. Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας . Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε το Πρότυπο ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου στην  κατευθυντήρια γραμμή για την IAQ και σε  σχολεία
 2. Η αναφορά στα υγειονομικά πρωτόκολλα, ότι πρέπει να είναι συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, θα πρέπει να υπάρξουν και Εναλλακτικές Διαδικασίες διότι έρχεται και ο χειμώνας. Εκτός των άλλων υπάρχει και η καθοδήγηση για σχολεία από την REHVA, (Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων Θέρμανσης, Εξαερισμού και Κλιματισμού),  με συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση κτιριακών υπηρεσιών σε σχολεία, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση  σε κλειστούς χώρους του ιού (SARS-CoV-2).
 3. Συμπληρωματικά αναφέρω για την τεχνολογικά απαράμιλλη εναλλακτική μέθοδο ελέγχου εσωτερικού αέρα , φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος , η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εναλλάσσει και τον αέρα με θεαματικά αποτελέσματα, για τη διατήρηση της θερμοκρασίας δωματίου και ταυτόχρονα να απομακρύνει τα αερομεταφερόμενα σωματίδια καθώς και τους αέριους ρύπους όπως το PM2.5, τη φορμαλδεΰδη , πτητικές οργανικές ενώσεις αλλά και  ιούς, έως και 99,99%  κλπ.  Είναι ένα ασύγκριτα αθόρυβο σύστημα όπου δεν απαιτεί επίβλεψη, χρησιμοποιεί ηλεκτροστατική αρχή φίλτρανσης (δεν είναι σαν τους ιονιστές δωματίου!) , λειτουργεί εντελώς αυτόματα,  καθορίζει ανεξάρτητα το επίπεδο περιεχομένου CO2 με ανεξάρτητη οθόνη παρέχοντας έτσι ένα εξαιρετικά καθαρό και ασφαλή εσωτερικό αέρα για 24 ώρες χωρίς εξαερισμό, κλιματισμό ή άλλες συσκευές.
 4. Όπως αναφέρεται και στα υγειονομικά πρωτόκολλα οι μοκέτες πρέπει να καθαρίζονται συχνά με ηλεκτρική σκούπα που πρέπει να εχει φίλτρο HEPA. Για τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, έχουμε φροντίσει να τα καλύπτουμε όπως και όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξημε τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Προσοχή: Υπενθυμίζω ότι, λόγο του δυνητικά ’’  άγνωστου SARS-CoV-2, σύμφωνα με την  εγκύκλιο( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, (Σύμβουλου  Υγιεινής) όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ο δε υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη), ακόμα και για τις μοκέτες-χαλιά, ή/και σε στρώματα βρεφονηπιακών σταθμών.

 1. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν Μ.Μ.Μ., όπως λεωφορεία του ΚΤΕΛ ή τουριστικά, κλπ, ίσως να έχουν πολύ περισσότερες- αν όχι τις ίδιες– πιθανότητες να προσβληθούν από ένα μεγάλο εύρος μικροβίων, βακτηριδίων αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητα ή/και μεταλλάξεων από το δυνητικά’’  άγνωστο του SARS-CoV-2 και να τον μεταφέρουν είτε στο σπίτι ή/και σε άλλες δραστηριότατες. (φροντιστήρια, αθλητικές εκδηλώσεις, κλπ ).

Το ‘’θετικό πρόσημο ’’ της διαφορετικότητας σε ένα ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους , όταν γίνεται με προδιαγραφές και ορθή χρήση των μεθόδων, δημιουργούν  το ‘’συν +’’ στην μέγιστη προσπάθεια που καταβάλλεται. Δεν είναι λοιπόν πλεονασμός η εφαρμογή ποιο αυστηρών μέτρων, ακόμα και  από τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών  χώρων των Μ.Μ.Μ. , αλλά ούτε και ο διαφανής τρόπος ενημέρωσης που πρέπει να γίνεται για την υγειονομική ασφάλεια των παιδιών αλλά και των φιλοξενούμενων – επιβατών.

Διαβάστε εδώ το Δ1γ/ΓΠ ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όλοι  έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν το Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων ‘’τεσσάρων σημείων’’ … ώστε να μην υπάρχουν ‘’σύννεφα’’ !!!

Ένα βίντεο αναδεικνύει τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στα Μ.Μ.Μ.

 1. Η ορθή εφαρμογή των μεθόδων με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ανεβάζουν την ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων (σχολικές κιθαρίστριες) στην καθαριότητα και απολύμανση.
 2. Οι προαναφερόμενες ενημερωτικές αναφορές, με την εφαρμογή τους μπορούν να συνεισφέρουν– σε συνδυασμούς ή/και συμπληρωματικά- αποτελεσματικότητα με περισσότερη μείωση κινδύνου από την μεταδοτικότητα, σε όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων, άλλα και στην  ορθη εφαρμογή της άμεσης  αποκατάστασης των  εσωτερικών χώρων, μετά τις εφαρμογές με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ  https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/για την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων.

 Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

 Εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο.

Η Secureness Plus ως εξειδικευμένη ομάδα είναι προσαρμοσμένη σε ένα ‘’ευφυές ηλεκτρονικό εργαλείο’’, κατάλληλο για παρακολούθηση και έλεγχο (ιχνηλασιμότητα) στους κανόνες της αυταπόδεικτης διαφάνειας. Μπορεί να  λειτουργεί από Η/Υ, τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο και δίνει την δυνατότητα για διενέργεια ανεξάρτητης εσωτερικής επιθεώρησης.

Στην Klintec, μέσα από την κοινωνική μας  Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία  αναδεικνύουμε την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών όπως το Reciprocity = (.Αμοιβαιότητα + . Ανταποδοτικότητα) όπου παροτρύνουμε συνεργάτες να αναδείξουν ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Έτσι  ο Γεώργιος Χαρτάς-Σωληναραίος– Χημικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π.-MSc–PhDc – Μηχανικός Μελετών και Εφαρμογών – Υγιεινής και Ασφάλειας Νερού στη Ζάκυνθο ,  προθυμοποιήθηκε να παρέχει την δυνατότητα στα σχολεία της Ζακύνθου,  το  ‘’ευφυές ηλεκτρονικό εργαλείο’’EngLandGR POSI App Presentation– με χρησιδάνειο –ως ανταποδοτικό όφελος- εφόσον θα παρέχει τις υπηρεσίες υγιεινής για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος νερού , μαζί με τις αντίστοιχες εφαρμογές (απολύμανσης –απεντόμωσης μυοκτονίας ) κλπ.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/μπορεί-να-παρέχε…να-υψηλό-επίπεδο/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Ας φροντίσουμε για μια νέα σχολική χρονιά με λιγότερα βιοκτόνα.!!

Ας φροντίσουμε για μια νέα σχολική χρονιά με λιγότερα βιοκτόνα.!!

Όποια ημερομηνία  και να ανοίξουν τα σχολεία, δεν θα πρέπει να επαναληφτούν οι  ‘’Προληπτικές απολυμάνσεις’’   των σχολικών εσωτερικών χώρων, ως εφαρμογή σχεδίου ‘’έκτακτης  ανάγκης’’ για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων  περιπτώσεων.

Με δεδομένο του ότι, αν προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες,  όλοι οι εσωτερικοί χώροι θα   ‘’επιμολυνθούν- δημιουργία  δευτερογενούς ρύπανσης  – όπου ο  Ρυπαίνων  πρέπει να Πληρώνει’’   . Όλα αυτά μπορεί ίσως και να μετατραπούν σε επικινδύνους  ‘’αόρατους εχθρούς‘’   από  τα ρυπογόνα ‘’ χημικά κοκτέιλ’’ – , μαζί με τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς και τα παράγωγά τους , π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη,  μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων,  όπου τότε η  ολοκληρωμένη αποκατάσταση  στους χώρους  που  έγινε η εφαρμογή  επιβάλλεται ως υποχρεωτική.

Διότι (σύμφωνα με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , όταν γίνεται (ψεκασμός, εκνέφωση  κ.λ.π.),  η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων. Η δε είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές  διαταραχές και με Αυξημένη Επικινδυνότητα σε ασθένειες με υπερευαισθησία  και λοιμώξεις.

Συμπέρασμα:  Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει,  αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση για κατ όγκο εφαρμογές. (με συσκευές ULV Fogger, υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης.)

Οι εν μέρη οι λόγοι που διαπιστώνονται ως προβλήματα στις επιθεωρήσεις από τις Υγειονομικές υπηρεσίες , όπως :

 • Απουσία καθαρισμού πριν τις εφαρμογές.
 • Απουσία διαδικασιών πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων σε ιδιαίτερα ευαίσθητούς χώρους. πχ σχολεία.

Η άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των ‘’ αναδυόμενων χημικών κοκτέιλ ’’, μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του αναδεικνύει την σοβαρότητα της επιμόλυνσης  , αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης  ‘’ανεπιθύμητων  αποτελεσμάτων’’,  τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε την κατευθυντήρια γραμμή για την IAQ σε γραφεία και σε δημόσιο χώρο. Πολλές χώρες πρόκειται να ασχοληθούν με το IAQ στο γραφείο και θα θέσουν τα πρότυπα για το δικό τους περιβάλλον. Το CO2 είναι μία από τις απαιτήσεις του IAQ.

Πρότυπο ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)

Οδηγός παραμέτρων υγείας ώστε τα ασφαλή επίπεδα στα δωμάτια να είναι;

 Ποιο είναι το επιτρεπόμενο επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα σε έναν εσωτερικό χώρο  ;

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .  Εκτός από τον καλό αερισμό, έχει επισημανθεί ότι μια ‘’ισχυρή ροή αέρα’’ από το ένα άτομο στο άλλο μπορεί να προκαλέσει μόλυνση. Επομένως, είναι σημαντική η καλή διανομή αέρα, δηλαδή η παροχή ομοιόμορφου ρυθμού εξαερισμού σε χαμηλή ταχύτητα αέρα σε όλα τα σημεία των κλειστών χώρων. (αίθουσα- δωμάτιο ) . Ο ελάχιστος αριθμός ανταλλαγών αέρα ανά ώρα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κτιριακούς κανονισμούς, πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Η αύξηση του αριθμού των ανταλλαγών αέρα ανά ώρα  θα μειώσει το κίνδυνος μετάδοσης  σε κλειστούς χώρους.

Καθοδήγηση για σχολεία από την REHVA, (Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων Θέρμανσης, Εξαερισμού και Κλιματισμού) .Σε αυτό το έγγραφο συνοψίζονται  συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση κτιριακών υπηρεσιών σε σχολεία, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού (SARS-CoV-2) της κοροναϊκής νόσου (COVID-19) . Πριν από τη λήψη προληπτικών μέτρων, απαιτείται κάποια βασική κατανόηση του ιού (SARS-CoV-2) όπου μπορούν να διακριθούν τέσσερις διαδρομές μετάδοσης:

 • Αναφέρομαι στην δεύτερη όπου μέσω του αέρα μέσω μικροσταγονιδίων (πυρήνες σταγονιδίων), οι οποίοι μπορεί να παραμείνουν στον αέρα για ώρες και μπορεί να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις (απελευθερώνονται όταν αναπνέουν, μιλούν, φτερνίζονται ή βήχουν).
 • Συνιστάτε η εγκαταστήστε μιας οθόνη CO2 με ένδειξη φωτεινού σηματοδότη (Σχήμα 2) τουλάχιστον στις αίθουσες στις οποίες ο εξαερισμός εξαρτάται από το άνοιγμα παραθύρων και / ή πλεγμάτων. Αυτό απεικονίζει την ανάγκη για επιπλέον εξαερισμός ανοίγοντας παράθυρα. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη CO2 είναι τοποθετημένη σε ορατή θέση στην τάξη, μακριά από εισόδους καθαρού αέρα (π.χ. ανοιχτά παράθυρα). Σε περιόδους πανδημίας, προτείνουμε να αλλάξετε προσωρινά τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της ένδειξης φωτεινού σηματοδότη (πορτοκαλί ανάβουν έως 800 ppm και κόκκινο φως έως 1000 ppm) για να προωθήσουν τον ίδιο αερισμό όσο το δυνατόν.

Fresh Air Only : Έξυπνες λύσεις για καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου

Οι καθαριστές αέρα δωματίου μπορεί να είναι χρήσιμοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις . Δυστυχώς οι περισσότεροι οικονομικά προσιτοί καθαριστές αέρα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτροστατική αρχή φίλτρανσης (δεν είναι σαν τους ιονιστές δωματίου!) συνήθως δουλεύουν αρκετά καλά. Ως  ειδικός εξοπλισμός -επισημαίνετε και πάλι ότι η αύξηση του εξαερισμού είναι πιο αποδοτικό μέτρο- καθώς σκοτώνει τα βακτήρια και τους ιούς .κλπ

Η τεχνολογικά απαράμιλλη εναλλακτική μέθοδος ελέγχου εσωτερικού αέρα φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εναλλάσσει και τον αέρα με θεαματικά αποτελέσματα, για τη διατήρηση της θερμοκρασίας δωματίου και ταυτόχρονα να απομακρύνει τα αερομεταφερόμενα σωματίδια καθώς και τους αέριους ρύπους όπως το PM2.5, τη φορμαλδεΰδη , πτητικές οργανικές ενώσεις αλλά και  ιούς, έως και 99,99%  κλπ. Είναι ένα ασύγκριτα αθόρυβο σύστημα όπου δεν απαιτεί επίβλεψη, λειτουργεί εντελώς αυτόματα, καθορίζει ανεξάρτητα το επίπεδο περιεχομένου CO2 ,παρέχοντας έτσι ένα εξαιρετικά  καθαρό και ασφαλή εσωτερικό αέρα για 24 ώρες χωρίς εξαερισμό, κλιματισμό ή άλλες συσκευές.

Η Secureness Plus ως Εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο με την υπέρβαση των απαιτήσεων . μετατρέπει  την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των  σε όλους τους γονέων σε προαγωγή υγειονομικής εξασφάλισης για να νοιώθουν την υγειονομική  ασφάλεια των παιδιών τους  στους χώρους των σχολείων. (Σχολεία- Παιδικοί Σταθμοί ,χώροι φροντιστηριακής  εκπαίδευσης), άλλα και στα μεσα μεταφορας τους  ΜΜΜ –Λεωφορεία και ΚΤΕΛ-,κλπ

  Ένα βίντεο αναδεικνύει τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στα Μ.Μ.Μ.

Η ανάδειξη των λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν είναι ευθύνη όλων. Διότι  όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος ’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς για τον περιορισμό της διασποράς.  Απαιτείται όμως η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας και κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/ας-φροντίσουμε-γ…-νέα-σχολική-χρο/

 

Καινοτόμες αναπροσαρμογές χωρίς εκπτώσεις στην υγειονομική εξασφάλιση απέναντι στις επικίνδυνες λοιμώξεις.

Καινοτόμες αναπροσαρμογές χωρίς εκπτώσεις στην υγειονομική εξασφάλιση απέναντι στις επικίνδυνες λοιμώξεις.

 Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι,  το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ μαζί και με τους ασυμπτωματικούς συνεχίζουν να υφίστανται, με αυξημένη κινητικότητα και μεγάλο χρόνο επώασης εμποδίζοντας τον έγκαιρό εντοπισμό τους , έτσι ώστε να μας υποχρεώνουν σε μια πλήρη αντιμετώπιση με ολοκληρωμένες  μεθόδους πολλαπλών εφαρμογών, (Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας / Αποκατάστασης), ως άμεσες διορθωτικές ενέργειες πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Δεν χρειάζεται πανικός αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων από όλους ’’χωρίς εκπτώσεις’’ και χωρίς εξαιρέσεις.

Δεν σταμάτησα να τονίζω τη σημασία της τήρησης των μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19, στοχεύοντας συγχρόνως στην ανάπτυξη μεθόδων με όλες τις παραμέτρους για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση  του κάθε χώρου ξεχωριστά από την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση του.

Η αυστηρότερη τήρηση των μέτρων που πρέπει να ισχύει είναι αυτή που θα μπορέσει να περιορίσει σημαντικά την εξάπλωση στο δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ . Δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχουν εν λειτουργία χώροι με κίνδυνο μετάδοσης, γι’ αυτό θα πρέπει να εντατικοποιηθούν  οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα.  Μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές με έγκαιρα μέτρα και αναθεωρήσεις  για μειωμένη μεταδοτικότητα (περιορισμό της διασποράς) χωρίς εκπτώσεις στην υγειονομική εξασφάλιση, όπως στους χώρους φιλοξενίας γενικά, εκπαίδευσης (Σχολεία- Παιδικοί Σταθμοί), ΜΜΜ –Λεωφορεία και ΚΤΕΛ-,κλπ

Η εφαρμογή των επιπλέων μέτρων βοηθά σημαντικά στην μείωση της διασποράς του COVID-19. Οι δε προτεινόμενες δράσεις  θα πρέπει να παρέχουν ταυτόχρονα οφέλη για τη μείωση του κινδύνου μεταδοτικών ιογενών μεταδοτικών ιών, κ.λ.π., σε περιόδους επιδημιών. Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Καινοτομούμε με τις ολοκληρωμένες εφαρμογές μειώνοντας ακόμα και την χρήση  βιοκτόνων  σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και την δευτερογενή ρύπανση έως και <99,99% των PM2,5 των αιωρούμενων μικροσωματιδίων, <99,95% των PM0,3, και <95% των αερίων & TVOC, ιών με μέγεθος μόλις 80-120nm (0,080-0,12 μm).

Για τους υπεύθυνους των χώρων φιλοξενίας γενικά φροντίζουμε να βλέπουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα ως μια επιτακτική ανάγκη με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας . Προτείνουμε πάντα ένα Σχέδιο δράσης που η εφαρμογή και εποπτεία να εξασφαλίζεται με επαρκή τεκμηρίωμενη “απόδειξη” αποκατάστασης, μαζί με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου και για τις κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’  , πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων φιλοξενίας, ώστε να μεταφέρει στις φιλοξενούμενες οικογένειες  την αίσθηση της ασφαλείας για μεγαλύτερη ευημερία.

Η υγειονομική εξασφάλιση προσδίδει στις δυο συστηματικές μεθοδολογίες.

 • Η έννοια της καθαριότητας, ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία για την η απομάκρυνση κάθε ορατού οργανικού ρύπου ή ανόργανου ρύπου ή για λόγους συντήρησης και πρόληψης, για το ”Απόλυτα Καθαρό ”,αντικαθιστά τον ‘‘ευκολότερο δρόμο’’ των ‘’επισφαλών μορφών ’’ του ’’υποτίθεται καθαρού’’ , εξαλείφοντας ως προς το πλείστον το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων
 • Η έννοια της απολύμανσης, μετά από σχολαστική καθαριότητα, ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία εφαρμογής είναι μία μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η εξάλειψη ή η μερική καταστροφή ή η αναστολή του πολλαπλασιασμού των παθογόνων μικροοργανισμών,  αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι, κύστεις) ,με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα, ανάλογα με το επίπεδό της, που κυμαίνεται από τη σποροκτονία έως τη μείωση του αριθμού των μικροβίων, ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε επιφάνειες, αντικείμενα και εργαλεία.

Συμπέρασμα:  Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει,  αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση για κατ όγκο εφαρμογές. (με συσκευές ULV Fogger , υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης.)

Οι αναφορές στις “10 μισές αλήθειες” για την δήθεν ποιοτική απολύμανση,  άλλα και ο εντοπισμός σοβαρών παραλήψεων ή/και στρεβλώσεων στο Σχέδιο Δράσης των χώρων φιλοξενίας, έχουν αναδείξει την σοβαρότητα της  πολλαπλής προσέγγισης για την ανάκτηση της Υγειονομικής Εξασφάλισης.

 «Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημίμετρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

 • Στο στοιχείο Η.10 (α) Επιλογή πολιτικής μεταξύ εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης και αναμονής  24 ωρών !!!!!!  πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη . Πρώτα 24- 72 ώρες το δωμάτιο κενό και διάπλατα ανοικτό και εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης (υποχρεωτικό το στοιχείο Η1) Απορρύπανση στρωμάτων-υφασμάτινων επιφανειών, καθάρισμα-απολύμανση λείων επιφανειών, περιβαλλοντική εξυγίανση και απολύμανση ανά όγκο με ULV Fogger και απολυμαντικό και χρόνος  πριν από την εκ νέου χρήση του 6-24 ώρες, με συσκευές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, για άμεση χρήση.
 • Στο στοιχείο Η.10 (β) ή πρέπει πρώτα 24- 72 ώρες τα δωμάτια κενά και διάπλατα ανοικτα, να καθαρίζονται με μηχανήματα καθαρισμού επαρκώς και σχολαστικά, να απολυμαίνονται με σύστημα παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονη αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης,  στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου .Κατόπιν (υποχρεωτικό το στοιχείο Η1) Απορρύπανση στρωμάτων-υφασμάτινων επιφανειών, καθάρισμα-απολύμανση λείων επιφανειών, περιβαλλοντική εξυγίανση και απολύμανση ανά όγκο με ULV Fogger και απολυμαντικό και χρόνος  πριν από την εκ νέου χρήση του 6-24 ώρες, με συσκευές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, για άμεση χρήση.
 • Στο στοιχείο Η.14 πρέπει πρώτα 24- 72 ώρες το δωμάτιο κενό και διάπλατα ανοικτό και οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων)  πρέπει πρώτα  να καθαρίζονται με μηχανήματα καθαρισμού επαρκώς και σχολαστικά , να ψεκάζονται με καθαριστικό-απολυμαντικό για υφάσματα και στην συνεχεία να απολυμαίνονται με σύστημα παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονη αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης ή  της διείσδυσης στα υφάσματα. Κατόπιν (υποχρεωτικό το στοιχείο Η1) Απορρύπανση στρωμάτων-υφασμάτινων επιφανειών, καθάρισμα-απολύμανση λείων επιφανειών, περιβαλλοντική εξυγίανση και απολύμανση ανά όγκο με ULV Fogger και απολυμαντικό και χρόνος πριν από την εκ νέου χρήση του 6-24 ώρες, με συσκευές  οζόνωσης από 48-72 ώρες , με συσκευές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, για άμεση χρήση.
 • Αν και στα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να μην υπάρχει ”αναφορά” για τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ,έχουμε φροντίσει να τα καλύπτουμε όπως και όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Σχετικές Πληροφορείς

Υ.Γ : 24- 72 ώρες το δωμάτιο κενό και διάπλατα ανοικτό για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων. Οδηγίες υπάρχουν και στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα και στο( ΕΛΙΝΥΑΕ)

Υ.Γ : Υποχρεωτικό το στοιχείο Η1 ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης,  (σύμφωνα με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) ,όπως και (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.),  άλλα και χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων,  άλλα και στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα με  αναφορά ότι (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί) στην σελίδα 42- 44 για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

Υ.Γ : το ύφασμα να έχει ψεκαστεί και τριφτεί πριν την εφαρμογή ατμού, λόγο του ότι ο ιός SARS-COV-2 φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

Υ.Γ : Οι μέθοδοι με την χρήση ατμού, πληροφορίες στην Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης.

 Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

 Secureness Plus: Specialized team for dealing with dangerous infections in any area.

Εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο.

Η Secureness Plus με την υπέρβαση των απαιτήσεων  μετατρέπει  την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε προαγωγή υγειονομικής εξασφάλισης για μεγαλύτερη ευημερία.

Για την Secureness Plus, ως εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο, η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα  για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές. Στο όλο εγχείρημα έχουν υπολογιστεί, η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων, ο υπολογισμός υψηλής απόδοσης (PPM )για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα (ΠΑΕΧ), η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου και οι επιπτώσεις των απολυμαντικών μαζί με τα ρυπογόνα “αόρατα χημικά κοκτέιλ ” στο περιβάλλον, τυχόν μεταλλάξεις και ανθεκτικότητα του κορονοϊού , άλλα και η ακούσια παραλείψει απολύμανσης  σε κάποια σημεία.

Είναι προσαρμοσμένη σε ένα ‘’ευφυές ηλεκτρονικό εργαλείο’’, κατάλληλο για παρακολούθηση και έλεγχο (ιχνηλασιμότητα) στους κανόνες της αυταπόδεικτης διαφάνειας. Μπορεί να  λειτουργεί από Η/Υ, τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο και δίνει την δυνατότητα για διενέργεια ανεξάρτητης εσωτερικής επιθεώρησης.

Για ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/καινοτόμες-αναπρ…ρμογές-χωρίς-εκπ/

Με πολλαπλή προσέγγιση η ανάκτηση της Υγειονομικής Εξασφάλισης στους χώρους φιλοξενίας.!!

Με πολλαπλή προσέγγιση η ανάκτηση της Υγειονομικής Εξασφάλισης στους χώρους φιλοξενίας.!!

Καθώς η παγκόσμια πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει τα ταξίδια, είναι σημαντικό για όσους ασχολούνται με τους χώρους φιλοξενίας να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης  –πολλαπλής προσέγγισης -με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης,  που να αντιμετωπίζει τόσο την τρέχουσα κατάσταση όσο και τη μελλοντική, μέχρι την πλήρη ανάκτηση της αγοράς.

Η πανδημία είναι μια ειδική περίπτωση κινδύνου, με υψηλή αβεβαιότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ ,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων .

Εκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες,  θα πρέπει να ύπαρξη κατανόηση στην ταξιδιωτική αντίληψη των ταξιδιωτών, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Θα πρέπει να  λαμβάνετε υπόψη , το συναίσθημα των καταναλωτών για τη στρατηγική της επαναλειτουργίας του χώρου φιλοξενίας. Δεν μπορεί μόνον άπλα ‘’να φαίνονται ‘’η θετική αναβάθμιση με συμπαθητικά μηνύματα, αλλά  θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία µε διαφανή τρόπο να αναφέρονται ξεκάθαρα στην εφαρμογή των προβλεπόμενων Υγειονομικών Πρωτόκολλων ,για την υγειονομική ασφάλεια τους και όχι απλά να εννοούνται (έμμεση αναφορά).

Όπως σε κάθε σύστημα έτσι και σε αυτό το Σχέδιο Δράσης ,η απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα παραπάνω τεκμήρια εφαρμογής

Εν συντομία η συνοχή και η συνέπεια απέναντι στο Σχέδιο Δράσης με την προσήκουσα σοβαρότητα για την Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων είναι Αδιαπραγμάτευτη,( Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση).

  Όταν επισημαίνετε ο κίνδυνος για την Υγεία των φιλοξενούμενων, η ‘’δυνητικότητα ‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με ολοκληρωμένες εφαρμογές , Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας / Αποκατάστασης, ως διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Μήπως οι φιλοξενούμενοι  ταξιδευτές –παραθεριστές, αρχίζουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στις εκπτώσεις που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την υγειονομική τους ασφάλεια στους χώρους φιλοξενίας και μας μεταφέρουν την ανάκτηση σε βάθος πενταετίας με Plan E ;

Ίσως οι σύμβουλοι στους χώρους φιλοξενίας για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών πρέπει να το ‘’ψάξουν περισσότερο’’ μιας και προτείνουν ή/και καταρτούν εκθέσεις συμπεριλαμβανόμενων για τις αναχωρήσεις, να εφαρμόζονται 2 πρωτόκολλα, όταν το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’  δεν επιδέχεται ούτε καν  “διαπραγμάτευση”;

‘’Μήπως το  άτμισμα με συσκευή ατμού (πχ. με ατμοκαθαριστή) διασπείρει το  δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’;- (μια εικόνα χίλιες λέξεις ) ’’.

 • στοιχείο Η 10 :Κανονικός καθαρισμός και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
 • στοιχείο Η 14: Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).

Όταν η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, (ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα)  μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης. Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους.. .  (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός  Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

Επιπλέον αναφορές  για τις υφασμάτινες επιφάνειες (ταπετσαρίες), μηχανήματα «υπέρθερμου ατμού» με  ταυτόχρονη αναρρόφηση, για την αποφυγή επιμόλυνσης (διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης στην ατμόσφαιρα, κλπ Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης.  Οδηγίες υπάρχουν και στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα με  αναφορά ότι (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί) στην σελίδα 42- 44 για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

Η. Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα- housekeeping).

Η.1 Τηρείται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),  όπως ισχύει;  

 1. Γιατί στο σύνολο σχεδόν των τουριστικών καταλυμάτων , το Υποχρεωτικό Η1 με την πανδημία και την  ‘’δυνητικότητα ‘’  με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ να είναι σε εξέλιξη ,δεν εφαρμόζεται το όπως ισχύει ;
 2. Ποιος φέρει την ευθύνη , σε ποιον θα ‘’χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020)Άρθρο 7/3 Επιβολή προστίμων);
 3. Γνωρίζουν οι των χώρων φιλοξενίας στο όπως ισχύει   είναι και  το α) O Α.Ν.2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τι υπάρχει;
 4. Γνωρίζουν ότι, μη τηρώντας την ύπαρξη αποδεδειγμένης εφαρμογής σχεδίου δράσης για τα υποχρεωτικά υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι όλα ανοιχτά στα ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, );
 5. Μήπως οι φορείς Πιστοποίησης εκδίδουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης  σε Ξενοδοχεία που αντί να απολυμαίνουν τα ‘’ εργαλεία απολύμανσης ’’ δημιουργούν διασπορά ;
 6. Θέλουν οι φορείς , με επαναπροσδιορισμό κατ’ επείγουσων διορθωτικών ενεργειών και αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα στο περιβάλλον δωματίου να προληφθούν αποδεδειγμένα φαινόμενα διασποράς ;
 7. Την –Αδιαπραγμάτευτη– Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων, που αποτελούν  μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών , ποιος έχει το δικαίωμα να την μεταφράζει κατά το δοκούν ;
 8. Ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’απέναντι στο( ΕΛΙΝΥΑΕ)  όταν  πρόκυψη διασπορά και μένει  ‘’έκθετη’’ – η υγειονομική ασφάλεια σε εργαζόμενο άτομο;
 9. Ποιος  υγειονομικά υπεύθυνος συμπληρώνει και υπογράφει στο Check list ,
 10. Μήπως το Υπουργείο Υγείας π.χ δια της ‘’ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας’’ θα πρέπει να υπενθυμίσει –‘’ως σύσταση και όχι με πρόστιμο μη εφαρμογής’’ – να γίνει εφαρμογή στο Υποχρεωτικό στοιχείο Η1 όπως ισχύει, αλλά και τις παράλληλες διορθωτικές ενέργειες στα στοιχεία Η 10 και Η 14, διότι ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους με την κατ΄ εξέλιξη πανδημία και με το ‘’δυνητικά ‘’   ‘’ άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ και δημιουργούν την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην Ελληνική Επικράτεια;

Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας , σε Προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης. κλπ.

Προτιμήστε ένα Σχέδιο δράσης που να εξασφαλίζει εφαρμογή και εποπτεία μαζί , επαρκή τεκμηρίωση με “απόδειξη”  αποκατάστασης  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων φιλοξενίας, ώστε να μεταφέρει στις φιλοξενούμενες οικογένειες  την αίσθηση της ασφαλείας για μεγαλύτερη ευημερία.

Υγειονομική Εξασφάλιση : ’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Αν και στα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να μην υπάρχει ”αναφορά” για τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, έχουμε φροντίσει να τα καλύπτουμε οπως και όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/με-πολλαπλή-προσ…η-η-ανάκτηση-της/ ‎

Πως μπορούμε ως οικογένεια να νιώθουμε ασφαλείς σ΄ένα δωμάτιο φιλοξενίας ;

Πως μπορούμε ως οικογένεια να νιώθουμε ασφαλείς σ΄ένα δωμάτιο φιλοξενίας ;

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  όλοι οι χώροι φιλοξενίας  συμπεριλαμβανόμενων  και αυτών που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή»,  θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής.

Πολλοί στους χώρους φιλοξενίας  δεν θέλουν να βλέπουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα ως επιτακτική ανάγκη με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας , για μια επιπλέον  παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας  στην εκ νέου παράδοση προς χρήση των χώρων. Το παράδειγμα της Πιστοποιημένης  Απολύμανσης των Παγομηχανών για την Υγιεινή και ασφάλεια του πάγου , άρχισε να  προϊδεάζει για την  υγειονομική εξασφάλιση των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , μιας και χρειάζεται έναν διαφανή τρόπο απόδειξης , για την πιστοποιημένη απολύμανση όλων των χώρων  μαζί πάντα με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου και για τις κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’.  Αυτό γιατί η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων μαζί με τις  αναδυόμενες λοιμώξεις,  χρειάζονται μια συνεχή και  προηγμένη παρακολούθηση στα επίπεδα ρύπων, για μια υψηλού επιπέδου εγγύηση εξαιρετικής προστασίας .

Όταν επισημαίνετε ο κίνδυνος για την Υγεία των φιλοξενούμενων,  η ‘’δυνητικότητα ‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με ολοκληρωμένες εφαρμογές , Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας / Αποκατάστασης, ως διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Κάποιοι αρχίζουν να μιλούν  για ‘’αποστειρωμένα δωμάτια φιλοξενίας’’ ,  μήπως εννοούν  τις  ”ανακρίβειες” που να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους  για την διασπορά;

Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων σύμφωνα με το αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020

Ας αναλύσουμε λοιπόν, την τήρηση εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης , που υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) στο στοιχείο Η1 όπως ισχύει , αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ( ΕΛΙΝΥΑΕ) ,  οι οποίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του (Ε.Ο.Δ.Υ.), της (ΓΓΠΠ) και του (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, μιας και η ‘’δυνητικότητα‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ συνεχίζει να υπάρχει.

Στο τέλος αναφέρεται για την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεται η συνεχόμενη πληροφόρηση , είτε από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα , είτε από το Βιβλίο των σεμιναρίων  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης –(Επιμελητήριο Ηρακλείου) ,  ώστε να ύπαρξη μια στοιχειώδη  βοήθεια στο να εφαρμόσετε το σχέδιο δράσης στην πράξη.

Οι  αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα και περιορισμό της διασποράς σε περιβάλλον δωματίου, θα είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές,  ειδικά δε από ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει , με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, να αναπτύσσονται μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από αυτήν την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, για να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια και η μείωση των κινδύνων σε ένα υψηλό επίπεδο,  έτσι ώστε οι  μελλοντικές επιπτώσεις να μην θεωρηθούν ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους , ότι η σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Προσοχή λοιπόν στα ημίμετρα, διότι μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν να φέρουν και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια όλων μας . Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτά και όχι απλά να εννοούνται (έμμεση αναφορά).

Ποτέ δεν ξεχνάμε ότι η καθαριότητα και η περιβαλλοντική εξυγίανση προηγούνται  -πριν –από όλες τις εφαρμογές απολύμανσης, είτε γίνεται χειρωνακτικά ή με ψεκασμό, είτε με εφαρμογή (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.)  ψυχρού Foggers ή μορφή ατμού , είτε με  μορφές ξηρού ατμού  (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C), ακόμα και με θερμικές μεθόδους , ελεγχόμενης ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας,  όζοντος, υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V , άλλα και πριν από την ολική αποκατάσταση για την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων κλπ.

Όπως οι φιλοξενούμενοι – ταξιδευτές οφείλουν να σέβονται τους ‘’νέους κανόνες συμπεριφοράς’’, για την ομαλή συνύπαρξη και την ασφάλεια όλων, έτσι και οι παρέχοντες φιλοξενία οφείλουν να τους ενημερώνουν µε διαφανή τρόπο για την υγειονομική ασφάλεια τους, πολύ δε περισσότερο σε αυτούς που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Με το Green and Clean Rooms παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας αυταπόδεικτης διαφάνειας με κανόνες  που να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις  χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμό της διασποράς ή/και της εξάπλωσης  εστιών. Αυτή η αυταπόδεικτη διαφάνεια της πιστοποιημένης απολύμανσης όλων των χώρων  μαζί πάντα με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου και για τις κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’ , ανεβάζει την  ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων  αφού ‘’εξουσιοδοτεί’’ το προσωπικό να κάνει τις εργασίες του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα , ώστε να μεταφέρει στις φιλοξενούμενες οικογένειες την αίσθηση της ασφαλείας  για μεγαλύτερη ευημερία.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/πως-μπορούμε-ως-…ένεια-να-νιώθουμ/ ‎

 

Πρόληψη αποικισμού της Legionella ή λεγεωνέλλωση σε παγομηχανές

Πρόληψη αποικισμού της Legionella ή λεγεωνέλλωση σε παγομηχανές

Με την επαναλειτουργία των κτιρίων πρέπει να δοθεί προσοχή στα συστήματα νερού ώστε να αποφευχθούν κρούσματα της Νόσου των Λεγεωνάριων. Ιδιαίτερες οδηγίες για αυτά τα κτίρια έχουν δοθεί από το (eody.gov.g) ESGLI ‘Guidance for Managing Legionella in Building Systems during the COVID-19 Pandemic’. Τα τεχνητά συστήματα όπως: σύστημα ζεστού – κρύου νερού, πύργοι ψύξης, σιντριβάνια, spa, παγομήχανες, πισίνες κ.α. αποτελούν περιβάλλοντα ανάπτυξης του βακτηρίου και η δημιουργία υδατοσταγονιδίων συνιστά παράγοντα κινδύνου για μόλυνση από Legionella.  Αλλά και στις οδηγίες του (cdc.gov/coronavirus/2019) αναφέρονται εκτός των άλλων  και για τα μηχανήματα παραγωγής  πάγου ,ώστε  η λειτουργία να είναι υγειονομικά αποδεκτή.

 Η παγομηχανή είναι η αιτία που μολύνει τον πάγο

 ‘‘Οι ποιοτικές αναλύσεις πάγου δεν αρκούν.

Ένα μη μολυσμένο τμήμα πάγου δεν ισοδυναμεί  με μη μολυσμένη παγομηχανή.’’

Πιστοποιημένη  Απολύμανση Παγομηχανών

Οι παγομηχανές είναι από τις πιο επιβαρυνόμενες μηχανές κατά τη λειτουργία τους στο χώρο της εστίασης και παραγωγής τροφίμων. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να συντηρούνται επιμελώς, με τακτικό καθαρισμό και συχνή απολύμανση.

Υγιεινή και ασφάλεια του πάγου

Πολλοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν για την συντήρηση και την Πιστοποιημένη Απολύμανση που απαιτείτε για την Παγομηχανή  εφ΄ όσο συνεχίζει και παράγει πάγο. Όταν βλέπουν την ολοκληρωμένη διαδικασία, το πώς ήταν η κατάσταση του εσωτερικού της μηχανή και το τελικό πιστοποιημένο αποτέλεσμα.

Το πιστοποιητικό απολύμανσης κατοχυρώνει τον επιχειρηματία ως προς την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου με την απολύμανση της παγομηχανής και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε έλεγχο κρατικού φορέα ή επιθεώρηση φορέα πιστοποίησης ή τρίτου εμπλεκόμενου ή θιγόμενου από αστοχία απολύμανσης.

Αν υπάρχει συνεργασία  με πάροχο επεξεργασίας παγοκύβων για την διασφάλιση σας μαζί με τα ποιοτικά αναλύσεων του πάγου ζητήστε του και το πιστοποιητικό Απολύμανσης των παγομηχανών.

Πολλοί δεν θέλουν να βλέπουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα ως επιτακτική ανάγκη με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητα  στους χώρους φιλοξενίας , μια παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας  για την ασφαλή παράδοση των χώρων. Το παράδειγμα της Πιστοποιημένης Απολύμανσης για την Υγιεινή και ασφάλεια του πάγου , σας προϊδεάζει εκτός από την πιστοποιημένη απολύμανση όλων των χώρων και για την  ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   και οι αναδυόμενες λοιμώξεις,  χρειάζονται συνεχή και  προηγμένη παρακολούθηση σχετικά με τα επίπεδα ρύπων, για την υψηλού επιπέδου εγγύηση εξαιρετικής προστασίας .

Μιας και είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού προληπτικά δεν παραβλέπουμε την  μάχη με την Legionella ή λεγεωνέλλωση  και σε φυσικό περιβάλλον, διότι είναι – ένας «άγνωστος» κίνδυνος – για πολλούς χώρους .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/πρόληψη-αποικισμ…ella-ή-λεγεωνέλλ/

Σχετικά Άρθρα

 1. SERA Απολυμαντικό ΕΟΦ MSDS -Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος
 2. Μέτρα προστασίας για την υγιεινή του πάγου.
 3. Ελληνική Καινοτομία η Πιστοποιημένη Απολύμανση Παγομηχανών