Αναζητούνται νέα αποτελεσματικά μέτρα απολύμανσης με μηδενική υπολειμματικότητα.

Αναζητούνται νέα αποτελεσματικά μέτρα απολύμανσης με μηδενική υπολειμματικότητα.

Αυτή η νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2  έχει αρχίσει να επιβάλει νέα μέτρα καθαριότητας -απολύμανσης και αποκατάστασης . Αυτό ισχύει σε κάθε επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον  δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα αλλά και  σε τομείς επαγγελματικών χώρων υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  κέντρων αποκατάστασης, αλλά και για κάθε  κέντρο φιλοξενίας, με αυξανόμενο το ενδιαφέρον προς τις εφαρμογές με όζον.   

Συμπερασματικά αναφέρω ότι, παρόλο που η υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα του όζοντος στην απενεργοποίηση των ιών, υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες για την αποτελεσματικότητά της απενεργοποίησης στο ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2 , που ‘’υποτίθεται’’ ότι είναι εξίσου το ίδιο αποτελεσματικό. Λόγοι αναμονής έως ότου διεξαχθούν συγκεκριμένες μελέτες για να γνωρίζουμε έκτος από τις δόσεις   του όζοντος – O3 και τους αποτελεσματικούς χρόνους έκθεσης.

 Κακή απορρύπανση = Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση

 • Για ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλή εσωτερικό περιβάλλον ,προσιτό για όλους,θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι καμιά ορθή εφαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-  απολύμανσης εσωτερικών χώρων  , δεν πρέπει γίνεται αν -πριν ή/και μετά –δεν γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση  συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, ULV Fogger  εκνέφωσης,   υπεριώδους ακτινοβολίας  UV-C , ή /και (διπλής ζώνης) UV / V, (UVGI) , αλλά και οζόνωσης).

Η BiOzone με το πρόγραμμα  Purerefreshing  και τις μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας,  έχει αναπτύξει ειδικευμένες εφαρμογές  με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), ώστε να αναδεικνύει την καλύτερη δυνατή απόδοση στην αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων. Η πρωτοποριακή μέθοδος  (Trioxygen ) που έχει υιοθετήσει πλέον  ως ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων κατ΄ όγκο,  είναι μια εφαρμογή – επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO )- ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ ,  με εγγυημένο  τον μετασχηματισμό του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο(O2),  (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης).

Το εύρος των εφαρμογών της πρωτοποριακής μεθόδου  (Trioxygen ) αναπτύχθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων  από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , άλλα και το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2, αναδεικνύει τις πολλαπλές  εφαρμογές της για την ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου – χωρίς υπολειμματικότητα . Μια συνήθη πρακτική που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά- και σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο –  για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια μεhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7595067/#ref17 φιλικό περιβάλλον.

Το όζον το οποίο δημιουργείται από διάφορα είδη συσκευών, όπως γεννήτριες όζοντος ή ηλεκτροστατικούς καθαριστές αέρα, μπορεί να φτάσει σε κάθε γωνία του περιβάλλοντος ενός δωματίου ή ενός μεγαλύτερου χώρου, ανάλογα με τη συσκευή, χωρίς να αφήσει κανένα δηλητηριώδες υπόλειμμα, όταν:                                 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7595067/#ref17

 • Είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,), πιστοποιήσεις με το σήμα CE  ή/και τον “IMQ” σύμφωνα με τις ποιο αυστηρές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65.
 • Εξασφαλίζουν εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox) χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή), παρέχοντας έτσι την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον Άνθρωπο, την Περιουσία αλλά και το Περιβάλλον.

Υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε για το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2 μαζί με τις μεταλλάξεις του και την πιθανότητα εξάπλωσης των αερομεταφερόμενων ιογενών σωματιδίων .

Εκτός από τις συσκευές όζοντος  υπάρχουν πολλές  συσκευές που διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία πιθανώς μολυσμένων επιφανειών και αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος  κατ΄ όγκο , όπως η τεχνολογία με λαμπτήρες UV (UVGI) , άλλα να περιλαμβάνουν ακόμη και  δύο τεχνολογίες . Η τεχνολογία με λαμπτήρες UV (UVGI) χρησιμοποιεί ενέργεια υπεριώδους ακτινοβολίας για την απενεργοποίηση (θανάτωση) μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ιών, ακόμα και σε πορώδη υλικά όπως τα υφάσματα, όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται  σωστά.

Οι αναφορές  και οι παραλλαγές αυτών των τεχνολογιών υπάρχουν, πχ για το υπεριώδες φως UV-C από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου δείχνουν ότι σκοτώνει ιούς και βακτήρια χωρίς να έχουν δείξει ανθεκτικότητα στο υπεριώδες φως UV-C.  Ο κορονοϊός «Χρειάζονται κι άλλες έρευνες στον τομέα» αναφορικά με το επίπεδο αδρανοποίησης που χρειάζεται για να εμποδιστεί η μετάδοση, χωρίς να ξεχνάμε τα μέτρα προστασίας γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ανθρώπους.

Χημικά :Η απολύμανση σκοτώνει ή αδρανοποιεί τους μικροοργανισμούς πριν αυτοί εισέλθουν στον (ανθρώπινο) οργανισμό και είναι αναμφίβολα μια εξαιρετικά λογική στρατηγική ειδικά την σημερινή εποχή όπου με την ανάπτυξη νέων ιών πανδημίας . Με τον ορισμό απολύμανση οι ειδικοί κατανοούν τη στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων με την χρήση χημικών ουσιών. Μία χημική ουσία ονομάζεται “απολυμαντικό” μόνο όταν τα μικρόβια μέσω του απολυμαντικού μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι “απολύμανση” είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για τους ιούς κατά 99,99%).

 Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές,  ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα Επιταχυντών διασποράς.

 Και μετά την απολύμανση τι ;

Ο περιορισμός της κάθε πανδημίας απαιτεί τη μείωση της μετάδοσης ιών. Η λοίμωξη από το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2 χρειάζεται  ‘’αναστολείς ‘’ για τη μείωση της μετάδοσης του αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης. Από την εμφάνιση του οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν εντατικοποιηθεί αποδεικνύοντας,  π.χ. ότι  η υψηλότερη σχετική υγρασία μειώνει την εξάπλωση του ιού μέσω εσωτερικού αέρα.

Ανάλογα με την απαίτηση καθαρότητας του εσωτερικού αέρα μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  διαφορετικά φίλτρα HEPA (High Efficiency Particulate Air). Ο κάθε μηχανισμός-συσκευή για την βέλτιστη απόδοση , θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης ως προς την πληρέστερη μείωση του επιφορτισμένου φορτίου στον  αέρα των κλειστών χώρων, χωρίς υπολειμματικότητα.

Αναμονή λοιπόν την  Ελληνική πατέντα  στην καινοτόμο συσκευή για την  πρωτοπόρο ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ . Θα λειτουργεί ‘’ανασταλτικά ‘’  ως διαδικασία πλήρους προστασίας  στην Υγειονομική Εξασφάλιση  με καθαρότητα (διαύγεια) σε πραγματικό χρόνο, από την επιφανειακή και διασταυρούμενη μόλυνση, καταστρέφοντας αερομεταφερόμενους ιούς πριν μπορέσουν να εγκατασταθούν ή να εξαπλωθούν.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://klintec.gr/αναζητούνται-νέα…οτελεσματικά-μέτ/

 

Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!!

Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!

 Αναβαθμίζοντας την καθαρότητα του αέρα που αναπνέουμε .…βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Όλοι γνωρίζουμε ότι για την  μείωση  ως και την εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, η χρησιμοποίηση συστημάτων  καθαρισμού και ‘‘περιβαλλοντολογικής εξυγίανσης ’’  μπορεί  να  συνεισφέρει στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards,  θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Στο πρώτο εκπαιδευτικό  σεμινάριο, για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς χώρους ,υπήρξε αναλυτική  αναφορά για τις διαταραχές με αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις , δίνοντας έμφαση στην απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους εσωτερικούς  χώρους , ενδιαίτησης – φιλοξενίας και Μ.Μ.Μ.

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα Επιταχυντών διασποράς

Η ‘’Περιβαλλοντική εξυγίανση’’ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης στον εσωτερικό αέρα  σένα ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα πάντα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης χρησιμοποιείται ως ‘’εναλλακτική  λύση απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από το αέρα, σε κλειστούς χώρους.

Οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής εξυγίανσης’’ κατά πολλούς ‘‘ απολύμανσης-αποστείρωσης’’ αέρα και επιφανειών ακόμα και με τεχνολογία φωτοκατάλυσης & UVC (υπεριώδους ακτινοβολίας) για κλειστούς χώρους -μετά από την καθαριότητα- είναι μια διαδικασία επιφανειοδραστικής λύσης  χωρίς χημικά. Για την βέλτιστη απόδοση όμως θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης ως προς την πληρέστερη μείωση του επιφορτισμένου φορτίου στον  αέρα των κλειστών χώρων, χωρίς υπολειμματικότητα, όπως:

 • Οι ενδείξεις μείωσης του ‘’ρυπογόνου χημικού κοκτέιλ ‘’ πχ: σε ένα χώρο 105 m³ , θα έχει απόδοση  άνω του 80% σε 180΄λεπτά
 • Οι ενδείξεις μείωσης του βακτηριακού ή/ και ιικού φορτίου στον αέρα π.χ: σε ένα χώρο 105 m³ θα έχει απόδοση άνω του 63% σε 120’ λεπτά
 • Οι ενδείξεις μείωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα π.χ: σε ένα χώρο 105 m³ θα έχει απόδοση άνω του 95% σε 60΄ λεπτά
 • Ο Χρόνος εφαρμογής πχ: σε ένα χώρο Λεωφορείου 80 m³,για 10’ λεπτά διαδρομή (διότι ανοίγουν οι πόρτες) θα έχει απόδοση μείωσης του ‘’επιβαρημένου φορτίου’’ στον εσωτερικό αέρα από 53% έως και 85 %.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες  τα ανθεκτικά  βακτήρια, αποτελούν ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με το επιβατικό κοινό,  μία ιδιαίτερα σημαντική και καθημερινή συνήθεια. Συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα  μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus Aureus – MRSA). Στην καθημερινότητα μας έχει εισέρθει “πανδημία”,  με ‘’το άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, μαζί με τις μεταλλάξεις του .

Η BiOzone από το Απρίλιο του 2020 έχει αναδείξει τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’ στα Μ.Μ.Μ. με την Πρωτοπόρο ομάδα της  Excellent Car Services με τις Καινοτόμες υπηρεσίες για την παροχή βέλτιστη υγειονομική ασφάλειας  στο επιβατικό κοινό.

Για ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλή εσωτερικό περιβάλλον ,προσιτό για όλους, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι καμιά ορθή εφαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-  απολύμανσης εσωτερικών χώρων  , δεν πρέπει γίνεται αν -πριν ή/και μετάδεν γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης, ULV Fogger, υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης).

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://klintec.gr/συσκευές-απολύμανσης-εσωτερικ/ ‎

 Σχετικά Άρθρα

Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!

Υποχρεωτικές οι αναβαθμίσεις για την υγειονομική μας εξασφάλιση.!!

Υποχρεωτικές οι αναβαθμίσεις για την υγειονομική μας εξασφάλιση.!!

Αν και οι κοινωνικές αποστάσεις, ίσως και  οι ‘’διπλές’’ μάσκες να είναι σαν κάτι το «φυσιολογικό», αποδεδειγμένα πλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντικότητα της τήρησης των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται και κατά την διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης και αποκατάστασης.

Λόγο της πολυπλοκότητας  των εσωτερικών  χώρων, η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19 ,αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας .

Η ανάδειξη της ορθής χρήσης των εφαρμογών από πιστοποιημένους εφαρμοστές για την αυστηρή τήρηση  των υγειονομικών πρωτόκολλων σε όλους τους τομείς,  πρέπει να καλύπτει πλέον και την ‘’κυριαρχία της αβεβαιότητας ‘’ από τις μεταλλάξεις των  ‘‘ασύμμετρων απειλών’’ με τις συνακόλουθες  συνέπειες, ακόμα και για τους εμπλεκόμενους με τα υγειονομικά ‘’δρώμενα’’ αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων.

Μια εφαρμοσμένη μέθοδος με καινοτόμους τεχνικές, για την μείωση των κίνδυνων μόλυνσης και επιμόλυνσης, ώστε να  παραδίδεται με καθαρότητα ένα υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον , για μεγαλύτερη ευημερία.

Στόχος μας πάντα  είναι η ανάπτυξη μεθόδων  με όλες τις παραμέτρους για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου ξεχωριστά από την κάθε  ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ του άγνωστο SARS-CoV-2’’, –κατά το μέγιστο δυνατό-  πριν από την εκ νέου χρήση του έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υγειονομική ασφάλεια σε ένα υψηλό επίπεδο, μειώνοντας παράλληλα και κινδύνους από μελλοντικές επιπτώσεις οι οποίες ίσως να θεωρηθούν  και ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Επενδύοντας στην μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας-με διαφανή τρόπο – σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα υψηλής επαγγελματικής διαχείρισης με αξιοπρέπεια και σεβασμό, αναβαθμίζουμε την υγειονομική εξασφάλιση έτσι ώστε :

Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών  με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη, από διασπορά αλλά και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ).

Ποτέ δεν ξεχνώ : Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ1ΝΔ), σε όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων, στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) ,  στα Σχολεία ,κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών  ,  ζητώντας  να παραλάβει και τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.

Ο ανάδοχος αυτών των διαγωνισμών ΔΕΝ υποχρεούται να διαθέτει ‘‘ βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ’’ – διευκρινιστική απάντηση του ΥΠΑΑΤ – προς το ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν ).  Οι εργασίες αυτές μπορούν να διενεργηθούν με κάθε επιμέλεια και από πιστοποιημένο καθαριστή – απολυμαντή σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την 10558/876 / 18 – 06 – 2004 (ΦΕΚ 984 τ. Β 30-06-2004 ) όπου καθίσταται υποχρεωτική η πιστοποίηση.

Είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) θα πρέπει να φροντίζει για την επαρκή κατάρτιση των Ελεγκτών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα  νέα δεδομένα για την Καθαριότητα-Απολύμανση όπως και στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.

Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι μεν υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ. Η δε ακριβής μέτρηση της ποιότητας του αέρα αλλά και την επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης θα πρέπει να γίνεται με την παράδοση των χώρων. Είναι  εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

 • Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης διαδικασιών με Πιστοποιημένη Βεβαίωση στον  καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάσταση, είναι ένα σημαντικό μέτρο αποδεδειγμένης βελτίωσης στην απόδοση των εφαρμοστών.  Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους,  βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από  το πρόγραμμα Εξασφαλίζω μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό Bio-εφαρμογών  και στα νέα δεδομένα για την Καθαριότητα-Απολύμανση και σε  στρώματα- σαλόνια , μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ με την απαραίτητη Βεβαιωμένη εκπαίδευση στις εφαρμογές για την επίτευξη μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης, αλλά και για τα ανταποδοτικά οφέλη των Πιστοποιημένων Εφαρμοστών.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Έκτος από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

*Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/υποχρεωτικές-οι-…αθμίσεις-για-την/

Περί απολυμάνσεων το ανάγνωσμα.!!

Περί απολυμάνσεων το ανάγνωσμα.!!

Οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές με ορθολογική χρήση των βιοκτόνων σε υπηρεσίες  καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους,  μπορούν να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση απολυμαντικών,(Bio-κτόνων).

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή  ορθολογικής χρήσης υπηρεσιών  καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης των χωρών , ως παροχή υψηλής ποιότητας για την Υγειονομική Ασφάλεια  -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Η υποχρεωτική πιστοποιημένη εκπαίδευση των εφαρμοστών στην καθαριότητα- απολύμανση και αποκατάσταση των χωρών, αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία στην προάσπιση των συνθηκών υγιεινής, μέσα από τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο με Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης …… ως μέτρο προστασίας για τη μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19» , θα σας αποκαλύψει τι γίνεται σε Δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, Δήμους, κλπ, με πολλά ‘’επικίνδυνα μαργαριτάρια’’  για την Υγειονομική Ασφάλεια.!!

Οι ενασχολούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι   Εγκυκλίοι σε υγειονομικά πρωτόκολλα άλλα και στις Τεχνικές Προδιαγραφές   διαγωνισμών ή/και σε απείθειας ανάθεση για καθαρισμό- απολύμανσηείναι Απαιτητέες (πχ Υπηρεσίες για εφαρμογή  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης  χώρων  στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19) είναι δε υποχρεωτικά  ενσωματωμένες οι εγκύκλιοι όπως :

Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο υπάρχει αναφορά στο ότι….. «…H εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα…». (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης),

 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ για τη διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών.

Διορθωτικά  αναφέρω ότι : Ο ανάδοχος ΔΕΝ υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ  όπως για τη διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών, ΔΙΟΤΙ στις Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011)  δεν αναφέρονται οι απολυμάνσεις, αλλά και διευκρινιστική απάντηση του ΥΠΑΑΤ προς το ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας )!!!!!

Μπορεί όμως ,η εργασία αυτή να διενεργηθεί με κάθε επιμέλεια από πιστοποιημένο καθαριστή – απολυμαντή σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την 10558/876 / 18 – 06 – 2004 (ΦΕΚ 984 τ. Β 30-06-2004 ) όπου καθίσταται υποχρεωτική η πιστοποίηση.

 • Η εφαρμογή απολύμανσης θα γίνει με νεφελοψεκασμό (fogging) ή με τη μέθοδο της ψυχρής εκ νέφωσης (Cold fogging) με κατάλληλο απολυμαντικό και μικροβιοκτόνο σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.

Στο τέλος της προαναφερθείσας εγκύκλιου (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ1ΝΔ) ) αναφέρεται ότι ….. Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση (ULV Foggerκ.λ.π. και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Προσοχή: Υπάρχουν δυο εναλλακτικές λύσης με γνώμονα πάντα την  υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα, απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’.Συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Οι δε εφαρμογές των μεθόδων (ψεκασμού, εκνέφωσης, (ULV Fogger) κ.λ.π.. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’ σε ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το δυνητικά ’’ άγνωστο σαν τον SARS-CoV-2’’ , για περισσότερη εξασφάλιση της Υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα, με υποχρεωτική πάντα την πλήρη αποκατάσταση των χωρών   πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. (..χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).

 • Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει Βεβαιωμένη κατάρτιση με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της καθαριότητας -απολύμανσης και αποκατάστασης . Διότι η  έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, η δε αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών , πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

Το αποτέλεσμα της αποκατάστασης  για την παράδοση των χώρων χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης- αποδεικνύεται με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα  (PPM και CO2) η δε επαρκώς  τεκμηριωμένη “απόδειξη” απολύμανσης   γίνεται με Λουμινόμετρο και την  ‘’ ενυδατωμένη μπατονέτα ’’ -( συσκευή δειγματοληψίας για έλεγχο υγιεινής επιφανειών). Οι εφαρμογές απολύμανσης γίνονται  για όλους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ ,  ώστε να  αναβαθμίζεται η Υγειονομική Ασφάλεια σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση αξιοπιστίας στο μέγιστο βαθμό. 

Η απαραίτητη τεκμηριωμένη εφαρμογή αποκατάστασης υιοθετείται  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο, όπως αναφέρεται και στον  κανονισμό για τα βιοκτόνα  (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων, κλπ., Έτσι θα   εξασφαλίζεται η αποκατάσταση των χωρών, από την επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων  για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από ’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ με μεθόδους επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ), χωρίς υπολειμματικότητα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος από τα βιοκτόνα.

 • Ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί/και να συνεργάζεται (αποδεδειγμένα) τουλάχιστον ένα/μία Υπεύθυνο/η ειδικό επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα…». (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας), για τον  σχεδιασμός των εφαρμογών, την επίβλεψη τους αλλά και  με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας  για την ασφαλή παράδοση  του κάθε έργου ξεχωριστά.

Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης με κατάρτιση , στις διαδικασίες εκπαίδευσης με Πιστοποιημένη Βεβαίωση στον  καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάσταση, είναι ένα σημαντικό μέτρο αποδεδειγμένης βελτίωσης στην απόδοση των εφαρμοστών.  Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων,  βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους Συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Δεν χρειάζεται:

 – Αντίγραφο της σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.!!!!!

– Αντίγραφο της σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ !!!!!

– Βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ  όπως για τη διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών!!!!

Όταν η παροχή της υπηρεσίας αφορά κτήρια και οχήματα που κρίνονται ότι χρήζουν καθαριότητας –απολύμανσης και αποκατάστασης , το ποσό της αμοιβής ανάγεται:

 • για μεν τα κτήρια σε τιμή ανά κυβικό m³ μέτρο
 • για δε τα οχήματα, να καλύπτει πλήρως τους χώρους χρήσης των επιβαινόντων

Ο ανάδοχος έκτος την αποκλειστική ευθύνη που φέρει για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ίδιος,  φέρει και την ευθύνη για τους χρήστες των χώρων (π.χ. εργαζόμενους ) που θα απολυμανθούν, έναντι οποιασδήποτε σωματικής και ηθικής βλάβης, που θα προξενήσει η μη ορθή εκτέλεση των ολοκληρωμένων εφαρμογών. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο στάδιο του σχεδιασμού με περισσότερη βαρύτητα από την αρχή στην εγγενή ασφάλεια, (Inherent Safety) ώστε μέσα από την εφαρμογή των πρωτόκολλων διαχείρισης κινδύνου να μειωθεί η πιθανότητα απρόβλεπτων γεγονότων  για αξιώσεις – διεκδικήσεις αποκατάσταση ζημιών και να αρχίσουν έτσι τα ‘’ περί Αστικής Ευθύνης’’.!!!!

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένης την ίδια την απαιτητέα  εγκύκλιο  (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ1ΝΔ), σε όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων,  στα Σχολεία ,κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών  ,  ζητώντας  να παραλάβει τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.  Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι και πως θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Λόγοι που ο κάθε πολίτης- καταναλωτής ή/και εργαζόμενος θα πρέπει να αναζητά τις πιστοποιήσεις –βεβαιώσεις ( σε χώρους εργασίας ,  εκπαίδευσης , σχολεία –φροντιστήρια, φιλοξενίας ,Μ.Μ.Μ., , κλπ) για μελλοντικά απρόβλεπτα γεγονότα  που μπορεί να προκύψουν μετά το πέρας των μη ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων με πλήρη αποκατάσταση. – (χωρίς ρύπους Ε.Ο.Δ.Υ.) –  Αυτό γιατί οι παραμένοντες ρύποι που προσκολλάται ή αιωρείται, στους χώρους από κάθε ‘’αναδυόμενο χημικό κοκτέιλ ‘’  μπορούν να προκαλέσουν μελλοντικές επιπτώσεις,   μιας και αυτά τα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ δεν μπορούν να αποκλειστούν από ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών, όπως ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες .

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε εσωτερικό χώρο, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/περί-απολυμάνσεων-το-ανάγνωσμα/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών.

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών.

Το ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2021, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσει την προσπάθεια  για την  προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη στην ενεργή συμβολή της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων .  Με γνώμονα πάντα την απαιτητέα εφαρμογή των Εγκυκλίων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής, τα προγράμματα μας βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας στοχεύουν στον αναβαθμισμένο τρόπο διαχείρισης με πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού – απολύμανσης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ‘’Υγειονομικής Ασφάλειας ’’ περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

 Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών  με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη, από διασπορά αλλά και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ). 

Ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μέσα από την Τουριστική ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’.

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , για δε το 2020 συμπεριλαμβάνουν και την ίδια απαιτητέα ενσωματωμένη εγκύκλιο  από όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων,  (στα Σχολεία όλων των βαθμίδων  σχολικό έτος 2020 – 2021 κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών Δήμων ,  ζητώντας  να παραλάβει τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.  Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι και πως θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Κακή απορρύπανση =Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση

 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις  μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Ενημέρωση για την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού.

 • Από τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα για την υποχρεωτική πιστοποιημένη Βεβαίωση των εφαρμοστών στην καθαριότητα- απολύμανση που υποστηρίζει την υγειονομική εξασφάλιση στην δημόσια υγεία , δεν θα πρέπει να λείπουν τα θεμελιώδη μαθήματα για την καθαριότητα, (Απορρύπανση στρωμάτων, σαλονιών, μοκετών – χαλιών). Αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία στην προάσπιση των συνθηκών υγιεινής, μέσα από τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα όπου αυτό απάτητε-όπως προβλέπεται και από τα επαγγελματικά του δικαιώματα ( εγκύκλιος του Ε.Ο.Δ.Υ.).
 • Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου (Βιο – περιβάλλοντος), ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να την υποκαθιστούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων – εταιρειών που πρέπει να διαχειριστούν τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών ,ως μια σημαντική πρόκληση.
 • Η αντιμετώπιση της αύξησης ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών έχθρων), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , απέναντι στα προβλήματα της“ εσωτερικής επιμόλυνσης’’, αναδεικνύει την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων της επαγγελματικής διαχείρισης του Bio -περιβάλλοντος για την Δημόσια Περιβαλλοντική Υγιεινή.
 • Χρειάζεται μελέτη στις ‘’αντενδείξεις’’για τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με επιλογές ψεκασμού – εκνέφωσης,  νεφελοποίησης , τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση μιας και δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.),  αλλά και στα απολυμαντικά που δεν αναφέρεται η έγκριση από τον ΕΟΦ.!!!!

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.

 • Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία φιλτραρίσματος, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται για τη φυσική απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών από το αέρα σε κλειστούς χώρους. Τα φίλτρα μεμβρανών διαχωρισμού αποτελούνται από πορώδη βιολογικά αδρανή υλικά που εμποδίζουν ή καθυστερούν τη διέλευση των μικροοργανισμών με βάση το μέγεθος τους. Τα υψηλής απόδοσης φίλτρα σωματιδίων αέρος (HEPA 13 ) είναι στη μικροκλίμακα(≥0.3μm) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φιλτράρισμα του αέρα και την διασφάλιση του εκκενωμένου αέρα.

Συσκευή που ελέγχει την ποιότητα του αέρα από το πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής

 ‘’ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TO ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ , ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ,ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, XΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ.’’

Κωσταντινος Ντελεζος :  Λέκτορας Εφαρμογών (ΔΕΠ)

 • Η σταδιακή επανέναρξη της κοινωνίας δημιουργεί την ανάγκη λογικής αντιμετώπισης του ιού σε κλειστούς χώρους , με ελλειπή αερισμό , λόγω του χειμώνα. Η πολιτεία εκδίδει οριζόντιους κανόνες (π.χ 9 άτομα) , αλλά όλοι οι χώροι δεν είναι ίδιοι! Υπάρχουν χώροι με λίγα παράθυρα, υπάρχουν χώροι τυφλοί, χωρίς καθόλου παράθυρα, με πολλούς αναγκαστικά εργαζόμενους.
 • Ομάδα νέων Υγιεινολόγων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , κατέγραψε τις διεθνείς πρακτικές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες(πχ το Κέντρο Έρευνας Ατμοσφαιρικής Χημείας στην Ιρλανδία, , το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Κλιματισμού, τη Δημοτική Επιτροπή Σχολείων της Νέας Υόρκης).
 • Όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα της αξιολόγησης της ασφάλειας ενός χώρου εργασίας εν ώρα δραστηριότητας. Πρακτικά δηλαδή μετρούν τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού αέρα , εν ώρα πλήρους εργασίας (Οξυγόνο , Υγρασία , Διοξείδιο του Άνθρακα, Μονοξείδιο Άνθρακα και Αζώτου κ.α), δημιουργούν συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης επιβάρυνσης του αέρα, άρα και πιθανή ευκολότερη μόλυνση από τον ιό για τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια παρεμβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις στο χώρο. Αυτό ακριβώς κάναμε και στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Χρησιμοποιήσαμε μηχανήματα έγκαιρης ανίχνευσης επικίνδυνου εσωτερικού αέρα χώρων εργασίας, και τα παρουσιάσαμε στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο, με τη Διευθύντρια του Τομέα Περιβαλλοντικής Υγείας ,Καθηγήτρια κα Σκαναβή και τις συνεργάτιδες Μ. Δαφνή και Χρ, Ινεπέκογλου. Στόχος μας να διασφαλίσουμε πρώτα τους χώρους του Πανεπιστημίου μας ,αλλά και να φανούμε χρήσιμοι και στην κοινωνία που θα ζητήσει τη συνδρομή μας .

Μαθαίνοντας από το παρελθόν, βελτιώνουμε στα ανώτερα επίπεδα το παρόν , για να έχουμε μέλλον.!!

Ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στα συστήματα  παράγωγης Όζοντος για κλειστούς χώρους. Θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) και δύο πιστοποιήσεις με το σήμα CE  και τον “IMQ” σύμφωνα με τις ποιο αυστηρές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65. Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές αποκατάστασης (Trioxygen)  με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  της Walleco  έχουν σχεδιαστεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εγγυάται την παραγωγή Καθαρού Όζοντος από Καθαρό Οξυγόνο και κατόπιν την μετατροπή του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) . Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ είναι γνωστή για την συνήθη πρακτική εδώ και χρόνια σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο ως Φυσική εναλλακτική λύση – για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύοντας  τις πολλαπλές  εφαρμογές της -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-, στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.
 • Στην τοποθέτηση συσκευών ‘‘αποστείρωσης’’ αέρα και επιφανειών με την τεχνολογία UVC (υπεριώδους ακτινοβολίας) Τεχνητά παραγόμενο UVC μπορεί να σκοτώσει μικροοργανισμούς και οι επιστήμονες πειραματίζονται με τη χρήση μιας συμπυκνωμένης μορφής UVC για την απολύμανση επιφανειών που έχουν μολυνθεί με COVID-19.  Μπορεί οι συσκευές τεχνολογίας UVC  –μετά από την καθαριότητα -να είναι  μια επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης ως φυσική διαδικασία χωρίς χημικά. Για την βέλτιστη απόδοση όμως θα πρέπει να υπάρχει η απαιτείταια συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις όπως :
 • Η ένταση λάμπας UVC
 • Ο χρόνος έκθεσης με το στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
 • Η συνολική έκταση που θα απολυμανθεί.
 • Ο σεβασμός σ την υγεία των χρηστών της.
 • Στα Σχέδια Δράσης για τα ξενοδοχεία, άλλα και σε ελέγχους για τα Σύστημα Διαχείρισης ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης & αντιμετώπισης της Πανδημίας COVID-19, όπου οι ‘’σύμβουλοι’’  ως εναλλακτική λύση   ‘’συστήνουν’’  τα στοιχεία Η.10&Η.14 με τα μηχανήματα παράγωγης ατμού τους  (Ατμιστές) γισ μεμονωμένη εφαρμογή όπου δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, αντί των επαγγελμάτων  συστημάτων παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές)  μετά από την καθαριότητα και το ελαφρύ βρέξιμο με απορρυπαντικό ή/και απολυμαντικό για την απομάκρυνση λίπους, αλλά και για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς). Όπως έχω προαναφέρει αν δεν έχει γίνει ορθή εφαρμογή  του υποχρεωτικού στοιχείου  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) , ίσως και βρεθούν ακόμα και συνυπεύθυνοι ‘’στα περί Αστικής Ευθύνης’’.

Λόγοι που το ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2021 προτείνει στους επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, να υπάρχει σεβασμός με προσήλωση στον άνθρωπο και να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων από την ποιότητα της ζωής τους , για την η ευημερία και την ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων -από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/απαιτητέες-εφαρμ…-εγκυκλίων-σε-υγ/ 

Εξασφαλίζω: Η Προστιθέμενη Αξία στην Προάσπιση των Συνθηκών Υγιεινής .

Εξασφαλίζω: Η Προστιθέμενη Αξία στην Προάσπιση των Συνθηκών Υγιεινής .

Η αυστηρή τήρηση των εγκύκλιων του Υπουργείου Υγείας που βρίσκονται ως προαπαιτούμενοι σε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα , για τις απαρέγκλιτες εφαρμογές τους. π.χ , αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2».Αφενος με την σύνθετη παρέμβαση έλεγχου εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου, αφετέρου θωρακίζει τους  ενασχολούμενους απέναντι  στα περί ‘’Αστικής ευθύνης’’ και αποζημιώσεων , εφόσον πάντα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ π.χ. ξενοδοχεία υποχρεωτικό  στοιχείο  Η.1.στο Υ.Π. (Ε.Ο.ΔΥ.) .,-

Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων για κατ όγκο εφαρμογές, δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση  συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης, ULV Fogger, υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης).

Υπάρχουν δυο εναλλακτικές λύσης με γνώμονα πάντα την  υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

 • Απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής ψεκασμόυ, εκνέφωσης κ.λ.π.) με την  χρήση απολυμαντικού ,στοχεύει πάντα στην σημαντική μείωση  του ιικου φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, για περισσότερη εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητααπέναντι στο δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’.
 1. Ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος  (Deep-Depollution)περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία διεξάγεται με επιμέλεια  και με περισσότερη λεπτομέρεια αλλά και με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 όπου μπορεί να συγκράτηση 99,97% των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά.
 2. Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, για την τήρηση μιας αποτελεσματικής ενδοδαπέδιας απολύμανσης χωρίς κουβάδες, νερά, σφουγγαρίστρες ,λιγότερο χρόνος,κπλ
 3. Η Εφαρμογή  ολοκληρωμένων ‘‘περιβαλλοντικων μέτρων Bio –εξυγίανσης’’ κατ΄ όγκο ως προαπαιτούμενη διαδικασίαπριν την απολύμανση  για  την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1μικρών ως παρέμβαση πρόληψης και ελέγχου  μείωσης του κίνδυνου εξάπλωσης της επιμόλυνσης .(ρυπογόνα μικροβιακά και χημικά φορτία )κλπ.
 4. Η επιλογή μεθόδου της (Trioxygen) ως εφαρμογή πλήρους αποκατάστασης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον , με την πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ),  χωρίς υπολειμματικότητα , αλλά και  ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ) για εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’ αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Η ολοκλήρωση γίνεται με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα  και την  επαρκή  τεκμηριωμένη “απόδειξη” απολύμανσης από τον υγειονομικά υπεύθυνο ( Ιατρό Εργασίας και τεχνικό ασφάλειας, Υγιεινολόγο ,κλπ) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας στο Check list .

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου (Βιο – περιβάλλοντος), ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να την υποκαθιστούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων – εταιρειών που πρέπει να διαχειριστούν τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών , ως μια σημαντική πρόκληση.

Υ.Γ : Αν δεν τεθεί σε εφαρμογή η ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. όπως στα ξενοδοχεία, όπου  θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση µε διαφανή τρόπο στην Βεβαιωμένη απόδειξη μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές  σε τυχόν έλεγχο ιχνηλασιμότητας -λόγο της πανδημίας COVID-19, δεν θα  μειωθούν τα ‘’φαινόμενα’’.

Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης ,βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους Συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό Bio-εφαρμογών  και για τα μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ με την απαραίτητη Βεβαιωμένη εκπαίδευση για τις εφαρμογές και τις πληροφορίες με τις δράσεις επίτευξης μιας αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης, αλλά και για τα ανταποδοτικά οφέλη των Πιστοποιημένων.

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/εξασφαλίζω-η-προ…μενη-αξία-στην-π/

Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

 • Πολλοί λένε ότι κάνουν προληπτικές απολυμάνσεις!!!
 • Άλλοι λένε ότι απολυμαίνουν κυρίως για την ψυχολογία !!!
 • Άλλοι λένε ότι απολυμαίνουν με βάση το τ.μ και άλλοι με βάση το μέγεθος των εργασιών!!!
 • Ωστόσο, οι περισσότεροι υπερθεματίζοντας για την μεγάλη ευκαιρία, ισχυρίζονται  ότι με εμπειρία & τεχνογνωσία στον τομέα των απολυμάνσεων , συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μυκήτων και ιών (SARS , νέος κοροναϊός SARS-CoV-2) με χημικές ουσίες κυρίως  με ψεκασμό  εκ νέφωση (ULV fogger) και πάει λέγοντας….. 

Δυο λόγια για τους Ομιχλοποιητές (foggers): Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη. Μελέτες έδειξαν ότι ο ψεκασμός -εκνέφωση ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός , διότι μπορεί να δημιουργηθούν συγχρόνως και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ) . Οι εφαρμογές  αυτών των μεθόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την μείωση  ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  , όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το δυνητικά ’’ άγνωστο σαν τον SARS-CoV-2’’ , για περισσότερη εξασφάλιση της Υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα, με υποχρεωτική την πλήρη αποκατάσταση των χωρών  πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Η πολυπλοκότητα και το εύρος των παραπάνω υποκαθιστούν απλά στην διοίκηση της κάθε επιχείρησης – εταιρείας που πρέπει να διαχειριστεί τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών , εμφανίζεται ως μια σημαντική πρόκληση.

Όταν στην ορθολογική μέθοδο απολύμανσης λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εφαρμογών που είναι σύμφωνη με την ορθή χρήση των σκευασμάτων , τότε η εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα μαζί με την ψυχολογική τους αποδοτικότητα,  για τις ’’ τυχόν ακούσιες παραλείψεις απολύμανσης’’, αναβαθμίζουν την ασφαλή αποτελεσματικότητα της απολύμανσης ,ακλουθώντας  συγχρόνως και τα παρακάτω βήματα:

 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις διαδικασίες καθαρισμού -απολύμανσης είναι σημαντικό μέτρο πρόληψης το οποίο έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την απόδοση τους ,μειώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά της περιβαλλοντικής επιμόλυνσης.
 • Ακολουθούνται πιστά τα υγειονομικά πρωτοκολλά με τις εγκύκλιους του Υπουργείου Υγείας, π.χ. με Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20- αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ , μαζί με τις Κατευθυντήριες Οδηγιες του (ΕΛΙΝΥΑΕ) αλλά και τις αναλυτικές πληροφορίες από Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ).
 • Απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Ακολουθείται συγχρόνως μια από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις, είναι αυτή των πολλαπλών φραγμών, οπού απαιτεί οι περιβαλλοντικές εφαρμόστηκες μέθοδοι για την απολύμανση , να βασίζονται σε γραπτή εκτίμηση κινδύνου για την κάθε χώρο ξεχωριστά, με συγκεκριμένες οδηγίες άλλα και διαφορετικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης όπου χρειαστούν.
 • Η περιβαλλοντική εξυγίανση, ως προαπαιτούμενη διαδικασία πριν την απολύμανση δεν είναι κάτι απλό όπως αυτό ακούγεται, αντίθετα αποτελεί μια σύνθετη παρέμβαση πρόληψης και ελέγχου για την μείωση του κίνδυνου εξάπλωσης της επιμόλυνσης .(ρυπογόνα μικροβιακά και χημικά φορτία)κλπ.
 • Οι μετρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου, για την ποιότητα του αέρα (CO2 και PPM) και της απολύμανσης των χώρων  θα πρέπει να γίνεται ως τεκμηριωμένη “απόδειξη” .
 • Μελετήστε τις ‘’αντενδείξεις’’,  γιατί ψεκασμός απολυμαντικών ή /και η εκνέφωση ορισμένων χημικών ουσιών (π.χ υποχλωριώδους νατρίου) , ως απολυμαντικά εξουδετέρωσης ιών και μικροβίων και τον ιό SARS-CoV-2 , με επιλογές ψεκασμού – νεφελοποίησης , τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση,  μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για τα μάτια, ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία.
 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις  μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.
 • Δεν χρειάζεται πανικός αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων ’’χωρίς εκπτώσεις’’ και χωρίς εξαιρέσεις από όλους μας. Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, η δε αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών , πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

Με την ανάδειξη της επικινδυνότητας των μεμονωμένων εφαρμογών μπορούν  να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες με μελλοντικές επιπτώσεις απέναντι στην υγεία των συνανθρώπων μας, αλλά και στο περιβάλλον.

Όπως έχω ξανά αναφερθεί , το Υπουργείο Υγείας με την  εγκύκλιο , Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20/μεΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ ως προαπαιτούμενη, αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», αφενός με την σύνθετη παρέμβαση έλεγχου εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης κινδύνου, αφετέρου θωρακίζει τους  ενασχολούμενους απέναντι  στα περί αποζημιώσεων από ‘’Αστική ευθύνη’’ ,  εφόσον πάντα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα, μελέτες των τεχνικών προδιαγραφών για απολύμανση στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ

 • Υπενθυμίζω θα ήταν ένα πολύ ωφέλιμο στοιχείο η δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. στα ξενοδοχεία στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) .,-  όπου θα βοηθούσε κατά πολύ στα περί αποζημιώσεων από ‘’Αστική ευθύνη’’ .
 • Υπάρχουν αναφορές όπου σε διαγωνισμούς που ενώ υπάρχουν ενσωματωμένες εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας στις μελέτες των Τεχνικών  προδιαγραφών,  δεν  ζητούν από τους  υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα όπως οφείλουν  π.χ :  Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης για SARS-CoV-2.’’, σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης μαζί με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου πριν από την εκ νέου χρήση του, κλπ.
 • Υπάρχουν αναφορές ότι  απέναντι στο δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , όπου ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μετά από 72 ώρες και τα ημίμετρα των υποτιθέμενων εφαρμογών απολύμανσης,  να  γίνονται στα ‘’χαρτιά’’ και όχι στην πράξη. κλπ

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας  διότι :

 • δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “ μη επαγγελματιών ”που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, εκμεταλλευόμενοι τους σχεδόν ‘’ μη υπαρκτούς ελέγχους ’’,κλπ.
 • δεν μπορεί να εξαλειφθεί το ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.
 • αν και συχνά από τα ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές από τους Επιστήμονες δυστυχώς τα ‘’φαινόμενα’’ επαναλαμβάνονται.   
 • το ‘’αυτεπάγγελτο περί βιοκτόνων ’’ -λόγο της πανδημίας COVID-19-από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ελέγχου , Ε.Ο.Φ., κλπ !!!(Ίσως να χρειάζεται επιπλέον Κ.Υ.Α για να εφαρμόζεται και μόνο το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει).
 • Όταν τεθεί σε εφαρμογή η ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. όπως στα ξενοδοχεία, όπου θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση µε διαφανή τρόπο στην Βεβαιωμένη απόδειξη μαζί με σις τεχνικές προδιαγραφές  σε τυχόν έλεγχο ιχνηλασιμότητας λόγο της πανδημίας COVID-19, έτσι ώστε να μειωθούν κατά πολύ αυτά τα ‘’φαινόμενα’’.

 Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των  πολιτών, αποτελεί µια από τις  βασικότερες πτυχές στο θεμελιώδες δικαίωμα για την  διασφάλιση της υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες .’’

Οι επισημάνσεις των προβλημάτων πρέπει να αναδεικνύονται, διότι  όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος ’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς για τον περιορισμό της διασποράς.  Απαιτείται όμως η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας και κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Πηγή:   http://klintec.gr/ολοκληρωμένες-απ…μάνσεις-γίνονται/ 

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

«Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν».

2020 -2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Σχετικά Άρθρα

Μήπως οι ‘’εμφύλιες διαμάχες’’ για τα βιοκτόνα απολυμαντικά διαμορφώνουν νέα δεδομένα ;

Μήπως οι ‘’εμφύλιες διαμάχες’’ για τα βιοκτόνα απολυμαντικά διαμορφώνουν νέα δεδομένα ;

Δυστυχώς για μια ακόμα φορά , ενώ η χώρα μας είναι σε μια κρίσιμη φάση απέναντι στον κοροναϊό, κάποιοι  με ακρότητες κλιμακώνουν ‘’εμφύλιες διαμάχες’’ διαμορφώνοντας ίσως και νέα δεδομένα για ένα νέο ‘’εμφύλιο πόλεμο’’, που αν δεν φροντίσουμε όλοι να σταματήσει τώρα μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτα γεγονότα απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Μπορεί από το Υπουργείο Υγείας να εκδίδονται εγκύκλιοι με μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια καθαρισμού και απολύμανσης κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2  μαζί  εγκύκλιους  για «Υγειονομικούς έλεγχους’’ ,  χωρίς όμως να παρέχουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας, κλπ.

Αν και ο ιός SARS-CoV-2 με την πανδημία COVID-19 ως  ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ να  έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός παγκόσμιου πολέμου, θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με ‘‘σεβασμό’’ και όχι με τον φόβο της ‘’δυνητικότητας ‘’  του. Οι μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, θα πρέπει να μας εξασφαλίζουν την υγειονομική ασφάλεια αλλά και την μείωση κινδύνων σε ένα υψηλό επίπεδο,  έτσι ώστε οι  μελλοντικές επιπτώσεις να μην θεωρηθούν ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Προσοχή:  Θα συνεχίζω να επαναλαμβάνομαι για υπενθύμιση ότι, λόγο του ‘’δυνητικά ‘’  άγνωστου SARS-CoV-2, σύμφωνα με την  εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης ) , ο υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη). Έτσι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με εφαρμογές απολυμάνσεων (απεντομώσεων –μυοκτονιών) οφείλουν να επιμορφώνονται -λόγο του ”δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2-, ακόμα δε  και  όσοι ασχολούνται με γενικούς ή/και καθαρισμούς σε μοκέτες-χαλιά, στρώματα, σαλόνια, εσωτερικών χωρών σε σπίτια, σχολεία,  βρεφονηπιακούς σταθμούς, μονάδες φροντίδας, χώρους φιλοξενίας, αλλά και σε Μ.Μ.Μ., όπως λεωφορεία του ΚΤΕΛ ή τουριστικά, πλοία ή και σκάφη αναψυχής ,κλπ.

Λόγο των καταστάσεων υπάρχει ‘’έξαρση ’’ στο επάγγελμα  της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας- απολύμανσης, με αποτέλεσμα χωρίς πιστοποιημένες γνώσεις και τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό  να μετατρέπουν σε κέρδη τα προβλήματα της καθημερινότητα μας.

Μπορεί η αγορά και η χρήση των  βιοκτόνων απολυμαντικών , να χρησιμοποιείται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από μικρόβια-βακτήρια, ιούς, γίνονται όμως και επικίνδυνα χημικά όπλα , όπου μπορούν να ‘’σκοτώνουν ‘’ ακόμα και λίγο- λίγο. Για τα  βιοκτόνα απολυμαντικά στην Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι ο  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Παραδείγματα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή:

 • Μελετήστε τις ‘’αντενδείξεις’’ σε φακελάκια με σκόνη που περιέχουν έως και έξι (5+1) ενεργά στοιχεία ,για την παρασκευή υποχλωριώδους νατρίου , ως απολυμαντικό εξουδετέρωσης ιών και μικροβίων και τον ιό SARS-CoV-2 , με επιλογές ψεκασμού – νεφελοποίησης , τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση χωρίς να αναφέρεται η έγκριση από τον ΕΟΦ.!!!!
 • Ελέγχετε τα εκνεφούμενα προϊόντα απολύμανσης που χαρακτηρίζονται ως ‘’εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων’’ και  πωλούνται διάμεσου του διαδικτύου για απολύμανση σε καταστήματα αλλά και για ιδιώτες.
 • Προσοχή σε εταιρείες που παρέχουν αυτόνομη απολύμανση κατά του Covid-19 με έκδοση Πιστοποιητικού από το ΥΠΠΑΤ  μαζί με φιαλίδια (μπουκαλάκια) για την κατηγορία ΤΠ2  όταν η παρασκευάστρια  εταιρεία  έχει την Άδεια του ΕΟΦ για εφαρμογή ΤΠ4 και συσκευασία 20 λίτρων.!!!!
 • Εμφανίζονται καμπινές ή πύλες απολύμανσης με ‘’ψεκασμό ‘’ με !!! ή/και ‘’πιστοποιημένο αντισηπτικό ‘’– όπως αναφέρεται σε βίντεο στο διαδίκτυο .Πριν περάσετε  από μέσα ενημερωθείτε πρώτα από τον ΕΟΦ , μιας και ο ΠΟΥ δεν το συνιστά και στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα έγκριση σε υλικό ΤΠ1 για ψεκασμό σε άνθρωπο και ζώα. Δεν γνωρίζω γιατί κάποιοι φορείς αγοράζουν με ‘’διαγωνισμούς’’ ή/και τις χρησιμοποιούν , όπως και κάποιες εταιρείες που προβάλλονται  στο διαδίκτυο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά από ερώτηση στον ΕΟΦ την κατάργησε.  
 • Μερικοί δήμοι με δελτία τύπου «Συνεχίζουν τις απολυμάνσεις σε δημοτικά κτίρια», άλλοι δίνουν την «μάχη» ενάντια στον κορωνοϊό, με τρόπους ‘’χημικού πολέμου’’ . !!!
 • Σε άλλους, ενώ για τον διαγωνισμό έχουν καλά μελετημένες τις Τεχνικές προδιαγραφές, με ενσωματωμένες  πχ την  Εγκ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/2020 (ΦΕΚ /– 9.3.2020) (ΕΛΙΝΥΑΕ) αλλά και την εγκύκλιο με Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20 του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ,  όπου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  των τεχνικών προδιαγραφών,  δεν  ζητούν από τους  υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα :

α) Την ‘‘Πιστοποίηση από την εκπαίδευση στις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης  σύμφωνα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2.’’

β) Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου πριν από την εκ νέου χρήση του. πχ (Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων ‘’τεσσάρων σημείων’’} 

γ) Τον απαιτούμενο Επαγγελματικό εξοπλισμό με την Βεβαιωμένη εκπαίδευση για τις εφαρμογές.

δ) Την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα (CO2 και PPM) αλλά και την  επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης με την παράδοση των χώρων.

ε) Το κάθε εκτελεσμένο έργο απολύμανσης θα πρέπει να παραλαμβάνεται π.χ.από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής με τους  υγειονομικά υπεύθυνους (γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφάλειας, Υγιεινολόγο ,κλπ) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας στο Check list ,με την παραλαβή των εργασιών, όταν  οι «Υπηρεσίες απολύμανσης γίνονται στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19»;

Στις τεχνικές προδιαγραφές των συμβάσεων σε φορείς όπως Δήμοι και Περιφέρειες, θα πρέπει με την παράδοση των εργασιών καθαριότητας, απολύμανσης και αποκατάστασης, να συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Check list με το οποίο θα γίνουν οι έλεγχοι για τα με τα ενσωματωμένα υγειονομικά πρωτόκολλα των ολοκληρωμένων εφαρμογών, λόγο της πανδημία COVID-19 με συνδεδεμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Ε.Ο.Δ.Υ. για ιχνηλασιμότητα , όπως και στα τουριστικά καταλύματα.

Υ.Γ. : Απορώ πως βγάζουν το κόστος για απολύμανση σε m2 πχ  με 0,090 € ενώ η εργασίες πρέπει να γίνουν ανά όγκο m³, εκτός και αν εννοούν ενδαπέδια απολύμανση με ’’σφουγγάρισμα’’, στα δε αυτοκίνητα γενικά ανά εφαρμογή 3,00€!!!!

Συμπέρασμα για αποφυγή ’’ παράπλευρων απωλειών’’ : Δεν κάνουμε ψεκασμό , νεφελοποίηση –εκνέφωση για μεμονωμένη  απολύμανση σε εσωτερικούς χώρους . Αυτό γιατί έκτος του ότι μπορεί να δημιουργηθεί διασπορά , μπορεί να δημιουργηθούν   ‘’χημικά κοκτέιλ’’ όπου μπορούν να προκαλέσουν μελλοντικές επιπτώσεις.  Μπορεί να δημιουργείται μύωση μικροβιακού φορτίου άλλα χρειάζεται  μετά  να γίνει μια πλήρης αποκατάσταση πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών . Οι εφαρμοστές αυτών των ολοκληρωμένων μεθόδων οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι.

Μαθαίνοντας από το παρελθόν, βελτιώνουμε στα ανώτερα επίπεδα το παρόν , για να έχουμε μέλλον.!!

Έτσι ο κάθε πολίτης- καταναλωτής ή/και εργαζόμενος θα πρέπει να ζητά τις πιστοποιήσεις –βεβαιώσεις  ( σε χώρους εργασίας ,  εκπαίδευσης , σχολεία –φροντιστήρια, φιλοξενίας ,Μ.Μ.Μ., , κλπ) για μελλοντικά απρόβλεπτα γεγονότα όχι μονό από την πανδημία  COVID 19, άλλα για όλα αυτά που μπορεί να προκύψουν μετά το πέρας των μη ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων με πλήρη αποκατάσταση. (χωρίς ρύπους Ε.Ο.Δ.Υ.) –  Αυτό γιατί οι παραμένοντες ρύποι που προσκολλάται ή αιωρείται, στους χώρους από κάθε ‘’αναδυόμενο χημικό κοκτέιλ ‘’  μπορούν να προκαλέσουν μελλοντικές επιπτώσεις,   μιας και τα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ δεν μπορούν να αποκλειστούν από ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών, όπως ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες .  Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο στάδιο του σχεδιασμού με περισσότερη βαρύτητα από την αρχή στην εγγενή ασφάλεια, (Inherent Safety) ώστε μέσα από την εφαρμογή των πρωτόκολλων διαχείρισης κινδύνου να μειωθεί η πιθανότητα απρόβλεπτων γεγονότων  για αξιώσεις και διεκδικήσεις αποκατάσταση ζημιών  και να αρχίσουν έτσι τα ‘’ περί Αστικής Ευθύνης’’.!!!!

 Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των  πολιτών, αποτελεί µια από τις  βασικότερες πτυχές στο θεμελιώδες δικαίωμα για την  διασφάλιση της υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες .’’

Οι επισημάνσεις των προβλημάτων από τα βιοκτόνα απολυμαντικά με τους κανονισμoύς και την ορθή χρήση τους πρέπει να αναδεικνύονται, διότι  όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος ’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς για τον περιορισμό της διασποράς.  Απαιτείται όμως η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας και κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Πηγή:   http://klintec.gr/μήπως-οι-εμφύλιες-διαμάχες-για/ 

Δράσεις Επίτευξης μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Δράσεις Επίτευξης μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Όλοι περιμένουμε ένα χειμώνα ‘’πολύ διαφορετικό’’ και γνωρίζοντας ότι η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση από σοβαρές υγειονομικές απειλές, αρχίζουμε  να σκεπτόμαστε και να ψάχνουμε οικονομικές εναλλακτικές λύσεις, τηρούμενων πάντα των  αποτελεσματικά επιμελημένων εφαρμογών με στοιχειώδεις κανόνες,  για την ποιότητα των εσωτερικών χώρων.

Την Άνοιξη για την αναβάθμιση του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος αποφορτιστήκαμε τους «βρώμικους θύλακες » ώστε να συμμετέχουμε στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’ ενός επιθετικού και ύπουλου εχθρού όπως αποδεικνύεται το άγνωστο του αόρατου Coronavirus SARS-CoV-2  αλλά και για περισσότερη «μικροβιολογική ασφάλεια» απέναντι στις άγνωστες προκλήσεις.

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Η έκκληση από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, να μην γίνει καύση ξύλων γιατί θα εντείνει τη διασπορά του κορονοϊού έχει προβληματίσει τους καταναλωτές.  Σύμφωνα δε με τους επιστήμονες είναι υπό διερεύνηση και η ποσότητα του κορονοϊού που απαιτείται (δηλαδή η λοιμογόνος δόση) για να μεταδοθεί από μια μολυσμένη επιφάνεια που μπορεί να επιβιώνει έως 28 μέρες.

Υπάρχει και το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022,Τομέας 2Ζ : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας– προσδιορισμός συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων (EPHO 3), αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, κάθε χρόνο, ένα μεγάλο ποσοστό των πρόωρων θανάτων προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση εσωτερικού χώρου.

Προτεινόμενες στρατηγικές:

 • Βελτίωση της παρακολούθησης των PM2,5 και PM10,καθώς η ποιότητα του αέρα θεωρείται ως ένας από τους τομείς δράσης προτεραιότητας, και σύμφωνα με την Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Υπάρχουν αναφορές με ”έξυπνες” εναλλακτικές λύσεις  και τα στρωμένα χαλιά το σπίτι όπως :

 1. Για την Εναρμόνιση των Δαπανών υπήρχαν οι Απλοί τρόποι για οικονομία και ζεστασιά στο σπίτι.
 2. Για να κρατήσουν την ζεστασιά για τον χειμώνα υπήρχαν τα Εναρμονισμένα πρότυπα καθαρισμού.
 3. Για την Επικίνδυνα Ρυπογόνο & Δαπανηρή Θέρμανση υπήρχε το Απορρυπαίνω-Εξυγιαίνω-Εξοικονομώ.
 4. Για οικονομία στο πετρέλαιο υπήρχαν Οι ‘‘Επί τάπητος στρωμένες’’ εναλλακτικές λύσεις.

Προσοχή:  Αν και   καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός η αφύγρανση ή/και ο καθαρισμό με ‘‘περιβαλλοντολογική Bio Εξυγίανση’’ του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσηςόπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , ‘‘περιβαλλοντολογική Bio Εξυγίανση’’ του όγκου (m³) ενός χώρου,  εναλλακτικού αερισμού, ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών .

Γι τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ έχουμε αναφερθεί. Μπορεί στα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην υπάρχει ”αναφορά” – έκτος τα ενδεικτικά  στα πλωτά μέσα για την μη διασπορά με τον καθαρισμό στην  χρήση ηλεκτρικής σκούπας ,- έχουμε φροντίσει να καλύπτουμε όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές  Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή, γιατί με τις εμφανιζόμενες ‘’Σύγχρονες προκλήσεις’’ σε τομείς με  ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απολυμάνσεων ‘’ , λόγο των  ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’   και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους  του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος , η κάθε ‘’μορφή απολύμανσης’’  με την μη ορθή χρήση μεθόδων μπορεί ίσως και να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα που πρέπει να τηρούνται Αυστηρά οι  Κανονισμοί & η Ορθή Χρήση τους.

 • Η συμπεριφορά των ιών σε «βρώμικες επιφάνειες», είναι γνωστή από το παρελθόν. Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά του άγνωστου Coronavirus SARS-CoV-2 , μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης και των χαλιών – μοκετών.
 • Ο καθαρισμός μοκετών και πατωμάτων με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας, ενέχει τον κίνδυνο της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο.
 • Η απορρύπανση πολλαπλών εφαρμογών με βέλτιστες πρακτικές σε βάθος (Deep-Depollution), περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα  σε χαλιά, μοκέτες – σιζάλ, κοκοφοίνικα, πατωμάτων και υφασμάσιμων επενδύσεων (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές, ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) , για μείωση μολυσματικού φορτίου
 • Πρέπει να έχει πανίσχυρη ροή αέρα, με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας (675 watt) και σε συνδυασμό με το σύστημα Micro Magic Allergen Plus ένα υψηλής ποιότητας φίλτρο HEPA 13 , που μπορεί να παγιδεύει το > 99,95%> 99,97%  των εν λόγω ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων και σωματιδίων σκόνης που απορροφά με διάμετρο 0,3 micro, χωρίς να τα ξανά ανακυκλώνει στον χώρο δημιουργώντας επιμόλυνση.
 • Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό η εφαρμογή περιοδικών μέτρων απολύμανσης σε υφασμάσιμες ίνες  (χαλιά –μοκέτες, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ταπετσαρίες σαλονιών– στρωμάτων), προσδίδει ένα σημαντικό εφόδιο για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων. Τα υφάσματα πολύ δε περισσότερο τα χαλιά λειτουργούν ως σύστημα ‘’φυσικής εξυγίανσης’’ αφού έχουν την ιδιότητα να απορροφούν αέριους ρύπους, κλπ .
 • Η εφαρμογές απολύμανσης πρέπει να γίνονται με το εγκεκριμένο και με αρ. αδείας από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό.’’ Sera Απολυμαντικό ευρέως φάσματος  χρησιμοποιείστε το  με ασφαλή τρόπο. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος :Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση’’
 • Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις για ένα καθαρό και υγιή αέρας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Με ηλεκτροστατικά συστήματα φιλτραρίσματος “3G-Filter”, που προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία από απειλές μπορούν αποτελεσματικά να συλλέγουν σωματίδια, αέριους ρύπους και οργανικές ενώσεις,( βιολογικών χημικών και πυρηνικών ). Μια  τεχνολογικά ρυθμιζόμενη αυτόματα εναλλακτική μέθοδος ελέγχου,  σχεδιασμένη έτσι ώστε να εναλλάσσει και τον αέρα με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ αρχής ή/και συμπληρωματικά με υψηλή απόδοση (έως 95% ανάκτηση θερμότητας ), ανάλογα το τι επίπεδο  διοξειδίου του άνθρακα υπάρχει στο χώρο (Αισθητήρας CO2) , το επίπεδο PM2.5, (Αισθητήρας σωματιδίων από 0,3μm-10μm) αλλά και τη επιπέδων πτητικών οργανικών ενώσεων (Αισθητήρας φορμαλδεΰδης / TVOC), ώστε να απολαύσετε ένα καθαρό και υγιή αέρα.
 • Για να απολυμάνουμε με σύστημα παράγωγης ατμού (θερμοκρασία>70°) πρέπει πρώτα να γίνει καθαριότητα, να υγράνουμε και να τρίψουμε με σαρωτικές κινήσεις και κατόπιν να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονη αναρρόφησης του ατμού για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης ή της διείσδυσης στις σε υφασμάσιμες ίνες . Η εκτόξευση του ατμού με δύναμη, σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία (>70°) και τα θερμά πανιά καθαρισμού στα ισχυρά ακροφύσια , δεν εξασφαλίζουν από μόνα τους την ‘’μέγιστη απολύμανση ΄΄ και υγιεινή, όπως στις λείες επιφανές.

Προσοχή : Δεν ψεκάζουμε ατμό επάνω στο ύφασμα αν πρώτα δεν έχουμε απορρυπάνει,  ψεκάσει και τρίψει (ελαφρά εμποτισμένο ύφασμα με καθαριστικό-απολυμαντικό ) σε υφασμάσιμες ίνες (ταπετσαρία, στρώμα, μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ. )  (Κώστας Ντελέζος: Οδηγίες Απολύμανσης… ΕΡΤ1 -10/10/2020.Video) –( Οδηγός με μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας-2020.jpg) 

 • Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση για κατ όγκο εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης, ULV Fogger, υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης)

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, λόγο του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2, σύμφωνα με την  εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , ο υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Επαγγελματίες που ασχολούνται με εφαρμογές απολυμάνσεων (απεντομώσεων –μυοκτονιών) οφείλουν να επιμορφώνονται -λόγο του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2-, ακόμα δε  και  όσοι ασχολούνται με γενικούς ή/και καθαρισμούς σε μοκέτες-χαλιά, στρώματα, σαλόνια, εσωτερικών χωρών σε σπίτια,  βρεφονηπιακούς σταθμούς, μονάδες φροντίδας, χώρους φιλοξενίας, αλλά και σε Μ.Μ.Μ., όπως λεωφορεία του ΚΤΕΛ ή τουριστικά, πλοία ή και σκάφη αναψυχής ,κλπ.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι για  τους κίνδυνους που μπορεί να προκύψουν –εντός του χώρου εφαρμογών – αν δεν γίνει πλήρη αποκατάσταση του πριν από την εκ νέου χρήση του , πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ‘’κοινωνικά ευάλωτα’’ άτομα .

Όλοι πλέον γνωρίζουμε, ότι το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων, η δε ανάδειξη της επικινδυνότητας των μεμονωμένων εφαρμογών  μπορεί να προλάβει μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία μας.

Λόγο των καταστάσεων υπάρχει ‘’έξαρση ’’ στα επαγγέλματα της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας- απολύμανσης  κλπ , αλλά και της απεντόμωσης – μυοκτονίας όπου με την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  κατά πολλούς- ’’ ημιμαθείς’’– μετατρέπουν σε κέρδη τα προβλήματα της καθημερινότητα μας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και με τις ασάφειες ή/και στρεβλώσεις που μπορεί ίσως να έχουν , αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, εκμεταλλευόμενοι τους σχεδόν ‘’ μη υπαρκτούς ελέγχους ’’,κλπ.

Πριν στρώσετε τα χαλιά σας κάντε ένα απλό test.

 • Σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα το χαλί σας πολύ-πολύ προσεκτικά, γυριστέ το ανάποδα και χτυπήστε το στην “ράχη” η πατήστε το χοροπηδώντας.
 • Αν δεν βγάλει τίποτα στρώστε το και φροντίστε για την σωστή συντήρηση του.
 • Αν βγάλει έστω και “λίγη σκόνη ” τότε ίσως να υπάρχει ‘’σοβαρό πρόβλημα’’.

Η Secureness Plus ως Εξειδικευμένη Ομάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Λοιμώξεων, με το  Σχέδιο ” Dangerous Infections ” των ‘’τεσσάρων σημείων’’ αναβαθμίζει την Υγειονομική Εξασφάλιση* στο Ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας 99,999 %.!!

Καινοτόμες αναπροσαρμογές χωρίς εκπτώσεις στην υγειονομική εξασφάλιση απέναντι στις επικίνδυνες λοιμώξεις.

Υγειονομική Εξασφάλιση* : ‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Πηγή:  http://klintec.gr/δράσεις-επίτευξη…ιας-αναβαθμισμέν/ 

Μια ευφυής μετάβαση εξατομικευμένης προσέγγισης στην τουριστική εμπειρία.

Μια ευφυής μετάβαση εξατομικευμένης προσέγγισης στην τουριστική εμπειρία. 

Ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μέσα από το HEALTHY FIRST της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’*.

Όπως όλα δείχνουν οι αλλαγές στις συνήθειες φιλοξενίας ,υποχρεώνουν άμεσα τους φορείς να επανεξετάσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν , προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές τάσεις με τις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Στον σύγχρονο κόσμο, το πρόβλημα της διασφαλισμένης επιδημιολογικής ασφάλειας είναι πολύ έντονο. Το κάθε ταξίδι πλέον πρέπει να εξετάζεται από το σημείο προέλευσης έως τον προορισμό του,  για μια αποτελεσματικά ασφαλή και ευχάριστα ομαλή διαχείριση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, μαζί με την επιστροφή του.

Για την όποια ανάκαμψη θα πρέπει στο κάθε σχέδιο δράσης του φορέα φιλοξενίας,  να εφαρμοστεί η στρατηγική της έξυπνης κινητικότητας ,με την ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα συνδέουν την ανταγωνιστικότητα με τη βιωσιμότητα, προσεγγίζοντας τη σχέση ποιότητας και τιμής (value for money) ακόμα και μέσα από την μετάβαση στα Green and Clean Rooms.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης  ‘‘μολυσματικών παραγόντων’’  με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” –εντός του δωματίου– κατά την διαμονή τους, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες ’’.

Στόχος μας είναι την επόμενη περίοδο με την υπέρβαση των απαιτήσεων,  να φροντίσουμε όλοι μαζί για την μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε προαγωγή υγειονομικής εξασφάλισης ώστε να βρεθεί η Ελλάδα Πρωτοπόρος στην υποδοχή κάθε μορφής φιλοξενίας.

Όπως θα έχετε ενημερωθεί και από το (ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ moneytourism.gr), η  IATA με ανακοίνωσή της  αναφέρει ότι έχουν υπάρξει μόνο 44 κρούσματα μόλυνσης από κορονοϊό , κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, σε σύνολο 1,2 δισ. επιβατών, γεγονός που αντιστοιχεί σε ένα κρούσμα για κάθε 27 εκατ. επιβάτες. Αυτά γιατί η εφαρμογή του Οδηγού Αεροπορικού Ταξιδιού, από τον ICAO προσθέτει πολλαπλά επίπεδα προστασίας πάνω από τα συστήματα ροής αέρα που εξασφαλίζουν ήδη ένα ασφαλές περιβάλλον καμπίνας με πολύ χαμηλούς κινδύνους μετάδοσης ασθενειών κατά την πτήση. Θα πρέπει αυτή η εικόνα, με την γεμάτη ανασφάλεια, απαισιοδοξία ακόμα και  φόβο που μπορεί να προκλήθηκε από  αυτά που ανέδειξε η έρευνα του ΙΤΕΠ  για την 60% του συνόλου της επαναλειτουργίας των ξενοδοχείων , να ξεπεραστεί.

Για να μπορέσουν να βρεθούν  λύσεις στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους, θα πρέπει να ‘’υπάρξει θέληση’’ από όλους τους φορείς ,ώστε οι υπερβάσεις των απαιτήσεων να γίνουν με αυστηρή πειθαρχία στην διαχείριση των υγειονομικών προκλήσεων . Η κάλυψη των αναγκών ξεκινά από την θεωρητική εκπαίδευση και πιστοποίηση των εφαρμοστών, τον επαγγελματικό εξοπλισμό μαζί με την βεβαιωμένη επαγγελματική πρακτική εκπαίδευση. Συνεχίζει με την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στις εφαρμογές , υπολογισμένης της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και από την ποιότητα του εσωτερικού αέρα (ΠΑΕΧ) – Βεβαίωση Συμμόρφωσης (Εγκ. 17312/Δ9. 506/2020 ΕΛΙΝΥΑΕ (ΦΕΚ /- 4.5.2020), με την ακριβή μέτρηση του εσωτερικού αέρα ( ρύποι Ε.Ο.Δ.Υ.), αλλά και την επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη”  για ‘’να  ανεβαίνει’’  και η ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων, με την αποβολή του εργασιακού στρες  για  την οποία ‘’ακούσια παράλειψη απολύμανσης’’.

Η ενθάρρυνση της ώθησης σε καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους ,προσανατολισμένες στις μελλοντικές τάσεις με τις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους  προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης, για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

H KlinTec με την υποστήριξη της Secureness Plus ως Εξειδικευμένης Ομάδας για την  Αντιμετώπιση Επικίνδυνων Λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο, διασφαλίζει μια άριστη τουριστική εμπειρία έχοντας πλέον την σημαντική εμπειρία  για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών στην επιτυχή διαχείριση των υγειονομικών προκλήσεων, που εγγυάται  την απρόσκοπτη και ασφαλή  διαμονή στα Green and Clean Rooms , για μεγαλύτερη ευημερία.

Με το σχέδιο  ” Dangerous Infections ” του προγράμματος των ‘’τεσσάρων σημείων’’   αναβαθμίζεται η Υγειονομική Ασφάλεια σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση αξιοπιστίας των  99,999+ %. Η σύνταξη και εφαρμογή της ολοκληρωμένης μελέτης καθαρισμού, απολύμανσης και αποκατάστασης , γίνεται με αυταπόδεικτη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα -στο κάθε Check list- όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά , από τα ποιο ειδικά έως τα ποιο αυστηρά –όπως των τουριστικών καταλυμάτων– συμπεριλαμβανόμενο πάντα το ποιο σημαντικό αλλά και υποχρεωτικό  στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) .

Έκτος από τις ολοκληρωμένες εφαρμογές απολύμανσης,απορρύπανσης,εξυγίανσης και αποκατάστασης για την μετάβαση στα Green and Clean Rooms και στην  Ελλάδα η έχει αρχίσει η συνεργασία των χώρων φιλοξενίας με εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών  στο Housekeeping-Hotels , ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν πλέον ένα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για την εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας στους φιλοξενούμενους τους, αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία τους. Χρειάζεται προσοχή στην ανάθεση των συμβάσεων ειδικά ως προς  τα ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’, αλλά και στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μέσα από το HEALTHY FIRST της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’*.

Με την ανανέωση του HEALTHY FIRST το ΞΕΕ θα πρέπει να ‘’αναλύσει’’ στα μελή του, την Υποχρεωτική εφαρμογή (Πρωτ. Υπηρ. ορόφου Σελίδα 37) εγκύκλιος του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020. Η αυστηρή τήρηση της εφαρμογής  του καλύπτει τα ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’ ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ) εντός δωματίου, αλλά  εξασφαλίζεται  και η συμμόρφωση (ΕΛΙΝΥΑΕ (ΦΕΚ /- 4.5.2020) για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Μαθαίνοντας από το παρελθόν,  βελτιώνουμε στα ανώτερα επίπεδα το παρόν , για να έχουμε μέλλον, διευκρινίζοντας ότι, ..καθαρισμός- απολύμανση  ( πχ. με ατμοκαθαριστή -Σελίδα 38),εννοείται το σύστημα παράγωγης ατμού (θερμοκρασία>70°) που έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) και όχι  ο Ατμιστής όπου εξαιτίας της μεγάλης πίεσης δημιουργεί επιμόλυνση (Διασπορά).

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη έρευνα-  έλεγχος ιχνηλασιμότητας – και αυταπόδεικτης διαφάνειας , ώστε να εκμηδενιστεί το ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό και την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Όπως έχω ξανά αναφερθεί , θα ήταν ένα πολύ ωφέλιμο στοιχείο η δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων από ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. στα 6.027 ξενοδοχεία που άνοιξαν -ειδικά στο  υποχρεωτικό  στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) .,-  όπου θα βοηθούσε στην ‘’συμμόρφωση’’ των ενασχολούμενων. Έτσι θα μπορούσε να διαπιστωθεί  και πως το υψηλό επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας , μπορεί να  μειώσει (πχ :το κόστος απόκτησης του εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού), από τα ‘’ανταποδοτικά οφέλη’’  από τα έσοδα των –‘’μη εξόδων’’– προστίμων, αποζημιώσεων περί ‘’Αστικής ευθύνης’’ , εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των υγειονομικών πρωτοκόλλων, άλλα και μεταφορά κονδυλιών προς τους ξενοδόχους, μιας και θα συμβάλουν στην σωστή προβολή του Ελληνικού Τουρισμού. (πχ. από το marketing για τον τουρισμό).

Υγειονομική Εξασφάλιση* : ‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Πηγή:  http://klintec.gr/μια-ευφυής-μετάβ…-εξατομικευμένης/ 

Σχετικά Άρθρα