Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους. !!

Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους. !!

Την τελευταία δεκαετία οι ‘’μεταβαλλόμενες  καταστάσεις’’ έχουν  αυξήσει  σημαντικά την εμφάνιση λοιμώξεων ή/και άλλων παρασιτώσεων, με ιδιαίτερες επιπτώσεις στους εσωτερικούς  χώρους των αστικών περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για μια  Ολοκληρωμένη Επαγγελματική Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών , από εξειδικευμένους επαγγελματίες εφαρμοστές με ορθές και βιώσιμες πρακτικές- Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – για την εξασφάλιση υγιεινών εσωτερικών χώρων, μιας και αναφερόμαστε για την ‘’ασφαλή ευημερία’’ των ανθρώπων.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι ρύποι του εσωτερικού περιβάλλοντος προκαλούν μια μεγάλη ποικιλία σοβαρών ασθενειών . Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022, αναφέρεται σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ ότι υπάρχουν και για την Ελλάδα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η ρύπανση των εσωτερικών χώρων είναι κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.  Έχουν, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία οι συγκεντρώσεις των ρύπων με αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες , για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι χρήστες στους εσωτερικούς χώρους. Η έκθεση στους ρύπους εσωτερικών χώρων είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που συντελεί στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Έτσι ένας ενεργειακός επιθεωρητής κατά την επίσκεψη του στο προς εξέταση κτίριο πρέπει να εξετάσει και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε σχέση με τα επιτρεπτά επίπεδα, να κάνει  μετρήσεις για πτητικές οργανικές ουσίες, για τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα και την ύπαρξη σωματιδίων εντός του χώρου μιας και συμβάλλουν στην κακή ποιότητα αέρα.

Ποιότητα: Ο όρος ‘’ποιότητα’’ έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας ‘‘πολλαπλώς’’ με πάνω από 16 ορισμούς. Είναι ένας από τους πιο ευρέως παρεξηγημένους όρους αφού οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν για να δηλώσουν «υψηλή ποιότητα» ή «υπεροχή» ή ακόμα και «αξιοπιστία» για το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας.

‘’Η διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού: Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας.  Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) δημοσίευσε μια ανασκόπηση το 2015 που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα σωματίδια στην ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλούν καρκίνο του πνεύμονα.

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα να ιδρυθεί μια επιχείρηση αντιμετώπισης παρασίτων χωρίς επαγγελματική κατάρτιση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για  τις  προσφερόμενες  εξειδικευμένες υπηρεσίες,  επειδή δεν υπάρχουν ειδικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Στον πόλεμο των ‘‘ψεκασμών εκ των έσω’’ με όπλα τις δελεαστικές προσφορές  των ‘‘γενναίων εκπτώσεων στην υγεία’  και τους ανυποψίαστους  καταναλωτές να κινδυνεύουν να χαθούν στα ‘’ψιλά γράμματα’’ που κρύβουν οι ‘’έξτρα χρεώσεις’’ από την επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων .

Ως εκ τούτου όπως λέει ο θυμόσοφος λαός,  «ότι λάμπει δεν είναι χρυσός», κάτι που ταιριάζει στον  ‘‘αθέμιτο ανταγωνισμό’’ των επιχειρήσεων –εταιρειών  που ασχολούνται με εφαρμογές Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους  εσωτερικούς Χώρους.

Χρειάζεται  περισσότερη προσοχή στην  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων στους  εσωτερικούς χώρους,  μαζί με την τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης, διότι πολλοί ‘’ακίνδυνοι καθαριστές’’ συνεισφέρουν  στην αποδόμηση της οργανικής ύλης, μέσω του κατακερματισμού της και του ελέγχου των μικροβιακών κοινοτήτων του εδάφους.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων,  προσδοκά  την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού περιβάλλοντος

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές , όπως και να ονομάζεται ο Καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή και ασφαλή χρήση   των  επαγγελματικών εφαρμογών  μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό   και τα Πρωτόκολλα αυτών δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα.

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το η καθαριότητα , το πλύσιμο, η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό,  δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=2001

Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας !!

Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας!!

Μήπως η ποιότητα του αέρα στο περιβάλλοντα χώρο του δωματίου , επηρεάζει σημαντικά την υγεία των φιλοξενουμένων;

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ένας ενεργειακός επιθεωρητής, π.χ., κατά την επίσκεψη του στο προς εξέταση κτίριο πρέπει να εξετάσει έκτος των άλλων και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Πρέπει να καταγράψει τις επικρατούσες συνθήκες και  τις πιθανές πηγές και τα επίπεδα εσωτερικών ρύπων σε σχέση με τα επιτρεπτά επίπεδα. Κατά τις μετρήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν μετρήσεις για πτητικές οργανικές ουσίες, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα ,το ραδόνιο και την ύπαρξη σωματιδίων.

Μερικοί από τους παράγοντες επηρεασμού είναι οι χημικοί παράγοντες (η σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια, τα βαρέα μέταλλα και τα τοξικά στοιχεία, οι πτητικές οργανικές ενώσεις) άλλα και οι βιολογικοί παράγοντες ( οι μικροοργανισμοί και τα αλλεργιογόνα, μύκητες και μούχλα, το βακτήριο Legionella) κλπ. Επιπλέον παράγοντες είναι τα αέρια, οι ατμοί και οι μυρωδιές, όπως και οσμές ανθρώπινου σώματος, αποσμητικά χώρου, κολόνιες που ίσως να δυσκολεύουν στην αναπνοή και την διαμονή στο χώρο. Επίσης ρύποι εξωτερικού περιβάλλοντος καυσαέρια, τοξικές ουσίες ή και φυτοφάρμακα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαφέρουν από κτίριο σε κτίριο, ανάλογα με τον σχεδιασμό και το γύρω περιβάλλον του.

Το δωμάτιο φιλοξενίας αποτελεί την καρδιά του χώρου για τον επισκέπτη. Μια σύγχρονη μονάδα φιλοξενίας σήμερα, ίσως και να επιβάλλεται στο να διαθέτει εξοπλισμό αυτόματου έλεγχου ’’διαισθητικής λειτουργίας’’  για τον εντοπισμό ύπαρξης προβλημάτων . Έτσι ο επιθεωρητής θα μπορεί να κάνει τον έλεγχο από το κοντρόλ και εν συνέχεια να κάνει και δειγματοληπτικούς ελέγχους .

Ποιο θα ήταν το «Αντίδοτο» στο ‘’Βρώμικο δωμάτιο’’ ενός χώρου φιλοξενίας, όπως σταχυολογείται στα 11+1 πιο συχνά παράπονα στα ξενοδοχεία (money-tourism.gr), όπου το προσωπικό καλείται να διαχειριστεί δυσανασχετήσεις  με θέματα που άπτονται της καθαριότητας του δωματίου-μπάνιου (π.χ. εντόπισαν μια κατσαρίδα, υπάρχει σκόνη παντού, η κουρτίνα μυρίζει), καθώς και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

Οι «πηγές του κακού»

Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή φιλοξενία.

Ανακαλύψετε την διαφορετικότητα σε μια Βεβαίωση Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” και συγκρίνετε τη με το ‘‘Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων’’ ενός ‘’Επιμολυσμένου Δωματίου’’.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές   με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε χώρους φιλοξενίας . Ένας ίσως σημαντικός  λόγος που μπορεί να οδήγηση διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας .

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται προσαρμογή στα νέα δεδομένα με ανταπόκριση στις προκλήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι στους κλάδους φιλοξενίας θα πρέπει να γνωρίζουν στα θέματα υγιεινής ότι, η καθαριότητα- απορρύπανση , το πλύσιμο και η Εξυγίανση, των αντικειμένων και επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ,   ‘‘Bio-εξυγίανσης’’, εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών και ανά όγκο (m³) ενός χώρου. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών . Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.

Η έννοια της ποιότητας δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας. Ο επαναπροσδιορισμός  της  ποιότητας στο περιβάλλον του δωματίου πρέπει να γίνει για όλους τους χώρους φιλοξενίας στον κλάδο του τουρισμού. Οι δε αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υγεία όλων των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  -δεν μπορεί  ‘’μετριέται’’  σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ   (π.χ ,σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, εξειδικευμένες μονάδες υγείας- ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας,  κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων,  μακροχρόνιας  διαμονής ,  Condo Hotels, μοτέλ, μπανγκαλόου, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις,  κ.λπ,)

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://www.greenandcleanhotels.gr/το-αντίδοτο-στους-κρυφούς-κίνδυνο/

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών Σε Κατοικημένους Χώρους’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΩΝ (ΕΕΠΑ) σε συνεργασία με την ΠΕΕΓΕΠ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας 26 ωρών, με θέμα:

 ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ’’

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα

Ημερομηνίες:     Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή,  14-15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Εκπαιδευτές στο Σεμινάριο είναι  Καθηγητές ΑΕΙ, Ειδικοί Επιστήμονες Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Στελέχη Υπουργείων και οι πλέον αναγνωρισμένοι Επιστήμονες Επαγγελματίες του Κλάδου.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Υγιεινολόγους και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο που ασχολείται ή θέλει  να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις Καταπολεμήσεις Ζωικών Εχθρών στους Κατοικημένους Χώρους.

Τα αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου αφορούν:

 • Στους Ζωικούς  Εχθρούς που απαντώνται στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, αρθρόποδα, τρωκτικά κ.α.) και στην Ολοκληρωμένη Καταπολέμησή τους
 • Στην Νομοθεσία που διέπει τις Καταπολεμήσεις σε Κατοικημένους Χώρους
 • Στην οργάνωση και πραγματοποίηση ολοκληρωμένων Πρακτικών  Εφαρμογών  Καταπολέμησης όλων των  Ζωικών Εχθρών  που απαντώνται στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον (αστικές και εξοχικές κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι, σχολεία / εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, ξενοδοχεία, ξενώνες, κατασκηνώσεις, στρατώνες,  μουσεία, εκκλησίες, καταστήματα, εστιατόρια/ ταβέρνες, χώροι επεξεργασίας τροφίμων,  αποθήκες, σιλό, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  χώροι πρασίνου/άλση, εργοστάσια,  λιμενικές εγκαταστάσεις  κλπ)
 • Στις Ειδικές Εφαρμογές Καταπολέμησης

Κόστος συμμετοχής:  250 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο, με πρόβλεψη έκπτωσης (κατά 50 Ευρώ) του ποσού αυτού στις εξής περιπτώσεις:

– Νέοι Πτυχιούχοι (μέχρι δύο έτη από λήψεως Πτυχίου), προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

(η αντίστοιχη ιδιότητα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σκαναρισμένου του αντίστοιχου δικαιολογητικού, π.χ.Πτυχίου, Βεβαίωσης Προπτυχιακής/Μεταπτυχιακής φοιτητικής ιδιότητας, που αποστέλλεται μαζί με την αίτηση) 

 –Όσοι έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα Σεμινάρια Καταπολεμήσεων των Γεωπονικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλίας

 -Όσοι είναι μέλη της ΕΕΠΑ και της ΠΕΕΓΕΠ

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής  και με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού, το αργότερο μέχρι 31/01/2020, σε τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Πιστοποιημένων Απεντομωτών (με ΙΒΑΝ: GR3901409930993002330001702).

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της αντίστοιχης καταβολής του ποσού συμμετοχής στην ALPHA BANK

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να δώσετε το Ονοματεπώνυμό σας και το Κινητό σας ως καταθέτης

Να  κρατήσετε για κάθε ενδεχόμενο την πρωτότυπη απόδειξη

Να  στείλετε σκαναρισμένη  την απόδειξη πληρωμής, (γράφοντας και χειρόγραφα το όνομά σας, το κινητό σας και το e-mail σας) στο e-mail: seminaria.apentomoseon@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, στα 210 8675640, 6944 780123, 6977 228069, 6986 799436, e-mail:seminaria.apentomoseon@gmail.com & info@eepa.gr

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών Σε Κατοικημένους Χώρους’’ ΦΕΒΡ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠ-ΣΕΜ-14-15-16 ΦΕΒΡ 2020

Πηγή:   http://klintec.gr/εκπαιδευτικό-σεμινάριο-ολοκληρωμ/

Σχετικά Άρθρα

 1. Προσανατολισμένη φροντίδα στο περιβάλλον.
 2. Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!
 3. Σχεδιασμός ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.
 4. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 5. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;
 6. Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;
 7. Φιλοξενία σε Ενοικιαζόμενα Δωμάτια: Με ή Χωρίς Απεντόμωση – Μυοκτονία;
 8. Επαναφορά της απεντόμωσης σε επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.
 9. Απεντόμωση – Μυοκτονία : Με ’’Αναγγελία’’ Επιστήμονα ή Χωρίς.!!!
 10. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

 ‘’Πριν την σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης , ρωτήστε τον καταναλωτή εάν είναι πρόθυμος να αναβαθμίσει την ποιότητα των  εσωτερικών χώρων, ώστε να εξασφαλίσει μια απόλυτα υγιή  διαβίωση.’’

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

 1. Η ανάγκη μιας επιμελημένης  εφαρμογής μέτρων με τους στοιχειώδεις  κανόνες για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας και υγιεινής , δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας  αλλά και στο περιβάλλον.
 2. Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, χρειάζεται ενημέρωση.
 3. Ανακαλύψετε και ‘σεις την διαφορετικότητα μεταξύ μιας Βεβαίωσης Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” και συγκρίνετε τη με το ‘‘Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων’’ ενός ‘’Επιμολυσμένου Δωματίου’’.
 4. Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων και η ποιότητα της ζωής τους με κομβικό ρόλο την πρόληψη, η ευημερία και η ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων -από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση  της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας.
 5. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημίμετρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.
 6. Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει   να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους.
 7. Η προληπτική υγιεινή για την προαγωγή υγείας, αναβαθμίζει την ποιότητα  συμβάλλοντας συγχρόνως στην εξασφαλισμένη αντιμετώπιση  των επιβλαβών οργανισμών  σε εσωτερικούς χώρους. Ο βασικότερος κανόνας   για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.
 8. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς , σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ‘’ανύπαρχτο’’ σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,  έχουν επισημανθεί.
 9. Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών του προγράμματος Healthy Interior Environment.
 10. Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών, με γνώμονα πάντα την Προστασία της Υγείας-Περιούσιας – Περιβάλλοντος, απαιτούν την χρησιμοποίηση συστημάτων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης , να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας την δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος.

 Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές 

Σύμφωνα με το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022,Τομέας 2Ζ : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας– προσδιορισμός συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων (EPHO 3), αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, κάθε χρόνο, ένα μεγάλο ποσοστό των πρόωρων θανάτων προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση εσωτερικού χώρου.

Προτεινόμενες στρατηγικές:

 • Βελτίωση της παρακολούθησης των PM2,5 και PM10, καθώς η ποιότητα του αέρα θεωρείται ως ένας από τους τομείς δράσης προτεραιότητας, και σύμφωνα με την Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων  ( Bio–Exterminating Services) μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατό την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων στους χώρους.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/η-πρόληψη-εξασφα…-στον-μέγιστο-βα/

Klintec Team Bio–Applications Concept

Σχετικά Video

Επαγγελματικές Bio- εφαρμογές καθαρισμού στρωμάτων.

‘‘Περιβαλλοντολογική Bio-Εξυγίανση κατά όγκο’’

‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’

Σχετικά Άρθρα

 1. Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!
 2. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 3. Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας !!
 4. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 5. Απορρυπαίνω-Εξυγιαίνω-Εξοικονομώ από την Επικίνδυνα Ρυπογόνο & Δαπανηρή Θέρμανση.
 6. Οι ‘‘Επί τάπητος στρωμένες’’ εναλλακτικές λύσεις για οικονομία στο πετρέλαιο.
 7. Οικονομικές λύσεις εξυγίανσης με “διασφαλισμένη υγιεινή” στον τρόπο ζωής!
 8. Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
 9. Η συνεισφορά των ‘’ακίνδυνων καθαριστών’’ στην αποδόμηση της οργανικής ύλης.
 10. Δαπανηρή γιατί λερώνει … Επικίνδυνη γιατί σκοτώνει.
 11. Η ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων και οι πνεύμονες
 12. Μούχλα, υγρασία και πνεύμονες
 13. Ο βρόμικος αέρας στους εσωτερικούς χώρους και οι πνεύμονές σου
 14. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 15. Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς

2020

Καλή Χρόνια με Υγεία, Αγάπη, Ευημερία και Αισιοδοξία !!

Το 2020 ας αποτελέσει την αφετηρία μιας  Δημιουργικής Δεκαετίας.

 

Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.

Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.

BioExterminating Services

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων  μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή:

Αναγνωρίζοντας  ότι ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να έχει διαφορετικές προσδοκίες για τον τρόπο καθαρισμού των χώρων διαβίωσης του, πραγματοποιούμε λεπτομερείς συνεννοήσεις  μαζί σας, για να βεβαιωθούμε ότι  μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας .

Προσοχή λοιπόν στην άσκοπη χρήση βιοκτόνων.

Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει  να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’ , που επηρεάζουν πολύ ποιο σοβαρά την υγεία σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία και όχι από τους ‘’ακίνδυνους καθαριστές’’.

Έως ότου:

 • Το Υπ.Α.Α.Τ, αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’(εγκυκλίους –οδηγούς εφαρμογών κλπ ) σε ενδιαφερόμενους σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, (ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012) ειδικά στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή απεντομώσεων-μυοκτονιών παρουσιάζει επικινδυνότητα, για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού, ετσι  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων , π.χ.σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία.
 • Το Υπουργείο Υγείας , αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, θα πρέπει να αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’ με Κατεπείγον εγκύκλιο προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, όπως προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη).
 • Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ θα πρέπει να αναφέρεται  για κάθε εφαρμογή (Ψύλλων –Κοριών ) όπως  αναφέρει – στα Περιβαλλοντικά μέτρα για την  Ψώρα, –όπου: ….(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων), σε εσωτερικούς χώρους,  πχ. σχολεία, νηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία χώροι εργασίας, καθώς και σε κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ., Διότι ακόμα και  οι αναφερόμενες  για ‘’εξειδικευμένες εταιρείες απεντομώσεων’’ συνεχίζουν να εφαρμόζουν βιοκτόνα, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις έντονης ή επίμονης ενόχλησης, να είναι από τις επανειλημμένες  –μη ορθές και άσκοπες – εφαρμογές και όχι από τα έντομα.
 • Οι επαγγελματίες  επιστήμονες (που φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ ως υπεύθυνοι για τις εφαρμογές) και εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να δείξουν  περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα, (ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012) ελέγχοντας ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Καινοτομούμε και Μειώνουμε κατά 5/6 τις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε Εσωτερικούς Χώρους:

 • Εφαρμόζουμε πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών για πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και η μείωσης κινδύνου.
 • Εντοπίζονται έντομα η άλλα προβλήματα στον χώρο. Τα ωφέλημα έντομα-με την παραμονή τους-δεν δημιουργούν προβλήματα υγείας.
 • Γίνεται ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
 • Γίνεται  επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘περιβαλλοντικά μέτρα Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ.
 • Γίνεται εφαρμογή  εναλλακτικών λύσεων ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα, για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον. Η πρωτοποριακή μέθοδος της  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’(με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης), ως απολύμανση (Bio–Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’. Επιπλέον δε μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα και για την ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Εξουδετερώνουμε πρώτα τα προβλήματα που προήλθαν από την επικίνδυνη μούχλα.

Οι επαγγελματίες  επιστήμονες γνωρίζουν , το γιατί πρέπει να γίνονται , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση) , ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα  πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών με εγκεκριμένα βιοκτόνα σε αντικείμενα ή επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Επιπλέον γνωρίζουν  για τα επαγγελματικά συστήματα του Εξοπλισμού των Bio-Εφαρμογών Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Απολύμανσης, μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες  των επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά και για τα προγράμματα του Greenest, όπου αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Διαχείρισης στους  P.C.S. Εφαρμοστές σε κάθε Περιοχή , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, , έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων.

Οι συμμετέχοντες στο τμήμα Greenest της KlinTec, κάθε Βεβαίωση –Πιστοποίηση την οποία αποκτάμε, την Αξιοποιούμε ως εργαλείο στη κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα και δεν την βλέπουμε  ως μια ‘’καλό αγορασμένη αντίκα’’ για να μας  διακοσμεί τον τοίχο. Πρωτοπόροι, μέσα από επενδύσεις σε εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό και για  το πρόγραμμα Bio-Exterminating Services, μεταφέρουμε ‘’Από τη Θεωρία στην Πράξη ’’  την διαρκή δράση μας για την προστασία που σκοπό έχει την λήψη προληπτικών μέτρων , ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , για την προαγωγή και  βελτίωση της υγιεινής από όλους μας– Πολίτες και Πολιτεία!

Ευελπιστώ ότι, σε Εκπαιδευτικές Ημερίδες άλλα και στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών ,να υπάρχει διευρυμένη θεματολογία, όπως στα σεμινάρια για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , σε Εσωτερικούς Χώρους, έτσι ώστε οι επαγγελματίες  επιστήμονες να ενημερώνονται για την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services υποστηρίζονται από  Hygienichome, Bio-apolimantiki, CareHome , Greenkeepings, Ecological Life, GreenServices ,κλπ

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/καινοτομούμε-μει…ντας-εφαρμογές-β/

Η συνεισφορά των ‘’ακίνδυνων καθαριστών’’ στην αποδόμηση της οργανικής ύλης.

Η συνεισφορά των ‘’ακίνδυνων καθαριστών’’ στην αποδόμηση της οργανικής ύλης.

Μπορεί τα Ptinidae(τα έντομα αίνιγμα) να μοιάζουν πολύ με αράχνες ή  κοριούς αλλά δεν τρέφονται με αίμα. Συνεπώς ο κάθε ‘’μη ειδικός ‘’, μπορεί τα μπερδέψει ακόμα και με τις – μικρές μαύρες μελίγκρες (αφίδες) -το μελιτογόνο έντομο ,ως  “κοριό” του ελάτου.  Οι  περίοικοι που οι κατοικίες τους γειτονεύουν με έλατα, δεν πρέπει να φοβούνται τις (αφίδες) διότι δεν έχουν καμιά σχέση με το επικίνδυνο  παράσιτο Trypanosoma cruzi  και την  νόσο Chagas ( λοίμωξη του T. cruzi ) όπου αναφέρεται ως αμερικανική τρυπανοσωμίαση . Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή  στην νέα ασθένεια Trypanosomiasis (Chagas Disease), που την ονομάζουν … «νόσο των φτωχών» και μεταδίδεται  από μολυσμένα έντομα και κυρίως κοριούς. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της ΠΟΥ, θάνατος από την  νέα ασθένεια Chagas  δεν έχει καταγράφει. Διαβάστε περισσότερα στο Ifo CHAGAS: Τι πρέπει να ξέρετε για την  νόσο Chagas.

Τα  Pillbugs και Sow bugs  ,αυτοί  οι “ενοχλητικοί μετανάστες” στα σπίτια μας, δεν είναι «πραγματικά έντομα» αλλά ζωικοί εχθροί που παρασιτούν και στο εσωτερικό χώρο των σπιτιών μας. Αυτοί οι ‘’ακίνδυνοι καθαριστές’’ , όλο και περισσότερο μεταναστεύουν στον εσωτερικό χώρο των σπιτιών με συνθήκες υγρασίας και οργανικής ύλης , την οποία χρειάζονται για να τραφούν, είναι όμως και τα ίδια μια πηγή τροφής για άλλους ζωικούς εχθρούς, όπως τα σαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’, όπου η προσέλκυση τους στα σπίτια μας, δημιουργεί ένα ‘’οικολογικό αντιστάθμισμα’’ απέναντι στα βιοκτόνα. Απρόσκλητα  μπορούν να εισέρθουν και τα Κολλέμβολα  που τα βρίσκουμε συνήθως, εκεί όπου υπάρχουν πηγές υψηλής υγρασίας, υγροί τοίχοι σε συνδυασμό με υπερβολική οργανική ύλη ,τρόφιμα, σπόρους ή μπαχαρικά και μύκητες. Οι εμφανίσεις τους, τείνουν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια ζεστού και υγρού καιρού.

Συνεισφέρουν έμμεσα, στην αποδόμηση της οργανικής ύλης, μέσω του κατακερματισμού της και του ελέγχου των μικροβιακών κοινοτήτων του εδάφους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις για αυτές τις κατηγορίες των ζωικών εχθρών ,για την αντιμετώπιση τους μπορεί να μην χρειαστεί καμιά χημική εφαρμογή , ακόμα και όταν ο αριθμός τους είναι υπερβολικός. Απεναντίας η προσέλκυση τους  προμηνύει, έκτος των άλλων και την εμφάνιση της επικίνδυνης μούχλας ,όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα στο να είναι σε όλο το δωμάτιο η/και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους και θα πρέπει να εξουδετερωθεί.

Ενοχλούν κυρίως λόγω της παρουσίας τους στους εσωτερικούς χώρους σε μεγάλες  συγκεντρώσεις.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών, με επενδύσεις για την συνεχή βελτίωση  των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας και ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’ μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Για την αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών εφαρμογών στους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται  αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών , εφαρμόζοντας μεθόδους με Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης του χώρου, σε ινώδη υλικά (Στρώματα, Σαλόνια και Χαλιά-Μοκέτες), λείες επιφάνειες, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του βιότοπου που ευνοεί την ανάπτυξη των  πληθυσμών από αυτά τα παράσιτα. Η ανάγκη μέριμνας για την υγεία, έχει σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση ανάλογων εναλλακτικών μεθόδων μαζί με την ύπαρξη συντονισμένων δράσεων για τον  ‘‘έλεγχο αιωρούμενων ρυπογόνων μικροσωματιδίων”  και την αποφυγή επιμόλυνσης του χώρου με αλλεργιογόνους  μολυσματικούς παράγοντες που δημιουργούν άλλα προβλήματα υγείας.

Προσοχή λοιπόν στην άσκοπη χρήση βιοκτόνων.

Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει  να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’ , που επηρεάζουν πολύ ποιο σοβαρά την υγεία σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία και όχι από τους ‘’ακίνδυνους καθαριστές’’.

Έως ότου το Υπ.Α.Α.Τ, αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’ (εγκυκλίους –οδηγούς εφαρμογών κλπ ) σε ενδιαφερόμενους σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, (ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012) ειδικά στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή απεντομώσεων-μυοκτονιών παρουσιάζει επικινδυνότητα, για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού, ετσι  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων , π.χ.σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία.

Άλλα και το Υπουργείο Υγείας , αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, θα πρέπει να αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’ με Κατεπείγον εγκύκλιο προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, όπως προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη).

Ο δε Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ θα πρέπει να αναφέρεται  για κάθε εφαρμογή (Ψύλλων – Κοριών ) όπως  αναφέρει – στα Περιβαλλοντικά μέτρα για την  Ψώρα, –όπου: ….(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων), σε εσωτερικούς χώρους,  πχ. σχολεία, νηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία χώροι εργασίας, καθώς και σε κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ., Διότι ακόμα και  οι αναφερόμενες  για ‘’εξειδικευμένες εταιρείες απεντομώσεων’’ συνεχίζουν να εφαρμόζουν βιοκτόνα, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις έντονης ή επίμονης ενόχλησης, να είναι από τις επανειλημμένες  -μη ορθές και άσκοπες – εφαρμογές και όχι από τα έντομα.

Συνοψίζοντας ,οι επαγγελματίες που εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Μειώνετε κατά 5/6 τις εφαρμογές βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους όταν:

 • Εφαρμόζοντας πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών για πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και η μείωσης κινδύνου.
 • Εντοπίζονται τα έντομα στον χώρο. Τα ωφέλημα έντομα-με την παραμονή τους-δεν δημιουργούν προβλήματα υγείας.
 • Γίνει ενδελεχής απορρύπανση (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’,ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
 • Γίνει επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘ περιβαλλοντικά μέτρα Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ
 • Γίνει εφαρμογή  εναλλακτικών λύσεων ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα, για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον. Η προτεινόμενη πρωτοποριακή μέθοδος της  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης), ως απολύμανση (Bio–Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’. Επιπλέον δε μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα και για την ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Δεν εξουδετερώσουμε πρώτα τα προβλήματα που παραήλθαν από την επικίνδυνη μούχλα.

Οι επαγγελματίες  επιστήμονες γνωρίζουν , το γιατί πρέπει να γίνονται , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση) , ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα  πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών με εγκεκριμένα βιοκτόνα σε αντικείμενα ή επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Επιπλέον γνωρίζουν  για τα επαγγελματικά συστήματα του Εξοπλισμού των Bio-Εφαρμογών Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Απολύμανσης, μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες  των επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά και για τα προγράμματα του Greenest, όπου αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Διαχείρισης στους  P.C.S. Εφαρμοστές σε κάθε Περιοχή ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, , έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων.

Υ.Γ. : Έκτος από τα προαναφερόμενα (Ptinidae, Pillbugs και Sow bugs, Αρπακτικά ακάρεα, Κολλέμβολα,) βιοκτόνο  δεν συνίσταται και για το  Άκαρι της ψώρας, τις Ψείρες του σώματος, τα Ακάρεα (Dust mites) ,κλπ

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο email: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

 Πηγή:  http://klintec.gr/η-συνεισφορά-των-ακίνδυνων-καθαρι/

Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!

Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

Όταν ένας “άρρωστος εσωτερικός χώρος” μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας,  ως ‘’οδηγό για ένα υγιεινό τρόπο να ζεις’’ αναφερόμαστε στο ότι το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και στο ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας  για όλους μας , μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Ανέκαθεν ο άνθρωπος έπρεπε να ‘’παλεύει με τη Φύση’’ για να επιβιώσει, –προσπαθώντας να της επιβληθεί – χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες που επηρεάζουν τόσο τον εαυτό του όσο και τους γύρω του . Η τεράστια άνοδος του βιοτικού επιπέδου οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με σκοπό την εξυπηρέτηση του , επηρεάζοντας –θετικά, αλλά και αρνητικά- με συνέπειες στις περισσότερες εκφάνσεις του , από την αρνητική χρήση της τεχνολογίας .

Σιγά- σιγά  έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι, αυτή η αρνητική χρήση προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί ,σε αυξανόμενο ρυθμό την καταστροφή του περιβάλλοντος και για να επιβιώσει, πρέπει να το προστατέψει. Παρ’ όλα αυτά όμως η θετική ανάπτυξη με την ορθή χρήση της τεχνολογίας ,μπορεί να φανεί σωτήρια στη αποκατάσταση του περιβάλλοντος

Οι Bio-Εφαρμογές είναι μια Αναβάθμιση της Ζωτικής Σημασίας Υπηρεσιών, σε τομείς Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ,  η οποία συνδέει την Εναρμόνιση των Εφαρμοσμένων Τεχνικών για την τελειότητα των διαδικασιών, με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών, με επενδύσεις για την συνεχή βελτίωση των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας και ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’ μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Η προσπάθεια μας , αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχειριστικών Λύσεων  Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος , ακόμα και για την σύνταξη της επιστημονικής τεχνικής μελέτης από τους  P.C.S. Εφαρμοστές ,  αλλά και των Bio- Εφαρμοστών περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος.  Στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας ,για εργασίες εφαρμογών στους χώρους σας, ώστε να εξασφαλίζεται μια απόλυτα υγιή διαβίωση. Επιπλέον δε και οι ενασχολούμενοι με την καθαριότητα στους εσωτερικούς χώρους,  θα πρέπει να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους, αναπροσαρμόζοντας  σύμφωνα με το άρθρο 3 , (…κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) της Υπουργικής  Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία .

Στην καθημερινότητα μας η συμβίωση μας με τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) είναι ποιο εύκολη η αντιμετώπιση τους εν συγκρίσει με το άκαρι της ψώρας  (Sarcoptes scabiei) .

Οι επαγγελματίες  επιστήμονες γνωρίζουν ότι,  το γιατί πρέπει να γίνονται , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα ) πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων. Απορρέει από την ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012, προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση  και Τεκμαίρεται δε και από τον Ε.Ο.Δ.Υ- στα Περιβαλλοντικά μέτρα  Ψώρα, –όπου αναφέρει: ….(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων) .

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημιμέτρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

Επιπλέον δε χρειάζεται περισσότερη προσοχή , όπως στο να μην απορρυπαίνουμε – τινάζουμε στρώματα  αλλά και χαλιά σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μην δημιουργείτε επιμόλυνση. Τα τελευταία χρόνια η ρύπανση των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρθηκε από τον Ειδικό  Ιατρό Εργασίας Θανασιά Ευθύμιο στα σεμινάρια, με θέμα  την  Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση για την αποκατάσταση των προβλημάτων  τους, έχουν επιβαρυνθεί κατά πολύ περισσότερο, όχι  μονό από την χρήση, την αιθαλομίχλη , την αφρικανική σκόνη  ,την επικίνδυνη και πολυδάπανη μούχλα ή τους καλούμενους βιολογικούς ρύπους, αλλά και των ‘’φτηνών λύσεων’’ λόγω των ‘’οικονομικών συνθηκών’’.

Σε απάντηση του δε, στο ποιος πρέπει να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων –μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης ή/και σε ειδικευμένες εφαρμογές (Ε.Ο.Δ.Υ- στα Περιβαλλοντικά μέτρα  Ψώρα) στους εσωτερικούς χώρους, τόνισε ότι πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους επαγγελματίες εφαρμοστές , με τον εξοπλισμό για εξειδικευμένες Bio -εφαρμογές  επαγγελματικής  απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, και όχι από άτομα της καθημερινής καθαρότητας.

Όπως και να ονομάζεται ο Καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή και ασφαλή χρήση των  επαγγελματικών εφαρμογών  μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό  και τα Πρωτόκολλα αυτών. 

‘’Από τη Θεωρία στην Πράξη ’’ :Προάγοντας την προληπτική υγιεινή των χώρων …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Στην KlinTec έχοντας ως βασικές προτεραιότητες την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και το σεβασμό προς τον άνθρωπο άλλα και το Περιβάλλον. Διαθέτουμε  εμπειρία 35 χρόνων  με  Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , με πολύπλευρη κατάρτιση διαφόρων ειδικοτήτων,  ‘’βαθειά γνώση της πράξης’’  και πολυετή εμπειρία στη παροχή εξατομικευμένων λύσεων σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  Με συνεχή  ερευνά στην πράξη σε ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), έχουμε  αναπτύξει κατάλληλες τεχνικές για την επίτευξη της υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης των συγκεκριμένων στόχων, εφαρμόζοντας μεθόδους με  Πρωτόκολλα εφαρμογών για την αναγκαιότητα ανάδειξης των ‘’πράσινων στρατηγικών’’ στις   Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων.

Ευελπιστώ ότι, σε Εκπαιδευτικές Ημερίδες άλλα και στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών ,να υπάρχει διευρυμένη θεματολογία, για την  Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα των Εφαρμογών  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι Επαγγελματίες  επιστήμονες να ενημερώνονται για την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1952

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

2019 -2020” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης -Εξυγίανσης & Απολύμανσης

Σχετικά Άρθρα

 1. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;
 2. Ωφέλιμοι θηρευτές για την προστασία του αστικού πρασίνου !!!
 3. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 4. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 5. Επιθετικά ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ οι νέοι εισβολείς στα σπίτια μας.
 6. Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.
 7. Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους.
 8. Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!
 9. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 10. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 11. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 12. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 13. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 14. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 15. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 16. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 17.  Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!

Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.

Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.

Στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2020, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την  προώθηση, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη στην ενεργή συμβολή της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων . Βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας για την κοινωνική υπευθυνότητα, στοχεύοντας συγχρόνως στην αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος ,με την λεπτομερέστατη τήρηση των Πρωτόκολλων εφαρμογών στην ‘’Υγιεινή και Ασφάλεια’’ των εσωτερικών χώρων ,για μια Ασφαλέστερη και Ποιοτική Διαβίωση.

Οι επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες  περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά  παραμέτρους που αφορούν την υγεία του. Ξεκινώντας αρχικά από τις συμβάσεις, του κάθε Δημόσιου ή/και Ιδιωτικού Φορέα ( Οργανισμοί-Υπηρεσίες), σχετικά με την Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των βιοκτόνων, ιδικά στις αναφερόμενες ‘’ενδείξεις’’ οπού δεν επιτρέπεται να αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του καν 528/2012,

Η  επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Όπως ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου έχει “Απαιτήσεις’’ ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας  για την προστασίας της υγείας. Στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, αναφέρεται σχετικά ο τρόπος με τον οποίο ο παρών κανονισμός ,συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, καθώς και στην ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων και περισσότερη κατανόηση, ιδίως από τους επαγγελματίες εφαρμοστές  οι όποιοι να έχουν πάντα ως σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς άλλα και του περιβάλλοντος. Η συνεισφορά τους, στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων, σχολικές αίθουσες σίτισης μαθητών κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ως παράδειγμα σας  υπενθυμίζω ότι πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν, μετά από εφαρμογές απεντομώσεων για κατσαρίδες , κοριούς,  ψύλλους,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’,  ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), ψείρες του σώματος και γενικά για όλες τις πληγές «υγειονομικής σημασίας» με  αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  ανακαλύπτουν στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’. Πολλές φόρες όμως ανακαλύπτουν  και  μικροτεμαχίδια εντόμων π.χ  κατσαρίδας αλλά και μικροτριχίδια τρωκτικών, ακόμα και σε υφασμάσημα είδη (ριχτάρια, ταπετσαρίες σαλονιών στρωμάτων, χαλιά-μακέτες) , όπου η συνάρθρωση αυτών των αιτιών θα μπορούσε σε άτομα ,με ή/και χωρίς ευαισθησία, να προκαλέσει αλλεργίες ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Οι επισημάνσεις μας για τους κινδύνους αλλά ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα προβλήματα που δημιουργούνται, από τις ελλείψεις για την  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς   μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.  Όπως και για την ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες”, μαζί με τα προβλήματα της Διαχείρισης για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  αλλά και το κατά πόσο  τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., μιας και δημιουργούν την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό.

Στις στοχευμένες ενημερώσεις θα αναφερόμαστε ακόμα ποιο αναλυτικά, για τα προγράμματα και τις ενέργειες που μπορούν να συνεισφέρουν στην  βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων ,π.χ  (όλα τα είδη ενδιαίτησης ( διαμονής ) – μονάδων φιλοξενίας , η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης),  Condo Hotels, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των , αλλά και κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων .

Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων και η ποιότητα της ζωής τους με κομβικό ρόλο την πρόληψη, η ευημερία και η ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων –από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως, η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε όλους τους χώρους φιλοξενίας . Οι αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υγεία όλων των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών, με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  -δεν μπορεί  ‘’μετριέται’’  σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ  (π.χ ,σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας,  κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης (μακροχρόνιας  διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων, Condo Hotels, κατασκηνώσεις κ.λπ,)

Αυτοί ίσως να είναι οι πλέον σημαντικοί λόγοι οπού μπορεί να οδηγήσουν διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών ποιοτικής διαβίωσης και ευεξίας  –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον –με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια φιλοξενίας σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα ήδη πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν .

Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’Η ανάδειξη της συνεισφοράς στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία με αρνητικές συνέπειες, απέναντι σε όλους τους κλάδους και τα επίπεδα φιλοξενίας στον τουρισμό.

Think decontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Στα σεμινάρια των  Διαχειριστικών  Εφαρμογών  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών  σε κατοικημένους χώρους, γίνεται αναφορά για την  σύνταξη επιστημονικής τεχνικής μελέτης, με την οποία ο καταναλωτής θα έχει πλήρη ενημέρωση εκ των προτέρων , για την προεργασία που πρέπει να γίνει, πριν/και μετά, από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή , για  εφαρμογές  μεθόδων που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες  αντιμετώπισης των προβλημάτων . Όπως π.χ ( Ακαρι της ψώρας, οπού ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεία (Ε.Ο.Δ.Υ) για την- Ψώρα, – στα Περιβαλλοντικά μέτρα  αναφέρει: Δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων), αλλά και για τα Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), Σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’,  Ψείρες του σώματος, Μούχλα σε στρώμαΜούχλα σε Χαλιά,  τα Κολλέμβολα που προκαλούν δερματίτιδες, αλλεργίες , τα – Ptinidae- τα έντομα αίνιγμα, που δεν τρέφονται με αίμα και δεν έχουν καμία σχέση με τους Κοριούς (Bed Bugs).

Η  αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), ,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’ κλπ,  δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’ ,απέναντι στα προβλήματα της“ εσωτερικής επιμόλυνσης’’. Αναδεικνύει δε την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων με Bio – εφαρμογές και μεθόδους υψηλής ποιότητας (Bio- decontamination Unit), με πρωτόκολλα εφαρμογών εναρμονισμένα πλήρως και με συστήματα ποιότητας ISO/HACCP., αλλά και την Βεβαιωμένη εκπαίδευση των εφαρμοστών , ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική διαχείριση των εσωτερικών χώρων.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές πολλαπλών εφαρμογών  επαγγελματικής  Απορρύπανσης (Deep-Depollution) σε βάθος,  Εξυγίανσης  χωρίς την χρήση χημικών και Απολύμανσης (Bio–Disinfection)  χωρίς υπολειμματικότητα. Είναι πλέον γνωστό ότι  μετά τα ακάρεα  οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών  (βλέπε : Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) : Λεπτοσπείρωση  μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μικροβιακή λοίμωξη , κλπ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως λένε οι ί ειδικοί στα έντομα, «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι «το πιο δραστικό όπλο » κατά των προσβολών είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης (ειδική σκούπα-Μπουχέλος 2.000),αλλά και ποιο πρόσφατα στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα(2015). Σελίδα 27 (π.χ. ειδικές σκούπες) . Επενδύοντας στην προαγωγή ποιοτικής καθαριότητας ,  εξασφαλίζετε ένα υγιέστερο περιβάλλον για ένα βελτιωμένο τρόπο ζωής, καταρρίπτοντας σύγχρονος ισχυρισμούς με ισχυρά πλεονεκτήματα συμβίωσης με τα ακάρεα και την αντιμετώπιση τους. Με την ολιστική προσέγγιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς  χώρους ,πρέπει να ξεπερνάμε τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας και να αναβαθμίζουμε την έννοια της προστιθέμενης αξίας των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας ,με την καλύτερη δυνατή απόδοση για μια ‘’Υγιέστερη Διαβίωση’’,  μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών με εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων.

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολλαπλή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας , έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη  ή /και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενα από αιωρούμενους εσωτερικούς   ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Η ανάδειξη της  επικεντρωμένης πρόληψης & «μικροβιολογικής ασφάλειας» στην Δημόσια Υγιεινή σε εσωτερικούς χώρους ,άρχισε να προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων , έτσι ώστε μετά από  κάθε άμεση ή/και στοχευόμενη επέμβαση. Έτσι οι P.C.S. Εφαρμοστές σε ιδικά διαμορφωμένους χώρους για εργοστασιακές εφαρμογές μπορούν να κάνουν χρήση του όζοντος (Ozone) ,ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου επιβλαβών οργανισμών. Όπως έχει αναφερθεί έκτος των άλλων, η χρήση αερίου όζοντος για τον έλεγχο των εντόμων και των μικροοργανισμών στα αποθηκευμένα προϊόντα, το δυναμικό του στις νέες βιομηχανικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων ,καθιστά τη χρήση του ευκολότερη και εφαρμόσιμη σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων.

Θα υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση για το Ozone ( οζονοποίηση με διεργασία  υψηλής απόδοσης) για τις  εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές του,  ώστε να παρέχεται  φυσική απολύμανση χωρίς χημικά και υπολείμματα για την  ασφάλεια των τροφίμων  από ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων,  για  εφαρμογές στην γεωργία, για   Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη , για εφαρμογές   στα πλυντήρια ιματισμού  αλλά και στην ανακύκλωση του (ανακτημένου νερού).

Έκτος των άλλων εφαρμογών της  Καταλυτικής Οζονοποίησης , θα υπάρχει επιπλέον ενημέρωση για την σειρά Hygene Box Clean ,μια επανάσταση στην έννοια της απολύμανσης , ιδιαίτερα χρήσιμη σε Στεγνοκαθαριστήρια-Σιδερωτήρια, κατασκηνώσεις αθλοπαιδιών (Camp), γυμναστήρια, αποδυτήρια κλπ, ως μικροβιολογική ασφάλεια σε ρούχα-γιλέκα, είδη ιματισμού , αθλητικά είδη, υποδήματα και άλλα αντικείμενα (π.χ.. Παιχνίδια,), αλλά και για την  συσκευή Hygene Air Split 200, ιδιαίτερα χρήσιμη σε κουζίνες, εστιατόρια, ιατρεία και χειρουργεία, μέσα μεταφοράς ασθενών , σε ειδικούς  χώρους επεξεργασίας –  συντήρησης- αποθήκευσης τροφίμων. ( πχ εξεργασίας κρεάτων κρεοπωλεία, αλλαντικών, κοτόπουλων,  ψαριών,) κλπ.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’ διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων του Greenest, έχουν  συνδέσει ταυτόχρονα  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της  KlinTec ,  φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και με αξιολόγηση των ποιοτικών  και οικονομικών υπηρεσιών σε τομείς περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος,  δημιουργώντας καινοτόμες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας του After Sales Service. Η προσπάθεια μας , αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Διαχείρισης στους  P.C.S. Εφαρμοστές σε κάθε Περιοχή , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, αλλά και σε επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Υπηρεσίες  Ταπητοκαθαριστήριου, Σεγνοκαθαριστηρίου – Σιδερωτηρίου, Bio- εφαρμογών σε εσωτερικούς  χώρους ,Καθαρισμού Deliverydrycleaning, Laundry, Housekeeping, Facility Cleaning Services, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών κλπ, έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του πρωταρχικού μας στόχου, καθίσταται η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Καινοτομία κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Πελάτη, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/η-συμβολή-των-όρ…προϋποθέσεις-και/ 

 

Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Αν και μαζί με τον αέρα – σε κάθε εισπνοή – εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστημα εκατομμύρια βλαβερά σωματίδια – σκόνη, ιοί, μικρόβια, καπνός, γύρη, ατμοσφαιρικοί ρύποι, κ.λπ, ο Βήχας είναι αυτός που προληπτικά ‘’προστατεύει’’ το αναπνευστικό,  ειδοποιώντας μας για έναν ‘’αόρατο εχθρό’’.

Οι επιστήμονες -ερευνητές αναφέρουν ότι εισέρχονται στο περιβάλλον  με πολλούς τρόπους. Τα ρεύματα αέρα μπορούν να έχουν ένα τεράστιο μερίδιο σε αυτό. Αρχίζουν να συνδέουν ,για πρώτη φορά τον καρκίνο του εγκεφάλου, με τα πολύ λεπτά σωματίδια περιβάλλοντος ( ατμοσφαιρική ρύπανση ), ακόμα δε και για περιστατικά εγκεφαλικών όγκων . Οι παράγοντες επίδρασης φέρονται να είναι , ρύποι παλαιάς και νέας τεχνολογίας, σε ‘’χημικα κοκτέιλ’’ όπου εισπνέουμε καθημερινά. Όπως τα  Μικροπλαστικά όπου οι επιστήμονες τα ονομάζουν «αόρατη απειλή», διότι χάρη στο απειροελάχιστο μέγεθός τους, διεισδύουν εύκολα στον οργανισμό μας – μάλιστα οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος (το 85%) βρίσκεται στον αέρα των εσωτερικών χώρων- ένα θέμα επιστημονικά “παρθένο”- και όχι στο νερό όπως πίστευαν. Τα (Microplastics) και οι εξαιρετικής ποιότητας μικροσκοπικές ίνες -‘’μικροΐνες’’-, εμφανίζονται στη σκόνη μαζί με σωματίδια ινώδους υλικού, ως η πλαστική ατμοσφαιρική ρύπανση από συνθετικά ρούχα, πλαστικές σακούλες και φιάλες, μήκους κάτω των 5 mm . Επιπλέον ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα ακάρεων, αλλά και (Βιολογικοί Παράγοντες ) από τα μικροτεμαχίδια εντομων ή/και μικροτριχίδια τρωκτικών , με μακροχρόνιες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, κλπ.

Η καλύτερη λύση, θα ήταν να συγκρατούνται κοντά στην πηγή παραγωγής τους. Για παράδειγμα, για τις συνθετικές υφασμάσιμες ίνες που απελευθερώνουν  ‘’μικροΐνες ‘’στον αέρα των εσωτερικών χώρων, αλλα και για τα ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα που είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα των ακαρεων ,( ‘’άγνωστοι κίνδυνοι’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων)οι προτεινόμενοι  τρόποι συγκράτησης τους – ‘‘περιβαλλοντολογική Bio –εξυγίανση’’ – (Green Decontamination ) είναι ενδεικνυόμενες και άμεσα εφαρμόσιμες για την προστασία του Bio – περιβάλλοντος μας . Παράλληλα δε ,όλοι οι επαγγελματίες εφαρμοστές θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε να περιορίσουν την άσκοπη χρήση σε βιοκτόνα, αλλά να τηρούν τα πρωτόκολλα για την με την υποχρεωτική εφαρμογή των Bio-εφαρμογών διαχείρισης, στις  υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών  για τομείς  Περιβαλλοντικού  και Υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς  χώρους, λαμβάνοντας σοβαρά την Υγιεινή και Ασφάλεια , για την αποφυγή σοβαρών -ακόμα και μακροπρόθεσμων -κίνδυνων στην ανθρώπινη υγεία.

Οι Bio-εφαρμογές διαχείρισης –Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας -των εσωτερικών χώρων( Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση) είναι μια αναδυόμενη Ενδο- Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πολυτομεακής Δράσης , που αναπτύσσεται σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση, σε τομείς Περιβαλλοντικού αλλά και Υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

Η προληπτική υγιεινή για την προαγωγή υγείας, αναβαθμίζει την ποιότητα  συμβάλλοντας συγχρόνως στην εξασφαλισμένη αντιμετώπιση  των επιβλαβών οργανισμών  σε εσωτερικούς χώρους. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την  διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς , σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ‘’ανύπαρχτο’’ σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,  έχουν επισημανθεί.

 Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Π.χ Ελέγχουν αν  Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μ.Μ.Μ.;

Οι δε αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν πως ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες, απέναντι σε όλους τους κλάδους φιλοξενίας και  τα επίπεδα του τουρισμού .

Η υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, δεν ‘’μετριέται’’ με αστερία, κλειδιά, κλπ , ή αν είναι μακροχρόνιας διαμονής ,κατασκηνώσεις και γενικά π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ,). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης- διαμονής- φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά  παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Πιστεύω πως οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στο  Νόμο 46352019 Άρθρο 19 Ελεγχοε&εποπτεία (ΦΕΚ 167Α30-10-2019) κλπ να διορθώσουν προβλήματα που απορρέουν ακόμα και από τους Υπάρχοντες ΚΑΔ   , κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια –για ξεκάθαρες εφαρμογές– π.χ. με Διευκρινιστικούς  εγκύκλιους  ,  για την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων, για τα προβλήματα σε διαγωνισμούς  υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης, για τα αδιέξοδα με τις  ‘‘Ανεξέλεγκτες ’’ προβολές και εφαρμογές,  επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων μιας και η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  μας αφορά όλους, αλλά και την  ‘’μείωση’’  της ανεργίας σε Νέους Επιστήμονες  ,με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας μας .

Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν πότε και ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται  να ελέγχουμε από μόνοι μας ως ευσυνείδητοι πολίτες , ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1917

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

2019 -2020” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης -Εξυγίανσης & Απολύμανσης

Σχετικά Άρθρα

 1. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 2. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 3. Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!
 4. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 5. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 6. Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
 7. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 8. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 9. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 10. Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!