Αλέξης Βαρδάκης

Αλέξης Βαρδάκης

Υγιεινολόγος – Επόπτης Δημόσιας Υγείας

 Επταλόφου 7, Νίκαια

 Τ.Κ 18450 Πειραίας

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΛΕΞΗ

Τηλέφωνα   210 4912802  /  698 1928168

Clearway,….γιατί η διαβίωσή σας αξίζει το καλύτερο. !!!

URL:  http://clearway.gr/

Ε-mail: alexis.vardakis@gmail.com

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=681