Air Purification Systems

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Πολυτέλεια, ανάγκη, αγγαρεία ή λάθος ενημέρωση;

Ομολογουμένως αυτή η διαδικασία με τον  ‘’πολυδιάστατο’’ όρο ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’,  έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας προκαλώντας αναστάτωση, απορίες, σύγχυση, ανησυχία, συζητήσεις αλλά και διαφωνίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της Υγειονομικής Εξασφάλισης,  για τις σημερινές  συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής , με την ευρύτερη έννοια στην καθημερινότητα μας  με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, για την υγεία.

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’  

Η συσκευή με την Κατοχυρωμένη Πατέντα Τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής επινόησης και κατασκευής– είναι το Πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων ορθής εξουδετέρωσης – συγκράτησης και εξάλειψης σε πιθανά εναπομείναντα κατάλοιπα , λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεωντου αύριο- από Σήμερα!

Η  Τεχνολογία  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ ,καλύπτει εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά τον περιορισμό του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους, από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , άλλα και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση , ακόμα και μετά την χρήση μεμονωμένων εφαρμογών απολύμανσης ή/και με συσκευές απολύμανσης του αέρα, σε εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, για μια ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους .

 Ένα βιβλίο “φροντιστήριο” για την πανδημία του κορωνοϊού

Βιβλιογραφική ανασκόπηση μέτρων πρόληψης των λοιμώξεων

Βιβλίο Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19   έκδοση από την Περιφέρεια Κρήτης.

YouTube player

Εκδήλωση του  « ΕΛΙΝΥΑΕ :Η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην αντιμετώπιση της Covid-19»  

YouTube player

Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών, απαιτούν την χρησιμοποίηση συστημάτων  καθαρισμού και ‘‘περιβαλλοντολογικής Bio-Εξυγίανσης κατά όγκο’’ .του αέρα  για την εξουδετέρωση αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων.

Ποτέ δεν ξεχνώ :

Συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και  δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017)

 Ο καινοτόμος  σχεδιασμός φέρνει τον έξυπνο καθαρισμό  του αέρα σε  νέα  επίπεδα. 

Η μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, όπου μπορούν  να  συνεισφέρουν  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, έως την Επαναβεβαίωση των Bio-εφαρμογών, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

“Η  ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’  παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.”

Αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα και περιορισμό της διασποράς σε περιβάλλον δωματίου.!!

Ως αναθεωρήσεις θεωρούνται οι πλήρεις και συστηματικές ανασκοπήσεις , όπου αποτελούν τα σημαντικά εργαλεία αντικειμενικής προσέγγισης  για Διορθωτικές Ενέργειες ποιο αποδοτικών κατευθύνσεων  πρόληψης   από φαινόμενα διασποράς.

 Δοκιμάσετε την ποιότητα του αέρα όπου κι αν πάτε. 

Ανακαλύψτε την ποιότητα του αέρα στους χώρους φιλοξενίας, στα μέσα μεταφοράς , στο βρεφονηπιακό σταθμό ,αλλά και στο γραφείο,  σπίτι, ή /και σε εξωτερικούς χώρους.

Green Services,its Purful Air Quality

Οι εξειδικευμένες  εφαρμογές, σε ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών χώρων, καινοτομούν στο υψηλότερο επίπεδο, ενάντια στην εσωτερική ρύπανση του αέρα που  αναμφισβήτητα δημιουργεί, τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και σωματική ευεξία σας.

 Purful Air Purful Air ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων (Indoor Air Quality) αποτελεί αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού για όλη την παγκόσμια κοινότητα.

Συστάσεις για τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του ιού SARS CoV-2

Τι κάνετε για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους;

 

YouTube player

 Προάγοντας την καθαριότητα… …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

YouTube player

Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολλαπλή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας , έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη  ή /και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενα από αιωρούμενους εσωτερικούς   ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Η KlinTec χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων για να ελέγξει τη λειτουργικότητα των προϊόντων που σας προτείνει . Οι αγοραστές των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες σχετικά με τα πιθανά οφέλη από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Οι αγοραστές θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν όλες τις εύλογες προφυλάξεις ασφαλείας για να αποτρέψουν τη μετάδοση παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2. Δεν μπορείτε να βασίζονται μόνο στα μεμονωμένα  προϊόντα που σας προτείνουμε για να μειώσετε ή να αποτρέψουν τη διάδοσή του.

Είναι σημαντικό να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων ( ECDC ), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( CDC).

Ποτέ δεν πρέπει ξεχνούν  το να συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τις κανονικές αποστάσεις, την υγιεινή των χεριών, του ‘’εθιμοτυπικού’’ βήχα-φτερνίσματος άλλα και τη χρήση μονής ή/και διπλής μάσκας προσώπου.

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ pdf).

Sterial Premium Air Purifier II

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

 ΕΝΘΕ webTV – Συνεντεύξεις: Η χρήση καθαριστών αέρα εσωτερικού χώρου στην μάχη καταπολέμησης εξάπλωσης της Covid-19

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται ‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Πηγή : https://klintec.gr/air-purification-systems/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!!
 2. Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας !!!
 3. Υγειονομική εξασφάλιση για ομαλή λειτουργία των εσωτερικών χώρων και πρόληψη της υγείας.
 4. Εξατομικευμένη διαχειριστική αναβάθμιση καθαρότητας με ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’
 5. Αναζητούνται νέα αποτελεσματικά μέτρα απολύμανσης με μηδενική υπολειμματικότητα.
 6. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 7. Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών.
 8. Μήπως υπάρχουν και επιπλέον λόγοι που θα πρέπει να φοριέται η μάσκα στις αίθουσες των σχολείων ;
 9. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 10. Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών.
 11. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 12. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 13. Τα 20 +1’’ Όταν’’ της Καθημερινότητας μας.!!!
 14. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 15. Bio – κτόνος στο σπίτι μας;
 16. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 17. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 18. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 19. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 20. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 21. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 22. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 23. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 24. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 25. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 26. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 27. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 28. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 29. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 30. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 31. Μούχλα στο στρώμα!!!!Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 32. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 33. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 34. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 35. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.
 36. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 37. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 38. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 39. Ξενοδοχεία: Άμεσες λύσεις για περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία.
 40. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 41. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 42. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 43. Τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”