BioSanitizers

Καινοτομούμε Βεβαιώνοντας την Αποτελεσματικότητα της Ολοκληρωμένης Αποκατάστασης  &  Άμεσης Παράδοσης των Απολυμασμένων Χώρων.

Όταν για την KlinTec η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, ώστε να διατηρηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο η ασφάλεια της υγιεινής και η μείωση κινδύνου, έτσι ώστε οι  μελλοντικές επιπτώσεις να μην θεωρηθούν ως ’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Δεν είναι λοιπόν πλεονασμός  για το τμήμα του BioSanitizers  το να εφαρμόζονται ποιο αυστηρά μέτρα στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους ,όχι μόνο  από  τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, αλλά και από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες από το ΕΛΙΝΥΑΕ για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και στους τομείς της καθαριότητας.

YouTube player

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  των ‘’ αναδυόμενων χημικών κοκτέιλ ’’ , μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του αναδεικνύει την σοβαρότητα της επιμόλυνσης , αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Φροντίζουμε πάντα με Διορθωτικές Ενέργειες , να βρισκόμαστε πάντα στο συν+1 και όπως σας έχω ενημερώσει έρχονται και (έναντι της αντιμετώπισης του COVID-19 με Test  ( Δοκιμή ιοκτόνου, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή EN 14476: 2014).) απολυμαντικά και απολυμαντικά καθαριστικά, νέων τεχνολογιών επιφέροντας ίσως και αλλαγές στις απολυμαντικές λύσεις με  επίπεδα προστασίας έως και 99,999% αποτελεσματικότητα.

BioSanitizers: Ένα τμήμα με σύγχρονες και πρακτικές μεθόδους εναέριας και επιφανειακής απολύμανσης, ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση που ξεπερνά τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο ρόλος του περιβαλλοντικού καθαρισμού είναι καθοριστικός για την πρόληψη και την αποτροπή ασθενειών. Το τμήμα του BioSanitizers προορίζεται να παρέχει αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων, των ιών και των σπορίων, κλπ

Το τμήμα του BioSanitizers αναπτύσσει προγράμματα ‘’πράσινων στρατηγικών’’ με εξειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας, για επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) ( Purerefreshing ), επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Η επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), είναι εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, με διεργασίες οξείδωσης (συγκεκριμένη αναφορά σε χημικές διεργασίες που χρησιμοποιούν  υπεροξείδιο του υδρογόνου { ( hydrogen peroxide) (H 2 O 2 ) } και  ενισχυμένο με συνδυασμούς αργύρου  (silver), υπεροξικού οξέως (peracetic acid), διοξείδιο χλωρίου { Chloordioxide (ClO2 )} , Όζοντος (O3) , υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V. κλπ

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών για ένα Υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

Όπως σε όλα τα βιοκτόνα πρέπει να υπάρχει αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για την ορθή εφαρμογή τους, ώστε η ομοιογενοποιημένη  εφαρμογή του απολυμαντικού αερολύματος με την συσκευές ULV Fogger με ικανότητα ψεκασμού 270 μοιρών ή με συσκευές Bio-spray που παρέχει την δυνατότητα και Extra περιστροφής για ψεκασμό 360 μοιρών στους εσωτερικούς χώρους.

Προσοχή στις ‘’αντενδείξεις’’ : Μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης με ψεκαστήρες (τύπου airless), αλλά και με συσκευές εκνέφωσης – νεφελοποίησης ,  η/ και ηλεκτροστατικού αερολύματος , δεν συνιστώνται για μεμονωμένη χρήση σε ιδιωτικούς χώρους. Στα δε καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία, ιατρεία, γυμναστήρια και καταστήματα λιανικής,  λόγο του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2, σύμφωνα με την  εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , ο υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Η αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

Η  αναγκαιότητα άμεσης προεργασίας ή /και αποκατάστασης , (πριν ή/και μετά από κάθε εφαρμογή),  με τον απαιτούμενο Επαγγελματικό Εξοπλισμό των Bio –εφαρμογών,  με την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην σημερινή εποχή, κρίνεται απαραίτητη.

Η Διασφαλισμένη Ποιότητα από Βεβαιωμένες εφαρμογές ,αποτελεί τις βάσεις μιας ‘’Ασπίδας προστασίας ’’ . Η εφαρμογή αποκατάστασης γίνεται από μια Πλήρη Bio- απορρύπανση με αναζωογόνηση (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) , σε συνδυασμό με την  ‘‘περιβαλλοντολογική Bio Εξυγίανση’’,για την απομάκρυνση οργανικών πτητικών ουσιών κατά 99,98%. – (χωρίς ρύπους Ε.Ο.Δ.Υ.) –   αλλά και μια με την επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) , Bio–Disinfection με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης –χωρίς υπολειμματικότητα- άλλα και χωρίς την χρήση χημικών.

Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’ για την εξάλειψη των προβλημάτων της εναέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων.

Το τμήμα του BioSanitizers για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, έχει υιοθέτηση μια εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση τηρώντας τις διαδικασίες ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ -με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για την αποδοτικότερη χρήση των εφαρμοσμένων εναλλακτικών λύσεων

Με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για τις Bio-απολυμαντικές εφαρμογές μπορεί και  παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικά ευέλικτες λύσεις, εφαρμόζοντας με απόλυτη ασφάλεια τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα. δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη.

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” , επενδύουμε στην ανάπτυξη μέσω της επίτευξης μιας  συνεχούς βελτίωσης.  Με κίνητρο την εξέλιξη ενός ποιοτικά άρτιου αποτελέσματος στην προαγωγή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, σε ένα ποιο ‘’καθαρό & υγιεινό περιβάλλον ’’, συμβάλλοντας έτσι στο να προλάβουμε ή να μετριάσουμε σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους.

Προσοχή:  Αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, άλλα και για τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα που απαιτούνται, – έχω αναλυτικά αναπτύξει –με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών, άλλα και στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 στο Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε Εσωτερικούς Χώρους ,σε συνεργασία με Εκπαιδευτές Καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Επαγγελματίες. (Ειδικός Ιατρός Εργασίας , Υγιεινολόγος, Χημικός, Γεωπόνος, Ειδικός στον Τουρισμό και Φιλοξενία (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.). Με τους συμμετέχοντες  Εφαρμοστές του Bio-Exterminating Services  της  Klintec.Net  λόγο των καταστάσεων  αναβολής του σεμιναρίου αναπτύξαμε- εξ αποστάσεως – το επίκαιρο θέμα: Η πρόληψη ενάντια στις «Πολλαπλές πηγές του κακού».

Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;

Για όλους μας  έννοια της ποιότητας δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας. Η δε επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, για τα μέτρα καθαρισμού και ολοκληρωμένης απολύμανσης  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, όπου η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για τους ιούς κατά 99,99%), το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών. Διότι  με την Ασφαλή Υγιεινή των χώρων κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ‘’παίζει ΄΄,   παρουσιάζοντας μεθόδους ως ’’ καινοτόμα τεχνική’’, μόνο με την ξηρή εκνέφωση για ολοκληρωμένη ”απολύμανση στρωμάτων και δωματίων” μειώνοντας το παθογόνο φορτίο στο 99,9%, η/ και μεθόδους με όζονιστές για απολύμανση έως 98,99% των επιφανειών και του αέρα.

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι στα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος ( Ozone – O3Bio–Disinfection,  με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσηςχωρίς υπολειμματικότητα άλλα και χωρίς την χρήση χημικών, θα πρέπει να είναι και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες, Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,), να έχουν εκτός το σήμα CE και το “IMQ” σύμφωνα και με τις ποιο αυστηρές Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με το όζον (EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65 Test. Οι συσκευές και τα συστήματα παράγωγης όζοντος , παράγουν Καθαρό Όζον  από Καθαρό Οξυγόνο, όπως οι πατενταρισμένες συσκευές και συστήματα απολύμανσης  Wall Eco τηςEvergreen Tecno Plants  s.r.l

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα κλπ δεν Απολυμαίνονται.

Τύποι βιοκτόνων απολυμαντικών

Επιλογές εφαρμογών απολύμανσης  :  

Επιλογές εφαρμογών για Πρόληψη λεγεωνέλλας:

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Η KlinTec χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων για να ελέγξει τη λειτουργικότητα των προϊόντων που σας προτείνει . Οι αγοραστές των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες σχετικά με τα πιθανά οφέλη από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Οι αγοραστές θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν όλες τις εύλογες προφυλάξεις ασφαλείας για να αποτρέψουν τη μετάδοση παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2. Δεν μπορείτε να βασίζονται μόνο στα μεμονωμένα  προϊόντα που σας προτείνουμε για να μειώσετε ή να αποτρέψουν τη διάδοσή του.

Είναι σημαντικό να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων ( ECDC ), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( CDC).

Ποτέ δεν πρέπει ξεχνούν  το να συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τις κανονικές αποστάσεις, την υγιεινή των χεριών, του ‘’εθιμοτυπικού’’ βήχα-φτερνίσματος άλλα και τη χρήση μονής ή/και διπλής μάσκας προσώπου.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.