Sterial

Sterial Premium & Professional Air Purifier

Η Ολοκλήρωση μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης. 

Συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής.

Η τεχνολογία ‘’ τριπλού φραγμού ’’ σε ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης αναβαθμίζει τη  εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετάστην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας.

Γιατί, την  καθαρότητα του αέρα δεν  την  βλέπουμε την αισθανόμαστε !

Οι άνθρωποι σήμερα ζούνε και εργάζονται με σκοπό να δημιουργήσουν συνθήκες  για να βελτιστοποιείται η ποιότητα της ζωής τους, σε όλους τους τομείς. Τα νέα δεδομένα , λόγο και των καταστάσεων,  για τον σημερινό σύγχρονο τρόπο στην ποιότητα ζωής τους –το «ευ ζην» – δημιουργούν έννοιες που πρέπει να αποκτούν νέες διαστάσεις ‘’ποιότητας’’.

Ομολογουμένως αυτός ο ‘’πολυδιάστατος’’ όρος (ποιότητα), έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας προκαλώντας αναστάτωση, απορίες, σύγχυση, ανησυχία, συζητήσεις αλλά και διαφωνίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευέλικτες καινοτομίες  για τις σημερινές  συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής , με την απόλυτη έννοια στην καθημερινότητα μας  για την ευρύτερη έννοια της υγείας,  με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Η απάντηση είναι προφανής, διότι προηγείται μια ποικιλία μεθόδων ενός ολοκληρωμένου προγράμματος  καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου πριν από την εκ νέου χρήση του. Οι διεξοδικές δοκιμές και αναλύσεις για την αποτελεσματικότητα της ποικιλίας των μεθόδων ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς , αναβαθμίζει την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας τους.

Η εφαρμογή ολοκληρωμένων ‘ περιβαλλοντικών μέτρων Bio – εξυγίανσης ’’(Green Decontamination) , για την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , μπορούν να γίνουν από καινοτόμους συσκευές καθαρισμού και δραστικής μείωσης μικροβιακού και ιικού φορτίου του αέρα, κατάλληλες για χρήση σε κάθε κλειστό χώρο όπου συγχρωτίζονται ομάδες ατόμων.

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι για  τους κίνδυνους που μπορεί να προκύψουν –εντός του χώρου εφαρμογών – αν δεν γίνει πλήρη αποκατάσταση του πριν από την εκ νέου χρήση του , πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ‘’κοινωνικά ευάλωτα’’ άτομα .

Καινοτόμες Συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’.

 • Αυτή η καινοτόμος συσκευή -Ελληνικής επινόησης και κατασκευής,-  λειτουργεί με την υψηλή διηθητικότητα της τεχνολογίας ‘’ τριπλού φραγμού ’’ ως πρωτοπόρος μέριμνα ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’, από αερομεταφερόμενες και διασταυρούμενες μολύνσεις,  ήρθε ως επιτακτική ανάγκη για να υπερκαλύψει πλήρως ακόμα και τις ανάγκες  του κάθε υποχόνδριου με την καθαριότητα  -φιλοξενούμενου -επισκέπτη – είτε είναι επιβαίνων στα Μ.Μ.Μ. ή στο τουριστικό  λεωφορείο, ξενοδοχείο.
 • Συμπληρώνει την αναβαθμισμένη εξέλιξη του πριν ή /και του μετά της ‘’Περιβαλλοντικής  Εξυγίανσης’’ , για την συνεχιζόμενη εξασφάλιση της υψηλής καθαρότητας , ακόμα και μετά την όποια απολύμανση –αποστείρωση , σε χώρους που καταλαμβάνονται από  άτομα.
 • Συμβάλει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων  του Ελληνικού Τουρισμού και τον στρατηγικό ρόλο της Φιλοξενίας και την ανασυγκρότηση της χώρας, -µε διαφανή τρόπο –ατενίζοντας την πλήρη προστασία της Υγειονομικής Εξασφάλισης  με διασφαλισμένη την αποτελεσματικότητα στο υψηλότερο  επίπεδο για διαμονή στα  Green and Clean Rooms,  μιας και το κάθε ταξίδι των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, πρέπει να εξετάζεται πλέον από την προέλευση έως τον προορισμό και την επιστροφή του.
 • Καλύπτει πλήρως και από τους  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση,  για την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους  εσωτερικούς χώρους. ( Επισήμανση από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο  για τις συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ ) . Επιπλέον εφόσον θα λειτουργούν για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ , πρέπει να καλύπτουν  και τις έκτακτες ανάγκες των επιδημιολογικών δεδομένων,  σε προγράμματα Υγειονομικών Πρωτοκόλλων (Πρόληψης- Προστασίας – Αντιμετώπισης με δράσεις  Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας) αποφεύγοντας  κάθε διασπορά – διασταυρούμενη επιμόλυνση.
 • Μειώνει επιπλέον τους χρόνους παράδοσης των εσωτερικών χώρων στα Μ.Μ.Μ στην περίοδο εκτός λειτουργιάς, αλλά και την χρήση χημικών , πάντα με την ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση  και την πλήρη αποκατάσταση πριν την εκ νέου χρήση τους.
 • Αναβαθμίζει πλήρως την Υγειονομική Εξασφάλιση στον τομέα φιλοξενίας με τα Green and Clean Rooms καλύπτοντας ταχύτατη και αποτελεσματικά την μείωση του μικροβιακού φορτίου (βακτήρια, ιοί, μύκητες,) του αέρα,  με τις Πιστοποιήσεις του , μειώνει τους χρόνους παράδοσης ,την χρήση χημικών, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει και την πλήρη αποκατάσταση των χώρων πριν την εκ νέου χρήση τους.
 • Οι φορητές μονάδες είναι εξαιρετικά αποδοτικές ως συστήματα ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ σε κλειστούς χώρους,  όπου εκτός από την αφαίρεση των αερομεταφερόμενων παθογόνων και των ρύπων, καλύπτουν πλήρως και την  δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση από τα περιττώματα των ακάρεων , μετά την υποχρεωτική εφαρμογή καθαρισμού στρωμάτων στα ξενοδοχεία.
 • Με την αναβαθμισμένη εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας, μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης- εστιών και λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις διαβίωσης ηλικιωμένων ή /και σε  χώρους υψηλών απαιτήσεων, εγκαταστάσεις και χώρους αναμονής.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφαρμογές  Υγειονομικής Εξασφάλισης  χρειάζονται όλοι οι εσωτερικοί χώροι εργασίας δημόσιου ή/και ιδιωτικού  τομέα , οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των ,επαγγελματικοί χώροι υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  σπιτιών, κλπ.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Η KlinTec χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων για να ελέγξει τη λειτουργικότητα των προϊόντων που σας προτείνει . Οι αγοραστές των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες σχετικά με τα πιθανά οφέλη από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Οι αγοραστές θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν όλες τις εύλογες προφυλάξεις ασφαλείας για να αποτρέψουν τη μετάδοση παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2. Δεν μπορείτε να βασίζονται μόνο στα μεμονωμένα  προϊόντα που σας προτείνουμε για να μειώσετε ή να αποτρέψουν τη διάδοσή του.

Είναι σημαντικό να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων ( ECDC ), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( CDC).

Ποτέ δεν πρέπει ξεχνούν  το να συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τις κανονικές αποστάσεις, την υγιεινή των χεριών, του ‘’εθιμοτυπικού’’ βήχα-φτερνίσματος άλλα και τη χρήση μονής ή/και διπλής μάσκας προσώπου.

“Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των μικρόβιων (βακτήρια, ιοί, μύκητες,) στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο  κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’  παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρου.

Sterial Premium Air Purifier II

Περιορισμός του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Anti-Infection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Πληροφορίες με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Πηγή: https://klintec.gr/sterial-professional-air/

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

 1. Περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ το ανάγνωσμα.!!
 2. Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης αναδεικνύει την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των χώρων.
 3. Εξατομικευμένη διαχειριστική αναβάθμιση καθαρότητας με ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’
 4. Επιτακτική ανάγκη η συνέχιση της Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης λόγο υπαρκτών κινδύνων!!
 5. Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!!
 6. Υποχρεωτικές οι αναβαθμίσεις για την υγειονομική μας εξασφάλιση.!!
 7. Αναδεικνύονται τα κοινά σημεία καθαριότητας – απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης.
 8. Διορθωτικές αλλαγές στην ανοιξιάτικη καθαριότητα .!!
 9. Τα μικροβιωματικά του εσωτερικού περιβάλλοντος και οι συνεχείς απολυμάνσεις !!
 10. Αναζητούνται νέα αποτελεσματικά μέτρα απολύμανσης με μηδενική υπολειμματικότητα.