Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης αναδεικνύει την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των χώρων.

Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης αναδεικνύει την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των χώρων.

Όταν οι επιστήμονες έχουν τις ανησυχίες τους, γιατί κανείς δεν το ξέρει ακόμα τι θα γίνει με τις μεταλλάξεις,  την αλλαγή της κάθε εποχής, τι χαρακτηριστικά θα σχηματίσει αν υπάρξει επόμενο κύμα, είναι λόγοι που πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.

Έχουν πραγματοποιήσει πλήρεις αξιολογήσεις –και συνεχίζουν -για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τον ”δυνητικά ’’ άγνωστο SARS-CoV-2’’ ,  για το προσωπικό, τους πελάτες και τους συνεργάτες , σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον  (ΕΟΔΥ ), τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα ( CDC).

Επιτακτική ανάγκη  και η ενημέρωση που ξεκινά από την  συνέχιση της  Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης  αναδεικνύοντας το γιατί οι εφαρμοστές των απολυμάνσεων  πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  μαζί με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία .

 Κακή απορρύπανση = Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση

Αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα και εφαρμογή  περιβαλλοντικής εξυγίανσης ,δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων κατ΄ όγκο,  – με οποιανδήποτε μέθοδο . Ποιος όμως  ‘’Ρυπαίνων θα Πληρώνει’’ για την δευτερογενή ρύπανση (επιμόλυνση) όταν δεν γίνεται πλήρης αποκατάσταση από τα ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών;

  • Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμων, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλης (υποκαπνισμό)  δεν συνίστανται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.)  λόγο διασποράς .  
  • Υπάρχουν όμως εφαρμογές αυτών των μεθόδων (ψεκασμού,εκνέφωσης,κ.λ.π. )που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’ σε ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ και όχι για απολύμανση. Όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το ”δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , άλλα και για περισσότερη εξασφάλιση στη Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , εξασφαλίζοντας  πάντα την πλήρη αποκατάσταση πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).
  • Τα μηχανήματα παράγωγης ατμού για  μεμονωμένη εφαρμογή (Ατμιστές) δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης Οι  ‘’ Ατοξικές Μέθοδοι’’  με την χρήση ατμού,  πρέπει να βαδίζουν πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των προς εφαρμογή  αντικειμένων. Ως μέθοδος ορίζεται ή σειρά συντονισμένων διαδικασιών όπου διαφορετική είναι η έννοια στο ΄΄ Μη τοξικό Υλικό’’  εν συγκρίσει με την έννοια της ‘’ Μη τοξικής μεθόδου’’ .
  • Οι συσκευές ‘‘αποστείρωσης’’ του αέρα και επιφανειών με την τεχνολογία UVC (υπεριώδους ακτινοβολίας) Τεχνητά παραγόμενο UVC μπορεί να σκοτώσει μικροοργανισμούς και οι επιστήμονες πειραματίζονται με τη χρήση μιας συμπυκνωμένης μορφής UVC για την απολύμανση επιφανειών που έχουν μολυνθεί με COVID-19.  Μπορεί οι συσκευές τεχνολογίας UVC  μετά από την καθαριότητα και την εφαρμογή  περιβαλλοντικής εξυγίανσης –να αποδίδουν μια επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης, για μείωση του μολυσματικού φορτιού (συμπληρωματικά) ως διαδικασία χωρίς χημικά. Για την βέλτιστη απόδοση τους όμως θα πρέπει να υπάρχει η απαιτείταια συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις όπως , πχ η ένταση λάμπας UVC, ο χρόνος έκθεσης με το στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η συνολική έκταση που θα απολυμανθεί, ο σεβασμός σ την υγεία των χρηστών της. Λόγοι που προτείνουν για την ολοκλήρωση  εφαρμογή ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης ’’ , κλπ. Προσοχή στις ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’  διότι προτρέπουν σε έκθεση με συνεχή απολύμανση( χωρίς την παρουσία ζωντανών οργανισμών ) Η αναφορά και μόνο, προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία – ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010-(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ,κλπ.
  • Ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα  παράγωγης Όζοντος για κλειστούς χώρους. Θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) και  CE,κλπ. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις εφαρμογές αποκατάστασης  με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  θα πρέπει να  εγγυώνται  την παραγωγή Καθαρού Όζοντος από καθαρό οξυγόνο και κατόπιν την μετατροπή του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) προσφέροντας  καθαρότητα (διαύγεια).
  • Η ανάπτυξη αυτών των ευφυών συστημάτων –πολλαπλής εξασφάλισης- πρέπει να ακολουθεί διατάξεις και πρότυπα βασιζόμενα στην ενεργοποιημένη αποδοτικότητα  κατ΄ όγκο,  χωρίς υπολειμματικότητα , για μια ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης μετά τις εφαρμογές ( χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης  Ε.Ο.Δ.Υ ) και  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ είναι γνωστή για την συνήθη πρακτική εδώ και χρόνια σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο – ως Φυσική εναλλακτική λύση – για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύοντας  τις πολλαπλές  εφαρμογές της –εξ’ ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)-, στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.

  • Υπάρχουν αναφορές όπου η πανδημία Covid 19, ήρθε να αναδείξει τη σημασία της δημιουργίας ποιοτικού εσωτερικού αέρα. Είμαι υποστηρικτής αυτού του σκεπτικού, όταν όμως ο καταναλωτής γνωρίζει ότι, π.χ ένας μηχανισμός αμφίδρομης ροής επί τοίχου που εναλλάσσει τον αέρα από μόνος ή/και όποια εναλλακτική μέθοδος υψηλής απόδοσης ελέγχου  με ηλεκτροστατική φίλτρανση  – χωρίς την δημιουργία δευτερογενούς ρύπανσης – κατά όγκο (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ και  καθαριότητας ενός χώρου .

Οι ευέλικτες καινοτόμες συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ είναι ένα ‘’σύνεργο εργαλείο εξοπλισμού’’ που χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις για  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, την δευτερογενή ρύπανση, άλλα και διασταυρούμενες μολύνσεις –επιμολύνσεις, συνεισφέροντας σύγχρονος  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

  • Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 ),  στα Σχολεία , ζητώντας  να παραλάβει και τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων .
  • Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι μεν υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ. Επιπλέον δε θα πρέπει να γνωρίζουν  για την  ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα με βάση την εγκύκλιο  ( χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης Ε.Ο.Δ.Υ: ) , αλλά και την επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη”   για την απολύμανση και την αποκατάσταση των χώρων πριν την παράδοση. Είναι  εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, μειώνοντας έως και τα 5/6 τις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.

Οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ κοστίζουν ακριβά !!!.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/η-σοβαρότητα-της…μόλυνσης-αναδεικ/ ‎