Τελικά τι συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τις απολυμάνσεις;

Τελικά τι συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τις  απολυμάνσεις;

Απολύμανση: H αιτιολογημένη κατασταλτική απολύμανση  πρέπει να τεκμηριώνεται –αποδεδειγμένα – για τον λόγο που πρέπει να γίνει , (π.χ. σε περίπτωση κρούσματος) σκοπεύοντας στην μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών στις επιφάνειες , ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος  μεταφοράς μικροβιακών μολύνσεων, κλπ.

Η απολύμανση έχει βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και γίνεται μετά από ενδελεχή καθαριότητα σε όλες τις επιφάνειες. Σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται  για  όλο τον όγκο m³ ενός  χώρου, με μηχανήματα αερομεταφερόμενης διάχυσης (π.χ. εκνέφωση ή διαδικασία ξήρανσης εκνέφωσης, καπνισμό ή/και νεφελοψεκασμό,) θα πρέπει να προηγηθεί  ‘’ περιβαλλοντική εξυγίανση’’, ώστε να υπάρχει καθαρότητα στον αέρα (διαύγεια) που θα μεταφέρει το απολυμαντικό υλικό για την απολύμανση των επιφανειών ,μέσω του αέρα .

Επόμενος ο όρος «προληπτική απολύμανση» -δεν ευσταθεί- διότι εκτός  του να αποτελεί μια στιγμιαία διεργασία , δεν αποκλείει καμία άμεση-επόμενη- μόλυνση,  με αποτέλεσμα ίσως η ‘’παραπλάνηση’’ της  ψευδαίσθησης για ’’ συνεχιζόμενη απολύμανση ’’ μπορεί και δημιουργήσει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια, εργαζόμενων ,επισκεπτών ,φιλοξενουμένων, ταξιδευτών, κλπ στους εσωτερικούς χώρους.,

Πόσο  επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Τα τελευταία χρόνια, με την αιτιολογία του περιορισμού του ιού, ως έκτακτη ανάγκη για την υγεία, χρησιμοποιήθηκαν-  συνεχίζονται ακόμα και τώρα–  μέθοδοι απολύμανσης , χωρίς αποκατάσταση των χωρών πριν την επαναχρησιμοποίηση τους, από τα ρυπογόνα ’’ χημικά κοκτέιλ’’, με τις συνακόλουθες επιβλαβείς επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον.

Αν και οι διαδικασίες καθαρισμού –απολύμανσης έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντας επαγγελματικού κινδύνου για άσθμα μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας ,οι εφαρμοστές –ιες πολύ συχνά υποτιμούν την έκθεσή τους ή ενδέχεται να ”στερούνται γνώσεων ” όπου σε πολλές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη πρόσθετοι παράγοντες.

Η έλλειψη των απαραίτητων προγραμμάτων κατάρτισης από τους εφαρμοστές , στο δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα άλλα και τους εργαζόμενους , σχετικά με τις πιθανές επιβλαβείς δραστικές ενώσεις από την μη ορθή χρήση των απολυμαντικών, θα μπορούσε να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις , ως προς την υγειονομική ασφάλειά τους. 

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού- απολύμανσης ,επισημαίνοντας την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), ώστε να εξαλείφονται  οι ”διαστρεβλώσεις”  και να διασφαλίζονται οι πολίτες από τις σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Συμπεριλαμβάνοντας την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) και την  α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει, την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/ Β/23.06.2017) για αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, καλύπτει και το( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’,

Ωστόσο, μετά  και το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  Υπηρεσιών Απολύμανσης  (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) -( 81.29.11.03. Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας), μπορεί πλέον να προσδιοριστεί ποιοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης  (Αριθ. Οικ 2190/201/11-02-2004( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. Οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004)  όπου προσδιορίζεται με το ότι, κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Ένα φαινόμενο στο οποίο καλούμαστε  να… ‘’συμμορφωθούμε’’ απαξάπαντες.

Δυστυχώς  τέτοια φαινόμενα , λανθασμένης αντίληψης –παρανόησης –  απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  όλων των πολιτών, υπήρχαν αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν παντού .Το γιατί δεν έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, όταν από την πολιτεία η νομοθεσία για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ,ως προς την υγειονομική ασφάλειά των πολιτών, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. 

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Συμβουλευτικές- Επιθεωρήσεις Υπηρεσιών Ελέγχων : Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον την χρησιμότητα ενός  συνεργαζόμενου Συμβούλου –Επιθεωρητή- Υγιεινής (Υγιεινολόγου) για την  αντιμετώπιση των προβλημάτων υγιεινής στην καθημερινότητας μας .Το κόστος αμοιβής ενός συνεργαζόμενου  Υγειονομικά υπεύθυνου Συμβούλου για τις εφαρμογές των Πιστοποιημένων εφαρμοστών σε Επιτόπιους Καθαρισμούς -Απολυμάνσεις, Υπηρεσίες Facility Cleaning Services, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , Housekeeping, σε ξενοδοχεία, κέντρα φιλοξενίας –αποκατάστασης, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , είναι πολύ μικρότερο από μια επιθεώρηση έλεγχου.

Πιστοποιημένοι Εφαρμοστές: Άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους , με Πιστοποιημένη εκπαίδευση διαχείρισης στον καθαρισμό- απολύμανση όλων των χώρων .Με τεκμηριωμένες διαδικασίες που εκτελούν για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), άλλα και για τα Προγράμματα ‘’Σύμπραξης’’ 24/90 της  Προληπτικής υγιεινής για την διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms, τηρούμενων πλήρως των οριζόμενα μέτρων στην ισχύουσα νομοθεσία.

Με αφορμή τις Οδηγίες για το προσωπικό καθαριότητας των ξενοδοχείων   για την Ευλογιά των πιθήκων (Monkeypox)  και την αναφορά σε  χαλιά, κουρτίνες και άλλα έπιπλα που καλύπτονται με ύφασμα μπορούν να καθαρισθούν με ατμό , τα δε προστατευτικά καλύμματα στρωμάτων εμποτισμένα με βιολογικά υγρά/εκκρίσεις δεν επαναχρησιμοποιούνται και τα εμποτισμένα στρώματα με βιολογικά υγρά/εκκρίσεις τυλίγονται, σφραγίζονται και αποστέλλονται για αποτέφρωση, σας αναφέρω ότι .

Οι  ειδικές “ομάδες κρούσης” επεμβαίνουν και εφαρμόζουν προγράμματα με μεθόδους  μέσα από το σχέδιο εφαρμογών ‘’τεσσάρων σημείων’’,  οπού συμπεριλαμβάνεται και η Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Καθαρισμού Απολύμανσης (μοκετών – χαλιών) .  Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα των  ειδικών στη διασφάλιση των εσωτερικών χωρών , όταν  μέσω των διαδικασιών υλοποιούνται παροχές σύγχρονων υπηρεσιών καθαρισμού -απολύμανσης υψηλής ποιότητας.

Εκπαιδευτικές ημερίδες: Για υγειονομικά υπευθύνους επιστήμονες σε φορείς , ( Δήμους, Πανεπιστημιακούς και Εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικές ή δημόσιες υπηρεσίες,  δημόσιου ή/και ιδιωτικού δικαίου, κλπ) ώστε όταν διενεργούνται διαγωνισμοί ή /και απευθείας αναθέσεις για καθαρισμό-απολύμανση, οι υπογράφοντες να γνωρίζουν  το τι πρέπει να αναφέρετε στις τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι:

 • δεν μπορεί να αναφέρεται ότι ‘’τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την Απολύμανση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, , η δε εφαρμογή του νεφελοψεκασμού μέσω του ειδικού μηχανήματος  θερμικής εκνέφωσης ULV (fogger) κλπ’’ με προσχήματα «μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό ,
 • δεν μπορεί να γίνετε εφαρμογή ‘’απολύμανσης’’ σε κατοικημένη περιοχή  με ανύπαρκτες Άδειες από το ΥΠ.Α.Α.Τ ,
 • να αναφέρονται απολυμαντικά υγρά ταχείας ή βραδείας δράσης όταν ένα απολυμαντικό προϊόν διακρίνεται από το Τύπο Προϊόντος και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί με ισχυρισμούς (πχ για τη δράση του) που δεν έχουν εγκριθεί (εγκρίνονται μετά από αξιολόγηση) και περιληφθεί στην άδεια κυκλοφορίας του από τον ΕΟΦ, κλπ.
 • δεν μπορεί να γίνετε απολύμανση σε χημικές τουαλέτες μόνο με την χρίση ‘’πιεστικού με νερό’’ είτε για τις λαϊκές, τις αθλοπαιδιές ,αλλά και για τις Γαλάζιες σημαίες , κλπ.

Λόγοι  επιτακτικής ανάγκης η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τις εφαρμογές καθαρισμού – απολύμανσης , από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, κλπ

Εκπαιδευτικές ημερίδες: Για ενημέρωση – εκτός των άλλων- σε  επιθεωρητές  έλεγχου, άλλα και συζητήσεις ώστε να  τεθεί μεταβατικά ή/και άμεσα  σε εφαρμογή  ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης, ακόμα και σε απεντόμωσης -μυοκτονίας ,  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων .

Ενδεικτικά αναφέρω ότι :

 • θα γνωρίζουν , τι θα πρέπει να περιέχουν οι τεχνικές προδιαγραφές καθαρισμού – απολύμανσης, οι οποίες  θα έχουν συνταχτεί από τους  Σύμβουλους –Επιθεωρητές- Υγιεινής (Υγιεινολόγοι ) και  τις οποίες θα έχουν εγκρίνει και θα τις βρίσκουν σε κάθε έλεγχο στον φάκελο καθαρισμού – απολύμανσης .
 • πως δεν θα χάνουν χρόνο ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ” (σε σοβατεπί, ρωγμές τοίχων) κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην δημοσιά υγεία.
 • για τις αλλαγές – βάση νομοθεσίας – ως προς την εφαρμογή  των εγκυκλίων σε υγειονομικά πρωτόκολλα,  μετά και το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο , για  την ορθή χρήση της τεχνολογίας ως  την εξασφάλιση μιας υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των εργαζόμενων , επισκεπτών , φιλοξενουμένων, ταξιδευτών, κλπ

Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής με το Tablet απλά θα ‘’τσεκάρει’’.

Ερωτήματα που θέλουν επειγόντως  απαντήσεις:

 • Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες και όχι ‘’αυτεπάγγελτες ενέργειες’’,  σε προβαλλόμενες ‘’απολυμάνσεις’’ μεμονωμένων  εφαρμογών  «προληπτικής απολύμανσης»  με ψεκασμό ή/και νεφελοψεκασμό σε όλο τον όγκο ενός χώρου, όταν το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις ;
 • γιατί δεν γίνεται χρήση στους συνεχίζοντες – λόγο πανδημίας – του  α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει, άλλα και του Κανονισμού  528/2012/περί βιοκτόνων ,όπου υπάρχουν κυρώσεις (όπως στα περί καπνικών προϊόντων), όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας;
 • Γιατί θα πρέπει να γίνονται αθέμιτες ενέργειες, απέναντι σε επαγγελματίες των εφαρμογών καθαρισμού – απολύμανσης, όταν υπάρχει το (Αριθ. Οικ 2190/201/11-02-2004( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. Οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) ;
 • Γιατί θα πρέπει να γίνονται παραπλανητικές η/και καταχρηστικές ενέργειες απέναντι σε επαγγελματίες άλλα και πολίτες , όταν όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)  ;
 • Μήπως πρέπει να γίνει έρευνα ώστε να δοθούν απαντήσεις ,για το ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η ‘’Γνωμοδότηση’’ η οποία αναφέρει και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) με έμφαση πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια , δημιουργώντας  από τους ‘’διακινητές’’  τεράστια σύγχυση ίσως και  παραπλάνηση  εν καιρώ πανδημίας – ακόμα και για απολύμανση του αέρα-, όταν το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις ;
 • Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά ο όρος “απολύμανση”, για μία εφαρμογή αντιμετώπισης εντόμων με τον όρο “απεντόμωση”;

Μήπως τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα θα πρέπει να αρχίσουν έρευνες, με αντικείμενο  την διαχείριση του αέρα των εσωτερικών χωρών  την (μετά -Covid εποχή), ως καταγραφή, παρέμβαση ή/και προετοιμασία του  Ελληνικού πληθυσμού, με στόχο την πρόληψη, τη βελτίωση και τον περιορισμό των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία;

Το ευχάριστο είναι ότι δημιουργούνται όλο και νέες ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών ,  με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου και  εξειδικευμένο εξοπλισμό  για επιστημονικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένων μεθόδων  στην πράξη.

 Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, κρότωνες , σκόρος, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται.!!

Οι  ειδικές “ομάδες κρούσης” επεμβαίνουν  και μετά από κάθε εφαρμογή  Απεντόμωσης- Μυοκτονίας  σε εσωτερικούς χώρους, για πλήρη αποκατάστασηχωρίς υπολειμματικότητα ) ανά όγκο (m³). Λόγοι που στην συνεχιζόμενη ενημέρωση των ειδικών “ομάδων κρούσης” υπήρχαν ιδιαίτερες αναφορές στην ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’. Για τον περιορισμό του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους, έγινε ιδική αναφορά με επισημάνσεις στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή (Μ.Φ.Η.2022) άλλα και στην Προληπτική υγιεινή όπου για την διασφαλίζμενη  αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

Επιδημιολογική επιτήρηση μη ιογενών νοσημάτων που μεταδίδονται με κρότωνες ή ψύλλους (π.χ. μπορρελιώσεων, ρικετσιώσεων,  αναπλάσμωσης, ερλιχίωσης) Περισσότερη Ενημέρωση pdf

Φέρτε τη δύναμη της προληπτικής υγιεινής  στο Bio – περιβάλλον σας

Τα βιοστατικά προστατευτικά υλικά επιφανειών με την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα  τους και  την απενεργοποιητική – ανασταλτική – ανάπτυξη τους, οφείλουν την δράση τους  στον ‘’Μηχανικό τρόπο ’’ εξουδετέρωσης,  τόσο στα πορώδη όσο και μη πορώδη υλικά επιφανειών . Με την μακροχρόνια  αντιμικροβιακή τους δράση , η οποία μπορεί να διαρκέσει 60 έως και 90 ημέρες, μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην υγεία , μέσα από την διασφαλισμένη προστασία της  Προληπτικής Υγιεινής, για την μείωση των κίνδυνων εμφάνισης επιβλαβών μολυσματικών παραγόντων, όπως μικροοργανισμών, ιών, βακτηριδίων κλπ,

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Λήψη: Τελικά τι συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τις απολυμάνσεις ;

Πηγή :  https://klintec.gr/τελικά-τι-συνεχί…ρύβεται-πίσω-από/

New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης