Αποφορτιζόμαστε τους «βρώμικους θύλακες »και συμμετέχουμε στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’.

Αποφορτιζόμαστε τους «βρώμικους θύλακες »και συμμετέχουμε στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’.

Όταν για την αναβάθμιση του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος, υπήρξαν  ερωτήματα από τους καταναλωτές που χρειάζονταν μελέτη για να δοθούν απαντήσεις, σήμερα το άγνωστο του  Coronavirus θα πρέπει να οδηγήσει τους επαγγελματίες καθαριστές ταπήτων σε ένα ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ απέναντι από τις άγνωστες προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» άλλα και τους  άγνωστους κίνδυνους.

Ο στόχος της ενημέρωσης είναι η ανάδειξη της κατάστασης και το ‘’θετικό πρόσημο ’’ της διαφορετικότητας για την ‘’διαχρονική αξία ’’, όπου η κρίση μπορεί να αποδώσει τα ‘’παράπλευρα περιβαλλοντικά οφέλη’’ , ώστε μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων, όταν γίνεται σωστά και με προδιαγραφές, να δημιουργηθεί το ‘’συν’’ στην ανάπτυξη της σκέψης των καταναλωτών , για την μέγιστη προσπάθεια που καταβάλλεται από τους ενασχολούμενους με τον καθαρισμό των χαλιών,  παπλωμάτων, υφαντών,  ώστε να έχουν μια Υγιέστερη Διαβίωση, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Όπως κάθε χρόνο , πολύ δε περισσότερο φέτος –λόγο των καταστάσεων-  θα συνεχιστεί η προσπάθεια μας για την ανάδειξη μιας επαγγελματικής διαχείρισης του Βιο-περιβάλλοντος, με προγράμματα για την  προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών και εξοπλισμού, με στόχο την  προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής μέσα από  οικονομικά έξυπνες λύσεις για βελτίωση του τρόπου ζωής. Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σωστή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες τήρησης μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας ,  έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη ή και να περιορίσουμε ή και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενες ακόμα και από αιωρούμενους εσωτερικούς ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’

Ερωτήματα καταναλωτών :

Να τινάξω τα χαλιά; Να τα δώσω για πλύσιμο;

Τις κουρτίνες, τα παπλώματα και τα υφαντά;

Απάντηση: Αποφορτίζω τους εσωτερικούς χώρους από όλα τα παραπάνω.

Σκέψεις – Προτάσεις:  

Όταν ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του, τότε θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο –αυτή η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας – και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων,  τότε  πρέπει να φροντίσουμε  να  Βάλουμε ένα Συν + στην  προαγωγή της καθαριότητας και  υγιεινής των χωρών μας.

Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης μιας εξελιγμένης εναλλακτικής διαχείρισης τηρώντας τις διαδικασίες ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ –με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για την αποδοτικότερη χρήση των εφαρμοσμένων εναλλακτικών λύσεων.

Η πολυπλοκότητα ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος ,  μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφής  καλύπτοντας  όλες τις διαδικασίες των φάσεων παραγωγικής επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο , εξυπηρετώντας την ασφάλεια  καταναλωτή και φορέα που το εφαρμόζει.

Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας , η απομάκρυνση του “μικροβιακού φορτίου”  μαζί με τον ασφαλή τρόπο για την καθοριστική συμμετοχή στη μείωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά του , θα δώσουν μια ‘’ανακούφιση’’ στους καταναλωτές.

Έτσι οι Επαγγελματίες καθαριστές ταπήτων θα πρέπει να εφαρμόζουν κάποιο σύστημα Ιχνηλασιμότητας (Traceability), αφενός μεν να λυθεί η πολυπλοκότητα στην διαφάνεια για τον έλεγχο εφαρμοστικότητας, αφετέρου δε με την διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα, θα λειτουργήσει ως μία βασική επιχειρηματική διαδικασία διαχείρισης ποιότητας για την ασφάλεια των καταναλωτών . Οι αποκλίσεις των τιμών θα γινουν μικρότερες, ή δε ζήτηση από τους καταναλωτές μεγαλύτερη, αφού η διασφάλιση της ποιότητας θα τους προσέφερε ακόμα περισσότερη προστασία από την επικίνδυνη επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων.

Οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να τηρούν τα ποιο αυστηρά προγράμματα  διαδικασιών ,άλλα και με πρωτοκολλά εφαρμογών καθαριότητας, αποκατάστασης και απολύμανσης για κάθε χαλί , μαζί με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας  , ώστε να εξασφαλίζουν την ασφαλή παράδοση των χαλιών στους καταναλωτές χωρίς ‘’επιμολυσμένο περιβάλλον’’ , άλλα και χωρίς φθορές, κλπ

Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στην υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτσι  ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο αποδεκτά τρόπο η κάθε αντιμετώπιση χωρίς εποπτικά μέτρα ελέγχου, για την βελτίωση των συνθηκών προστασίας της Υγείας των καταναλωτών.

Τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα που πρέπει να τηρούνται Αυστηρά οι  Κανονισμοί & η Ορθή Χρήση τους.

Είναι πιθανή η επιβίωση του κορωνοϊού SARS–CoV-2  ιού στον περιβάλλοντα χώρο των χαλιών ;

 Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS–CoV-2  να είναι  λιπόφιλος, με την τάση να ενώνεται με το λίπος είτε αυτό προέρχεται από το δέρμα μας, είτε από μια λιπαρή επιφάνεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής του ιού πάνω στο δέρμα καταρχήν, αλλά και στις επιφάνειες  αφού έχουν δημιουργηθεί ισχυρές ελκτικές δυνάμεις μεταξύ τους .κλπ

Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης και των των χαλιών. Γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό (Ενδελεχή απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) ως απαραίτητη ενέργεια πριν την κάθε πλύσιμο και απολύμανση.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώνει σε επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και τον τύπο της επιφάνειας (μέταλλο, ξύλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α.).

Η συμπεριφορά των ιών σε «βρώμικες επιφάνειες» , είναι γνωστή από το παρελθόν. Τα χαλιά ως «βρώμικοι θύλακες » συγκεντρώνουν έκτος των άλλων ‘’αιωρούμενους λιπαρούς ρύπους’’  άλλα ίσως και τις ‘’ λιπόφιλες στοιβάδες’’ από κύτταρα, όπου δεν έχει αποκλειστεί ακόμα η επιβίωση του, μιας και στα χαλιά υπάρχει (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, κ.α.).

Παρόλο με τις ανοιξιάτικες αλλεργίες υπάρχει το φτέρνισμα, ακόμα και με την ‘‘ανοιξιάτικη καθαριότητα’’  δεν έχουν  όμως “συμπτώματα πυρετού”, οι δε ενδείξεις  παραμένουν ακόμα ασαφείς κατά πόσο ο νέος κοροναϊος θα ‘’απομακρυνθεί’’ κατά τους θερμότερους μήνες.

Πρέπει όλοι ως καταναλωτές να εμπεδώσουμε πως όσοι ενασχολούνται με την καθαριότητα , επιβάλλεται να δρουν χωρίς επαφή ως ‘’τονόμετρα  αέρος ”  έτσι ώστε να μην μολύνονται οι ίδιοι ,αλλά και χωρίς να μολύνουν και τους άλλους.

Καταναλωτές :

1) Βάζετε τα χαλιά σας σε νάιλον θήκες και καλείται τον Επαγγελματία καθαριστή ταπήτων.

2) Αν υπάρχει αποδεδειγμένα μόλυνση βάζετε επισήμανση στο χαλί και ενημερώνετε από πριν για την –ειδική παραλαβή –των χαλιών .

3) Λόγου της ύπαρξης  χρονοκαθυστέρησης για την παραλαβή, βγάλτε τα χαλιά έξω την ημέρα ή/και ώρα της παραλαβής.

4) Στο δελτίο παραλαβής θα αναγράφεται ότι θα παραλάβετε και Βεβαίωση εργασιών για την απολύμανση των χαλιών σας .

Δεν πρέπει όμως να αγνοείται η εκτεταμένη προεργασία ώστε να λαμβάνονται τα ανάλογα μετρά προστασίας της υγείας, εφαρμοστών και καταναλωτών ,της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος.

Επαγγελματίας καθαριστής ταπήτων:

 • Με την επικοινωνία για την παραλαβή των χαλιών ,ζητάμε πληροφορίες για μολυσμένα χαλιά και αν έχει γίνει απολύμανση στο χώρος. Το υλικό αναγράφεται στην βεβαίωση . ( Πολλές ‘’προληπτικές απολυμάνσεις’’ έχουν γίνει και με λευκαντικούς παράγοντες που δεν μπορούν να αποκλειστούν προβλήματα – με την επιπρόσθετη υγρασία– στο χαλί, κλπ ).
 • Κατά την παραλαβή λαμβάνουμε  μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής και ποτέ δεν ξεχνάμε  να πλένουμε σωστά τα χέρια μας.  Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.
 • Χρήση απολυμαντικού στο χαλί για συμμετοχή στη μείωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά ‘’μολυσματικού φορτίου’’, κατά την μεταφορά από τον χώρο παραλαβής στο αυτοκίνητο ,είναι σημαντική και συμβάλει πολλαπλά.
 • Η εισαγωγή στους ‘’ξεχωριστούς’’ αποθηκευτικούς χώρους για τα χαλιά με «βρώμικους θύλακες » θα πρέπει να προσέρχονται μετά την υποχρεωτική απορρύπανση τους. Επιπλέον χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) για απολύμανση στον καθημερινό όγκο παραλαβής των  χαλιών,  βοηθά  στη συμμετοχή για  την μείωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά ‘’μολυσματικού φορτίου’’ και συμβάλει πολλαπλά.

Προσοχή στις μεθόδους και τον εξοπλισμό για την ασφαλή απορρύπανση των χαλιών (ακόμα και των ποιο ευαίσθητων). Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων, (Οδηγίες και μέτρα πρόληψης που ανάρτησε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε εργασιακούς χώρους) χρησιμοποιούμε εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές εναρμονισμένες στην εξωστρέφεια του σήμερα, με συστήματα τινάγματος για να κατακρατούν περίπου το 99,97% των ‘‘ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων’’.  Υπάρχουν τρεις τρόποι απορρύπανσης των χαλιών,  άλλα για κάποιους απ΄ αυτούς  χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, είτε στη ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων είτε στις  φθορές ή/και καταστροφές των χαλιών.

 • Λόγο του ότι τα χαλιά πλένονται με νερά σε ’’θερμοκρασία περιβάλλοντος’’ χρειάζεται περισσότερη τριβή με απορρυπαντικά και κάλο ξέβγαλμα και απολύμανση με  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. υλικά , που να μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους των χαλιών.
 • Προσοχή δεν προμηθευόσαστε μόνο τα απολυμαντικά, χρειάζεται και τεχνική μελέτη, για τις μεθόδους και τρόπους εφαρμογής, έτσι ώστε όταν θα γίνει ένας έλεγχος ‘’ιχνηλασιμότητας’’, θα μπορεί να διαπιστωθεί αν ελήφθησαν όλα τα μέτρα για την ολοκληρωμένη εφαρμογή απολύμανσης των χαλιών.

Για τα επιβαρυμένα χαλιά συμπεριφερόμαστε όπως  στα χαλιά ‘’έκτακτων αναγκών’’, διότι η  μικροβιακή και βακτηριακή δραστηριότητα υπήρχε και από πριν, είτε  με τα επικίνδυνα και ανθεκτικά «σπιτικά» βακτήρια, άλλα και το μυστηριώδες μικρόβιο που εξαπλώνεται «αθόρυβα» σε όλο τον κόσμο.

Πρέπει να συμβάλουμε ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, καθώς η επιλογή της μεθόδου για την εφαρμογή μαζί με την χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο αποκατάστασης των χαλιών, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών ή/και καταστροφής των.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται  στους χρηστέςεπαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού, διότι κανένας τρόπος απολύμανσης του ανακτημένου νερού δεν αντικαθιστά το σύνολο της ολοκληρωμένης απολύμανσης των χαλιών.

Η εγγυημένη ποιότητα λοιπόν μέσα από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θέτει εκτός τους ‘‘εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.

Πριν από χρόνια αναφερόμουν στην Επιτακτική Ανάγκη για Επαγγελματικό Καθαρισμό Χαλιών και Ινωδών Επιφανειών, άλλα και συνεχίζω να αναφέρω στους  Tapitokatharistes.net ,για τις Βέλτιστες Πρακτικές και την  Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού.

Με βάση τον αναλυτικό πίνακα για την  Κοστολόγηση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χαλιών (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2011) ,  όπου αναφέρετε  ότι , για τους καταναλωτές μια ‘’λογική τιμή’’ θα ήταν περίπου 6,07 €/τ.μ,, θα προσπαθήσω με το παράδειγμα του αντίστοιχου πίνακα με την Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού των χαλιών ανά m²,  έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό το  κόστος  και  οι καταναλωτές να γνωρίζουν  περίπου τι συμπεριλαμβάνει το πλύσιμο και φύλαξη μεταξύ 2,42 €/τ.μ., 3,12 €/τ.μ., 3,90€/τ.μ. , 4,50€/τ.μ., αλλά και  5,95 €/τ.μ., 6,50 €/τ.μ. , 6,85€/τ.μ.κλπ,και να συγκρίνουν τις υπηρεσίες , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες παράπλευρες ‘’απώλειες’’ , από αρνητικά αποτελέσματα.

Αναφέρω ότι μετά από μια πρώτη έρευνα και κοστολόγηση, το επιπλέον κόστος λόγο Coronavirus ανέρχεται από 0,85€/τ.μ με 1,25€/τ.μ ( δεν συμπεριλαμβάνει  φορολογικές επιβαρύνσεις )

Έτσι λοιπόν οι καταναλωτές θα αναθεωρήσουν το σκεπτικό, ότι η επιχείρηση που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,  είναι η επιχείρηση που πρέπει να συνεργασθούν για τον αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο καθαρισμού  των χαλιών τους.

Υ.Γ : α) Για την λύση στο πρόβλημα της προμήθειας – καθώς είτε είναι δύσκολη ή ανέφικτη η εύρεσή τους, (Μάσκες, Φόρμες, Γάντια ,Γυαλιά, κλπ) υπάρχει Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

β) Για επιτόπιες εφαρμογές (εσωτερικοί χώροι) για μοκέτες από τοίχο σε τοίχο, σαλόνια στρώματα στο επόμενο άρθρο.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/αποφορτιζόμαστε-τους-βρώμικους-θύλ/ ‎

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

 1. Εφαρμόζονται τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης σύμφωνα το Ε.Ο.Δ.Υ;
 2. Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!
 3. Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;
 4. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 5. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 6. Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;
 7. Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 8. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 9. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 10. Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;
 11. Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»
 12. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 13. Προσεγγίζοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων και στα Μ.Μ.Μ.!!
 14. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 15. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 16. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 17. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 18. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 19. Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους.
 20. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.

Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!

Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι, πως για όλους τους  Χώρους Τουριστών Μονάδων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς –Μαθητών, Τουρισμού –  Σχολικές Μονάδες , Δήμους, κλπ, ένας   Σύμβουλος Υγιεινής (Υγιεινολόγος) είναι ο πλέον Απαραίτητος. Το δε κόστος της αμοιβής ενός Υγειονομικού Συμβούλου, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Στηρίζοντας όλοι τις δράσεις  Μένουμε Σπίτι, Η Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete φροντίζει να μας ‘’κρατεί στο σπίτι’’ ευχάριστα.

Οι Υγιεινολόγοι, μας παρέχουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και μας αναλύουν τις οδηγίες :

1) Πρόληψης από τον Υγιεινολόγο  Αντώνη Παπαδάκη

2) Συμβουλές για την απολύμανση από τον Υγιεινολόγο Κ. Ντελέζο .Συνέντευξη στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στο Star Kεντρικής Ελλάδας στη δημοσιογράφο Λένα Παρασκευά

α) Απλοποιημένες οδηγίες καθαρισμού-απολύμανσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες
β) Κανόνες  στοχευμένης  χρήσης απολυμαντικών για αποφυγή πρόωρης καταπόνησης του Αναπνευστικού συστήματος  λόγω των χημικών αερολυμάτων
γ) Εφαρμογή Απολύμανσης μόνο από τους ειδικούς εκπαιδευμένους επιστήμονες

Εφαρμογή Επαγγελματικής Απολύμανσης μόνο από τους ειδικευμένους εφαρμοστές.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση από τον Καθηγητή Μικροβιολογία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της ΣΔΥ του ΠΑΔΑ, Αλκιβιάδη Βατόπουλο, για τα μέτρα  Πρόληψης από τα Αναπνευστικά Νοσήματα σε Χώρους Εργασίας  , αλλά και την  επισταμένη επισήμανση   του Ειδικού Ιατρού Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιου για τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers),  προς τους επαγγελματίες εφαρμοστές αλλά τις οδηγίες με μέτρα πρόληψης που ανάρτησε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε εργασιακούς χώρους, πολλοί άρχισαν να προβληματίζονται.

Έτσι οι επαγγελματίες εφαρμοστές Απολυμάνσεων ,οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-‘’Πιστοποίηση’’- Εργασιών , έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ), και τι εργασίες πρέπει να γίνουν, καθαριότητας μονάδων κλιματισμού, ενδελεχής απορρύπανση, επιμελημένη  εξυγίανση και εφαρμογή αποκατάστασης χωρίς υπολειμματικότητα.

Στην συνεχεία οι επαγγελματίες εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν Bεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό   τι και ποια υλικά απολυμαντικά έχουν εφαρμοστεί , αλλά και το ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να αποδίδουν την αντίστοιχη Βεβαίωση-‘’Πιστοποίηση’’- Εργασιών  μαζί με τον φάκελο πρωτοκόλλων εφαρμογών όπου ηλεκτρονικά θα μπορούν να αποστέλλονται όταν ζητηθούν από τις υγειονομικές αρχές, τις κάθε περιφέρειας.

 Με την υπογραφή των αρμόδιων θα πρέπει  ‘’Ανοίξουν ‘’ οι χώροι εργασίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και τα Μ.Μ.Μ. που κυκλοφορούν,  ώστε όλοι να αισθάνονται ασφαλείς με όλα τα μέτρα για την υγιεινή των χώρων που λαμβάνονται.

Αυτό γιατί όλο και νέα δεδομένα έρχονται στην επικαιρότητα, για τον  Κορωνοϊό που μπορει να Επιβιώνει στον αέρα για ώρες και μεταδίδεται εύκολα, έτσι όλα τα προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης, ίσως και να χρειάζονται Διορθωτικές Ενέργειες , διότι η ενδελεχής απορρύπανση μαζί με την  επιμελημένη ‘’περιβαλλοντική εξυγίανση’’ και η εφαρμογή της όποιας Απολύμανσης ,είναι ένα Ολοκληρωμένο  Μέτρο Προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μύωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά μολυσματικού φορτίου .

Προσοχή: Για να έχουν αποτελεσματικότητα  Ολοκληρωμένα  Μέτρα Αποκατάστασης των εσωτερικών  χώρων, όπου οι ‘’εισβολείς ’’  δημιούργησαν τα ’’ ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’  χρειάζεται εξοπλισμός με εξειδικευμένες τεχνικές  Multiple Collateral (Πολλαπλής εξασφάλισης ) ως μια αποδεδειγμένα ισχυρή λύση απενεργοποίησης– χωρίς υπολειμματικότητα- στις αναδυόμενες προκλήσεις , αλλά και Βεβαιωμένη  Επαγγελματική Κατάρτιση , με ή/και χωρίς επιστημονικές γνώσεις.

Με την Ασφαλή Υγιεινή των χώρων κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει.

Ο κάθε ‘’ημιμαθής εισβολέας’’ παρουσιαζόμενος ως ‘’επαγγελματίας εφαρμοστής’’  και αποδεδειγμένα θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των καταναλωτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως, και τις ηθικές αξίες , θα είναι πάντα ένας Bio – κτόνος*. ( διότι και τα Απολυμαντικά ανήκουν στα Βιοκτόνα)

Ο ορισμός της λέξης βιο-κτόνος *προέρχεται από το  Bιο (βίος=το ζείν) και το επίθεμα –κτόνος = ο φονεύων * κατά τον Κύριο Κωνσταντίνο Θ. Μπουχέλο  Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά το άρθρο μου για τον Σχεδιασμός ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,η απάντηση που έλαβα από το ΥΠΑΑΤ, για την  Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας, (απεντομώσεις-μυοκτονίες) , αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Ίδιες απαντήσεις υπάρχουν και για τις απολυμάνσεις.

Όπως έχω ξανά αναφερθεί για περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα, έτσι είχα αναφερθεί και στους καταναλωτές να κάνουν έναν ποιο εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας. Με όλα αυτά  που συμβαίνουν από τους  ‘’  εισβολείς Bio – κτόνους’’*,  και ως ότου το Υπουργείο Υγείας  υιοθέτηση ένα  νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου ή έστω μια εγκύκλιο Ηλεκτρονικής παραλαβής Βεβαιώσεων Απολύμανσης, μαζί με τους φάκελους και τα πρωτόκολλα εφαρμογών, ως καταναλωτές οφείλουμε να τα ζητάμε από μόνοι μας.

Βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και ασφάλεια όλων μας!

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και με τις ασάφειες ή/και στρεβλώσεις που μπορεί να έχουν , αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, εκμεταλλευόμενοι τους σχεδόν ‘’ μη υπαρκτούς ελέγχους ’’,κλπ.

Η έννοια της ποιότητας δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Έτσι όταν μπαίνουμε σε Χώρους Εκπαίδευσης , Λεωφορείων- Μ.Μ.Μ., και γενικά σε χώρους εργασίας , δημόσιους χώρους, τράπεζες, ακόμα και σε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή/και  ταξί, κλπ, ζητάμε αν δεν είναι εμφανώς αναρτημένες– , τις Βεβαιώσεις απολύμανσης  αλλά και τις Βεβαιώσεις αποκατάστασης,  Υπογεγραμμένες και από τον γιατρό εργασία ή τον υπεύθυνο τεχνικό ασφάλειας,  όπως και για τον Καθαρισμό και την υγιεινή αεραγωγών των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, αλλά και των  κατ’ όγκο εξυγίανσης και αποτελεσματική απομάκρυνσης –αντιμετώπισης των προβλημάτων  της ατμοσφαιρική ρύπανσης των εσωτερικού χώρου, που προκλήθηκαν από τα  ’’ ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , χωρίς ημίμετρα.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι,  το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων. Έτσι η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας , μπορεί να μας παρέχει μια ισορροπημένη καθαριότητα και υγιεινή για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.  Όχι όμως Αποστερημένο !!!

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ,με κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/όταν-η-βασική-πρ…ιότητα-είναι-ασφ/

Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;

Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;

Όπως έχω αναφέρει και  σε προηγούμενο άρθρο, για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων  από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’, στόχος όλων των προσπαθειών μας ήταν και είναι η ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων αξιοποίησης  για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,  με τα πρωτόκολλα εφαρμογών απολύμανσης χώρων , όπως  κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των ,κλπ και άλλα κτίρια.

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

Με την επισταμένη επισήμανση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιου ότι, μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers), οι επαγγελματίες εφαρμοστές  οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ), να γίνουν εργασίες, καθαριότητας μονάδων κλιματισμού, ενδελεχούς απορρύπανσης, επιμελημένης  εξυγίανσης και εφαρμογή αποκατάστασης  χωρίς υπολειμματικότητα. Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.

Στην αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων  είχα αναφερθεί για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου , που εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Η δε αποφυγή υπερκατανάλωσης Απολυμαντικών- Βιοκτόνων και των πλεοναζόντων ημίμετρων , για το  πριν ή /και το μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη επιτόπια Bio- εφαρμογή Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, πρέπει να είναι  στις άμεσες προτεραιότητες μας η μεγαλύτερη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ώστε να αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα υψηλότερο επίπεδο υγιεινής.

Στο δε άρθρο για το αν είναι Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία; Εια επισημάνει την Υποχρεωτική δράση συνολικής απομάκρυνσης κατά το μέγιστο για αποδιάρθρωση (αποδόμηση , αποσύνθεση, διάλυσης, υπολειμμάτων ‘’κοκτέιλ’’,) με ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα.

Κατευθυντήριες Οδηγίες από το ΕΛΙΝΥΑΕ

Στις οδηγίες και μέτρα πρόληψης που ανάρτησε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε εργασιακούς χώρους, μετάξι άλλων αναφέρει στις  Προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ,ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄), η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εφαρμόζεται στη χώρα μας, στον ιδιωτικό και του δημόσιο τομέα (καθώς και τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α.).

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Στις βασικές υποχρεώσεις, η λήψη μέτρων περιβαλλοντικής υγιεινής, όπως συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και καθαρισμός επιφανειών, συσκευών κ.λπ., σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στα δε Περιβαλλοντικά μέτρα αναφέρει ότι … ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης. Ο χρόνος επιβίωσης …και οι συνθήκες στο περιβάλλον παραμένουν αυτή τη στιγμή άγνωστες . Σύμφωνα όμως με μελέτες …μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες στο περιβάλλον πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Ο επαρκής καθαρισμός και η απολύμανση του περιβάλλοντος θεωρούνται απαραίτητα καθώς και η τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από την ‘’ασύμμετρη απαλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, ώστε να διατηρηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο η ασφάλεια της υγιεινής και η μείωση κινδύνου, έτσι ώστε να μην επιπτώσεις και να θεωρηθούν  στο μέλλον ως ‘’παράπλευρη απώλεια’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Προσοχή:  Εκτός των χώρων εργασίας γενικά ,αναφερόμαστε και σε χώρους με παιδιά , ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ), ή ομάδες υψηλού κινδύνου, άλλα και φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, όπου κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων.

Η συντεταγμένη πολιτεία αλλά και οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης,  γνωρίζουν πολύ καλά την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Για τις μεθόδους που εφαρμοστήκαν στην ‘’έκτακτη ανάγκη’’ αντιμετώπισης  για πολλούς , ακόμα και εφαρμογές με  θερμική μέθοδο, μορφές ξηρού ατμού ,πρέπει κατ’ επειγόντως να γίνει πλήρης αποκατάσταση .κλπ.

Η μη άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  του ‘’ αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’ , με τον τρόπο αλληλεπίδρασης του και την σοβαρότητα της επιμόλυνσης , δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, που να μπορούν να συνδεθούν άμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Ο τεχνικός ασφαλείας και (όπου προβλέπεται) ιατρός εργασίας, παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη υγεία των εργαζομένων.

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Συμπέρασμα:

 1. Έγιναν σε εσωτερικούς χώρους απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers , πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται από τον (ΕΟΔΥ), από τους επαγγελματίες εφαρμοστές οι οποίοι οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, αυτά που αναφέρονται   στην επισταμένη επισήμανση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας.
 2. Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικού Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers , έχει γίνει η (Purful Air Quality) Καθαριότητα και Υγιεινή Μονάδων Κλιματισμού ή aircondition όπου υπάρχουν ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.
 3. Οι εφαρμοστές αποκατάστασης,  με την τεχνική μελέτη αποκατάστασης και την εφαρμογή επαγγελματικών Πρωτοκόλλων, ξεκινούν με το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services όπως και στα βιοκτόνα- εντομοκτόνα .
 • Γίνεται ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος(Deep-Depollution)  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’,ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
 • Γίνεται  επιμελημένη εφαρμογήστοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘περιβαλλοντικά μέτρα Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,  αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, αλλεργιογόνα, αλλά και τις οσμές από καπνό, κλεισούρα,  νέφος κ.λπ.
 • Γίνεται εφαρμογή  εναλλακτικών λύσεων ως ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’χωρίς υπολειμματικότητα, για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον. Η εφαρμογή αποκατάστασης  των ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’, γίνεται με την επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) , όπως με την  Καταλυτική  Οζονοποίηση -(Bio–Disinfection) ,  – (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) –χωρίς υπολειμματικότητα, άλλα και χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’.  Επιπλέον δε μαζί με τις απολυμαντικές της ιδιότητες, μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα ως ‘’ανασταλτικός παράγων ‘’ για την  ανάπτυξη τους,  χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Γίνεται εφαρμογή  εξουδετέρωσης και τυχόν προβλήματα που προήλθαν από την επικίνδυνη μούχλα.

Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες- αν υπάρξουν –στα ακόλουθα  ερωτήματα  ;

 • Ποιος λοιπόν επαγγελματίας εφαρμοστής θα αμελήσει να αναγράψει στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, αυτά που αναφέρονται   στην επισταμένη επισήμανση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας;
 • Ποιος τεχνικός ασφαλείας ή/και ιατρός εργασίας, δεν θα παράδοση τον φάκελο με τις Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά, με τις ανάλογες τεχνικές μελέτες( με υλικά εξοπλισμό και μεθόδους αποκατάστασης ,κλπ,) στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους και όπου του ζητηθούν;
 • Έτσι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες – χωρίς μεταβιβάσεις- θα μπορούν να προβούν  – πάντα ηλεκτρονικά–στην παραλαβή των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών– με τον αντίστοιχο φάκελο  από τον κάθε υπεύθυνο του κάθε Μ.Μ.Μ.,  τους υπευθύνους των  σχολικών μονάδων , αλλά και από οπού αλλού το αναζητήσουν, για να μπορούν να διενεργούν οπού κρίνουν ότι χρειάζεται τους ορθούς ελέγχους ιχνηλασιμότητας. Θα μπορούν να ανιχνευτούν , υλικά με ‘’ ρυπογόνα κοκτέιλ’’,  μαζί με ‘’έξτρα μικροβιακό φορτίο’’  ή  κάθε ‘’απολυμαντικό νεράκι’’, όπου εδώ τα πράγματα είναι ποιο επικίνδυνα, αλλά και αν τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων;
 • Μήπως οι ηλεκτρονικές παραλαβές των φακέλων θα έπρεπε να έχουν αρχίσει να αποστέλλονται από χθες ;

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως για , Χώρους Τουριστών Μονάδων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς –Μαθητών, Τουρισμού –  Σχολικές Μονάδες , Δήμους, κλπ, ένας   Σύμβουλος Υγιεινής (Υγιεινολόγος) είναι πλέον Απαραίτητος. Το δε κόστος της αμοιβής ενός Υγειονομικού Συμβούλου, ή/και ενός Συμβούλου καθαριότητας  Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Επιπλέον αναφορές και λόγο των ανοιξιάτικων αλλεργιών.

Αναφορές υπάρχουν για το πώς λόγο των ανοιξιάτικων αλλεργιών στο πως θα καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα` στις   Αλλεργίες, γρίπη ή κορωνοϊό.   Ενδεικτικά αναφέρω ότι, οι αλλεργικές νόσοι αποτελούν ένα φαινόμενο που παρουσιάζει δραματική αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί δε μια ισχυρή ένδειξη με ‘ταχύτητα’ την οποία εξελίσσεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, μην το επιβαρύνουμε περισσότερο.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Σύψας ,έκτος των άλλων αναφέρει ότι το air condition είναι ένα σύστημα που ανακυκλώνεται πρακτικά ο αέρας , μπορεί να καταρατά  παθογόνα και προτείνει κατά την διάρκεια της επιδημίας κάλο θα είναι να παραμένει κλειστό.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/επιπτώσεις-και-από-τις-προληπτικέ/

Σχετικά Άρθρα

 1. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 2. Είναι υπαρκτή η υγειονομική ασφάλεια σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 3. Παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας και στους χώρους φιλοξενίας.!!!
 4. Το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!
 5. Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.
 6. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 7. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 8. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 9. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 10. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 11. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 12. Πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα».
 13. Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!
 14. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 15. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.

Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!

Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!

Η διαρκής ετοιμότητα και επαγρύπνηση με βαρύτητα στην ενημέρωση,  είναι η θεσμική βάση απέναντι στην προβλεπόμενη ‘’υγειονομική απειλή’’ και τις συνακόλουθες απρόβλεπτες επιπτώσεις.  Όπως σε όλες τις μεταδοτικές νόσους, το κύριο στήριγμα της αντιμετώπισης για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ είναι η ενημέρωση για πρόληψη και η ψυχραιμία.

Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις σχετικές Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό.

Η απολύμανση είναι μέτρο προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μύωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά μολυσματικού φορτίου και όχι στην πρόληψη , ώστε με την ιδιότητα της να δημιουργεί αντίσταση (μεταγενέστερη προστασία) για μη προσβολή από μελλοντικές λοιμώξεις, σε έναν χώρο.

Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας , μπορεί να μας παρέχει μια ισορροπημένη καθαριότητα για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.  Όχι όμως Αποστερημένο !!!

Όπως σε πολλά ενημερωτικά δημοσιεύματα αναφέρονται,  για μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνονται «αθόρυβα» σε όλο τον κόσμο και για ανθεκτικού τύπου βακτήρια «φωλιάζουν» σε ξενοδοχεία, αλλά και με τη νέα έρευνα να αναφέρει  προστίθεται και η παραμονή σε ξενοδοχεία  ως παράγων κινδύνου.

Διαχειριστικές Εφαρμογές Εσωτερικών Χώρων Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το όλο εγχείρημα ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών αναπτύχτηκε στο Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε Εσωτερικούς Χώρους, με την υποστήριξη των τμημάτων Green and Clean & Green Mite Clean και των δικτύων της Klintec.Net.

Ο βασικός σκοπός αυτού του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν, η κατανόηση των απαιτήσεων προσφερομένων υπηρεσιών , όπου με την συμβολή της ορθής αποτύπωσης των υφισταμένων διαδικασιών, να οργανωθούν συστηματικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα , με την βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση, για την αποκατάσταση των προβλημάτων με μέγιστη υγιεινή σε κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Ph Ειδικό Ιατρό Εργασίας M.D., M.Sc. MPH, Θανασιά Ευθύμιο (Επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία). Leadauditor ISO 9001, 54000. Αναφέρθηκε επισταμένα στα ζητήματα των Βιολογικών παραγόντων, όπου στο σύνολο των οργανισμών που κάποια στιγμή αναπτύσσονται σε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον και οι οποίοι κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να αποτελέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία τόσο των ανθρώπων,  όσο και των ζώων καθώς και των φυτών, αποτελώντας  τους καλούμενους βιολογικούς ρύπους.

« Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων

από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’.

Συμπέρασμα:

 1. Πρωτόκολλα :Εντοπισμός προβλημάτων στον χώρο και εφαρμόζουμε επαγγελματικά Πρωτόκολλα περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών
 2. BioSanitizers: Αντιμετώπιση με απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers , πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται από τον (ΕΟΔΥ).
 3. Purful Air Quality: Καθαριότητα και Υγιεινή Μονάδων Κλιματισμού.
 4. Ενδελεχή απορρύπανση: Καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια)
 5. Επιμελημένη Εξυγίανση : Εφαρμογή  ολοκληρωμένων ‘‘ περιβαλλοντικων μέτρων Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,
 6. Εφαρμογή Αποκατάστασης :Ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον , για εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’, με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) όπως με την  Καταλυτική  Οζονοποίηση -(Bio–Disinfection)  χωρίς υπολειμματικότητα, άλλα και χωρίς την χρήση χημικών.

Προσοχή  Υ.Γ.: Ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος,  επισημαίνει ότι, μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers) , οι επαγγελματίες εφαρμοστές  οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ), να γίνουν εργασίες, καθαριότητας μονάδων κλιματισμού, ενδελεχούς απορρύπανσης, επιμελημένης  εξυγίανσης και εφαρμογή Αποκατάστασης  χωρίς υπολειμματικότητα. Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχ. Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.

Έτσι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες θα μπορούν να προβούν  – πάντα ηλεκτρονικά –στην παραλαβή των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών– με τον αντίστοιχο φάκελο  από τον κάθε υπεύθυνο του κάθε Μ.Μ.Μ., αλλά και από τους υπευθύνους των  σχολικών μονάδων , αλλά και οπού αλλού το αναζητησουν, για να μπορούν να διενεργούν οπού κρίνουν ότι χρειάζεται τους ορθούς ελέγχους ιχνηλασιμότητας, κλπ.

 Η διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού

‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως για , Χώρους Τουριστών Μονάδων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς –Μαθητών, Τουρισμού –  Σχολικές Μονάδες , Δήμους, κλπ, ένας Υγειονομικός Σύμβουλος είναι πλέον Απαραίτητος.

Το δε κόστος της αμοιβής ενός Υγειονομικού Συμβούλου, ή/και ενός Συμβούλου καθαριότητας  Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή https://klintec.gr/με-αυστηρή-τήρησ…-βασικών-κανόνων/

Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;

Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;

Ως γνωστόν, τo Υπουργείο Υγείας στην υπενθύμιση για τα « Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τήρηση Κανόνων Υγιεινής»,  μαζί με τους εν ισχύ νόμους και Εγκύκλιους για όλα τα Μ.Μ.Μ  – όπως στην εγκύκλιο για  «Υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία», ζητά πάντα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προβούν σε ενέργειές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Έκτος των άλλων έχω αναφερθεί και σε ορισμένες σοβαρές επισημάνσεις που είχαν πέσει στην αντίληψη μου. Οφείλω να πω ότι ακόμη και το έργο του ελέγχου για τις απολυμάνσεις , δεν διενεργείται στο βαθμό που θα έπρεπε. Συχνά αναφέρομαι στην σωστή ενημέρωση για την πρόληψη και προετοιμασία με ορθή οργάνωση στις εξοπλισμένες δομές, όπου αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα για τον κάθε έλεγχο.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι για τους ελέγχους σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις-μυοκτονίες, χρειάζονται προσωπικό και ειδικευμένος εξοπλισμός κ.π.αλ.

Σκέψεις – Προτάσεις:

 • Όταν γίνεται πραγματικά ορθός έλεγχος ιχνηλασιμότητας , έκτος του επείγοντος για θέματα υγείας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή. Εφόσον λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί στην ’’γένεση του’’,  εντάσσεται συνολικά στα επείγοντα,  διότι όλα  τα ‘’κοστολόγια’’ θα είναι επιβαρυμένα , η δε ανθρώπινη υγεία δεν θα μπορεί να θεωρηθεί στο μέλλον ως ‘’παράπλευρη απώλεια’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.
 • Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να προβεί ίσως, στην έκδοση εγκυκλίου που να ζητά – όλα ηλεκτρονικά– από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προβούν  – πάντα ηλεκτρονικά -στην παραλαβή των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών– από τον κάθε υπεύθυνο του κάθε Μ.Μ.Μ., αλλά και από τους υπευθύνους των  σχολικών μονάδων ,κλπ.
 • Η κάθε Βεβαίωση –Πιστοποιητικό, πρέπει να συνοδεύεται με Τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη, οπού θα περιέχει  ( όγκο- μέτρηση του κάθε  χώρου , η μέθοδος που ακολουθήθηκε, εξοπλισμός, υλικά, μέτρα αποκατάστασης, κ.α,), λαμβάνοντας ως παράδειγμα την σύσταση του (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει ότι , θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό , πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων  , για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας των ανθρώπων.

Με βάση την ενημέρωσή για όλα τα προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης, ίσως και να χρειάζονται Διορθωτικές Ενέργειες , διότι η Απολύμανση είναι μέτρο προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μύωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά μολυσματικού φορτίου και όχι στην πρόληψη , ώστε με την ιδιότητα της να δημιουργεί αντίσταση για μη προσβολή από μελλοντικές λοιμώξεις, σε έναν χώρο.

Υπενθυμίζω ότι στις 22/09/2014 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας , πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα Διαχείριση Περιβάλλοντος Εσωτερικών Χωρών. ( Σχήμα δειγματοληψίας αέρα, Μικροβιολογικός έλεγχος αέρα, κλπ). Μικρόβια – Ιοί – Βακτήρια – Μύκητες στους Εσωτερικούς Χώρους και Αντιμετώπιση, Αιωρούμενα σωματίδια στους Εσωτερικούς Χώρους και Αντιμετώπιση.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,  άλλα και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται, –όπως αναλυτικά έχω αναπτύξει -με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών,  όπως έχω  αναφερθεί και στα προηγούμενα άρθρα , μαζί με την Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Προσοχή:  Αναφερόμαστε σε χώρους με παιδιά , ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ), ή ομάδες υψηλού κινδύνου, άλλα και φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές  με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, τότε κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων.

Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες- αν υπάρξουν –στα ακόλουθα ερωτήματα  ;

 • Με τον αναφερόμενο ορθό έλεγχος ιχνηλασιμότητας, μπορούν να ανιχνευτούν, υλικά με ‘’ ρυπογόνα κοκτέιλ’’, ‘’έξτρα μικροβιακό φορτίο’’ μαζί με κάθε ‘’απολυμαντικό νεράκι’’, όπου εδώ τα πράγματα είναι ποιο επικίνδυνα.
 • Με ποιες προϋποθέσεις έγιναν οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης; (π.χ. Μετά  την χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) , σε εσωτερικούς χώρους)
 • Τελικά έγινε Εφαρμογή Απολύμανσης για  Έκτακτης Ανάγκης  στα Σχολεία;
 • Έγινε η πραγματική Αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων ;
 • Πως έγινε η ‘’αναλογική μελέτη κόστους’’ ανά αίθουσα – απ’ ότι ‘’ακούγεται’’  – στα 15€-30€ το σχολείο;
 • Τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων;

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή:  https://klintec.gr/μετά-την-προληπτική-απολύμανση/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Προσεγγίζοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων και στα Μ.Μ.Μ.!!

Προσεγγίζοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων και στα Μ.Μ.Μ.!!

Το Υπουργείο Υγείας- με Δελτίο Τύπου – επισημαίνει ότι για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει είναι μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης όλων μας. Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ,με κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις σχετικές Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό.

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη,  μαζί με την υπενθύμιση των βασικών κανόνων υγιεινής του Υπουργείο Υγείας με ΘΕΜΑ: « Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τήρηση Κανόνων Υγιεινής», να αναφερθούμε στην τήρηση της απαρέγκλιτης εφαρμογής μέτρων  – μιας και είναι την εν ισχύ οι Εγκύκλιοι για όλα τα Μ.Μ.Μ.   – των   «Κανόνων υγιεινής στα Μ. Μ. Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»  μαζι μετην  «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων,  αλλά και την Εγκύκλιο  «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία», που συμπεριλαμβάνει και τα μέσα μεταφοράς τους,  με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Υπάρχει αυστηρότητα στους νόμους περί Βιοκτόνων προϊόντων του ΥΠ.Α.Α.Τ.;

 • Υπενθυμίζω ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι σε περιπτώσεις όπου διενεργείται απεντόμωση – μυοκτονία  σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ) τότε το παραπάνω έργο πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος»  σύμφωνα με το νόμο 3919/2011και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • Απ΄ ότι  μπορώ να γνωρίζω στις διοικητικές κυρώσεις, ως προς την παράνομη επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων, ακόμα και ετοιμόχρηστων, χωρίς την κατοχή της προβλεπόμενης «Αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος» σύμφωνα με το νόμο 3919/201, ή την όποια χορήγηση Πιστοποιητικού -Βεβαίωσης, περιλαμβανομένων δε και των εγκεκριμένων ετοιμόχρηστων  βιοκτόνων, όπου ο εφαρμοστής να διενεργεί παράνομη επαγγελματική χρήση βιοκτόνων αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ, σε Μ.Μ.Μ. (Λεωφορεία, κλπ), ξενοδοχεία ή μικρά καταλύματα, επιχειρήσεις.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα. Το κόστος δε της αμοιβής ενός Συμβούλου καθαριότητας ,  Περιβαλλοντικού ή/και  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση, των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Αν υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον φορέα για να μύωση το κόστος, παρέχουμε με το πρόγραμμα κτήσης του εξοπλισμού με εκπαίδευση των εφαρμοστών κ.λπ.  (σταθμοί λεωφορείων- ΚΤΕΛ, γραφεία τουρισμού, κλπ,), σχολεία, βρεφονηπιακοί -παιδικοί σταθμοί, ξενοδοχεία –χώροι ενδιαίτησης και φιλοξενίας ) κλπ

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/προσεγγίζοντας-τ…απαρέγκλιτη-εφαρ/

 

Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;

Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι, η ‘’Προληπτική απολύμανση’’ των σχολείων και των άλλων εσωτερικών χώρων, έγινε με την εφαρμογή σχεδίου έκτακτης  ανάγκης για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων  περιπτώσεων , σε είδη προσβεβλημένους  χώρους , οι υπεύθυνοι πρέπει να γνωρίζουν τα έξεις. 

Με δεδομένο του ότι, όλοι οι εσωτερικοί χώροι να έχουν ‘’επιμολυνθεί ΄΄ και ίσως μετατραπεί σε επικινδύνους  ‘’αόρατους εχθρούς‘’   από  ρυπογόνα ‘’ χημικά κοκτέιλ’’ – , μαζί με τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς και τα παράγωγά τους , όπου υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο (σχολείο, σπίτι, ή εργασία κλπ) , π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη , περιττώματα ακάριων, μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων, τριχίδια ποντικών, αντιγόνα ζώων και πτηνών), τότε η  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου όπου έγινε η εφαρμογή  επιβάλλεται ως υποχρεωτική.

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Η είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές  διαταραχές και με Αυξημένη Επικινδυνότητα σε ασθένειες με υπερευαισθησία  και λοιμώξεις.

Λόγο της  επικινδυνότητας , προκύπτει  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ ,  διότι στους χώρους υπάρχουν παιδιά , ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ),  όπου ανήκουν ειδή στις ομάδες υψηλού κινδύνου ,κ.α.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να ανατηχθούν μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου , ώστε με την υποχρεωτική αποκατασταση κατά το μέγιστο δυνατό της ‘’ασύμμετρης απαλής ’’, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων,ώστε να διατηρήσουν την ασφάλεια της υγιεινής και μείωσης κινδύνου σε ένα υψηλό επίπεδο.

Η συντεταγμένη πολιτεία αλλά και οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης,  γνωρίζουν πολύ καλά την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Ο χρόνος αποκατάστασης  του εσωτερικού περιβάλλοντος των χώρων θα εξαρτηθεί από τους έξεις παράγοντες :

 • Την πολυπλοκότητα του χώρου
 • Το είδος των μεθόδων* και το χημικών Βιοοκτόνων απολυμαντικών που χρησιμοποιήθηκαν .
 • Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης (τοξικότητα ,κλπ)

Στις μεθόδους* αποκαταστάσεις όπου συμπεριλαμβάνονται όλοι μέθοδοι που εφαρμοστήκαν στην έκτακτη ανάγκη αντιμετώπισης , ακόμα και εφαρμογές με  θερμική μέθοδο, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , μορφές ξηρού ατμού  (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C),κλπ.

Η μη άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  του ‘’ αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’ , με τον τρόπο αλληλεπίδρασης του δεν μπορεί να αποκλείσει το αποτέλεσμα πρόκλησης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, που να μπορούν να συνδεθούν σε μια σύγχρονη κοινωνία άμεσα, µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Η ακολουθία των δράσεων για την αποκατάσταση.

 • Αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης
 • Υποχρεωτική δράση ενδελεχούς καθαρισμού –απορρύπανσης σε βάθος (Deep-Depollution)
 • Υποχρεωτική δράση με επιμελημένη εφαρμογή  (Green Decontamination), και την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,  αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, , μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, αλλεργιογόνα περιττώματα ακάρεων,κ.α.
 • Υποχρεωτική δράση συνολικής απομάκρυνσης κατά το μέγιστο για αποδιάρθρωση (αποδόμηση , αποσύνθεση, διάλυσης, υπολειμμάτων ‘’κοκτέιλ’’,) με ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων εναλλακτικών διαχειριστικών  λύσεων κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον, με την πρωτοποριακή μέθοδος της  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης), χωρίς την χρήση χημικών, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά, ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’.

Η διαδικασία αποκατάστασης εξαρτάτε από την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου , το είδος του χώρου και  τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Για την καθε εξειδικευμένη επιτόπια Bio- εφαρμογή Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, πρέπει να υπάρχει στις άμεσες προτεραιότητες  η ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους και για το μετά το πέρας των εφαρμογών.

Τα αναγραφόμενα ισχύουν για κάθε εσωτερικό χώρο, (, λεωφορεία, ξενοδοχεία –χώροι ενδιαίτησης και φιλοξενίας , κατοικίες, γραφεία, ιατρεία,)  κλπ.

Κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στην ’’γένεση του’’, δεν θα μπορεί να θεωρηθεί στο μέλλον ως ‘’παράπλευρη απώλεια’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Προσοχή : Δεν υπάρχει στις οδηγίες του ΕΟΔΥ , όπως επικαλούνται κάποιοι δήμοι ,κατι που να συνιστά μέθοδο εφαρμογής απολύμανσης στους κλειστούς  χώρους . Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις στις εφαρμογές,  όπως επεσήμανε συμπληρωματικά και για ( – την ψώρα), δε θα αργήσει να αναφέρει ότι ,  μόνο όταν συντρέχει αδυναμία εφαρμογής σε αντικείμενα ή επιφάνειες.  (στην περίπτωση αυτή, τα βιοκτόνα  θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατόπριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων ).

Στις δημοσιές συμβάσεις για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης, θα πρέπει να υπάρχει προαπαιτούμενος  όρος  ότι ‘’εκτός από τα χημικά προϊόντα ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ’’, ώστε να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις.

Για μια ακόμα φορά θα συνεχίζω να υπενθυμίζω, την αναγκαιότητα ενός συνεργαζόμενου ‘’ Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου)’’, ώστε κάποια στιγμή  να συνειδητοποιήσουμε την χρησιμότητα του.

Με δεδομένο του ότι τα σχολεία κλείνουν για την γρίπη, την ψώρα ,κλπ, -θα πρέπει επειγόντως  και τώρα να παραμείνουν  κλειστά- ώσπου να γίνει η υποχρεωτική αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων. Ημίμετρα τύπου με ‘’λίγο νερό και ένα καθαριστικό πανί’ , που ακούγονται από τους ‘’εφαρμοστές’’, είναι άκρως επικίνδυνα . Ευελπιστώ οι επιστημονικά υπεύθυνοι να δείξουν την δέουσα προσοχή. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή:  https://klintec.gr/προληπτική-ή-έκτ…-ανάγκης-η-εφαρμ/

Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.