Tapitokatharistes.net

Βέλτιστες Πρακτικές ‘’Οικολογικού Σχεδιασμού’’ με Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού.

Tapitokatharistes.net : Η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων με λεπτομερή ενημέρωση σε Επαγγελματίες καθαριστές ταπήτων – ταπετσαριών αλλά και σε Καταναλωτές, καλύπτουν τα κενά σε θέματα καθαριότητας, αξιοποιώντας παράλληλα  τα αναδεικνυόμενα προβλήματα ως ευκαιρίες βελτίωσης.

Η αναγκαιότητα της Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των προβλημάτων που ανακύπτουν στον καθαρισμό, πρέπει να έχει πάντα ως στόχο, την Βελτιστοποίηση της Απόδοσής σε Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό και Οικονομικό επίπεδο.

Οι Επενδύσεις σε ”Πράσινες Επιχειρήσεις” Επαγγελματικού Καθαρισμού, είναι μια αναδεικνυόμενη Επιχειρηματική Δραστηριότητα, η οποία  συνδέεται πολύ στενά με την αναδυόμενη πράσινη ζήτηση με καινοτομία σε πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί.

Η δημιουργία μιας επιχειρησιακής οργανωτικής  δομής με ενιαίο σχεδιασμό στις προδιαγραφές καθαρισμού, θα έχει σαν στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσής σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η αποτελεσματική προώθηση αυτών των ενεργειών, θα έχει σαν αποτέλεσμα, την αναβαθμισμένη προσφορά στην προστιθεμένης αξίας υπηρεσίες στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και την επιβεβαίωση στην πράξη του τρίπτυχου : ικανοποίηση πελατών, επιχειρησιακή ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Με τη ραγδαία εξέλιξη και τις αλλαγές που επιβάλλει η  σημερινή εποχή για την  βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και η καθιέρωση των Νέων Τεχνολογιών, ως αναντικατάστατα και αναγκαία εργαλεία για την διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας, ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται να ανταποκριθεί στις αναφυόμενες ανάγκες.

Βασική ανάγκη που προκύπτει από τις νέες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον είναι η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων,  οι οποίοι καλούνται να κάνουν χρήση των τεχνολογικά εξελιγμένων μεθόδων. Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση τμημάτων του προσωπικού και των υπευθύνων στις Σύγχρονες Καθετοποιημένες Μονάδες Ταπητοκαθαριστηρίων γίνεται σήμερα ολοένα και περισσότερο επιβεβλημένη.

Πολλοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες με Σύγχρονες Καθετοποιημένες Μονάδες Ταπητοκαθαριστήριων δημιούργησαν τμήματα  με Νέες Καινοτόμες Υπηρεσίες , με το πρόγραμμα Green Services

Η Υιοθέτηση Εναλλακτικών Μεθόδων για την καθαριότητα αλλά και η Ανάπτυξη Συστημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας του Green Services, είναι ένα Δημιουργικό Ποιοτικό Άλμα με Υπόβαθρο την Αξιολόγηση, ώστε να προσφερθούν οικονομικά ποιοτικές , προστιθεμένης αξίας υπηρεσίες καθαρισμού, με ανταγωνιστικό προβάδισμα.

Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας.

 ‘‘Η ανάγκη για την Διατήρηση της Καλής Ποιότητας στον Επαγγελματικό Καθαρισμό, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας, το περιβάλλον αλλά και ένα ευδιάκριτο επιχειρησιακό κέρδος.”

Οι Σύγχρονες Καθετοποιημένες Μονάδες Ταπητοκαθαριστήριων παρέχουν εξειδικευμένους και ασφαλείς Bio-καθαρισμούς με μεθόδους διαχείρισης για βελτιωμένη προστασία του περιβάλλοντος. Συμβάλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με τον Ασφαλή υγρό καθαρισμό με τίναγμα, πλύσιμο και ξέβγαλμα για εξουδετέρωση καταλοίπων και μικροοργανισμών, φυγοκέντριση για το στύψιμο και στέγνωμα, με τα υπερσύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια ταπήτων (wash & dry) ,τις ειδικές μεθόδους και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Για την σύνθετη και απαιτητική διαδικασία του καθαρισμού των Χειροποίητων χαλιών χρησιμοποιούν  την Εξειδικευμένη Μέθοδο καθαρισμού luxury cleaning

Σύγχρονες Καθετοποιημένες Μονάδες Ταπητοκαθαριστήριων υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα και μπορούν να εξυπηρετήσουν εκτός από τους πελάτες τους και άλλους επαγγελματίες μέσα από το πρόγραμμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Third Party Logistics Services).

Έτσι οι νόμιμα συνεργαζόμενες επιχειρήσεις-εταιρίες καθαρισμού ταπήτων, θα έχουν χαμηλότερο κόστος και παροχή ποιότητας με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία σε υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, συμβάλλοντας συγχρόνως και στην  Προστασία του Περιβάλλοντος. Ως υποχρέωση απέναντι στους καταναλωτές, θα πρέπει να τους ενημερώνουν εκ των προτέρων, που θα καθαρίζονται και που θα φυλάσσονται τα χαλιά τους.

Συμπεραίνοντας επισημαίνουμε ότι, μπορεί να είναι σαφές ότι ο καθαρισμός είχε ανάγκη μιας πραγματικής αλλαγής και το ενδιαφέρον αυξάνεται, για Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες με τις σημαντικές  εφαρμογές  Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών και μεθόδων στα σύγχρονα  ταπητοκαθαριστήρια.

Δεν ξεχνάμε τον καθαριστή χαλιών με τις Χειρωνακτικές Μεθόδους ,(τίναγμα-σκούπισμα , μπατανόβουρτες, κελμπερί ,κλπ), με την αγάπη και το μεράκι για την εργασία , άλλα και την υποχρέωση απέναντι στην προστασία της υγείας και περιουσίας του καταναλωτή, άλλα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι καταναλωτές δια μέσω των επιλογών τους έχουν την μεγαλύτερη  δύναμη αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Ακόμα κι αν δεν είστε λοιπόν μανιακοί με την υγιεινή, όλες οι παράμετροι καθιστούν  ως αναπόφευκτη πλέον την ‘’επιτακτική ανάγκη’’  για περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς, με  την  λήψη μέτρων πρόληψης να είναι απαραίτητη, μιας και  η υγεία και η ασφάλεια της περιουσίας σας,  δεν επιδέχονται εκπτώσεις.

Θα συνεχίσω να  επισημαίνω ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, στο επάγγελμα των καθαρισμών.

Με βάση τον αναλυτικό πίνακα για την  Κοστολόγηση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χαλιών (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2011) ,  όπου αναφέρετε  ότι , για τους καταναλωτές μια ‘’λογική τιμή’’ θα ήταν περίπου 6,07 €/τ.μ,. Θα προσπαθήσω με το παράδειγμα του πίνακα με την Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών ανά m², έτσι ώστε να  γίνει κατανόηση του κόστους  και  οι καταναλωτές να γνωρίζουν  περίπου τι συμπεριλαμβάνει το πλύσιμο και φύλαξη μεταξύ 2,42 €/τ.μ., 3,12 €/τ.μ., 3,90€/τ.μ. , 4,50€/τ.μ., αλλά και  5,95 €/τ.μ., 6,50 €/τ.μ. , 6,85€/τ.μ.κλπ,και να συγκρίνουν τις υπηρεσίες , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες παράπλευρες ‘’απώλειες’’ , από αρνητικά αποτελέσματα .

Μήπως λοιπόν ως καταναλωτές θα πρέπει να αναθεωρήσετε το σκεπτικό, ότι η επιχείρηση που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή είναι η επιχείρηση που πρέπει να συνεργασθείτε στο καθαρισμό των χαλιών σας;

Όλα αυτά μπορούμε και σας τα παρέχουμε,  με την ολοκληρωμένη υποστήριξη των συνεργατών μας , τόσο στο επίπεδο καθαρισμού των χαλιών , αλλά και στις διαχειριστικές Bio-εφαρμογές , περιβαλλοντολογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , στους εσωτερικούς χώρους.

Επιτακτική Ανάγκη ο Επαγγελματικός Καθαρισμός Χαλιών και Ινωδών Επιφανειών.pdf

 Επενδύσεις σε Πράσινες Επιχειρήσεις Επαγγελματικού Καθαρισμού.pdf

Πληροφορίες :Μπορείτε να καλέστε στα 2104829839, 6932245887 ή με email στο vgenis@otenet.gr.

Σχετικά Άρθρα

  1. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
  2. Εφαρμογές Όζοντος για Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη.
  3. Εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.
  4. Εναλλακτικές μέθοδοι ανασταλτικής ‘‘αντιπαρασιτικής ασφάλειας’’ ταπήτων.!!
  5. Legionella – ένας «άγνωστος» κίνδυνος – για πολλούς χώρους .
  6. Ανοιξιάτικη καθαριότητα με περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς !!
  7. Μάχη με την Legionella ή λεγεωνέλλωση και σε φυσικό περιβάλλον