Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.

 Αν και οι κανονικές αποστάσεις, το συχνό πλύσιμο τον χεριών,  ίσως και  οι ‘’διπλές’’ μάσκες να είναι ακόμα σαν κάτι το «φυσιολογικό», λόγο και της ’’ πολυπλοκότητας’’  των εσωτερικών  χώρων. Μπροστά στην απειλητική έξαρση των μολύνσεων από τα μεταδοτικά παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού , οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων .

Η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV-2,αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας .

Η ανάδειξη της ορθής χρήσης των εφαρμογών από  Πιστοποιημένους εφαρμοστές  για την αυστηρή τήρηση  των υγειονομικών πρωτόκολλων σε όλους τους τομείς,  πρέπει να καλύπτει πλέον και την ‘’κυριαρχία της αβεβαιότητας ‘’ από τις μεταλλάξεις των  ‘‘ασύμμετρων απειλών’’ με τις συνακόλουθες  συνέπειες, ακόμα και για τους εμπλεκόμενους με τα ‘’υγειονομικά δρώμενα’’ αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων. Αποδεδειγμένα πλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντικότητα τήρησης των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται και κατά την διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης και αποκατάστασης τους.

Κάντε ασφαλέστερους τους εσωτερικούς χώρους.

Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων  είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έκθεση σε περισσότερες από 900 διαφορετικές χημικές ενώσεις , με 2-5 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε εσωτερικούς χώρους – απ’ ό,τι έξω από κτίρια- προκαλώντας νοσήματα του αναπνευστικού.

Τα συστήματα προσρόφησης ρύπων εσωτερικού αέρα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση,  για την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις αναδυόμενες λοιμώξεις

Με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα προστατεύουμε τους εσωτερικούς χώρους.

Μετά από την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης  του κάθε χώρου ,η ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων καλύπτει αφενός μεν, με την υψηλή διηθητικότητα της τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού ’’  (χωρίς χημικά ) από  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και διασταυρούμενες μολύνσεις, ως πρωτοπόρος μέριμνα ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’  ώστε να απολαμβάνουμε  την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα , αφετέρου δε με την εφαρμογή της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  ως απενεργοποιητική –ανασταλτική-  ανάπτυξη, με μεγάλη αποτελεσματικότητα έναντι ενός φάσματος μικροβίων  που μπορεί να διαρκέσει 60 έως και 90 ημέρες.

ΥΓ : 1) Η συσκευή έκτος από την  τεχνολογία Τριπλού Φραγμού  διαθέτει οκτώ (8) Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις, δύο (2) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) κατατεθειμένα στον (ΟΒΙ).

 • Επιπλέον για κάθε συσκευή που εξέρχεται από την γραμμή παραγωγής ελέγχεται από πιστοποιημένο από το Ε.Σ Υ.Δ. εργαστήριο, για την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητά της.
 • Εκδίδεται μοναδικό πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται και η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του ιού SARS-CoV-2, βάσει του Σειριακού Αριθμού της, από το πιστοποιημένο εργοστάσιο

Η καινοτόμος συσκευή  είναι Ελληνικής επινόησης-κατασκευής και αναπτύχθηκε με την σύμπραξη Ελληνικών εργαστηριών και εταιρειών. Πρόταση μου ήταν και είναι – πρώτα η αποθεματική θωράκιση της Ελλάδας και μετά οι εξαγωγές.

ΥΓ : 2) Το δε προϊόν μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  έχει και την συμπληρωματική τροποποίηση της αρχικής άδειας κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) οπού συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2. (ΤΠ 2)

Οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ κοστίζουν ακριβά !!!.

Η ολοκλήρωση μιας αναβαθμισμένης υγειονομικής εξασφάλισης έπρεπε να είχε αρχίσει από ‘’χθες’’. 

Τουρισμός : Πρωταρχικός στόχος -μετά την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση τους -η Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, «χώρος υψηλού κινδύνου»  για την αποδεδειγμένη δραστική μείωση σε αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση.

Εδώ οι φορείς του τουρισμού με την έμπρακτη εξασφάλιση της  Υγειονομικής ασφάλειας στους εργαζομένους, θα τους δώσουν ένα κίνητρο απέναντι στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων . Επιπλέον θωρακίζουν και τους ενασχολούμενους από τις επιβαρύνεις ”Αξιώσεων” στα περί ’’αστικής ευθύνης’’, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου , στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του ’’δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ

Το ίδιο ισχύει και για όλους τους Χώρους  φιλοξενίας, Μονάδες υγείας,  Σχολικές Εγκαταστάσεις ,Αθλητικές Εγκαταστάσεις,  Εμπορικοί Χώροι, Αυτοκίνητα, (Μ.Μ.Μ) και Σκάφη αναψυχής, Ένοπλες Δυνάμεις,  Αεροσκάφη (ιδιωτικά και εμπορικά), τερματικών βάσεων και εγκαταστάσεων.

Όλοι ανακαλύπτουν τώρα ότι, κύρια οδός μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 είναι αυτή μέσω του ιικού αερολύματος και των σταγονιδίων που ίπτανται , ειδικά σε κλειστούς χώρους και δίνουν απλές απαντήσεις για  ‘’ πιστοποιημένη και ασφαλή συσκευή’’ , αδιαφορώντας για τις  επιφανές , αλλά και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους  τις μετρήσεις εκπομπών αιωρούμενων στερεών σωματιδίων ως τελικό προϊόν (Περιβαλλοντικής Μέτρησης).  Υπάρχει και το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων  που Απειλούν την Υγεία 2019-2022,Τομέας 2Ζ : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας μαζί και  με την ρύπανση εσωτερικού χώρου, κλπ.

Αν και υπάρχουν λύσεις η συνεχιζόμενη έλλειψη ”ορθής εφαρμογής” μεθόδων, σε τομείς όπως η διαχείριση της ποιότητα του εσωτερικού αέρα,  μαζί με την μη ”ορθή μεταφορά” των εννοιών την υγιεινής του, χρειάζονται ταχείς και ενδελεχείς έρευνες για ισχυρισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα χρήσης  ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης –αποστείρωσης’’- του αέρα κλειστών χώρων. Η δε αναφορά σε  ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία – ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010-(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ. Παρομοίως, παρατηρείται ίσως και κατάχρηση στην προβολή υποτιθέμενων υγειονομικών πλεονεκτημάτων στο λεγόμενο «υγειονομικό μάρκετινγκ» εις βάρος της υγειονομικής ασφάλειας των καταναλωτών .

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  η/και υλικά μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης, δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Στην KlinTec με την ασύγκριτη εμπειρία και γνώση 35 χρόνων, τηρούμε  την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία ως προς την πώληση, αλλά και ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές  (για SARS-CoV-2)  για την ορθή εφαρμογή-χρήση εξοπλισμού ή/και προϊόντος. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μεθόδων για να ελέγξουμε πρώτοι  την λειτουργικότητα των προϊόντων που σας προτείνουμε , ώστε να σας παρέχουμε τις ορθές λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα. Ο κάθε χώρος πριν την παροχή του εξοπλισμού ή της υπηρεσίας χρειάζεται προηγμένη τεχνική μελέτη. (όγκος – διάταξη – εξασφάλιση)

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/βελτιωμένη-ποιότ…των-υπηρεσιών-υγ/

Τελικά τι υπάρχει πίσω από τον ΚΑΔ : 81291100 ;

Τελικά τι υπάρχει πίσω από τον ΚΑΔ : 81291100 ;

Με αφορμή τις  αλλαγές σε ΚΑΔ με απόφαση της ΑΑΔΕ, άλλα και τις απαντήσεις τoυ Υπουργείου Υγείας με διευκρινίσεις  σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων, εύλογα αναρωτιούνται πολλοί  γιατί δεν έγινε αλλαγή -τροποποίηση του ΚΑΔ : 81291100 όταν, το ΥΠ.ΑΑΤ απαντά στο ( ΣΕΑΜΕ : Σχετικά με άδεια Απολύμανσης,  σας γνωστοποιούμε ότι δεν ανήκει στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ) ,άλλα και για το ότι έχει ενημερωθεί από τον Δεκέμβριο του 2014για το πρόβλημα ,ακόμα και με προτάσεις μεταφοράς.

Υπάρχει μια διαχρονική εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2015 με την  ‘‘ανεξέλεγκτη προαγωγή ’’ βιοκτόνων,  τον Μάρτιο του 2017 για ελλιπή ενημέρωση σε θέματα των Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,τον Δεκέμβριο του 2018 με τις  Ανεξέλεγκτες ’ προβολές και εφαρμογές,  τον Μάρτιο του 2019 με την  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων  αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2019 με αναφορά  ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ –ως κατεπείγον –  πρέπει ίσως να μεριμνήσει για τα προβλήματα που απορρέουν από τον Υπάρχον  ΚΑΔ   ,  – κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια– για ‘’ξεκάθαρες εφαρμογές’’.

Προσοχή : Ο ΚΑΔ 81291100 αναφέρεται σε Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (Μυοκτονίας κλπ).

Γιατί δεν υπάρχει ΚΑΔ για Υπηρεσίες Απεντόμωσης.!!!

Αυτά γίνονται και αν θα συνεχίσουν να γίνονται, αν δεν αντικατασταθεί η λέξη Απολύμανσης από την  λέξη Απεντόμωσης  στον ΚΑΔ 81291100. Έτσι όσοι έχουν προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  θα παρέχουν ’’ Υπηρεσίες Απολύμανσης ’’  για οτιδήποτε έντομο δεν ‘’Απολυμαίνεται’’ . Κατ΄ επέκταση θα δούμε εφαρμοστές  απολύμανσης να συνεχίζουν να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες ακάρεα, κοριούς, ψύλλους, σκόρους, σαράκι και οτιδήποτε έντομο δεν ‘’Απολυμαίνεται’’ , τα δε ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα..

 • Γιατί -ένα μεγάλο ποσοστό εταιριών-επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» , έχουν μόνο τον ΚΑΔ : 81291100 για να διενεργούν και τις απολυμάνσεις;
 • Γιατί δεν έχουν και τον 81291101 για τις Υπηρεσίες Απολύμανσης  Αποθηκών και άλλων χώρων μαζί με τον 81291102 Υπηρεσίες Απολύμανσης Οικιών;
 • Γιατί πολλοί αρμόδιοι κρατικοί και μη φορείςαναφέρουν στους διαγωνισμούς ότι  για τις απολυμάνσεις να έχουν άδεια από το ΥΠ.Α.Α.Τ;
 • Γιατί συνεχίζεται η παραπλάνηση των καταναλωτών  με τις εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού-πολέμου’’  να συνεχίζουν να γίνονται χωρίς αποκατάσταση πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων;
 • Γιατί συνεχίζουν να γίνονται μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό)  αφού δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες -παρά οφέλη και δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., –όπου και όταν οι συνθήκες το απαιτούν -για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης απολύμανσης με πλήρη αποκατάσταση, πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο ή να απαιτούνται και αξιώσεις;   

Σε πολλά υγειονομικά πρωτόκολλα συμπεριλαμβάνεται και η ιδία εγκύκλιος του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ , όπως επίσης βρίσκεται και σε εγκυκλίους για Υγειονομικούς έλεγχους όπως πχ., σε εσωτερικούς χώρους, στα δωμάτια φιλοξενίας –ξενοδοχεία στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) ,αλλά και στα «σχολεία όλων των βαθμίδων δημόσιου και ιδιωτικού , μαζί με τα Μ. Μ. Μ. (επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»., »

Η αυστηρή εφαρμογή  τήρησης της εγκύκλιου του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020, που ξεκινά από την ορθή ανάγνωση-μελέτη και την ευθύνη του ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και η εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών από τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές , καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ .

Όταν γίνονται οι εφαρμογές και υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. το έργο παραδίδεται με αυταπόδεικτη διαφάνεια ιχνηλασιμότητας  και “τεκμηριωμένη απόδειξη” στην πράξη και όχι στα ‘’χαρτιά’’:

α) Χωρίς ιικό φορτίο των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, με το σύστημα παρακολούθησης υγιεινής για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε απολύμανση .

β) Χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης με μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10,  CO2 και πτητικών οργανικών ενώσεων TVOC)

γ) ) Χωρίς φθορές και καταστροφή άλλων υλικών και αντικειμένων και ως “τεκμηριωμένη απόδειξη”   η σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού-απολύμανσης του έργου, μαζί με τον εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό και τα υλικά με άδεια του Ε.Ο.Φ., άλλα και το Πιστοποιητικό του εφαρμοστή.

Όπως έχω αναφέρει για τις εφαρμογές η εγκύκλιος  ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) είναι απαιτητέα και  σε Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών,  σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2 ’’. Υπάρχουν Δήμοι που ματαιώνουν διαγωνισμούς Απολυμάνσεων  , για να αντικατασταθεί  η μελέτη σε τεχνική έκθεση και περιγραφή ,σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2 ’’,  σε αντίθεση με άλλους που δεν ζητούν από τους υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στις εγκύκλιους και να γίνονται εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού-πολέμου’’ .

 • Η ανάδειξη των επιβλαβών προβλημάτων  με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τα βιοκτόνα απολυμαντικά, πρέπει να αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά , αρχής  γενομένης ,π.χ, από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών, όπου  όταν προκύπτουν τέτοια θέματα –  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’ -ή/και  προσχήματα με «μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό . Οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται αυτεπάγγελτα, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία, µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Με την μη αλλαγή του ονόματος στον ΚΑΔ : 81291100, ίσως και να βρίσκεται σε κίνδυνο τώρα η Υγειονομική μας Ασφάλεια , άλλα και μελλοντικά από τα (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ), μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους αναδεικνύει την σοβαρότητα  της επιμόλυνσης  του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  .

Στην ορθή ανάγνωση με εμπεριστατωμένη μελέτη της κάθε εγκυκλίου,  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνοντα και όλα τα σχετικά.( ΦΕΚ., Οδηγίες , Συστάσεις). Π.χ Ενδεικτικά αναφέρω ότι , αν συμβεί κάποιο ‘’υγειονομικό ατύχημα’’ σε ένα Λεωφορείο, ελέγχετε ο οδηγός που το παρέλαβε με τις ανάλογες Βεβαιώσεις, ο ιδιοκτήτης ,ο Πιστοποιημένος εφαρμοστής μαζί με τον ειδικό επιστήμονα, αλλά και ο/η Υγειονομικός υπεύθυνος του έλεγχου –αν έχει γίνει έλεγχος-από την κάθε Περιφερική Ενότητα. Σε ένα σχολειό ο έλεγχος ξεκινά από την καθαρίστρια , στο δωμάτιο ξενοδοχείου από την καμαριέρα ( Housekeeping) στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.)  , κλπ.

Τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν και μπορούν να αποκατασταθούν τώρα , όταν μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς  συνεισφέρουμε όλοι, Επιμελητήρια, Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.,  τα Σωματεία Γεωπόνων, Χημικών , Εποπτών Δημόσιας Υγείας , Τεχ. Γεωπόνων, Σύνδεσμοι (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.), για λυθεί το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού μαζί με την παραπλάνηση των καταναλωτών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις, πολύ δε περισσότερο για την Υγειονομική Ασφάλεια μας. Είναι εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις -Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό ότι, για να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, μέσα από την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’ στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, πρακτικές του ‘’δήθεν το κάνω ‘’,  το ‘’χαρτάκι θέλω ’’,  του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’, να είναι εκτός των διαφανών τρόπων, διότι είναι οι  ‘’Εκπτώσεις’’ που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων αλλά και όλων μας. 

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/τελικά-τι-υπάρχε…τον-καδ-81291100/

   Απαντητικό στο ερώτημα για τον ΚΑΔ 81291100 στο Άρθρο

Απάντηση από την Α.Α.Δ.Ε για τον Κ.Α.Δ. ‘’Υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας’’

Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021)

Anti-Infection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

AntiInfection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα για εν δυνάμει εξωστρεφείς τομείς φιλοξενίας εφαρμόζεται στα Green and Clean Rooms, καλύπτοντας πλήρως τις ανησυχίες των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών .

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Η επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού –απολύμανσης ,αναδεικνύει την διαφορετικότητα μιας υψηλής ποιότητας παροχής καινοτόμων υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιούνται μεθοδικά. Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων στην πράξη – για μη υγειονομικές  μονάδες – σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης  στους εργαζόμενους,  άλλα και στους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές.

Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση της φιλοξενίας, με εγγυημένη την υγειονομική εξασφάλιση η όποια βασίζεται στην καινοτόμο μεθοδολογία ‘’Anti-Infection Prevention’’   και αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας (διαύγειας) του αέρα και επιφανειών.

Η τήρηση των εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης σε κάθε δωμάτιο, λειτουργεί ως  μια θετική παρέμβαση έλεγχου στο σχέδιο δράσης με διαφανή τρόπο – που διασφαλίζει την διατήρηση των πρότυπων καθαρισμού –απολύμανσης και εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα  στην μείωση εξάπλωσης του κινδύνου απέναντι στις λοιμώξεις. Η αναβάθμιση των συμβατικών δωματίων σε Green and Clean Rooms αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης , μιας και το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις, από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές που αναζητούν υψηλότερα και αυστηρότερα επίπεδα καθαριότητας .

 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης. Όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Η συμπληρωματική ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών ‘’τεσσάρων σημείων’’ είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απόλυτη έννοια της υγιεινής στην καθημερινότητα μας , μετατρέπει τους χώρους φιλοξενίας σε χώρους με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη

 • Στα Green and Clean Rooms η ανάπτυξη της καινοτόμου μεθοδολογίας  ‘’Anti-Infection Prevention’’ , ξεκινά από την υποβολή σε μια πολύ διεξοδική- σχολαστική διαδικασία, μιας ελεγχόμενης και δομημένης καθαριότητας σε βάθος (Deep-Depollution) με συγκράτηση 99,97 % των ρύπων. Η συσσώρευση σκόνης  –  με κύριους τομείς πιθανής συσσώρευσης στρώμα, επίστρωμα, κεφαλάρι, σαλόνι, μοκέτα- μπορεί να εκτιμηθεί εφ’ όσον αποδεικνύεται και ως μη ορθή εφαρμογή καθαριότητας. Καλύπτουν και τον Υποχρεωτικό καθαρισμό των στρωμάτων  ο οποίος είναι πιο ενδελεχής-διεξάγεται με επιμέλεια- και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν συνήθη καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’κλπ.
 • Η επιλογή της εφαρμοστικής μεθόδου από την Πιστοποιημένη συσκευή ’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ με τεχνολογία ’ τριπλού φραγμού ’’ (χωρίς χημικά ) για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης λοιμώξεων στους εσωτερικούς  χώρους, καλύπτει πλήρως την ‘’μηχανική πρόληψη στις λοιμώξεις ’ κατ΄ όγκο m³. Με την δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες, άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση μαζί με την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, εξασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια  σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, συνεισφέροντας συγχρόνως στην διατήρηση του χώρου σε θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα ‘’ στο εσωτερικό περιβάλλον.
 • Αυτό περιλαμβάνει σωματίδια και αιωρούμενη ύλη (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg, πριν εναποτεθούν σε λείες επιφάνειες, υφάσματα, για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα. Λειτουργεί ανασταλτικά-προληπτικά, ως μέσο-διαδικασία για την επίτευξη δραστικής μείωσης στη συγκέντρωση αερολύματος εντός 30 λεπτών έκθεση : κατά SARS-CoV-2  98,3 %, Ecoli 98,5% και  Adenovirus 92,7 %,κλπ

Το καινοτόμο πρόγραμμα, με τα ευφυή συστήματα πολλαπλής διασφάλισης εφαρμόζεται και από επαγγελματίες εφαρμοστές καθαρισμού -απολύμανσης , για την υλοποίηση σύγχρονων υπηρεσιών παροχής- υψηλής ποιότητας- με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότατη βελτίωση της διασφαλισμένης  υγειονομικής εξασφάλισης ενός καθαρού περιβάλλοντος πριν την επαναχρησιμοποίηση τους ,( Χωρίς ρύπους Ε.Ο.ΔΥ) για άμεση χρήση.

 • Για την Διάχυση υψηλής καθαρότητας η εφαρμογή της απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων 2,3,4, (98/8EC).SeraΑπολυμαντικό.pdf «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος. Χρησιμοποιείστε το με ασφαλή τρόπο διαβάζοντας πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση»

Στα Green and Clean Rooms  έχει υιοθετηθεί  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης  κατ΄ όγκο  m³, η εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), χωρίς υπολειμματικότητα  , για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ .

 • Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης (OZCO)  (διεργασία υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ),μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως μια εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου με απολυμαντικές ιδιότητες (Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, επιβλαβή βακτήρια,  (μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόρια μυκήτων, ).
 • Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου , δρώντας ανασταλτικά απέναντι στην ανάπτυξη των μικρών ανεπιθύμητων ζωικών εχθρών, δημιουργώντας  τους παράλληλα  ένα αφιλόξενο περιβάλλον , διασφαλίζοντας έτσι τις συνθήκες υγιεινής για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 • Η καινοτόμος μεθοδολογία  ‘’Anti-Infection Prevention’’  διασφαλίζει ότι οι χώροι φιλοξενίας διαχειρίζονται και παρακολουθούνται για την αποτελεσματικότητα των εργασιών μιας εγγυημένης υγειονομικής εξασφάλισης. Το σύστημα μέτρησης για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2 αλλά και το σύστημα μέτρησης της Hygiena ως “τεκμηριωμένη απόδειξη” της απολύμανσης, (ανίχνευση μόλυνσης) για την παρακολούθηση της υγιεινής σύμφωνα με τα πρότυπα και πρωτόκολλα που έχουν τεθεί. Όλα αυτά γιατί πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού –απολύμανσης είναι αποτελεσματικές και στην παροχή των καθαρών δωματίων με φιλικό περιβάλλον για όλους τους επισκέπτες.

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής.

 • Καινοτόμα προστατευτικά επιστρώματα ‘’ μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’ ή/και αντιμικροβιακές υβριδικές επικαλύψεις μπορούν να προσφέρουν ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας με αντιμικροβιακή προστασία επιφανειών που εμποδίζει την ανάπτυξη σε βακτηρία, ιούς ή/και άλλους μικροοργανισμούς.

Σκέψεις –Προτάσεις  …..για το μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας 

 • Εφαρμογές υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης για αυτοκαθαριζόμενες επιφανές με αποτελεσματικότητα στην ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.)

Για να γίνει η επαγγελματική  εφαρμογή αυτών των υλικών χρειάζεται:

α) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εφαρμοστών

β) Επαγγελματικός εξοπλισμός προεργασίας-αποκατάστασης και για υλικά μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας  -από 2 έως 90 ήμερες –πριν ή/και μετά την εφαρμογή.

γ) Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής

 Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Για τις εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

« Διάδοση των ωφελειών της κοινωνίας μέσα από τις δυνατότητες αποτελεσματικών  εφαρμογών στο χώρο της καθαριότητας ».

 • Για ένα Καθαρό και Υγιεινό Εσωτερικό Περιβάλλον με ενεργειακή και περιβαλλοντολογική συνείδηση, χρειάζονται επενδύσεις σε «Αποτελεσματικά Καθαρές Τεχνολογίες με ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μεθόδους Καθαρισμού-Απολύμανσης ». Δεν κοστίζουν γιατί αποδίδουν την  ‘’αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου’’, πετυχαίνοντας συγχρόνως την Αναβάθμιση της Ποιότητας του Τρόπου Ζωής και την Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Τα Green and Clean Rooms ανεξαρτήτως κατηγορίας- ήρθαν για να μείνουν -γιατί η Φιλοξενία-Διαμονή πρέπει να καλύπτει με βέλτιστες διαδικασίες την εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’  –µε διαφανή τρόπο- γιατί  δεν μπορεί  να ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’ 

Στην Klintec  το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας,  για την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Bio-Εφαρμογών. Στους δε Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαριότητας-απολύμανσης παρέχεται με τον εξοπλισμό,  εκπαίδευση και  Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/anti-infection-prevention-υγειονομική-ασπίδα-/ ‎