Επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός του κινδύνου μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός του κινδύνου μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνεύμονα (ELF), αναφέρει ότι  για το τι κάνει η ρύπανση του αέρα των εσωτερικών χώρων στους πνεύμονες µας, αρκεί μια σύντομη έκθεση για να παρατηρηθούν ερεθισμοί, όπως ξηρός λαιμός και βήχας, οι δε επιδράσεις της μακροχρόνιας έκθεσης ίσως εμφανιστούν μετά από πολλά χρόνια. Πληρέστερες αναφορές και στην διαδικτυακή εκδήλωση ΕΛΙΝΥΑΕ: «Υγιεινή χώρων εργασίας: ποιότητα εσωτερικού αέρα και COVID-19»

Οι ανάδειξη με αναφορές μας για την επιτακτική ανάγκη άλλα και την εξάλειψη του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης  δεν είναι σημερινή κατάσταση. Χρειάστηκε όμως μια παγκόσμια πανδημία ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέουμε στη δουλειά, στο σχολείο και στο σπίτι, με κύρια εστίαση και προσοχή στη σύνδεση μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετάδοσης ιών. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι η κακή ποιότητα του αέρα στους χώρους μας ”βοήθησε” στην ταχεία εξάπλωση του ιού, ως μεταφορικό μέσο. Ο εσωτερικός αέρας βρισκόταν σε κρίση πολύ πριν την πανδημία COVID-19 και θα συνεχίσει να παραμένει μακροπρόθεσμα αν δεν φροντίσουμε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε την διάδοσης της.

Στις εγκαταστάσεις ενός χώρου εργασίας (υγειονομικού ενδιαφέροντος), οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγειονομικής ασφάλειας ενός χώρου εργασίας των παραμέτρων (Indoor Air Quality) είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ανάλογα με την ταξινόμηση του εν λόγω χώρου, μπορεί ταυτόχρονα να επηρεάσει διαφορετικές παραμέτρους όπως η υγρασία, θερμοκρασία, Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οργανικά χημικά (VOC) Φορμαλδεΰδη (CHCO) Μονοξείδιο Άνθρακα (CO ) και Αζώτου (N). Για να διασφαλιστεί ένα καλό περιβάλλον στους χώρους εργασίας  ,είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απομακρύνονται οι ρύποι για να προστατεύονται εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι από λοιμώξεις. Αυτό ισχύει εξίσου για κέντρα υγείας, ιατρείων φροντίδας υγείας, ιατρικού τουρισμού, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, αποθεραπείας & αποκατάστασης, φυσιοθεραπείας, αισθητικής, οδοντιατρεία, κλπ.

Χρειάζεται λοιπόν ένα καλά σχεδιασμένο και αξιόπιστα καινοτόμο σύστημα Πολλαπλής Θωράκισης ( επιφανειών και αέρα) με υψηλές απαιτήσεις ώστε να παρέχει βέλτιστες συνθήκες στο περιβάλλον από τους βιοκινδύνους. Η ύπαρξη αυτών των φιλοπεριβαλλοντολογικών πρακτικών και μεθόδων στους εσωτερικούς χώρους, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη μιας υποχρέωσης από τους εφαρμοστές  παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με σεβασμό στις ανάγκες του εργαζόμενου, επισκέπτη άλλα και φιλοξενούμενου. Με την επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα πρέπει να θωρακίζουμε τους εσωτερικούς χώρους από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,  συμπεριλαμβανομένων ,  τα ανθεκτικά “υπερβακτήρια”, τα ‘’αθόρυβα’’ μυστηριώδη μικρόβια , άλλα και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, το τμήμα του Bio-Exterminating Services καλύπτει πλήρως την υποχρεωτική αποκατάσταση τους.

Όλα αυτά διότι μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Η δε δραστηριότητα των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Επιπλέον οι φορείς που εμπλέκονται  στις στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου, για την  Διαχείριση κρουσμάτων για την Ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), θα πρέπει  να συνιστούν μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Στην KlinTec με τις ειδικευμένες υπηρεσίες των τμημάτων της Hygienichome.gr είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε εξειδικευμένες εφαρμογές, με ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα για εν δυνάμει εξωστρεφείς τομείς. Σε αυτό το ευρύ και ευέλικτο φάσμα των εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενάντια στην εσωτερική ρύπανση του αέρα (Indoor Air Quality) οι εφαρμογές καθαριότητας- απολύμανσης και προστασίας γίνονται από Εξειδικευμένους και Πιστοποιημένους συνεργάτες της Klintec καλύπτοντας πλήρως τις ανησυχίες των φιλοξενούμενων – επισκεπτών στους εσωτερικούς χώρους .

Η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων , αναβαθμίζει την διαχείριση των βιοκινδύνων με την θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων, για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας , αλλά και για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Πρόγραμμα Αnti- infection prevention 

 • Στην Klintec για τη βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια, μέσω της τεκμηριωμένης απόδειξης στοχεύουμε να μειώσουμε ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων.Η ανάδειξη της εκτίμησης για τον αριθμό των μικροβίων επιβεβαιώνει την χρησιμότητα της τεκμηριωμένης απόδειξης για το ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο στην καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2
 • Η μεθοδολογία που ακλουθούμε με το πρόγραμμα Αnti-infection prevention, όταν στο χώρο έχει γίνει συμπληρωματική εφαρμογή Πολλαπλής Θωράκισης, για μεν τις επιφάνειες εφαρμόζουμε  την ‘αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., όπου συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.
 • Για δε τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων βελτιώνουμε την περιβαλλοντική υγιεινή των εσωτερικών χώρων -εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση – με την καινοτόμο συσκευή Sterial II τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού’’  με τον τάχιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα των εσωτερικών χώρων. Πιστοποιημένη για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’, άλλα και την  υψηλή διηθητικότητα της  ως πρωτοπόρος μέριμνα  ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’ , καλύπτει με την προσρόφηση- συγκράτηση ρύπων από την κάθε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση , για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας  προλαμβάνοντας ή/και να αποτρέποντας την  διάδοσης φαινόμενων ”Επιταχυντών διασποράς’’ .

Επιπλέον ο υπεύθυνος πιστοποιημένος εφαρμοστής μια φορά στις 8-15 ήμερες,  μετά την εφαρμογή της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’, παρακολουθεί με τον υψηλής ποιότητας  σταθμό μέτρησης της ποιότητας του αέρα,  μετρώντας τα  PM2,5 και PM10, (περιττώματα ακάρεων, βακτήρια, ιους, μύκητες,) άλλα και  CO2, TVOC , (CHCO), για το  «Έντυπο αυτό-αξιολόγησης επιχείρησης αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2»,

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή: https://klintec.gr/επιτακτική-ανάγκ…εριορισμός-του-κ/

Εκ των ων ουκ άνευ η αυστηρότητα στους υγειονομικούς ελέγχους.

Εκ των ων ουκ άνευ η αυστηρότητα στους υγειονομικούς ελέγχους

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , με τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων , ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Π.χ .: Εγκύκλιος και Υγειονομικοί έλεγχοι για το σχολικό έτος 2021–2022

Στην εγκύκλιο για τους ελέγχους στα σχολεία Aριθ.πρωτ Δ1γ/Γ.Π/οίκ55923  είναι ενσωματωμένη και η ίδια εγκύκλιος.

 • 11) Η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020με ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ « Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» σχετ. (Τήρηση προγράμματος καθαρισμού & απολύμανσης χώρων)
 • 10) Η Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αριθμ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 57739/18-9-2020 με ΑΔΑ:Ψ6ΙΝ465ΦΥΟ-Κ8Λ «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοιού SARS-CoV-2, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» (δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών μονάδων. ).
 • 13) Η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. Δ1/ΓΠ.οικ. 28953/7-5-2020 με ΑΔΑ:ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ 7-5-2020 «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες».

Στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , υπάρχει πλήρη ανάπτυξη για την ασφαλής τήρηση των εφαρμογών για την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)

Έως ότου αποφασιστεί  πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, θα πρέπει στο πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης ,ο υπεύθυνος ειδικός επιστήμονας  που θα φέρει και την ευθύνη, του σχεδιασμού των εφαρμογών για τις απολυμάνσεις, , όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας), να έχει μαζί με τον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης), το σχέδιο εφαρμογών με τα Πιστοποιητικά των εφαρμοστών (καθαρίστριες/τες) για τον καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων ,δίνουν ένα κίνητρο  στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους μαθητές-εκπαιδευόμενους, εργαζομένους αλλά και γονείς, ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020με ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ ) για τους ελέγχους απαιτούνται εκτός των άλλων:

 • Πιστοποιημένοι εφαρμοστές καθαρισμού απολύμανσης (καθαρίστριες/τες)
 • Επαγγελματικός Εξοπλισμός και υλικά για τις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης
 • Μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση
 • Μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης ότι δεν έχουν παραμείνει ρύποι.
 • Βεβαίωση κλιματιστικών από Πιστοποιημένους εφαρμοστές για την απολύμανση τους.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης ,  ( όλων των μεθόδων ) . Δεν χρησιμοποιούμε μεμονωμένες μεθόδους εφαρμογών  (ψεκασμός, εκνέφωσης, ή/και όποιας επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), και με εφαρμογές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, Όζοντος (O3) , ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , θερμικές μορφές ξηρού ατμού, κλπ Η περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης δεν μπορεί να αποκλείσει την επιβλαβή απειλή από τα ‘’ αόρατα χημικά κοκτέιλ’’ (σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας .

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 – ΦΕΚ 4214/Β/13-9-2021, αναφέρεται  (σημείο 12  Σελίδα 26/172) για τα Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες εκτός των άλλων το εξής: – Σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA και επειδή υπάρχουν πολλοί τύποι-HEPA ,χρειάζεται περισσότερο έλεγχος πριν την αγορά ,αλλά και την συμβουλή του Ιατρού Εργασίας , ώστε να μείωσε τις εσωτερικές συγκεντρώσεις σωματιδίων κατά 99,97%,+ άλλα και την  παρακολούθηση των επιπέδων (PM2,5 -PM10 και CO2.)

Χρειάζεται προσοχή έως ότου η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας βγάλουν τα συμπεράσματα για τις προδιαγραφές που θα τηρούν συμπληρωματικά οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα  για την προστασία της Δημόσιας υγείας . Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

Ο ρόλος της διαφάνειας απαιτείτε και για τις ανάγκες της έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 συμμετέχει για την , Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

YouTube player

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι κάνουν αγώνες από το 2018 για τους ‘’Κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολεία ‘’.

Για την υγειονομική ασφάλεια όλων μας , Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού -απολύμανσης ,πρέπει να έχουν όλοι οι  Χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία ), Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Σχολείων , Βρεφονηπιακών -Παιδικών Σταθμών και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεων , Fitness & Αθλητικών Εγκαταστάσεων , Γυμναστηρίων, Επαγγελματικών χώρων, Εστιατόριων & Υπηρεσίες Τροφίμων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς , όπως λεωφορεία του ΚΤΕΛ ή τουριστικά, σκάφη αναψυχής , καθαρισμό-απολύμανση ενοικιαζομένων –γενικά αυτοκινήτων, Πλοίων-καμπίνες,  Αεροδρόμιων, Στρατιωτικών Μονάδων, Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες, ακόμα δε και όσοι επαγγελματίες εφαρμοστές που ασχολούνται με γενικούς ή/και καθαρισμούς σε μοκέτες-χαλιά, στρώματα, σαλόνια, εσωτερικών χωρών σε σπίτια, ( Housekeeping ) , σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, μονάδες φροντίδας, χώρους φιλοξενίας (Ξενοδοχεία -Housekeeping), καθαρισμό-απολύμανση κλιματισμού αλλά και σε Μ.Μ.Μ.,κλ

Μάθετε περισσότερα για  την φωτογραφία  Το μοντέλο του «ελβετικού τυριού» ενάντια στην πανδημία

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/εκ-των-ων-ουκ-άν…τηρότητα-στους-υ/

Προετοιμασία των εσωτερικών χώρων με ολιστική αποτελεσματικότητα.

Προετοιμασία των εσωτερικών χώρων με ολιστική αποτελεσματικότητα.

Είναι ευχάριστο να προστίθενται για την προστασία της δημόσιας υγείας ,μέτρα ‘’υψηλής αποτελεσματικότητας’’. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 – ΦΕΚ 4214/Β/13-9-2021 για Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, …) αναφέρεται  (σημείο 12  Σελίδα 26/172) -Για τα Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες εκτός των άλλων το εξής: – Σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA .

Στα προηγούμενα άρθρα έχω ανάλυση τις επικινδυνότητες.!!! 

Χρειάζεται προσοχή έως ότου οι Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας βγάλουν τα συμπεράσματα για τις προδιαγραφές που θα τηρούν συμπληρωματικά οι συσκευές  καθαρισμού του εσωτερικού αέρα , για την προστασία της Δημόσιας υγείας . Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

Υ.Γ.: Η αντικατάσταση της ‘’υποχρεωτικής χρήσης ’’με τη Σύσταση χρήσης ,δίνη την δυνατότητα για περισσότερο έλεγχο πριν την αγορά ,αλλά και την συμβουλή του Ιατρού Εργασίας

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης με συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου  !!

Οι Επισημάνσεις,  για τις συσκευές καθαρισμού του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο επικεντρώνονται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και στις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Επιπλέον, επισημαίνει την ύπαρξη Πιστοποιήσεων για τις Υγειονομικές εργασίες που προσφέρουν, ώστε να αποφευχθεί  κάθε είδους  διασπορά  διασταυρούμενης επιμόλυνσης ακόμα και από την αλλαγή των φίλτρων.

Στα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού για την επαρκή καθαρότητα του αέρα  συμπεριλαμβάνονται :

 • Η ασφαλής τήρηση των εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης ,για την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ)
 • Συμπληρωματική θωράκιση για μείωση επιβαρημένου φορτίου (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων) με την επιλογή της εφαρμοστικής μεθόδου(χωρίς χημικά ) ως ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’κατ΄ όγκο m³.
 • Συμπληρωματική θωράκιση με επαρκή καθαρότητα του αέρα για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων. π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α) ,με την αποκατάσταση των χώρων κατά το μέγιστο δυνατό. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).
 • Συμπληρωματική εφαρμογή Πολλαπλής Θωράκισης για  την ασφαλή τήρηση των Επαγγελματικών Bio-εφαρμογών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, (βιοκαθαρισμό ή/και βιολογικό σε στρώματα, σαλόνια, μοκέτες-χαλιά )  για την υγειονομική ασφάλεια ,των εργαζόμενων ,των οικείων ατόμων, των φιλοξενούμενων .κλπ
 • Η Συμπληρωματική επάρκεια στη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του εξοπλισμού για την ορθή χρήση των μεθόδων ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’’ αναδεικνύει την Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα για την Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον. 

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία ), Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Σχολείων , Βρεφονηπιακών -Παιδικών Σταθμών και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεων , Fitness & Αθλητικών Εγκαταστάσεων , Γυμναστηρίων, Επαγγελματικών χώρων, Εστιατόριων & Υπηρεσίες Τροφίμων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς , Πλοίων-καμπίνες,  Αεροδρόμιων, Στρατιωτικών Μονάδων, Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες,

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε εσωτερικό χώρο , μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Sterial Premium Air Purifier II

‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση Αιθουσών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ‘’

‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση και στις Σχολικές Αίθουσες‘’

”Ασφαλή Μεταφορικά Μέσα”.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/προετοιμασία-των…τερικών-χώρων-με/ ‎

Περί “αναδυόμενων τεχνολογιών’’ το ανάγνωσμα …υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Περί “αναδυόμενων τεχνολογιών’’ το ανάγνωσμα …υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αντιμετώπισης των Λοιμώξεων και εκτός νοσοκομείων είναι οι διαφανείς τρόποι. Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα  που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  ‘’διαστρεβλώσεις’’.

Πρέπει να γίνεται καλύτερη μελέτη στο περιεχόμενο μαζί με τα επισυναπτόμενα ΦΕΚ εντός της εγκυκλίου , μιας και η ίδια εγκύκλιος  μπορεί να είναι ενσωματωμένη και στην εγκύκλιο για τους ελέγχους στα σχολεία και τα Μ.Μ.Μ. των μαθητών.

 • Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης, οι εφαρμογές ( όλων των μεθόδων ) θα πρέπει να διενεργούνται από πιστοποιημένους εφαρμοστές υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).
 • Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π *) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης** καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

*Εφαρμογές επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), και με εφαρμογές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, Όζοντος (O3) , ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , θερμικές μορφές ξηρού ατμού, κλπ

** Ρύποι που μπορεί να περιέχουν επιβλαβή αόρατα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ (σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας .

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

 • Εκτός από τα κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα(’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’)  ,την ανάπτυξη π.χ των τεχνικών προδιαγραφών  και τον Διευκρινιστικό 10λογο Βιοκτόνων Απολυμαντικών και Δημόσια Υγεία, έχω αναφερθεί  με ενημερωτικά άρθρα  για την μεγάλη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στα περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ μαζί με τους ‘‘επιταχυντές διασποράς’’ , πολύ δε περισσότερο στις μεμονωμένες εφαρμογές συσκευών , διότι μπορεί να υπάρξουν τα προαναφερόμενα αρνητικά αποτελέσματα . π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.) άλλα και στην ‘’αποποίηση ευθυνών’’ που ανακαλύπτονται στα έντυπα μετά την αγορά των συσκευών.
 • Όταν τα ‘’ισχυρότερα συστήματα αποστείρωσης’’ αέρα μπορεί να βρίσκονται σε καμπίνες λεωφορείων και πούλμαν ή/και σε σχολικές αίθουσες και  όπως αναφέρουν  – για μείωση του μικροβιακού φορτίου του αέρα –  κατά 70% σε 45 λεπτά αλλά και για να ‘’απενεργοποιήσουν’’ περισσότερο από το 95% των ιών συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, χωρίς όμως να αναφέρουν για την μη συγκράτηση των επιβλαβών αόρατων ‘’χημικών κοκτέιλ’’ (επιμόλυνσης, μικροσωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) .

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η ‘‘αναδυόμενη τεχνολογία’’ δεν λειτουργεί όπως ‘’διαφημίζεται’’, άλλα λόγο της ‘’μη ανακοίνωσης στοιχείων ’’ από τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας -αναφορά για τα ίδια Πιστοποιημένα μηχανήματα καθαρισμού αέρα Μ.Μ.Μ– έχει γίνει από τον Υπουργό Μεταφορών , όπου ως καθιερωμένος φορέας θα έχει τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αντικατοπτρίζουν –την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα –υπό τις συνθήκες που θα χρησιμοποιούνται.

Αυτό γιατί στην Ελλάδα, μπορεί μεν η νομοθεσία να προβλέπει τη δημοσίευση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος , ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις το είδος της πληροφορίας που παρέχεται ίσως να μην επαρκεί για την κατανόηση των ορθών εφαρμογών , άλλα και της ενδεχόμενης κακής διαχείρισης των πόρων που δαπανώνται για την πρόληψη ή/και καταστολή των Λοιμώξεων και εκτός νοσοκομείων .

Στο περί “αναδυόμενων τεχνολογιών’’ το ανάγνωσμα… από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, μετά και την διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Υγείας , σχολικές αίθουσες και το κάθε Μ.Μ.Μ θα έχουν τις ανάλογες Βεβαιώσεις σχετικά με τα μέτρα  που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , με οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογής.

Όλοι  έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν το Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων ‘’τεσσάρων σημείων’’ , τα ”Ασφαλή Μεταφορικά Μέσα”,  αλλά και την  ‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση στις Σχολικές Αίθουσες‘’ …  ώστε να μην υπάρχουν ‘’σύννεφα’’ !!!

Μετά το άρθρο για την επικίνδυνοτητα των “οι αναδυόμενων τεχνολογίων ” ,τα περί  ποιος θα με ελέγξει ,δεν γίνονται έλεγχοι,  ‘’πρέπει να διαγράφουν,’’ διότι η μη ορθή τήρηση των διαδικασιών, εγείρουν  ”Αξιώσεις” των περί ’’αστικής ευθύνης’’ όχι μόνο στα σχολεία ή/και τα μεταφορικά μέσα τους ,αλλά και σε π.χ «χώρους υψηλού κινδύνου» για την Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους , μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Έως ότου αποφασιστεί πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν μαζί με τον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης  μπορεί να έχει άμεση σχέση με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ), όπου θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα , όπου θα αποδεικνύουν την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους . Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων ,δίνουν ένα κίνητρο  στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους μαθητές-εκπαιδευόμενους, εργαζομένους  αλλά και γονείς, ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Ο ρόλος της διαφάνειας απαιτείτε και για τις ανάγκες της έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 συμμετέχει για την , Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/περί-αναδυόμενων-τεχνολογιών-το/ ‎

 

 

Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Η ανθρωπότητα έχει στα χέρια της ένα μεγάλο, «σωτήριο όπλο» τα εμβόλια. Με τον εμβολιασμό χτίζουμε ένα τείχος ατομικής προστασίας το οποίο εφόσον διευρυνθεί μπορεί να μειώνει τις πιθανότητες να κολλήσει κάποιος τον υιό, δεν τις μηδενίζει, άλλα επιστημονικά είναι αυτό που θα οδηγήσει σε λιγότερα βαριά περιστατικά , με λιγότερες απώλειες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν σημαίνει πως “ξεμπερδέψαμε” με την πανδημία . Πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα και γενικά να προσέχουμε πιο επισταμένα ,αναδεικνύοντας την σημαντικότητα τήρησης των μέτρων στην ατομική μας ευθύνη,  χέρια, αποστάσεις, μάσκες και όπου χρειάζεται ‘’διπλές’’ ,τεστ, κλπ .Περισσότερα: Μάθετε τι να περιμένετε στα Πράγματα των σχολείων…

 ‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι για τους κίνδυνους που ίσως μπορεί να προκύψουν, εντός του χώρου χρήσης συσκευών καθαρισμού –‘’απολύμανσης’’ επιφανειών και  αέρα, αν δεν γίνει πλήρη αποκατάσταση του πριν από την εκ νέου χρήση του , πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ‘’κοινωνικά ευάλωτα’’ άτομα .

Με αφορμή την έναρξη των σχολείων με το ‘’Νέο πρωτόκολλο για τα σχολεία ‘’ όπου αναφέρεται ότι, με την εκδηλώσει συμπτωμάτων με λοίμωξη COVID-19, θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες και μεταφορά του/της μαθητή/τριας σε καλά αεριζόμενο χώρο.  

Εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες: Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , με τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων , ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές. Ως ‘’υπενθύμιση’’ στην εγκύκλιο για τους ελέγχους στα σχολεία και τα Μ.Μ.Μ. των μαθητών , ήταν ενσωματωμένη και η ίδια εγκύκλιος.

Επισημαίνεται ότι δεν ευσταθεί ο όρος «προληπτική απολύμανση» με υλικά κατασταλτικής απολύμανσης διότι αυτό δεν αποκλείει καμία άμεση επαναμόλυνση. Την περσινή περίοδο σπαταλήθηκαν τεράστια χρηματικά  ποσά για «προληπτική απολύμανση» με υλικά κατασταλτικής απολύμανσης , επιβαρύνοντας επιπλέον εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, κλπ.

Η κατασταλτική απολύμανση έχει μόνο στιγμιαίο αποτέλεσμα και επιβάλλεται ως εφαρμογή κατασταλτικής απολύμανσης μετά τη διαπίστωση κρούσματος, για την μείωση του υιικού φορτίου. Είναι το πρώτο σημείο για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στο σχέδιο εφαρμογών των ‘’τεσσάρων σημείων’’ ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με την ίδια απαιτητέα εγκύκλιο αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2»  (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Σε καλά αεριζόμενο χώρο : Ο καλά αεριζόμενος χώρος δεν μπορεί να αποκλείσει  την εισερχόμενη γύρη,  που μπορεί να μην διασπείρει τον κορωνοϊό , ή οποιονδήποτε ιό, συνδέεται  όμως με την αύξηση των κρουσμάτων ως επιπρόσθετος παράγων   όπως και η ατμοσφαιρική ρύπανση.  Εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα των πασχόντων έτσι ώστε να γίνονται  πιο επιρρεπείς στο κορωνοϊό , άλλα και γενικά πιο ευάλωτοι σε όλους τους ιούς, κλπ.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι , είναι άλλο η συσκευή καθαρισμού και δραστικής μείωσης μικροβιακού και ιικού φορτίου του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, για την ενεργή αποδόμηση βακτηρίων και ιών (εντός  πιστοποιημένης συσκευής ) και της  παράλληλης  συγκράτησης ρύπων πάνω από 99,95% ( οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ : χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης ) και άλλο ‘’ συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ που μπορεί να προτρέπουν σε έκθεση . ( χωρίς την παρουσία ζωντανών οργανισμών. )

Συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’.

Αυτές οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα αποτελούν ένα μέρος εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικό –του υλικού τήρησης των εφαρμογών– πριν ή/και μετά- ώστε να αποδοθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης. Χρειάζεται λοιπόν  προσοχή στις μεμονωμένες εφαρμογές, διότι για να μειώσουμε τις διόδους υπέρ-μετάδοσης θα πρέπει θωρακίσουμε τους εσωτερικούς χώρους από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του, ώστε να να νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς.  Για δε τα κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’) έχω αναφερθεί , όπως και για την ανάπτυξη π.χ των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην ανάπτυξη της  ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’  κατά των Λοιμώξεων ,πρωτεύον είναι η αυστηρή τήρηση των εφαρμογών του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με την ίδια απαιτητέα εγκύκλιο αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2»  (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Συμπληρωματικά  έχουμε :

 • Την εφαρμογή του προστατευτικού προϊόντος επιφανειών μακροχρόνιας  αντιμικροβιακής  και ιοκτόνου δράσης –BioProtect RTU (με έγκριση από τον ΕΟΦ ), ως αόρατη ασπίδα προστασία το οποίο εμποδίζει με το τείχος των «Νανοπαγίδων» την ανάπτυξη του SARS-CoV-2 και άλλων επιβλαβών ιών και βακτηρίων στις επιφάνειες, ώστε ολοκληρωμένα- να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται – φαινόμενα αυξημένης μολυσματικότητας.
 • Την’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ όπου ως συσκευή ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ χρησιμοποιούμε την καινοτόμο συσκευής Sterial II ,με τον τάχιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του εσωτερικού αέρα και με όλες τις πιστοποιήσεις για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, για την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του.

Η ανάπτυξη της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ως εξατομικευμένη μέθοδο, μας δίνει τις εναλλακτικές λύσεις μιας ολιστικής αποτελεσματικότητας με γρήγορη αλλά και οικονομική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Ως κοινωνία, οφείλουμε να μην αποδεχθούμε την οικονομική αντιμετώπιση του κόστους για προστασία της αναπνευστικής υγιεινής, ανεξαρτήτου διαμονής, εργασίας, φιλοξενίας, σπουδών, μέσου μαζικής μεταφοράς, κλπ.

Από την έναρξη της κρίσης για την υγεία, η αγορά καθαριστές αέρα έχει γίνει παγκόσμιο ζήτημα για την δημόσια υγεία και έχει σημειώσει άνθηση.  Επιπλέον δε όπως συμβαίνει με όλες τις αναδυόμενες τεχνολογίες, οι καταναλωτές πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να είναι ποιο προσεκτικοί στις επιλογές τους:

 • θα πρέπει να ερευνήσουν την τεχνολογία, προσπαθώντας να αντιστοιχίσουν τυχόν συγκεκριμένους ισχυρισμούς ενάντια στην προοριζόμενη χρήση της συσκευής.
 • θα πρέπει να ζητούν δεδομένα απόδοσης αποτελεσματικότητας που να αποδεικνύουν ποσοτικά ένα σαφές προστατευτικό όφελος για τις συνθήκες που είναι σύμφωνες με εκείνες για τις οποίες ο καταναλωτής σκοπεύει να εφαρμόσει την συσκευή.
 • θα πρέπει κατά προτίμηση, τα τεκμηριωμένα δεδομένα απόδοσης της συσκευής να είναι υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, από πολλές ανεξάρτητες πηγές . (πχ Πιστοποιημένα Εργαστήρια από το Ε.Σ Υ.Δ)
 • θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ , στους ‘‘επιταχυντές διασποράς’’ , στις μεμονωμένες εφαρμογές συσκευών ,διότι μπορεί να υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα . π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.) άλλα και στην ‘’αποποίηση ευθυνών’’.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η αναδυόμενη τεχνολογία δεν λειτουργεί όπως ‘’διαφημίζεται’’, άλλα λόγο της μη ανακοίνωσης στοιχείων από τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας,-αναφορά για τα ίδια Πιστοποιημένα μηχανήματα καθαρισμού αέρα Μ.Μ.Μ έχει γίνει από τον Υπουργό Μεταφορών,  όπου ο καθιερωμένος φορέας θα είχε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αντικατοπτρίζουν την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότηταυπό τις συνθήκες που θα χρησιμοποιούνται.

Αναδεικνύουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εσωτερικών σας χώρων παρέχοντας :

 1. Αναβάθμιση της ποιότητας με την υγειονομική εξασφάλιση.
 2. Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία, στο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα
 3. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των χώρων με ολιστική αποτελεσματικότητα.
 4. Μείωση χρήσης χημικών κατά 5/6
 5. Ανεβασμένη ψυχολογική αποδοτικότητα εργαζομένων .
 6. Πιστοποιημένες και τεκμηριωμένες αποδείξεις παράδοσης έργου.

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Διευκρινιστικός 10λογος Βιοκτόνων Απολυμαντικών και Δημόσια Υγεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/πόσο-επικίνδυνες…ορεί-να-είναι-οι/