Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης .

Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης .

Μια ευφυής εξατομικευμένη προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της Υγειονομικής Εξόφλησης.

Η αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας , ξεκινά πάντα με ένα απόλυτα σχεδιασμένο πλήρες σύστημα φροντίδας , (Deep-Depollution)  για πολλαπλές Bio – εφαρμογές απορρύπανσης με ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα των εσωτερικών χώρων. Αν και η  καθαριότητα δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας.

 • Θα πρέπει να  γίνει πλέον κατανοητό από όλους μας, ότι μέθοδοι πλυσίματος , εξυγίανσης και απολύμανσης  με οποιονδήποτε τρόπο , δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την καθαριότητα.

Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου, για τον περιορισμό του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους από τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , άλλα και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων , χρησιμοποιούνται μέθοδοι  «τριπλού φραγμού»  για την ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους.

 • Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης,συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

Στόχος μας η χρήση συμπληρωματικών μέτρων με Εναλλακτικές Μεθόδους Πολλαπλής Θωράκισης στους εσωτερικούς χώρους, ’’λύνοντας  τις δύσκολες εξισώσεις’’ ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία της υγείας  με περιορισμό των κινδύνων από μολύνσεις- επιμολύνσεις, στην οικονομία από ενεργειακές σπατάλες αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος .

Ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές  (για SARS-CoV-2) τηρούμε την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC).

Δεν χρειάζεται να σπαταλάτε χρόνο σε ραντεβού.

Υ.Γ: Αν έχετε συστήματα Kirby ένας επιπλέον λόγος να μάθετε για το Bio-Protect™  και την Ελληνική Πατέντα της  Sterial

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται ‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/η-αναγκαιότητα-ά…ς-εφαρμογής-εναλ/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

 

Δύσκολες εξισώσεις μεταξύ ‘’ημιμάθειας ’’ και ρίσκου ‘’ του ποιος θα ελέγξει’’.!!

Δύσκολες εξισώσεις  μεταξύ  ‘’ημιμάθειας ’’  και ρίσκου ‘’ του ποιος θα ελέγξει’’.!!

Η πανδημία είναι μια ειδική περίπτωση κινδύνου, με υψηλή αβεβαιότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ ,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων .

Ο αέρας σε ένα εσωτερικό χώρο μπορεί να περιέχει πολλές δυνητικά επιβλαβείς ή επικίνδυνες ρυπαντικές ουσίες  πιθανή πηγή επιμόλυνσης-, που πρέπει να αφαιρεθούν ή/και να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα με την απαραίτητη λήψη μέτρων για την προστασία του καταναλωτή.

Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επιβατών -ταξιδευτών, με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’.

Εφαρμόζοντας μεμονωμένες εφαρμογές με Υπεριώδη  Ακτινοβολία – UV-C, ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V– θα πρέπει εκτός των άλλων να γνωρίζουμε ότι  η μικροβιοκτόνος δράση της καθώς και η χρήση της επηρεάζεται (ενδεικτικά ) και από τις εξής παραμέτρους: 

 • Δεν γίνεται υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης , σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)κλπ
 • παρουσία οργανικής ύλης ( έλλειψη καθαριότητας)
 • άμεση ή έμμεση οπτική επαφή από τη συσκευή ( Επίδραση σκίασης)
 • απόσταση της λάμπας- επιφάνειας, η δόση, το μήκος κύματος και ο χρόνος έκθεσης στην ακτινοβολία.
 • δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιβλαβής απειλή για την υγεία από τα ‘’ αόρατα  κοκτέιλ’’ (σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)  που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας.

Μεγάλη Προσοχή και στα μηχανήματα που κάνουν αναφορές για καθαρισμό και απολύμανση  ‘’ Covid-free’’   του αέρα ή/και μεμονωμένες εφαρμογές με ”πιστοποιητικό απολύμανσης” του αέρα  γιατί  το “υποτίθεται καθαρό είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Οι αναρτήσεις μεμονωμένων εφαρμογών αλλά και ’’πιστοποιητικών απολύμανσης ‘’  μπορούν να προσελκύουν ποιο εύκολα το τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων της κάθε περιφερικής ενότητας.

Για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, αλλά και σε (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι  «τριπλού φραγμού»  ώστε να  εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αερομεταφερόμενης επιμόλυνσης για την Δημόσια Υγεία. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου, ίσως να είναι απαραίτητο η εγκατάσταση περισσότερων του ενός συστήματος επιμελούς διαχείρισης του αέρα.

Προσοχή στην επιλογή, διότι όπως επισημάνουν επιτροπές λοιμωξιολόγων,  εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αλλά και ο Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος.

Για την διαφορά μεταξύ καθαρισμού / απολύμανσης / προστασίας μαζί με τις παραμέτρους εφαρμογών που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια)  του εσωτερικού αέρα έχω αναφερθεί  επαλειμμένα,  για τις συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων  ή/και  για τις ‘’συσκευές συνεχούς απολύμανσης’’ . Όπως και για το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης , με τα ενδεικτικά Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ ) αλλά και για τις αναφορές υπάρχουν και στο Βιβλίο Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19  με έκδοση από την Περιφέρεια Κρήτης, ως  Ένα βιβλίο “φροντιστήριο” για την πανδημία του κορωνοϊού.

Ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές  (για SARS-CoV-2) τηρούμε την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC).

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Στην KlinTec  παρέχοντας  πλήρη εκπαίδευση υποστηρίζουμε επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται, με επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Facility Cleaning Services,  Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών ,Υπηρεσίες Σεγνοκαθαριστηρίου, Housekeeping, έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

«Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους»

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/δύσκολες-εξισώσεις-μεταξύ-ημιμάθ/ ‎

 

Επιτακτική Ανάγκη για Ολοκληρωμένα Συμπληρωματικά Μετρά Προστασίας

Επιτακτική Ανάγκη για Ολοκληρωμένα Συμπληρωματικά Μετρά Προστασίας

Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με την αξιοποίηση της ολοκληρωμένης πρόληψης με εξελιγμένη αποτελεσματικότητα στην υγειονομική ασφάλεια και διαχείριση των βιοκινδύνων ,θωράκιζοντας τους εσωτερικους  χώρους υπερμετάδοσης, για την υγεία όλων μας.

Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

 • Ο «τριπλός φραγμός» στην καινοτόμο μέθοδο για την ενεργητικής απομάκρυνσης , διασφαλίζει την μείωση του μικροβιακού και υιικού φορτίου δίνοντας με ασφαλή τρόπο την καθαρότητα στον αέρα , για όλους τους χώρους. Αυτή η καινοτόμος συσκευή -Ελληνικής επινόησης και κατασκευής,-  λειτουργεί με την υψηλή διηθητικότητα  και από τα πρώτα 15 λεπτά λειτουργίας της εξολοθρεύει τον ιό σε ποσοστό 75,8 %, εντός 30 λεπτών λειτουργίας του σε ποσοστό 98,3%, ενώ σε 60 λεπτά λειτουργίας σε ποσοστό 99, 5 % έκθεση κατά SARS-CoV-2 που απομονώθηκε από κλινικά δείγματα στο ΠΓΝΠ, σε ποικίλες συγκεντρώσεις ,σε χώρο έως και 450 m³/h.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων συμπεριλαμβάνονται και οι επιφάνειες με όλες τις  παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα  του εσωτερικού αέρα, όπου θα πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη την μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους, στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμοστικής και διαχειριστικής μελέτης.

 • Ως συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης,υπάρχουν εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης με μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας 60 έως 90 ήμερες, όπως η ‘αόρατη προστατευτική ασπίδα’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

Η αυστηρότητα των υγειονομικών έλεγχων είναι εντελώς απαραίτητη , μιας και στην πράξη χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των  ορθών  πρακτικών για την υγειονομική ασφάλεια μας.

 Ο Περιορισμός του κινδύνου της αέριας μόλυνσης- επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους αφορά την υγεία όλων μας.

Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης , μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία τους, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεμονωμένες μέθοδοι εφαρμογώνδιότι η περαιτέρω πρόκληση ’’ ρύπανσης’’ δεν μπορεί να αποκλείσει την επιβλαβή απειλή  (τοξικών επιμολύνσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας.

Προσοχή στην επιλογή, διότι όπως επισημάνουν επιτροπές λοιμωξιολόγων,  εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και ο Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος. 

Μεγάλη Προσοχή  και στα σήματα  Covid-free που κάνουν αναφορές για ‘’καθαρισμό και απολύμανση’’ του αέρα γιατί :

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/επιτακτική-ανάγκ…α-ολοκληρωμένα-σ/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις πρόληψης ενισχύουν το αίσθημα της υγειονομικής ασφάλειας !!

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις πρόληψης ενισχύουν το αίσθημα της υγειονομικής ασφάλειας !!

 Όταν η ολοκληρωμένη πρόληψη έχει κάποιο κόστος αλλά συμφέρει για –την Ανεκτίμητη Αξία – της υγείας όλων, αυτό  υπολείπεται του κάθε κόστους που δημιουργείται (οικονομικού και κοινωνικού ) όταν μπορεί  να προλαμβάνει ή/και να αποτρέπει κάκιστα αποτελέσματα.

Σήμερα βιώνουμε όχι μόνον μία πρωτοφανή τεχνολογική εξέλιξη  των -“αναδυόμενων τεχνολογιών’’ – που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την υγειονομική ασφάλεια της κοινωνικής μας  ζωής, αλλά και τη σχέση μας με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Μεταξύ της εκτίμησης των δαπανών, για την υγειονομική εξασφάλιση και της  οικονομικής απόδοσης  των συμπληρωματικών εναλλακτικών λύσεων, χρειάζεται μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους  λαμβάνοντας πάντα υπόψη όλες τις  παραμέτρους των εφαρμογών  που επηρεάζουν το εσωτερικό περιβάλλον. Η δε κάλυψη των νέων και σύνθετων αναγκών για την προαγωγή υγείας, χρειάζεται επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις προστασίας, οι οποίες θα στοχεύουν στην πρόληψη .

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές,

Η αυστηρότητα των υγειονομικών έλεγχων είναι εντελώς απαραίτητη , μιας και στην πράξη χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των  ορθών  πρακτικών για την υγειονομική ασφάλεια μας.

Αν πάρουμε ως παράδειγμα την εκπαίδευση με την εγκύκλιο για τους έλεγχους  «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία (Εγκύκλιος και Υγειονομικοί έλεγχοι για το σχολικό έτος 2021–2022)εχει στο Σχετ. : 11) ενσωματωμένη την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 με ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ, για υπενθυμίζει στους έλεγχες εκτός των άλλων:

Τα ιδία ερωτήματα για τους έλεγχους -εκτός των χώρων εκπαίδευσης , είναι και για  : χώρους ξενοδοχείων, εστίασης, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων. Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολών (σινεμάδες), τουριστικά, (Μ.Μ.Μ) ή λεωφορεία του ΚΤΕΛ Πλοία,, σκάφη αναψυχής, ακόμα και  σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, pet shop, , κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κλπ),

Η Υγειονομική Ασφάλεια αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας.

Οι ‘’επισφαλείς μορφές ’’ του ‘’υποτίθεται καθαρού’’, δείχνουν τον ‘‘ευκολότερο δρόμο’’ στην αντιμετώπιση της στοιχειώδους προαγωγής για την καθαριότητα και υγιεινή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα τους, ακόμα και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Προσοχή λοιπόν διότι όλα τα προαναφερόμενα μπορεί να μας ‘’κοστίζουν ακριβά‘’,  μιας και ο περιορισμός του κινδύνου της μόλυνσης- επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους αφορά την υγεία όλων μας. Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης ,για την  θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης, μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία.

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Οι Ιατροί εργασίας, οι Υγειονομικοί σύμβουλοι άλλα και οι Τεχνικοί ασφάλειας  γνωρίζουν ότι η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων για την θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές , αναβαθμίζει την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας . Αναμφισβήτητα τα προαναφερόμενα έχουν άμεση σχέση και με το εν ενεργεία «Έντυπο αυτό-αξιολόγησης επιχείρησης αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2»,  όπου μπορεί να ενεργοποιήσει την γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων. Αν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

 Μήπως τελικά το κλειδί υλοποίησης των ριζικών εναλλακτικών λύσεων είναι στους Ιατρούς Εργασίας ;

Επιπλέον τα (Δελτία Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) πολύ δε περισσότερο οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους –επισκέπτες  , ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην ιχνηλασιμότητα  για τα ‘’χαρτάκια’’ ή /και  του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’ .

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Θα επιμένουμε στο ότι είναι δυνατόν να περιοριστούν τα ρυπαντικά, τοξικά και μικροβιακά φορτία σε μια ελεγχόμενη κλίμακα, όταν και εφ΄ όσον οι φορείς έχουν την πολιτική και οικονομική βούληση να το πράξουν. Θα χρειαστεί όμως κάτι πολύ περισσότερο από τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων για την προετοιμασία της πρόληψης,  έναντι του ‘’δυνητικά‘’ άγνωστου SARS-CoV-2 .

Το γιατί  υπάρχουν ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ , εφόσον  επιτροπές λοιμωξιολόγων και εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας έχουν  καταλήγει στο ότι , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή , με την επισήμανση για Προσοχή στην επιλογή, διότι μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος, δεν το γνωρίζω. Στην μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους  θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη όλες τις  παραμέτρους των εφαρμογών  που επηρεάζουν το εσωτερικό περιβάλλον , όπως η εφαρμογή υλικών  πρόληψης  με ενεργό ιοκτόνο δράση  έναντι του SARS-CoV-2 , στις επιφάνειες.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/οι-επιστημονικά-…μηριωμένες-δράσε/

Διαρκής Ενημέρωση :

Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής  2022 ΕΔΩ !!!

Ενημ.Υλικό ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας & Υγιεινής Εσωτερικών Χώρων ‘’ 

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

2021 – 2022 Sterial ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’

2022 Χημικές τουαλέτες ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Σχετικά Άρθρα

Κλειδί στην υλοποίηση ριζικών εναλλακτικών λύσεων ενός υγειονομικά ασφαλέστερου περιβάλλοντος είναι ;

Κλειδί στην υλοποίηση ριζικών εναλλακτικών λύσεων ενός υγειονομικά ασφαλέστερου περιβάλλοντος είναι ;

Στο άρθρο Πόσο καθαρός είναι ο εσωτερικός αέρας που δημιουργήσαμε χθες και αναπνέουμε σήμερα, υπάρχει η αναφορά –  Ίσως οι Ιατροί Εργασίας θα πρέπει να ενημερώσουν εκ νέου τους εργοδότες για τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων μιας και τώρα τα προληπτικά μετρά υπάρχουν.

Εκτιμήσεις πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων σε συμπληρωματικά πρόσθετα μέτρα 

Παρακολουθώντας την εκδήλωση του  « ΕΛΙΝΥΑΕ :Η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην αντιμετώπιση της Covid-19»  αλλά  και το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος» 5 -7/11/2021, όπου στην ενότητα Επίκαιρα Θέματα Ιατρικής της Εργασίας υπήρξε παρουσίαση με τίτλο :Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους βιολογικούς παράγοντες στην εργασία, από τον Πατσατζή Βασίλειο, MD, Ειδικό Ιατρό, οι προβληματισμοί για χρονοκαθυστερήσεις μεγάλωναν.

Μελετώντας λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα  Υπ’ Αριθ.( 102. /Αρ. Φύλ.244_/07-12-2020.) για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν, διαπιστώνουμε ότι έχει συμπεριληφθεί και ο ιός SARS-CoV-2. Στο Άρθρο 3 Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων , αναφέρεται ότι ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων, στο δε  Άρθρο 14 , εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση α) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

   Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων και την επιτακτική ανάγκη θωράκισης των χώρων με πρόληψη από την υπερμετάδοση,  για την υγεία όλων μας.

Η Υγειονομική Ασφάλεια αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας.

Με τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου οι Ιατροί Εργασίας, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν όλες τις δυνατότητες  τους ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν όλες τις ριζικές εναλλακτικές λύσεις. Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου οι εργαζόμενοι τα χρησιμοποιούν περίπου μια ώρα πριν ή/και μετά την εργασία, αλλά και για τους εσωτερικούς χώρους  σχολείων , βρεφονηπιακών -παιδικών σταθμών και (Μ.Μ.Μ), χώρων φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , αίθουσες  ΚΕΠ, ΚΑΠΗ (κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων), μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων -ιατρείων φροντίδας υγείας, κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης , ιατρικού τουρισμού, αίθουσες προβολών , θεάτρων, αμφιθεάτρων , επαγγελματικών χώρων, Γυμναστηρίων, Πλοίων ,κλπ.

Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19

Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού – απολύμανσης επιφανειών,  για SARS-CoV-2. Έναρξη 23/11/2021.

Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη). Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Στην αποκατάσταση των χώρων , συμπεριλαμβάνονται και  οι  υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας που έχουν τους (Κ.Α.Δ.) Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), διότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ  υπάρχει πλέον ξεχωριστός (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021),ώστε να σταματήσουν να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες , ακάρεα, κοριούς, κλπ

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα . Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα , η αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών , όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες  αναπνευστικών προβλημάτων, κ.ά.

Λόγοι που τα προγράμματα εφαρμογών απεντόμωσης- μυοκτονίας συμπληρώνονται και με τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης με τους εφαρμοστές πιστοποιημένης εκπαίδευσης, για εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα στην μείωση εξάπλωσης του κινδύνου για την Υγειονομική ασφάλεια,  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών– καθώς τα έντομα και τα τρωκτικά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών ,κ.α, στον άνθρωπο.

Για το ιδιαιτέρως απαραίτητο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμοστικής και διαχειριστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης, πρέπει να γίνεται αναφορά στην σύνταξη της επιστημονικής τεχνικής μελέτης κάθε προσφοράς. Η αποκατάσταση των χώρων εξασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό την μη ύπαρξη αρνητικών αποτελεσμάτων . π.χ (επιμόλυνση , δευτερογενείς μολύνσεις, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, Ε.Ο.Δ.Υ. κ.α).

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/κλειδί-στην-υλοπ…η-ριζικών-εναλλα/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Ανακαλύψτε την ενεργό δράση της ‘’ αόρατης νάνο-ασπίδας ’’έως και για 90 ήμερες.!!

Ανακαλύψτε την ενεργό δράση της ‘’ αόρατης νάνο-ασπίδας ’’έως και για 90 ήμερες.!!

Με γνώμονα το ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν», μία εφαρμογή μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης ως ‘’Ασπίδα Προστασίας ’’ , με απενεργοποιητική ανάπτυξη –ανασταλτική- , μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη.

Η ανάγκη για συνεχή απολύμανση των επιφανειών είναι πλέον παρελθόν.

Αυτό επιτυγχάνεται χάριν της προληπτικής προστασίας του BIOPROTECT RTU, μια πατενταρισμένη με βάση το νερό, αντιμικροβιακή τεχνολογία – ως συμπληρωματικό μέτρο – Πολλαπλής Θωράκισης των επιφανειών . Όταν εφαρμόζεται δημιουργεί μια μικροβιοστατική  ‘’ αόρατη νανο-ασπίδα’’ μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης και αρχίζει να προστατεύει, μόλις στεγνώνει στην εφαρμοσμένη επιφάνεια και να διαρκεί  για 60 έως και 90 ήμερες.

YouTube player

Η διαφορά μεταξύ καθαρισμού / απολύμανσης / προστασίας

Καθάρισμα/Aπορρύπανση: Είναι ένα σημαντικό βήμα -πρώτο –πριν από την απολύμανση που διασφαλίζει ότι αφαιρεί μικρόβια, βρωμιά και ακαθαρσίες από τις επιφάνειες. Αυτό δεν σκοτώνει απαραίτητα τα μικρόβια, αλλά τα αφαιρεί και μειώνει τον αριθμό τους και τον κίνδυνο εξάπλωσης μόλυνσης.

Απολύμανση: Επιτυγχάνεται η καταστροφή( εξουδετέρωση) του 99,999% των βακτηρίων, των ιών και των μυκήτων σε επιφάνειες ή αντικείμενα. Η απολύμανση των καθαρισμένων επιφανειών μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης βακτηριακών, ιογενών και μυκητιασικών λοιμώξεων.

Προστασία: Η αντιμικροβιακή προστασία επιφανειών του BIOPROTECT™ RTU διατηρεί τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών, (στην άδεια κυκλοφορίας από τον (ΕΟΦ) ως απολυμαντικό προϊόν BIOPROTECT RTU συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.) για 60 έως και 90 ημέρες.

Η ανάπτυξη της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ως εξατομικευμένη μέθοδο, μας δίνει τις εναλλακτικές λύσεις μιας ολιστικής αποτελεσματικότητας με γρήγορη αλλά και οικονομική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Το BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology μπορεί και δημιουργεί  ένα πιο υγιές περιβάλλον  προστατεύοντας τις  επιφάνειες που αγγίζουμε καθημερινά .( οικογένεια, οι υπάλληλοι και οι πελάτες , φιλοξενούμενοι -ταξιδευτές )

Αναδείξτε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εσωτερικών σας χώρων :

 • Σταματώντας τώρα την υπερβολική κατανάλωση χημικών και την σπάταλη χρημάτων σε κατασταλτική απολύμανση που έχει μόνο στιγμιαίο αποτέλεσμα και επιβάλλεται ως εφαρμογή μετά τη διαπίστωση κρούσματος, για την μείωση του υιικού φορτίου.
 • Ανεβάζοντας την ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων προσδίδεται μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία,στο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα.
 • Αναβαθμίζοντας την ποιότητα της υγειονομικής εξασφάλισης με ολιστική αποτελεσματικότητα, μειώνεται τον χρόνο προετοιμασίας των χώρων.
 • Η τεχνολογία BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology , βοηθά στην μείωση εξόδων εκτός από τα απολυμαντικά , σε καθαριστικά, νερό, ενέργειας, από καταστροφές αλλα και στην εξοικονόμηση εργατοωρών , κλπ.

Ασφαλές για χρήση σε στρώματα, ευαίσθητες ταπετσαρίες, σαλόνια, άλλα και σε χειροποίητα χαλιά, λείες επιφάνειες παρέχει  βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια , μειώνοντας ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων .

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των εφαρμοστών για Καθαρισμό-Απολύμανση, πρέπει να είναι εναρμονισμένη εκτός από την εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) και με την (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) όπου  για επαγγελματικές εφαρμογές καθαριότητας-απολύμανσης , θα χρησιμοποιούνται άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού – απολύμανσης

Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική  ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ; (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ). Ο δε εξοπλισμός των ενδεικνυόμενων μεθόδων για την ορθή εφαρμογή τους πρέπει να συνοδεύεται και με βεβαιωμένη εκπαίδευση. κλπ

Εφαρμογές μπορούν να γίνουν εξ ολοκλήρου ή/και μεμονωμένες  :

 • Μαζί το Κριτήριο 4.27 -Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση -Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή)  για την  «κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων»,
 • Χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης ,
 • Αμφιθέατρα- Αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων.
 • Αίθουσες Θεάτρων –Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Προβολών (σινεμάδες),
 • Σχολείων , Βρεφονηπιακών -Παιδικών Σταθμών και (Μ.Μ.Μ) τους.
 • Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τουριστικά, ή λεωφορεία του ΚΤΕΛ  σκάφη αναψυχής
 • Χώρους σπιτιών σε στρώματα, σαλόνια, χαλιά –μοκέτες.
YouTube player

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Οι Ιατροί εργασίας, Υγειονομικοί σύμβουλοι άλλα και οι Τεχνικοί ασφάλειας  γνωρίζουν ότι η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων για την θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές , αναβαθμίζει την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας .

 «Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους»

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

 

New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο email: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/ανακαλύψτε-την-ενεργό-δράση-της-αό/ ‎