Check in the Green and Clean Rooms

Check in the Green and Clean Rooms

Το Check in για την Προληπτική Υγιεινή των Green and Clean Rooms, διασφαλίζει ότι οι χώροι του δωματίου διαχειρίζονται και παρακολουθούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας  του, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας των φιλοξενούμενων.

Αναπτύχθηκε με την δημιουργία ενός πλαισίου για την Προληπτική Υγιεινή  των δωματίων στον ξενοδοχειακό κλάδο, ώστε να ελαχιστοποιεί – αποτρέπει – κάθε πιθανή εξάπλωση  με προβλήματα που σχετίζονται με τις λοιμώξεις. Ένας ουσιαστικό ς παράγοντας  κρίσιμης σημασίας , από το πιο μικροσκοπικό επίπεδο έως την ’’ορατή ζημιά ’’, στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης  απέναντι σε εργαζόμενους, άλλα και στους φιλοξενούμενους –επισκέπτες- ταξιδευτές.

Το ενδελεχές πρωτόκολλο ελέγχου του Check in  συνδυάζεται συστηματικά, στην προώθηση των μέτρων πρόληψης με τις τεχνολογίες αιχμής για τον προσδιορισμό της καθαρότητας των χώρων του δωματίου σε ένα ξενοδοχείο, με την  υπέρβαση των οπτικών ενδείξεων σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την παροχή σε επίπεδο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης  που πρέπει να περιμένετε από το ξενοδοχείο σας.

Η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα, με την υπέρβαση έχει ξεπεράσει τον απλό Καθαρισμό στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή). Κριτήριο 4.27  . Ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης”  για την συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων, αντιμετωπίζει την μακροχρόνια έκθεση σε ρύπους βιολογικών παραγόντων μετά την περάτωση των εργασιών , (έκθεση σε οργανική σκόνη, ένζυμα και ακάρεα)άλλα και την  αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση -μετά την περάτωση των εργασιών -με την ολιστική εφαρμογή  της Προληπτικής υγιεινής και την διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green and Clean Rooms

Αναδεικνύουμε την ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση μέσα από τις επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή Υγειονομικά Πλεονεκτήματα.

Στην πρόταση μας  μαζί με την παραλαβή του Επαγγελματικού Εξοπλισμού των Bio-Εφαρμογών, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Διαχείρισης στον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, παρέχεται και εκπαίδευση σε άτομα της επιχείρηση σας, με Βεβαίωση για την ορθή εφαρμογή του. μαζί με την συμπληρωματική μέθοδο της εναλλακτικής τεχνολογίας ελέγχου (Green Decontamination) για την δημιουργία  ενός ‘’αφιλόξενου περιβάλλοντος ’’ σε πολλά ειδή παρασίτων.

Η ολοκληρωμένη εφαρμοστηκή μέθοδος της Προληπτικής υγιεινής για την  αντιμετώπιση των λοιμώξεων , καλύπτει πλήρως και το πρόγραμμα πιστοποίησης για την  Πρόληψη  Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  Η δε  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση του προσωπικού μαζί με τον εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό, αποδεικνύουν  την  απόλυτη συμμόρφωση στους κανόνες λήψης μέτρων .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/check-in-the-green-and-clean-rooms/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα

Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;

 

 

Πολλαπλές μέθοδοι καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ.

Πολλαπλές μέθοδοι καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ.

 Όταν η  ποιότητα του νερού καθορίζει την υγειονομική εξασφάλιση στα χαλιά, είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να γνωρίζουν που και πως πλένονται.!!!

  • ΣτηνKlinTec για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής Πολλαπλών μεθόδων καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ. και  εφαρμοστές με Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, μειώνουμε ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων .Έχοντας ως γνώμονα τη εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση παρέχουμε την εξειδίκευση  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, για μια σχολαστικά επιμελημένη ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών και σε ”Μαλακές επιφάνειες”.
  • Η εφαρμογή του Protect Surface 3Q μειώνει σε ένα μεγάλο φάσμα τα μικροβιακά φορτία , ενώ παράλληλα μειώνει και την κατανάλωση νερού, απορρυπαντικών, ώστε  στο τελικό ξέβγαλμα των χαλιών με το Sera Απολυμαντικό, να παρέχεται επιπλέον υψηλή καθαρότητα, βέλτιστη φωτεινότητα και εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση.

Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία.

Το ανακτημένο νερό (ανθρώπινης κατανάλωσης), με ορθολογική διαχείριση για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών , παρασίτων και οποιωνδήποτε ρυπαντών (απορρυπαντικά, χρώμα, τρίχες υδρογονάνθρακες, λάδια, διαλύτες, άμμο, κλπ) σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που δεν αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Προάγοντας την καθαριότητα… …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Για δε τις επιτόπιες εφαρμογές θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution) περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, ο οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια .

Οι ‘’επισφαλείς μορφές του υποτίθεται καθαρού’’ !!!

Η έκθεση σε ρύπους βιολογικών παραγόντων μετά την περάτωση των εργασιών, ( οργανική σκόνη και περιττώματα ακάρεων ) στα – υποτίθεται καθαρά στρώματα, χαλιά – είναι  ‘’καταχρηστική’’ και επικίνδυνη για την υγειονομική ασφάλεια μας.

Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα μας ως ειδικοί στη διασφάλιση, ότι μέσω της διαδικασίας του προγράμματος για την  Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Καθαρισμού Απολύμανσης  (μοκετών – χαλιών) υλοποιούνται *Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας ,τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.

*Το δίκτυο των υπηρεσιών Προληπτικής Υγιεινής συντονίζεται από την Klintec

Επιτακτική ανάγκη η συνεχιζόμενη ενημέρωση στην  Πιστοποιημένη επαγγελματική  κατάρτιση στον Καθαρισμό-Απολύμανση , για Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας και στα Ταπητοκαθαριστήρια.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/πολλαπλές-μέθοδο…αθαρισμού-απολύμ/

 

ΙΓΕ: Σεμινάριο Απεντομώσεων & Μυοκτονιών 2023

ΙΓΕ: Σεμινάριο Απεντομώσεων & Μυοκτονιών 2023

Το σεμινάριο για Απεντομώσεις – Μυοκτονίες απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε αυτό το αντικείμενο ως υπεύθυνοι επιστήμονες ή τεχνικοί. Γίνεται ειδικός κύκλος επίσης σε ερασιτέχνες που επιθυμούν να γνωρίσουν τα παράσιτα και να τα αντιμετωπίσουν στο σπίτι τους, το εξοχικό τους ή την επιχείρηση τους.

Διδάσκονται η βιολογία και η αντιμετώπιση των εντόμων (κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, κοριοί, μυρμήγκια, σφήκες, ψύλλοι, ξυλοφάγα, έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων κλπ.), άλλων αρθροπόδων (αράχνες, σκορπιοί, σαρανταποδαρούσες, μαύρα σκουλήκια κλπ.), τρωκτικών (οικιακό ποντίκι, αρουραίοι), ερπετών, πουλιών και άλλων επιβλαβών οργανισμών στους κατοικημένους χώρους.

Διδάσκονται επίσης , νομοθεσία, φάρμακα, φυσικοί τρόποι καταπολέμησης, πρόληψη, ολοκληρωμένη καταπολέμηση, κοστολόγηση, ανάλυση επικινδυνότητας στα κτίρια, παρακολούθηση πληθυσμών (monitoring), σχεδίαση των εφαρμογών, καταγραφή των εργασιών και των αποτελεσμάτων (reporting). Γίνεται πρακτική εξάσκηση στα κτίρια του ΙΓΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ.

https://www.ige.gr/el/mathima_apentomoseis

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) διοργανώνει επαγγελματικά σεμινάρια 120 ωρών.

Οι ώρες πραγματοποίησης των σεμιναρίων είναι 17:00-20:30 τις αντίστοιχες ημέρες  που αναγράφονται στο πρόγραμμα (Τρίτη – Πέμπτη) και κόστος  220€

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά και θα ξεκινήσει περί τις 10 Μαρτίου 2023.

Κλείστε την θέση σας από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ (https://www.ige.gr/registrations/submission-form).

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τον κύριο Βλάση Μπισμπίκη , εισηγητή του σεμιναρίου και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΑΜΕ. Επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@seame.gr

Πηγή : https://klintec.gr/ιγε-σεμινάριο-απ…ομώσεων-μυοκτονι/ ‎