Βελτιστοποιημένη υγιεινή εσωτερικών χώρων

Βελτιστοποιημένη υγιεινή εσωτερικών χώρων

Βελτιστοποιώντας την προληπτική υγιεινή των εσωτερικών χώρων , μειώνετε τους χρόνους καθαρισμού και  αυξάνετε την παραγωγικότητα σας . Το ασφαλές , καθαρό και υγιεινό περιβάλλον αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα.  Οι δε καινοτόμες λύσεις για υγεία και ευεξία, σε επιφάνειες  αλλά και τον όγκο των εσωτερικών χώρων , έχουν σχεδιαστεί για την ασφαλή διαβίωση μιας νέας πραγματικότητας των φιλοξενουμένων  επισκεπτών.

Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, μιας  δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Υγειονομική ασφάλεια ,Προτεραιότητα όλων μας !!!

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας , κλπ. Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Βελτιστοποιούμε την υγιεινή των χώρων σας με τις ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις επαγγελματικές εφαρμογές  οι οποίες χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον  καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση (πριν την εκ νέου χρήση) των εσωτερικών χώρων.  Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων” , ως συμπληρωματικό υλικό, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Με την υπευθυνότητα μιας εγγυημένης υγειονομικής εξασφάλισης- από την ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή βιοκτόνων  -για την ορθολογική  χρήση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην Υγειονομική Ασφάλεια -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Ωστόσο , όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.                                                    

Επιπλέον εκτός των Συγχαρητήριων, για τις ενέργειές από την Vitex  και τους Χρονοδότες προμηθευτές της, όπου με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος ενεργοποίησαν  την Τράπεζα Χρώματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παρέχουν χρώματα για να βαφτούν σχολεία στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας και τις διαδικασίες να επιβλέπει το Υπουργείο και οι αρμόδιοι Δήμοι, επισημαίνουμε ότι :

Για να μπορεί να υπάρξει μια ‘’Υγειονομική Ασπίδα  ’’ κατά των Λοιμώξεων, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας,  ώστε να μας παρέχει μια ολοκληρωμένη ποιοτική διαβίωση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γνωρίζουμε και τα εξής :

 • Όταν αναφερόμαστε σε καθαρισμό – απολύμανση η/και απολύμανση  με βιοκτόνα απολυμαντικά  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. , θα πρέπει όλα να είναι σύμφωνα με το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης ,  οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  να  χρησιμοποιούνται  άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης )

Φροντίζουμε οι εφαρμοστές , εκτός από την συνερισιά με ένα Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, να έχουν και την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων κλπ.

Συμπεραίνοντας

Όλες οι παράμετροι στα προαναφερόμενα, πρέπει να μελετηθούν σοβαρά:

 • από τον  Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων,
 • από τον Υγειονομικά υπεύθυνο, για την παλαβή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων,
 • από τον υπεύθυνο για την Υγειονομική Ασφάλεια των εργαζομένων και περίοικων φιλοξενούμενων μετά το πέρας των εργασιών.

Επιπλέον ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει το σχέδιο με τις μεθόδους εφαρμογών , εγκρίσεις Ε.Ο.Φ., Πιστοποιητικά εφαρμοστών, μετρήσεις και υπογραφές παράδοσης –παραλαβής από τους Υγειονομικά υπεύθυνους ,κλπ

 • Όλοι γνωρίζουμε ότι τα λιμνάζοντα νερά περιείχαν ένα κοκτέιλ με ρύπους χημικών νεκρών ζώων, τρωκτικών , ενώ παράλληλα ο αέρας περιείχε ρύπους βιολογικών παραγόντων , επικίνδυνους για λοιμώξεις του αναπνευστικού, κλπ.

Μετά από όλα αυτά, με έναν απλό καθαρισμό και ‘’απολύμανση’’ με χλώριο και ανοίγοντας τα παράθυρα –πόρτες  , είμαστε σίγουροι ότι το εσωτερικό περιβάλλον και ο αέρας που θα αναπνέουμε δεν θα είναι περισσότερο επιβαρυμένος;

Προσοχή : Τα ίδια προβλήματα με τους ρύπους βιολογικών παραγόντων θα έχουν και οι χώροι των υπολοίπων ορόφων και χρειάζονται την ίδια αντιμετώπιση όπως  και οι χώροι επέλασης τρωκτικών και φυσικά όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με έναν ‘’Βιολογικό καθαρισμό’’.

 • Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/βελτιστοποιημένη…ιεινή-εσωτερικών/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

 1. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα 
 2. ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022
 3. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  
 4.  ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’

 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχειριστικών εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχειριστικών εφαρμογών  αποκατάστασης  εσωτερικών χώρων.

 Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Η Υγειονομική ασφάλεια των πολιτών μαζί με την δομική καταλληλότητα και ασφάλεια των  κτηριακών εγκαταστάσεων , μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα, είναι ενέργειες που πρέπει να στοχεύουν , στην  δημιουργία υγιεινών συνθηκών διαμονής  για την  διασφάλιση της υγείας και προστασίας των πολιτών ,  την ασφαλή  λειτουργία των χωρών, αλλά και την προστασία του είδη επιβαρημένου περιβάλλοντος.

Άμεση ύπαρξη κοινωνικής  και επιτακτικής ανάγκης, για  εφαρμογή  σχεδίου δράσης με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης  και ενσωματωμένες εγκύκλιους αντιμετώπισης του σχετικού κινδύνου αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων  που απειλούν την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις εφαρμογές  πρέπει να χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων , ως συμπληρωματικό υλικό σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Λόγοι που η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση , σε συνεργασία με επιστήμονα (Σύμβουλο-Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής) ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμόαπολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων μετά την περάτωση των εργασιών, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004), του (Αρ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/ Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010,(Έκθεσησε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

« Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

 • Τα κτήρια λοιπόν (ιδιωτικού ή δημόσιου) που θα κριθούν κατοικήσιμα θα πρέπει να έχουν την υπογραφή του Υγειονομικά υπεύθυνου, με πλήρη του φακέλου  αποκατάστασης  και αποστολή στο Υγειονομικό  της Περιφέρειας. (  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ).
 • Προβλήματα όμως έχουν και οι χώροι των άλλων ορόφων , διότι τα δυνητικά ‘’χημικάμολυσματικά κοκτέιλ ‘’ δια μέσω του αέρα έχουν εισχωρήσει στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να μην μπορεί να αποκλειστούν οι δυσμενείς συνθήκες  από την ‘’μηχανική μετάδοση’’ παθογόνων ιών, μικροοργανισμών, κλπ

Εκ νέου σχέδιο εφαρμογών ,  από τον Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση , ώστε να επιτυγχάνεται με εξασφάλιση η Υψηλού επιπέδου υγειονομική ασφάλεια , των περιοίκων, εργαζόμενων, των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών.

 • Μελετώντας τις Σύγχρονες Παροχές Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών Προληπτικής Υγιεινής θα ενημερωθείτε για την αιτιολογημένη κατασταλτική απολύμανση  πρέπει να τεκμηριώνεται –αποδεδειγμένα – για την μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών στις επιφάνειες , ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος  μεταφοράς μικροβιακών μολύνσεων, αλλά και για την συνήθη -αβάσιμη- επιχειρηματολογία της ‘‘προληπτικής απολύμανσης’’ με αποτέλεσμα η ‘’παραπλάνηση’’ της ψευδαίσθησης  για ασφάλεια ή/και το αίσθημα της σιγουριάς για ’’ συνεχιζόμενη απολύμανση ’’ μπορεί ίσως και να δημιουργήσει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια, εργαζόμενων ,επισκεπτών , φιλοξενουμένων, ταξιδευτών, κλπ

                Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, διότι δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Υγειονομική ασφάλεια Προτεραιότητα όλων μας !!!

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας ,κλπ

Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/ολοκληρωμένη-προ…γιση-διαχειριστι/ 

Διαρκής Ενημέρωση

 1. ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’
 2. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’

Τα περί Bio-κτόνων το ανάγνωσμα….

Τα περί Bio-κτόνων το ανάγνωσμα….

Οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές με ορθολογική χρήση των βιοκτόνων σε υπηρεσίες  απεντόμωσης – μυοκτονίας και αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους,  μπορούν να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση τους. (Bio-κτόνων).

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή  βιοκτόνων για την ορθολογικής χρήσης υπηρεσιών απεντόμωσης μυοκτονίας και αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών , ως παροχή υψηλής ποιότητας για την Υγειονομική Ασφάλεια  -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη

Ο κάθε υπεύθυνος επιστήμονας για να συμπεριελήφθη στις  Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) υπογράφει και τα έντυπα όπως το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης.

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Επαγγελματική χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων.

 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ο υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων (ολοκληρωμένης  μεθόδου), συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων (προεργασία πριν ή/και μετά) που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή (ολοκληρωμένη μέθοδο) των βιοκτόνων σκευασμάτων.
 • ( δηλαδή κατά τον έλεγχο από την Δ.Α.Ο.Κ. ,υποχρεούται να έχει  – το κατ’ ελάχιστο – τα κατάλληλα μηχανήματα για την  αποτελεσματική και ακίνδυνη εφαρμογή ( ολοκληρωμένη μέθοδο) των  βιοκτόνων σκευασμάτων, άλλα και αναφορές για  τις καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών στο  WebSaid ή/και στο Facebook )αν έχει .
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης WebSaid .πχ (Απολύμανση για κατσαρίδες ) ,  ( Απολύμανση για Ποντίκια)
 • ΥΠ.Α.Α.Τ. και Δ.Α.Ο.Κ , μετά από μία έρευνα στο διαδίκτυο μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό υλικό για να βγάλουν τα συμπεράσματα τους αλλά και να προστατευόσουν και τους πολίτες .’’
 • Έτσι ο υπεύθυνος επιστήμονας με σύνταξη του προγράμματος της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης  με βάση τα υπογεγραμμένα προαναφερόμενα ,μπορεί  να αποτρέψει την δημιουργία κίνδυνου από  επιμόλυνση , ή/και δευτερογενή ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους.
 • Έτσι διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων με την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ/ 47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),(κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), αυστηρά μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας;
 • Μελετώντας τα προαναφερόμενα δίνουν απαντήσεις  σε πολλές ερωτήσεις και καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα, με κενά.
 • Για τους κοριούς, όπως επισημαίνεται και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, μετά από επιστημονικές έρευνες η παρουσία των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα με αποσύνθεση), σε ένα χώρο μπορεί να μην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών.
 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως επισημαίνεται και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, στην ενημέρωση των καταναλωτών για  το γιατί πρέπει να γίνεται υποχρεωτική η απομάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα – αποσύνθεση), μετά την καταπολέμηση τους με οποιαδήποτε μέθοδο, διότι  μετά από αναφορές σε επιστημονικές έρευνες , σε ένα χώρο μπορεί να µην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών . Επιπλέον , μετά τη εφαρμογή υπέρθερμου ατμού, το αποτέλεσμα του ’’ αναδυόμενου κοκτέιλ ’’  και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , όπου μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.
 • Μυοκτονία: Μετά από κάθε εφαρμογή  σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση χωρίς υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα και την αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας ,είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων, εκτός του ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).
 • Μελετώντας τα προαναφερόμενα, δίνουν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα, με κενά.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες.

Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  να έχουν παραμείνει  αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων  , που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία .

Ζητάμε από τον υπεύθυνο επιστήμονα:

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι για να καλύπτουν το ευρύ φάσμα με τα κενά, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/τα-περί-bio-κτόνων-το-ανάγνωσμα

Διαρκής Ενημέρωση– Σεμινάρια 

 1. ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022
 2. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα – Άστυ Αιγυπτιωτών -(Κηφισιά) 3, 4 και 5 Μαρτίου 2023
 3. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  
 4. ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’

 

Ενδυνάμωση της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης σε επιφάνειες.

Ενδυνάμωση της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής  δράσης  σε επιφάνειες.     

Υλικά με ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας  είναι μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’.

Είναι μη αποδεκτά και από τα ακαρεα ;

Προσοχή τα ακάρεα δεν απολυμαίνονται.

Το Bioprotect  το οποίο εφαρμόζουμε, είναι υλικό με ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας  60 έως 90 ημερών, με έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και για τον κορωνοϊό. Έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων (π.χ μούχλας ) και άλλων μικροοργανισμών, έτσι ώστε να διατηρείται η απαραίτητη προστασία μακράς διάρκειας, σε λείες ή/και σε πορώδεις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται.

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , για το πριν ή /και το μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, για πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ώστε να δημιουργείται ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ , συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.

Η καινοτόμος μέθοδος της Προληπτικής Υγιεινής  με τις ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές,  για την δημιουργία του ’’αφιλόξενου περιβάλλοντος ’’ και τον εμποδισμό της ανάπτυξης επιβλαβών βακτηρίων (π.χ μούχλας) , μπορεί να κάνουν το περιβάλλον μη αποδεκτό και για τα ακαρεα και όχι η μεμονωμένη εφαρμογή μιας ‘’απολυμαντικής δράσης ’’ μακράς διάρκειας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι , με τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στο ίδιο στρώμα, το οποίο χρησιμοποιείται από το ίδιο άτομο ,στα τεστ προσδιορισμού τα  περιττώματα ήταν ποσοστιαία  λιγότερα. Επειδή για το αποτέλεσμα αυτό συμβάλουν πολλοί παράγοντες ,εμείς το αποδίδουμε στην ποιότητα του αποτελέσματοςτων ολοκληρωμένων εφαρμογών.

Για να γίνει η επαγγελματική εφαρμογή αυτών των υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης για το μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας  στην ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.) διασφαλίζοντας με ολιστική αποτελεσματικότητα τηΝ υγειονομική ασφάλεια  άλλα και την προστασία του περιβάλλοντος, οι εφαρμοστές χρειάζεται:

α) Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μετά την συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, αλλά και για την συνεργασία με επιστήμονα (Σύμβουλο- Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής)  για την ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών.

β) Τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό των εφαρμογών,  για τις ολοκληρωμένες  εφαρμογές .

 Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Όταν γίνει η εφαρμογή υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης  για την παραμένουσα δράση τους δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή : https://klintec.gr/ενδυνάμωση-της-μ…οχρόνιας-αντιμικ/ ‎