Προληπτική Υγιεινή ως πρώτη προτεραιότητα στην μετά πανδημία εποχή.

Προληπτική Υγιεινή ως πρώτη προτεραιότητα στην μετά πανδημία εποχή.

Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, διότι δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Προτεραιότητα η υγειονομική ασφάλεια όλων μας !!!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι οι λοιμώξεις εξελίσσονται σε «μείζονα απειλή» για τη δημόσια υγεία και  τον ΕΟΔΥ στην  πρόσφατη ανακοίνωση για τον ΠΟΥ να σηματοδοτεί τη μετάβαση στη μετά-πανδημική περίοδο, χωρίς να σημαίνει ότι έχει γίνει ‘’οριστική παύση’’ της κυκλοφορίας του ιού. (Ε.Ο.Δ.Υ.  Επιδημιολογικά δεδομένα). Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παθογόνα βακτήρια Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), για τις μακρές περιόδους επιβίωσης τους στην σκόνη ενός χώρου, όπου μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο δεξαμενής βακτηρίων, ακόμα και για ώρες, εβδομάδες ή μήνες, κλπ. Προσοχή χρειάζεται για την απομάκρυνση αυτής της ‘’μολυσμένης σκόνης’’  και από τις μαλακές επιφάνειες (στρωματά –σαλόνια),  με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού και όχι στη διασπορά τους στον αέρα, με συσκευές παραγωγής ατμού  ‘’ατμοκαθαριστές’’, κλπ.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο – η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας  – και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων. Αν και η πλήρης ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες  που θα εφαρμοστούν στους χώρους σας είναι υποχρεωτική , θα σας επισημάνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, απορρύπανσης –  καθαριότητας, απολύμανσης και εξυγίανσης, η αποκατάσταση των επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) του χώρου, πρέπει να παραμείνει -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’.

Οι υπό- βέλτιστες (μη ορθές) πρακτικές υγιεινής για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων οφείλονται  στην άγνοια, η δε  μεταδοτικότητα  τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις  ανεπαρκείς γενικές πρακτικές πρόληψης και ελέγχου συμμόρφωσης πολλών ασθενειών στους εσωτερικούς χώρους.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Θέτει κανόνες , ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες λοίμωξης , όπως τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, την ‘’τρι-δημία ’’ των αναπνευστικών ιών, ( Γρίπη, RSV, COVID) άλλα και από την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτΕερικού χώρου , όπου μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες.  Ως ξεκάθαρη επιλογή εστιάζει σε δύο τομείς. Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας ,συνδέεται με επιφάνειες  των εσωτερικών χώρων και αφορά ιούς και βακτήρια, κλπ. Ο δεύτερος αφορά στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή του κάθε ιού-εισβολέα στο αναπνευστικό.

Όταν αρχίζουν οι προετοιμασίες για την φροντίδα των δωματίων χρειάζεται μεγάλη προσοχή , διότι  τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ,είναι τα ποιο άμεσα να αναπτύξουν μυκητιασικές λοιμώξεις.

 Για την κατ’οίκον φροντίδα ,οι χώροι μεταμορφώνονται σε μια ’’νέας γενιάς φροντίδα’’,  ώστε να εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας, αγκαλιάζουμε τις ανάγκες που χρειάζονται με τις προσφερόμενες λύσεις καθαριότητας, υγιεινής και «μικροβιολογικής ασφάλειας»,  προσαρμοσμένες για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. (Μετά-νοσοκομειακές λοιμώξεις, κλπ)

Η Προληπτική Υγιεινή είναι μια καινοτόμος  πρακτική  βελτιώνει  τις συνθήκες εργασίας και  προστατεύει την υγεία και ασφάλεια των που εργαζομένων από τις λοιμώξεις.

Σε κάθε περίοδο αυξημένης μεταδοτικότητας με ανάπτυξη λοιμώξεων , η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν  ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα για την Υγειονομική ασφάλεια, υπάρχουν για να τηρούνται από όλους

Όλοι ξέρουν τι είναι ορθό να πράξουν αλλά γιατί δεν το πράττουν;

Στα  υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την περίοδο της πανδημίας ,για την υπηρεσία της καθαριότητας –απολύμανσης των εσωτερικών χωρών (δωματίων ) δεν άλλαξαν κάτι στις εφαρμογές, πάρα μόνο υπενθύμισαν την νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή -στους εν λειτουργία χώρους φιλοξενίας  -που βασίζεται στο’’ τρίπτυχο’’,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’. ( Ε.Ο.Δ.Υ )

Από την έναρξη της πανδημίας, με το εξ’ ολοκλήρου ή/και ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών του σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ , εξασφαλίσαμε την  ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και Αποκατάστασης του κάθε χώρου .

Συνεχίζουμε διότι οι λοιμώξεις υπήρχαν και θα υπάρχουν. Με την καινοτόμο Προληπτική υγιεινή οι επαγγελματίες εφαρμοστές στις επιχειρήσεις –εταιρείες, εκτός από τον απαραίτητο εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό  και την απαραίτητη βεβαιωμένη εκπαίδευση, για την Ορθή εφαρμογή σε απορρύπανση-περιβαλλοντική εξυγίανση και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων, φροντίζουμε και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση σε όλους τους κλάδους , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων για το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) , του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) , το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) καθώς και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) Ε.Ο.Δ.Υ )για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών μπορεί να δημιουργήσει μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με  εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Το ενδελεχές πρωτόκολλο ελέγχου του( Check in ),  για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης, συνδυάζεται συστηματικά με την προώθηση των μέτρων πρόληψης από  τις τεχνολογίες αιχμής για τον προσδιορισμό της καθαρότητας –απολύμανσης των χώρων , με την  υπέρβαση των οπτικών ενδείξεων σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την παροχή σε επίπεδο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης που πρέπει να παρέχεται από κάθε χώρο φιλοξενίας.

Αναδεικνύουμε την ολοκληρωμένη υγειονομική εξασφάλιση μέσα από τις επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικά πλεονεκτήματα. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου, αλλά και την εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο βαθμό στο κόστος της προτεινόμενης μεθόδου.

Επιπλέον δε με την καινοτόμο Προληπτική Υγιεινή και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας  σε εφαρμοστές -στριες καθαρότητας-απολύμανσης , οπού επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο . Αφενός μεν για την μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό, αφετέρου δε και για την μύωση της απόλυτης,  χρονοβόρου, και κοπιαστικής εργασίας, του άγχους και του στρες.

Υ.Γ : Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εφαρμογές σε χώρους που ηχούν  πληγεί από πυρκαγιές ή από καπνούς.!!

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρινίσεις , παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/προληπτική-υγιει…ως-πρώτη-προτερα/

Σχετικά Άρθρα