Προάγοντας την Προληπτική Υγιεινή ……βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής.

Προάγοντας την Προληπτική Υγιεινή ……βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής.

Η προαγωγή της προληπτικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων αποτελεί μια πρόκληση, που απαιτεί οργανωμένη στρατηγική ώστε να γίνει συνείδηση για όλους. Αποτελεί δε ένα από τα βασικά στοιχεία για την πρόληψη των λοιμώξεων , αφού η μετάδοση τους  γίνεται και μέσω της επαφής αγγίζοντας μολυσμένα αντικείμενα ή επιφάνειες ή/και μέσω αερομεταφερόμενων βιορρυπαντικών παραγόντων.

Η ενθάρρυνση των καταναλωτών να υιοθετούν πιο υγιεινούς τρόπους ζωής μέσω μιας ισορροπημένης  προληπτικής υγιεινής, αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία στο σύνολό της. Αν και οι επιλογές των καταναλωτών επηρεάζονται από μια σειρά κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, υπάρχει η ομάδα συμβούλων –επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν . Μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο αφού  βασίζουν τις δραστηριότητές τους σε πεδία, με τεκμηριωμένα, αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να επιφέρουν οφέλη στην υγεία των καταναλωτών.

Η ομάδα συμβούλων –επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής που και πως μπορεί να βοηθήσει;

Όπως έχει αναφερθεί στο τμήμα της Προηγμένης Προληπτικής Υγιεινής η ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών –Προληπτικής Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors ) θα ενσωματώνεται  από  πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) άλλα και  Μεταπτυχιακούς ( Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) στο Πρόγραμμα Υγιεινή Περιβάλλοντος.

Θα προσπαθήσω με λίγα παραδείγματα  να σας μεταφέρω ‘’ενδεικτικά’’ στο πνεύμα του όλου εγχειρήματος.

 1. Πωλητής μηχανημάτων καθαρισμού
 • καταφθάνει στο χώρο σας και σας επιδεικνύει το καταπληκτικό μηχάνημα καθαρισμού εσωτερικών χωρών. Πρέπει να σας πείσει να το αγοράσετε για να καθαρίζετε τα χαλιά, τα σαλόνια ,τα στρωματά σας , παραθέτοντας σας πολλά σκόρπια δείγματα . ‘’Ξεχνώντας ‘’ όμως  να σας πει πχ τι πρέπει να προσέχετε πριν προβείτε ακόμα και σε μελλοντική αγορά, όταν με το μηχάνημα τινάζετε τα χαλιά ή/και όταν απορρυπαίνετε τα στρωματά σας.
 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 • καταφθάνει στο χώρο σας , μετά από δική σας ειδοποίηση για να σας δώσει προληπτικές λύσεις περιβαλλοντικής υγιεινής για την ορθή θεραπευτική σας αγωγή. Έχοντας μέρος ίσως και του ιδίου μηχανήματος- φορώντας μάσκα και γάντια- θα πάρει δείγματα όπου θα τα τοποθέτηση σε διάφανα σακουλάκια με ερμητικό κλείσιμο.  Αυτό μετά την συνταγή του γιατρού με τα  σκευάσματα και την  αγορά τους από το φαρμακείο ,ή/και μια μέρα πριν το εξιτήριο ασθενούς με επέμβαση, ώστε να εφαρμοστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον και κατόπιν θα σας παραθέσει τα προγράμματα που μπορεί να χρειαστείτε μετέπειτα.    
 1. Πωλητής συστημάτων αποστείρωσης αέρα!!! 
 • σας λανσάρει μια σειρά συστημάτων απολύμανσης- αποστείρωσης αέρα  που φιλτράρει το 99% των ιών και συμβάλλει στον καθαρισμό των χώρων.κλπ

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Ομολογουμένως αυτή η διαδικασία με τον ‘’πολυδιάστατο’’ όρο ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας προκαλώντας αναστάτωση, απορίες, σύγχυση, ανησυχία, συζητήσεις αλλά και διαφωνίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της Υγειονομικής Εξασφάλισης,  για τις σημερινές  συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής , με την ευρύτερη έννοια στην καθημερινότητα μας  με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, για την υγεία.

 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 • μετά την μελέτη του χώρου σας ενημερώνει για το γιατί , το πως και που μπορεί να γίνει η συμπληρωματική εφαρμογή Πολλαπλής Θωράκισης. Θα σας αναπτύξει το πως η  ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης,χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’  παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Ο Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής θα συνεχίζει να  ενημερώνει  εφιστώντας την προσοχή σας,  για τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα συστήματα  καθαρισμού (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ του εσωτερικού αέρα –βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – για την προστασία της Δημόσιας υγείας .

 1. Πωλητής –εφαρμοστής- καθαρισμού στρωμάτων
 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 1. Πωλητής μεμονωμένων εφαρμογών απολύμανσης
 • εταιρείες- επιχειρήσεις που ασχολούνται –ως κύρια στρατηγική– με μεμονωμένες εφαρμογές απελευθέρωσης ενεργών ή/και δραστικών συστατικών (ψεκασμό -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί, κλπ ), δημιουργώντας εκ νέου ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’, αποστέλλοντας και τα’’ online πιστοποιητικά’’ –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’  ή και  μετά το πέρας της απεντόμωσης παραδίδεται πιστοποιητικό απολυμάνσεως όπως ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου αναγράφονται τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα αντίδοτα. ( Gouglarontas την πρόταση θα τα διαπιστώσετε), όταν το ΥΠ.ΑΑΤ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας., Gouglarontas  δε την πρόταση (Απολύμανση χώρων για Κορωνοϊό COVID-19) θα διαπιστώσετε τις ‘’εγκληματικές ενέργειες’’ που συνεχίζουν να γίνονται, αναφέροντας ότι οι χώροι δεν χρειάζονται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία για την διαδικασία της απολύμανσης. Το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού -απολύμανσης, εσωκλείοντας και την εγκύκλιο (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).
 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 • γνωρίζοντας ότι η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές , άλλα και ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, για τον καθαρισμό –απολύμανση – ως οφείλει – θα σας ενημερώσει:

α) Το (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) προσδιορίζει ποιοι πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

β) Ακολούθως υπάρχει η (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου ..ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.

γ) το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.

δ) με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, με υπεύθυνο εφαρμοστή που πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη), πρόκληση ρύπανσης –σελίδα 5– στην Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)

 • Επιπλέον δεν θα γίνουν μεμονωμένες εφαρμογές ( ψυχρής εκνέφωσης Fogger -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) ενεργών ή/και δραστικών συστατικών για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί) οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Εξαίρεση υπάρχει για επιχειρήσεις –εταιρίες που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  και τα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας , είναι  οι αρμόδιοι *για τις εφαρμογές ( καθαρισμού -απολύμανσης ) και οφείλουν να δώσουν μια απάντηση στο μεγάλο ερώτημα που πλανάτε,  Τι ”κρύβεται” πίσω από τις μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης (ψυχρής εκνέφωσης Fogger, νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) και  τα ‘’πιστοποιητικά’’ απολύμανσης’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’.  Επιπλέον δε θα πρέπει  να εντάξει στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ την άμεση εφαρμογή  ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ). Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν για να κερδίζεται  χρόνος, για να βελτιωθεί η υγειονομική ασφάλεια στην Δημοσιά Υγεία.

*Απευθυνθείτε και ρωτήστε με ένα email .

Υ.Γ.: Η αναφορά μου με τα πέντε παραδείγματα  για να μπουν στο νόημα οι επιστήμονες γιατί  πάντα έλεγα και θα λέω ότι  ‘’ Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο) ’’ για να  καλυφτούν τα κενά – ‘’των αδυναμιών ’’- στους εσωτερικούς χώρους αναπτύσσοντας την  Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας 

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του πρωταρχικού μας στόχου, καθίσταται η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Σκέψη Καινοτομίας κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Καταναλωτή, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή https://klintec.gr/προάγοντας-την-προληπτική-υγιεινή/

ΛΗΨΗ :Προάγοντας την Προληπτική Υγιεινή ……βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής.  

Οι Συμβουλευτικές Επιθεωρήσεις Αναβαθμίζουν την Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή.

Οι Συμβουλευτικές Επιθεωρήσεις Αναβαθμίζουν την Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή.

Στη σημερινή εποχή της έντασης  με ανακρίβειες του ‘’υποτίθεται’’ (αβεβαιότητα), η ολιστική προσέγγιση –με διαφανή τρόπο – θα επιτρέψει την κάλυψη των σημερινών ‘’αδυναμιών ’’ στους εσωτερικούς χώρους, δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο –πραγματικά πρωτοπόρο – για την Προηγμένη Προληπτική υγιεινή, το οποίο μπορεί να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας 

Πρέπει να γίνει  πλέον κατανοητό , ότι επιθεωρήσεις ενσυνείδητα συμβάλλουν στην Υψηλού Επιπέδου ολική ποιότητα της Υγειονομικής Ασφάλειας. Οι δε συμβουλευτικές επιθεωρήσεις αναβαθμίζοντας την Προηγμένη Προληπτική  Υγιεινή , μέσα από την ενημέρωση- εκπαίδευση στην πράξη και τον εξοπλισμό, συμβάλουν προληπτικά έναντι των ελέγχων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων , για  την βοήθεια στο εγχείρημα του διαμοιρασμού, της δωρεάν παρακολούθησης  στο υλικό του σεμιναρίου από το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως είχα προαναγγέλλει με το ότι ‘’ Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο) ’’  και σύντομα θα υπάρξει  πρόταση – πρόσκληση για συμμετοχή και συνεργασία με τον κλάδο.!!

Η Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή είναι εξωστρεφής πρωτοβουλία  από τον ιδιωτικό τομέα  και την  KlinTec  που επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό , ώστε να ‘’υπερέχει’’ προληπτικά των ελέγχων.   

Η ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής ( Preventive Hygiene  Consultants – Ιnspectors ) θα ενσωματώνεται  από πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) άλλα και  από Μεταπτυχιακούς ( Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) στο Πρόγραμμα Υγιεινή Περιβάλλοντος, ως:

 • Υγειονομικά υπεύθυνοι οπού θα υπογράφουν  για τις εφαρμογές των Πιστοποιημένων εφαρμοστών (καθαρισμού-απολύμανσης)  για Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Υπηρεσίες Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , Housekeeping,κλπ
 • υποστηρικτές των Προγραμμάτων  ‘’Σύμπραξης’’ για την ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’ εσωτερικών χώρων στον καθαρισμό-απολύμανση και Προληπτική Υγιεινή ανά 60 έως 90 ήμερες , οπου καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) , άλλα και για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” .
 • για ξενοδοχεία, κέντρα φιλοξενίας –αποκατάστασης, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς , σπίτια, κλπ
 • για συνεργασία με νοσοκομεία ,κέντρα αποθεραπείας, ιατρεία, φαρμακεία, κλπ
 • για συνεργασία με εταιρείες- επιχειρήσεις που ασχολούνται –ως κύρια στρατηγική– με μεμονωμένες εφαρμογές απελευθέρωσης ενεργών ή/και δραστικών συστατικών  (ψεκασμό -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί, κλπ ), ώστε να σταματήσουν δημιουργούν εκ νέου ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’, οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε στην επίλυση προβλημάτων με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’ με  την ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’, οικοδομεί εμπιστοσύνη των περιβαλλοντικών μέτρων ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, αναδεικνύοντας και τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής , ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Το τμήμα των Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors ) θα φιλοξενείται στο τμήμα Green and Clean της KlinTec και θα υποστηρίζεται από την  Hygienichome

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες της  KlinTec  είναι εξοπλισμένες την ποιο υπερσύγχρονη τεχνολογία ώστε να ξεπερνούν τα όρια του απαραίτητου τεχνολογικού μηχανισμού και να κάνουν τη διαφορά, παρέχοντας  ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/οι-συμβουλευτικέ…πιθεωρήσεις-αναβ/ 

Οι Συμβουλευτικές Επιθεωρήσεις Αναβαθμίζουν την Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή

Οι επιθεωρήσεις ενσυνείδητα συμβάλλουν στην Υψηλού Επιπέδου Ολική Ποιότητα της Υγειονομικής Ασφάλειας.

Οι επιθεωρήσεις ενσυνείδητα συμβάλλουν στην Υψηλού Επιπέδου Ολική Ποιότητα της Υγειονομικής Ασφάλειας.

Η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Η προχωρημένη προληπτική υγιεινή βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα αναδομεί τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Προϋπόθεση, για ορθολογικό προγραμματισμό κάθε δραστηριότητας της προχωρημένης προληπτικής υγιεινής, αποτελεί η μελέτη της δυναμικής εξέλιξης που στοχεύει στην προαγωγή της υγιεινής για την πρόληψη των λοιμώξεων από ειδικές “ομάδες κρούσης”, με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από εφαρμοστές με πιστοποιημένη εκπαίδευση, προκειμένου να αποτρέψουν δυσμενείς εξελίξεις.

Σήμερα δίνεται μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται την καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα των εσωτερικών χώρων, θα πρέπει να κατανοήσουν πολλές λεπτομερές από τις αναδυόμενες τεχνολογίες που αφορούν την εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας σε κοινωνικούς, εργασιακούς και οικογενειακούς χώρους.

Η κάθε “ομάδα κρούσης”, θα πρέπει να έχει σαν αποστολή την λήψη όλων εκείνων των προληπτικών μέτρων- ευρέος φάσματος -σε τομείς υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ως ανάδοχοι έργων θα πρέπει να εκτελούν τις πάσης φύσεως εργασίες που θα απορρέουν από την κάθε σύμβαση με επιμέλεια και συνέπεια, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αναβαθμίζει το περιβάλλον με ιδιαίτερη μέριμνα και μέτρα Προληπτικής Υγιεινής  που θα συμβάλουν στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών –φιλοξενούμενων- ταξιδευτών.

Για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς θα πρέπει να εφαρμόζουν επιπλέον προγράμματα συμπληρωματικής θωράκισης μέσα από τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας. Όπως η πρωτοπόρος παθητική μέθοδος της Προληπτικής Υγιεινής  που δρα με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης’’ κατά των λοιμώξεων και συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’.

Το σύνολο των δομημένων ενεργειών, δραστηριοτήτων και μέτρων που  στοχεύουν στο να αποτρέψουν , να εμποδίσουν την  εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων  ή/και καταστάσεων, οικοδομούν συγχρόνως την εμπιστοσύνη  για τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας. Θα πρέπει να αποφεύγουν στις μεθόδους  να χρησιμοποιούν -υλικά και εξοπλισμό-για τα οποία στην έκθεση έρευνας ( αριθ. 360 04020 UBA-FB 001212) όπου έχει διαπιστωθεί έλλειμμα στη γνώση,  η/και  σε συστήματα περιβαλλοντικής εξυγίανσης  που θέλουν πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , μιας και δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία επιβλαβών υποπροϊόντων.

Αναφορές μου είναι δημοσιευμένες για την επικινδυνότητα “των αναδυόμενων τεχνολογιών ”  , όπως και για την εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια μαζί με την διεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ,άλλα και για την  υγειονομική ασφάλεια  των εργαζομένων στους εσωτερικούς χώρους (π.χ, Housekeeping, )στον τουρισμό.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Όταν οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, στο μεγάλο ερώτημα που πλανάτε, ποιος θα δώσει απαντήσεις;   

Επιθεωρήσεις ορθών εφαρμογών καθαριότητας – απολύμανσης και αποκατάστασης γίνονται ή έτσι νομίζουμε ότι γίνονται επειδή υποτίθεται ότι ελέχθησαν; π.χ αναφέρομαι στην (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)) που συμπεριλαμβάνεται και στην εγκύκλιο ( Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 19/4/2022,..για τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης – εξυγίανσης (πχ ξενοδοχεία, κλπ).

 • για το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) με ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, με υπεύθυνο εφαρμοστή που πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής των παραδιδόμενων για επαναχρησιμοποίηση εσωτερικών χώρων  (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης –σελίδα 5- στην Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)
 • για τις μεμονωμένες εφαρμογές με απελευθέρωση (ψεκασμό -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) ενεργών ή/και δραστικών συστατικων για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί)ακόμα και για εξουδετέρωση δυσοσμίας, –ως κύρια στρατηγική – δημιουργούν εκ νέου ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’, οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • για τα ‘’πιστοποιητικα’’ απολύμανσης –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’ που συνεχίζουν να  δίνονται ακόμα και ‘’όταν το στρώμα είναι στρωμένο’’πριν την παράδοση-
 • για τον δήθεν σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου, όταν υπάρχει –σύσταση προς αποφυγήν – διότι είναι μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος‘’, μεταφέρει την ψευδή αίσθηση της απολύμανσης, ενώ συγχρόνως προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους με χαρακτηρισμό της μη ορθής εφαρμογής ως ‘’επικίνδυνη’’
 • για τις εφαρμογές που δεν ‘’ανταποκρίνονται’’ απέναντι στο ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) (αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων), για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων.
 • για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017).αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους, επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.
 • Όταν , σε αυτοκινούμενο μέσο μεταφοράς τροφίμων ή/και σε αποθήκη με συσκευασμένα τρόφιμα – γίνεται εφαρμογή μυοκτονίας (εξουδετέρωση) όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Στην βεβαίωση ο επιστήμονας αναφέρει ότι πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανσηΗ εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 «Βεβαίωση καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών ».Πριν την φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση του οχήματος και θα τηρείται αντίστοιχο έντυπο καθαρισμού – απολύμανσης. Το (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004  ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) προσδιορίζει ποιοι πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Ποιος εφαρμοστής θα καθαρίσει-απολυμάνει, με ποια μέθοδο και ποιος υγειονομικά υπεύθυνος θα υπογράψει;
 • στον κοινόχρηστο εξοπλισμό ατομικής υγιεινής (Χημικά- βιολογικά αποχωρητήρια) ποιος εφαρμοστής θα κάνει τον καθαρισμό- απολύμανση, για την προστασία της δημόσιας υγείας;( λαϊκές, καντίνες, προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, Γαλάζιες Σημαίες, κλπ);

Γιατί υπάρχουν ισχυρισμοί για τα ενοικιαζόμενα –βραχυχρόνιας Τουριστικής  μίσθωσης- (bnb) δεν ελέγχονται όταν;

 • υπάρχει η (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου ..ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» όπως ισχύει
 • το( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε , όπου συμπεριλαμβάνεται και τον  SARS-CoV-2’’.

Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες  και όχι ‘’αυτεπάγγελτες ενέργειες’’ σε προβαλλόμενες ‘’απολυμάνσεις’’ μεμονωμένων εφαρμογών, (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας;

Τελικά τηρούνται οι επιθεωρήσεις -με βάση την νομοθεσία – ως προς την τήρηση των υγειονομικών  πρωτοκόλλων, την ορθή χρήση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της Υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών, αλλά συγχρόνως και τις  καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ( υγειονομική ασφάλεια) ;

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.  Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Πρόταση- Πρόσκληση -Πρόκληση

Πρόταση προς το  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείουη οποία έγινε αποδεκτή –  για την παροχή σε 13 άτομα , από το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) και τα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας, στο να έχουν πρόσβαση παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μια πρόταση προς Τιμήν των  Ελλήνων Επιστημόνων του Δρ. Παπαδάκη Αντώνη   για την συμμετοχή  σε εκπαίδευση ώστε να συμμετέχει σε διοργανώσεις εκπαιδεύσεις άλλων επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας σε θέματα κρουαζιέρας.

Πρόσκληση για το  Υπουργείο Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) και τα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας, στο να συμμετέχουν στην παρακολούθηση του σεμιναρίου- εξ αποστάσεως τα 13 άτομα (πχ επιθεωρητές). Θα έχουν την ευχέρεια να θέσουν ερωτήσεις -εκτός των προαναφερομένων -και θα έχουν τις απαντήσεις με κάθε λεπτομέρεια  και κατά την διάρκεια προγράμματος, από τον Δρ. Αντώνη Παπαδάκη ( Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης) μαζί με τον Δρ. Κουφάκη Ελευθέριο ( Χημικό Πολυμερών/Υλικών- Ανάπτυξη Αντιμικροβιακών επιφανειών, Ειδ. Σύμβουλος Αντιπεριφ. Πολιτικής Προστασίας) . Επιπλέον θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα διαδικτυακής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης- καθ όλη την διάρκεια των εξετάσεων με τις μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, παρουσιάσεις εισηγητών άλλα και επιπρόσθετο υλικό μελέτης.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους».

Πρόκληση γιατί μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα έχουν ‘’ υλικό για εφαρμογή στην πράξη ’’ όπου θα παραγάγουν και ερωτήσεις για μελλοντικές εκπαιδευτικές ημερίδες επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.

Πρόκληση και για το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  που εκτός από τις απολυμάνσεις, είναι αρμόδιο και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας για την προστασία των πολιτών. Θα πρέπει  στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ να τεθεί σε εφαρμογή η άμεση ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης -μυοκτονίας  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ). Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής με το Tablet απλά θα ‘’τσεκάρει’’.

Υποστηρίζοντας πάντα ότι ‘’ Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο) ’ σύντομα θα υπάρξει  πρόταση – πρόσκληση για συμμετοχή και συνεργασία με τον κλάδο.!!

Τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας ή μακρόχρονες συνέπειες στην υγεία;

Στη σημερινή εποχή της έντασης  με ανακρίβειες του ‘’υποτίθεται’’ (αβεβαιότητα), η ολιστική προσέγγιση-με διαφανή τρόπο – θα επιτρέψει την κάλυψη των σημερινών ‘’αδυναμιών ’’στους εσωτερικούς χώρους, δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο -πραγματικά πρωτοπόρο – για την Προληπτική υγιεινή, το οποίο μπορεί να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας .

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής,  μια ενσυνείδητα αξιόπιστη μέθοδος για την εξασφαλισμένη υγειονομική ασφάλεια τους. Ωστόσο, ακόμα και το πιο τέλειο σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τα Προγράμματα  ‘’Σύμπραξης’’ για την  ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’ εσωτερικών χώρων  για καθαρισμό-απολύμανση και Προληπτική Υγιεινή ανά 60 έως 90 ήμερες , καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) άλλα και για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Για τον ‘’Φορτωμένο Σεπτέμβριο’’ η Προληπτική υγιεινή διασφαλίζει και την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος

Φορείς αλλά και επιχειρήσεις – εταιρείες οι ενασχολούμενοι με τις εφαρμογές καθαρισμού- απολύμανσης (π.χ. καθαριστές/ριες, Housekeeping, σχολικές καθαρίστριες) από όλη την Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος, Έναρξη: 19/07/2022 για την  Εξ’ αποστάσεως – Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/οι-επιθεωρήσεις-…υνείδητα-συμβάλλ/ ‎