Διαχειριστικές λύσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Διαχειριστικές λύσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Η συνεχόμενη ενασχόληση όλων μας ,με την ετοιμότητα πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων από τον δυνητικά άγνωστο SARS-CoV-2 μαζί με τις πολλαπλές μεταλλάξεις και την ενισχυμένη αερογενή του μετάδοση, μας ‘’αποθάρρυνε’’ από τις υγειονομικές απειλές λοιμώξεων που προκαλούνται από ανθεκτικά βακτήρια. Δεν είναι μόνο ‘’λοιμώξεις  υγειονομικής περίθαλψης’’ -ως η ‘’νούμερο ένα ασθένεια’’ , διότι τα βρίσκουμε και σε μονάδες φροντίδας ,φιλοξενίας αλλά και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, κλπ.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, από όλους τους φορείς (ιδιωτικού και δημόσιου) για την υγειονομική εξασφάλιση τους.

Η βελτίωση της εφαρμογής μέτρων με ενίσχυση της πρόληψης έλεγχου των λοιμώξεων και της διάδοσής τους στις επιφάνειες και τον αέρα των εσωτερικών χώρων, είναι η ‘’θετική αντίδραση’’ για δράση με καινοτόμα κίνητρα μιας μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας, διότι οι ‘’τρέχουσες προσπάθειες’’ δεν επαρκούν πλέον

Ώρα λοιπόν για ‘’θετική αντίδραση’’, με καινοτόμα κίνητρα αποτελεσματικότητας , μέσα από την ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου ολιστικής προσέγγισης µε ουσιαστική και ενισχυμένη δράση. Οι νέες αποφασιστικές πρωτοβουλίες θα συμπεριλαμβάνουν,  την ανάπτυξη επιμόρφωσης και κατάρτισης σε πιστοποιημένους εφαρμοστές με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό,  για τους αποτελεσματικότερους  τρόπους  διασφάλισης,  με την ορθολογική  χρήση των εφαρμογών πρόληψης έναντι των υγειονομικών απειλών από λοιμώξεις αλλά και από την διάδοσή τους.

Επαναπροσδιορισμός στην πολιτική των συμβάσεων -από δημόσιους ‘η/και ιδιωτικούς φορείς -για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων. Οφείλουν να γνωρίζουν σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ  (1 )  ότι οι Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας με το (ΦΕΚ Β’ 50820)(2) από 4-11-2021 (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 διαχωριστήκαν από τις Υπηρεσίες Απολύμανσης ( Κ.Α.Δ. 81291101και 81291102). Η όλη κατάσταση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη –μιας ψηφιακής πλατφόρμας-όπου ένας συνδυασμός με τις τεχνολογικές εξελίξεις  θα στηρίζει την ψηφιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης –αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών.

Η ανασκόπηση στην κοστολόγηση κύκλου ζωής (LCC) αυτών των υπηρεσιών , θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους χρόνου σε εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης με περισσότερα οφέλη . Μελέτες έχουν δείξει ότι εφαρμογές με προϊόντα μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας  (πρόληψης)  μπορεί αρχικά να δείχνουν μια ‘’πολυπλοκότητα’’ στην διενέργεια μιας ολοκληρωμένης μελέτης LCC για αυτές τις υπηρεσίες πρόληψης, με το αρχικό κόστος τους να είναι υψηλότερο των συμβατικών καθαρισμών- απολυμάνσεων. Κατόπιν δε τα πολλαπλά οφέλη από την χρήση των χώρων εφαρμογής τους όπου βελτιώνει σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (υγειονομική ασφάλεια) του προσωπικού, την αποδοτικότητα του στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης- μειώνοντας χρόνο και υπερκατανάλωση προς χρήση προϊόντων ,μαζί με την μείωση από τις συνακόλουθες σοβαρές υγειονομικές απειλές λοιμώξεων από τα ανθεκτικά βακτήρια, ενώ ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους, κλπ.

Η πρόταση μας για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ευφυούς εφαρμογής με λύσεις διαχείρισης για μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή των εσωτερικών χώρων , είναι ένας συνδυασμός μέτρων βελτίωσης για την υγειονομική τους εξασφάλιση,  που υπερβαίνουν κατά πολύ την ‘’παραδοσιακή απολύμανση’’  σε δημόσια ‘η/και ιδιωτικά κτίρια. Βασίζεται στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες από μια ποικιλία συμπληρωματικών εφαρμογών , εναρμονισμένες πάντα σε κάθε απαιτητέα εφαρμογή Υγειονομικών εγκυκλίων και Πρωτόκολλων  για εσωτερικούς χώρους . Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή στην συνέχεια υποστηρίζεται από συστήματα ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ και υλικά μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας  για ελαχιστοποίηση  του κινδύνου ή / και την αποτροπή μετάδοσης σε κλειστούς χώρους.

Μελετώντας κριτήρια και ‘’αντενδείξεις’’  : 

 • Προσοχή στιςμεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης διότι σύμφωνα με την  εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)(3) υπάρχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης πριν την επαναχρησιμοποίηση του χώρου ( χωρίς ρύπους).
 • Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε προϊόντα μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας που προστατεύουν τις επιφάνειες, εκμηδενίζοντας σχεδόν την δυνατότητα μετάδοσης- μέσω των επιφανειών- σκοτώνοντας ένα ευρύ φάσμα ιών, βακτηρίων, μυκήτων, μούχλας και ενζυμικών παθογόνων μικροοργανισμών , διότι αυτά τα  προϊόντα– σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 528/2012 (BPR) –θεωρούνται βιοκτόνα και υπόκειται σε αδειοδότηση -έγκριση από τον ΕΟΦ- ή κατάλληλη γνωστοποίηση.
 • Θα πρέπει ο μέγιστος χρόνος μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας τους να αναγράφεται στην έγκριση από τον ΕΟΦ .
 • Ανακοίνωση ΕΟΦ: Σχετικά με τις ετικέτες βιοκτόνων προϊόντων με εγκεκριμένη δράση έναντι των κορωνοϊών. (4 ) (Ισχυρισμό έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 μπορούν να φέρουν μόνο προϊόντα που διαθέτουν μελέτη έναντι του συγκεκριμένου στελέχους, η οποία έχει αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες )
 • Την προσοχή στην επιλογή συσκευών καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  μας επισημαίνουν οι επιστήμονες γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος. Μελετώντας κριτήρια και ‘’αντενδείξεις’’   –βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – εφοδιαζόμαστε με συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  την όποια απειλή από  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων  ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης αλλά και δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017). Στην δε Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος (5)  του Υπουργείου Υγείας ,υπάρχει η επισήμανση των συνθηκών υγιεινής  των εσωτερικών χώρων.

Μετά την συμπληρωματική εφαρμογή  των “αναδυόμενων τεχνολογιών’’  με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης-μηχανισμών ή/και υλικών – για την μείωση κίνδυνου σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της μόλυνσης, ιών, βακτηρίων , σε επιφάνειες και αέρα εσωτερικών χώρων (π.χ, μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας, περιβαλλοντικής εξυγίανσης, κλπ), για την παραμένουσα δράση τους δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας – απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Επιτακτική ανάγκη για χώρους (Μ.Μ.Μ) ή λεωφορείων του ΚΤΕΛ, Πλοίων, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ,Κ.Α.Π.Η.,  Σούπερ Μάρκετ, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Κ.Ε.Π, ξενοδοχείων, εστίασης, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, προβολών (σινεμάδες), τουριστικά σκάφη αναψυχής, κλπ

Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό. (6) Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν και  εφαρμόζουν  οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης (7), αλλά και για την τήρηση των μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας,(8) κλπ  

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr

Αναφορές

 1. https://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91.%CE%91.%CE%94.%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A.%CE%91.%CE%94.-%E2%80%98%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%85%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
 2. https://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/fek_b_5082_2021.pdf
 3. https://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
 4. https://www.eof.gr/web/guest/announceother?p_p_id=62_INSTANCE_6jVw&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_6jVw_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_6jVw_groupId=12225&_62_INSTANCE_6jVw_articleId=5863679&_62_INSTANCE_6jVw_version=1.0&fbclid=IwAR0QxXZ04Ewtzw9BBTvSmDFAK5oD9dUQI9oXRrcPl72IkICbp47wG-fcV0c.
 5. https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/organogramma/yphresies/36-dieythynsh-ygieinhs-periballontos
 6. https://www.youtube.com/watch?v=xEp-Sdgl9AU
 7. https://covid19.gov.gr/plirofories/
 8. https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/chartis-ygeionomikis-prostasias-apo-ti-loimoxi-covid-19-1.pdf

Πηγή :  https://klintec.gr/διαχειριστικές-λ…ις-μιας-ολοκληρω/

Διαχειριστικές λύσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων

Επαναπροσδιορίζουμε την πολιτική για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.

Επαναπροσδιορίζουμε την πολιτική  για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.

Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν και  εφαρμόζουν  οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, κλπ

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.

Όπως όλοι γνωρίζουμε η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές,  άλλα και «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)». Ως μια ευγενική υπενθύμιση, ανατρέχοντας στα Άρθρα θα διαπιστώσετε ότι από 01 /08/ 2012, για την ανάγκη μέριμνας για την υγεία μέσα από τις αναφορές μου, με θέμα  την  Επιτακτική Ανάγκη η Εξάλειψη του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης των Εσωτερικών Χώρων. Με συνεχή ενημέρωση όλα τα επόμενα χρόνια, όπου στις 14/03/2020 ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας Θανασιάς Ευθύμιος είχε επισημάνει την εφαρμογή της επιμελημένης περιβαλλοντικής εξυγίανσης,  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων.

Εν συνεχεία αναφέρεται στο συμπληρωματικό υλικό για την τήρησης των  εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος  καθαρισμού – απολύμανσης, για την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20).Το δε Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων, επισυνάπτοντας την ίδια απαιτητέα εγκύκλιο. Υπάρχει αναφορά, για μεν την εφαρμογή και το σχεδιασμό των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας), για δε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη), αλλά και με επισήμανση ‘χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’,  ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι για την συγκεκριμένη εγκύκλιο, έγινε εκ νέου Εκπαίδευση με Πιστοποίηση που απαιτείται από το Νόμο, σε επαγγελματίες των Τουριστικών Φορέων της Κρήτης, από την  Ιατρική Σχολή του Παν/μίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης .Για κάθε ενδιαφερόμενο ‘η/και φορέα από όλη την Ελλάδα – Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης –παρέχεται και από τα ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Εκτός από την πιστοποιημένη εκπαίδευση χρειαζόμαστε και ενημέρωση για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης με τον ανάλογο εξοπλισμό μιας ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων. Γνωρίζοντας όλοι ότι υπάρχουν εξοπλισμός -υλικά και μέθοδοι με εξειδίκευση και εμπειρία για αναβαθμισμένη υγειονομική εξασφάλιση ανώτερου επίπεδου αξιοπιστίας, δεν χρειάζονται πλέον χρονοκαθυστερήσεις.  Αναφορές για την ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση θα βρείτε, για τον περιορισμός του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους, τις  Σχολικές Αίθουσες και τις Αίθουσες Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης αλλά και για ”Ασφαλή Μεταφορικά Μέσα”.

Οι επιστήμονες θα συνεχίζουν να  ενημερώνουν επιστήνοντας την προσοχή, για τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα συστήματα καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, για απαλλαγή από τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), αλλά και για  την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη ρύπανση –επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017).

Δυστυχώς, για την  Υγειονομική μας ασφάλεια , πολλά μετρά για το εσωτερικό περιβάλλον δεν εφαρμόζονται ‘’ορθά και ολοκληρωμένα’’, ίσως να είναι και σχεδόν ανύπαρκτα . Ανατρέχοντας  στα αποτελέσματα από Υγειονομικούς Ελέγχους από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων της κάθε περιφερικής ενότητας , θα ανακαλύψει ότι εν καιρό πανδημίας νόμοι και εγκύκλιοι όπως π.χ. η απαιτητέα με αρ. (Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)γιατί δεν εφαρμόζεται ‘’ορθά και ολοκληρωμένα’’  προς την κατεύθυνση της δραστικής μείωσης των ρύπων στους εσωτερικούς  χώρους- στα επιτρεπτά όρια- για έναν  “καθαρό αέρα” που δεν θα σχετίζεται με σημαντικές ‘’παρενέργειες’’ στην υγεία των πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Για να μην ’ αναρωτιόμαστε διαβάζοντας’’ ή/και να αρχίσουμε να ’ψάχνουμε’’ αν είναι, ’Εγκληματική αδιαφορία’’,  αν ευθύνεται ο ’αέρας στους χώρους’’ για τον υιό και την επιμόλυνση , αν είναι κάποια ’αμέλεια’’, η/και ’λάθος ενημέρωση ‘’ και όλα να  μεταφράζονται ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού’’ και εμείς να έχουμε χαρακτηριστεί ’υπερβολικοί ‘’ απέναντι από τις άγνωστες προκλήσεις, τότε πρέπει να δράσουμε.

Από τα Υπουργεία π.χ, Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, Τουρισμού, Εσωτερικών  Δ. Διοικ.& Αποκέντρωσης, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Μεταφορών. & Επικ, Φορείς – Θεσμοί,  Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες. κλπ και ο  καθένας από το δικό του ‘’Μετερίζι ‘’. Διότι, εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Τα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης ,είναι μια σοβαρή επένδυση για την υγεία και θα χρειαστεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της Υγειονομικής Εξασφάλισης–  πριν την αγορά -και όχι το κόστος κτήσης.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/επαναπροσδιορίζο…-την-πολιτική-γι/

 

Η ενισχυμένη θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης θέλει εξειδίκευση και εμπειρία.

Η ενισχυμένη  θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης θέλει εξειδίκευση και εμπειρία.

Στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2022, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε κάθε χρήσιμη προσπάθεια, ως “μοχλό προώθησης” της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών  με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach) και ως κινητήρια δύναμη αντιμετώπισης,  την ενεργή συμβολή της ενημέρωσης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης  αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Οι καθημερινές ‘’αναταράξεις’’ από τα αερολύματα του δυνητικά  άγνωστου SARS-CoV-2  με τις πολλαπλές μεταλλάξεις και την ενισχυμένη  αερογενή τους μετάδοση, χρειάζονται  τα συμπληρωματικά μέτρα προστασίας ‘‘ πολλαπλού αποκλεισμού ’’ κατά των Λοιμώξεων ,απέναντι σε ανεπαρκείς ή/και εγκαταλειμμένων μεθόδων υγειονομικών περιορισμών.

Το  Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του   Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων ,  επισυνάπτοντας και την απαιτητέα εγκύκλιο με αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SAR S-CoV-2»  (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Με το συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό τήρησης εφαρμογών  ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με την εγκύκλιο,  αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ) , αναλύουμε λεπτομέρειες των εφαρμογών ξεκάθαρα και με έμφαση πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια με βάση την απαιτητέα από το Ε.O.Δ.Υ ‘’Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων’’, ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

YouTube player

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.  

Με γνώμονα πάντα την απαιτητέα εφαρμογή των εγκυκλίων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα σε όλα τα επίπεδα υγιεινής, τα δε προγράμματα μας βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας ,στοχεύουν στον αναβαθμισμένο τρόπο διαχείρισης με πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού – απολύμανσης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ‘’Υγειονομικής Ασφάλειας ’’ περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Λόγοι που στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2022 προτείνουμε στους επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, να υπάρχει σεβασμός με προσήλωση στον άνθρωπο και να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής  εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης στόχο έχει την χρήση συμπληρωματικών μέτρων  ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία της υγείας  ’’λύνοντας  τις δύσκολες εξισώσεις’’  με περιορισμό των κινδύνων από μολύνσεις- επιμολύνσεις, στην οικονομία από ενεργειακές σπατάλες αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος .

Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης συμπεριλαμβάνονται, η καθαριότητα   αν και δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας αλλά  και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

YouTube player

Γνωρίζοντας  λοιπόν ότι η καλύτερη άμυνα ενάντια στην κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι η απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενάντια στην επιτάχυνση της διασποράς κάθε μολυσματικού φορτίου , διασταυρωμένης μόλυνσης ή/και επιμόλυνσης ,εφαρμόζουμε την Πιστοποιημένη συσκευή με κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ , για την ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους. Βασίζεται στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο.Δ.Υ )  αναβαθμίζοντας – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης ’’ καλύπτοντας εξ ολοκλήρου ή/και ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών του σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’  , ώστε να εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και Αποκατάστασης του κάθε χώρου .

Όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε ,αυτή η ειδική περίπτωση κινδύνου  της πανδημίας  με την υψηλή αβεβαιότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’. Θα πρέπει λοιπόν,  πολύ δε περισσότερο σήμερα και κυρίως όσον αφορά τους  ελέγχους του Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) , για την ορθή ‘’Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων’’, η κάθε περιφερική ενότητα ,μετά και τις διευκρινίσεις Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του   Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 , με τον όποιο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα άλλα και τους  Ιατρούς Εργασίας , να ‘’συνδράμουν’’ ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων Πολλαπλής Θωράκισης , είτε από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , είτε από την πρόληψη σε επιφάνειες  με την εφαρμογή της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης υπάρχει και στην Ελλάδα –  με  Έγκριση του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02) έπρεπε να λειτουργούν είδη , χωρίς χρονοκαθυστερήσεις :

 • Στους χώρους (Μ.Μ.Μ) ή λεωφορείων του ΚΤΕΛ, Πλοίων, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης ,Κ.Α.Π.Η., Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ξενοδοχείων, εστίασης, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, προβολών (σινεμάδες), τουριστικά σκάφη αναψυχής, κλπ

Στην KlinTec, που ενσωματώνει  το Green and Clean και το Green Mite Clean, παρέχεται επιπλέον ενημέρωση μέσω  του Cleaning News.gr, και του GreenandCleanhotels.gr και παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση, στην τήρηση των εφαρμογών. Υποστηρίζουμε επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται, με επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Facility Cleaning Services, Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, Γενικών Καθαρισμών ,Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Υπηρεσίες Ταπητοκαθαριστηρίου – Σεγνοκαθαριστηρίου, Housekeeping, , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/η-ενισχυμένη-θωρ…-των-χώρων-υπερμ/

Καθορισμός δραστικών μέτρων για πολλαπλή θωράκιση των εσωτερικών χρονών !!

Καθορισμός δραστικών μέτρων για πολλαπλή θωράκιση των εσωτερικών χρονών!!

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές στο θεμελιώδες δικαίωμα για την διασφάλιση της υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες .’’

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η μη δραστική μείωση των κρουσμάτων έχει σαν αποτέλεσμα την παράταση της πανδημίας, την απώλεια συνανθρώπων μας, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ,τις σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου, αλλά και την εμφάνιση μιας αθροιστικής υπρ-κόπωσης όλων μας.

Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν και  εφαρμόζουν  οργανωμένα τον τρόπο της  επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων, σε υγειονομικά πρωτόκολλα και  ατομική προστασία, όπως  μάσκες, αποστάσεις , πλύσιμο χεριών, κλπ

YouTube player

Οι επιτροπές λοιμωξιολόγων, εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αλλά και ο Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης , μας επισημάνουν ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή, συνιστώντας την Προσοχή στην επιλογή, διότι γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος.

Ως μια Ευγενική Υπενθύμιση στις 14/03/2020 όπου ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος είχε επισημάνει την εφαρμογή της επιμελημένης περιβαλλοντικής εξυγίανσης πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων, κλπ άλλα και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων με θωράκιση των χώρων , για την πρόληψη της υπερμετάδοσης, αλλά και τις σύγχρονες απειλές των  αερομεταφερόμενων βιολογικών  παραγόντων που θα συνεχίζουν  να απειλούν την υγεία μας, μιας και  τα προληπτικά μετρά τώρα υπάρχουν για κάθε  SARS-CoV-2  με τις μεταλλάξεις του.

Επιπλέον λόγοι που οι αρμόδιοι σε κάθε φορέα, θα πρέπει να ελέγχουν τα κριτήρια σε τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συσκευών, άλλα και να τηρούν ποιο αυστηρά μέτρα:

Από της 29 Μαρ 2021  Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’), υπάρχουν στην αναφορά μας για τα Περί ”συσκευών συνεχούς απολύμανσης”  .

Έως ότου λοιπόν ανακοινωθούν ‘’οι προδιαγραφές’’ που ως συμπληρωματικό μέτρο θα πρέπει να τηρούν οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας εφοδιαζόμαστε-βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – με:

Συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και  δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017)

Η προτεινόμενη συσκευή με την κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής επινόησης και κατασκευής– είναι ένα Πρότυπο συστήματος παγκόσμιας κλάσης για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’. Αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ και επιβάλλεται πλέον να καλύπτει εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά τις πραγματικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.

Ένα συστήματα βασισμένο στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο. Δ.Υ ) με πρωταγωνιστικό ρόλο στα ολοκληρωμένα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’ κατά των Λοιμώξεων

Ένα συμπληρωματικό μέτρο της εφαρμοστικής μεθόδου των ‘’τεσσάρων σημείων’’, για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης  λοιμώξεων στους εσωτερικούς χώρους, (χωρίς χημικά ). Καλύπτει πλήρως την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’ κατ΄ όγκο³, (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων) αλλά και την αποτελεσματικότατη βελτίωση της διασφαλισμένης υγειονομικής εξασφάλισης ενός καθαρού περιβάλλοντος πριν την επαναχρησιμοποίηση του ( Χωρίς ρύπους Ε.Ο.ΔΥ) για άμεση χρήση.

Με γνώμονα το ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν», μία εφαρμογή  μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  – ‘’ Ασπίδα Προστασίας ’’ – με απενεργοποιητική ανάπτυξη–ανασταλτική-και στην Ελλάδα   με  Έγκριση του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02) μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, σε μια επιτακτική ανάγκη ως συμπληρωματικό μέτρο για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας, αλλά και για να μην ξεχνάμε και τις  παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

YouTube player

Εκ των ων ουκ άνευ το μοντέλο του «ελβετικού τυριού» ενάντια στην πανδημία.

Όταν μετά από τις θετικές γνωμοδοτήσεις:

 • συνεχίζουν να προβάλλονται και γίνονται εφαρμογές, να προβάλλονται και να διατίθενται μηχανήματα-συσκευές , οπού εκτός των άλλων τα αποτελέσματα τους ‘’ίσως και να μην μπορούν να αποκλειστούν επιβλαβείς απειλές για την υγεία ‘’, και τους επιστήμονες να συνιστούν Προσοχή. Ο πολίτης , ο επιβάτης ταξιδευτής, ο επισκέπτης – φιλοξενούμενος, πως πρέπει –µε διαφανή τρόπο να ενημερωθεί ώστε να προστατεύει ;
 • όταν για την αυστηρότητα των υγειονομικών ελέγχων δεν υπάρχει ‘’επιτρεπτός χρόνος’’, μήπως η πρόβλεψη για την ‘’εξάλειψη των διαστρεβλώσεων” θα διασφάλιζε τους πολίτες από τις σοβαρές ‘’υγειονομικές απειλές’’, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Μάθετε περισσότερα για  την φωτογραφία  Το μοντέλο του «ελβετικού τυριού» ενάντια στην πανδημία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/καθορισμός-δραστ…-μέτρων-για-πολλ/

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Πολυτέλεια, ανάγκη, αγγαρεία ή λάθος ενημέρωση;

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Πολυτέλεια, ανάγκη, αγγαρεία ή λάθος ενημέρωση;

Υ.Γ: Το 2003 η ίδια ερώτηση αφορούσε την Οικιακή Καθαριότητα

Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν και  εφαρμόζουν  οργανωμένα τον τρόπο της  επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων , σε υγειονομικά πρωτόκολλα και  ατομική προστασία, όπως  μάσκες, αποστάσεις , πλύσιμο χεριών, κλπ

Εμείς παραμένουμε ακάθεκτοι όπως πάντα απέναντι σε κάθε αντιμετώπιση Λοίμωξης, με την εφαρμογή του σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’   ώστε να εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου . Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση συμπληρωματικών καινοτόμων μεθόδων που να καλύπτουν την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης.

Sterial : Ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης   για την  ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’.

Η ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ του Αύριο –Σήμερα – με Τεχνολογία  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’

Το σύστημα που επιβάλλεται πλέον να καλύπτει εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά και τα κενά – του κάθε καθαριστή αέρα– απέναντι στις πραγματικές απαιτήσεις ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’ του κάθε χώρου ξεχωριστά για:

Η συσκευή με την Κατοχυρωμένη Πατέντα Τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  Ελληνικής επινόησης και κατασκευής είναι το Πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων ορθής εξουδετέρωσης – συγκράτησης και εξάλειψης σε πιθανά εναπομείναντα κατάλοιπα , λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων –του αύριο- από Σήμερα!

Η τεχνολογία ‘’ τριπλού φραγμού ’’ σε ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας.

Υποχρεωτικές οι συμπληρωματικές εφαρμογές ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’ για  την ασφαλή τήρηση των επαγγελματικών εφαρμογών σε εσωτερικούς χώρους με παρεχόμενες υπηρεσίες, (βιοκαθαρισμό ή/και βιολογικό σε στρώματα, σαλόνια, μοκέτες-χαλιά –απολυμάνσεις, απεντομώσεις -μυοκτονίες ), ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα επιμόλυνσης, άλλα και για την αποκατάσταση των χώρων κατά το μέγιστο δυνατό. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.) κατ΄ όγκο m³, για την υγειονομική ασφάλεια ,των εργαζόμενων ,των οικείων ατόμων, των φιλοξενούμενων. κλπ

Χρειάζεται Προσοχή στην επιλογή, διότι όπως επισημάνουν επιτροπές λοιμωξιολόγων,  εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αλλά και ο Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος.

Έως ότου λοιπόν ανακοινωθούν ‘’οι προδιαγραφές’’ που ως συμπληρωματικό μέτρο θα πρέπει να τηρούν οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας εφοδιαζόμαστεβάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – με:

Συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και  δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017)

Όταν απευθυνόμαστε σε μεθόδους  που αφορούν  την Υγειονομική Εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι η εφαρμογή τους  ποτέ δεν πρέπει να είναι οριζόντια , αλλά πάντα εξατομικευμένη στον κάθε χώρο ξεχωριστά.  Λόγοι που η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/περιβαλλοντική-εξυγίανση-πολ/ 

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης