Επαναπροσδιορίζουμε την πολιτική για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.

Επαναπροσδιορίζουμε την πολιτική  για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.

Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν και  εφαρμόζουν  οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, κλπ

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.

Όπως όλοι γνωρίζουμε η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές,  άλλα και «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)». Ως μια ευγενική υπενθύμιση, ανατρέχοντας στα Άρθρα θα διαπιστώσετε ότι από 01 /08/ 2012, για την ανάγκη μέριμνας για την υγεία μέσα από τις αναφορές μου, με θέμα  την  Επιτακτική Ανάγκη η Εξάλειψη του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης των Εσωτερικών Χώρων. Με συνεχή ενημέρωση όλα τα επόμενα χρόνια, όπου στις 14/03/2020 ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας Θανασιάς Ευθύμιος είχε επισημάνει την εφαρμογή της επιμελημένης περιβαλλοντικής εξυγίανσης,  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων.

Εν συνεχεία αναφέρεται στο συμπληρωματικό υλικό για την τήρησης των  εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος  καθαρισμού – απολύμανσης, για την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20).Το δε Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων, επισυνάπτοντας την ίδια απαιτητέα εγκύκλιο. Υπάρχει αναφορά, για μεν την εφαρμογή και το σχεδιασμό των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας), για δε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη), αλλά και με επισήμανση ‘χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’,  ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι για την συγκεκριμένη εγκύκλιο, έγινε εκ νέου Εκπαίδευση με Πιστοποίηση που απαιτείται από το Νόμο, σε επαγγελματίες των Τουριστικών Φορέων της Κρήτης, από την  Ιατρική Σχολή του Παν/μίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης .Για κάθε ενδιαφερόμενο ‘η/και φορέα από όλη την Ελλάδα – Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης –παρέχεται και από τα ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Εκτός από την πιστοποιημένη εκπαίδευση χρειαζόμαστε και ενημέρωση για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης με τον ανάλογο εξοπλισμό μιας ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων. Γνωρίζοντας όλοι ότι υπάρχουν εξοπλισμός -υλικά και μέθοδοι με εξειδίκευση και εμπειρία για αναβαθμισμένη υγειονομική εξασφάλιση ανώτερου επίπεδου αξιοπιστίας, δεν χρειάζονται πλέον χρονοκαθυστερήσεις.  Αναφορές για την ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση θα βρείτε, για τον περιορισμός του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους, τις  Σχολικές Αίθουσες και τις Αίθουσες Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης αλλά και για ”Ασφαλή Μεταφορικά Μέσα”.

Οι επιστήμονες θα συνεχίζουν να  ενημερώνουν επιστήνοντας την προσοχή, για τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα συστήματα καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, για απαλλαγή από τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), αλλά και για  την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη ρύπανση –επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017).

Δυστυχώς, για την  Υγειονομική μας ασφάλεια , πολλά μετρά για το εσωτερικό περιβάλλον δεν εφαρμόζονται ‘’ορθά και ολοκληρωμένα’’, ίσως να είναι και σχεδόν ανύπαρκτα . Ανατρέχοντας  στα αποτελέσματα από Υγειονομικούς Ελέγχους από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων της κάθε περιφερικής ενότητας , θα ανακαλύψει ότι εν καιρό πανδημίας νόμοι και εγκύκλιοι όπως π.χ. η απαιτητέα με αρ. (Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)γιατί δεν εφαρμόζεται ‘’ορθά και ολοκληρωμένα’’  προς την κατεύθυνση της δραστικής μείωσης των ρύπων στους εσωτερικούς  χώρους- στα επιτρεπτά όρια- για έναν  “καθαρό αέρα” που δεν θα σχετίζεται με σημαντικές ‘’παρενέργειες’’ στην υγεία των πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Για να μην ’ αναρωτιόμαστε διαβάζοντας’’ ή/και να αρχίσουμε να ’ψάχνουμε’’ αν είναι, ’Εγκληματική αδιαφορία’’,  αν ευθύνεται ο ’αέρας στους χώρους’’ για τον υιό και την επιμόλυνση , αν είναι κάποια ’αμέλεια’’, η/και ’λάθος ενημέρωση ‘’ και όλα να  μεταφράζονται ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού’’ και εμείς να έχουμε χαρακτηριστεί ’υπερβολικοί ‘’ απέναντι από τις άγνωστες προκλήσεις, τότε πρέπει να δράσουμε.

Από τα Υπουργεία π.χ, Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, Τουρισμού, Εσωτερικών  Δ. Διοικ.& Αποκέντρωσης, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Μεταφορών. & Επικ, Φορείς – Θεσμοί,  Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες. κλπ και ο  καθένας από το δικό του ‘’Μετερίζι ‘’. Διότι, εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Τα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης ,είναι μια σοβαρή επένδυση για την υγεία και θα χρειαστεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της Υγειονομικής Εξασφάλισης–  πριν την αγορά -και όχι το κόστος κτήσης.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/επαναπροσδιορίζο…-την-πολιτική-γι/