Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας τους, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Όπως έχω αναφερθεί και στις “10 μισές αλήθειες”  ο βομβαρδισμός με διαδικτυακά διαφημιστικά μηνύματα  με προσφερόμενες υπηρεσίες για καθαρισμούς η/και βιολογικούς καθαρισμούς   με την «οικονομικότερη λύση» συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,  κρύβοντας την επικινδυνότητας τους  στις “ μισές αλήθειες” .  Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι, το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων , όπως και για τις υπηρεσίες  εξυγίανσης  των στρωμάτων με  ‘‘ Ατμισμό’’   και  τους  ‘’άγνωστους κίνδυνους’’  μετά τον ‘’Οικολογικό καθαρισμό’’ , αλλά και τις Πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μαζί με την ρύπανση των εσωτερικών χώρων  και τις επιπτώσεις στην υγεία μας .

Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές γίνεται μεγαλύτερο , σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής  για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης   με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις .

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών ,  απαιτούν την χρησιμοποίηση Επαγγελμάτων συστημάτων και μεθόδων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα, χωρίς την δημιουργία  επιμόλυνσης,  αποφέροντας δε την δημιουργία  ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος. Έτσι θα μπορούν να παρέχουν Βεβαίωση των παρεχόμενων εφαρμογών, εφόσον πρώτα έχουν μελετήσει ορθά και λεπτομερέστατα την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) του Υπουργείου Υγείας, όπου περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Την ώρα που η βιομηχανία καθαρισμών αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι καταναλωτές –ιδιώτες και επαγγελματίες– έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις. Από τη μία ο ισχυρός ανταγωνισμός– αθέμιτος και μη– και από την άλλη ο πλήρης εγκλωβισμός στις “ μισές αλήθειες”  σε πολλά Websites ,ακόμα και των διαδικτυακών  Brokers  που προσπαθούν να προσελκύσουν  επισκέπτες –πελάτες, μέσα από την αντιγραφή φράσεων και εννοιών , ωστε  να πείσουν έκτος από τους καταναλωτές και τις εταιρείες ΜΜΜ (Λεωφορεία}  και τους ξενοδόχους.

Ίσως και να υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών με ελλιπή ενημέρωση, για το τι είναι στην πραγματικότητα ένας βιολογικός καθαρισμός , ώστε να κατανοήσουν  ότι  δεν έχει καμία σχέση με τον καθαρισμό στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών, σαλονιών αυτοκινήτων , Μ.Μ.Μ. κλπ.

Βιολογικοί Καθαρισμοί : Η διαχείριση υγρών όσο και στερεών αποβλήτων, είναι ένα πρόβλημα που η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων πόρων από τα αστικά απόβλητα.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η Οδηγία για τους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι πόλεις και οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στη χώρα λειτουργούν περισσότεροι από 300 βιολογικοί καθαρισμοί …(Π.χ των Δήμων  Τρικάλων,  Βέροιας,κ.α)  .. εναρμονισμένοι με αυτή Ελληνική νομοθεσία. H ΕΥΔΑΠ, πάντα πρωτοπόρος στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα  ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων  στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο Θριάσιο Πεδίο και στη νήσο Ψυττάλεια. Στο νησί υπάρχουν εγκαταστάσεις  Βιολογικού  καθαρισμού  των λυμάτων  που είναι οι μεγαλύτερες της Ευρώπης και από τις μεγαλύτερες του κόσμου.

Συμπέρασμα : Οι αναφορές  για βιολογικούς καθαρισμούς σε αυτοκίνητα, σαλόνια, στρώματα, κ.α. πρέπει να ερμηνεύονται ως  ‘’επεξεργασία των αποβλήτων’’ που βρίσκονται στους κάδους των μηχανημάτων.

Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το   Bio -Περιβάλλον  μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους.

Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, για τις αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται, ως  εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές στην αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος, με Πρωτόκολλα επαγγελματικών Bio- εφαρμογών για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής διαβίωσης, εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η έννοια της καθαριότητας του  Βιο – περιβάλλοντος χώρου,  ιδιωτικού ή δημοσίου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα ως και σήμερα. Πολλές φράσεις μας ή/και έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρονται  ευσυνείδητα και επ’ ουδενί , στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση των Bio-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

Όταν ανατρέξτε στα άρθρα για όλους τους εσωτερικούς χώρους θα ανακαλύψετε:

α)  Στο Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα, θα ανακαλύψετε γιατί ‘‘ το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

β) Στο Προάγοντας την καθαριότητα… θα ανακαλύψετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναβαθμίσετε την ποιότητα του χώρου σας, αλλά και γιατί το σύστημα Kirby δεν είναι σύστημα βιολογικού καθαρισμού.

γ) Στο Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θα ανακαλύψτε πως οι παρευρισκόμενοι επαγγελματίες παρακολουθώντας τα  Εκπαιδευτικά  Σεμινάρια ενημερώνονται  για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  σε εσωτερικούς Χώρους.

δ) Στις εφαρμογές Bio-καθαρισμού  έκτος από το να ανακαλύψετε πως μπορείτε να Προσφέρετε ευεξία και άνεση στα ταξίδια των φιλοξενούμενων ταξιδευτών σας, θα βρείτε και τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στον   ‘‘ Ατμισμό των Στρωμάτων ’’  και στο επαγγελματικό σύστημα με την εξειδικευμένη μέθοδο ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, για να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’. Συνδυάζειτο δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) και την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης . Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τουςχωρίς την χρήση χημικών. Επιπλέον δεν μεταφέρει τον ατμό στο χώρο – αποφεύγοντας την  δημιουργία επιμόλυνσης – με ‘’ τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’  λόγο υψηλών θερμοκρασιών ( 184,13⁰C), όπου ο τρόπος αλληλεπίδρασης των με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , που μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις .

ε) Προσοχή λοιπόν στους ‘’οζονιστές ’’ διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντοςOzone – O3), για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, χρειάζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις όπου το όζον είναι επιβλαβές με την εισπνοή του για την ανθρώπινη υγεία. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει μετά την παραγωγή όζοντος ,από όποιο σύστημα εκκένωσης μέσα στον περιβάλλοντα χώρο –με την απουσία ανθρώπων – να γίνεται υποχρεωτική εξουδετέρωση με (καταλυτική διεργασία -μετατροπή και επαναφορά σε οξυγόνο), όπως τα καινοτόμα πατενταρισμένα συστήματα Hygene Air 200 με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ για απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα. Πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με οζονοποιημένο νερό (Hygene Water ) για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Όταν χρειάζονται υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος για την στοχευμένη απολύμανση, (ποσότητες που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό) και η αφαίρεση του γίνει μόνο με τον αερισμό  και το άνοιγμα των παραθύρων , οι επιστήμονες δεν μπορούν να μας αποκλείσουν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, από την παραμονή σε κρυφά σημεία του βλαβερού όζοντος στον εσωτερικό χώρο.

στ) Στο Καθαρισμός-Εξυγίανση του Αέρα το σύστημα HealthWay EMF™ , (Powerful High Ozone air purification) με τον χαρακτηρισμό ως Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ και  την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών, εξουδετερώνει: 98-100% ιούς 98-100% βακτηρίδια 94-100% μύκητες. Με την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ για έναν Καθαρό και υγιή αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, μπορεί να  συνεισφέρει  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, έως την Επαναβεβαίωση των Bio-εφαρμογών, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Απολύμανση: Για τους ειδικούς ο ορισμός απολύμανση, είναι η διαδικασία εφαρμογής μεθόδων για την στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για δε τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για δε τους ιούς κατά 99,99%).Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Όπως και να ονομάζεται ο καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών .

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες με email στο vgenis@otenet.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/είναι-επικίνδυνε…ι-μισές-αλήθειες/ ‎

Λεπτομέρειες που αφορούν την υγεία πριν την αγορά των χαλιών σας.!!!

Όταν αγοράζετε κάτι για το χώρο σας θέλετε να είναι ασφαλές για την υγεία σας. Έτσι προσπαθείτε να επιλέγετε πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία θα είστε βέβαιοι ότι τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να διαρκέσουν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά κάποια πράγματα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν αγοράζετε π.χ ένα χαλί είναι : Το μέγεθος, τα μοντέρνα ή παραδοσιακά σχέδια που πρέπει  να ταιριάζουν στο χώρο , το ύψος του πέλους και την πυκνότητα του με φυσικά ή συνθετικά υλικά, ζωντανά χρώματα με χρωστικές ουσίες -φυσικές ή συνθετικές κλπ

Μπορεί να τηρούν τα προαναφερόμενα άλλα θα πρέπει να ελέγξουμε τις παραμέτρους που αφορούν την υγεία .

Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν ότι πολλά υφασμάσημα είδη χαλιά-μακέτες, ριχτάρια, μπορεί να περιέχουν ρύπους μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’ οι οποίες σε άτομα με ευαισθησία,  μπορεί να τους προκαλέσουν αλλεργίες  ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό τους.

Έτσι το πρώτο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να βεβαιωθείτε είναι ότι κάποιο από τα προαναφερόμενα υλικά δεν επηρεάζει άτομα με αλλεργίες που διαμένουν στο χώρο. Επίσης ,θα πρέπει να σκεφτείτε κάποιες πρακτικές  λεπτομέρειες  όπως :

α)  Όταν το παραλάβετε θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί το περιττό χνούδι ,να έχει απορρυπανθεί  και απολυμανθεί με μεθόδους  χωρίς την χρήση χημικών και υποληματικότητα.

β) Θα πρέπει να γνωρίζετε πώς θα το συντηρείται στην καθημερινότητα σας, πώς θα το καθαρίζεται – σκουπίζεται εύκολα και πως -με τι μηχανήματα θα κάνετε την καθαριότητα σας , αν αφαιρούνται εύκολα οι λεκέδες τις καθημερινότητας, άλλα και κάθε ποτέ και πως θα πρέπει να πλένετε και να απολυμαίνεται.

Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται άσχετα με την καλαισθησία ενός χαλιού , αλλά είναι θέματα που πρέπει να εξετάσετε πριν την αγορά του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις ίδιες σκέψεις-βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουμε και για την  αγορά, σε στρώματα , σαλόνια , παπλώματα, κουβέρτες, κλπ.

Οι αναρτητεες  εγκύκλιοι του Υπουργείου  Υγείας στο διαδίκτυο  προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας Περιφερειακές Ενότητες  αλλά και την απαρέγκλιτη εφαρμογή  της  Εγκύκλιου για όλα τα Μ.Μ.Μ  – μιας και είναι την εν ισχύ – αναφέρετε και στην φετινή   Εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων» ,μας αναδεικνύουν την αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας, ιών, βακτηρίων κλπ, αλλά και την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς),  δημιουργώντας  αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις απέναντι στο υποτίθεται καθαρό, μιας και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων, ώστε να διασαλπισθούν οι συνθήκες υγιεινής  για ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται όταν αγοράζεται από Δεύτερο χέρι (Second Hand ),  όπου και εδώ το Υπουργείου Υγείας έχει εκδώσει εγκύκλιο «Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών», κλπ

Ο βασικότερος κανόνας της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Επαγγελματική συντήρηση

 Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των συνθηκών υγιεινής των καταναλωτών για μια ποιοτική διαβίωση,  για την συντήρηση τους θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα πρόγραμμα καθαρισμού και φύλαξης των χαλιών τους, τα οποία  πρέπει να  ανταποκρίνονται πλήρως στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής , όπως και οι όποιες εφαρμογές που θα εξασφαλίζουν ένα υγιεινό περιβάλλον στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών ,  τα οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα  με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

‘‘Όλοι γνωρίζουμε ότι το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

Για την KlinTec η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό  η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Ένας υγιής εσωτερικός χώρος χρειάζεται συστηματικά επιμελημένη συντήρηση, (σε τακτά χρονικά διαστήματα), αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio- εφαρμογές , δυο φορές ανά έτος  (μ/ο), ως  ‘‘ Φυσική εναλλακτική λύση’’ για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination), αλλά και για  την προστασία από τους  ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’, εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια». 

Think decontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Η KlinTec  ‘’ενσωματώνοντας’’ όλα τα  Ενδο επιχειρηματικά τμήματα υποστήριξης αναπτύσσει ολοκληρωμένες τεχνικές ειδικών δεξιοτήτων  και αναδεικνύει με σεβασμό στις ανάγκες του Bio – περιβάλλοντος την εφαρμοσμένη ποιοτική καθαριότητα ,για τα Σύγχρονα και Ολοκληρωμένα Πρότυπα Καθαρισμού.  Με αναβαθμισμένες τις καινοτόμες υπηρεσίες Δημιουργεί μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, με καινοτόμα προγράμματα συνεργασιών, συμβάλλοντας ενεργά στις λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθαριότητα, έτσι ώστε ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ να μετατρέπεται  σε καθαρό, υγιή και ασφαλή ,όπως αναφέρουν και οι επιστήμονες  στα μέτρα προστασίας από ιούς και βακτήρια,κλπ.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων του Greenest , έχουν  συνδέσει ταυτόχρονα  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της KlinTecφιλικών προς το περιβάλλον αλλά και με αξιολόγηση των ποιοτικών  και οικονομικών υπηρεσιών καθαρισμού,  δημιουργώντας καινοτόμες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας του After Sales Service, έτσι ώστε οι Επαγγελματίες Εμπορίας (χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών) άλλα και Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού, εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του πρωταρχικού μας στόχου, καθίσταται η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Καινοτομία κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Πελάτη, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Εσείς μπορείτε να αγοράζεται τα καινούργια σας ,χαλιά ,στρώματα, σαλόνια ή να στρώνεται τα χαλιά σας για το χειμώνα.

Εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα που χρειάζεται ο χώρος σας,ώστε να εξασφαλίσετε ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/λεπτομέρειες-που…ούν-την-υγεία-πρ/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 2. Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.
 3. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 6. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 7. Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!
 8. Το Bio-περιβάλλον στην προστασία του Περιβάλλοντος.
 9. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 10. Η Ενδο-επιχειρηματικότητα ΄΄εν Δράσει΄΄

Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.

Μήπως και τα δικά σας ‘’φυλαγμένα χαλιά’’ έχουν  αυτό το περιεχόμενο;

Το περιεχόμενο της φωτογραφίας- μια εικόνα χίλιες λέξεις– μπορεί να περιέχει πολλά  «Αόρατα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία», που όλοι πλέον ξέρουμε πόσο επιβλαβή είναι για την υγεία ένα μολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον , αλλά και πως πρέπει τα αντιμετωπίσουμε για την προστασία του βίου μας. Μερικά από αυτά που περιέχουν τα χαλιά, προκαλούν τρεις φορές υψηλότερη επιβάρυνσησυγκριτικά με τα επίπεδα ρυπαντών  του εξωτερικού αέρα, γιατί μπορεί εκτός των άλλων να είναι φορμαλδεΰνη, καθαριστικά, πίσσα, εντομοκτόνα, βιομηχανικοί ρύποι, κλπ.

Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των καταναλωτών, γίνονται προσπάθειες για να ενημερωθούν  για τις μεγάλες συνέπιες στην υγεία , την οικονομία αλλά και το περιβάλλον από  την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών. Ο προβληματισμός τους πρέπει να γίνετε μεγαλύτερος όταν θα στρώνουν  τα χαλιά, τα οποία ναι μεν θα φαίνονται καθαρά, αλλά μέσα ίσως να έχουν ‘‘Ξεπλυμένη στερεή βρωμιά με επικίνδυνα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’.

Αυτά τα προβλήματα  μπορούν να μειωθούν  ή/και να εκλείψουν  μέσα από μία ολιστική προσέγγιση που θα βασίζεται,  στην ριζική διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της παροχής των υπηρεσιών , με ορισμούς στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής  και τήρησης μιας πλήρους ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καθαρισμού. Οι καταναλωτές, αν και δεν έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται , δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα πρόγραμμα καθαρισμού και φύλαξης των χαλιών τους, τα οποία  πρέπει να  ανταποκρίνονται  πλήρως στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών ,  τα οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα  με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Έτσι οι καταναλωτές θα γνωρίζουν τα πάντα για τον ακριβή χειρισμό στην περιουσία τους από την παραλαβή , τις εφαρμογές ποιοτικού καθαρισμού-απολύμανσης, άλλα και τις συνθήκες φύλαξης και επιστροφής.  Αν και έχει γίνει -‘’Επιτακτική ανάγκη η ορθή επιλογή του επαγγελματία καθαριστή ταπήτων –ταπετσαριών,-  λαμβάνοντας ως παράδειγμα  τα μελή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ “Η ΑΤΤΙΚΗ”, όπου πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό Δεοντολογίας του Σωματείου και μπορεί να ελέγχουν αν υπάρξει προβληματική παροχή υπηρεσιών από την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή,  θα πρέπει να αναλάβουν δράση για το πως μπορούν να προστατευτούν από τα ‘‘Υποτιθέμενα Tαπητοκαθαριστηρία’’, -μιας και οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι –  για προβλήματα  από στην  παροχή υπηρεσιών  με τις συνακόλουθες συνέπειες, όχι  μονό στην περιουσία άλλα  και στην Υγεία τους .  

Η αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, ως επιτακτική ανάγκη για την  διαχείριση της αέριας ρύπανσης στους χώρους ενδιαίτησης, άλλα  και για τις επιπτώσεις στην υγεία μας  στην σημερινή εποχή, ώστε να κρίνεται απαραίτητη η εξάλειψη αυτού του προβλήματος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

‘’Ακόμα κι αν δεν είστε μανιακοί με την υγιεινή, η Καθαριότητα των στρωμάτων, ως επιτακτική ανάγκη, είναι πλέον αναπόφευκτη’’

Μεγαλύτερη προσοχή  χρειάζεται και όχι να είστε ‘’επιστήμονας’’. Επενδύοντας στην προαγωγή ποιοτικής καθαριότητας , εξασφαλίζετε ένα υγιέστερο περιβάλλον για ένα βελτιωμένο τρόπο ζωής, καταρρίπτοντας σύγχρονος ισχυρισμούς με ισχυρά πλεονεκτήματα συμβίωσης με τα ακάρεα και την αντιμετώπιση τους. Με την ολιστική προσέγγιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς  χώρους ,πρέπει να  ξεπερνάμε  τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας και αναβαθμίζουμε την έννοια της προστιθέμενης αξίας των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας ,με την καλύτερη δυνατή απόδοση για μια ‘’Υγιέστερη Διαβίωση’’,  μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών με εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων.

Για την KlinTec η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό  η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία! Ένας υγιής εσωτερικός χώρος χρειάζεται συστηματικά επιμελημένη συντήρηση, (σε τακτά χρονικά διαστήματα), αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio- εφαρμογές , δυο φορές ανά έτος  (μ/ο), ως  ‘‘ Φυσική εναλλακτική λύση’’ για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination), αλλά και για  την προστασία από τους  ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’, εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια». 

Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

YouTube player

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Μπορούν όμως να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου η συμπληρωματικά με διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής για  ποιοτική διαβίωση σε όλους τους εσωτερικούς  χώρους, με βάση τα νέα πρότυπα στην εξέλιξη της έννοιας του “καθαρού εσωτερικού χώρου”. Όπως π.χ  σε Σπίτια, Βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς, κλειστούς χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας ,  Ξενοδοχεία,  Αίθουσες προβολών (σινεμάδες),   σκάφη αναψυχής ,  καμπίνες πλοίων, χώρους συνεδριάσεων, Γυμναστήρια, Επαγγελματικούς χώρους, η κάθε εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός τουρισμόςΚέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρεία, (Hospitality),  Φαρμακεία, κ.λ.

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα κλπ δεν Απολυμαίνονται.

Με στόχο να ενισχύσουμε αποτελεσματικά το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των συνανθρώπων μας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις δράσεις και στις ενέργειές μας, με  επικέντρωση στην πρόληψη για τον έλεγχο της μείωσης άλλα και στην αντιμετώπιση-εξάλειψη στους διαβιβαστές- φορείς με εστίαση σε (Ψείρες του σώματοςΆκαρι της ψώραςΑκάρεα των περιστεριώνΤσιμπούριαΚοριούς (Bed Bugs)Ψύλλους, κ.α.), οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν ένα μεγάλο εύρος παθογόνων μικροοργανισμών στους ανθρώπους και τα ζώα.  Συνεχίζουμε και έκτος την  αναγκαία ενημέρωση για τα μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας, φροντίζουμε  με την τήρηση βασικών κανόνων   για το καθαρό και υγιεινό περιβάλλον του αύριο,- Όχι Αποστερημένο –χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα με Διαταραχές και Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.

‘Όλοι γνωρίζουμε ότι το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

Πριν λοιπόν στρώσετε τα χαλιά σας θα πρέπει να ελέγξετε σχολαστικά όλες τις παραμέτρους.

 • Ένας χρωστικός λεκές δεν δημιουργεί πρόβλημα υγείας.
 • Ελέγξετε για χνούδια, τρίχες, κ.α.
 • Ελέγξετε για μούχλα ή/και οσμές μούχλας.
 • Ελέγξετε για ‘’περίεργες οσμές’’ που ίσως να είναι επικαλυμμένες με αρώματα.
 • Ελέγξετε χαλιά ή/και μοκέτες με υπόστρωμα λατέξ ή ‘’οικολογικό υπόστρωμα’’ για μυρωδιά ‘’αμμωνίας’’ άλλα και τσούξιμο στα μάτια. 

Επιπλέον κάντε ένα απλό test

 • Σκουπίστε με την ηλεκτρική σας σκούπα το χαλί πολύ-πολύ προσεκτικά, γυριστέ το ανάποδα και χτυπήστε το στην “ράχη” ή  τινάξτε το χοροπηδώντας από την πίσω πλευρά.
 • Αν δεν βγάλει τίποτα στρώστε το και φροντίστε για την σωστή συντήρηση του.
 • Αν βγάλει έστω και “λίγη σκόνη ” τότε μην κάνετε τίποτα. Χρειάζονται να δοθούν λύσεις με Απαρέγκλιτη τήρηση των όρων υγιεινής ,γιατί δεν μπορούν να αποκλειστούν ακόμα και σοβαρά πρόβλημα υγείας σε ευπαθείς ομάδες.

Μερικές προτάσεις για ένα καλύτερο υγιεινό περιβάλλον.

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/βασικές-αρχές-διασφάλισης/

Σχετικά Άρθρα

 1. Εναρμονισμένα πρότυπα καθαρισμού πριν το στρώσιμο των χαλιών
 2. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 3. Η ανατομία ενός χαλιού!!
 4. Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 5. Βρείτε ένα καθαρό χώρο για σας!!
 6. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 7. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 8. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 9. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 10. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 11. Οι 10 +1 λόγοι μείωσης – αποφυγής αλλεργιών με την καθαριότητα.
 12. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.
 13. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 14. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 15. Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους.
 16. Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!
 17. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.
 18. Η συμβίωση με τα ακάρεα και η αντιμετώπιση τους.
 19. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 20. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 21. Γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας ;
 22. Αυτό που φαίνεται Καθαρό, Υγιές είναι;
 23. Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους
 24. Μούχλα στο στρώμα!!!!
 25. Προκλήσεις αποτελεσματικότητας στον περιορισμό της εσωτερικής ρύπανσης.
 26. Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους .
 27. Τι κάνετε για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους;
 28. Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.
 29. Μήπως πρέπει να αναβαθμίσουμε το πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 30. Εναλλακτικές μέθοδοι ανασταλτικής ‘‘αντιπαρασιτικής ασφάλειας’’ ταπήτων.!!
 31. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 32. Πολυδάπανες οι »κρυφές χρεώσεις» μετά τον καθαρισμό στρωμάτων …
 33. Όσα θα θέλατε να ξέρετε για φροντίδα σωστής συντήρησης στρωμάτων.
 34. Εξασφαλισμένες Υπηρεσίες Υγιεινής Χώρων Φιλοξενίας Ζώων.!!
 35. Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.

Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ) αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα ή βακτήρια, μέσω της δράσης των δραστικών ουσιών που περιέχουν. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων προϊόντων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Χρειάζεται λεπτομερέστατη μελέτη από τους επιστήμονες που φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ  και οι υπεύθυνοι για τις εφαρμογές.

Παράδειγμα: Την ανάλυση στο γιατί πρέπει να γίνονται πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα ) βρίσκεται στο  Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012  σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων

 Έως τις 18 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παρών κανονισμός συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.

Στην έκθεση αυτή εξετάζονται, μεταξύ άλλων:

α) η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών ως μέσο για τον περιορισμό στο ελάχιστο της χρήσης των βιοκτόνων·

β) οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι για την παρακολούθηση της χρήσης των βιοκτόνων·

γ) η ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όσον αφορά τη χρήση βιοκτόνων·

δ) οι κίνδυνοι που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων σε συγκεκριμένους χώρους όπως σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, ή χώροι που ευρίσκονται πλησίον υδάτων επιφανείας ή υπογείων υδάτων και κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών·

ε) ο ρόλος τον οποίο η βελτιωμένη απόδοση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την εφαρμογή βιοκτόνων θα μπορούσε να διαδραματίσει στην αειφόρο χρήση. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012, σχετικά με τη διάθεση και τη χρήση βιοκτόνων :PDF

Νομοθετικά Θέματα για Βιοκτόνα – PestPractice Training

Περισσότερες λεπτομερές  στο ΥΠ.Α.Α.Τ , ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  email: dgkilpathi@minagric.gr

Διαρκής Ενημέρωση -Σεμινάρια

Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία

Επαγγελματικά Νέα

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Υ.Γ.: Θα είμαι στην  διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ίσως-και-να-χρει…ι-περισσότερη-κα/ 

Σχετικά Άρθρα

 1. Δράσεις Επίτευξης μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης.
 2. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 3. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 4. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 5. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 6. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 7. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 8. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 9. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 10. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 11. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 12. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 13. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 14. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 15. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 16. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 17. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 18. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 19. Μούχλα στο στρώμα!!!!– Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 20. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 21. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 22. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 23. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.
 24. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 25. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 26. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 27. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 28. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 29. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 30. Τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”