Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!

Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  επαγγελματικής απορρύπανσης   με αναζωογόνηση,  ‘‘περιβαλλοντολογική  Bio – εξυγίανση ανά όγκο »    και  ‘‘Bio -απολύμανση Bio–Disinfection ανά όγκο’  έχει γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη, μιας και  σας  εξασφαλίζει  μεγαλύτερη ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Κρίνετε δε απαραίτητη για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της Αέριας Ρύπανσης των εσωτερικών χώρων,  άλλα και στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων από την “ εσωτερική επιμόλυνση”  και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, που μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές με υποτίθεται καθαρούς χώρους. Η δε ‘‘Bio –απολύμανση ανά όγκο’ μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, αλλά και σε εφαρμογές για τον  έλεγχο παρασίτων για χρήση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, δημιουργώντας παράλληλα ένα  αφιλόξενο περιβάλλον  για τους μικρούς ανεπιθύμητους ζωικούς εχθρούς που παρασιτούν και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα. Κλπ

Για την υγιεινή ως συνειρμό  στον ‘’οδηγό για μια υγιή ζωή’’ , αναφέροντας το ότι “η ημιμάθεια είναι χειρότερη από τη αμάθεια“  τότε μπορούμε να αναφέρουμε και  για το «υποτίθεται καθαρό» ότι είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,  άλλα και το ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Keeping It Clean While Keeping It Green

 Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, την επαγγελματική κατάρτιση με Βεβαιωμένη Εκπαίδευση Ορθής Εφαρμογής των επαγγελματικών Bio- Εφαρμογών , πριν αλλά και μετά από οποιαδήποτε επεξεργασία περιβαλλοντολογικού ή/και υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα από αυτά που προσπαθούμε να επιτύχουμε. (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.).

Στην Ελλάδα , τα προβλήματα της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους είναι σε ’’υψηλά επίπεδα’’, όχι μονό από την αναπτυσσόμενη  ενδοοικιακή ατμοσφαιρική ρύπανση  αλλά και από τα αλλεργικά φορτία , σε συνδυασμό με την επιπρόσθετη επιμόλυνση πού δημιουργείται από πολλές ‘’ημιτελείς επαγγελματικές εφαρμογές ‘’ ,  γιατί δεν διαθέτουν εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό με Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση στο αντικείμενο.

Η Πρόληψη ως εφαρμογή για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, μπορεί να αναπτυχτεί με θεαματικά αποτελέσματα μέσα από   προγράμματα ‘’πράσινων στρατηγικών’’ με εξειδικευμένες μεθόδους μιας εξελιγμένης εναλλακτικής διαχείρισης του «Green & Clean Concept ». Είναι πλέον Καθοριστικός ο ρόλος των Bio-Εφαρμογών  στην προεργασία, πριν ή/και μετά από κάθε Επιστημονική Εφαρμογή, σε στρώματα, σαλόνια, χαλιά, μοκέτες, λείες επιφάνειες κλπ , μιας και τα τελευταία χρόνια, η εισβολή επιβλαβών παρασιτικών εντόμων , αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα ποιοτικής διαβίωσης-φιλοξενίας.

“Υγιεινή διαβίωση” : Ο μέγιστος βαθμός προστασίας στην προαγωγή της υγείας.

 Πολλοί επιστήμονες και μη , ως Ημιμαθείς εφαρμοστές απέναντι στις εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές , επιχειρούν με παραπληροφόρηση να παραπλανήσουν ακόμα και τους επαγγελματίες   με τα περί ΄΄ατμιζμού των στρωμάτων ΄΄, ερμηνεύοντας τον Καθαρισμό στρωμάτων –κατά το δοκούν. Κυκλοφορούν πλέον ανάμεσα μας ως ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ όπου , έκτος από τις πολυδάπανες  ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό   αναπτύσσουν μεθόδους που μπορεί να προκύψουν  έως και ανεπιθύμητες διαταραχές με αυξημένη επικινδυνότητα.  Αδιαφορώντας  λοιπόν , ίσως και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων  στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας συγχρόνως Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας δε  και τις ηθικές αξίες.

Εκτός από τις ενημερωτικές αναρτήσεις επιστημόνων, αρχίζουν να χρησιμοποιούν παραπλανητικά και το Bio (Bio- απορρύπανση,κλπ ) χωρίς στοιχειώδη ενδιαφέρον σε Πράσινες Επενδύσεις Επαγγελματικού Καθαρισμού, άλλα και χωρίς  σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».  [ Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το   Bio-περιβάλλον για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.]

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με  “διασφαλισμένη ποιότητα” ,   οι χώροι φιλοξενίας θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία , όπως  περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της  Υπουργικής Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) , (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.).

‘’Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική

Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικές εναλλακτικές διαχειριστικές μέθοδοι  με Πρωτόκολλα επαγγελματικών Bio- εφαρμογών, για την αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος. Η έννοια της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα ως και σήμερα.

Πολλές φράσεις ή έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρονται  ευσυνείδητα και επ’ ουδενί , στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση των Bio-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του , ξεκάνει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: info@klintec.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/think-healthful-…γιεινής-διαβίωση/

Σχετικά Άρθρα

 1. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 2. Με το στρώμα του ύπνου και στην παράλια ;!!
 3. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 4. Προκλήσεις- προτάσεις για ένα καθαρό και υγιεινό Bio – περιβάλλον.
 5. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 6. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 7. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 8. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 9. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 10. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 11. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 12. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 13. Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.
 14. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 15. Ανοιξιάτικη καθαριότητα με περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς !!
 16. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 17. Ιατρικός Τουρισμός.