Προληπτικές Δράσεις Υγιεινής και Τουρισμός Υγείας.

Προληπτικές Δράσεις Υγιεινής και Τουρισμός Υγείας.

Η Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή αποτελείται από μέτρα υιοθέτησης και εφαρμογής «προληπτικών δράσεων» (λήψη εκ των προτέρων ) που λαμβάνονται στους χώρους με σκοπό να προλάβουν ή να αποτρέψουν την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων στην Δημοσιά Υγεία.

Τουρισμός υγείας.

Ο Τουρισμός Υγείας είναι ειδική μορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών η οποία συνδυάζει διακοπές με πρόληψη και θεραπεία σωματικών και ψυχικών-πνευματικών ασθενειών και συμπεριλαμβάνει τρεις επιμέρους κατηγορίες: τον Ιατρικό Τουρισμό, τον Ιαματικό – Θερμαλιστικό τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας.

Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί πως ο τουρισμός υγείας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαμπρό μέλλον , αλλά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στους χώρους φιλοξενίας.

Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο οι υποδομές σε κτήρια ,οι απαραίτητες Πιστοποιήσεις κατά το σύστημα ISO, όλων των εμπλεκομένων. Είναι και το στοιχείο που εκφράζει την “εγγύηση” στην ποιότητα των υπηρεσιών είναι και η πιστοποίηση για την Πρόληψη  Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων από διαπιστευμένο φορέα.

Μειώστε τον κίνδυνο από ρύπους βιολογικών παραγόντων.

Όταν ο συχνός αερισμός για την εξυγίανση των εσωτερικών χώρων δεν είναι πλέον αρκετός, η δε διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι η ζωτικής σημασίας ‘’Πρόληψη’’. Η διαχρονική αξία των συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εσωτερικό περιβαλλοντικό καθαρισμό είναι μια απ’ τις βασικές προϋποθέσεις για την υγεία μας. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σε μια επιβαρυμένη ατμόσφαιρα από τους αιωρούμενους εσωτερικούς  ρύπους βιολογικών παραγόντων, οι οποίοι θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο.

Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, ώστε  να μειώνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά), ως λύση’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Μειώστε τον κίνδυνο στις επιφάνειες.

Η μόλυνση των επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών υψηλής αφής, μολύνεται με έναν  ποικίλο πληθυσμό μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως δεξαμενές πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών.  Ως εκ τούτου, ο καθαρισμός και η απολύμανση των περιβαλλοντικών επιφανειών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση της πιθανής συμβολής σε λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγιεινή των χώρων.

Η ”Διαπιστευμένη βεβαίωση” –Πολλαπλής Θωράκισης– συμπεριλαμβάνει και την εξειδικευμένη τεχνολογία πρόληψης με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, όπως η ‘αόρατη προστατευτική ασπίδα’’ με το τείχος  των «Νανοπαγίδων»  και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2. Διατηρεί τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών,  όπου δρα με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης BIOPROTECT RTU) παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη θανάτωση μικροβίων και στη μείωση των οσμών, για 60 έως και 90 ημέρες.

Μύωση ή/και απαλλαγή από μη ορατές ‘‘υγειονομικές βόμβες’’.

Η Πολλαπλή Θωράκιση με τις διαδικασίες εξειδικευμένων τεχνολογιών πρόληψης, όπως η ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’,  ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους, άλλα και η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος  των «Νανοπαγίδων»  και την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα , μειώνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης.

‘’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια αξιοπρεπή  διαβίωση -φιλοξενία.’’

Η ενσωμάτωση των  «προληπτικών δράσεων»  στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και καθιέρωση του «Ελληνικού προϊόντος» , ως έναν από τους πιο ελκυστικούς και αξιόπιστους προορισμούς Τουρισμού Υγείας, στον κόσμο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Λήψη :  Προληπτικές Δράσεις Υγιεινής και Τουρισμός Υγείας

Πηγή : https://klintec.gr/προληπτικές-δράσ…υγιεινής-και-του/