Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους. !!

Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους. !!

Την τελευταία δεκαετία οι ‘’μεταβαλλόμενες  καταστάσεις’’ έχουν  αυξήσει  σημαντικά την εμφάνιση λοιμώξεων ή/και άλλων παρασιτώσεων, με ιδιαίτερες επιπτώσεις στους εσωτερικούς  χώρους των αστικών περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για μια  Ολοκληρωμένη Επαγγελματική Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών , από εξειδικευμένους επαγγελματίες εφαρμοστές με ορθές και βιώσιμες πρακτικές- Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – για την εξασφάλιση υγιεινών εσωτερικών χώρων, μιας και αναφερόμαστε για την ‘’ασφαλή ευημερία’’ των ανθρώπων.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι ρύποι του εσωτερικού περιβάλλοντος προκαλούν μια μεγάλη ποικιλία σοβαρών ασθενειών . Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022, αναφέρεται σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ ότι υπάρχουν και για την Ελλάδα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η ρύπανση των εσωτερικών χώρων είναι κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.  Έχουν, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία οι συγκεντρώσεις των ρύπων με αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες , για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι χρήστες στους εσωτερικούς χώρους. Η έκθεση στους ρύπους εσωτερικών χώρων είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που συντελεί στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Έτσι ένας ενεργειακός επιθεωρητής κατά την επίσκεψη του στο προς εξέταση κτίριο πρέπει να εξετάσει και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε σχέση με τα επιτρεπτά επίπεδα, να κάνει  μετρήσεις για πτητικές οργανικές ουσίες, για τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα και την ύπαρξη σωματιδίων εντός του χώρου μιας και συμβάλλουν στην κακή ποιότητα αέρα.

Ποιότητα: Ο όρος ‘’ποιότητα’’ έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας ‘‘πολλαπλώς’’ με πάνω από 16 ορισμούς. Είναι ένας από τους πιο ευρέως παρεξηγημένους όρους αφού οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν για να δηλώσουν «υψηλή ποιότητα» ή «υπεροχή» ή ακόμα και «αξιοπιστία» για το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας.

‘’Η διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού: Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας.  Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) δημοσίευσε μια ανασκόπηση το 2015 που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα σωματίδια στην ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλούν καρκίνο του πνεύμονα.

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα να ιδρυθεί μια επιχείρηση αντιμετώπισης παρασίτων χωρίς επαγγελματική κατάρτιση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για  τις  προσφερόμενες  εξειδικευμένες υπηρεσίες,  επειδή δεν υπάρχουν ειδικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Στον πόλεμο των ‘‘ψεκασμών εκ των έσω’’ με όπλα τις δελεαστικές προσφορές  των ‘‘γενναίων εκπτώσεων στην υγεία’  και τους ανυποψίαστους  καταναλωτές να κινδυνεύουν να χαθούν στα ‘’ψιλά γράμματα’’ που κρύβουν οι ‘’έξτρα χρεώσεις’’ από την επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων .

Ως εκ τούτου όπως λέει ο θυμόσοφος λαός,  «ότι λάμπει δεν είναι χρυσός», κάτι που ταιριάζει στον  ‘‘αθέμιτο ανταγωνισμό’’ των επιχειρήσεων –εταιρειών  που ασχολούνται με εφαρμογές Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους  εσωτερικούς Χώρους.

Χρειάζεται  περισσότερη προσοχή στην  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων στους  εσωτερικούς χώρους,  μαζί με την τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης, διότι πολλοί ‘’ακίνδυνοι καθαριστές’’ συνεισφέρουν  στην αποδόμηση της οργανικής ύλης, μέσω του κατακερματισμού της και του ελέγχου των μικροβιακών κοινοτήτων του εδάφους.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων,  προσδοκά  την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού περιβάλλοντος

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές , όπως και να ονομάζεται ο Καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή και ασφαλή χρήση   των  επαγγελματικών εφαρμογών  μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό   και τα Πρωτόκολλα αυτών δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα.

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το η καθαριότητα , το πλύσιμο, η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό,  δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/τα-περί-διασφαλι…νης-ποιότητας-το/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας !!

Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας!!

Μήπως η ποιότητα του αέρα στο περιβάλλοντα χώρο του δωματίου , επηρεάζει σημαντικά την υγεία των φιλοξενουμένων;

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ένας ενεργειακός επιθεωρητής, π.χ., κατά την επίσκεψη του στο προς εξέταση κτίριο πρέπει να εξετάσει έκτος των άλλων και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Πρέπει να καταγράψει τις επικρατούσες συνθήκες και  τις πιθανές πηγές και τα επίπεδα εσωτερικών ρύπων σε σχέση με τα επιτρεπτά επίπεδα. Κατά τις μετρήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν μετρήσεις για πτητικές οργανικές ουσίες, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα ,το ραδόνιο και την ύπαρξη σωματιδίων.

Μερικοί από τους παράγοντες επηρεασμού είναι οι χημικοί παράγοντες (η σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια, τα βαρέα μέταλλα και τα τοξικά στοιχεία, οι πτητικές οργανικές ενώσεις) άλλα και οι βιολογικοί παράγοντες ( οι μικροοργανισμοί και τα αλλεργιογόνα, μύκητες και μούχλα, το βακτήριο Legionella) κλπ. Επιπλέον παράγοντες είναι τα αέρια, οι ατμοί και οι μυρωδιές, όπως και οσμές ανθρώπινου σώματος, αποσμητικά χώρου, κολόνιες που ίσως να δυσκολεύουν στην αναπνοή και την διαμονή στο χώρο. Επίσης ρύποι εξωτερικού περιβάλλοντος καυσαέρια, τοξικές ουσίες ή και φυτοφάρμακα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαφέρουν από κτίριο σε κτίριο, ανάλογα με τον σχεδιασμό και το γύρω περιβάλλον του.

Το δωμάτιο φιλοξενίας αποτελεί την καρδιά του χώρου για τον επισκέπτη. Μια σύγχρονη μονάδα φιλοξενίας σήμερα, ίσως και να επιβάλλεται στο να διαθέτει εξοπλισμό αυτόματου έλεγχου ’’διαισθητικής λειτουργίας’’  για τον εντοπισμό ύπαρξης προβλημάτων . Έτσι ο επιθεωρητής θα μπορεί να κάνει τον έλεγχο από το κοντρόλ και εν συνέχεια να κάνει και δειγματοληπτικούς ελέγχους .

Ποιο θα ήταν το «Αντίδοτο» στο ‘’Βρώμικο δωμάτιο’’ ενός χώρου φιλοξενίας, όπως σταχυολογείται στα 11+1 πιο συχνά παράπονα στα ξενοδοχεία (money-tourism.gr), όπου το προσωπικό καλείται να διαχειριστεί δυσανασχετήσεις  με θέματα που άπτονται της καθαριότητας του δωματίου-μπάνιου (π.χ. εντόπισαν μια κατσαρίδα, υπάρχει σκόνη παντού, η κουρτίνα μυρίζει), καθώς και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

Οι «πηγές του κακού»

Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή φιλοξενία.

Ανακαλύψετε την διαφορετικότητα σε μια Βεβαίωση Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” και συγκρίνετε τη με το ‘‘Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων’’ ενός ‘’Επιμολυσμένου Δωματίου’’.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές   με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε χώρους φιλοξενίας . Ένας ίσως σημαντικός  λόγος που μπορεί να οδήγηση διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας .

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται προσαρμογή στα νέα δεδομένα με ανταπόκριση στις προκλήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι στους κλάδους φιλοξενίας θα πρέπει να γνωρίζουν στα θέματα υγιεινής ότι, η καθαριότητα- απορρύπανση , το πλύσιμο και η Εξυγίανση, των αντικειμένων και επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ,   ‘‘Bio-εξυγίανσης’’, εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών και ανά όγκο (m³) ενός χώρου. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών . Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.

Η έννοια της ποιότητας δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας. Ο επαναπροσδιορισμός  της  ποιότητας στο περιβάλλον του δωματίου πρέπει να γίνει για όλους τους χώρους φιλοξενίας στον κλάδο του τουρισμού. Οι δε αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υγεία όλων των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  -δεν μπορεί  ‘’μετριέται’’  σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ   (π.χ ,σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, εξειδικευμένες μονάδες υγείας- ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας,  κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων,  μακροχρόνιας  διαμονής ,  Condo Hotels, μοτέλ, μπανγκαλόου, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις,  κ.λπ,)

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://www.greenandcleanhotels.gr/το-αντίδοτο-στους-κρυφούς-κίνδυνο/

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών Σε Κατοικημένους Χώρους’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΩΝ (ΕΕΠΑ) σε συνεργασία με την ΠΕΕΓΕΠ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας 26 ωρών, με θέμα:

 ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ’’

Τόπος Διεξαγωγής: Κηφισιά, Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου στο Άστυ Αιγυπτιωτών (πλ. Άστεως 7) στη γωνία των οδών Αθ. Διάκου & Αγ. Κυριακής. Η οδός Αθ. Διάκου είναι η 2η παράλληλος κάτω από το τέρμα του Ηλεκτρικού Τραίνου στην Κηφισιά.

Ημερομηνίες:     Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή,  14-15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Εκπαιδευτές στο Σεμινάριο είναι  Καθηγητές ΑΕΙ, Ειδικοί Επιστήμονες Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Στελέχη Υπουργείων και οι πλέον αναγνωρισμένοι Επιστήμονες Επαγγελματίες του Κλάδου.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Υγιεινολόγους και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο που ασχολείται ή θέλει  να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις Καταπολεμήσεις Ζωικών Εχθρών στους Κατοικημένους Χώρους.

Τα αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου αφορούν:

 • Στους Ζωικούς  Εχθρούς που απαντώνται στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, αρθρόποδα, τρωκτικά κ.α.) και στην Ολοκληρωμένη Καταπολέμησή τους
 • Στην Νομοθεσία που διέπει τις Καταπολεμήσεις σε Κατοικημένους Χώρους
 • Στην οργάνωση και πραγματοποίηση ολοκληρωμένων Πρακτικών  Εφαρμογών  Καταπολέμησης όλων των  Ζωικών Εχθρών  που απαντώνται στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον (αστικές και εξοχικές κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι, σχολεία / εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, ξενοδοχεία, ξενώνες, κατασκηνώσεις, στρατώνες,  μουσεία, εκκλησίες, καταστήματα, εστιατόρια/ ταβέρνες, χώροι επεξεργασίας τροφίμων,  αποθήκες, σιλό, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  χώροι πρασίνου/άλση, εργοστάσια,  λιμενικές εγκαταστάσεις  κλπ)
 • Στις Ειδικές Εφαρμογές Καταπολέμησης

Κόστος συμμετοχής:  250 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο, με πρόβλεψη έκπτωσης (κατά 50 Ευρώ) του ποσού αυτού στις εξής περιπτώσεις:

– Νέοι Πτυχιούχοι (μέχρι δύο έτη από λήψεως Πτυχίου), προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

(η αντίστοιχη ιδιότητα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σκαναρισμένου του αντίστοιχου δικαιολογητικού, π.χ.Πτυχίου, Βεβαίωσης Προπτυχιακής/Μεταπτυχιακής φοιτητικής ιδιότητας, που αποστέλλεται μαζί με την αίτηση) 

 –Όσοι έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα Σεμινάρια Καταπολεμήσεων των Γεωπονικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλίας

 -Όσοι είναι μέλη της ΕΕΠΑ και της ΠΕΕΓΕΠ

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής  και με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού, το αργότερο μέχρι 31/01/2020, σε τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Πιστοποιημένων Απεντομωτών (με ΙΒΑΝ: GR3901409930993002330001702).

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της αντίστοιχης καταβολής του ποσού συμμετοχής στην ALPHA BANK

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να δώσετε το Ονοματεπώνυμό σας και το Κινητό σας ως καταθέτης

Να  κρατήσετε για κάθε ενδεχόμενο την πρωτότυπη απόδειξη

Να  στείλετε σκαναρισμένη  την απόδειξη πληρωμής, (γράφοντας και χειρόγραφα το όνομά σας, το κινητό σας και το e-mail σας) στο e-mail: seminaria.apentomoseon@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, στα 210 8675640, 6944 780123, 6977 228069, 6986 799436, e-mail:seminaria.apentomoseon@gmail.com & info@eepa.gr

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών Σε Κατοικημένους Χώρους’’ ΦΕΒΡ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 14-15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠ-ΣΕΜ-14-15-16 ΦΕΒΡ 2020

Πηγή:   https://klintec.gr/εκπαιδευτικό-σεμινάριο-ολοκληρωμ/

Σχετικά Άρθρα

 1. Προσανατολισμένη φροντίδα στο περιβάλλον.
 2. Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!
 3. Σχεδιασμός ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.
 4. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 5. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;
 6. Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;
 7. Φιλοξενία σε Ενοικιαζόμενα Δωμάτια: Με ή Χωρίς Απεντόμωση – Μυοκτονία;
 8. Επαναφορά της απεντόμωσης σε επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.
 9. Απεντόμωση – Μυοκτονία : Με ’’Αναγγελία’’ Επιστήμονα ή Χωρίς.!!!
 10. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

 ‘’Πριν την σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης , ρωτήστε τον καταναλωτή εάν είναι πρόθυμος να αναβαθμίσει την ποιότητα των  εσωτερικών χώρων, ώστε να εξασφαλίσει μια απόλυτα υγιή  διαβίωση.’’

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

 1. Η ανάγκη μιας επιμελημένης  εφαρμογής μέτρων με τους στοιχειώδεις  κανόνες για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας και υγιεινής , δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας  αλλά και στο περιβάλλον.
 2. Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, χρειάζεται ενημέρωση.
 3. Ανακαλύψετε και ‘σεις την διαφορετικότητα μεταξύ μιας Βεβαίωσης Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” και συγκρίνετε τη με το ‘‘Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων’’ ενός ‘’Επιμολυσμένου Δωματίου’’.
 4. Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων και η ποιότητα της ζωής τους με κομβικό ρόλο την πρόληψη, η ευημερία και η ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων -από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση  της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας.
 5. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημίμετρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.
 6. Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει   να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους.
 7. Η προληπτική υγιεινή για την προαγωγή υγείας, αναβαθμίζει την ποιότητα  συμβάλλοντας συγχρόνως στην εξασφαλισμένη αντιμετώπιση  των επιβλαβών οργανισμών  σε εσωτερικούς χώρους. Ο βασικότερος κανόνας   για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.
 8. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς , σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ‘’ανύπαρχτο’’ σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,  έχουν επισημανθεί.
 9. Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών του προγράμματος Healthy Interior Environment.
 10. Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών, με γνώμονα πάντα την Προστασία της Υγείας-Περιούσιας – Περιβάλλοντος, απαιτούν την χρησιμοποίηση συστημάτων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης , να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας την δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος.

 Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές 

Σύμφωνα με το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022,Τομέας 2Ζ : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας– προσδιορισμός συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων (EPHO 3), αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, κάθε χρόνο, ένα μεγάλο ποσοστό των πρόωρων θανάτων προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση εσωτερικού χώρου.

Προτεινόμενες στρατηγικές:

 • Βελτίωση της παρακολούθησης των PM2,5 και PM10, καθώς η ποιότητα του αέρα θεωρείται ως ένας από τους τομείς δράσης προτεραιότητας, και σύμφωνα με την Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων  ( Bio–Exterminating Services) μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατό την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων στους χώρους.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/η-πρόληψη-εξασφα…-στον-μέγιστο-βα/

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’  

Klintec Team Bio–Applications Concept

 

Σχετικά Video

Επαγγελματικές Bio- εφαρμογές καθαρισμού στρωμάτων.

‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’

Σχετικά Άρθρα

 1. Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!
 2. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 3. Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας !!
 4. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 5. Απορρυπαίνω-Εξυγιαίνω-Εξοικονομώ από την Επικίνδυνα Ρυπογόνο & Δαπανηρή Θέρμανση.
 6. Οι ‘‘Επί τάπητος στρωμένες’’ εναλλακτικές λύσεις για οικονομία στο πετρέλαιο.
 7. Οικονομικές λύσεις εξυγίανσης με “διασφαλισμένη υγιεινή” στον τρόπο ζωής!
 8. Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
 9. Η συνεισφορά των ‘’ακίνδυνων καθαριστών’’ στην αποδόμηση της οργανικής ύλης.
 10. Δαπανηρή γιατί λερώνει … Επικίνδυνη γιατί σκοτώνει.
 11. Η ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων και οι πνεύμονες
 12. Μούχλα, υγρασία και πνεύμονες
 13. Ο βρόμικος αέρας στους εσωτερικούς χώρους και οι πνεύμονές σου
 14. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 15. Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς