Klintec.Net

Klintec Team Bio-Applications Concept

Η Έννοια του Επαγγελματικών Bio-εφαρμογών των ομάδων του Δικτύου της  Klintec.Net είναι μια Συστηματική Μεθοδολογία βασισμένη στην Εξειδίκευση.Όλοι μπορούν να αντιλαμβάνονται μεταξύ των την αξία τους, χωρίς να χρειάζεται να αναλωθούν σε επενδύσεις για να εξηγήσουν ή/και να αποδείξουν.

Οι Επαγγελματικές Bio-εφαρμογές είναι εργασία Εξειδικευμένων Επαγγελματιών με στενή συνεργασία μεταξύ των, γνώση, πείρα και υψηλής ποιότητας Επαγγελματική τεχνική κατάρτιση. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των ολοκληρωμένων εφαρμογών  γίνεται με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε χώρου ξεχωριστά, με σκοπό να εισάγουν όλους τους χρήστες , εργονομικά γρήγορα και αποτελεσματικά ξεκούραστα, στις νέες καινοτόμους μεθόδους σε τομείς Περιβαλλοντικού αλλά και Υγειονομικού  ενδιαφέροντος.

«Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.»

Jacques-Yves Cousteau, 1910 – 1997, Γάλλος ωκεανογράφος .

Πρωτοπόροι, μέσα από επενδύσεις σε εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό  για τα  εξειδικευμένα πρόγραμμα μας, μεταφέρουμε ‘’Από τη Θεωρία στην Πράξη ’’  την διαρκή δράση μας για την προστασία που σκοπό έχει την λήψη προληπτικών μέτρων , ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , για την προαγωγή και  βελτίωση της υγιεινής από όλους μας– Πολίτες και Πολιτεία!

Πρωτοποριακή καινοτομία αντιμετώπισης ‘’βιο-χημικών’’ αναγκών.

Στα πλαίσια αυτά, με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε  για την επίλυση του προβλήματος αυτού με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό για την τήρησης των εφαρμοστικών μεθόδων του προγράμματος των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ . Η ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως πρόγραμμα αντιμετώπισης ‘’βιο-χημικών ’’ αναγκών,  υπέρ κάλυπτε την εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Έτσι την μετά COVID-19 εποχή και οι χώροι φιλοξενίας θα έχουν ως κυρίαρχο παρακαταθήκη, την εκπαίδευση με τα ’’ οργανωτικά εργαλεία’’ για την τήρηση μέτρων πρόληψης, άλλα και τις μεθόδους πρόληψης  για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, ή/ και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης  τους , μέσα από  την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων (Hotel).

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Βέλτιστες Πρακτικές  με Ολοκληρωμένη Υποστήριξη σε τομείς Περιβαλλοντικού αλλά και Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ

Bio-εφαρμοστών στην Περιοχή σας

 P.C.S. Εφαρμοστών στην Περιοχή σας,  

 Εφαρμοστές του Bio-Exterminating Services στην Περιοχή σας

Σύγχρονων Καθετοποιημένων Μονάδων (Ταπητοκαθαριστηρίων) στην Περιοχή σας

Η διαδικασία για την συνεργασία με τις ομάδες του Δικτύου της  Klintec.Net  είναι ανοιχτή για όλες τις επιχειρήσεις –εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

Πηγή:   https://klintec.gr/portfolio/klintec-net-klintec/

Σχετικά Άρθρα