Αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους εφαρμοστές σε καθαρισμό –απολύμανση.

Αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους εφαρμοστές σε καθαρισμό –απολύμανση.

Όπως κάθε χρόνο στο ‘‘ Καθαρόν  Εστί ’’ 2023, θα συνεχίσουμε κάθε χρήσιμη προσπάθεια, ως “μοχλό προώθησης” της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach) και ως κινητήρια δύναμη αντιμετώπισης,  την ενεργή συμβολή της ενημέρωσης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης ,αλλά και της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων .

Καθημερινά όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες στους χώρους καθαρισμού -απολύμανσης ,  ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα που τους παρέχονται σε όλα τα καινοτόμα προγράμματα μας που συμβάλουν στην ανάπτυξη παρεχόμενων λύσεων, -εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά – για την κάλυψη των αναγκών τους.

Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης συμπεριλαμβάνονται, η καθαριότητα   αν και δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας αλλά  και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, αναδεικνύοντας  τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινήςως συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων

Γνωρίζοντας  λοιπόν ότι η καλύτερη άμυνα ενάντια στην κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι η απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενάντια στην επιτάχυνση της διασποράς κάθε μολυσματικού φορτίου , διασταυρωμένης μόλυνσης ή/και επιμόλυνσης ,εφαρμόζουμε την Πιστοποιημένη συσκευή με κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ , για την ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους. Βασίζεται στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο.Δ.Υ )  αναβαθμίζοντας – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης ’’ καλύπτοντας εξ ολοκλήρου ή/και ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών του σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ , ώστε να εξασφαλίζουμε την  ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και Αποκατάστασης του κάθε χώρου .

Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία.

 Οι καλές συνήθειες υγιεινής και η καθαρότητα των εσωτερικών χώρων κάνουν τη διαφορά στην υγεία και την ευημερία μας.

Στην KlinTec  για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής Πολλαπλών μεθόδων καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ., σκοπεύουμε να μειώσουμε ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων .Έχοντας ως γνώμονα τη εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση παρέχουμε την εξειδίκευση  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, για μια σχολαστικά επιμελημένη ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών και σε ”Μαλακές επιφάνειες”. Η εφαρμογή , μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού με Διάχυση υψηλής καθαρότητας και βελτίωση της φωτεινότητας των επιφανειών

Εφαρμοστές -στριες καθαρότητας-απολύμανσης εργάζονται σε όλους τους κλάδους και σε κάθε είδους εργασιακό χώρο, από ξενοδοχεία μέχρι νοσοκομεία  άλλα εντός ή/και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων μέχρι εργοστάσια, οπού επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο .

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους στον τομέα της καθαριότητας –απολύμανσης εμφανίζει μεγάλη ποικιλία  μηχανημάτων μιας και η εργασία μπορεί να είναι απαιτητική με υψηλή ένταση .

Στον κλάδο των επαγγελματιών σε υπηρεσίες καθαρισμού –απολύμανσης αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες εφαρμοστές –τριες  που θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θα συνδυάζονται αποτελεσματικά με βέλτιστες πρακτικές . Έτσι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις , ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες με ασφάλεια για τους ίδιους αλλά και τους φιλοξενούμενους-χρήστες-των χώρων .

Λαμβανόμενα μέτρα για την πρόληψη ή αντιμετώπιση έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων  μετά την περάτωση των εργασιών.

Όταν «το καλύτερο βιοκτόνο είναι η καθαριότητα» τότε «το πιο ‘’δραστικό όπλο κατά των προσβολών ’’ είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης »

  Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις:  Ένα ‘’τεστ προσδιορισμού’’ μας δείχνει αυτά που δεν φαίνονται!!!

Check in the Green and Clean Rooms

Το Check in για την Προληπτική Υγιεινή των Green and Clean Rooms, διασφαλίζει ότι οι χώροι του δωματίου διαχειρίζονται και παρακολουθούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας  του, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας των φιλοξενούμενων.

Λόγοι που η  KlinTec μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  του τμήματος εφαρμογών της  Προληπτικής Υγιεινής  για Ποιοτική Καθαρότητα στους εσωτερικούς χώρους, έχει  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες της Έκθεσης  Clean Expo – 2023  (Housekeeping- Επόπτριες- Εφαρμοστές καθαρισμού  χωρών φιλοξενίας , Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Ταπητοκαθαριστών, Εφαρμοστών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας, Υπηρεσίες , Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , κλπ)  ένα ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’ , για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση.  Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/αναδεικνύεται-η-…κη-για-καταρτισμ/ ‎

Αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους εφαρμοστές σε καθαρισμό –απολύμανση.

Υγειονομικοί κανόνες και χώροι φιλοξενίας – διαμονής.!!

New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Καινοτομίες υγειονομικής και περιβαλλοντικής διασφάλισης συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Καινοτομίες υγειονομικής και περιβαλλοντικής διασφάλισης συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Με κίνητρο την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης , επενδύουμε σε τεχνολογικές υποδομές, φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον , στοχεύοντας στην εξέλιξη μιας υψηλής ποιοτικής αναβάθμισης των συνθηκών υγιεινής , για την διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η KlinTec καταδεικνύει την υπέρτατη ευελιξία και απαράμιλλη τεχνογνωσία στον τομέα της  Προληπτικής Υγιεινής. Η βελτίωση της ζωής στους ‘’μετασχηματιζόμενους ’’ εσωτερικούς χώρους  είναι μία πρόκληση. Είμαστε υπερήφανοι που στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης, συμπεριλαμβάνονται τα Καινοτόμα Συστήματα  της ‘’Περιβαλλοντικής εξυγίανσης’’ με την τεχνολογία ‘’Τριπλού φραγμού’’  όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας , άλλα και  η εξειδικευμένη τεχνολογία  πρόληψης με την  ‘’απολυμαντική   δράση’’ μακράς διάρκειας  του Bioprotect  με το  τείχος «Νανοπαγίδων»  για μακροχρόνια αποτελεσματικότητα με ‘’μηχανικό τρόπο’’ στους εσωτερικούς  χώρους, ως μια πρόσθετη  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων‘’ .

Οι διαρκείς εξελίξεις σε κάθε εσωτερικό περιβάλλον, απαιτούν ορθές και εμπεριστατωμένες συμβουλές Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος , στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, o Υγειονομικά υπεύθυνος και η ειδικευμένη ομάδα κρούσης, μέσα από τον σχεδιασμό των  εφαρμογών από τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές της κάθε επιχείρησης,-με οποιαδήποτε νομική μορφή- που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος ,μπορούν να βρουν τη λύση.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Θέτει κανόνες ,ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες λοίμωξης , όπως τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, την ‘’τρι-δημία ’’ των αναπνευστικών ιών, ( Γρίπη, RSV, COVID) άλλα και από την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικού χώρου , όπου μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες, κλπ.

Στροφή στρατηγικής στην Προληπτική Υγιεινή   για καλύτερες συνθήκες υγιεινής μαζί με την καθαρότητα των εσωτερικών χώρων , από τα υπέρ ανησυχητικά εναπομείναντα” κοκτέιλ ρύπων” των “ αναδυόμενων τεχνολογιών ”,   διότι   όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα   στο εσωτερικό των κτιρίων, ‘’σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία’’, (ΠΟΥ).

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι για τους κίνδυνους που ίσως μπορεί να προκύψουν εντός των εσωτερικών χώρων. Η πλήρης αποκατάσταση τους, μετά από κάθε  εφαρμογή μεθόδων απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας, καθαρισμού – απολύμανσης , άλλα και κάθε εφαρμογή καθαρισμού,- επιφανειών και όγκου m³ – πριν από την εκ νέου χρήση των .’’

Η δύναμη της Προσαρμοστικότητας είναι το κλειδί ώστε η συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, όπου κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες.

Το τμήμα εφαρμογών της  Προληπτικής Υγιεινής  για Ποιοτική Καθαρότητα στους εσωτερικούς χώρους , μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  της  KlinTec,  έχει  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες τις  Έκθεσης  Clean Expo (Housekeeping- Επόπτριες- Εφαρμοστές καθαρισμού  χωρών φιλοξενίας , Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων,  Ταπητοκαθαριστών, Εφαρμοστών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας, Υπηρεσίες , Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , κλπ)  ένα ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’ , για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση.  Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

Το The Green Purification Group (TGPG)  ως πρωτοποριακό Concept Υψηλής Καθαρότητας, για εσωτερικούς χώρους, όπου λειτουργεί ως μια  “φυσική ασπίδα προστασίας”  με  την δημιουργία ενός  ποιοτικά ιδανικού και υγιεινού  περιβάλλοντος, καλύπτει πλήρως- ως προς τη λήψη μέτρων – για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων  του προγράμματος πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα  Πιστοποίησης POSI SHIELD . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για Σχολικές –εκπαιδευτικές αίθουσες -Αμφιθέατρα, Χώρους Παιδότοπων, ) Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης , Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr,

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πολλαπλή μέθοδος καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ.

Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία.

Πηγή :  https://klintec.gr/καινοτομίες-υγει…μικής-και-περιβα/

Διαρκής Ενημέρωση

  1. Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.
  2. Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!
  3. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
  4. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα – Clean Expo 2023
  5. Βιολογικοί παράγοντες
  6. Ολοκληρωμένες Διαχειριστικές  Εφαρμογές (Περιβαλλοντικού  & Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος)  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Εσωτερικούς  Χώρους.
  7. Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση.!!
  8. Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.
  9. New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.
  10. Εγκύκλιος Υπ. Υγείας Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)