Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .

Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση καθώς οι ήδη υπάρχουσες  πρακτικές για μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των Εσωτερικών Χώρων ,συναντούν σημαντικές δυσκολίες λόγω των πολύπλοκων παρεμβάσεων, (δυσλειτουργικών), αλλά και  την ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε να μην προκαλούνται  διαχειριστικές  ενέργειες  μιας αξιόποινης πράξης  (πχ σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Στα σχέδια δράσεων της Προληπτικής Υγιεινής εντάσσονται οι  τεχνολογίες  των ολοκληρωμένων εφαρμοστηκών μεθόδων πρόληψης και ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων , μέσα από την  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ από τις  Λοιμώξεις – με διαφανή τρόπο – όπου καλύπτουν πλήρως  με Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας *  και τις ανησυχίες για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραγόντων, απέναντι  στην διατήρηση της καλής υγειονομικής κατάστασης.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Επιπλέον μεγάλη προσοχή, διότι οι μεμονωμένες εφαρμογές μπορεί να μην ανταποκρίνονται απέναντι στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και στο σήμερα με την επανεμφάνιση της Δαπανηρής γιατί λερώνει … Επικίνδυνης γιατί ‘’σκοτώνει’’  αφρικάνικης σκόνης και σε εσωτερικούς χώρους.

 • Προσοχή στην Υπέρ-δαπανηρή η αφρικάνικη σκόνη ,όταν λερώνει σε εσωτερικούς χώρους, διότι η «μολυσμένη» πλέον σκόνη που είναι επικίνδυνη, μεταφέρει ως ‘’αιολική ορυκτή σκόνη’και μια σειρά από στοιχεία όπως μόλυβδο, αρσενικό, μαγγάνιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, οξείδια του πυριτίου και  του σιδήρου και άλλες ανόργανες ενώσεις. Καλό θα είναι να την απομακρύνουμε απορρυπαίνοντας τους χώρους στη στερεή της μορφή ,με ειδικευμένα συστήματα απορρύπανσης και μετά υγρή –ακόμα και τύπου ‘’Μπόνετ’’, ώστε να μειωθούν οι δαπανηρές καταστροφές . ( έκτος τις καταστροφές στο σκούπισμα σε μη υφάνσιμα υφάσματα –στομάτων, σαλονιών, κουρτινών- αρχίζουμε να έχουμε και οξειδωτικά ‘’τσιμπλιάσματα’’  στις ίνες μετά από μεμονωμένες εφαρμογές ‘’ατμού’’!!)

Η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, αλλά και την αναγκαιότητα  πλέον ενός  Συμβούλου – Επιθεωρητή – Προληπτικής Υγιεινής ,για να  υπενθυμίζει – εποπτεύει προληπτικά – με εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Η Προληπτική Υγιεινή με την  Καινοτόμο Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση διασφαλίζουν την προστασία για την Δημόσια Υγεία  και παρέχει:

 • Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων), Παραγωγικότητα, Μειωμένους χαμένους χρόνους, Μειωμένες ζημιές σε περιουσία, Ποιότητα υπηρεσιών , Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα .Οι δε ειδικές  “ομάδες κρούσης”   για τις εφαρμογές  χρησιμοποιούν εξειδικευμένο προσωπικό με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται για την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας -Απολύμανσης των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό ‘’υπέρ κάλυψης’’  νόμων , εγκυκλίων, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Έτσι οι χώροι φιλοξενίας- καταλυμάτων, με τις ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, εφόσον παρέχουν και την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

 • Η Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείρισητων εσωτερικών χώρων , ως πεδίο εφαρμογής δεν αφορά αποκλειστικά  επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Δηλαδή επιχειρήσεις – εταιρείες  με βασικό ή δευτερεύον αντικείμενο την φιλοξενία, την μεταφορά, την ψυχαγωγία και την παροχή υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης. Άφορα και τα ξενοδοχεία και τα κάθε είδους καταλύματα, τα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα εστιατόρια, οι αεροπορικές εταιρείες, τα ενοικιαζόμενα θαλάσσια σκάφη αναψυχής, τα κομμωτήρια, τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και spa, τα γυμναστήρια, οι παιδότοποι και οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι μερικές από τις επιχειρήσεις –εταιρείες.

Επιτακτική ανάγκη λοιπόν, για την δημιουργία ή//και συνεργασία με ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , Ξενοδοχείων, Φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων και Σκαφών αναψυχής, Πλοίων,  κλπ

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα της διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

 

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/επαναπροσδιορισμός-στρατηγικής-για/

Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .

Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .

..επί του Πρακτέου λοιπόν, για μια λεπτομερή ενημέρωση του Γεωπόνου Μπισμπίκη Βλάση  Εισηγητή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Απεντομώσεων – Μυοκτονιών,-στην πράξηγια αποκατάσταση κατοικημένων χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων.

Στους τρόπους αντιμετώπισης-  με ή/και  χωρίς χημικά -σε εσωτερικούς χώρους, αναφερόμαστε πάντα για την ολοκληρωμένη διαχείριση περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροτρύνοντας  τους εισηγητές εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων σε εσωτερικούς  χώρους,  να τονίζουν την  αποτελεσματικότητα απέναντι  στους  ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και την αναγκαιότητας για την μηδενική συγκέντρωση  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων. Οι συμπληρωματικές μας μέθοδοι μας, καλύπτουν πλήρως και τα  ειδή προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023) για την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών), αλλά και στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων με το ανθρώπινο δικαίωμα τους να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) στους εσωτερικούς χώρους .

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι εφαρμογές με περισσότερες διευκρινίσεις στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται οι εισηγητές των εκπαιδευτικών σεμιναρίων , να γνωρίζουν στην πράξη  μια ελεγχόμενη και δομημένη ενδελεχή εφαρμογή με όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Η συγκειμένη ενημέρωση έγινε σε κατοικημένους χώρους ,όπου για εξουδετέρωση κοριών έγινε χρήση βιοκτόνων (καπνογόνο σκεύασμα), χωρίς σχεδιασμό εφαρμογής των προγραμμάτων  διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης και εκτίμησης  κινδύνου, περιβαλλοντικούς και βιολογικούς δείκτες -όρια έκθεσης, κλπ.

Το πρόβλημα δεν λύθηκε ,επιδεινώθηκε και έγινε αντικατάσταση επίπλων. Το πρόβλημα συνεχιστικέ και χρησιμοποιηθήκαν χημικά βιοκτόνα για το ευρύ κοινό, διατονική γη  και ατμοκαθαριστής των 1000,00€, μεγάλο κόστος ,κλπ

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους ,  μετά τον έλεγχο με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Ο Εισηγητής Γεωπόνος–  Μπισμπίκης Βλάσης   παρακολούθησε την ελεγχόμενη και δομημένη ενδελεχή εφαρμογή ,με όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια, κρατώντας σημειώσεις και βιντεοσκοπώντας παράλληλα λεπτομέρειες των εφαρμογών.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Εφαρμόζοντας  λοιπόν ένα δομημένο μοντέλο ολιστικής προσέγγισης με βάση τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, είτε πρόκειται για την αποτελεσματικότητα  της Καινοτόμου Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης   είτε για την μεγιστοποίηση της  προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , με διασφαλισμένη την προστασία για την Δημόσια Υγεία, οι ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα.

Έννοιες  που πρέπει να προδίδουν  Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των  διαμορφωμένων προγραμμάτων για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών. Εν γένει θεωρούνται δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες ,ως προς την ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής. Επιπλέον πρέπει να στηρίζονται δε στην άρτια υλοποίηση των ολοκληρωμένων εφαρμογών , με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

«Εν κατακλείδι». 

Ένας Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας, που έχει την ευθύνη για την Υγεία και Ασφάλεια, ώστε να προστατεύεται  και να διατηρείται η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους, θεώρει  δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες την Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1 Ένας επιστήμονας γιατί να αγοράσει έναν εξειδικευμένο εξοπλισμό ;

Για ξεκάθαρες εφαρμογές, όλα ξεκινούν από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΥΠΑΑΤ

‘’Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων .Ο υπεύθυνος επιστήμονας  αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων

 • Ίσως να μην γνωρίζουν ότι, μεταφέροντας ’’ το εργοτάξιο τους’’ στον χώρο του καταναλωτή, οφείλουν να παραδίδουν τους χώρους , με μηδενική  συγκέντρωση  περιβαλλοντικών ρύπων  ανά όγκο³,  (Indoor Air Quality ) αλλά και με μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023)

Τέλος επισημαίνεται ότι λόγω της παρεμφερούς φύσης της εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, καθώς και των παρόμοιων τρόπων επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η λήψη επιπλέον μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού για την μείωση των πηγών ρύπανσης του αέρα εντός του εσωτερικού  χώρου από χρήση βιοκτόνων και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.

2 Ένας επιστήμονας γιατί να αγοράσει έναν ακριβό εξοπλισμό ;

 • Υποχρεωτικότητα καθαρισμού – απορρύπανσης: Η  αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας επιβεβαιώνεται από ένα απόλυτα σχεδιασμένο και πλήρες σύστημα φροντίδας,  (Deep-Depollution)  για πολλαπλές Bio –εφαρμογές απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων. Με Maximum απόδοση για ‘’εξόρυξη βρωμιάς’’ , με δόνηση και ‘’αναρρόφηση στροβιλισμού’’, ώστε να την αφαιρεί  από το βάθος των στρωμάτων, χαλιών, σκληρών- λείων επιφανειών , παγιδεύοντας δε σκόνες, αλλεργιογόνα και ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’ , χωρίς να τα ανακυκλώνει και να τα επιστρέφει, επιμολύνοντας τον χώρο σας, με Έγκριση “Green Label” του CRI για Αφαίρεση Ρύπων, αλλά και με Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, (675 watt) ( σύμφωνα με τις προδιαγραφές  για την Ενεργειακή ετικέτα της Νέας νομοθεσίας)

Σε απαλλάσσει από 24 αλλά μηχανήματα με Μ/Ο 300,00 €  =7.500,00€ -3.500,00 € επιπλέον κέρδος , λιγότερο κόστος μεταφοράς , σέρβις με εγγύηση εφ όρου ζωής ανακατασκευής του , χωρίς να καταστρέφει περιούσιες ,αλλά και με πλήρη επαγγελματική υποστήριξη στην πράξη.

 • Ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση: Ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης που ενσωματώνει την τεχνολογία ”Τριπλού Φραγμού” για επεξεργασία μηδενικής  συγκέντρωσης  περιβαλλοντικών ρύπων  ανά όγκο³,  (Indoor Air Quality )και όχι μόνο. Μια καινοτόμος, πιστοποιημένη συσκευή καθαρισμού του αέρα Yψηλών Απαιτήσεων για την συμπληρωματική επάρκεια στη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του εξοπλισμού για την ορθή χρήση των μεθόδων ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’,’ αναδεικνύει την Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις(Volatile Organic Compound)  ή αλλιώς VOC’s, θεωρούνται ,ως  η πιο σημαντική τάξη από αερομεταφερόμενους  ρύπους  βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς  χώρους με βλαβερές συνέπειες για ένα οργανισμό, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσα αντιληπτές αλλά εμφανίζονται σε βάθος χρόνου. Εκπέμπονται και από κοριούς (Bed bug )σε αέρια μορφή, αλλά και μετά από εφαρμογή  υπέρθερμου ξηρού ατμού έως 180°C ή/ και Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ.

Στο δε πέμπτο επίπεδο Turbo Booster επιτυγχάνει την δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες, άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση μαζί με την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, αλλά και την (χωρίς χημικά ) δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου ,για την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης λοιμώξεων στους εσωτερικούς  χώρους, καλύπτοντας πλήρως την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’ κατ΄ όγκο ³.

 • Αναγκαιότητα μηδενικής συγκέντρωσης  δραστικών ουσιών: Το Σύστημα επεξεργασίας για μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων , χρησιμοποιεί ως απολυμαντική  μέθοδο μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ) με τα αναγνωρισμένα οφέλη του όζοντος μαζί με μια εξαιρετικά αποτελεσματική διεργασία μετασχηματισμού του σε οξυγόνο (O2), με την πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ ,  όπου αποδίδει  την μοναδική καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα , χωρίς υπολειμματικότητα ,συνεισφέροντας σύγχρονος στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, εμπλουτίζοντάς τον ταυτόχρονα με καθαρό οξυγόνο, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Ταυτόχρονα μπορεί επιπλέον να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου ‘’ζωικών εχθρών’’ σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον θαλάμου’’ δημιουργώντας ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’.

Υ.Γ: 2) Πίσω λοιπόν από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει ;

Λόγο των κλιματικών συνθηκών , δημιουργούνται περίπλοκες καταστάσεις και χρειάζεται να υπάρξει  δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης  τέτοιων προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις , θα φροντίσουμε η επομένη λεπτομερή ενημέρωση ,-στην πράξη- να γίνει πχ :

 • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ
 • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
 • Εργασία σε κατοικία με κοριούς  , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)  με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’

Έτσι οι χώροι φιλοξενίας- καταλυμάτων με την  Καινοτόμο Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση διασφαλίζουν την προστασία για την Δημόσια Υγεία , με τις ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, εφόσον παρέχει και την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, με μηχανικό τρόπο και προεργασία για πριν ή /και μετά από όποιας δίπατε εφαρμογής από  Επιστήμονα με Αναγγελία Έναρξης στο ΥΠ.Α.ΑΤ, μειώνοντας τα βιοκτόνα και κερδίζοντας από τις διανυκτερεύσεις, σε αποδεκτά οικονομικά επίπεδα.

Λόγοι που στην καθημερινότητα μας αναζητείται η Υγιεινή Περιβάλλοντος  και οι επιστήμονες  θα πρέπει να βλέπουν με θετικό πρόσημο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία , Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινή Περιβάλλοντος (Enviromemntal Hygiene), από την  Σχολή Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’,σε  επιχειρήσεις- εταιρίες Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,θα πρέπει να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Συμπεραίνοντας : Για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο ,το να μηδενιστεί η/και να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) μαζί μα την  ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε να μην προκαλούνται  διαχειριστικές  ενέργειες  μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσήσας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/από-την-θεωρία-σ…άξη-για-αποκατάσ/ 

 

 

‘’Λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους’’ και για τα επαγγελματικά εν χρήσει βιοκτόνα ;

‘’Λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους’’ και για τα επαγγελματικά εν χρήσει βιοκτόνα ;

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα,  σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας,  των εν χρήσει βιοκτόνων από τους επιστήμονες. 

Όπως έχω αναφερθεί επανειλημμένα, η ανάδειξη του αυτονόητου μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας ως αιτία μιας αξιόποινης πράξης με ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση .

 • Με την χρήση βιοκτόνων σε κατοικημένους  χώρους  από τους υπεύθυνους επιστήμονες πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος όπως αναφέρεται (528/2012), διότι τα βιοκτόνα ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και του τρόπου χρήσης τους.

Η επιτακτική ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων αναδεικνύει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών  της μη χρήσης χημικών, ως απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα περιορισμού στο ελάχιστο της χρήσης των βιοκτόνων.

 • Μπορεί η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους , να γίνεται ζήτημα αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), όπου  αναφέρεται σε ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία, άλλα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας , χωρίς να προκύπτει η διαφορετική έννοια του ‘’κατά το δοκούν’’.

Τέλος επισημαίνεται ότι λόγω της παρεμφερούς φύσης της εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, καθώς και των παρόμοιων τρόπων επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η λήψη επιπλέον μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού για την μείωση των πηγών ρύπανσης του αέρα εντός του εσωτερικού  χώρου από χρήση βιοκτόνων και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Έτσι θα καλύπτονται και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ. λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Αλλά και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης ,για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Όπως και η εκτίμηση επαγγελματικής & περιβαλλοντικής έκθεσης (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) πρέπει υπογράφονται από τον προαναφερόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα.

Μετά και από τα προβλήματα που δημιουργούνται , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια και το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) οι φιλοξενούμενοι στους εσωτερικούς χώρους ,  οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι Επιστήμονες,  σε  επιχειρήσεις- εταιρίες , θα πρέπει  να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι Επιστήμονες, σε επιχειρήσεις- εταιρίες ,  φροντίζουν να υπάρχει εναρμόνιση των ολοκληρωμένων υγειονομικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών με την νομοθεσία , ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους ,  μετά τον έλεγχο με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από την πείρα σε πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”επιταχυντών’’ διασποράς κινδύνων.

Στην KlinTec με το πρόγραμμα  Clean Volume at living environment  θέτουμε στόχο για την ‘’μηδενική ρύπανση’’ του εσωτερικού περιβάλλοντος ,ως επιτακτική ανάγκη εξάλειψης του διαχρονικού προβλήματος. Ως αρχή της προληπτικής μας δράσης είναι η εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας , σε υψηλό επίπεδο προστασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Οι συμπληρωματικές μας μέθοδοι καλύπτουν πλήρως και τα  ειδή προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023) για την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών). 

Εφαρμόζοντας  λοιπόν ένα δομημένο μοντέλο ολιστικής προσέγγισης με βάση τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, είτε πρόκειται για την αποτελεσματικότητα  της Καινοτόμου Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης   είτε για την μεγιστοποίηση της  προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , με διασφαλισμένη την προστασία για την Δημόσια Υγεία, οι ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, παρέχουν την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα.

Έννοιες  που προδίδουν  Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των  διαμορφωμένων προγραμμάτων για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών. Εν γένει θεωρούνται δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες ,ως προς την ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής. Στηρίζονται δε στην άρτια υλοποίηση των ολοκληρωμένων εφαρμογών , με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

«Εν κατακλείδι». 

Επανειλημμένως έχω επισημάνει ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση , όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια σε τομείς πρόληψης για πριν ή/και μετά το πέρας των εργασιών, σε ολοκληρωμένες διαχειριστικές εφαρμογές βιοκτόνων, (απεντόμωση , μυοκτονία ,).  Θα πρέπει η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας να μας επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την υγιεινή και ασφάλεια μας, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή οικονομικής και ιατρικής φροντίδας.

 • Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της ψηφιακής πρόσβασης για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων- φιλοξενούμενων αποκτά καινοτόμα πρόσβαση κρίσιμης σημασίας, μιας και θα μπορούσε να συνδράμει  για  να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο υπερ-χρήσης βιοκτόνων), όπου μέσα από την αμέλεια– αδιαφορία προκύπτει ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Θα πρέπει ίσως και στο ΥΠ.Α.Α.Τως κατεπείγονμε κινητήριο μοχλό την προώθηση της ψηφιακής πρόσβασης, να φροντίσουν  διορθωθούν τα προβλήματα, με σχετική π.χ( ΚΥΑ), έτσι ώστε με την  ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους ,να διορθωθούν και τα προβλήματα που απορρέουν από την μη ορθή τήρηση των ( Υπαρχόντων ΚΑΔ   (81.29.11.03))κλίνοντας συγχρόνως τα’’ παραθυράκια’’ -για ξεκάθαρες εφαρμογές, ξεκινώντας από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ .Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής πρόσβασης, είναι αναγκαίο να υπάρξει συντονισμένη δράση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. (Υπουργεία και Περιφερειακές  Ενότητες της χώρας)

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Ενσωματώσου και ‘σύ στην ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής Υγιεινής.

Με το πρόγραμμα  Ένας Υγειονομικά Υπεύθυνος Σύμβουλος δίπλα σας.!!! ,για συνεργασία σε όλες τις Περιφερικές ενότητες. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη των  πρακτικών εφαρμογών στην πραξη για την  Περιβαλλοντική και Υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων.  Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα με την Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Κοινοποίησε το: Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Υποστηρίζοντας  Ημερίδες και Σεμινάρια, με σύνεση και αποτελεσματικότητα, μεταφέρουμε την θεωρία  …συμπληρωματικά στην πράξη. Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/λέμε-τα-πράγματα-με-τ-όνομά-τους/ ‎