Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Αν και μαζί με τον αέρα – σε κάθε εισπνοή – εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστημα εκατομμύρια βλαβερά σωματίδια – σκόνη, ιοί, μικρόβια, καπνός, γύρη, ατμοσφαιρικοί ρύποι, κ.λπ, ο Βήχας είναι αυτός που προληπτικά ‘’προστατεύει’’ το αναπνευστικό,  ειδοποιώντας μας για έναν ‘’αόρατο εχθρό’’.

Οι επιστήμονες -ερευνητές αναφέρουν ότι εισέρχονται στο περιβάλλον  με πολλούς τρόπους. Τα ρεύματα αέρα μπορούν να έχουν ένα τεράστιο μερίδιο σε αυτό. Αρχίζουν να συνδέουν ,για πρώτη φορά τον καρκίνο του εγκεφάλου, με τα πολύ λεπτά σωματίδια περιβάλλοντος ( ατμοσφαιρική ρύπανση ), ακόμα δε και για περιστατικά εγκεφαλικών όγκων . Οι παράγοντες επίδρασης φέρονται να είναι , ρύποι παλαιάς και νέας τεχνολογίας, σε ‘’χημικα κοκτέιλ’’ όπου εισπνέουμε καθημερινά. Όπως τα  Μικροπλαστικά όπου οι επιστήμονες τα ονομάζουν «αόρατη απειλή», διότι χάρη στο απειροελάχιστο μέγεθός τους, διεισδύουν εύκολα στον οργανισμό μας – μάλιστα οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος (το 85%) βρίσκεται στον αέρα των εσωτερικών χώρων- ένα θέμα επιστημονικά “παρθένο”- και όχι στο νερό όπως πίστευαν. Τα (Microplastics) και οι εξαιρετικής ποιότητας μικροσκοπικές ίνες -‘’μικροΐνες’’-, εμφανίζονται στη σκόνη μαζί με σωματίδια ινώδους υλικού, ως η πλαστική ατμοσφαιρική ρύπανση από συνθετικά ρούχα, πλαστικές σακούλες και φιάλες, μήκους κάτω των 5 mm . Επιπλέον ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα ακάρεων, αλλά και (Βιολογικοί Παράγοντες ) από τα μικροτεμαχίδια εντομων ή/και μικροτριχίδια τρωκτικών , με μακροχρόνιες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, κλπ.

Η καλύτερη λύση, θα ήταν να συγκρατούνται κοντά στην πηγή παραγωγής τους. Για παράδειγμα, για τις συνθετικές υφασμάσιμες ίνες που απελευθερώνουν  ‘’μικροΐνες ‘’στον αέρα των εσωτερικών χώρων, αλλα και για τα ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα που είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα των ακαρεων ,( ‘’άγνωστοι κίνδυνοι’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων)οι προτεινόμενοι  τρόποι συγκράτησης τους‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’  (Green Decontamination ) είναι ενδεικνυόμενες και άμεσα εφαρμόσιμες για την προστασία του Bio – περιβάλλοντος μας . Παράλληλα δε ,όλοι οι επαγγελματίες εφαρμοστές θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε να περιορίσουν την άσκοπη χρήση σε βιοκτόνα, αλλά να τηρούν τα πρωτόκολλα για την με την υποχρεωτική εφαρμογή των Bio-εφαρμογών διαχείρισης, στις  υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών  για τομείς  Περιβαλλοντικού  και Υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς  χώρους, λαμβάνοντας σοβαρά την Υγιεινή και Ασφάλεια , για την αποφυγή σοβαρών -ακόμα και μακροπρόθεσμων -κίνδυνων στην ανθρώπινη υγεία.

Οι Bio-εφαρμογές διαχείρισης –Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας -των εσωτερικών χώρων( Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση) είναι μια αναδυόμενη Ενδο- Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πολυτομεακής Δράσης , που αναπτύσσεται σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση, σε τομείς Περιβαλλοντικού αλλά και Υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

YouTube player

Η προληπτική υγιεινή για την προαγωγή υγείας, αναβαθμίζει την ποιότητα  συμβάλλοντας συγχρόνως στην εξασφαλισμένη αντιμετώπιση  των επιβλαβών οργανισμών  σε εσωτερικούς χώρους. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την  διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς , σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ‘’ανύπαρχτο’’ σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,  έχουν επισημανθεί.

 Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Π.χ Ελέγχουν αν  Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μ.Μ.Μ.;

Οι δε αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν πως ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες, απέναντι σε όλους τους κλάδους φιλοξενίας και  τα επίπεδα του τουρισμού .

YouTube player

Η υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, δεν ‘’μετριέται’’ με αστερία, κλειδιά, κλπ , ή αν είναι μακροχρόνιας διαμονής ,κατασκηνώσεις και γενικά π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ,). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης- διαμονής- φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά  παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Πιστεύω πως οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στο  Νόμο 46352019 Άρθρο 19 Έλεγχο & εποπτεία (ΦΕΚ 167Α30-10-2019) κλπ να διορθώσουν προβλήματα που απορρέουν ακόμα και από τους Υπάρχοντες ΚΑΔ   , κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια –για ξεκάθαρες εφαρμογές– π.χ. με Διευκρινιστικούς  εγκύκλιους  ,  για την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων, για τα προβλήματα σε διαγωνισμούς  υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης, για τα αδιέξοδα με τις  ‘‘Ανεξέλεγκτες ’’ προβολές και εφαρμογές,  επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων μιας και η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  μας αφορά όλους, αλλά και την  ‘’μείωση’’  της ανεργίας σε Νέους Επιστήμονες  ,με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας μας .

Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν πότε και ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται  να ελέγχουμε από μόνοι μας ως ευσυνείδητοι πολίτες , ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/είναι-τα-ρυπογόνα-κοκτέιλ-με-βι/

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

Σχετικά Άρθρα

 1.  Ρύποι με «αόρατα χημικά κοκτέιλ και μικροβιακά φορτία» στους εσωτερικούς χώρους.
 2. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 3. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 4. Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!
 5. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 6. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 7. Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
 8. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 9. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 10. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 11. Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;

Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;

Με αφορμή της  σχετικής γνωστοποίησης για το κλείσιμο Σχολείου αλλά και την συνέντευξη του Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού στο Δήμο Πατρέων για το κρούσμα με Ψείρες του σώματος ,αναφέρω έκτος των άλλων και ορισμένες σοβαρές επισημάνσεις που έπεσαν στην αντίληψη μου.

Γράφτηκε και ακουστικέ ότι …το ειδικό συνεργείο με ‘’φυτικό πιστοποιημένο φάρμακο’’ με ‘’Άδεια χρήσης από την Ε.Ε’’.   Αυτές οι ‘’ενδείξεις’’ δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του καν 528/2012, σχετικά με τη Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των βιοκτόνων, αναφέρεται δε και στην Σύμβαση του Δήμου με την Εταιρία Απεντομώσεων , όπου αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σκευάσματα χωρίς χρωστικές, χωρίς άρωμα και να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ ειδικά για απολύμανση σε χώρους τροφίμων, όταν πρόκειται για απολύμανση επιφανειών σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων (π.χ. σχολικές αίθουσες σίτισης μαθητών). Αναφέρει δε ότι ο ψεκασμός θα γίνεται μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα και να παίρνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθορισθεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.

Δηλαδή το εξειδικευμένο συνεργείο θα ψεκάσει σε χώρο καθαρισμένο από τις καθαρίστριες– όταν στον χώρο που θα γίνει με οποιανδήποτε τρόπο η απολύμανση-  θα πρέπει πρώτα να γίνει ενδελεχή απορρύπανση– διεξάγεται με επιμέλεια και λεπτομέρεια, ως ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα με εξειδικευμένα επαγγελματικά μηχανήματα που δεν θα ανακυκλώνουν την σκόνη με τα ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’. Κατόπιν ο χώρος θα πρέπει να ‘‘εξυγιανθεί αποτελεσματικά  ’’ κατ όγκο, (Green Decontamination) για την  μείωση και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων,  από τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”,  οι όποιοι μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές σε ‘’ υποτίθεται καθαρούς’’ χώρους, αλλά και από τα σπόρια, τις αιρούμενες τρίχες-τριχοειδή μαζί με τα μικροτεμαχίδια εντόμων,  κλπ, ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης στους εσωτερικούς  χώρους, χωρίς υπολειμματικότητα.

Για αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει  Έξαρση από ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’   όπως και για την ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), η προτεινόμενη εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά όγκο, γίνεται με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον ’’ χωρίς υπολειμματικότητα, δημιουργώντας τους  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’  σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς),  δρώντας μαζί με την παράλληλη ‘’ανασταλτική’’ ανάπτυξη τους, χωρίς την χρήση χημικών.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’, διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία

α) Γιατί τότε   ….οι καθαρίστριες θα πρέπει να καθαρίσουν με ειδικές στολές κλπ. Μήπως ο κάθε Δήμος , ή/και η κάθε Περιφέρεια έχει τον Απαιτούμενο Εξειδικευμένο Επαγγελματικό Εξοπλισμό ,για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών , ή ζητούσαν από τον κάθε  ανάδοχο στις Συμβάσεις  να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους χωρίς την χρήση χημικών ,για πριν ή/και για μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, με την απαιτουμένη βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, για αυτού του είδους τις επεμβάσεις σε επανεμφανιζόμενες απειλές που επηρεάζουν και την ψυχικής υγεία των πολιτών;

β) Αν το σχολείο δεν έκλινε, δεν θα  δημιουργούταν  ‘’χωρίς κανένα λόγο ‘’ πανικός ;

γ) ) Αν το σχολείο δεν έκλινε, δεν θα ‘’ στιγματιζόντουσαν’’ ,παιδιά, γονείς αλλά και όλη η Πόλη, κλπ

δ)  Αν στο σχολείο γίνουν όλα αυτά που αναφέρθησαν , στα σπίτια των μαθητών ποιος θα φροντίσει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα , ώστε να γίνουν σωστά οι απαιτούμενες εφαρμογές και οι μαθητές επιστέφοντας στο σχολείο  να μην επαναφέρουν  το πρόβλημα;

ε) Το τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  μαζί με τους το τμήμα των Κοινωνικών Λειτουργών , λόγο της λεπτότητας του θέματος σε παιδιά, ερεύνησαν να εντοπίσουν από πού προσήλθε το πρόβλημα ; (π.χ τα Δημόσια Μ.Μ.Μ., μήπως ανήκουν σε γονείς που εργάζονται σε ‘’ευάλωτες εργασίες’’, κλπ)

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σεμινάρια για την Αντιμετώπιση Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους, οι αναφορές για  Ψείρες του εφηβαίου αλλά και με Ψείρες του σώματος, συνίσταται να προτείνεται περισσότερη και λεπτομερέστατη διερεύνηση .κλπ)

στ) Εκτός το κόστος και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας –μαθητών και γονέων- το κόστος  για τις εφαρμογές στα σπίτια ποιος θα αναλάβει ;

ζ) Τα τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας επ΄ ευκαιρία -σε όλες τις Περιφέρειες, ελέγχουν κατά πόσο Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Πολλές φορές δελτία τύπου για καθησυχασμό ,μπορεί να φέρουν αρνητικά αποτελέσματα , γιατί οι καταναλωτές που μπορούν και ενημερώνονται  ‘’ψάχνονται περισσότερο’’ κ.λ.π. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς  ,σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες, έχουν επισημανθεί .

Ποιος θα αναλάβει τυχόν ευθύνες ή/και να ενδιαφερθεί για όλα αυτά τα ερωτήματα ;

Οι δήμοι , οι Περιφέρειες, ή μήπως τα Υπουργεία;

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές» 

Ο καθένας από το ‘’δικό του μετερίζι ’’λοιπόν και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών, απέναντι ακόμα και στις προειδοποιήσεις,  μετά από έρευνες για μελλοντικές  πανδημίες από τον Π.Ο.Υ.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1890

Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν, μετά από εφαρμογές απεντομώσεων, για κατσαρίδες , κοριούς,  ψύλλους,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’,  ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), ψείρες του σώματος  και γενικά για όλες τις πληγές «υγειονομικής σημασίας» με  αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  ανακαλύπτουν στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’. Πολλές φόρες όμως ανακαλύπτουν  και  μικροτεμαχίδια εντόμων π.χ  κατσαρίδας αλλα και μικροτριχίδια τρωκτικών, ακόμα και σε υφασμάσημα είδη (ριχτάρια, ταπετσαρίες σαλονιών στρωμάτων, χαλιά-μακέτες) , όπου η συνάρθρωση αυτών των αιτιών θα μπορούσε σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία να προκαλέσει αλλεργίες ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό.

Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” , αλλά και των προβλημάτων  της Διαχείρισης για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” μαζί με το αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Για του κινδύνους αλλά ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , έχουν επισημανθεί τα προβλήματα ελλείψεων για την  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς  ,μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,

Σε προσωπική επιστολή και θέμα την – «Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας.»-επεσήμανα στα αρμόδια τμήματα του Υπ.Α.Α.Τ – τα τεραστία προβλήματα που προκύπτουν ακόμα και σε διαγωνισμούς, επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και για την λειψή μέτρων ,πριν αρχίσουν να γίνονται “σοβαρά ατυχήματα “.  Επεσήμανα δε, ότι λόγω τις χρονίζουσας ανοχής και ‘’δυσανεξίας’’ του ίδιου του συστήματος (έλλειψη οργάνωσης ελέγχων, δομημένης νομοθεσίας, κλπ), η απουσία συγκεκριμένης δομής με καθορισμένες ευθύνες κι αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού να καθιστά το έργο της σύνταξης και ανάπτυξης προγραμμάτων καταπολέμησης σε συνδυασμό ή/και μετά την χρήση βιοκτόνων ιδιαίτερα δύσκολο.

Με έκπληξη στην απάντηση διαπίστωσα ότι, το συγκεκριμένο τμήμα  του Υπ.Α.Α.Τ, μου αναφέρει,  για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, για τα οποία δεν αναφέρομαι στην επιστολή (π.χ. κουνούπια κλπ.) αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί και α) Γεν. Δ/νση. Πρ.Φυτ. αρ.Υπ.Α.Α.Τ β) Γεν.Δ/νση Δημ Υγείας   γ) Τμ.Υγειον.Κανονισμών δ)  Ε.Ε.Ε.Ε.Υ. ε) ΣΕΑΜΕ.

Στους επαγγελματίες εφαρμοστές έχουν γίνει επισημάνσεις για περισσότερη κατανόηση του κανονισμού των βιοκτόνων’’,   αλλά και για τον τρόπο με οποίον ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, έτσι ώστε να γίνεται σχετικά κατανοητή η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων,  με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων , των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα, αλλά και μέσα από απαντήσεις προς τον πρόεδρο του ΣΕΑΜΕ .

Ως παράδειγμα για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού,  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων, θα αναφερθώ στο (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει  (Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)

Στις στοχευμένες ενημερώσεις αναφέρουμε αναλυτικά  για τα προγράμματα και τις ενέργειες που μπορούν να συνεισφέρουν στην  βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων ,π.χ  (όλα τα είδη ενδιαίτησης ( διαμονής ) – μονάδων φιλοξενίας , η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των , αλλά και κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων ). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ευελπιστώ στην Εκπαιδευτική ημερίδα του ΣΕΑΜΕ την 07/12/2019 οι παρευρισκόμενοι να έχουν την δυνατότητα ώστε να τους διευκρινιστούν τυχών απορίες από τα προαναφερόμενα .

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Αυτά γιατί όπως αντιλαμβάνεστε  η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών υγειονομικής σημασίας έχει αφεθεί , στο φιλότιμο και στην ευσυνειδησία του όποιου υπαλλήλου που θα πρέπει να εργαστεί γι αυτό ενδεχομένως συμπληρωματικά των υποχρεώσεών του, είτε σε συλλογικές προσπάθειες (Σύνδεσμος ΣΕΑΜΕ απεντομώσεων-μυοκτονιών, Σωματεία Επιστημών Υγείας και Ελεγκτών Υγείας, κλπ) είτε και σε φιλότιμες προσπάθειες ακόμα και ιδιωτών .

Συνοψίζοντας ,οι επαγγελματίες που εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, άλλα και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1871

Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

Ανακαλύψετε την διαφορετικότητα σε μια Βεβαίωση Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” και συγκρίνετε τη με το ‘‘Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων’’ ενός ‘’Επιμολυσμένου Δωματίου’’.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές   με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε χώρους φιλοξενίας . Ένας ίσως σημαντικός  λόγος που μπορεί να οδήγηση διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας .

Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”  θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν , μετά την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια φιλοξενίας σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” 

Η  αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’

Οι στοχευμένες ενημερώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολήσουν κατά πολύ τους υπεύθυνους στις επιχειρήσεις- εταιρίες φιλοξενίας , μιας και η Ελλάδα προσφέρεται για όλο το χρόνο και για όλες τις ηλικίες επισκεπτών .π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, ).

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ένα Υγειονομικό έλεγχο, είτε είναι τακτικός ή έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας, δεν καλύπτονται με τον  ‘‘ Ατμισμό των Στρωμάτων ’’, τους Βιολογικούς Καθαρισμούς  και τις  ‘‘πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων‘’ , ή/και με τους (ατμοκαθαριστές )οπού  αναφέρεται στην ‘’ κατά το δοκούν’’ ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27,  ή/και με τα φορητά μηχανήματα χειρός τύπου Vacuette των εφαρμογών συντήρησης  για να περάσουν το κριτήριο, πολύ δε περισσότερο με τα ‘’ χαρτάκια πιστοποίησης ‘’. Αν και οι επισημάνσεις έχουν γίνει από 2017, όταν η ευθύνη που ίσως να ξεκινά από την ‘’ κατά το δοκούν’’ ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πάντα θα υπερτερεί η οποία νομοθεσία ή/και η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση ,που θα έχουν ως στόχο τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων- εταιριών φιλοξενίας  , έως ότου το Υπουργείο  τουρισμού και την – Νέα παράταση μέχρι το 2021 – μαζί με τους εμπλεκομένους φορείς, αποφασίσουν για τις αλλαγές , θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερέστατα την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) , αν και περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι υπηρεσίες ενός τουριστικό προϊόντος πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς για να γίνεται όλο και ποιοτικά καλύτερο, ώστε να μπορεί να τους προσφέρει στους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Ο τουριστικός κλάδος πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας ακόμα και το μοντέλο παροχής και τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της φιλοξενίας  που περεχεί, ώστε να ανακαλύψουν την “άγνωστη ακόμα φιλοξενία ” για την Ελλάδα.

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις. 

Οι εκθέσεις και οι ημερίδες για τον τουρισμό –άλλες τελειώνουν και άλλες αρχίζουν– με τους ενδιαφερόμενους στους κλάδους φιλοξενίας  να ενημερώνονται. Θα πρέπει να γνωρίζουν στα θέματα υγιεινής ότι, η καθαριότητα- απορρύπανση , το πλύσιμο και η Εξυγίανση, των αντικειμένων και επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ,   ‘‘Bio-εξυγίανσης’’, εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών και ανά όγκο (m³) ενός χώρου. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών .Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Ανταποκρινόμενοι στην εξωστρέφεια του σήμερα, συνεχίζουμε και προσπαθούμε ανατρέποντας τα δεδομένα να συμβάλλουμε για ότι το καλύτερο, μέσα από την περιβαλλοντική μας πολιτική μας πολιτική και στην φιλοξενία. Υιοθετώντας καινοτομίες με εναρμονισμένες εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές και επαγγελματική βαρύτητα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις , για ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών, στοχεύουμε στην αναβαθμισμένη ποιότητα  των “Καθαρών δωματίων με φιλικό περιβάλλον”.  

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1859