Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών.

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών.

Το ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2021, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσει την προσπάθεια  για την  προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη στην ενεργή συμβολή της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων .  Με γνώμονα πάντα την απαιτητέα εφαρμογή των Εγκυκλίων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής, τα προγράμματα μας βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας στοχεύουν στον αναβαθμισμένο τρόπο διαχείρισης με πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού – απολύμανσης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ‘’Υγειονομικής Ασφάλειας ’’ περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

 Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών  με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη, από διασπορά αλλά και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ). 

Ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μέσα από την Τουριστική ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’.

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , για δε το 2020 συμπεριλαμβάνουν και την ίδια απαιτητέα ενσωματωμένη εγκύκλιο  από όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων,  (στα Σχολεία όλων των βαθμίδων  σχολικό έτος 2020 – 2021 κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών Δήμων ,  ζητώντας  να παραλάβει τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.  Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι και πως θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Κακή απορρύπανση =Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση

 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις  μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Ενημέρωση για την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού.

 • Από τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα για την υποχρεωτική πιστοποιημένη Βεβαίωση των εφαρμοστών στην καθαριότητα- απολύμανση που υποστηρίζει την υγειονομική εξασφάλιση στην δημόσια υγεία , δεν θα πρέπει να λείπουν τα θεμελιώδη μαθήματα για την καθαριότητα, (Απορρύπανση στρωμάτων, σαλονιών, μοκετών – χαλιών). Αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία στην προάσπιση των συνθηκών υγιεινής, μέσα από τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα όπου αυτό απάτητε-όπως προβλέπεται και από τα επαγγελματικά του δικαιώματα ( εγκύκλιος του Ε.Ο.Δ.Υ.).
 • Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου (Βιο – περιβάλλοντος), ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να την υποκαθιστούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων – εταιρειών που πρέπει να διαχειριστούν τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών ,ως μια σημαντική πρόκληση.
 • Η αντιμετώπιση της αύξησης ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών έχθρων), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , απέναντι στα προβλήματα της“ εσωτερικής επιμόλυνσης’’, αναδεικνύει την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων της επαγγελματικής διαχείρισης του Bio -περιβάλλοντος για την Δημόσια Περιβαλλοντική Υγιεινή.
 • Χρειάζεται μελέτη στις ‘’αντενδείξεις’’για τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με επιλογές ψεκασμού – εκνέφωσης,  νεφελοποίησης , τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση μιας και δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.),  αλλά και στα απολυμαντικά που δεν αναφέρεται η έγκριση από τον ΕΟΦ.!!!!

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.

 • Η ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’   μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία φιλτραρίσματος, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται για τη φυσική απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών από το αέρα σε κλειστούς χώρους. Τα φίλτρα μεμβρανών διαχωρισμού αποτελούνται από πορώδη βιολογικά αδρανή υλικά που εμποδίζουν ή καθυστερούν τη διέλευση των μικροοργανισμών με βάση το μέγεθος τους. Τα υψηλής απόδοσης φίλτρα σωματιδίων αέρος (HEPA 13 ) είναι στη μικροκλίμακα(≥0.3μm) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φιλτράρισμα του αέρα και την διασφάλιση του εκκενωμένου αέρα.

Συσκευή που ελέγχει την ποιότητα του αέρα από το πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής

 ‘’ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TO ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ , ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ,ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, XΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ.’’

Κωσταντινος Ντελεζος :  Λέκτορας Εφαρμογών (ΔΕΠ)

 • Η σταδιακή επανέναρξη της κοινωνίας δημιουργεί την ανάγκη λογικής αντιμετώπισης του ιού σε κλειστούς χώρους , με ελλειπή αερισμό , λόγω του χειμώνα. Η πολιτεία εκδίδει οριζόντιους κανόνες (π.χ 9 άτομα) , αλλά όλοι οι χώροι δεν είναι ίδιοι! Υπάρχουν χώροι με λίγα παράθυρα, υπάρχουν χώροι τυφλοί, χωρίς καθόλου παράθυρα, με πολλούς αναγκαστικά εργαζόμενους.
 • Ομάδα νέων Υγιεινολόγων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , κατέγραψε τις διεθνείς πρακτικές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες(πχ το Κέντρο Έρευνας Ατμοσφαιρικής Χημείας στην Ιρλανδία, , το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Κλιματισμού, τη Δημοτική Επιτροπή Σχολείων της Νέας Υόρκης).
 • Όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα της αξιολόγησης της ασφάλειας ενός χώρου εργασίας εν ώρα δραστηριότητας. Πρακτικά δηλαδή μετρούν τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού αέρα , εν ώρα πλήρους εργασίας (Οξυγόνο , Υγρασία , Διοξείδιο του Άνθρακα, Μονοξείδιο Άνθρακα και Αζώτου κ.α), δημιουργούν συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης επιβάρυνσης του αέρα, άρα και πιθανή ευκολότερη μόλυνση από τον ιό για τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια παρεμβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις στο χώρο. Αυτό ακριβώς κάναμε και στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Χρησιμοποιήσαμε μηχανήματα έγκαιρης ανίχνευσης επικίνδυνου εσωτερικού αέρα χώρων εργασίας, και τα παρουσιάσαμε στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο, με τη Διευθύντρια του Τομέα Περιβαλλοντικής Υγείας ,Καθηγήτρια κα Σκαναβή και τις συνεργάτιδες Μ. Δαφνή και Χρ, Ινεπέκογλου. Στόχος μας να διασφαλίσουμε πρώτα τους χώρους του Πανεπιστημίου μας ,αλλά και να φανούμε χρήσιμοι και στην κοινωνία που θα ζητήσει τη συνδρομή μας .

Μαθαίνοντας από το παρελθόν, βελτιώνουμε στα ανώτερα επίπεδα το παρόν , για να έχουμε μέλλον.!!

Ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στα συστήματα  παράγωγης Όζοντος για κλειστούς χώρους. Θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) και δύο πιστοποιήσεις με το σήμα CE  και τον “IMQ” σύμφωνα με τις ποιο αυστηρές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65. Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές αποκατάστασης (Trioxygen)  με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  της Walleco  έχουν σχεδιαστεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εγγυάται την παραγωγή Καθαρού Όζοντος από Καθαρό Οξυγόνο και κατόπιν την μετατροπή του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) . Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ είναι γνωστή για την συνήθη πρακτική εδώ και χρόνια σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο ως Φυσική εναλλακτική λύση – για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύοντας  τις πολλαπλές  εφαρμογές της -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-, στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.
 • Στην τοποθέτηση συσκευών ‘‘αποστείρωσης’’ αέρα και επιφανειών με την τεχνολογία UVC (υπεριώδους ακτινοβολίας) Τεχνητά παραγόμενο UVC μπορεί να σκοτώσει μικροοργανισμούς και οι επιστήμονες πειραματίζονται με τη χρήση μιας συμπυκνωμένης μορφής UVC για την απολύμανση επιφανειών που έχουν μολυνθεί με COVID-19.  Μπορεί οι συσκευές τεχνολογίας UVC  –μετά από την καθαριότητα -να είναι  μια επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης ως φυσική διαδικασία χωρίς χημικά. Για την βέλτιστη απόδοση όμως θα πρέπει να υπάρχει η απαιτείταια συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις όπως :
 • Η ένταση λάμπας UVC
 • Ο χρόνος έκθεσης με το στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
 • Η συνολική έκταση που θα απολυμανθεί.
 • Ο σεβασμός σ την υγεία των χρηστών της.
 • Στα Σχέδια Δράσης για τα ξενοδοχεία, άλλα και σε ελέγχους για τα Σύστημα Διαχείρισης ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης & αντιμετώπισης της Πανδημίας COVID-19, όπου οι ‘’σύμβουλοι’’  ως εναλλακτική λύση   ‘’συστήνουν’’  τα στοιχεία Η.10&Η.14 με τα μηχανήματα παράγωγης ατμού τους  (Ατμιστές) γισ μεμονωμένη εφαρμογή όπου δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, αντί των επαγγελμάτων  συστημάτων παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές)  μετά από την καθαριότητα και το ελαφρύ βρέξιμο με απορρυπαντικό ή/και απολυμαντικό για την απομάκρυνση λίπους, αλλά και για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς). Όπως έχω προαναφέρει αν δεν έχει γίνει ορθή εφαρμογή  του υποχρεωτικού στοιχείου  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) , ίσως και βρεθούν ακόμα και συνυπεύθυνοι ‘’στα περί Αστικής Ευθύνης’’.

Λόγοι που το ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2021 προτείνει στους επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, να υπάρχει σεβασμός με προσήλωση στον άνθρωπο και να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων από την ποιότητα της ζωής τους , για την η ευημερία και την ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων -από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/απαιτητέες-εφαρμ…-εγκυκλίων-σε-υγ/ 

Σχετικά Άρθρα

Εξασφαλίζω: Η Προστιθέμενη Αξία στην Προάσπιση των Συνθηκών Υγιεινής .

Εξασφαλίζω: Η Προστιθέμενη Αξία στην Προάσπιση των Συνθηκών Υγιεινής .

Η αυστηρή τήρηση των εγκύκλιων του Υπουργείου Υγείας που βρίσκονται ως προαπαιτούμενοι σε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα , για τις απαρέγκλιτες εφαρμογές τους. π.χ , αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2».Αφενος με την σύνθετη παρέμβαση έλεγχου εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου, αφετέρου θωρακίζει τους  ενασχολούμενους απέναντι  στα περί ‘’Αστικής ευθύνης’’ και αποζημιώσεων , εφόσον πάντα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ π.χ. ξενοδοχεία υποχρεωτικό  στοιχείο  Η.1.στο Υ.Π. (Ε.Ο.ΔΥ.) .,-

Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων για κατ όγκο εφαρμογές, δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση  συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης, ULV Fogger, υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης).

Υπάρχουν δυο εναλλακτικές λύσης με γνώμονα πάντα την  υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

 • Απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής ψεκασμόυ, εκνέφωσης κ.λ.π.) με την  χρήση απολυμαντικού ,στοχεύει πάντα στην σημαντική μείωση  του ιικου φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, για περισσότερη εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητααπέναντι στο δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’.
 1. Ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος  (Deep-Depollution)περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία διεξάγεται με επιμέλεια  και με περισσότερη λεπτομέρεια αλλά και με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 όπου μπορεί να συγκράτηση 99,97% των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά.
 2. Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, για την τήρηση μιας αποτελεσματικής ενδοδαπέδιας απολύμανσης χωρίς κουβάδες, νερά, σφουγγαρίστρες ,λιγότερο χρόνος,κπλ
 3. Η Εφαρμογή  ολοκληρωμένων ‘‘περιβαλλοντικων μέτρων Bio –εξυγίανσης’’ κατ΄ όγκο ως προαπαιτούμενη διαδικασίαπριν την απολύμανση  για  την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1μικρών ως παρέμβαση πρόληψης και ελέγχου  μείωσης του κίνδυνου εξάπλωσης της επιμόλυνσης .(ρυπογόνα μικροβιακά και χημικά φορτία )κλπ.
 4. Η επιλογή μεθόδου της (Trioxygen) ως εφαρμογή πλήρους αποκατάστασης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον , με την πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ),  χωρίς υπολειμματικότητα , αλλά και  ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ) για εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’ αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Η ολοκλήρωση γίνεται με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα  και την  επαρκή  τεκμηριωμένη “απόδειξη” απολύμανσης από τον υγειονομικά υπεύθυνο ( Ιατρό Εργασίας και τεχνικό ασφάλειας, Υγιεινολόγο ,κλπ) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας στο Check list .

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου (Βιο – περιβάλλοντος), ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να την υποκαθιστούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων – εταιρειών που πρέπει να διαχειριστούν τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών , ως μια σημαντική πρόκληση.

Υ.Γ : Αν δεν τεθεί σε εφαρμογή η ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. όπως στα ξενοδοχεία, όπου  θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση µε διαφανή τρόπο στην Βεβαιωμένη απόδειξη μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές  σε τυχόν έλεγχο ιχνηλασιμότητας -λόγο της πανδημίας COVID-19, δεν θα  μειωθούν τα ‘’φαινόμενα’’.

Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης ,βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους Συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό Bio-εφαρμογών  και για τα μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ με την απαραίτητη Βεβαιωμένη εκπαίδευση για τις εφαρμογές και τις πληροφορίες με τις δράσεις επίτευξης μιας αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης, αλλά και για τα ανταποδοτικά οφέλη των Πιστοποιημένων.

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/εξασφαλίζω-η-προ…μενη-αξία-στην-π/

Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Σε χώρους που υπήρξε’’ κρούσμα’’ μήπως πρέπει να φοράμε ‘’Πενταπλές’’ μάσκες !!! περισσότερα Εδώ 

 • Πολλοί λένε ότι κάνουν προληπτικές απολυμάνσεις!!!
 • Άλλοι λένε ότι απολυμαίνουν κυρίως για την ψυχολογία !!!
 • Άλλοι λένε ότι απολυμαίνουν με βάση το τ.μ και άλλοι με βάση το μέγεθος των εργασιών!!!
 • Ωστόσο, οι περισσότεροι υπερθεματίζοντας για την μεγάλη ευκαιρία, ισχυρίζονται  ότι με εμπειρία & τεχνογνωσία στον τομέα των απολυμάνσεων , συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μυκήτων και ιών (SARS , νέος κοροναϊός SARS-CoV-2) με χημικές ουσίες κυρίως  με ψεκασμό  εκ νέφωση (ULV fogger) και πάει λέγοντας….. 

Δυο λόγια για τους Ομιχλοποιητές (foggers): Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη. Μελέτες έδειξαν ότι ο ψεκασμός -εκνέφωση ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός , διότι μπορεί να δημιουργηθούν συγχρόνως και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ) . Οι εφαρμογές  αυτών των μεθόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την μείωση  ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  , όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το δυνητικά ’’ άγνωστο σαν τον SARS-CoV-2’’ , για περισσότερη εξασφάλιση της Υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα, με υποχρεωτική την πλήρη αποκατάσταση των χωρών  πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Η πολυπλοκότητα και το εύρος των παραπάνω υποκαθιστούν απλά στην διοίκηση της κάθε επιχείρησης – εταιρείας που πρέπει να διαχειριστεί τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών , εμφανίζεται ως μια σημαντική πρόκληση.

Όταν στην ορθολογική μέθοδο απολύμανσης λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εφαρμογών που είναι σύμφωνη με την ορθή χρήση των σκευασμάτων , τότε η εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα μαζί με την ψυχολογική τους αποδοτικότητα,  για τις ’’ τυχόν ακούσιες παραλείψεις απολύμανσης’’, αναβαθμίζουν την ασφαλή αποτελεσματικότητα της απολύμανσης ,ακλουθώντας  συγχρόνως και τα παρακάτω βήματα:

 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις διαδικασίες καθαρισμού -απολύμανσης είναι σημαντικό μέτρο πρόληψης το οποίο έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την απόδοση τους ,μειώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά της περιβαλλοντικής επιμόλυνσης.
 • Ακολουθούνται πιστά τα υγειονομικά πρωτοκολλά με τις εγκύκλιους του Υπουργείου Υγείας, π.χ. με Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20- αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ , μαζί με τις Κατευθυντήριες Οδηγιες του (ΕΛΙΝΥΑΕ) αλλά και τις αναλυτικές πληροφορίες από Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ).
 • Απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Ακολουθείται συγχρόνως μια από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις, είναι αυτή των πολλαπλών φραγμών, οπού απαιτεί οι περιβαλλοντικές εφαρμόστηκες μέθοδοι για την απολύμανση , να βασίζονται σε γραπτή εκτίμηση κινδύνου για την κάθε χώρο ξεχωριστά, με συγκεκριμένες οδηγίες άλλα και διαφορετικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης όπου χρειαστούν.
 • Η περιβαλλοντική εξυγίανση, ως προαπαιτούμενη διαδικασία πριν την απολύμανση δεν είναι κάτι απλό όπως αυτό ακούγεται, αντίθετα αποτελεί μια σύνθετη παρέμβαση πρόληψης και ελέγχου για την μείωση του κίνδυνου εξάπλωσης της επιμόλυνσης .(ρυπογόνα μικροβιακά και χημικά φορτία)κλπ.
 • Οι μετρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου, για την ποιότητα του αέρα (CO2 και PPM) και της απολύμανσης των χώρων  θα πρέπει να γίνεται ως τεκμηριωμένη “απόδειξη” .
 • Μελετήστε τις ‘’αντενδείξεις’’,  γιατί ψεκασμός απολυμαντικών ή /και η εκνέφωση ορισμένων χημικών ουσιών (π.χ υποχλωριώδους νατρίου) , ως απολυμαντικά εξουδετέρωσης ιών και μικροβίων και τον ιό SARS-CoV-2 , με επιλογές ψεκασμού – νεφελοποίησης , τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση,  μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για τα μάτια, ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία.
 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις  μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.
 • Δεν χρειάζεται πανικός αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων ’’χωρίς εκπτώσεις’’ και χωρίς εξαιρέσεις από όλους μας. Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, η δε αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών , πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

Με την ανάδειξη της επικινδυνότητας των μεμονωμένων εφαρμογών μπορούν  να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες με μελλοντικές επιπτώσεις απέναντι στην υγεία των συνανθρώπων μας, αλλά και στο περιβάλλον.

Όπως έχω ξανά αναφερθεί , το Υπουργείο Υγείας με την  εγκύκλιο , Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20/μεΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ ως προαπαιτούμενη, αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», αφενός με την σύνθετη παρέμβαση έλεγχου εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης κινδύνου, αφετέρου θωρακίζει τους  ενασχολούμενους απέναντι  στα περί αποζημιώσεων από ‘’Αστική ευθύνη’’ ,  εφόσον πάντα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα, μελέτες των τεχνικών προδιαγραφών για απολύμανση στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ

 • Υπενθυμίζω θα ήταν ένα πολύ ωφέλιμο στοιχείο η δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. στα ξενοδοχεία στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) .,-  όπου θα βοηθούσε κατά πολύ στα περί αποζημιώσεων από ‘’Αστική ευθύνη’’ .
 • Υπάρχουν αναφορές όπου σε διαγωνισμούς που ενώ υπάρχουν ενσωματωμένες εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας στις μελέτες των Τεχνικών  προδιαγραφών,  δεν  ζητούν από τους  υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα όπως οφείλουν  π.χ :  Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης για SARS-CoV-2.’’, σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης μαζί με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου πριν από την εκ νέου χρήση του, κλπ.
 • Υπάρχουν αναφορές ότι  απέναντι στο δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , όπου ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μετά από 72 ώρες και τα ημίμετρα των υποτιθέμενων εφαρμογών απολύμανσης,  να  γίνονται στα ‘’χαρτιά’’ και όχι στην πράξη. κλπ

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας  διότι :

 • δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “ μη επαγγελματιών ”που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, εκμεταλλευόμενοι τους σχεδόν ‘’ μη υπαρκτούς ελέγχους ’’,κλπ.
 • δεν μπορεί να εξαλειφθεί το ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.
 • αν και συχνά από τα ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές από τους Επιστήμονες δυστυχώς τα ‘’φαινόμενα’’ επαναλαμβάνονται.   
 • το ‘’αυτεπάγγελτο περί βιοκτόνων ’’ -λόγο της πανδημίας COVID-19-από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ελέγχου , Ε.Ο.Φ., κλπ !!!(Ίσως να χρειάζεται επιπλέον Κ.Υ.Α για να εφαρμόζεται και μόνο το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει).
 • Όταν τεθεί σε εφαρμογή η ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. όπως στα ξενοδοχεία, όπου θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση µε διαφανή τρόπο στην Βεβαιωμένη απόδειξη μαζί με σις τεχνικές προδιαγραφές  σε τυχόν έλεγχο ιχνηλασιμότητας λόγο της πανδημίας COVID-19, έτσι ώστε να μειωθούν κατά πολύ αυτά τα ‘’φαινόμενα’’.

 Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των  πολιτών, αποτελεί µια από τις  βασικότερες πτυχές στο θεμελιώδες δικαίωμα για την  διασφάλιση της υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες .’’

Οι επισημάνσεις των προβλημάτων πρέπει να αναδεικνύονται, διότι  όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος ’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς για τον περιορισμό της διασποράς.  Απαιτείται όμως η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας και κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Πηγή:   https://klintec.gr/ολοκληρωμένες-απ…μάνσεις-γίνονται/ 

Διαρκής Ενημέρωση : Σε χώρους που υπήρξε’’ κρούσμα’’ μήπως πρέπει να φοράμε ‘’Πενταπλές’’ μάσκες!!! περισσότερα Εδώ

Σχετικά Άρθρα