Πόσο καθαρός είναι ο εσωτερικός αέρας που δημιουργήσαμε χθες και αναπνέουμε σήμερα ;

Πόσο καθαρός είναι ο εσωτερικός αέρας που δημιουργήσαμε χθες και αναπνέουμε σήμερα ;

Μπορεί να μην μπορούμε να δούμε την καθαρότητα του εσωτερικού αέρα , αλλά στο εργασιακό ή/και οικιακό περιβάλλον, μπορεί να περιέχει επιβλαβή αόρατα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ (σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως οι σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους  ρύπους  που θα συνεχίζουν  να απειλούν την υγεία μας .

Για την διαχείριση της αέριας ρύπανσης  στους εσωτερικούς χώρους οι αναφορές μου σε άρθρα άλλα και για τον  Ρόλο του Ιατρού Εργασίας ως Ειδικού σε θέματα περιβάλλοντος άρχουν καταγεγραμμένες.

Ως μια Ευγενική Υπενθύμιση στις 14/03/2020 όπου ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος επισήμαινε ότι, μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers)  , οι επαγγελματίες εφαρμοστές οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ) και ότι πρέπει να γίνουν εργασίες καθαριότητας στις μονάδες κλιματισμού, ενδελεχή απορρύπανση, επιμελημένη  περιβαλλοντική εξυγίανση και εφαρμογή αποκατάστασης χωρίς υπολειμματικότητα, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων . Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.

Ενδεικτικά 10 Άρθρα για το επιβαρημένο χθες του 2020!!

 1. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 2. Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;
 3. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 4. Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;
 5. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 6. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 7. Το ”πρόστιμο” για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!
 8. Αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα των μεμονωμένων εφαρμογών προλαμβάνονται μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία.
 9. Μήπως οι ‘’εμφύλιες διαμάχες’’ για τα βιοκτόνα απολυμαντικά διαμορφώνουν νέα δεδομένα ;
 10. Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Η διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού

 Πάρτε μια βαθιά ανάσα: Από σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της εσωτερικής  ρύπανσης ώστε να μην επηρεάζει την υγεία μας.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις  από τους καταναλωτές,  σε θέματα καθαριότητας και συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, προσδοκά την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού περιβάλλοντος. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή  από όλους:

Όλοι γνωρίζουμε για το σήμερα, υπό την πίεση της τρέχουσας κατάστασης και των συνεπειών της, κυρίως όσον αφορά τους  ελέγχους. Στο Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  υπάρχει η θεματική ενότητα που αφορά την πιλοτική εφαρμογή των προτυποποιημένων εντύπων  για υγειονομικούς ελέγχους. Έτσι μπορούν να υπάρξουν και κίνητρα από την  «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων , για κάθε εφαρμογή ακόμα και από την/τον εφαρμοστή  καθαριότητας- απολύμανσης σε  χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων π.χ.( πολυκατοικία), μιας και δεν μπορεί να εξαλειφθεί το ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Όταν η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μελετάμε καλά τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων του Υπουργείου Υγείας και μετά διαπιστώνουμε γιατί   οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά !!!.

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα , ακόμα και με ‘’Απαιτήσεις’’ από εμβολιασμένους σε εσωτερικούς χώρους. Καθιστά τε πλέον υποχρεωτική η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων και θωράκιση των χώρων από την πρόληψη της υπερμετάδοσης, λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων, αλλά και για την υγεία όλων μας. Ίσως οι Ιατροί Εργασίας θα πρέπει να ενημερώσουν εκ νέου τους εργοδότες για την υγειονομική ασφάλεια των εμβολιασμένων από τις σύγχρονες απειλές των  αερομεταφερόμενων βιολογικών  παραγόντων  μιας και τα προληπτικά μετρά τώρα υπάρχουν.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/πόσο-καθαρός-είν…εσωτερικός-αέρας/ 

 

Η Αναδομημένη υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους είναι απαίτηση όλων μας !!!

Η Αναδομημένη υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους είναι απαίτηση όλων μας !!! 

Αντί του “Καταργήστε τα όλα’’ υπάρχει και το ‘’Αναδομήστε τα όλα’’

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 και την  σημαντικότητα  “ των απαιτήσεων’’, όπου καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων ,  με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων  για την πρόληψη της υπερμετάδοσης , άλλα και την θωράκιση των χώρων για την υγεία όλων μας.

Γνωρίζοντας ότι, η κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα μειώνει κατά 15%  την αποδοτικότητα των εργαζομένων (ΕΛΙΝΥΑΕ) , τις  επισημάνσεις  για την καθαρότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο   στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2 , μαζί με  τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  ,   αλλά και λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων, τα ’Αναδομούμε όλα’’ ώστε να μην μας κοστίζουν ακριβά  οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ .

Με την εφαρμογή του σχέδιο ‘’τεσσάρων σημείων’’ ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης από την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)  «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Το κλειδί για την επιτυχία του πολύπλοκου εγχειρήματος περιορισμού της υπερμετάδοσης του ιού στους σύνθετους εσωτερικούς χώρους , είναι η επιτακτική ανάγκη της  συμπληρωματικής θωράκισης , σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων  από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης»  ως κίνητρα εξασφάλισης .

Άρα με το ‘’Αναδομήστε τα όλα’’  απαιτείτε τα συμπληρωματικά υγειονομικά και περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου και θωράκισης όλων των εσωτερικών χώρων, για την  προστασία της αναπνευστικής υγιεινής.

Η ενημερωτική μας αναφορά με τα τεκμηριωμένα κριτήρια επιλογής συσκευών για την επαρκή καθαρότητα του αέρα  των εσωτερικών χώρων, ως συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού , περιέχει και μετρά για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων από στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων συμπεριλαμβανόμενου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ με τις ‘’υπερμεταδοτικές  μεταλλάξεις του’’.

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να ανακοινωθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και να συμπεριληφθούν , εκτός  των Μ.Μ.Μ., –μετά από γνωμάτευση των εμπειρογνώμων -όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, όπου θα πρέπει να συμπεριληφθούν  και οι σχολικές αίθουσες μαθητών μαζί με τα Μ.Μ.Μ. τους, οι  δημόσιες αίθουσες εκδηλώσεων , εκκλησιών, χορωδιών, μουσείων, οι χώροι εργασίας, αλλά και χώροι διαμονής- φιλοξενίας, κλπ

Θα συνεχίζω να αναφέρω ότι, για την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   αλλά και για την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  υπάρχουν αναφορές και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στην απόκτηση συσκευών για την επαρκή καθαρότητα του αέρα.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/η-αναδομημένη-υγ…ή-στους-εσωτερικ/

Η άλλη ματιά θωράκισης από έναν ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Η άλλη ματιά θωράκισης από έναν ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Με αφορμή την ‘’διαχωριστική  χαρτογράφηση’’ των επιχειρήσεων (εστίασης και διασκέδασης) , θα προσπαθήσω με μια άλλη ματιά να σας μεταφέρω στην Εξελιγμένη Υπέρβαση των Απαιτήσεων για την  θωράκιση των εσωτερικών χώρων, πριν από την εκ νέου χρήση τους .

Η προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη στους εσωτερικούς χώρους να συμπεριληφθούν συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού, όπως η επαρκής καθαρότητα του αέρα μαζί με την ”προστασία των επιφανειών” ακόμα και όταν η  χρήση τους γίνετε μονό από εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι επισκέπτες για την υγειονομική τους ασφάλεια απαιτούν οι χώροι να είναι θωρακισμένοι , λόγο του ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ότι η συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων δεν μεταδίδουν τον ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ .

Με γνώμονα το ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο προλαμβάνειν  παρά θεραπεύειν», υπάρχει και στην Ελλάδα εφαρμογή αντιμικροβιακής δράσης  με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα σε επιφάνειες και  με άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την ιοκτόνο δράση του έναντι του SARS-CoV-2.

Για δε τον εσωτερικό αέρα, υπάρχουν συστήματα προσρόφησης ρύπων και ιών, με δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες,  συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2  άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, αλλεργιογόνα, κλπ.

Η συμπληρωματικές εφαρμογές για την  υγειονομική εξασφάλιση  σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, συνεισφέρουν στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards εξασφαλίζοντας την υγειονομική ασφάλεια και την μείωση κινδύνων σε ένα -υψηλό επίπεδο προστασίας , θέτοντας συγχρόνως νέα πρότυπα στην έννοια της ‘’καθαρότητας του αέρα ‘’ στο εσωτερικό περιβάλλον.

Ένας λόγος επιπλέον διότι, η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – επισκεπτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ’’.

Η θωράκιση, αφορά όλους τους εσωτερικούς χώρους , ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους. π.χ Μ.Μ.Μ., εκπαίδευση. Οι προδιαγραφές για  την συμπληρωματική πολλαπλή θωράκιση κατά των λοιμώξεων, θα πρέπει να ανακοινωθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και να συμπεριληφθούν ,  εκτός  των Μ.Μ.Μ., –μετά από γνωμάτευση των εμπειρογνώμων -όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και οι σχολικές αίθουσες μαθητών μαζί με τα Μ.Μ.Μ. τους, δημόσιες αίθουσες εκδηλώσεων , μουσεία, κλπ

Οι Επισημάνσεις,  για την καθαρότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο  δεν επικεντρώνονται μόνο στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων , αλλά και στις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  ,  μαζί με τα   ανθεκτικά  βακτήρια, των τελευταίων δεκαετιών, τα μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’  και τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA).

Για την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   αλλά και για την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  υπάρχουν αναφορές και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/η-άλλη-ματιά-θωρ…σης-από-έναν-πολ/

Περισσότερη ενημέρωση

 1. Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!
 2. Καθαρότητα εσωτερικού αέρα και αναπνευστική υγιεινή.
 3. ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων
 4. Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.
 5. Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων
 6. Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

 

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Μειώνουμε τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση, ή ομίχλης κ.λ.π.)  , με άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων  που έχουν δημιουργηθεί από τα ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , μαζί με  τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων  και προκαλούν πλείστες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Με την εφαρμογή του σχέδιο ‘’τεσσάρων σημείων’’ εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου .

 • Στην συνεχεία με αυστηρή τήρηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος -πολλαπλών φραγμών -, πετυχαίνουμε μια συγχρονισμένη μείωση του ιικού φορτίου και των μεταλλάξεων του.  Η ’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων  εξασφαλίζει την επάρκεια όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων και από αερογενή μετάδοση ως προς την ”αναπνευστική υγιεινή”, φιλοξενούμενων/ νοσηλευόμενων,  εργαζόμενων και επισκεπτών.
 • Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά)η υψηλή διηθητικότητα της τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού ’’  (χωρίς χημικά ), όπου και ως πρωτοπόρος μέριμνα ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’   καλύπτει τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων  άλλα και με την προσρόφηση- συγκράτηση ρύπων από την κάθε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση , ώστε να απολαμβάνουμε την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα.
 • Για την συμπληρωματική θωράκιση των σύνθετων χώρων υπερμετάδοσης, συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή του προστατευτικού επιφανειών για μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση , με έγκριση του (Ε.Ο.Φ).

Οι Επισημάνσεις,  για τις συσκευές καθαρισμού του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο επικεντρώνονται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και στις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  σε Υγειονομικά Πρωτοκόλλα. Επιπλέον, επισημαίνει την ύπαρξη Πιστοποιήσεων για τις Υγειονομικές εργασίες που προσφέρουν, ώστε να αποφευχθεί  κάθε είδους  διασπορά  διασταυρούμενης επιμόλυνσης ακόμα και από την αλλαγή των φίλτρων. Για τα προστατευτικά επιφανειών με μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση , επισημαίνει ότι έκτος από την  έγκριση του (Ε.Ο.Φ) , η ορθή εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένους  εφαρμοστές .

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων σε υγειονομικα πρωτοκόλλα και ατομικής προστασίας, όπως  μάσκες, αποστάσεις , πλύσιμο χεριών, κλπ

Συμπληρωματική θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης, για παροχή υγειονομικής εξασφάλισης.

α) Ξενοδοχεία, Ιατρικός τουρισμός , χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ,διαμονής – διαβίωσης πολλών ατόμων.

β) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα -Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης

γ) Μέσα μαζικής μεταφοράς ,  πλοία-καμπίνες, κλπ

δ)  Σχολεία  σε όλες τις βαθμίδες και τα Μ.Μ.Μ. τους, Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Γυμναστήρια.

ε) Επαγγελματικούς χώρους, Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Αίθουσες Προβολών , Συνεδρίων

στ) Περιφέρειες, Δήμους, Εργοστάσια,  Στρατιωτικές Μονάδες, Αεροδρόμια,

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/επιτακτική-ανάγκ…ωράκιση-των-χώρω/

 

Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον του SARS-CoV-2, η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και της διασποράς του κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία. Μπροστά στην απειλητική έξαρση των μολύνσεων από τα μεταδοτικά παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού , οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων .

Η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων μαζί με την Πιστοποιημένη εκπαίδευση των εφαρμοστών καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις – εταιρείες, οι οποίες θέλουν να παρέχουν την επαρκή εμπιστοσύνη στους πελάτες τους. Η σημαντικότητα των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV-2, αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας.

Η αναβάθμιση και επέκταση των αυτόνομων έλεγχων με υγειονομικές απαιτήσεις, προκειμένου να προλαμβάνεται η διάδοση μεταδοτικών ασθενειών , αποτελεί όχι μόνο εξαιρετικής σημασίας αυτόνομο παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και βασική προϋπόθεση επιβεβαίωσης της υγειονομικής αναβάθμισης του προγράμματος για την εξάλειψη νόσων και στους χώρους φιλοξενίας.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Αναφερόμενοι στους χώρους φιλοξενίας ,το Υπουργείο Τουρισμού με την υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης , για  την Εφαρμογή των Πρωτοκόλλων Υγειονομικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού  της COVID-19 (ΚΥΑ 6632/16-4-2021,ΦΕΚ Β’ 1632), τους παρέχει το σήμα πιστοποίησης «Health First». Το σήμα αυτό , βεβαιώνει  ότι η επιχείρηση με την χορήγηση του διασφαλίζει την ορθή τήρηση των διαδικασιών , όπως το Σχέδιο δράσης, η Εκπαίδευση προσωπικού, το Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, οι προδιαγραφές για υπηρεσίες,  υποδοχής, υπηρεσία ορόφου- δωματίων, κοινόχρηστων χώρων, υπηρεσίες εστίασης και παρασκευαστηρίου, με μοναδικό γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων μερών, δίνοντας σας ανταγωνιστική υπεροχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα διασφαλίζετε:

 1. Την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης –εταιρείας.
 2. Την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων και των φιλοξενούμενων-ταξιδευτών
 3. Την παροχή υγειονομική εξασφάλισης από τους εργαζομένους και φιλοξενούμενους-ταξιδευτές.

Το να είμαστε σωστοί δεν αρκεί ,πρέπει και να μπορούμε να το αποδείξουμε στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά!

Όλοι γνωρίζουν ότι οι έλεγχοι των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος  γίνονται εντατικά από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών, ανεξαρτήτως των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στην καθημερινότητα μας έχει εισέρθει ως  “πανδημία”  ‘’το άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, μαζί με τις παραλλαγμένες μεταλλάξεις του , όπου, από 09/12/ 2020 με το π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) συμπεριλαμβάνεται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και διασταυρούμενων μολύνσεων, όπως και τα ανθεκτικά  βακτήρια, των τελευταίων δεκαετιών που αποτελούν , μία ιδιαίτερα σημαντική και καθημερινή συνήθεια. Συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA).

Προσοχή στις διαστρεβλώσεις.!!!  Το Υπουργείο Υγείας με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων .

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 ) και παραλαμβάνει στατιστικά αυτών των Ελέγχων. Όπως υπάρχει η θεματική ενότητα που αφορά την πιλοτική εφαρμογή των προτυποποιημένων εντύπων για υγειονομικούς ελέγχους, έτσι υπάρχει και το δελτίο ελέγχου του Γιώργο Σαρμουσάκη  από την (Περιφέρεια Νότιου  Αιγαίου/ Τμήμα Περ/κής Υγιεινής & Υγειον/κού Ελέγχου) όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) στο Πρωτόκολλο τουριστικών καταλυμάτων από κάθε χώρο Φιλοξενίας με το σήμα πιστοποίησης «Health First».

Το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) μπορεί να έχει άμεση σχέση με το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : Αριθμ. 6632 Τεύχος B’ 1632/21.04.2021. Αυτο γιατί θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους Φακέλους των Πρωτοκόλλων από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) βοηθούν και στον έλεγχο του υποχρεωτικού 20%. Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων, απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους-ταξιδευτές , ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Έως ότου αποφασιστεί πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Η συμπληρωματική ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών ‘’τεσσάρων σημείων’’ είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απόλυτη έννοια ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων στην καθημερινότητα μας , όπου οι χώροι μετατρέπονται σε χώρους με εσωτερική αρμονία , ηρεμία, χαλάρωση, ψυχική άνεση , μιας πλήρους φυσικής και κοινωνικής ευεξίας.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε την υγειονομική εξασφάλιση.

Τα ίδια ισχύουν όπου υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως στους Χώρους  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία -Housekeeping), Ιατρικό Τουρισμό, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα Aποθεραπείας & Aποκατάστασης (Hospitality), Νοσοκομεία, Κλινικές, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Σχολεία , Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς Σταθμούς και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεις , Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Γυμναστήρια, Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Επαγγελματικούς χώρους, Μέσα μεταφοράς , Πλοία-καμπίνες,  Αεροδρόμια, Στρατιωτικές Μονάδες, Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες,

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/κίνητρα-εξασφάλι…-από-την-ηλεκτρο/