Περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ το ανάγνωσμα.!!

Περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ το ανάγνωσμα.!!

Σύμφωνα με το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022, Τομέας 2Ζ σελ 43-44 : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας– προσδιορισμός συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων (EPHO 3), αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, κάθε χρόνο, ένα μεγάλο ποσοστό των πρόωρων θανάτων προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση εσωτερικού χώρου.

Προτεινόμενες στρατηγικές: Βελτίωση της παρακολούθησης των PM2,5 και PM10, καθώς η ποιότητα του αέρα θεωρείται ως ένας από τους τομείς δράσης προτεραιότητας, και σύμφωνα με την Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Επιτακτική ανάγκη οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  μιας και θα έπρεπε να λειτουργούν για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’, εδώ και πολλά χρόνια . Η πανδημία Covid-19  του ‘’δυνητικά ‘’  άγνωστου SARS-CoV-2  μαζί με τις μεταλλάξεις του,  μας ‘‘προκαλεί για διορθώσεις’’  με την  αερομεταφερόμενη εξάπλωση του.

Διαπιστώνω ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη ”ορθής εφαρμογής” μεθόδων, σε τομείς όπως η διαχείριση της ποιότητα του εσωτερικού αέρα,  λόγο της μη ”ορθής μεταφοράς” των εννοιών για την υγιεινή του. Η αναφορά σε ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010-(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ.

 • Είναι άλλο η συσκευή καθαρισμού και δραστικής μείωσης μικροβιακού και ιικού φορτίου του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, για την ενεργή αποδόμηση βακτηρίων και ιών (εντός  πιστοποιημένης  συσκευής) ,  συγκρατώντας  παράλληλα και τους ρύπους πάνω από 99,97 % ( οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ : χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης ) και άλλο ‘’ συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ που προτρέπουν σε έκθεση με συνεχή απολύμανση.( χωρίς την παρουσία ζωντανών οργανισμών. )

Μεμονωμένες εφαρμογές δεν επαρκούν : Οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ χρησιμοποιούνται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση απομάκρυνσης των παθογόνων μικροοργανισμών από τον εσωτερικό αέρα μαζί με τους  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι για  τους κίνδυνους που μπορεί να προκύψουν –εντός του χώρου εφαρμογών – αν δεν γίνει πλήρη αποκατάσταση του πριν από την εκ νέου χρήση του , πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ‘’κοινωνικά ευάλωτα’’ άτομα .

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις μεθόδους εφαρμογών απολύμανσης κατά την ώρα του καθαρισμού-απολύμανσης των εκτός λειτουργίας ΜΜΜ. Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου για την ασφαλή εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου.

 Υπενθυμίζω ότι:

 • Για ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλή εσωτερικό περιβάλλον και των  ΜΜΜ, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι καμιά ορθή εφαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-  απολύμανσης εσωτερικών χώρων  ,δεν πρέπει να γίνεται αν -πριν ή/και μετά –δεν γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση , συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων, υφασμάτινων επιφανειών.  (π. χ :με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης  ULV Fogger , υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης, κλπ).
 • Λόγο του ‘’δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , ο υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή Πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη)

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ μπορούν να συμβάλουν για την υγειονομική εξασφάλιση στους εσωτερικούς  χώρους και των Μ.Μ.Μ , των  Τουριστικών Λεωφορείων  –ΚΤΕΛ,  σε κλειστούς  χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας ή/και  κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός Τουρισμός– Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης),  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των  , σε επαγγελματικούς  χώρους υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  των σπιτιών και γενικά σε  όλους τους εσωτερικούς  χώρους εργασίας δημόσιου ή/και ιδιωτικού  τομέα. κλπ.

Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ pdf).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/περί-συσκευών-συνεχούς-απολύμανσ/

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας !!!

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας !!!

Η σημερινή κατάσταση με την εσωτερική ρύπανση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα –όπως  επισημαίνουν  οι ειδικοί επιστήμονες -με θανάτους που οφείλονται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, καρκίνο του πνεύμονα, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, κλπ Πριν από την πανδημία Covid-19 , το ενδιαφέρον από τους φορείς στο να νοιαστούν για τον αέρα που ανάπνεαν οι  άνθρωποι , μέσα σε αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο γραφείο, ξενοδοχείο ή σχολείο, ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτό γιατί δεν υπήρχε ίσως η ‘’απαιτούμενη ανταπόκριση’’, μιας και κανείς δεν ήθελε να λάβει μέτρα για προστασία ακόμα και στον εαυτό του, ή/ και της οικογένειας του.

Όπως φαίνεται για την ασφαλή διαβίωση μας ο υγειονομικός συναγερμός που έφερε η πανδημία Covid-19  θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις ανθρώπινες συμπεριφορές , με την πιθανότητα  –ενδημικός –  να μην εξαφανιστεί ποτέ ,όπως συνέβη με τη γρίπη. Σύμφωνα δε με τους ειδικούς  δεν είναι και η χειρότερη  πανδημία που μπορεί να αντιμετωπίσει ο κόσμος , διότι συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα  μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’,  έτσι ώστε στο μέλλον ίσως να γίνουν πιο συχνές και πιο καταστροφικές – φονικές .

Η πανδημία Covid-19 με το ‘’δυνητικά ‘’  άγνωστο  του SARS-CoV-2’’ και τις μεταλλάξεις του , δε φέρνει μια νέα εποχή στην ζωή μας , ‘‘προκαλεί όμως διορθώσεις’’  με το να μας υπενθυμίζει την άλλη όψη  της Υποχονδρίας : (πιο ενδελεχής –να διεξάγεται με επιμέλεια –για ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα –υγιεινή, με περισσότερη λεπτομέρεια – υπερβολική σχολαστικότητα και όχι την παθολογική εμμονή  συμπτωμάτων υπερβολικού άγχους με Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές ).

Ερχόμενοι στην καθημερινότητα μας τα υποχρεωτικά μέτρα  -κοινωνικές αποστάσεις, ίσως και ‘’διπλές’’ μάσκες  ,οι εμβολιασμοί  όπου τα εμβόλια μειώνουν  και δεν  (εξαλείφουν πλήρως τη διασπορά της νόσου) . Κατόπιν έχουμε την  καθαριότητα –απολύμανση και η αποκατάσταση  του κάθε χώρου και  στην συνέχεια  την αναγκαία ολοκληρωμένη λύση της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  ως παράλληλη ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’  σε πραγματικό χρόνο, για  μετριάσουμε ή/και αποφύγουμε ως το μέγιστο δυνατόν την διασταυρούμενη επιμόλυνση .

Μια μακροχρόνια αποτελεσματικότητα ελαχιστοποίησης ή /και εξάλειψης  του κινδύνου με την αποτροπή μετάδοσης ιών, παθογόνων βακτηρίων και αλλεργιογόνων , κλπ σε κλειστούς χώρους. Έτσι θα καταστρέφονται οι εναπομείναντες  αερομεταφερόμενοι ιοί και θα απορροφώνται τα ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’,  πριν μπορέσουν να εγκατασταθούν ή να εξαπλωθούν , ενώ στην συνέχεια θα λειτουργεί ως διαδικασία πλήρους προστασίας στην αναβαθμισμένη Υγειονομική Εξασφάλιση με καθαρότητα (διαύγεια).

Υ.Γ : Θα είμαστε διπλά σε όλους που θέλουν μια αναβαθμισμένη Υγειονομική εξασφάλιση στους εσωτερικούς χώρους

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/όταν-οι-πανδημίε…αμορφώνουν-την-κ/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 

Υγειονομική εξασφάλιση για ομαλή λειτουργία των εσωτερικών χώρων και πρόληψη της υγείας.

Υγειονομική εξασφάλιση για ομαλή λειτουργία των εσωτερικών χώρων και πρόληψη της υγείας.

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη , όπως υποδεικνύουν οι επιστήμονες η βελτίωση του αέρα σε κλειστούς χώρους, με την ολοκληρωμένη εφαρμογή περιβαλλοντικών συστημάτων καθαρισμού και εξυγίανσης του , για μείωση των βιοκτόνων άλλα και των επιταχυντών διασπορας , σε μέσα μαζικής μεταφοράς, γραφεία, επιχειρήσεις, σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, , κλινικές, γυμναστήρια ή χώρους φροντίδας ηλικιωμένων, κλπ.

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Η απάντηση μετά την όποια απολύμανση –αποστείρωση του εσωτερικού αέρα.

Η KlinTec  έκανε ένα τεράστιο άλμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον με τη διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου Q-Aseptic και των συστημάτων ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ με ποιοτική διαχείριση υψηλής καθαρότητας, ώστε να εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα τους , μειώνοντας το περιβαλλοντικό μικροβιολογικό ή /και μολυσματικό φορτίο, στον εσωτερικό αέρα. Η ασηπτική τεχνική είναι μια σύγχρονη ιδέα που δρομολόγησε την μέθοδο Q-Aseptic με τις πολλαπλές τεχνικές εφαρμογών, ως διαδικασία εξατομικευμένης διαχειριστικής αναβάθμισης. Αναπτύχθηκε με απώτερο στόχο την αποφυγή κάθε διασποράς – διασταυρούμενης επιμόλυνσης, άλλα και την μειωμένη έκθεση – απομάκρυνση ή /και τον αποκλεισμό παθογόνων μικροοργανισμών και των σπόρων τους ( βακτήρια ή ιοί).

Η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή  με την μέθοδο Q-Aseptic που παρέχουμε, είναι ένας συνδυασμός υπηρεσιών που υπερβαίνουν κατά πολύ την ‘’παραδοσιακή απολύμανση’’ .Βασίζεται στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες από μια ποικιλία μεθόδων που διεισδύουν σε περιοχές του περιβάλλοντος χώρου και στην συνέχεια υποστηρίζεται από  συστήματα ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  , για μακροχρόνια αποτελεσματικότητα ελαχιστοποίησης  του κινδύνου ή / και αποτροπής μετάδοσης σε κλειστούς χώρους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της Περιβαλλοντικής Υγιεινής αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που αφιερώνονται στον έλεγχο και τη βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων. Παρόλο που η Βεβαίωση εφαρμογών για την ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ εκτιμάται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, το ‘’πνεύμα’’ της δεν είναι τωρινό-προσωρινό, καθώς προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται ήδη από την KlinTec  για περισσότερα από 15 χρόνια.

Έτσι, στόχος μας είναι να εδραιωθεί με την πάροδο του χρόνου, ώστε να αποτελεί σήμα κατατεθέν των υπηρεσιών για Υγειονομική Εξασφάλιση και στον τομέα της φιλοξενίας για τα Green and Clean Rooms.  Η Βεβαίωση εφαρμογών της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ στοχεύει πρωτίστως να κάνει πιο ορατή και σαφή τη επιχειρηματική –εταιρική δέσμευση για εξασφαλισμένη  ποιότητα στην υγειονομική ασφάλεια των εγκαταστάσεων τους , δίνοντας τους προστιθέμενη αξία ώστε εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι-ταξιδευτές να αισθάνονται πιο άνετοι και ήρεμοι .

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί µία από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει -µε διαφανή τρόπο- να είναι απόλυτα ενήμεροι για  τους κίνδυνους που μπορεί να προκύψουν –εντός του χώρου εφαρμογών – αν δεν γίνει πλήρη αποκατάσταση του πριν από την εκ νέου χρήση του , πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ‘’κοινωνικά ευάλωτα’’ άτομα .

Η εφαρμογές  της μεθόδου Q-Aseptic χρησιμοποιούνται ως διαδικασία εξατομικευμένης διαχειριστικής αναβάθμισης  για παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών  υψηλής ποιότητας . Στοχεύουν  εξ ολοκλήρου – συλλογικά η/και σε συνδυασμό-συμπληρωματικά- πριν ή/και μετά- ώστε να επιδεχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών με παροχή μέγιστης ασφάλειας απέναντι στον Άνθρωπο, την Περιουσία αλλά και το Περιβάλλον.

‘‘Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε ορθή επιστημονική εφαρμογή καθαριότητας –απολύμανσης –απεντόμωσης-μυοκτονίας . Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου, αλλά και η εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο βαθμό κόστους, της προτεινόμενης μεθόδου.’

Θα είμαστε διπλά σε όλους που για τις ανάγκες των χώρων τους έχουν γίνει εφαρμογές :

 1. Καθαριότητας: Βιολογικού –Βιοκαθαρισμού στρωμάτων ,σαλονιών ,μοκετών-χαλιών και έχουν παραμένει στον περιβάλλοντα χώρο περιβαλλοντικοί  ρύποι.
 1. Απολύμανσης : και έχουν παραμένει στον περιβάλλοντα χώρο ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ.

Απεντόμωσης-μυοκτονίας : 

 • Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσηςσε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά.
 • Επισημαίνουμε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.
 • Επιπλέον δε όλοι οι φορείς που εμπλέκονται  στις στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου, για την  Διαχείριση κρουσμάτων για την Ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), θα πρέπει  να συνιστούν μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

*Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Θα είμαστε διπλά σε όλους που για τις ανάγκες των χώρων τους έχουν προμηθευφτεί συσκευές που παρέχουν:

 • συνεχή απολύμανση – αποστείρωση του αέρα
 • μείωση του μικροβιακού φορτίου έως 70%
 • ίσως να είναι αποτελεσματικές, γιατί αδρανοποιούν το 99,9% των ιών και τον SARS-CoV-2’’
 • ίσως να έχουν σημαντική μείωση του παθογόνου βιολογικού φορτίου της ατμόσφαιρας.
 • εξουδετερώνουν αερομεταφερόμενα βακτηρία, ιούς, μύκητες και μούχλα -για καθαρό αέρα -και παραμένουν στον χώρο.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Με την Εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων, υποστηρίζουμε επιπλέον συνεργασίες –επιχειρήσεις, εταιρίες – που ασχολούνται η θέλουν να ασχοληθούν με: (Υπηρεσίες Απολυμάνσεων, Απεντομώσεων –Μυοκτονιών , Housekeeping, Facility Cleaning Services, Διαχείριση Πολυκατοικιών, Ταπητοκαθαριστηρίου, Σεγνοκαθαριστηρίου – Σιδερωτηρίου, Καθαρισμού Delivery drycleaning, Laundry, Γενικών Καθαρισμών , αυτοκινήτων, κλπ) , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους. επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγήhttps://klintec.gr/υγειονομική-εξασ…ση-για-ομαλή-λει/ ‎

Εξατομικευμένη διαχειριστική αναβάθμιση καθαρότητας με ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’

Εξατομικευμένη διαχειριστική αναβάθμιση καθαρότητας με ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’

Όσο περισσότερο επιτρέπεται στον κορωνοϊό να εξαπλωθεί και να μολύνει περισσότερα άτομα, τόσο πιθανότερο είναι  το   να εξελιχθεί και να σχηματίσει νέες παραλλαγές. Μια νέα έρευνα εντόπισε τρεις παράγοντες που αυξάνουν ιδιαίτερα  τον κίνδυνο κάποιου να είναι υπερμεταδοτικός,  ενώ σε πρόσφατες αναφορές δημοσιευμένες σε επιστημονικό περιοδικό τονίζουν γιατί ο κορωνοϊός θα παραμείνει ανάμεσά μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες  τα ανθεκτικά  βακτήρια, αποτελούν ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με το επιβατικό κοινό,  μία ιδιαίτερα σημαντική και καθημερινή συνήθεια. Συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα  μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” ( Staphylococcus Aureus -MRSA . Στην καθημερινότητα μας έχει εισέρθει “πανδημία”,  με ‘’το άγνωστο” του δυνητικού  SARS-CoV-2’’, μαζί με τις μεταλλάξεις του . Η Εφαρμογή ολοκληρωμένων ‘‘περιβαλλοντικών μέτρων εξυγίανσης δωματίου ’’, χρησιμοποιείται ως ‘’εναλλακτική  λύση ’’ για  την δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, ιών, σπόριων, βακτηριδίων, μυκήτων, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων,  μικροοργανισμών, σε κλειστούς χώρους. κλπ

Ως έκτακτη ανάγκη προστασίας και πρόληψης για την υγεία μας , σχετικά με τον περιορισμό της εξάπλωσης του ‘’άγνωστου’’ SARS-CoV-2 , η Περιβαλλοντική Εξυγίανση πρέπει να είναι η ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ και να παρέχει μια πλήρη Υγειονομική Εξασφάλιση με καθαρότητα (διαύγεια)εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά– στους εσωτερικούς  χώρους. Λόγο της πολυπλοκότητας  των χώρων η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη  και καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη διαχειριστικής αναβάθμισης των μεθόδων αντιμετώπισης των βιοκινδύνων , όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς- του δυνητικά ‘’ άγνωστου”  SARS-CoV-2’’,- μαζί με τις μεταλλάξεις του, αλλά και από τον κάθε ’’επιταχυντή  διασποράς’’. Αυτές οι εφαρμογές  μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και  δύο  ή/και τρεις τεχνολογίες  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας.

Ως συμπληρωματικό μέτρο για τις επιφανές εφαρμόζεται η-‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’- (Self–disinfecting) Αυτοαπολύμανση μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή δράση με το τείχος «Νανοπαγίδων» και τις ανάλογες  Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

 Αναβαθμίζοντας την καθαρότητα του αέρα που αναπνέουμε .…βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Μετά τα υποχρεωτικά μέτρα  -κοινωνικές αποστάσεις, ίσως και ‘’διπλές’’ μάσκες  ,οι εμβολιασμοί  όπου τα εμβόλια μειώνουν  και δεν  (εξαλείφουν πλήρως τη διασπορά της νόσου) . Κατόπιν έχουμε την  καθαριότητα –απολύμανση και η αποκατάσταση  του κάθε χώρου , που χρειάζονται  την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ σε πραγματικό χρόνο για την  μειωμένη έκθεση σε διασταυρούμενη επιμόλυνση . ( CDC: Χρησιμοποιώντας φορητούς καθαριστές αέρα)

Η πλήρης εξασφάλιση της  υγειονομικής ασφάλειας  των εργαζομένων από την αυξημένη έκθεση   στην βιοχημική και βιολογική ατμοσφαιρική ρύπανση  του εσωτερικού περιβάλλοντός , δημιουργεί την αυξανόμενη ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο για τεχνολογικές λύσεις καινοτόμων μεθόδων -χωρίς τη χρήση δυνητικά επιβλαβών ή τοξικών χημικών- με μειωμένη έκθεση σε αερομεταφερόμενα μολυσματικούς παράγοντες ακόμα και στα Μ.Μ.Μ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 14/03/2020 ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος,  είχε επισημαίνει την εφαρμογή της καθαριότητας των μονάδων κλιματισμού μετά τις από επαγγελματίες εφαρμοστές  απολύμανσης , όταν η εγκύκλιος για την χρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας. 20-03-2020pdf και για την λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων 23 -04-2020.pdf κλπ

Όταν απευθυνόμαστε σε μεθόδους  που αφορούν  την Υγειονομική Εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι η εφαρμογή τους  ποτέ δεν πρέπει να είναι οριζόντια , αλλά πάντα εξατομικευμένη στον κάθε χώρο ξεχωριστά.  Λόγοι που η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς.  Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Για την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της Φιλοξενίας και την ανασυγκρότηση της χώρας, συμβάλουμε -µε διαφανή τρόπο –στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων  του Ελληνικού Τουρισμού, ατενίζοντας την πλήρη προστασία της Υγειονομικής Εξασφάλισης  με διασφαλισμένη την αποτελεσματικότητα στο υψηλότερο  επίπεδο για διαμονή στα  Green and Clean Rooms,  μιας και το κάθε ταξίδι των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, πρέπει να εξετάζεται πλέον από την προέλευση έως τον προορισμό και την επιστροφή του.

Η ενθάρρυνση της ώθησης σε καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους ,προσανατολισμένες στις μελλοντικές τάσεις με τις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους  προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης, για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Η λύση στο πρόβλημα  των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’  βρίσκεται  στην υπέρβαση των απαιτήσεων –  µε διαφανή τρόπο – στην πράξη απέναντι στην  υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας με την Προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης. κλπ.

Η Klintec για την ενθάρρυνση της ώθησης των καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων και στα Μ.Μ.Μ.,  με τα προγράμματα Biozone-Bus Care   έχει αναδείξει από το Απρίλιο του 2020 τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’ των Μ.Μ.Μ.  με την Πρωτοπόρο ομάδα της  Excellent Car Services  με τις καινοτόμες υπηρεσίες για την παροχή  βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας  και ευεξίας στο επιβατικό κοινό.

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αντιμικροβιακής δράσης  με ευφυή και άμεσα αποτελεσματική καθαρότητα , πρέπει να γίνει με την  δημιουργία καινοτόμων συσκευών που θα λειτουργούν ως ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ ενός πλήρους επιστημονικά προηγμένου συστήματος , για  –το πριν ή /και το μετά –ενεργών λύσεων καθαρισμού αέρα εσωτερικών χώρων.

Θα πρέπει να λειτουργούν ανασταλτικά-προληπτικά, προσφέροντας στον εσωτερικό αέρα γρήγορη καθαρότητα , απαλλαγμένο από επιφανειακές και διασταυρούμενες επιμολύνσεις εναπομεινάντων  αερομεταφερόμενων ιών καθώς και από την απορρόφηση των  ‘’ρυπογόνων χημικών κοκτέιλ’’,  πριν μπορέσουν να εγκατασταθούν ή να εξαπλωθούν .

Στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 στο Πρώτο Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο,  για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος  είχε επισημαίνει  ότι, οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  που θα λειτουργούν ως ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ , θα πρέπει να καλύπτουν και τις έκτακτες ανάγκες των επιδημιολογικών δεδομένων,  σε προγράμματα Υγειονομικών Πρωτοκόλλων (Πρόληψης- Προστασίας – Αντιμετώπισης με δράσεις  Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας.  Επεσήμανε δε ότι η έκθεση σε ρύπους βιολογικών παραγόντων πρέπει να προλαμβάνεται όταν, από τα αποτελέσματα της εκτίμησης προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος και από δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση για την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων άλλα και χρηστών στους εσωτερικούς χώρους.

Όταν η εφαρμοσμένη υγιεινή βασίζεστε στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’  με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπάρχουν στις  ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ (Προστασία των εργαζομένων -EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020 Βιολογικοί παράγοντες) , ώστε  να ανταποκρίνονται  πλήρως στα επίπεδα δείκτη πρόληψης και στο βαθμό μόλυνσης των φίλτρων. Επιπλέον οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’  θα πρέπει να είναι  άμεσα συνδεδεμένα με την ’‘προστιθέμενη αξία των παρεχομένων υπηρεσιών ’’ στις  μεθόδους καθαρισμού-απολύμανσης  χωρίς  την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης-  (Ε.Ο.Δ.Υ.).  Θα πρέπει όμως να λειτουργούν και  ως μέσο- διαδικασία πλήρους προστασίας για την διασφάλιση της  Υγειονομικής Εξασφάλισης με αυταπόδεικτη καθαρότητα (διαύγεια) του κάθε χώρου, ανεβάζοντας συγχρόνως και την ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων σε όλους τους τομείς και να μην λειτουργούν ως – επιταχυντές διασποράς-  σε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση.

Εφαρμογές  Υγειονομικής Εξασφάλισης  χρειάζονται όλοι οι εσωτερικοί χώροι εργασίας δημόσιου ή/και ιδιωτικού  τομέα , οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των ,επαγγελματικοι χώροι υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  σπιτιών, κλπ.

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/εξατομικευμένη-δ…ειριστική-αναβάθ/ ‎