Παράμετροι εφαρμογών που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα.

Παράμετροι εφαρμογών που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα.

Η ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων , είναι μια καινοτόμος μέθοδος ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία του εσωτερικού περιβάλλοντος για την δημόσια υγεία.

 Η ανάδειξη των μη ορθών πρακτικών για την επιτακτική ανάγκη εξάλειψης  του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης  ανεφέρθη και στην Διαδικτυακή Ημερίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α,  για την υγειονομική ασφάλεια στην εργασία. Έξαλλου στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνεύμονα (ELF), αναφέρεται το τι κάνει η ρύπανση του αέρα των εσωτερικών χώρων στους πνεύμονες µας, άλλα και στο  Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία ,υπάρχει  αναφορά για την Βελτίωση της παρακολούθησης των PM2,5 και PM10, καθώς και για την Ελλάδα υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Αναφορές υπάρχουν και στο Βιβλίο Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19  με έκδοση από την Περιφέρεια Κρήτης .

Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης , μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία τους, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Έχω αναφερθεί  για τις συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων   άλλα και για τις ‘’συσκευές συνεχούς απολύμανσης’’ ,  με τα ενδεικτικά Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ ).

“Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘‘εξυγιαντικής  φίλτρανσης’’ , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.”

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύματα αναφέρουν για Συσκευές απολύμανσης του αέρα, σε μετρό και λεωφορεία:

Με αναφορές για τα μηχανήματα καθαρισμού του αέρα από τον Καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη, εξηγώντας αναλυτικά την λειτουργία τους, την αποτελεσματικότητα τους έναντι του Covid-19 που φτάνει το 93%. Καταλήγει με το ότι , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία , μέσα στη συσκευή με την επισήμανση:

Προσοχή λοιπόν στην επιλογή! Μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος

Με επιπλέον αναφορές  ότι :

 • Η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει την τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων.
 • Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, γνωμοδότησε θετικά.
 • Η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων ήταν θετική, αρκεί –όπως γνωμοδότησαν τα μέλη τηςνα γίνει σωστή εφαρμογή και να γίνει με ασφάλεια.

Έως ότου λοιπόν ανακοινωθούν ‘’οι προδιαγραφές’’ που ως συμπληρωματικό μέτρο θα πρέπει να τηρούν οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας εφοδιαζόμαστε-βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – με:

Συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και  δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017)

 Ο Περιορισμός του κινδύνου της αέριας μόλυνσης- επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους αφορά την υγεία όλων μας.

 • Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης ,για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης, μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία.

Η προτεινόμενη συσκευή με την κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής επινόησης και κατασκευής– είναι ένα Πρότυπο συστήματος παγκόσμιας κλάσης για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’Αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ και επιβάλλεται πλέον να καλύπτει εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά τις πραγματικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.

Ένα συστήματα βασισμένο στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο. Δ.Υ ) με πρωταγωνιστικό ρόλο στα ολοκληρωμένα προγράμματα της ’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Η ουσιαστική θωράκιση τους μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω της ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής Εσωτερικών Χώρων ‘’. Άρα όπως χαρακτηριστικά συχνά αναφέρω, η συμπληρωματική επάρκεια είναι  απαραίτητη στο σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του εξοπλισμού ,για την ορθή χρήση των μεθόδων, ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’’ , αναδεικνύοντας συγχρόνως  την Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων συμπεριλαμβάνονται και οι επιφάνειες. Ως συμπληρωματικό μέτρο Πολλαπλής Θωράκισης, υπάρχουν εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης με μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας 60 έως 90 ήμερες όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του έναντι του SARS-CoV-2.

YouTube player

Μήπως τα νέα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να αγοράζονται -έστω σε ένα μεγάλο μέρος των επιφανειών– με τεχνολογίες επένδυσης που να εξασφαλίζουν μέγιστη αντιμικροβιακή προστασία συνεχούς δράσης , ως ‘’ Προστατευτικά επιστρώματα μακράς διάρκειας μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’;

Εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων  καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Συνεργασία με επιστήμονα, ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή του έργου των απολυμάνσεων, ο όποιος  θα πρέπει να είναι :  Υγιεινολόγος της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Κτηνίατρος, Ιατρός, Φαρμακοποιός, Γεωπόνος, ή Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής.

 • Για τους εφαρμοστές είναι εν ισχύ η υπ’ αριθμ. 8689/99147/15.09.2015 (ΑΔΑ:ΩΥ87465ΦΘΗ-37Ξ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας) οπού θα απασχολείται σε κάθε εφαρμογή ένας τουλάχιστο εφαρμοστής με γνώσεις ορθής εφαρμογής απολυμαντικών σκευασμάτων.

Το  Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις”

 • Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).
 • Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης)

Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Λόγοι που οι αρμόδιοι στους φορείς θα πρέπει να ελέγχουν ποιο αυστηρά την τήρηση της αποκατάστασης των χωρών – πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. 

Συμπεραίνοντας ,για να μπορούν να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, άλλα και να μπορούν να αποδώσουν τα μηχανήματα καθαρισμού του αέρα στην συμπληρωματική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία, οι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους :

 • Την επιμορφωτική κατάρτιση των εφαρμοστών στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης.
 • Το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του ειδικευμένου εξοπλισμού,για την ορθή χρήση των μεθόδων.
 • Το σύνολο των προμηθειών σε ποιοτικά καθαριστικά-απολυμαντικά και προστατευτικά υλικά.
 • Τις δεσμευτικές προσφορές για την εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων  καθαρισμού – απολύμανσης  χώρων , η τιμολόγηση τους θα πρέπει να γίνεται ανά Όγκο  και όχι ανά τετρ. μέτρο , εκτός και αν οι εργασίες αφορούν μόνο πχ επιφάνειες δαπέδων.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/παράμετροι-εφαρμ…ν-που-επηρεάζουν/ ‎ 

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Η υγειονομικά υψηλή ποιότητα αναβάθμισης εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση.

Η υγειονομικά υψηλή ποιότητα αναβάθμισης εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

The Room Project : Προσφέροντας εξασφαλισμένη ποιοτικά την υγιεινή των δωματίων για περισσότερη ευεξία , θα  κάνετε τη διαμονή των φιλοξενούμενων σας , πιο χαλαρωτική και ευχάριστη ως μια αξέχαστη εμπειρία.

Με  το Green & Clean project  καινοτομεί στο σύνολο των εσωτερικών σας χώρων με το πρόγραμμα Αnti-infection prevention . Ανακαλύψτε πρώτα στο καινούργιο σας στρώμα την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητα του υγιεινού ύπνου,  με το πρόγραμμα της  ‘’Πιστοποιημένης ‘’ Υγιεινής της eXtra  προστασίας του BIOPROTECT RTU και την μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση του. Με έγκριση του (ΕΟΦ) συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2, ως εξέλιξη μιας υψηλής ποιοτικής αναβάθμισης των συνθηκών υγιεινής , για την Διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Για δε τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων βελτιώνουμε την περιβαλλοντική υγιεινή των εσωτερικών χώρων -εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση – με την καινοτόμο συσκευή Sterial II τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού’’  και τον τάχιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του εσωτερικού αέρα . Πιστοποιημένη για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’, άλλα και την  υψηλή διηθητικότητα της  , ως πρωτοπόρος μέριμνα  ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’ , καλύπτει με την προσρόφηση- συγκράτηση ρύπων από την κάθε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση , για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας  προλαμβάνοντας ή/και να αποτρέποντας την  διάδοσης φαινόμενων ”Επιτάχυνση διασποράς’’ .

Pylos Pest Control: Η Ηλιακίδη Σταυρούλα εκτός τις Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις εξασφαλίζει για την επιπλέον  συμπληρωματικές εφαρμογές Πολλαπλής Θωράκισης, για μεν τις επιφάνειες εφαρμόζουμε  την ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., όπου συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.

Για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια αποδίδει το έργο μέσω της τεκμηριωμένης απόδειξης  για το ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση , όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2

Για την αποκατάσταση των χώρων πριν την παράδοση τους γίνεται η εφαρμογή της ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’, για δε τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων  και την περιβαλλοντική υγιεινή τους με την τεχνολογία  ‘’ τριπλού φραγμού’’ παρακολουθώντας με τον  σταθμό μέτρησης την ποιότητας του αέρα,  μετρώντας τα  PM2,5 και PM10, άλλα και  CO2, TVOC , (CHCO) και όλα τα προαναφερόμενα στο ‘’ευφυές ηλεκτρονικό εργαλείο’’  με τις απαιτούμενες Βεβαιώσεις για το  «Έντυπο αυτό-αξιολόγησης επιχείρησης αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού  SARS-COV-2»,

Bioapolimantiki: Ο Φιλίππου  Σάββας όπου με τα προαναφερόμενα καλύπτει όλες Υγειονομικές & Περιβαλλοντικές Εφαρμογές .Πάντα τονίζει και αναλύει στους μελλοντικούς του πελάτες πριν από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, ότι πρέπει στο τέλος να γίνει μια πλήρης αποκατάσταση τους μέσα από το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services για την υγειονομική τους εξασφάλιση. Ένα πρόγραμμα που εφαρμοστεί συμπληρωματικά ακόμα και αν οι εφαρμογές Μυοκτονίας – Απεντόμωσης  έχουν γίνει από άλλη εταιρεία-επιχείρηση.

Όλα αυτά διότι μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Η δε δραστηριότητα των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Carehome: Η CareHome ερευνώντας την φιλοσοφία του τρόπου ζωής,  θέτει ως υψηλή προτεραιότητα την καθιέρωση προγραμμάτων, με αποτελεσματικότητα στις ποιοτικές διαχειριστικές εφαρμογές για την Δημιουργία χώρων ζωής , καθορίζοντας έναν βίο εναρμονισμένο με αξίες  στην επιλογή του «Ζεις για να έχεις ευδαίμονα βίο».

Καινοτομώντας  στο σύνολο των εσωτερικών σας χώρων με το πρόγραμμα Αnti-infection prevention  μπορεί να παρέχει την eXtra  προστασία του BIOPROTECT RTU και την μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση του από 60 έως 90 ήμερες . Με έγκριση του (ΕΟΦ) συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2,  μπορείτε να προσφέρεται  εξασφαλισμένη ποιοτικά υγιεινή, όχι μόνο στα καινούργια σας στρώματα , σαλόνια και χαλιά άλλα και στα αυτά που θα στρώσετε για τον χειμώνα, ώστε να έχετε μια διαμονή πιο χαλαρωτική και ευχάριστη με περισσότερη ευεξία.

Greenest : Η Φιλοσοφία των Προγραμμάτων της  Greenest, ως μια εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή, έχουν  συνδέσει ταυτόχρονα  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, φιλικών προς το περιβάλλον, με την αξιολόγηση των πιο οικονομικών αλλά και ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού.

Με  αναβαθμισμένες τις καινοτόμες υπηρεσίες Bio-εφαρμογών Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων , συμβάλει ενεργά στις λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθαριότητα,  την περιβαλλοντική εξυγίανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χωρών.

Στην KlinTec υποστηρίζουμε  επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται, είτε δια μέσου του (shop-in-shop) η δια μέσου τοπικών πρατηρίων (walkers -shop) και σε επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών ,Υπηρεσίες Σεγνοκαθαριστηρίου – Σιδερωτηρίου, Housekeeping, Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Απεντομώσεων – Μυοκτονιών , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές  (για SARS-CoV-2) τηρούμε την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC).

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/η-υγειονομικά-υψ…ποιότητα-αναβάθμ/

Ενσωματωμένη ηθική και στη διασφάλιση της καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.

Ενσωματωμένη ηθική και στη διασφάλιση της καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ,για τους επαγγελματίες εφαρμοστές που δραστηριοποιούνται στους εσωτερικούς χώρους,  είναι η Ενσωματωμένη ηθική στην συμμόρφωση τους με τις οδηγίες, τους  κανόνες ή/και κανονισμούς , ως πρότυπο καλών πρακτικών με απαιτήσεις για τη διασφάλιση της καθαρότητας (διαύγειας) του εσωτερικού αέρα.

Η ζήτηση για καθαρισμό του αέρα σε εσωτερικούς χώρους έχει αυξηθεί μαζί με την αυξανόμενη επίγνωση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Η απόδοση των φίλτρων HEPA μπορεί να ποικίλει από το φίλτρο κλάσης E10 με απόδοση 85%, έως ένα H13 να αφαιρεί το 99,95% των αιωρούμενων σωματιδίων, τα δε φίλτρα αέρα U16 να παρέχουν εργαστηριακή απόδοση 99,99995%.

Παρόλο που πολλοί κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι τα φίλτρα HEPA αφαιρούν σχεδόν το 100% των σωματιδίων από τον αέρα που διέρχεται από αυτά, η πραγματική απόδοση στο τελικό αποτέλεσμα είναι κοντά στο 80% ή λιγότερο.

Το φιλτράρισμα του εσωτερικού αέρα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα ενδοτοξίνης στον αέρα;

Έχει αναφερθεί εκτενής βακτηριακή ανάπτυξη σε συστήματα HVAC (κλιματισμός), που οδηγεί στην αερομεταφερόμενη μόλυνση από ενδοτοξίνη. Λόγοι που πρέπει τα φίλτρα HEPA να αντικαθιστούνται κανονικά σε όλα τα μηχανήματα καθαρισμού του εσωτερικού αέρα για τον μετριασμό του κινδύνου.

Οι βασικές αρχές για τα μέτρα υγιεινής που μας ανέδειξε ο SARS-CoV-2  θα μας βοηθήσουν στο αντιμετωπίζουμε τους ιούς στο μέλλον, όπως και στις προγενέστερες  ιογενείς λοιμώξεις, μιας και η πορεία που θα ακολουθήσει ο SARS-CoV-2 στο μέλλον είναι δύσκολο να προβλεφθεί αν και περισσότεροι θεωρούν ότι τείνει να καταστεί στους ‘’ενδημικούς’’ κορωνοϊούς.

Ο Περιορισμός του κινδύνου της αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους αφορά την υγεία όλων μας.

Γνωρίζοντας ότι, η κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα μαζί με τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  , ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος  στις  επισημάνσεις  για την καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα εσωτερικών χώρων, αναφέρεται :

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή,  έως ότου η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) του Υπουργείου Υγείας δώσει προδιαγραφές -συστάσεις-  που θα πρέπει να τηρούν οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας .

Υ.Γ.: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο  για την πολύτιμη συμβολή του στην ενημέρωση.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ενσωματωμένη-ηθι…αι-στη-διασφάλισ/

Οι μη ορθές πρακτικές για την υγειονομική ασφάλεια μπορεί να μας ‘’κοστίζουν ακριβά‘’!!

Οι μη ορθές πρακτικές για την υγειονομική ασφάλεια μπορεί να μας ‘’κοστίζουν ακριβά‘’!!

Με αφορμή την Διαδικτυακή Ημερίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α  και την εποικοδομητική ανάπτυξη σε Νέα δεδομένα – Ορθές πρακτικές – Μέτρα προστασίας, με αναφορά στην καθαρότητα του εσωτερικού αέρα ,θα αναφερθώ για την επιτακτική ανάγκη ‘’εισαγωγής πρόσθετων -συμπληρωματικών -μέτρων’’  για την υγειονομική ασφάλεια στην εργασία.

Η υγειονομική ασφάλεια γενικά μας αφορά όλους, λόγοι που για την ‘’εισαγωγή πρόσθετων -συμπληρωματικών – μέτρων’’ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τεκμηριωμένα κριτήρια για την επιλογής τους , άλλα και μετρά για την ορθή εφαρμογή τους σε κάθε χώρο ξεχωριστά και όχι ‘’η φθηνή’’ τους τιμή.

Εξοικονομήστε πόρους για την υγειονομική ασφάλεια από άσκοπες και μη ορθές πρακτικές άλλα και ‘’σπατάλες ’’ σε:  

 • Κόστος ενεργείας από το συνεχές άνοιγμα σε πόρτες ,παράθυρα, κλπ.

 (Μην ανοίγετε παράθυρα και πόρτες εάν κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές για εσάς ή άλλους (για παράδειγμα, παρουσία μικρών παιδιών και κατοικίδιων ζώων, κίνδυνος πτώσης, πρόκληση συμπτωμάτων άσθματος, υψηλά επίπεδα εξωτερικής ρύπανσης).

 • Κόστος από άρρωστα άτομα – άλλες ασθένειες -και κόστος ανάρρωσης.
 • Κόστος από παράπλευρες απώλειες. (εργαζόμενοι γονείς, κλπ)
 • Κόστος από ανθρώπινα λάθη εργαζομένων στην καθαριότητα με κακή ψυχολογική αποδοτικότητα .
 • Κόστος από τις ‘’σύγχρονες απειλές’’ των αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων.
 • Κόστος από σπατάλη και μη ορθή χρήση χημικών καθαριότητας-απολύμανσης.( χωρίς τεκμηριωμένη απόδειξη).
 • Κόστος από σπατάλη και επιμόλυνση των χωρών με την μη ορθή χρήση εξοπλισμού.
 • Κόστος από μη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε ενασχολούμενους με την καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων πριν την επαναχρησιμοποίηση τους  Εγκύκλιο Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.200),.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την υποχρεωτική –(ενδελεχή και χωρίς υπολειμματικότητα)-  καθαριότητα –απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων –πριν την επαναχρησιμοποίηση τους – μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους ( κατσαρίδες- μικροτεμαχίδια-η δεύτερη αιτία αλλεργιών) ,αλλά και ( τρωκτικά- μικροτριχίδια – Λεπτοσπείρωση).

 • Κόστος από τις μη ορθές πρακτικές για την Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων.Εγκύκλιος Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.200) λόγο του μη απαιτούμενου επαγγελματικού εξοπλισμού, ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο περιορισμός του κινδύνου, με την ελαχιστοποίηση πιθανοτήτων εκδήλωσης ή /και των επιπτώσεων μετά την εκδήλωση μιας απειλής, με την ‘’εισαγωγή πρόσθετων μέτρων ‘’  επικουρικά (συμπληρωματικά ) αποδίδεται ως Μείωση κινδύνου.

 • Θα αναφερθώ, ως επισήμανση και πάλι στο Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 Έκτακτα μέτρα και συγκεκριμένα ….Αερισμός αιθουσών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter), διότι ως – ‘’Αόριστη Αναφορά ‘’–  χωρίς την αναφορά προσδιορισμούανάλογα με τον τρόπο αερισμού/κλιματισμού του κάθε χώρου – σε συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο, ίσως και να μην αποτρέπει ‘’αρνητικές επιπτώσεις’’ για την υγεία.
 • Λόγοι για εμπεριστατωμένο έλεγχο πριν την αγορά, αλλά και την συμβολή του Ιατρού Εργασίας , του Υγειονομικού υπεύθυνου ή/και της Επιτροπής για την Υγιεινή και Ασφάλεια , ως προς την αποφυγή επιμολύνσεων και επιτάχυνση διασποράς, κρίνονται απαραίτητες.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή,  έως ότου η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας δώσει προδιαγραφές -συστάσεις-  που θα πρέπει να τηρούν οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας .

Η  εισαγωγή πρόσθετων -συμπληρωματικών –μέτρων πρέπει :

 • να αναβαθμίζει την διαχείριση των βιοκινδύνωνμε την θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων  ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020).
 • να καλύπτει κάθε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση ,για την βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής αλλά και για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους εσωτερικούς χώρους εργασίας, (Aρ. πρ.: 17312/Δ9. 506)
 • να ανταποκρίνεται πλήρως απέναντι στηνΕγκύκλιο Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.200)αναφορικά – χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης – μετά και την επισύναψη της στο διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , αλλά και σε εγκύκλιους έλεγχων, υγειονομικών πρωτοκόλλων κλπ .

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο εσωτερικός αέρας ‘’βρισκόταν σε κρίση’’ ως πρόβλημα πολύ πριν την πανδημία COVID-19 και θα συνεχίσει να παραμένει μακροπρόθεσμα , ως η κύρια σύνδεση μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετάδοσης ιών , αν δεν φροντίσουμε να αποκαταστήσουμε την ‘’αναπνευστική κρίση’’ όλων των προηγούμενων χρόνων.

Στην Klintec  με την Διαφορετικότητα μας για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλειαπρωτοπορώντας μέσω της  ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε Καθαριότητα & Υγιεινή των Εσωτερικών Χώρων ‘’ , την Προληπτική Υγιεινή  με το Πρόγραμμα της  ‘’Υγειονομικής Ασπίδας για την Προστασία ’’ κατά των Λοιμώξεων , μειώνουμε αποδιδόμενα ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων,  περιορίζοντας τους κινδύνους και από την αερομεταφερόμενη μόλυνση – επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους.

Τα αναφερόμενα για τους Ο.Τ.Α ως Επιτακτική ανάγκη για την  θωράκιση των χώρων ,ισχύει και για τους Ιδιωτικούς Χώρους Σχολείων , Βρεφονηπιακών -Παιδικών Σταθμών και (Μ.Μ.Μ), Γυμναστηρίων, Fitness & Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Κατασκηνώσεων , Χώρους φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία ), Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων -Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης , Αίθουσες Προβολών , Επαγγελματικών χώρων, Πλοίων & Μ.Μ. Μεταφοράς ,κλπ.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή:  https://klintec.gr/οι-μη-ορθές-πρακ…για-την-υγειονομ/ ‎