Με κατ’ Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες μπορούν να προληφθούν φαινόμενα διασποράς.!!!

Με κατ’ Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες μπορούν να προληφθούν φαινόμενα διασποράς.!!!

Πρέπει  να γίνει κατανοητό το εξής: Αν ο κύκλος καθαρισμός/απολύμανση/αποκατάσταση δεν γίνει με σωστά , υπάρχει κίνδυνος να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο διασποράς, κάτι που μπορούμε να το προλάβουμε από πριν.

Βλέπουμε Τουριστικά Καταλύματα να ανακοινώνουν ότι πιστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού επιβεβαιώνοντας ότι το θέρετρο μας ακολουθεί αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα Υγείας κατά του SARS-CoV-2.

 • Το Υπουργείο Τουρισμού πιστοποιεί τα Τουριστικά Καταλύματα.
 • Οι φορείς δια μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποιούν τους υπευθύνους για την εφαρμογή (θεωρητικά).

Η πλήρης αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» οπού αναφέρεται όπως υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) είναι υποχρεωτική και αναγκαία , μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως.  Η σωστή δε χρήση πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Συνεχόμενη πληροφόρηση από το Βιβλίο των σεμιναρίων  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης -Επιμελητήριο Ηρακλείου  και το τμήμα προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, βοηθούν για ένα σχέδιο εφαρμογής στην πράξη.

 • Επιπλέον χρειάζεται :

α) Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την αποτελεσματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

β) Βεβαιωμένη πρακτική εκπαίδευση μαζί με τον εξοπλισμό. 

Για όλα τα προαναφερόμενα αναδεικνύεται απερίφραστα η αναγκαιότητα του ειδικευμένου εξοπλισμού και ως ένα πάζλ θα μπορέσουν να ‘‘κουμπώνουν’’ μεταξύ τους , όταν η Πιστοποίηση η οποία αποκτάται, αξιοποιείται ως εργαλείο στη κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα  και όχι ως μια ‘’καλό αγορασμένη αντίκα’’ που θα διακοσμεί τον τοίχο.

Κατ’ επείγουσες  Διορθωτικές Ενέργειες. 

Οι επισημάνσεις για διορθωτικές ενέργειες  έχουν γίνει ,οπού στο  ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020….pdf στο Η.10 Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου αλλά και για το Η.14 Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°). Έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Η.1 και το όπως έχει  στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2

Αυτές οι επισημάνσεις ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά, μιας και οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν καθαρίζονται με συσκευή ατμού: ”Μια εικόνα χίλιες λέξεις”

Όταν στο σχέδιο Δράσης που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του, τότε.

Επισημαίνουμε :

 • Μέθοδοι απολύμανσης (πχ. με θερμοκρασία) αν δεν εφαρμοστούν σωστά, γίνονται πιο επικίνδυνοι για την υγειονομική ασφάλεια.
 • Δεν προκύπτει λοιπόν επ’ ουδενί καθαρισμός και απολύμανση(πχ. με ατμοκαθαριστή) σε επιφορτισμένα στρώματα.
 • Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα , πολύ δε περισσότερο στα στρώματα.

Ποιος  θα συμπληρώνει και θα υπογράφει στο Check list ,

α) ότι Η.10 έκανε παράδοση μόνο με κανονικό καθαρισμό και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη χωρίς απολύμανση  ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου, όταν στον  Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, αναφέρεται μετά την αναχώρηση το δωμάτιο θα απολυμανθεί;

β) ότι έγινε καθαριότητα με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70° C); (”ανακρίβειες” που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά.) 

γ) ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, )

δ) ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ απέναντι στο( ΕΛΙΝΥΑΕ)  όταν  πρόκυψη διασπορά και μένει  ‘’έκθετη’’ –η υγειονομική ασφάλεια σε  εργαζόμενο άτομο,  αλλά και απεναντι στην Υπουργικής Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/Αρ. Φύλλου 2161/23 Ιουνίου 2017) , όπου  περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσας, (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία .

Στο άρθρο Η άλλη ματιά σε ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων, υπάρχει πλήρης αναφορά για τα συστήματα  καθαρισμού που πρέπει να προσφέρουν ενδελεχή απορρύπανση, καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), με επιμέλεια και περισσότερη λεπτομέρεια, για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα με καινοτόμους μεθόδους και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών

Απώτερος στόχος η διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων , με άμεση χρήση. (πχ.. Στρώματα : Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ , Απορρύπανση για μείωση μολυσματικού φορτίου (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) , υποστρώματα – ανωστρώματα, κεφαλάρια , κουρτινών,  μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ), για περιβαλλοντικές και υγειονομικές εφαρμογές, αναζωογόνησης με ενεργή απολύμανση σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall,, αλλά και για καθαριότητα στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, γενικές εφαρμογές καθαρισμού λειών επιφανειών, ) κλπ.

Όπως και στο άρθρο για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’, όπου υπάρχουν και τρόποι ώστε τα κόστη των υγειονομικών πρωτόκολλων  να μπορούν να γίνουν προσιτά και όχι ακριβά

Μήπως το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει με εγκύκλιο να ζητά από τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κάθε περιφέρεια μετά την ιχνηλασιμότητα θα πρέπει να διενεργούν και πραγματικό έλεγχο στην πράξη -και όχι άπλα στα χαρτιά- έτσι ώστε να μην γίνονται  ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας;

Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή : https://klintec.gr/με-κατ-επείγουσε…ιορθωτικές-ενέργ/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 2. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 3. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 6. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 7. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.
 8. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 9. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 10. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.

Η άλλη ματιά σε ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Η άλλη ματιά σε ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Η Εξελιγμένη Υπέρβαση των Απαιτήσεων, μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε Προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Με αφορμή τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτόκολλων στα Τουριστικά Καταλύματα, ο οποίος  αποσκοπεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την αποτελεσματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα τουριστικά καταλύματα, αφού ενσωματώνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης από το Covid – 19, για την προστασία της υγείας των επισκεπτών των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, θα προσπαθήσω να βοηθήσω με αναλύσεις για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , με κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου  από την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ της ‘’δυνητικότητας ‘’ του ιόυ SARS-CoV-2 με την πανδημία COVID-19 κατά το μέγιστο δυνατόπριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων , για να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια και η μείωση κινδύνων σε ένα -υψηλό επίπεδο προστασίας- η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, κλπ )

Η πλήρης αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» οπού αναφέρεται όπως έχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020 με τίτλο Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου )  με τα σεμινάρια  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης -Επιμελητήριο Ηρακλείου  και το τμήμα προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, δίνουν ένα σχέδιο για εφαρμογή στην πράξη.

Περιοδική Ενημέρωση: Θα υπόκειται σε διαρκή αναθεώρηση σε περίπτωση ενημέρωσης των προαναφερθεισών πηγών ή / και βάση των εμπειριών που θα αποκτηθούν κατά τη φάση της εφαρμογής αυτών. Οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, αφορούν όλα τα καταλύματα ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους, διάρκειας λειτουργίας, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

Το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί, προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του. Η δε απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα τεκμήρια εφαρμογής. Ένας λόγος επιπλέον διότι, η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ’’.

Οδηγίες για τα τουριστικά καταλύματα :Στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα υπάρχει αναφορά στην σελίδα 42- 44 για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

 • Όποτε είναι δυνατόν, συνιστάται να αποφεύγετε η ταυτόχρονη παρουσία πολλών υπαλλήλων στο ίδιο δωμάτιο. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης δεν πρέπει να είναι παρών κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση των δωματίων.
 • Πριν την είσοδο στο δωμάτιο, οι εργαζόμενοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν φορέσει σωστά τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Καταλαβαίνοντας την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού / απολύμανσης /αποκατάστασης των χώρων, σύμφωνα πάντα με τα τεκμήρια εφαρμογής  όπου πρέπει να καλύπτουν και ‘’τυχόν παραλείψεις’’,   ανεβαίνει και η ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων. Έτσι στο τέλος , με απαιτούμενη πλέον αυξημένη υγειονομική προσοχή , όλα έχουν γίνονται σωστά , μειώνεται το φαινόμενο ‘’περί διασποράς’’ . Αύξηση αποδοτικότητας έργου έως και 60%  ( -30%+30%=60%) 

 • Αερισμός του δωματίου με άνοιγμα των παραθύρων, πριν την πραγματοποίηση των εργασιών καθαρισμού.
 • Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί.

Πότε λοιπόν μπορώ να καθαρίσω έναν ‘’δυνητικά μολυσμένο χώρο’’, όταν για το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ που θεωρείται ‘’δυνητικά μολυσματικός παράγοντας’’ θα συνεχίζει  είναι μέσα στο δωμάτιο;

 • Η σωστή χρήση ολοκληρωμένων απολυμαντικών μεθόδων (Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» , είναι υποχρεωτική και αναγκαία , μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως. Η σωστή δε χρήση πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Ο καθαρισμός του δωματίου είναι υποχρεωτικός ακόμα και σε ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον πριν απολυμανθεί, συμπεριλαμβανόμενων έκτος των άλλων και τα στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  τα υποστρώματα – ανωστρώματα, τα κεφαλάρια , τις υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) ,κουρτινών, αλλά και του όγκου του δωματίου για την αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων.

Στο άρθρο Η Καθαριότητα Σήμερα υπέχει πλήρης ανάλυση για το πόσο σημαντικός είναι ο καθαρισμός αλλά και  το τι είναι ο καθαρισμός ως διαδικασία που χρησιμοποιείται ,για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από ρύπους,  μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (όπως βρωμιά), από ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, ώστε να επιτευχθεί  το καθαρό αποτέλεσμα. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους. Θεωρείται ως  θεμελιώδης διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης, μιας συστηματικά επιστημονικής διαδικασίας , όπου τοποθετεί την ανεπιθύμητη ύλη στη σωστή της θέση ή εκεί όπου δεν προκαλεί βλάβη ή δυσμενείς επιπτώσεις. Η κατανόηση της σπουδαιότητας και  αποτελεσματικότητας του καθαρισμού,  μας επιτρέπει να εκτιμούμε πλήρως τη χρησιμότητα και τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής .

Το πλύσιμο είναι ένας τρόπος για την επίτευξη φυσικής καθαριότητας, συνήθως με νερό και συχνά με κάποιο είδος σαπουνιού ή απορρυπαντικού .

Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου
Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

 • Στην προαναφερόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2  αναφέρει- χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης – δίνοντας  μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και της επικινδυνότητας τους. (Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας)  Με την περιβαλλοντική  εξυγίανση  θα υπάρξει δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής  και σωματιδίων έως και 0,1 μικρών,  σε αιωρούμενα μικροσωματίδια, σκόνη,  ελυτροφόρους ιούς και ιούς,  βακτηριακά σπόρια, μύκητες, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων, πτητικές οργανικές ενώσεις που προέρχονται από χημικές ουσίες όπως απολυμαντικά, όπου μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες, η και άλλες συνέπειες σε μελλοντικά προβλήματα .
 • Στον Οδηγό υπάρχει αναφορά σελίδα 93-94 Περιβάλλον: Για την απολύμανση μίας μολυσμένης επιφάνειας ή περιοχής, περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου απολύμανσης. Το οργανικό φορτίο, η τοπογραφία της επιφάνειας, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, το pH, η σκληρότητα του νερού ή η παρουσία άλλων χημικών είναι σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επιπλέον, η αξία ενός αντικειμένου και η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων , των ζώων και του περιβάλλοντος είναι επίσης σημαντικά ζητήματα.

Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει,  αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα.

 • Προτείνεται καθαρισμός με ξηρό ατμό των αντικειμένων που δεν τοποθετούνται σε πλυντήριο (πχ κουρτίνες)

Για την Ατοξική Μέθοδο στην σελίδα 99 , έχω αναφερθεί για τις ‘’ ατοξικές μεθόδους’’  όπως και για  το ότι οι μέθοδοι με την χρήση ατμού,  πρέπει να βαδίζουν πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των προς εφαρμογή  αντικειμένων.  Αναφορικά Μέθοδος είναι : Ο διεθνής όρος (method, méthode, methodo) προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα «μετέρχομαι» που σημαίνει την κίνηση προς κάποιο σκοπό. Ως μέθοδος ορίζεται ή σειρά συντονισμένων διαδικασιών … Διαφορετική λοιπόν η έννοια στο ΄΄ Μη τοξικό Υλικό’’  με την έννοια της ‘’ Μη τοξικής μεθόδου’’ – ίσως εκ παραδρομής κατά πολλούς και για συντομία αναφέρεται ως  ‘’Ατοξική Μέθοδος ’’.!!!

Επιπλέον αναφορές  για τις υφασμάτινες επιφάνειες (ταπετσαρίες), μηχανήματα «υπέρθερμου ατμού» με μέγιστη θερμοκρασία 170 °C , και πίεση 7 bar , ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα αναρρόφησης αποφεύγοντας την δημιουργία επιμόλυνσης από την μεταφορά των σωματιδίων εξαιτίας της μεγάλης πίεσης ξανά στην ατμόσφαιρα, κλπ Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, (ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα)  μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης ,Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους προερχόμενου από ανθρώπινο δέρμα. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση μόλυνσης διότι θα διαλυθεί η λιπώδης στοιβάδα που περιβάλλει τον ιό.  (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

 • Προτείνεται χρήση ηλεκτρικής σκούπας με φίλτρο HEPA

Το σύστημα καθαρισμού πρέπει να προσφέρει ενδελεχή απορρύπανση, καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), με επιμέλεια και περισσότερη λεπτομέρεια, για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα με καινοτόμους μεθόδους και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών. Απώτερος στόχος η διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων , με άμεση χρήση. (πχ.. Στρώματα : Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ , Απορρύπανση για μείωση μολυσματικού φορτίου (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υποστρώματα – ανωστρώματα, κεφαλάρια , υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) ,κουρτινών,  μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ), καθαριότητα στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, γενικές εφαρμογές καθαρισμού λειών επιφανειών, ) κλπ.

 • Υ : Wall-to-wall μοκετών – χαλιών. Αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ενιαίους χώρους.

Η συμπεριφορά των ιών σε «βρώμικες επιφάνειες» , είναι γνωστή από το παρελθόν. Οι Wall-to-wall μοκέτες -χαλιά ως «βρώμικοι θύλακες» συγκεντρώνουν έκτος των άλλων ‘’αιωρούμενους λιπαρούς ρύπους’’  άλλα ίσως και τις ‘’ λιπόφιλες στοιβάδες’’ από κύτταρα. Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν έχει αποκλειστεί ακόμα ο χρόνος  επιβίωσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 , μιας και στις Wall-to-wall μοκέτες -χαλιά έκτος από τις ‘’ λιπόφιλες στοιβάδες’’ υπάρχει (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, κ.α.).

Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης και των Wall-to-wall μοκετών –  χαλιών. Γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό (Ενδελεχής απορρύπανσησε βάθος (Deep-Depollution),  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) ως απαραίτητη ενέργεια πριν την απολύμανση σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ενιαίους χώρους με  ( μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ) Διάδρομους, συνεδριακά κέντα, αίθουσες δεξιώσεων, κλπ).

Προσοχή: Αν και ο επαρκής και σχολαστικός καθαρισμός (Ενδελεχής απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution), είναι υποχρεωτικός πριν από όλες τις μεθόδους απολύμανσης, εφαρμογές  με  θερμική μέθοδο , μορφές ξηρού ατμού υπό πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C), χωρίς την ταυτόχρονη δυνατότητα αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) ξανά στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, αλλά και σε μεμονωμένες εφαρμογές με μονάδες υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V., όζοντος , δεν μπορούν να καλύψουν την απολύμανση των Wall-to-wall μοκετών –  χαλιών ( μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ) κλπ.

Ο καθαρισμός μοκετών με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας, ενέχει τον κίνδυνο της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο. (Ολοκλ. Πρόγ.καθ.-απολύμ. Ε.Ο.Δ.Υ.) Αποφεύγουμε να κάνουμε καθαρισμούς , σε επενδυμένες μοκέτες -χαλιά Wall-to-wall , ή τίναγμα σε χαλιά αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός και η Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. , με  εξασφαλισμένη και  ασφαλή παράδοση των χώρων , χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης με επιμολυσμένο περιβάλλον , άλλα και χωρίς φθορές, καταστροφές, κλπ.

Η προτεινόμενη μέθοδος ως διαδικασία ετοιμότητας σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall παρέχει πλήρη και ενδελεχή απορρύπανση, καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα καινοτόμων μεθόδων και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων( μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ) για περιβαλλοντικές και υγειονομικές εφαρμογές, αναζωογόνησης με ενεργή απολύμανση σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές» 

Η ‘’δυνητικότητα ‘’ από το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με πολλαπλές απολυμαντικές λύσεις για ‘’πολλαπλή εξασφάλιση’’ (Multiple Collateral). Οι προβληματισμοί για την  ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας  είναι και οι λόγοι των αναφορών μου, για διορθωτικές ενέργειες  άμεσης εφαρμογής της αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων, χωρίς ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας, που ίσως και να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  ο εξειδικευμένος εξοπλισμός πρέπει να υπερτερεί καλύπτοντας και τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων , διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) , άλλα και οι οδηγίες μιας και υπόκειται σε διαρκή αναθεώρηση, σε περίπτωση ενημέρωσης των προαναφερθεισών πηγών ή / και βάση των εμπειριών που θα αποκτηθούν κατά τη φάση της εφαρμογής αυτών.

Οι βασικοί μας στόχοι για την Υγειονομική Εξασφάλιση είναι, η υγειονομική ασφάλεια (εργαζομένων -φιλοξενούμενων),  η αποφυγή διασποράς και επιμόλυνσης των χώρων αλλά και η κάλυψη από  ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη, όπου μπορεί να ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ,πχ. (επιμόλυνση από διασπορά), κλπ.

Υγειονομική Εξασφάλιση ‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/η-άλλη-ματιά-σε-…-δυνητικά-άγνωστ/

Σχετικά Άρθρα

 1. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 2. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 3. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 6. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 7. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.
 8. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 9. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 10. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.

Ποιοι και γιατί ίσως να θέλουν ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας ;

Ποιοι και γιατί ίσως να θέλουν ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας ;

Έχει σταλεί εκπαιδευτικό υλικό. Πηγή: Φορέας Αναφέρεται, ως ‘‘ Εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στα μέτρα προστασίας του προσωπικού των Τουριστικών επιχειρήσεων όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Τουρισμού.’’  (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ_Εκπαιδευτικο_Υλικό_V1.1_01.06.2020_ (1).pptx)

Υ.Γ.: Δεν υπάρχει όνομα για να γνωρίζουμε  ποιος έχει συντάξει αυτή την παρουσίαση .

Κατ’ επείγουσες  Διορθωτικές Ενέργειες. 

Οι επισημάνσεις για διορθωτικές ενέργειες  έχουν γίνει και για το Η.10, η Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),

ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020….pdf στο Η.10 Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

Χρειάζεται προσοχή διότι η εξάπλωση των ανακριβειών του ‘’ανώνυμου’’ που  συνέταξε  το Εκπαιδευτικό υλικό,  έχει προσθέσει στην σελίδα 38 ”ανακρίβειες” που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά, αλλά  και στο ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, )

Αναφέρει ίσως για το Η.14 Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).

Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και άλλες ”ανακρίβειες” που να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά.

Οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν καθαρίζονται με συσκευή ατμού: ”Μια εικόνα χίλιες λέξεις”

Α) Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),

 • Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών & ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου.
 • Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες

Ορίζει θερμοκρασία>70 στην απολύμανση και πουθενά –στον ορισμό καθαρισμός  – δεν αναφέρει, για υφασμάτινες επιφάνειες ή  (πχ.  ταπετσαρίες επίπλων) , ότι πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού.

Β) Σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία, ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό απαραίτητη ενέργεια πριν [3] την κάθε απολύμανση. Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης των επιφανειών και των αντικειμένων.

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στους ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους προερχόμενου από ανθρώπινο δέρμα. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση μόλυνσης διότι θα διαλυθεί η λιπώδης στοιβάδα που περιβάλλει τον ιό.  (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

Επιπλέον Διευκρινήσεις για την θερμοκρασία τον ατμοκαθαριστή και τον  ατμό υπό πίεση :

Τα αποσπάσματα  είναι από το Βιβλίο των σεμιναρίων του Επιμελητήριου Ηρακλείου και με τίτλο: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων (υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2), το οποίο θα Διανέμεται Δωρεάν . Υπάρχουν  πολλές διευκρινιστικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεται πριν την αγορά Εξοπλισμού Νέων Τεχνολογιών , για την απολύμανση όλων των επιφανειών , επιφανειών με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), πάντα μετά από καθαριότητα-απορρύπανση , αλλά και για την  αποφυγή διασποράς  και την δημιουργία επιμόλυνσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα Κ.Ε. και Π.Ν. των Η.Π.Α., οι ιοί της γρίπης σκοτώνονται σε θερμοκρασία άνω των 75 οC.  Η βασική αρχή για την σωστή εφαρμογή με ατμό είναι οι τέσσερις παράμετροι: ατμός, πίεση, θερμοκρασία και χρόνος. Η απολύμανση με ατμό είναι μέθοδος που διεισδύει στα υφάσματα. Οι πιο ασφαλείς θερμοκρασίες απολύμανσης με ατμό είναι 121 °C και 132 °C. ,και πολλές άλλες πάντα με ασφαλή τρόπο χρήσης και χωρίς την δημιουργία επιμόλυνσης.

Προσοχή : Το “υποτίθεται απολυμασμένο είναι πιο επικίνδυνο από το μολυσμένο – επιμολυσμένο”

Επισημαίνουμε :

 • Μέθοδοι απολύμανσης (πχ. με θερμοκρασία)αν δεν εφαρμοστούν σωστά, γίνονται πιο επικίνδυνοι για την υγειονομική ασφάλεια.
 • Δεν προκύπτει λοιπόν επ’ ουδενί καθαρισμός και απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) σε επιφορτισμένα στρώματα.
 • Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα , πολύ δε περισσότερο στα στρώματα.

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Οι τεκμηριωμένες διευκρινίσεις έχουν δοθεί, στο γιατί είναι επιτακτική ανάγκη πλέον η εφαρμογή  Υψηλού βαθμού απολύμανσης (ΥΒ) και στο γιατί πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένο το ότι, μετά από κάθε αναχώρηση ,το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’  στο δωμάτιο,  θα πρέπει να  αντιμετωπίζεται ως ‘’δυνητικά μολυσματικός παράγοντας’’  και να τίθενται σε εφαρμογή  οι πολλαπλές απολυμαντικές λύσεις αποκατάστασης  (πολλαπλών φραγμών ) , καλύπτοντας και  ‘’τυχόν παραλείψεις’’,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται Διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας. Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Υγειονομική Εξασφάλιση : ‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

 • Ποιος  θα συμπληρώνει και θα υπογράφει στο Check list , ότι έγινε καθαριότητα με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70° C);
 • Τότε θα πρέπει το υγειονομικό να κάνει πραγματικό έλεγχο στην πράξη και όχι άπλα στα χαρτιά έτσι ώστε να μην γίνονται  ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ποιοι-και-γιατί-…ς-να-θέλουν-εκπτ/

 

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

 1. Ατενίζοντας την Υγειονομική Εξασφάλιση.
 2. Secureness Plus: Καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη. !!
 3. Διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.
 4. Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.
 5. Η Προσέγγιση της Διαφορετικότητας με Βέλτιστες Πρακτικές Σχεδιασμού Διαχειριστικών Εφαρμογών.
 6. Είναι υπαρκτή η υγειονομική ασφάλεια σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 7. Παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας και στους χώρους φιλοξενίας.!!!
 8. Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.
 9. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 10. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!

 

Ατενίζοντας την Υγειονομική Εξασφάλιση.

Ατενίζοντας την Υγειονομική Εξασφάλιση.

Η υπέρβαση των απαιτήσεων  μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης.

Υγειονομική Εξασφάλιση : ‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Με διαφανή τρόπο στις ολοκληρωμένες λύσεις εξασφάλισης (Secureness Plus) μετατρέπουμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων,  για την  ασφαλέστερη αποκατάσταση των δωματίων φιλοξενίας, από  τις ιδιαίτερα ’’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε περισσό από το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ ,  πριν από την εκ νέου χρήση τους.

Από την 31 Μάιου 2020 έχω αναφερθεί  για  μεταλλάξεις στον κορονοϊό  , όπως και στις  03 Ιουνίου 2020 στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’,  όπου  με πλήρη ανάλυση για την επιτακτική ανάγκη  στην εφαρμογή αποκατάστασης  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’,  υπάρχει η αναφορά της αποκατάστασης κατ΄ όγκο για την αποτελεσματικότητα στην μείωση κινδύνου από ένα μεγάλο εύρος μικροβίων , αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητας ή/και μεταλλάξεων από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα μετά τις 15 Ιουνίου 2020 μια νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων με την πάροδο του χρόνου, απλές ή πολλαπλές μεταλλάξεις μπορεί να διευκολύνουν τον ιό στην διασπορά του. Έτσι, να τον καταστήσουν πιο επικίνδυνο, καθιστώντας τον επί παραδείγματι αποτελεσματικότερο στη μόλυνση των κυττάρων.

Υπάρχουν επανειλημμένα αναφορές  για την Υγειονομική ασφάλεια , την ψυχολογική αποδοτικότητα  αλλά και για την ’’ τυχόν ακούσια παράλειψη απολύμανσης’’ των εργαζομένων στην καθαριότητα ,  μετά από πληροφορίες  τύπου ’’ το φταίξιμο- στο τέλος – περνά στις καθαρίστριες’’, και όχι στους εργοδότες που δεν τους παρείχαν τα ‘’ σωστά εργαλεία’’ για τις  απαιτούμενες εφαρμογές.

Το  μυστικό λοιπόν για το ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ) μπορούν να μετριαστούν κατά μεγάλο ποσοστό ( έως και 99% ) όσον αφορά το υπνοδωμάτιο, μέσα από την  διαφορετικότητα των βέλτιστων διαχειριστικών εφαρμογών μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων απέναντι στις προκλήσεις από ‘’άγνωστους κίνδυνους’’.

Για όλα τα προαναφερόμενα αναδεικνύεται απερίφραστα η αναγκαιότητα του ειδικευμένου εξοπλισμού . Μαζί με την Πιστοποίηση την οποία θα αποκτήσει το προσωπικό στην καθαριότητα – Οροφοκομία (Housekeeping) –  και  τα ανάλογα Μέτρα Ατομικής Προστασίας, (Μ.Α.Π.),  ως ένα πάζλ πλέον θα μπορέσουν να ‘‘κουμπώνουν’’ μεταξύ τους και να αξιοποιηθούν ως εργαλείο σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Καταλαβαίνοντας την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού / απολύμανσης /αποκατάστασης των χώρων,  σύμφωνα πάντα με τα τεκμήρια εφαρμογής της (Secureness Plus) όπου καλύπτουν και ‘’τυχόν παραλείψεις’’, ανεβαίνει και η ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων. Έτσι στο τέλος , με απαιτούμενη πλέον αυξημένη υγειονομική προσοχή , όλα έχουν γίνονται σωστά , μειώνεται το φαινόμενο ‘’περί διασποράς’’  από το ξενοδοχείο όπου μαζί μειώνονται και οι επακόλουθες συνέπειες, (πρόστιμα , αστικές ευθύνες,) κλπ

 Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος Green and Clean Rooms, μέσα από την ολοκληρωμένη λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) με τις καινοτόμες τεχνολογικά μεθόδους  που καλύπτουν και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη, είναι μια συμπληρωματική στήριξη αφενός μεν προς τους  συνεργάτες μας και όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, αλλά και για τις εταιρίες –επιχειρήσεις που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών με  την καθαριότητα – Οροφοκομία (Housekeeping).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε έκτος από τα Ξενοδοχεία και την κάθε εναλλακτική μορφή τουρισμού μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των,  τους κλάδους σε κλειστούς χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας, τον Ιατρικό Τουρισμό– Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, αλλά και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τις κατασκηνώσεις, κλπ

Η προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης, στοχεύει στη μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας µε διαφανή τρόπο, που τόσο πολύ χρειάζονται όλοι οι πολίτες  είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε φιλοξενούνται ως επισκέπτες –ταξιδευτές , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, κλπ )

Το σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται Διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.  Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , με κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής μας Ευθύνης , ανταποκρινόμαστε έτσι ώστε, με την απόκτηση του κάθε πακέτου (Secureness Plus) στην πιο ‘’ προσιτή τιμή’’,  σας προσφέρονται  επιπλέον, η Βεβαιωμένη εκπαίδευση των εφαρμοστών, μαζί με όλα τα ανταποδοτικά οφέλη του προγράμματος  Reciprocity .

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή :  https://klintec.gr/ατενίζοντας-την-…ιονομική-εξασφάλ/

Secureness Plus: Καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη. !!

Secureness Plus: Καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη. !!

‘’Δεν ωφελεί το να επιμερίζονται ευθύνες, όταν μπορούν να γίνουν διευκρινιστικές και διορθωτικές ενέργειες  , όπου τα προβλήματα μπορούν να εξαλειφθούν ή/και να μην υπάρξουν, με την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.’’

Οι όλες ανησυχίες με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ σήμερα , μας έχουν οδηγήσει σε ένα  ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ απέναντι στις άγνωστες προκλήσεις  και κινδύνους, οι οποίες  χρειάζονται  πολλαπλή ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση  τους.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων  του  SARS-CoV-2  σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία επιβάλλεται η τήρησή τους, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

 • Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι γραπτό και να περιγράφει αναλυτικά όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση τόσο υπό μορφή Διαδικασιών και Οδηγιών εργασίας όσο και δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (πχ. Εμφάνισης κρούσματος στο χώρο). Σε όσες επιχειρήσεις έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), ο τρόπος αυτός είναι γνωστός και μπορεί πολύ εύκολα να ενταχθεί στο υπάρχον σύστημά τους.
 • Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία είτε αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτά, είτε εννοούνται (έμμεση αναφορά).
 • Όπως σε κάθε σύστημα έτσι και σε αυτό η απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα παραπάνω τεκμήρια εφαρμογής.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’..

Θα απαντήσω με τεκμηριωμένες διευκρινίσεις στο γιατί είναι επιτακτική ανάγκη πλέον η εφαρμογή  Υψηλού βαθμού απολύμανσης (ΥΒ).  Αυτό θα μπορέσει να γίνει κατανοητό, όταν ληφθεί σοβαρά υπόψη ως δεδομένο το ότι, μετά από κάθε αναχώρηση το δωμάτιο το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’  αντιμετωπίζεται ως ‘’δυνητικά μολυσματικός παράγοντας’’ και να τίθενται σε εφαρμογή οι πολλαπλές απολυμαντικές λύσεις   (πολλαπλών φραγμών ) , ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών ,  πριν από την εκ νέου χρήση του.

Βασικοί μας στόχοι είναι ,η υγειονομική ασφάλεια (εργαζομένων -φιλοξενούμενων), η αποφυγή διασποράς, άλλα και η αποφυγή επιμόλυνσης του χώρου.

Έχουμε ως δεδομένα :

1)  Την Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων,  στο αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020, όπου η επιλογή της μεθόδου και η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματικότητα και στον ασφαλή τρόπο καταπολέμησης του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης  και 2) στο στοιχείο  Η.1 Τήρηση προγράμματος, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), αναφέρει όπως ισχύει

Με την ολοκληρωμένη λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ .

Πότε λοιπόν μπορώ να καθαρίσω έναν ‘’δυνητικά μολυσμένο χώρο’’;

Διευκρινήσεις για την θερμοκρασία τον ατμοκαθαριστή και τον  ατμό υπό πίεση :

Τα αποσπάσματα  είναι από το Βιβλίο των σεμιναρίων του Επιμελητήριου Ηρακλείου και με τίτλο: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων (υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2), το οποίο θα Διανέμεται Δωρεάν . Υπάρχουν  πολλές διευκρινιστικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεται πριν την αγορά Εξοπλισμού Νέων Τεχνολογιών , για την απολύμανση όλων των επιφανειών , επιφανειών με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), πάντα μετά από καθαριότητα-απορρύπανση , αλλά και για την  αποφυγή διασποράς  και την δημιουργία επιμόλυνσης.

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Σύμφωνα λοιπόν με τα Κ.Ε. και Π.Ν. των Η.Π.Α., οι ιοί της γρίπης σκοτώνονται σε θερμοκρασίαάνω των 75 οC.  Η βασική αρχή για την σωστή εφαρμογή με ατμό είναι οι τέσσερις παράμετροι: ατμός, πίεση, θερμοκρασία και χρόνος. Η απολύμανση με ατμό είναι μέθοδος που διεισδύει στα υφάσματα. Οι πιο ασφαλείς θερμοκρασίες απολύμανσης με ατμό είναι 121 °C και 132 °C.

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στους ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο και απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους προερχόμενου από ανθρώπινο δέρμα , Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση μόλυνσης διότι θα διαλυθεί η λιπώδης στοιβάδα που περιβάλλει τον ιό.

Επιπλέον πληροφόρηση για τεκμήρια εφαρμογής.

 • Στον (Οδηγό Ορθής Πρακτικής, ΥΠ.Α.Α.Τ- Ε.Φ.ΕΤ. ) , αναφέρεται ότι ,… σε περιπτώσεις, όπως στα ακάρεα της σκόνης, δοθέντος του ότι το άσθμα και οι λοιπές διαταραχές οφείλονται περισσότερο στα παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) και όχι στα ακάρεα αυτά καθ’ αυτά, προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή τους με καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες)
 • Η αναφορά στο βιβλίο για την Οροφοκομία (Απολύμανση – Αποστείρωση), Σελίδα 47, η φωτογραφία του ατμοκαθαριστή στο στρώμα, είναι για να αναλύει ο εκπαιδευτής τα ‘‘προς αποφυγήν ’’,.  (Βάρακας Αναστάσιος -MSc Hotel Management (Αρ.ΕΟΠΠΕΠ /ΕΒ07946)
 • Ως Πιστοποιημένος  στο συγκεκριμένο αντικείμενο αναφέρω ότι,  πάντα μετά την -ενδελεχή απορρύπανση- καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), μπορεί να γίνει η υλοποίηση των εφαρμογών  του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης και στις υφασμένες επιφάνειες (ταπετσαρία) , με το Επαγγελματικό σύστημα και την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), όπου συνδυάζει, το δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) , την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης, αποφεύγοντας έτσι την  δημιουργία επιμόλυνσης. κλπ

Επισημαίνουμε :

 • Μέθοδοι απολύμανσης (πχ. με θερμοκρασία) αν δεν εφαρμοστούν σωστά, γίνονται πιο επικίνδυνοι για την υγειονομική ασφάλεια.
 • Δεν προκύπτει λοιπόν επ’ ουδενί καθαρισμός και απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) σε επιφορτισμένα στρώματα.
 • Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα , πολύ δε περισσότερο στα στρώματα.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” ο εξειδικευμένος εξοπλισμός πρέπει να υπερτερεί καλύπτοντας και τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων , διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) , εν συγκρίσει με –το πριν ή /και το μετά –όπως αναλυτικά είχα αναπτύξει ,  με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών.

Τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μαζί τα μέτρα προστασίας για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον. Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά πρέπει ανατηχθούν μέθοδοι για την υποχρεωτική πλέον ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων, ώστε να διασφαλίζεται –σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, κλπ )

Για όλα τα προαναφερόμενα αναδεικνύεται απερίφραστα η αναγκαιότητα του ειδικευμένου εξοπλισμού και  ως ένα πάζλ θα μπορέσουν να ‘‘κουμπώνουν’’ μεταξύ τους , όταν την Πιστοποίηση την οποία θα αποκτήσετε, την Αξιοποιήσετε ως εργαλείο στη κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα σας και να μην την βλέπετε  ως μια ‘’καλό αγορασμένη αντίκα’’ για να σας  διακοσμεί τον τοίχο.

Green and Clean Rooms: Μια ολοκληρωμένης λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) με καινοτόμες τεχνολογικά μεθόδους στην πράξη.

Αποκτώντας  την ολοκληρωμένη λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) σας προσφέρουμε  το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : 1881/29.5.2020. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες Διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Επίσης μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  και  σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστοποίησης G-CERTi, σας προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για πιστοποίηση HACCP, ISO 9001 κλπ ή και επιθεώρηση για την πληρότητα της εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/secureness-plus-…-τυχόν-παραλήψει/

Διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Απολύμανση –Καθαρότητα- Αποκατάσταση

Η ‘’δυνητικότητα ‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ αντιμετωπίζεται πλήρως με πολλαπλές απολυμαντικές λύσεις ( multi Bio -disinfects ) για ‘’πολλαπλή εξασφάλιση’’ (Multiple Collateral).

‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’ ή ρίσκο του ‘’και ποιος θα ελέγξει’’ ;

 Σύμβαση μεταξύ  Ξενοδόχου και εταιρείας ΄΄ απολυμάνσεων’’

Ερώτηση: Καθαρίζει το δωμάτιο ο ‘’ξενοδόχος’’ και η συμβαλλομένη εταιρεία απολυμάνσεων αναλαμβάνει να  το απολυμαίνει με π.χ ομιχλοποιητή (cold fogger) . Δίνει και πιστοποιητικό  για το κάθε  δωμάτιο. Δεν γίνεται  όμως ορθή εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης και προκαλείται (π.χ. ρύπανση)  σύμφωνα με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020και δημιουργείται ‘’πρόβλημα υγείας’’ σε φιλοξενούμενο. Ποιος φέρει την ευθύνη , σε ποιον θα ‘’χρεωθούν τα πρόσθημα’’ σύμφωνα  με το (Α. Π. : 1881/29.5.2020 Άρθρο 7 Επιβολή προστίμων), αλλά και όλα τα άλλα   ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5,) ;

Πολλοί στους τομείς του τουρισμού αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν (π.χ ατμό ,κλπ) γιατί δεν διευκρινίζεται  το ότι πρέπει να   αντιμετωπίζουμε πάντα τον κάθε χώρο ξεχωριστά σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’ .  Μεταφράζουν ‘’κατά το δοκούν’’ το Η.) Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου και κατ΄ επέκταση  το Η.10 (ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου).

Ερώτηση:  α) Εργαζόμενο άτομο στην καθαριότητα (Οροφοκομία- Housekeeping) βρίσκεται  ‘’θετικό στον COVID-1’’,  διότι δεν έγινε ορθή Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης ,  σύμφωνα με το αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 και  έμεινε ‘’έκθετη’’ –η υγειονομική ασφάλεια του- ως  εργαζόμενο άτομο ( ΕΛΙΝΥΑΕ) , διότι ο ιδιοκτήτης δε χρησιμοποίησε – ίσως λόγο κόστους –ε φαρμογή απολύμανσης με  σταθερό ψυχρό εκνεφωτή –ομιχλοποιητή (cold fogger), ( Χωρίς την παρουσία ατόμων). Ποιος φέρει την ευθύνη, (Επιβολή προστίμων) , αλλά και όλα τα  ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  κλπ;

β) Αν όλα αυτά γίνουν από  την συμβαλλομένη εταιρεία για (Οροφοκομία- Housekeeping) σε τουριστικό κατάλυμα, ποιος φέρει την ευθύνη , σε ποιον θα ‘’χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (Α. Π. : 1881/29.5.2020 Άρθρο 7 Επιβολή προστίμων) , αλλά και όλα τα άλλα  ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ),  ;

Με το κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή),  γίνεται παρερμηνεία της λέξης σε παρένθεση  (πχ. με ατμοκαθαριστή) ατμίζοντας τα στρώματα. (Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;08/11/2018 money_tourism). Αυτό γίνεται και από ‘’επαγγελματίες ΄΄ χωρίς καν κάποια στοιχειώδη βεβαιωμένη εκπαίδευση στην απορρύπανσης στρωμάτων.

Ερώτηση:  Για αυτή την σοβαρότατη παράληψη όπου εγκυμονεί κινδύνους,  διότι αν δεν απορρυπανθούν τα στρώματα δεν μπορεί να γίνει καμία απολύμανση και με καμία μέθοδο (Ξενοδοχεία: Επισημάνσεις για των Καθαρισμό Στρωμάτων 31/03/2017 money-tourism.gr) Ποιος φέρει την ευθύνη , σε ποιον θα ‘’χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (Α. Π. : 1881/29.5.2020 Άρθρο 7 Επιβολή προστίμων) , αλλά και όλα τα άλλα  ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ),  ;

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, για εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια και η μείωση κινδύνων σε ένα υψηλό επίπεδο,  έτσι ώστε οι  μελλοντικές επιπτώσεις να μην θεωρηθούν ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Μπορεί ο ιός SARS-CoV-2 με την πανδημία COVID-19 ως  ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, να  έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός παγκόσμιου πολέμου, τον οποίο ιό θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με ‘‘σεβασμό’’ και όχι με τον φόβο της ‘’δυνητικότητας ‘’ του.

Προσοχή : Το “υποτίθεται απολυμασμένο είναι πιο επικίνδυνο από το μολυσμένο – επιμολυσμένο “.

Για κάτι που δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε δεν μας ‘‘καλύπτει η ημιμάθεια’’, αυτή την τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας , που είναι χειρότερη από την ‘’αμάθεια“ κλπ

Μήπως θα πρέπει  αυτές τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’ να τις δούμε όλοι με το ‘’θετικό πρόσημο ’’της διαφορετικότητας  για να επιτύχουμε το  ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης’’;  Έτσι μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων απέναντι στις προκλήσεις με τους ΄΄ άγνωστους κίνδυνους’’ , θα δημιουργηθούν τα νέα δεδομένα με όραμα και στρατηγική για το αύριο ,όπου θα φέρνει πρωτίστως τον Ελληνικό Τουρισμό ψηλά στις προτιμήσεις.

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή :  https://klintec.gr/διορθωτικές-ενέρ…ς-για-άμεση-εφαρ/ 

Αναφορές υπάρχουν και σε άρθρα: 

 1. Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.
 2. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 3. Η Προσέγγιση της Διαφορετικότητας με Βέλτιστες Πρακτικές Σχεδιασμού Διαχειριστικών Εφαρμογών.
 4. Παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας και στους χώρους φιλοξενίας.!!!
 5. Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.
 6. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 7. Είναι υπαρκτή η υγειονομική ασφάλεια σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;

Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

’‘Η διαφορετικότητας σε ένα ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους’’

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” ,διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) ,όπως και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται. Σημαντικοί λόγοι που πρέπει ο εξειδικευμένος εξοπλισμός να υπερτερεί καλύπτοντας και τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων , εν συγκρίσει με –το πριν ή /και το μετά –όπως αναλυτικά είχα αναπτύξει ,  με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές» 

Τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μαζί τα μέτρα προστασίας για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον, πρέπει να αποκαταστήσουμε τους χώρους ώστε να διασφαλίζεται -σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας- η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ),  -δεν μπορεί ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ  .

Μελετώντας  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, .. στο Η.Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα housekeeping) και κατ΄ επέκταση Η 1.)Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει . Στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων, αναφέρεται….. ‘’Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση  κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων’’.

Αντιμετωπίζουμε πάντα τον κάθε χώρο ξεχωριστά σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘ μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” ,διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) ,όπως και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται.

Επιλογή μεθόδου

Απολύμανση: Εφαρμογή απολύμανσης με  σταθερό ψυχρό εκνεφωτή –ομιχλοποιητή (cold fogger)   

 1. Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων  ,από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2,
 2. Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων ( Χωρίς την παρουσία ατόμων).
 1. Με δυνατότητα Extra περιστροφής(ψεκασμός 360 μοιρών) για περισσότερη  ομοιογένεια και με παράλληλη μείωση χρόνου.
 2. Μείωση μολυσματικού φορτίου στον χρησιμοποιημένο ιματισμό για ποιο ασφαλή μεταφορά( ‘’Ξεσκεπάζω’’ τα στρώματα).
 3. Μείωση μολυσματικού φορτίου στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου. Κλπ
 • Ενδελεχή απορρύπανση: Καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution),  με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα με καινοτόμων μεθόδων και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών,  με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.
 1. Στρώματα : Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή).
 2. Απορρύπανση για μείωση μολυσματικού φορτίου (ταπετσαρία, μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ).,
 3. Καθαριότητα για μείωση μολυσματικού φορτίου στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, κλπ.
 • Γενικές εφαρμογές καθαρισμού και απολύμανσης (Οροφοκομία- Housekeeping) λειών επιφανειών, wc, σφουγγάρισμα, κλπ.

Προσοχή : Δεν ψεκάζουμε ατμό επάνω στο ύφασμα αν πρώτα δεν έχουμε ψεκάσει και τρίψει (ελαφρά εμποτισμένο ύφασμα) με καθαριστικό-απολυμαντικό σε υφασμάσιμες ίνες (ταπετσαρία, στρώμα, μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ. ) (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

 • Εφαρμογές ατμού: Είμαστε υπερασπιστές σε μεθόδους με την χρήση ατμού,  πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των προς εφαρμογή  αντικειμένων , αλλά και όταν η εφαρμοζόμενη μέθοδος ατμού   συνδυάζει όταν:
 1. Υπάρχει δυνατότητα για  δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) με την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης ,  για εφαρμογές και σε επιφάνειες με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα).
 2. Επαγγελματικό σύστημα που να μπορεί να υποστηρίξει την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection),
 3. Μπορεί να υποστηρίξει όλες τις μεθόδους των πολλαπλών απολυμαντικών λύσεων ( multi Bio -disinfects ).
 4. Μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά και για την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τους, ( κοριοί) χωρίς την χρήση χημικών, κλπ , ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης.
 5. Μπορεί να εκμηδενίζει την ύπαρξη από τρεξίματα, κιτρινίλες, με ασφαλή και άμεση παράδοση των χώρων,χωρίς την επιμόλυνση , αλλά και την φθορά ή /και την καταστροφή στα επεξεργασμένα αντικείμενα . κλπ. (σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) .
 1. Για  την δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, ιών, σπόριων, βακτηριδίων, μυκήτων, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων,  μικροοργανισμών.
 2. Εξυγίανση στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου κλπ
 • Εφαρμογή Αποκατάστασης (Trioxygen): Ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ έχει υιοθετηθεί  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από ’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ .Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ), χωρίς την χρήση χημικών , και χωρίς υπολειμματικότητα , αλλά και στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου.
 • Τα επαγγελματικά μηχανήματα παραγωγής Όζοντος εκτός το σήμα CE , θα πρέπει να είναι και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ, Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,). Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας (Πιστοποίηση IMQ ), έγκειται στις πολύ απαιτητικές ευρωπαϊκές οδηγίες  EN 61000-6-2 και EN 61000-6-3 LVD ,EN 60335-1, EN 60335-2-65. Πρέπει να έχουν εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox) χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή). Multiple Collateral (Πολλαπλή εξασφάλιση) . Με την ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο )σας παρέχεται ‘’φυσική απολύμανση χωρίς υπολείμματα’’, σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων .
 • Υπολογισμός υψηλής απόδοσης με την αποκατάσταση κατ΄ όγκο:
 1. Από την ψυχολογική αποδοτικότητα εργαζομένων , λόγο της αίσθησης για περισσότερη Υγειονομική Ασφάλεια .
 2. Από την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’
 3. Από τυχόν ακούσια παράλειψη απολύμανσης σε κάποια σημεία.
 4. Από την αποτελεσματικότητα σε μεγάλο εύρος μικροβίων αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητας ή/και μεταλλάξεων από  ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”
 5. Από την μείωση των επιπτώσεων από επιβλαβείς ουσίες, απομάκρυνση οργανικών υλικών, αλλά και εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων από τα ρυπογόνα “αόρατα χημικά κοκτέιλ ”
 6. Από την μη χρήση χημικών, και χωρίς υπολειμματικότητα. 
 7. Από την αποκατάσταση στο (Air ConditionerSplit) του δωματίου.
 8. Από την ‘’ Αποκατάσταση αποσκευών’’, πριν την μεταφορά στα δωμάτια, κοινοχρήστους χώρους, Μ. Μ.Μ.!!
 9. Από την Extra οικονομική διαχείριση π.χ. για συνιστώμενες ρόμπες τη καθαριότητας και απολύμανσης,!!

Για την αυστηρή τήρηση των πρωτόκολλων , για τις πολλαπλές απολυμαντικές εφαρμογές( multi Bio -disinfects ), σας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε Βεβαιωμένη εκπαίδευση στους εφαρμοστές του εξοπλισμού.

Προσοχή   : Επισημάνσεις έχουν γίνει και για την διατύπωση στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), οπού η ερμηνεία θα αναφέρει, Απαιτείται: Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών, από επαγγελματίες εφαρμοστές με επαγγελματικό εξοπλισμό απορρύπανσης στρωμάτων και Βεβαιωμένη εκπαίδευση, υποχρεωτικά με Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ή ύπαρξη επαγγελματικού εξοπλισμού απορρύπανσης στρωμάτων,  ισάξιο των επαγγελματιών, με τιμολόγιο αγοράς συνοδευόμενο πάντα με Βεβαιωμένη εκπαίδευση εφαρμοστών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Τις παραπάνω πληροφορίες τις αναφέρω με αφορμή διάφορες συζητήσεις ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ),  για το “κάνω ό,τι μπορώ με τη καθαρίστρια” , αλλά με την ΄΄ακούσια  παράλειψη απολύμανσης ΄΄,  όπου το ‘’φταίξιμο’’ περνά  στις καθαρίστριες.  (‘’Μήπως τα σωστά εργαλεία κάνουν τον μάστορα;’’)

Θα έπρεπε, εδώ και χρονιά να είχε εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός από τους ενασχολούμενους στον τουρισμό , γιατί προβλήματα από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ υπήρχαν και πριν.  Δεν είναι λοιπόν πλεονασμός το να εφαρμόζονται ποιο αυστηρά μέτρα στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους ,όχι μόνο  από  τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, αλλά και από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες από το ΕΛΙΝΥΑΕ, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και στους τομείς της καθαριότητας.

Υπάρχουν τρόποι ώστε τα κόστη των υγειονομικών πρωτόκολλων  να μπορούν να γίνουν προσιτά και όχι ακριβά.

Μέσα από ανταποδοτικά οφέλη:  1)  Από την μετάφερα χρημάτων  που πηγαίνουν στο marketing για τον τουρισμό, προς τους ξενοδόχους  -(Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών)- για τον ήδη αγορασμένο εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας , μιας και θα συνεχίζεται η σωστή προβολή του Ελληνικού Τουρισμού.

2) Με την απόκτηση του εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας  και την απαραίτητη εκπαίδευση , θα υπάρξουν έσοδα από τα –‘’μη έξοδα’’– πρόστιμων και αποζημιώσεων περί ‘’Αστικής ευθύνης’’ , εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι εφαρμοστέοι  όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.

Υ.Γ.: Επιπλέον Χρήσιμες  Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και από το Βιβλίο που θα Διανέμεται Δωρεάν  από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και με τίτλο: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων (υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2).

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή : : https://klintec.gr/υγειονομικά-πρωτόκολλα-αντιμετωπίζ/