Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

’‘Η διαφορετικότητας σε ένα ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους’’

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” ,διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) ,όπως και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται. Σημαντικοί λόγοι που πρέπει ο εξειδικευμένος εξοπλισμός να υπερτερεί καλύπτοντας και τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων , εν συγκρίσει με –το πριν ή /και το μετά –όπως αναλυτικά είχα αναπτύξει ,  με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές» 

Τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μαζί τα μέτρα προστασίας για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον, πρέπει να αποκαταστήσουμε τους χώρους ώστε να διασφαλίζεται -σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας- η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ),  -δεν μπορεί ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ  .

Μελετώντας  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, .. στο Η.Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα housekeeping) και κατ΄ επέκταση Η 1.)Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει . Στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων, αναφέρεται….. ‘’Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση  κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων’’.

Αντιμετωπίζουμε πάντα τον κάθε χώρο ξεχωριστά σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘ μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” ,διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) ,όπως και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται.

Επιλογή μεθόδου

Απολύμανση: Εφαρμογή απολύμανσης με  σταθερό ψυχρό εκνεφωτή –ομιχλοποιητή (cold fogger)   

 1. Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων  ,από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2,
 2. Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων ( Χωρίς την παρουσία ατόμων).
 1. Με δυνατότητα Extra περιστροφής(ψεκασμός 360 μοιρών) για περισσότερη  ομοιογένεια και με παράλληλη μείωση χρόνου.
 2. Μείωση μολυσματικού φορτίου στον χρησιμοποιημένο ιματισμό για ποιο ασφαλή μεταφορά( ‘’Ξεσκεπάζω’’ τα στρώματα).
 3. Μείωση μολυσματικού φορτίου στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου. Κλπ
 • Ενδελεχή απορρύπανση: Καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution),  με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα με καινοτόμων μεθόδων και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών,  με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.
 1. Στρώματα : Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή).
 2. Απορρύπανση για μείωση μολυσματικού φορτίου (ταπετσαρία, μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ).,
 3. Καθαριότητα για μείωση μολυσματικού φορτίου στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, κλπ.
 • Γενικές εφαρμογές καθαρισμού και απολύμανσης (Οροφοκομία- Housekeeping) λειών επιφανειών, wc, σφουγγάρισμα, κλπ.

Προσοχή : Δεν ψεκάζουμε ατμό επάνω στο ύφασμα αν πρώτα δεν έχουμε ψεκάσει και τρίψει (ελαφρά εμποτισμένο ύφασμα) με καθαριστικό-απολυμαντικό σε υφασμάσιμες ίνες (ταπετσαρία, στρώμα, μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ. ) (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

 • Εφαρμογές ατμού: Είμαστε υπερασπιστές σε μεθόδους με την χρήση ατμού,  πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των προς εφαρμογή  αντικειμένων , αλλά και όταν η εφαρμοζόμενη μέθοδος ατμού   συνδυάζει όταν:
 1. Υπάρχει δυνατότητα για  δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) με την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης ,  για εφαρμογές και σε επιφάνειες με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα).
 2. Επαγγελματικό σύστημα που να μπορεί να υποστηρίξει την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection),
 3. Μπορεί να υποστηρίξει όλες τις μεθόδους των πολλαπλών απολυμαντικών λύσεων ( multi Bio -disinfects ).
 4. Μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά και για την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τους, ( κοριοί) χωρίς την χρήση χημικών, κλπ , ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης.
 5. Μπορεί να εκμηδενίζει την ύπαρξη από τρεξίματα, κιτρινίλες, με ασφαλή και άμεση παράδοση των χώρων,χωρίς την επιμόλυνση , αλλά και την φθορά ή /και την καταστροφή στα επεξεργασμένα αντικείμενα . κλπ. (σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) .
 1. Για  την δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, ιών, σπόριων, βακτηριδίων, μυκήτων, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων,  μικροοργανισμών.
 2. Εξυγίανση στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου κλπ
 • Εφαρμογή Αποκατάστασης (Trioxygen): Ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ έχει υιοθετηθεί  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από ’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ .Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ), χωρίς την χρήση χημικών , και χωρίς υπολειμματικότητα , αλλά και στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου.
 • Τα επαγγελματικά μηχανήματα παραγωγής Όζοντος εκτός το σήμα CE , θα πρέπει να είναι και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ, Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,). Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας (Πιστοποίηση IMQ ), έγκειται στις πολύ απαιτητικές ευρωπαϊκές οδηγίες  EN 61000-6-2 και EN 61000-6-3 LVD ,EN 60335-1, EN 60335-2-65. Πρέπει να έχουν εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox) χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή). Multiple Collateral (Πολλαπλή εξασφάλιση) . Με την ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο )σας παρέχεται ‘’φυσική απολύμανση χωρίς υπολείμματα’’, σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων .
 • Υπολογισμός υψηλής απόδοσης με την αποκατάσταση κατ΄ όγκο:
 1. Από την ψυχολογική αποδοτικότητα εργαζομένων , λόγο της αίσθησης για περισσότερη Υγειονομική Ασφάλεια .
 2. Από την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’
 3. Από τυχόν ακούσια παράλειψη απολύμανσης σε κάποια σημεία.
 4. Από την αποτελεσματικότητα σε μεγάλο εύρος μικροβίων αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητας ή/και μεταλλάξεων από  ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”
 5. Από την μείωση των επιπτώσεων από επιβλαβείς ουσίες, απομάκρυνση οργανικών υλικών, αλλά και εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων από τα ρυπογόνα “αόρατα χημικά κοκτέιλ ”
 6. Από την μη χρήση χημικών, και χωρίς υπολειμματικότητα. 
 7. Από την αποκατάσταση στο (Air ConditionerSplit) του δωματίου.
 8. Από την ‘’ Αποκατάσταση αποσκευών’’, πριν την μεταφορά στα δωμάτια, κοινοχρήστους χώρους, Μ. Μ.Μ.!!
 9. Από την Extra οικονομική διαχείριση π.χ. για συνιστώμενες ρόμπες τη καθαριότητας και απολύμανσης,!!

Για την αυστηρή τήρηση των πρωτόκολλων , για τις πολλαπλές απολυμαντικές εφαρμογές( multi Bio -disinfects ), σας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε Βεβαιωμένη εκπαίδευση στους εφαρμοστές του εξοπλισμού.

Προσοχή   : Επισημάνσεις έχουν γίνει και για την διατύπωση στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), οπού η ερμηνεία θα αναφέρει, Απαιτείται: Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών, από επαγγελματίες εφαρμοστές με επαγγελματικό εξοπλισμό απορρύπανσης στρωμάτων και Βεβαιωμένη εκπαίδευση, υποχρεωτικά με Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ή ύπαρξη επαγγελματικού εξοπλισμού απορρύπανσης στρωμάτων,  ισάξιο των επαγγελματιών, με τιμολόγιο αγοράς συνοδευόμενο πάντα με Βεβαιωμένη εκπαίδευση εφαρμοστών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Τις παραπάνω πληροφορίες τις αναφέρω με αφορμή διάφορες συζητήσεις ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ),  για το “κάνω ό,τι μπορώ με τη καθαρίστρια” , αλλά με την ΄΄ακούσια  παράλειψη απολύμανσης ΄΄,  όπου το ‘’φταίξιμο’’ περνά  στις καθαρίστριες.  (‘’Μήπως τα σωστά εργαλεία κάνουν τον μάστορα;’’)

Θα έπρεπε, εδώ και χρονιά να είχε εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός από τους ενασχολούμενους στον τουρισμό , γιατί προβλήματα από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ υπήρχαν και πριν.  Δεν είναι λοιπόν πλεονασμός το να εφαρμόζονται ποιο αυστηρά μέτρα στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους ,όχι μόνο  από  τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, αλλά και από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες από το ΕΛΙΝΥΑΕ, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και στους τομείς της καθαριότητας.

Υπάρχουν τρόποι ώστε τα κόστη των υγειονομικών πρωτόκολλων  να μπορούν να γίνουν προσιτά και όχι ακριβά.

Μέσα από ανταποδοτικά οφέλη:  1)  Από την μετάφερα χρημάτων  που πηγαίνουν στο marketing για τον τουρισμό, προς τους ξενοδόχους  -(Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών)- για τον ήδη αγορασμένο εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας , μιας και θα συνεχίζεται η σωστή προβολή του Ελληνικού Τουρισμού.

2) Με την απόκτηση του εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας  και την απαραίτητη εκπαίδευση , θα υπάρξουν έσοδα από τα –‘’μη έξοδα’’– πρόστιμων και αποζημιώσεων περί ‘’Αστικής ευθύνης’’ , εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι εφαρμοστέοι  όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.

Υ.Γ.: Επιπλέον Χρήσιμες  Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και από το Βιβλίο που θα Διανέμεται Δωρεάν  από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και με τίτλο: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων (υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2).

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή : : https://klintec.gr/υγειονομικά-πρωτόκολλα-αντιμετωπίζ/