Υποχρεωτικές οι αναβαθμίσεις για την υγειονομική μας εξασφάλιση.!!

Υποχρεωτικές οι αναβαθμίσεις για την υγειονομική μας εξασφάλιση.!!

Αν και οι κοινωνικές αποστάσεις, ίσως και  οι ‘’διπλές’’ μάσκες να είναι σαν κάτι το «φυσιολογικό», αποδεδειγμένα πλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντικότητα της τήρησης των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται και κατά την διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης και αποκατάστασης.

Λόγο της πολυπλοκότητας  των εσωτερικών  χώρων, η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19 ,αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας .

Η ανάδειξη της ορθής χρήσης των εφαρμογών από πιστοποιημένους εφαρμοστές για την αυστηρή τήρηση  των υγειονομικών πρωτόκολλων σε όλους τους τομείς,  πρέπει να καλύπτει πλέον και την ‘’κυριαρχία της αβεβαιότητας ‘’ από τις μεταλλάξεις των  ‘‘ασύμμετρων απειλών’’ με τις συνακόλουθες  συνέπειες, ακόμα και για τους εμπλεκόμενους με τα υγειονομικά ‘’δρώμενα’’ αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων.

Μια εφαρμοσμένη μέθοδος με καινοτόμους τεχνικές, για την μείωση των κίνδυνων μόλυνσης και επιμόλυνσης, ώστε να  παραδίδεται με καθαρότητα ένα υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον , για μεγαλύτερη ευημερία.

Στόχος μας πάντα  είναι η ανάπτυξη μεθόδων  με όλες τις παραμέτρους για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου ξεχωριστά από την κάθε  ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ του άγνωστο SARS-CoV-2’’, –κατά το μέγιστο δυνατό-  πριν από την εκ νέου χρήση του έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υγειονομική ασφάλεια σε ένα υψηλό επίπεδο, μειώνοντας παράλληλα και κινδύνους από μελλοντικές επιπτώσεις οι οποίες ίσως να θεωρηθούν  και ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Επενδύοντας στην μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας-με διαφανή τρόπο – σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα υψηλής επαγγελματικής διαχείρισης με αξιοπρέπεια και σεβασμό, αναβαθμίζουμε την υγειονομική εξασφάλιση έτσι ώστε :

Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών  με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη, από διασπορά αλλά και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ).

Ποτέ δεν ξεχνώ : Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ1ΝΔ), σε όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων, στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) ,  στα Σχολεία ,κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών  ,  ζητώντας  να παραλάβει και τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.

Ο ανάδοχος αυτών των διαγωνισμών ΔΕΝ υποχρεούται να διαθέτει ‘‘ βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ’’ – διευκρινιστική απάντηση του ΥΠΑΑΤ – προς το ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν ).  Οι εργασίες αυτές μπορούν να διενεργηθούν με κάθε επιμέλεια και από πιστοποιημένο καθαριστή – απολυμαντή σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την 10558/876 / 18 – 06 – 2004 (ΦΕΚ 984 τ. Β 30-06-2004 ) όπου καθίσταται υποχρεωτική η πιστοποίηση.

Είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) θα πρέπει να φροντίζει για την επαρκή κατάρτιση των Ελεγκτών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα  νέα δεδομένα για την Καθαριότητα-Απολύμανση όπως και στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.

Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι μεν υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ. Η δε ακριβής μέτρηση της ποιότητας του αέρα αλλά και την επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης θα πρέπει να γίνεται με την παράδοση των χώρων. Είναι  εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

  • Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης διαδικασιών με Πιστοποιημένη Βεβαίωση στον  καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάσταση, είναι ένα σημαντικό μέτρο αποδεδειγμένης βελτίωσης στην απόδοση των εφαρμοστών.  Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους,  βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από  το πρόγραμμα Εξασφαλίζω μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό Bio-εφαρμογών  και στα νέα δεδομένα για την Καθαριότητα-Απολύμανση και σε  στρώματα- σαλόνια , μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ με την απαραίτητη Βεβαιωμένη εκπαίδευση στις εφαρμογές για την επίτευξη μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης, αλλά και για τα ανταποδοτικά οφέλη των Πιστοποιημένων Εφαρμοστών.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Έκτος από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

*Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/υποχρεωτικές-οι-…αθμίσεις-για-την/

Περί απολυμάνσεων το ανάγνωσμα.!!

Περί απολυμάνσεων το ανάγνωσμα.!!

Οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές με ορθολογική χρήση των βιοκτόνων σε υπηρεσίες  καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους,  μπορούν να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση απολυμαντικών,(Bio-κτόνων).

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή  ορθολογικής χρήσης υπηρεσιών  καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης των χωρών , ως παροχή υψηλής ποιότητας για την Υγειονομική Ασφάλεια  -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Η υποχρεωτική πιστοποιημένη εκπαίδευση των εφαρμοστών στην καθαριότητα- απολύμανση και αποκατάσταση των χωρών, αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία στην προάσπιση των συνθηκών υγιεινής, μέσα από τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο με Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης …… ως μέτρο προστασίας για τη μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19» , θα σας αποκαλύψει τι γίνεται σε Δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, Δήμους, κλπ, με πολλά ‘’επικίνδυνα μαργαριτάρια’’  για την Υγειονομική Ασφάλεια.!!

Οι ενασχολούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι   Εγκυκλίοι σε υγειονομικά πρωτόκολλα άλλα και στις Τεχνικές Προδιαγραφές   διαγωνισμών ή/και σε απείθειας ανάθεση για καθαρισμό- απολύμανσηείναι Απαιτητέες (πχ Υπηρεσίες για εφαρμογή  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης  χώρων  στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19) είναι δε υποχρεωτικά  ενσωματωμένες οι εγκύκλιοι όπως :

Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο υπάρχει αναφορά στο ότι….. «…H εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα…». (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης),

  • Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ για τη διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών.

Διορθωτικά  αναφέρω ότι : Ο ανάδοχος ΔΕΝ υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ  όπως για τη διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών, ΔΙΟΤΙ στις Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011)  δεν αναφέρονται οι απολυμάνσεις, αλλά και διευκρινιστική απάντηση του ΥΠΑΑΤ προς το ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας )!!!!!

Μπορεί όμως ,η εργασία αυτή να διενεργηθεί με κάθε επιμέλεια από πιστοποιημένο καθαριστή – απολυμαντή σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την 10558/876 / 18 – 06 – 2004 (ΦΕΚ 984 τ. Β 30-06-2004 ) όπου καθίσταται υποχρεωτική η πιστοποίηση.

  • Η εφαρμογή απολύμανσης θα γίνει με νεφελοψεκασμό (fogging) ή με τη μέθοδο της ψυχρής εκ νέφωσης (Cold fogging) με κατάλληλο απολυμαντικό και μικροβιοκτόνο σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.

Στο τέλος της προαναφερθείσας εγκύκλιου (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ1ΝΔ) ) αναφέρεται ότι ….. Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση (ULV Foggerκ.λ.π. και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Προσοχή: Υπάρχουν δυο εναλλακτικές λύσης με γνώμονα πάντα την  υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα, απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’.Συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Οι δε εφαρμογές των μεθόδων (ψεκασμού, εκνέφωσης, (ULV Fogger) κ.λ.π.. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’ σε ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το δυνητικά ’’ άγνωστο σαν τον SARS-CoV-2’’ , για περισσότερη εξασφάλιση της Υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα, με υποχρεωτική πάντα την πλήρη αποκατάσταση των χωρών   πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. (..χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).

  • Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει Βεβαιωμένη κατάρτιση με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της καθαριότητας -απολύμανσης και αποκατάστασης . Διότι η  έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, η δε αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών , πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

Το αποτέλεσμα της αποκατάστασης  για την παράδοση των χώρων χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης- αποδεικνύεται με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα  (PPM και CO2) η δε επαρκώς  τεκμηριωμένη “απόδειξη” απολύμανσης   γίνεται με Λουμινόμετρο και την  ‘’ ενυδατωμένη μπατονέτα ’’ -( συσκευή δειγματοληψίας για έλεγχο υγιεινής επιφανειών). Οι εφαρμογές απολύμανσης γίνονται  για όλους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ ,  ώστε να  αναβαθμίζεται η Υγειονομική Ασφάλεια σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση αξιοπιστίας στο μέγιστο βαθμό. 

Η απαραίτητη τεκμηριωμένη εφαρμογή αποκατάστασης υιοθετείται  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο, όπως αναφέρεται και στον  κανονισμό για τα βιοκτόνα  (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων, κλπ., Έτσι θα   εξασφαλίζεται η αποκατάσταση των χωρών, από την επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων  για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από ’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ με μεθόδους επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ), χωρίς υπολειμματικότητα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος από τα βιοκτόνα.

  • Ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί/και να συνεργάζεται (αποδεδειγμένα) τουλάχιστον ένα/μία Υπεύθυνο/η ειδικό επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα…». (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας), για τον  σχεδιασμός των εφαρμογών, την επίβλεψη τους αλλά και  με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας  για την ασφαλή παράδοση  του κάθε έργου ξεχωριστά.

Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης με κατάρτιση , στις διαδικασίες εκπαίδευσης με Πιστοποιημένη Βεβαίωση στον  καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάσταση, είναι ένα σημαντικό μέτρο αποδεδειγμένης βελτίωσης στην απόδοση των εφαρμοστών.  Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων,  βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους Συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Δεν χρειάζεται:

 – Αντίγραφο της σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.!!!!!

– Αντίγραφο της σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ !!!!!

– Βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ  όπως για τη διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών!!!!

Όταν η παροχή της υπηρεσίας αφορά κτήρια και οχήματα που κρίνονται ότι χρήζουν καθαριότητας –απολύμανσης και αποκατάστασης , το ποσό της αμοιβής ανάγεται:

  • για μεν τα κτήρια σε τιμή ανά κυβικό m³ μέτρο
  • για δε τα οχήματα, να καλύπτει πλήρως τους χώρους χρήσης των επιβαινόντων

Ο ανάδοχος έκτος την αποκλειστική ευθύνη που φέρει για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ίδιος,  φέρει και την ευθύνη για τους χρήστες των χώρων (π.χ. εργαζόμενους ) που θα απολυμανθούν, έναντι οποιασδήποτε σωματικής και ηθικής βλάβης, που θα προξενήσει η μη ορθή εκτέλεση των ολοκληρωμένων εφαρμογών. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο στάδιο του σχεδιασμού με περισσότερη βαρύτητα από την αρχή στην εγγενή ασφάλεια, (Inherent Safety) ώστε μέσα από την εφαρμογή των πρωτόκολλων διαχείρισης κινδύνου να μειωθεί η πιθανότητα απρόβλεπτων γεγονότων  για αξιώσεις – διεκδικήσεις αποκατάσταση ζημιών και να αρχίσουν έτσι τα ‘’ περί Αστικής Ευθύνης’’.!!!!

Το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένης την ίδια την απαιτητέα  εγκύκλιο  (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ1ΝΔ), σε όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων,  στα Σχολεία ,κλπ), ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών  ,  ζητώντας  να παραλάβει τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων.  Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι και πως θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Λόγοι που ο κάθε πολίτης- καταναλωτής ή/και εργαζόμενος θα πρέπει να αναζητά τις πιστοποιήσεις –βεβαιώσεις ( σε χώρους εργασίας ,  εκπαίδευσης , σχολεία –φροντιστήρια, φιλοξενίας ,Μ.Μ.Μ., , κλπ) για μελλοντικά απρόβλεπτα γεγονότα  που μπορεί να προκύψουν μετά το πέρας των μη ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων με πλήρη αποκατάσταση. – (χωρίς ρύπους Ε.Ο.Δ.Υ.) –  Αυτό γιατί οι παραμένοντες ρύποι που προσκολλάται ή αιωρείται, στους χώρους από κάθε ‘’αναδυόμενο χημικό κοκτέιλ ‘’  μπορούν να προκαλέσουν μελλοντικές επιπτώσεις,   μιας και αυτά τα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ δεν μπορούν να αποκλειστούν από ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών, όπως ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες .

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε εσωτερικό χώρο, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών , με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/περί-απολυμάνσεων-το-ανάγνωσμα/ ‎

Σχετικά Άρθρα