Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Όπως θα διαπιστώσετε στις Αποφάσεις με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761 Τεύχος B’ 290/29.01.2022,Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, ότι:

Μεταφορές:  Πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά – ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα: α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Διεξαγωγή Συνεδρίων : Στους κλειστούς χώρους συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) κατηγορίας τουλάχιστον Η13 και Η14.

Κινηματογραφικές προβολές, Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες ,Σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) στις αίθουσες δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Ερωτήματα που θέλουν άμεσα απαντήσεις.

Όταν όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση:

 • με σύσταση χρήσης φίλτρων HEPA στις Αίθουσες με Κινηματογραφικές προβολές, Ζωντανά θεάματα και ακροάματα,κλπ.
 • συνιστάται κατηγορία τουλάχιστον Η13 και Η14 Διεξαγωγή Συνεδρίων
 • στις Μεταφορές για την Πληρότητα (μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)) στα επιβατηγά – οχηματαγωγά – ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA, καθώς και πιστοποίηση από κυβερνητικούς φορείς
 • Γιατί δεν πρέπει να έχουν πιστοποίηση από κυβερνητικούς φορείς και στις Αίθουσες  με Κινηματογραφικές προβολές, Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες.
 • Γιατί δεν υπάρχει σύσταση χρήσης φίλτρων HEPA στις αίθουσες των σχολείων, Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, τα σχολικά λεωφορεία και του ΚΤΕΛ , στα Μέσα συγκοινωνιών, ή τα τουριστικά λεωφορεία  ;
 • Γιατί δεν υπάρχει σύσταση χρήσης φίλτρων HEPA σε χώρους ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, εστίασης, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης ,Κ.Α.Π.Η.,

Δεν γνωρίζω γιατί έχει πρόκυψη η καθυστέρηση για τα’’ προαναγγελθέντα’’ –περίπου πριν από ένα χρόνο  – συμπληρωματικά μέτρα στα Μ.Μ.Μ.,  όσον άφορα τον εσωτερικό αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας των επιβατών , όταν θα μπορούσε να γίνει εφοδιασμός με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία.

Οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει να αφαιρούν, συλλαμβάνουν ,να καταστρέφουν, ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια άλλη απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)και με την προϋπόθεση ότι  μπορούν να αποδείξουν ότι, η εν λειτουργία συσκευές δεν παράγουν δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) αλλά για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής  των εσωτερικών χώρων , οπού υπάρχει στην   Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

Χρειάζεται Προσοχή στην επιλογή των μηχανημάτων καθαρισμού του αέρα  των εσωτερικών χωρών , διότι όπως επισημάνουν επιτροπές λοιμωξιολόγων,  εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αλλά και ο Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος.

Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης.

Αξιολογώντας τον βαθμό κινδύνου διάδοσης στο καινοτόμο πρόγραμμα,Green and Clean Rooms with AntiInfection Prevention εφαρμόζεται η  τεχνολογία ‘’Τριπλού Φραγμού’’ από το Sterial ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας. Λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων.

Ως συμπληρωματικό μέτρο  για τις επιφανές εφαρμόζεται ή – ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’-  μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή δράση με το τείχος «Νανοπαγίδων» και τις ανάλογες   Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων μαζί με την μείωση της υπερβολική κατανάλωσης Βιοκτόνων Απολυμαντικών, βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται ‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/όλοι-έχουμε-το-δ…μα-να-αναπνέουμε 

Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Think decontamination…… σκεφτείτε την απορρύπανση.!!!

Think decontamination…… σκεφτείτε την απορρύπανση.!!!

Επιστρέφοντας  στην προσαρμοστικότητα μιας ‘’υποσχόμενης κανονικότητας’’  θα προσεγγίσουμε με ένα ’’άλλο πρόσωπο’’ την υγιεινή, για την – σχεδόν απόλυτη– μείωση βιοκτόνων ακόμη και  πάνω από 95%.!!

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’  έχουν γίνει αναφορές , είτε επιστρέφοντας από διακοπές  ,ή/και για την εξασφαλισμένη αντιμετώπιση τους  στους  εσωτερικούς χώρους  χωρίς πανικό – ερασιτεχνισμούς, έτσι ώστε να μην γίνετε Bio-κτόνοι στο σπίτι σας.

Υπάρχει μια σίγουρη επιλογή που καλύπτει ανάγκες, για  την ομαλή αντιμετώπιση στους ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ με την– σχεδόν απόλυτη- μείωση βιοκτόνων .

Για το σύστημα της Kirby έχω αναφερθεί πολλές φορές, μιας και από την 13/09/1989 μαθαίνετε πάντα ‘’Αλήθειες’’ στην Ελλάδα για την Kirby σε ότι αφορά:

 • Δεν θα σας απαλλάξει ‘’μια και καλή’’ από τα ακάρεα, αυτά τα ‘’κομψά ζωάκια’’ , άλλα θα φροντίζετε να απαλλάσσεστε από τα επιβλαβή περιττώματα τους , σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Δεν ‘’πλένεις’’ χαλιά‘’ με ‘’βιολογικό καθαρισμό’’, άλλα μπορείς να καθαρίσεις τις ίνες με ήπιους επιφανειοδραστικούς παράγοντες και την λιγότερη υγρασία, ενώ συγχρόνως τα απολυμαίνεις με Sera Απολυμαντικό.
 • Δεν κάνει ‘’βιολογικό καθαρισμό’’ άλλα είναι ένα απόλυτα σχεδιασμένο και πλήρες σύστημα φροντίδας, (Deep-Depollution) για πολλαπλές Bio* –εφαρμογές απορρύπανσης στρωμάτων, σαλονιών, συμπεριλαμβανομένης και ελεγχόμενης και δομημένης καθαριότητας, με έναν πιο ενδελεχή τρόπο – διεξάγεται με περισσότερη λεπτομέρεια και επιμέλεια –από έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’ όλων των εσωτερικών χώρων. ( σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές για την Ενεργειακή ετικέτα της Νέας νομοθεσίας).
 • Εργονομικά εύχρηστο για εγγυημένα ξεκούραστη εργασία .Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων, αλλά και τα πλαϊνά του στρώματος ή/και από το κεφαλάρι. Με πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 ώστε να συγκράτηση 99,95 % των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς ,περιττώματα ακάρεων που απορροφά. Αναπτύχθηκε με την βοήθεια της NASA, έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας ,αλλά και ‘‘Εγγύηση εφόρου Ζωής’’ για ανταλλακτικά του Μηχανήματος.
 • Ένας πλήρης Επαγγελματικός εξοπλισμός Bio-Εφαρμογώνπου καλύπτει τις ανάγκες προεργασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων με Ακάρεα (Dust mites) της εσωτερικής σκόνης,  το Άκαρι της ψώρας ,  το οποίο ζει και αναπαράγεται στο δέρμα του ανθρώπου, η ονομαζόμενη ψώρα (Sarcoptes scabiei)* , για τους Αιμομυζητικούς Κοριούς (Bed Bugs) ,  αυτούς τους απρόσκλητους φίλους  που παρασιτούν  φωλιάζοντας σε στρώματα, μαξιλάρια και καναπέδες και όχι μόνο. Το Αιμομυζητικο κόκκινο άκαρι πουλερικών (Dermanyssus gallinae) Ακάρεα των πτηνών το οποίο μεταφέρετε από τα άγρια πτηνά, στις φωλιές τους , στα εξωτερικά μηχανήματα των κλιματιστικών (air conditions). Για τα ο Έντομο Colleoptero της οικογένειας Dermestidae  προσβάλει αντικείμενα από μαλλί και δέρμα όπως τα μοντέρνα χαλιά τα οποία τα βρίσκουμε και στην κρεβατοκάμαρα, (Έντομα υφασμάτων – χαλιών) , τις Ψείρες του σώματος, τους Ψύλλους, τα Τσιμπούρια (κρότωνες) ,αλλά και για τα Αρπακτικά ακάρεα αυτούς τους ‘‘επιθετικούς εισβολείς’’ , που ζουν σχετικά υπό συνθήκες με υψηλή υγρασία, σε επιφανές , χαλιά με υγρασία- μούχλα,  μύκητες , φωλιές οικιακής σκόνης  κλπ
YouTube player

Προάγοντας την καθαριότητα… …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Όσοι λοιπόν έχουν ένα σύστημα Kirby, άλλα και όσοι θέλουν να αποκτήσουν, έχουν το πλεονέκτημα επικοινωνώντας μαζί μας να ενημερωθούν για τις επιπλέον επαγγελματικές  εφαρμογές που έχει το σύστημα ,  απέναντι και στους ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’.  Με την διαφορετικότητα του Σύμβουλου καθαριότητας  θα διαπιστώσετε στην πράξη την διάφοραμεταξύ του ‘’σας πουλούν ‘’ και στο ‘’αγοράζετε’’ ένα προϊόν–  για να λύσετε το πρόβλημα που υπάρχει, κλπ

Έτσι θα βελτιώσετε επιπλέον  τον τρόπο ζωής , μειώνοντας  – σχεδόν απόλυτα– την χρήση βιοκτόνων,  ακόμη και  πάνω από 95%, άλλα και το κόστος προεργασίας για κάθε ανυπόφερτη εφαρμογή που μπορεί να πρόκυψη.

‘’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια αξιοπρεπή  διαβίωση’’

Ο  ‘’επαγγελματίας εφαρμοστής’’,   για τις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές, πάνω σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων, αλλά και στην τήρηση της πιστής εφαρμογής του Οδηγού Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα. Επιπλέον δε υπάρχει κάλυψη και για τα δυο κριτήρια για την κατάταξη του ξενοδοχείου με αστέρια, στο Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), με την αξιόπιστη εφαρμογή του «ανέγγιχτου πλυσίματος τους» για το  Κριτήριο 4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα (από λεκέδες) Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) , χωρίς ‘’παράπλευρες απώλειες’’   αρνητικών αποτελεσμάτων.

Διαρκής Ενημέρωση :

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για ολοκληρωμένη διαχείριση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

Τηλεφωνήστε στο 2104829839, 2108065247, 6932245887 ή στο email στο vgenis@otenet.gr, με πλήρη στοιχεία και θα έχετε την ενημέρωση σας

Bio*: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio – περιβάλλον για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/think-decontamin…-την-απορρύπανση/ ‎

Αναδεικνύουμε την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση, στην πράξη.

Αναδεικνύουμε την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση, στην πράξη.

Στην ενισχυμένη κοινή δράση ένας  εργαζόμενος  ή και ένας  σπουδαστής διαθέτει  περίπου 480,00 € το χρόνο ,για μάσκες και αντι/τικά στα Μ.Μ.Μ. ,κλπ διότι:

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.

Η  Υπενθύμιση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χρειάζεται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση  και συμπληρωματικά μέτρα.

Καθαρισμός και Απολύμανση των Μέσων Μαζικής Μεταφορά

Συστηματικός, συνεχής και επαρκής αερισμός στα Μ.Μ.Μ. και των επιβατικών σταθμών.

Δεν γνωρίζω γιατί έχει πρόκυψη η καθυστέρηση για τα’’ προαναγγελθέντα’’ -πριν από δέκα μήνες – συμπληρωματικά μέτρα στα Μ.Μ.Μ.,  όσον άφορα τον εσωτερικό αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας των επιβατών , όταν θα μπορούσε να γίνει εφοδιασμός με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία. Οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει να αφαιρούν, συλλαμβάνουν ,να καταστρέφουν, ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια άλλη απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)και με την προϋπόθεση ότι  μπορούν να αποδείξουν ότι, η εν λειτουργία συσκευές δεν παράγουν δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) αλλά για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής  των εσωτερικών χώρων , οπού υπάρχει στην Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας , https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/organogramma/yphresies/36-dieythynsh-ygieinhs-periballontos.

Αξιολογώντας τον βαθμό κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού ως «πολύ υψηλό» σε μια επιτακτική ανάγκη ως συμπληρωματικό μέτρο υπάρχει και στην Ελλάδα  με τις ανάλογες Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02) για τις επιφανές η εφαρμογή  μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  ως ‘’ Ασπίδα Προστασίας ’’ –που μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

Επιπλέον, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας, προτείνεται η εντατικοποίηση των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης.

Η τήρηση τακτικών προγραμμάτων α) καθαρισμού και εφαρμογής απολύμανσης, υπάρχει στην εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 και ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SAR S-CoV-2»  , οπού το  Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης ,  επισυνάπτοντας και την προαναφερθείσα απαιτητέα εγκύκλιο . ΠΡΟΣΟΧΗ, υπάρχει και στην Εγκύκλιο για τους Υγειονομικούς έλεγχους για το σχολικό έτος 2021–2022 και στα Μέσα Μαζικής Μεταφορά των μαθητών.

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας χρειάζονται  κατεπείγοντα μέτρα στην πράξη :

 • Χρειάζεται ο επαναπροσδιορισμός στην πολιτική των συμβάσεων-από δημόσιους ‘η/και ιδιωτικούς φορείς -για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.
 • Σύνταξη επιστημονικής τεχνικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης κάθε προσφοράς. 
 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού – απολύμανσης
 • Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη). Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • Η αποκατάσταση των χώρων με μέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα κατά την παράδοση των εργασιών (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, Ε.Ο.Δ.Υ. κ.α),  όπου θα εξασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό την μη ύπαρξη αρνητικών αποτελεσμάτων . π.χ (επιμόλυνση , δευτερογενείς μολύνσεις,)

Η Υγειονομική Ασφάλεια αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας.

Συμπεραίνοντας ,για να μπορούν να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία,  στην συμπληρωματική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία, οι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους :

 • Γίνεται έλεγχος με βάση την αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 για την τήρηση των μέτρων που αφορούν  θέματα διενέργειας απολυμάνσεων ;
 • Γίνεται έλεγχος για τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμο, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλης (υποκαπνισμό) ,αν γίνεται αποκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, Ε.Ο.Δ.Υ.) κλπ,
 • Γίνεται έλεγχος για τα μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης , για το ότι δεν έχουν παραμείνει  ‘’ρυπογόνα  χημικά κοκτέιλ’’μαζί με  τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων ;
 • Γίνεται έλεγχος για τα μέσα τεκμηριωμένης απόδειξηςότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση;
 • Γίνεται έλεγχος για τον επαγγελματικό εξοπλισμό των εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης ;
 • Γίνεται έλεγχος  για το αν υπάρχει συνεργασία με επιστήμονα, ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ; (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ)
 • Γίνεται έλεγχος αν είναι  Πιστοποιημένοι οι εφαρμοστές καθαρισμού -απολύμανσης(πχ καθαρίστριες/τες)
 • Γίνεται έλεγχος για την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό και την απολύμανση των χειρολαβών και στηριγμάτων, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, και στους διακόπτες ειδοποίησης στάσης καθώς και στην πραγματοποίηση έκτακτου καθαρισμού και απολύμανσης όταν παραστεί ανάγκη;  (Προσοχή τα αντισηπτικά είναι για τα χέρια !!!) .
 • Γίνεται έλεγχος για την μέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα με την παράδοση των εργασιών;

Ενημέρωση με αναφορές ανάλυσης των εγκύκλιων υπάρχουν και στο Βιβλίο Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19  με έκδοση από την Περιφέρεια Κρήτης,- ως  ένα βιβλίο “φροντιστήριο”-από τους συγγραφείς, Υγιεινολόγο Δρ. Αντώνη Παπαδάκη και Χημικό Πολυμερών Υλικών Δρ. Ελευθέριο Κουφάκη.

Το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης  μπορεί να έχει άμεση σχέση με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ), όπου θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα , όπου θα αποδεικνύουν την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους .

Έτσι οι πολίτες  (ταξιδευτές,  εργαζόμενους, εκπαιδευόμενους, γονείς), θα διασφαλίζονται από τις ’’σοβαρές απειλές  ‘’ μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να έχουν και όχι απλά να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση. «Σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)» .

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Στην KlinTec  παρέχοντας  πλήρη εκπαίδευση υποστηρίζουμε επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται, με επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Facility Cleaning Services,  Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών ,Υπηρεσίες Σεγνοκαθαριστηρίου, Housekeeping, , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

«Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους»

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Όλο το άρθρο: Αναδεικνύουμε την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση, στην πράξη

Πηγή :  https://klintec.gr/αναδεικνύουμε-την-θετική-αντίδρα/ ‎

 

Πιθανόν κάποτε στο μέλλον γιατί όχι τώρα