Μήπως οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » εγκυμονούν κινδύνους στην παραλαβή των χαλιών;

Μήπως οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » εγκυμονούν κινδύνους στην παραλαβή των χαλιών;

Αν και οι Ανοιξιάτικες Δράσεις για να αποφορτιστούμε από  τους «βρώμικους θύλακες » συμμετέχοντας στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’ έχουν ξεκινήσει νωρίς , οι επισκέψεις στο  Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα για επιπλέον ενημέρωση έχει αυξητικές  τάσεις , με μεγαλύτερη παραμονή στα βίντεο.

Ας δούμε και κάποιες σημαντικές  παραμέτρους για την ανοιξιάτικη καθαριότητα.!!

YouTube player

Η φύση της εργασίας φέρνει τους Ταπητοκαθαριστές σε μια σειρά κινδύνων από τους οποίους ο πιο σημαντικός είναι ο «βιολογικός κίνδυνος» (biohazard), ο κίνδυνος δηλαδή που οφείλεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τα χαλιά με την παραλαβή τους μπορεί να είναι μολυσμένα όπως (π.χ. λέπια από τρίχες και φτερά εντόμων ένζυμα και ακάρεα αίμα, ούρα, τεμάχια οργάνων, εκκρίσεις), μη μπορώντας  να αποκλείσουμε την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από  ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), αλλά και από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας. ( σκώρο, κοριό, ακάρεα, ακάρεα της ψώρας, ψύλλους, σκαθάρι χαλιών).

YouTube player

Συντρέχουν λοιπόν λόγοι επιτακτικής ανάγκης , για την υγιεινή και ασφάλεια τους , των οικογενειών τους, των υπαλλήλων τους, αλλά και των πελατών τους, έτσι ώστε να ‘’επιβάλλεται’’ στο να παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια  και για αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας.

Επιπλέον οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » μπορεί να επιδράσουν στα οικονομικά της επιχείρησης-εταιρίας,  μιας και δεν καταγράφονται παράλληλα και οι επιπτώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων,  διότι η κυρία μείωση της αποδοτικότητας  ως προς την παραγωγικότητα  μπορεί να συσχετιστεί και με ψυχολογικούς παράγοντες. Η αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας, οι οικονομικές απώλειες και οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες λόγω αλλαγής της  των κλιματικών συνθηκών μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχολογική πίεση και στρες, τα οποία τελικά μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

YouTube player

Ο όρος «βιολογικός παράγοντας» αναφέρεται σε όλους τους μικροοργανισμούς που είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα, σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2000/54/ΕΚ) «για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία» και την εναρμονισμένη Ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 186/95, 174/97, 15/99).

Έτσι σύμφωνα και με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Ειδικότερα δε με την Άσκηση Υγειονομικών Ελέγχων  βάση της διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),   Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

YouTube player

Οι καταναλωτές έχουν ‘’στείλει τα χαλιά τους διακοπές’’ για να καθαριστούν και να φυλαχτούν, η τα πλύνανε μόνοι τους η με κάποια βοήθεια η ακόμα τα ’τίναξαν-σκούπισαν’’ και τα φύλαξαν ώστε από τον Οκτώβριο να κάνουν Οικονομία με χειμωνιάτικη φροντίδα στο στρωμένο σπίτι με χαλιά.

Σε μια αγορά, όπου όλοι  “δείχνουν” ότι έχουν τις ίδιες υπηρεσίες, τι κάνει τη διαφορά;

Θα συνεχίσω να  επισημαίνω ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, στο επάγγελμα των καθαρισμών.

Με βάση τον αναλυτικό πίνακα για την  Κοστολόγηση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χαλιών (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2011) ,  όπου αναφέρετε  ότι , για τους καταναλωτές μια ‘’λογική τιμή’’ θα ήταν περίπου 6,07 €/τ.μ,. Θα προσπαθήσω με το παράδειγμα του πίνακα με την Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών ανά m², έτσι ώστε να  γίνει κατανόηση του κόστους  και  οι καταναλωτές να γνωρίζουν  περίπου τι συμπεριλαμβάνει το πλύσιμο και φύλαξη μεταξύ 2,42 €/τ.μ., 3,12 €/τ.μ., 3,90€/τ.μ. , 4,50€/τ.μ., αλλά και  5,95 €/τ.μ., 6,50 €/τ.μ. , 6,85€/τ.μ.κλπ,και να συγκρίνουν τις υπηρεσίες , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες παράπλευρες ‘’απώλειες’’ , από αρνητικά αποτελέσματα .

Υπηρεσίες με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια θέτει εκτός τους ‘‘εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.

Μήπως λοιπόν ως καταναλωτές θα πρέπει να αναθεωρήσετε το σκεπτικό, ότι η επιχείρηση που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή είναι η επιχείρηση που πρέπει να συνεργασθείτε στο καθαρισμό των χαλιών σας;

YouTube player

Είναι σεκταριστική η εικόνα, όταν βλέπουμε ‘’φυλαγμένα χαλιά’’  με αυτό το περιεχόμενο!!

Προσοχή στην ερεύνα αγοράς για την Ανοιξιάτικη καθαριότητα με τις οικονομικότερες λύσεις.

Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των καταναλωτών, γίνονται προσπάθειες για να ενημερωθούν  για τις μεγάλες συνέπειες στην υγεία, την οικονομία αλλά και το περιβάλλον από την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών.

Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης, γνωρίζοντας ότι η χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών βλάπτει σοβαρά την υγεία και  μη γνωρίζοντας τους στοιχειώδεις κανόνες για τον καθαρισμό τους,  θα  πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του η αποτροπή της Επικίνδυνης επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Το ερώτημα αν γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας , θα συνεχίσει να παραμένει , έτσι ώστε να αναρωτιόμαστε αν αυτό που φαίνεται Καθαρό, αν είναι και Υγιές , ώστε να μειώσετε την επικινδυνότητα της επιμόλυνσης  στους εσωτερικούς σας χώρους .

Η ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη των Αναδυόμενων αλογονωμένων οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την διασφαλισμένη υγιεινή και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.

Υ.Γ: 2) Πίσω από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαριότητας

Πηγή:  https://klintec.gr/μήπως-οι-ρύποι-β…ογικών-παραγόντω/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms
 2. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 3. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 4. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
 5. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 6. Πράσινα και καθαρά δωμάτια Ξενοδοχεία 2024 ,
 7. Ρύπανση εσωτερικών χώρων
 8. Επιτακτική Ανάγκη ο Επαγγελματικός Καθαρισμός Χαλιών και Ινωδών Επιφανειών. pdf
 9. Επενδύσεις σε Πράσινες Επιχειρήσεις Επαγγελματικού Καθαρισμού. pdf
 10. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.

Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος

Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος .

Η Πρόκληση – Πρόσκληση της KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment , είναι ένα κάλεσμα για δράση προς τους ενασχολούμενους με παροχές υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών και όχι μόνο.

Από το 2012 η Επιτακτική Ανάγκη για καθαρότητα του βιοτικού περιβάλλοντος !!!

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτημάτων της πρωτοποριακής  Προληπτικής  Υγιεινής  μέσα από ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume). Αποτελεί  δε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία γιατί μπορεί να οδηγήσει σε συγκριτικό πλεονέκτημα την υγειονομική εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος  – μιας ιδιαίτερης προσωπικότητας- το οποίο δεν αντιγράφεται εύκολα.

Θέτει δε ως στόχο την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, με την αναδόμηση των υπηρεσιών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,για την διασφάλιση της Υψηλής  Ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

 • έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων,
 • λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της ρύπανσης του αέρα εσωτερικών χώρων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική λόγο των περιβαλλοντικών επιμολύνσεων, με κινδύνους για την υγεία και την ευημερία.
 • λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των πηγών ρύπανσης του αέρα εσωτερικών χώρων
 • η έκδοση βεβαίωσης εργασιών για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, απαλλαγμένους από ρύπους βιολογικών παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών (περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος ) θα πρέπει να είναι υποχρεωτική , διότι  όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις. ΠΟΥ!!

Ξοδεύουμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, αλλά πόσο συχνά λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) στην παραγωγικότητα, στην ευημερία ή στην υγεία μας;

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους και παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Ο ρόλος της οικιακής σκόνης ως πηγή έκθεσης κερδίζει περισσότερη προσοχή με τα χρόνια.

Σίγουρα, η συλλογή σκόνης αντιπροσωπεύει μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δειγματοληψία μιας  και το επίπεδο μόλυνσης από σκόνη μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης της υγιεινής του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η παρουσιαζόμενη μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα έξυπνο εργαλείο για την παροχή μιας τεχνικά εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων (dust determination test)με μηχανικό τρόπο,  για τον χαρακτηρισμό  ρύπων.

Τα βιοκτόνα (εντομοκτόνα) εντός του νοικοκυριού , ή  βιοκτόνα (φυτοφάρμακα) που εφαρμόζονται έξω όταν απορροφώνται και ‘’συντηρούνται’’ μαζί με τη σκόνη του σπιτιού, μπορούν να οδηγήσουν μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών και των βρεφών σε αυξημένη έκθεση.

Αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

H ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  (indoor air quality) αποτελεί βασική παράμετρο που καθορίζει την υγιεινή διαβίωση των ανθρώπων. Η συγκέντρωση των ρύπων στους  εσωτερικούς χώρους (Volume),  επηρεάζει την υγεία και την ευημερία των φιλοξενουμένων. Η δε ποιότητα του αέρα ενός  εσωτερικού χώρου μπορεί να είναι αρκετά χειρότερη απ’ ότι σε ένα εξωτερικό περιβάλλον. Εξαιτίας αυτής της  ποιότητα πολλοί φιλοξενούμενοι-εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με αρκετά προβλήματα υγείας, κυρίως του αναπνευστικού .

Το airbeld είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολλαπλών μετρήσεων έλεγχου στις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Ένα οικονομικά αποδοτικό σύστημα παρακολούθησης που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου (IAQ) και να εντοπίζει έγκαιρα και να αναφέρει σε πραγματικό χρόνο, ‘’επικίνδυνα συμβάντα’’ που επηρεάζουν άμεσα την υγεία και την ευημερία.

Ο έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα περιλαμβάνει τη μέτρηση των ακόλουθων παραμέτρων:

 • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
 • Μέγεθος σωματιδίων αέρα(pm1.0) (pm2.5) (pm4.0) (pm10.0)
 • Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs),(NOx)
 • Θερμοκρασία, (temperature), υγρασία (humidity)

Οι παράγοντες για τους οποίους διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ώστε να διασφαλιστεί περιβάλλον υγείας της εργασίας διαχωρίζονται σε  χημικούς και βιολογικούς.

 • Χημικοί παράγοντες: Αιωρούμενα σωματίδια, Αέριοι ρύποι, Διαλύτες, Σκόνη βαρέων μετάλλων, V.O.C.’s (Volatile Organic Compouds – Πτητικές Οργανικές Ενώσεις),  και Ίνες αμιάντου

Σύμφωνα με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Ένας φορητός ‘’χημικός αναλυτής’’ πολλαπλών χρήσεων

Η ανίχνευση μικροβίων σε επιφανειακά δείγματα σε συνδυασμό με τη χημική ανάλυση δίνουν πληροφορίες για την επάρκεια και την καθαρότητα της παροχής  και σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων.( σπίτια , γραφεία, σκάφη, ΜΜΜ).

Το B.EL.D™ (Bio Electric Diagnostics) είναι ένας φορητός χημικός αναλυτής πολλαπλών χρήσεων. Το TVC (Total Viable Count) – για ταχεία ανίχνευση μικροβίων σε επιφανειακά δείγματα. (Enterococcus, Listeria, E.coli, Salmonella, κλπ)

Βιολογικοί παράγοντες: Iοί, Μύκητες, παράσιτα, και βακτήρια

Ειδικότερα με την Άσκηση Υγειονομικών Ελέγχων  βάση της παρούσας διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η  Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση  της προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , μέσα από την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, καλύπτει συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών.

Φιλοσοφία μας είναι η συνέπεια, η αξιοπιστία, με πρωταρχικό μας λόγο την  εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας των εσωτερικών χώρων, αλλά και η σταθερότητα σε αξίες. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και πρωτοποριακών μεθόδων, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, επιτυγχάνεται η διαφορετικότητα στην αποτελεσματικότητα  μας στην εγγυημένη καθαρότητα των εσωτερικών χώρων.

Η ομάδα  Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη  και των Αναδυόμενων αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την διασφαλισμένη υγιεινή και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/στις-ανακατατάξε…επιτακτικής-ανάγ/ 

Αναγκαία εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Αναγκαία εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Στην KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment θέτουμε στόχο για την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος ,ως επιτακτική ανάγκη εξάλειψης του διαχρονικού προβλήματος. Ως αρχή της προληπτικής μας δράσης είναι η εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας , σε υψηλό επίπεδο προστασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

 «Ο καθαρός αέρας θεωρείται βασική απαίτηση της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας παγκοσμίως.» (ΠΟΥ ).

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης» έχει γίνει μια ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια . Οι υπεύθυνοι  στην ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  ειδικότερα, τον χρησιμοποιούν για να υποδηλώσουν μια κοινωνική πρόκληση που σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν.  Διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον διαβίωσης,  συμβάλλει στην προαγωγή της Προληπτικής Υγιεινής, ως ασπίδα προστασίας  από  ‘’απρόσμενους ‘’ κινδύνους στην υγεία μας.

Ωστόσο, η  προστασία της υγείας μας παραμένει ανεπαρκής , απέναντι στο επιβαρυμένο –  επιμολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που εξακολουθεί και σήμερα –  στις σύγχρονες κοινωνίες -να αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία όλων μας.

Η ανάγκη για ολική απορρύπανση ή εξυγίανση και αποκατάσταση  του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume), αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων με πιστοποίηση των εφαρμογών της καθαρότητάς  του, για την επόμενη χρήση. Οι δε πολιτικές και δράσεις που συνάδουν στη φιλοδοξία της βελτιωμένης ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume) αποτελεί επένδυση μηδενικής ρύπανσης με εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας του.

Χρειάζονται επομένως συνεχείς επενδύσεις για να εξασφαλιστεί η διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιμων προγραμμάτων με ολοκληρωμένες διαχειριστικές εφαρμογές , για την εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός ασφαλούς και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Υγιείς και βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον διαβίωσης.

Όταν ένας άρρωστος εσωτερικός χώρος μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας, αλλά και ως ‘’οδηγό για ένα υγιεινό τρόπο να ζεις’’ αναφερόμαστε στο “υποτίθεται καθαρό”  θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,  μιας και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Το υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης στο οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, πρέπει να είναι ασφαλές και ελκυστικό , να  προωθεί υγιεινές συμπεριφορές με επιρροή στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να είναι ευχάριστο να ζεις. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους που παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Η Πρόκληση – Πρόσκληση της KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment , είναι ένα κάλεσμα για Δράση προς τους ενασχολούμενους με παροχές υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών και όχι μόνο.

Το όλο εγχείρημα στόχο έχει, την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),για την επισήμανση των συνθηκών υγιεινής,  αλλά και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) Επιπλέον με τον (Ν. 3850/2010) για την μηδενική ανοχή ρύπανσης από βιολογικους παράγοντες ,  αλλά και για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄244/07.12.2020),μετά το πέρας των εργασιών, απέναντι στο επιβαρυμένο – επιμολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον (Volume),  για μείωση των κινδύνων από τις απρόβλεπτες πλέον συνέπειες στην αυξημένη έκθεση τους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι κυριότερες καινοτόμες τεχνολογίες (Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης) που εφαρμόζονται για την αποτελεσματική απομάκρυνση και αποκατάσταση των χωρών, βασίζονται σε μηχανικούς τρόπους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ως φυσικές  διεργασίες  εγγενούς ποιότητας  στο Βιοτικό περιβάλλον ,

Η καθαρότητα του  βιοτικού περιβάλλοντος  δεν είναι επιλογή είναι ανάγκη !

Για τα ωφελεί και την αποτελεσματικότητα του Clean Volume at living environment ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Κοινοποίησε τοΕνεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι, αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη, όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π .

Και να θυμάστε, η διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης ,απαιτεί δουλειά και επιμέλεια.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/αναγκαία-εξασφάλ…-της-διασφαλισμέ/

Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Η Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  Indoor Air Quality είναι ένα αναδυόμενο ζήτημα του Βιοτικού περιβάλλοντος μας , με πρωταρχικό μας λόγο την διασφάλιση της ποιότητας του.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας ευρύς όρος, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ύπαρξη στην ατμόσφαιρα διαφόρων παραγόντων (χημικών, φυσικών, βιολογικών ή άλλων), που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους έμβιους οργανισμούς και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα ασχολείται εντατικά με τους λεγόμενους «αναδυόμενους» ρύπους.

Οι αναδυόμενοι οργανικοί ρύποι (Emerging Organic Contaminants, EOCs) είναι κατά κύριο λόγο. σύνθετες οργανικές χημικές ενώσεις, Η εμφάνιση αλογονωμένων οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων μπορεί να είναι υψηλή λόγω της παρουσίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και δομικών υλικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποια από αυτές τις χημικές ουσίες.

Οι αναδυόμενοι ρύποι ( Emerging indoor pollutants ) είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις οι οποίες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες  και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σ’ όλους τους έμβιους οργανισμούς. Οι συγκεντρώσεις τους  δε , έχουν συνεχή και αδιάκοπη παρουσία  που τους καθιστά σημαντικούς και ως  έμμονους οργανικούς ρύπους, με τοξικές χημικές ουσίες που αργούν να αποσυντεθούν.

Οι αναδυόμενοι οργανικοί ρύποι (Emerging Organic Contaminants, EOCs) είναι κατά κύριο λόγο περιλαμβάνονται ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης χημικές ουσίες, αλλά και σύνθετες οργανικές χημικές ενώσεις,  ενώσεις βιομηχανικής ή οικιακής προέλευσης (όπως PCBs ή αλλιώς πολυχλωριωμένα  διφαινύλια ) όπως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες ( PAHs), διοξίνες κλπ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς χώρους που παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Οι κυριότερες καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αναδυόμενων ρύπων και αποκατάσταση των χωρών , είναι τεχνολογίες που βασίζονται σε μηχανικούς τρόπους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ως φυσικές  διεργασίες  εγγενούς ποιότητας  στο Βιοτικό περιβάλλον.

Όπως η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality ),καθώς και σε διεργασίες οξείδωσης,– επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO )- χωρίς υπολειμματικότητα ,συνεισφέροντας σύγχρονος  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια της ‘’καθαρότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Επίσης , οι αναδυόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων( Emerging indoor pollutants ) στους εσωτερικούς χώρους, με επιπτώσεις  μετά το πέρας των εργασίμων παροχής υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών,  έχουν μελετηθεί και έχουν θεσμοθετηθεί από τα αυστηρότερα πρότυπα στις  μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να απομακρύνουμε  ή/και να περιορίσουμε τα αρνητικά τους αποτελέσματα στο ελάχιστο δυνατό ,  για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τις απρόβλεπτες πλέον συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή.

Σίγουρα, η συλλογή σκόνης αντιπροσωπεύει μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δειγματοληψία μιας  και το επίπεδο μόλυνσης από σκόνη μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης της υγιεινής του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η παρουσιαζόμενη μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα έξυπνο εργαλείο για την παροχή μιας τεχνικά εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων (dust determination test)με μηχανικό τρόπο,  για τον χαρακτηρισμό  ρύπων.

Ο ρόλος της οικιακής σκόνης ως πηγής έκθεσης κερδίζει περισσότερη προσοχή με τα χρόνια, αλλά και αρκετά ανοιχτά ερωτήματα που σχετίζονται με την υγεία παραμένουν προς επίλυση. Τα βιοκτόνα (φυτοφάρμακα) που εφαρμόζονται έξω ή βιοκτόνα (εντομοκτόνα) εντός του νοικοκυριού , όταν απορροφώνται και ‘’συντηρούνται’’ μαζί με τη σκόνη του σπιτιού, μπορούν να οδηγήσουν μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών και των βρεφών σε αυξημένη έκθεση.

Δικαιολογημένα λοιπόν εστιάζουμε περισσότερη προσοχή στη ρύπανση των εσωτερικών χώρων από μόλυνση της οικιακής σκόνης , για  να βελτιωθεί η αξιολόγηση κινδύνου από μη ορθή και ενδελεχή απορρύπανση , αλλά και κάθε πρότυπο που μπορεί να συνδεθεί από την συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας σκόνης.

Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει την εμφάνιση οργανικών και ανόργανων ρύπων ,στην έκθεση των υπολειμμάτων μαζί με σκόνη των εσωτερικών χώρων  αλλά και ‘’τη συμβολή’’ της ως ‘’δείκτη έκθεσης ‘’ στους ρύπους.

Λόγοι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν εμπλέκονται οι   ”ΔΩΡΕΑΝ επιδείξεις” στο χώρο σας και περιλαμβάνουν ”ΔΩΡΕΑΝ” υποτιθέμενους καθαρισμούς ενός  στρώματος,  χαλιού, καναπέ, κ.τ.λ., γιατί  ‘’ίσως’’ με την “ελεύθερη παραμονή στο σπίτι” και να σας επιβαρύνουν με ρύπους βιολογικών παραγόντων (βιορύπους).!

Η ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων  για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη των Αναδυόμενων  αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Υποστηρίζοντας  Ημερίδες και Σεμινάρια, με σύνεση και αποτελεσματικότητα, μεταφέρουμε την θεωρία  …συμπληρωματικά στην πράξη.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/αναδυόμενοι-αλογονωμένοι-οργανικοί/

Προληπτική Υγιεινή : Επιλογή προγραμμάτων δράσης για το εσωτερικό περιβάλλον.

Προληπτική Υγιεινή : Επιλογή προγραμμάτων δράσης για το εσωτερικό περιβάλλον.

Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή  αποσκοπεί στην υγειονομική εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους μας. Θέτει ως στόχο την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού αέρα , βελτιώνοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, με την αναδόμηση των υπηρεσιών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Ξοδεύουμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, αλλά πόσο συχνά λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) στην παραγωγικότητα, στην ευημερία ή στην υγεία μας;

Μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων βοηθά στην λύση των προβλημάτων ζωτικής σημασίας που προκύπτουν.

Με τα καινοτόμα προγράμματα της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης  , δημιουργούνται επαναστατικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας , ώστε να καλύπτουν την  αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , με σκοπό να προλάβει ή να αποτρέψει  από κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης και την  ‘’πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία.

Στο σχέδιο περιγράφονται  μια σειρά από εμβληματικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως:

Η επίδραση του εσωτερικού περιβάλλοντος στην απόδοση.

Κίνδυνοι από αυξημένη συγκέντρωση ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’ και την εισπνοή αέριων ρύπων, (αιωρούμενη σκόνη,  φορμαλδεΰδη και παθογόνους μικροοργανισμούς). Τα αίτια αυτής της καχεξίας που νοιώθουμε σε αυτούς τους χώρους, με συμπτώματα όπως  πονοκέφαλο , αδιαθεσία, ερεθισμένα μάτια και δέρμα, βουλωμένη μύτη, αναπνευστικά προβλήματα , δεν είναι πάντα ορατά, οι λύσεις όμως υπάρχουν κι είναι απτές.

 • Επιπλέον οι μη ορθές εφαρμογές των βιοκτόνων είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και στην εργασιακή ικανοποίηση –ανασφάλεια– για την απόδοση των εργαζομένων ,  οι οποίοι στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή επίδοση των υπηρεσιών τους.
 • Οι δε ‘’Bio-κτόνοι ‘’ του 2013 έγιναν σήμερα ‘’Υγειο-κτόνοι εκτελεστές’’ και ζουν ανάμεσα μας ,  είτε να ’’απολυμαίνουν τους κοριούς’’  είτε ‘’ατμίζοντας  στρώματα- σαλόνια’’, γιατί  επαφίενται στο ”πατριωτικό ‘’…και ποιος θα μας ελέγξει ;

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αναδομεί τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών Η διαδικασία μιας συστηματικής μεθόδου περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολύμανσης στοχεύει στη μείωση της βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, βελτιώνοντας παράλληλα την υγιεινή των εσωτερικών χώρων . Η δε ορθή διαδικασία εφαρμογής παίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης μεταδοτικών παθογόνων μικροοργανισμών. Ωστόσο, πολλές τρέχουσες πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού -απολύμανσης εσωτερικών χώρων ,ανεξάρτητα από την επιλογή της όποιας μεθόδου για την εφαρμογή ,μαζί με την χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών ή/και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Μηχανικός τρόπος αντιμετώπισης επιβλαβών ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’  σε εσωτερικούς χώρους, πριν ή/και μετά από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής.

Η  Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση  της προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , μέσα από την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, καλύπτει συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών .

Η δε συνεργασία με έναν Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα, ο όποιος με τον σχεδιασμό διεργασιών εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, θα συμπεριλαμβάνει την ’’ ομάδα κρούσης’’ μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπου με την Κοινή Δράση ,την Προορατικότητα και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, θα ενισχύουν την έγκαιρη ανταπόκριση ,ακόμα και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), έτσι ώστε να προλαμβάνουν δυναμικά ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία .

Η προσαρμογή  στον υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού -απολύμανσης , προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι μετά την συμμετοχή τους στην Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων, όπου αποκτούν επιπλέον γνώσεις με οδηγίες και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και  -μετά από εξετάσεις- αξιολογούνται για την καταλληλότητά τους ως  πιστοποιημένοι  εφαρμοστές .

Επιπλέον οι ομιλητές σε ενημερώσεις ημερίδων ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων σε εσωτερικούς  χώρους,  θα πρέπει να τονίζουν την  αποτελεσματικότητα απέναντι  στους  ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και της αναγκαιότητας για την μηδενική συγκέντρωση  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων.

Μετά από κάθε Βεβαίωση  ή το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης , όλοι οι εμπλεκόμενοι με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, χρειάζονται και τον απαιτούμενο εξοπλισμό μαζί με την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

…..επι του Πρακτέου.

Έτσι θα υπάρχει εναρμόνιση των ολοκληρωμένων υγειονομικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών με την νομοθεσία , ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Πληροφορίες για το μη αναρτημένο βίντεο της ημερίδας 02/12/2023, για τις ‘’Νομικές ευθύνες’’, Επικοινωνία στον ΣΕΑΜΕ.!!!

Υ.Γ : Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Η Αμοιβαιότητα ωφελεί τους πάντες, με σύνεση και αποτελεσματικότητα.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/προληπτική-υγιει…επιλογή-προγραμμ/