Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Η πανδημία ίσως να ‘’χρησιμοποιεί’’ τα κενά στα συστήματα ‘’πρόληψης και αντίδρασης’’. Δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν τα κρούσματα σε μια ελεγχόμενη κλίμακα εάν η πολιτεία δεν έχει την πολιτική και οικονομική βούληση να το πράξει. Όταν δεν υπάρχει προγραμματισμός με επαρκείς επενδύσεις θωράκισης, ώστε να βελτιωθούν σημαντικά τόσο η αποδοτικότητα διαχείρισης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των πολιτών, όσο και η αποτελεσματικότητα της πρόληψης για την ανασταλτική ανάπτυξη ιών και βακτηρίων -μεταξύ των οποίων ο SARS-CoV2- εκμηδενίζοντας την  δυνατότητα διασποράς στους εσωτερικούς χώρους, τότε τα ακραία υγειονομικά φαινόμενα θα ‘’δοκιμάζουν’’ εκ νέου. Οι ανάγκες για πρόληψη κατά των λοιμώξεων από ακραία υγειονομικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές σε εσωτερικούς χώρους συναθροίσεων, με λείες και πορώδεις επιφάνειες ή/και μέσω του αέρα.

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς

Σε όλες τις οδηγίες για τα  προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς αναπνευστικών ιών , περιλαμβάνουν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής μαζί με τις οδηγίες καθαρισμού- απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων ως κατασταλτικές μεθόδους. Οι οδηγίες καθαρισμού- απολύμανσης απευθύνονται ιδιαίτερα στο προσωπικό (π.χ. καθαριστές/ριες) οπού θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των μέτρων.

 • Καθαρισμός είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από οργανικούς& ανόργανους ρύπους,  μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (π.χ. σκόνη, βρωμιά), από μία επιφάνεια ή ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, για την μείωση του μικροβιακού φορτίου ώστε να επιτευκτή  το καθαρό αποτέλεσμα.
 • Απορρύπανση:  η ενέργεια ή το αποτέλεσμα  του απορρυπαίνω ως διαδικασία καθαρισμού ενός χώρου από τη ρύπανση .
 • Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες. Μία χημική ουσία ονομάζεται “απολυμαντικό μόνο όταν τα μικρόβια μέσω του απολυμαντικού μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες 99,999% (για τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες 99,99% ).
 • H αιτιολογημένη κατασταλτική απολύμανση μετά την καθαριότητα  πρέπει να τεκμηριώνεται –αποδεδειγμένα – για τον λόγο που πρέπει να γίνει , (π.χ. σε περίπτωση κρούσματος) σκοπεύοντας στην μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών στις επιφάνειες , ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβιακών μολύνσεων, κλπ.
 • Οι  προστατευτικές  εφαρμογές απολύμανσης με μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση, μπορούν να σκοτώνουν ή αδρανοποιούν τους μικροοργανισμούς πριν αυτοί προκαλέσουν λοιμώξεις. Είναι αναμφίβολα μια εξαιρετικά λογική στρατηγική ειδικά την σημερινή εποχή όπου με την ανάπτυξη νέων ιών, μιας και μπορούν να διαρκέσουν 60 έως και 90 ημέρες.  Το τμήμα της Προληπτικής Υγιεινής τις εφαρμόζει  ως “όπλα” Εξειδικευμένων εφαρμογών για Πρόληψη κατά των  λοιμώξεων.
 • Καθαρότητα – Ευκρίνεια : H ιδιότητα του καθαρού αέρα που δεν περιέχει ουσίες ή στοιχεία ξένα ή περιττά.
 • Τα απολυμαντικά ανήκουν στην κατηγορία των βιοκτόνων του Κανονισμού 528/2012, και μπορούν να προσαρμοστούν στην (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) για επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις και θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Κατόπιν γίνεται η προσαρμογή της εγκύκλιου ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  ”διαστρεβλώσεις”. Έτσι τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, θα πρέπει να ελέγχουν εκτός από το Πιστοποιητικό επιμόρφωσης του εφαρμοστή και τις μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης, με (ψεκασμό, εκνέφωση κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) μιας και δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες, παρά οφέλη. Έτσι θα μειωθεί και η παραπλάνηση των καταναλωτών  με τις εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’  ή/και προσχήματα με τις  «μάχες ενάντια στον κορωνοϊό», αλλά και από τις εφαρμογές απολύμανσης (π.χ ομιχλοποιητή cold fogger) και έκδοση ‘’online πιστοποιητικού απολύμανσης’’ με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ , όταν από το ΥΠ.ΑΑΤ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας).
 • Μπορεί στην εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) αναφέρεται ότι η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων. Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος και με Πιστοποιητικό επιμόρφωσης , αναφορές υπάρχουν στο συμπληρωματικό υλικό του σχεδίου εφαρμογών των ‘’τεσσάρων σημείων’’
 • Επιπλέον μεγάλη προσοχή, διότι οι μεμονωμένες εφαρμογές μπορεί να μην ανταποκρίνονται απέναντι στο( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.
 • Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις -Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

 • Πρόληψη: Είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν ένα πρόβλημα έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής του. Η Φιλοσοφία της Πρόληψης είναι μία θετική διαδικασία που δίνει έμφαση σε ένα σύνολο δομημένων ενεργειών , δραστηριοτήτων και μέτρων που στοχεύουν στο να αποτρέψουν , να εμποδίσουν την  εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων  ή/και καταστάσεων.
 • Προληπτική Υγιεινή: Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτήματων της Προληπτικής Υγιεινής, όπου μέσα από τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, ξεκλειδώνει εφαρμογές που στο παρελθόν ήταν απρόσιτες με την κατασταλτική απολύμανση. Ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος δρα με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ’’κατά των λοιμώξεων και συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Υπάρχει τελικά Θωράκιση από την πολιτεία απέναντι σε μια μελλοντική απειλητική έξαρση των μεταδοτικών παραλλαγών – υποπαραλλαγών και στην ταχεία εξάπλωση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων του κορονοϊού SARS-CoV-2 ή το κόστος του ‘’επιδημιολογικού περιορισμού’’ θα πνίξει τις τρέχουσες προβλέψεις χρηματοδότησης, για την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης απειλών από λοιμώξεις, με στόχο την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών;

Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε απέναντι στο κάθε ‘‘Οδυνηρό φθινόπωρο’’ , αλλά και όταν ‘‘Ουσιαστικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν καινούργιο ιό’’, σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιστημόνων; 

 • όταν έχει υψηλή μεταδοτικότητα και μεγαλύτερες εστίες εξάπλωσης
 • όταν η μετάδοση του ιού γίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα
 • όταν όσοι νοσήσουν, έχουν πολύ υψηλό ιικό φορτίο; 
 • όταν δεν ξέρουμε ποιο στέλεχος θα επικρατήσει.
 • η τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας φτάνει;

Πρόληψη: Περιβαλλοντικά μέτρα απέναντι στο ‘’άγνωστο’’ των ακραίων υγειονομικών φαινομένων παίρνουμε νωρίτερα.

Καταστολή: Δεν περιμένουμε την ‘’έκρηξη’’ των ακραίων υγειονομικών φαινομένων για να πάρουμε μέτρα.

Επαρκής θωράκιση με μέτρα Προληπτικής Υγιεινής παντού Τώρα!!!

 • Η επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για μια ποιο ‘’αυστηρή’’ προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού –απολύμανσης και Προληπτικής Υγιεινήςαναδεικνύει την διαφορετικότητα σχεδίασης και μεθοδικής υλοποίησης , για μια υψηλή ποιότητα παροχής καινοτόμων υπηρεσιών και όχι μεμονωμένων εφαρμογών με τυχόν ‘’αρνητικά αποτελέσματα’’.
 • Οι ρόλοι, της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’-Τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ -στη Bioαπομάκρυνση , μαζί με την ταυτόχρονη διασπαστική BioαραίωσηAntimicrobial Technology‘’μηχανικού τρόπου εξουδετέρωση’’, συμβάλλουν στην θωράκιση των εσωτερικών χώρων με τον περιορισμό  αερομεταφερόμενων κινδύνων μόλυνσης – επιμόλυνσης, αλλά και στις λείες ή πορώδεις επιφάνειες τους.

Τα Προγράμματα  ‘’Σύμπραξης’’ για  ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’ εσωτερικών χώρων με Πιστοποιημένο εφαρμοστή για καθαρισμό-απολύμανση και Προληπτική Υγιεινή ανά 60 έως 90 ήμερες , καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) άλλα και για την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, τα προγράμματα καλύπτουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε σχολεία , βρεφονηπιακούς -παιδικούς σταθμούς και Μ.Μ.Μ. τους, χώρους  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , Μονάδες & κέντρα – ιατρεία φροντίδας υγείας, Επαγγελματικούς χώρους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης ‘‘μολυσματικών παραγόντων’’  με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” κατά το ταξίδι, την φιλοξενία, διαμονή-παραμονή τους στους χώρους  , πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες ’’.

Σε όλους τους φορείς αλλά και σε επιχειρήσεις – εταιρείες οι ενασχολούμενοι με τις εφαρμογές καθαρισμού- απολύμανσης (π.χ. καθαριστές/ριες ,Housekeeping, σχολικές καθαρίστριες) από όλη την Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος, για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio -περιβάλλον για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

 • Biodilution: Όσοι ήδη χρησιμοποιούν συστήματα καθαρισμού Kirby και θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα καθορισμού δραστικών μέτρων για πολλαπλή θωράκιση των εσωτερικών χώρων, είτε για επαγγελματική ή/και ιδιωτική χρήση, δεχόμαστε  τις ερωτήσεις σας στο  vgenis@otenet.gr, υπόψη κυρίου Βγενή Ιωάννη

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

_Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος

Πηγή :   https://klintec.gr/η-πρόληψη-δεν-πρ…να-παρεμποδίζετα/ ‎