Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.

Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.

Τα κοινά σημεία των λοιμώξεων ίσως και να περιλαμβάνουν ‘’σοβαρότατα συμπτώματα’’.

Οι συνήθεις συστάσεις για την πρόληψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων,  πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σχέδιο και για την αποκατάσταση των χώρων, με εξειδικευμένες τεχνικές .

Αυτές οι εξειδικευμένες τεχνικές Multiple Collateral (Πολλαπλής εξασφάλισης )αναδεικνύονται πλέον , ως η ποιο ισχυρή και αποδεδειγμένη λύση απενεργοποίησης- χωρίς υπολειμματικότητα-στις αναδυόμενες προκλήσεις , που προκαλούνται από τους ‘’ ρυπογόνους  μολυσματικοί παράγοντες’’  άλλα και από τις έκτακτες εφαρμογές Απολυμαντικών- Βιοκτόνων.

Η τήρηση των βασικών κανόνων είναι απαραίτητες, τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η ολοκλήρωση των προληπτικών εφαρμογών ή/και αποκατάστασης για απολύμανση& απεντόμωση,  ακόμα και –χωρίς την χρήση χημικών– για τις ποιο δύσκολες επιφανές όπου πρέπει να επιτυγχάνεται το επιθυμητό  αποτέλεσμα ,  αποφεύγοντας συγχρόνως  την δημιουργία επιμολύνσεων, κ.α.

Στόχος όλων των προσπαθειών μας ήταν και είναι η ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων  αξιοποίησης  για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,  με τα πρωτόκολλα εφαρμογών απολύμανσης χώρων ,όπως  κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των κλπ και άλλα κτίρια.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου , εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Η δε αποφυγή υπερκατανάλωσης Απολυμαντικών- Βιοκτόνων και των πλεοναζόντων ημίμετρων , για το  πριν ή /και το μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη επιτόπια Bio- εφαρμογή Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, πρέπει να είναι  στις άμεσες προτεραιότητες μας η μεγαλύτερη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ώστε να αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα υψηλότερο επίπεδο υγιεινής.

Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις σχετικές Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν, ότι ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών γίνεται με απορρυπαντικό και νερό καθώς και με την  χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) . π.χ. για τον καθαρισμό της τουαλέτας σε ένα σχολείο, κλπ

Αυτή’’ έκτακτη εφαρμογή’’ απολύμανσης είναι η διαδικασία καταστροφής των μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες σε επιφάνειες και άψυχα αντικείμενα. Η απολύμανση είναι αποτελεσματική μόνο αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και αφήστε την να στεγνώσει
 • Επιλέξτε την κατάλληλη συνταγή λεύκανσης από το παρακάτω διάγραμμα
 • Ετοιμάστε το διάλυμα χλωρίνης καθημερινά φρέσκο
 • Κατά την προετοιμασία της λύσης, προσθέστε το χλωρίνη στο νερό
 • Εφαρμόστε αρκετό διάλυμα χλωρίνης ώστε όλες οι επιφάνειες να παραμένουν υγρές για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής.

Σημειώσεις προσοχής για τους χειριστές εγκαταστάσεων όπως τα κέντρα παιδικής φροντίδας αλλά και κατοικίας.

 • Στην Εφαρμοσμένη απολύμανση – Χλώριο και παράγωγα χλωρίου ,αναφέρεται- 5.6.: Τα χλωριούχα απολυμαντικά χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στις καθημερινές ανάγκες απολύμανσης διαφόρων επιφανειών και διακρίνονται σε: υποχλωριώδη και σε παράγωγα που απελευθερώνουν χλώριο.
 • Κίνδυνοι -5.6.: Ο κυριότερος τρόπος έκθεσης σε χλώριο είναι με εισπνοή. Οι ατμοί χλωρίου οδηγούν σε ερεθισμό των οφθαλμών, των βλεννογόνων, του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος.
 • Σημαντικό κίνδυνο αποτελεί κατά την χρήση των χλωριωμένων παραγόντων η διάλυσή τους σε ζεστό νερό ή ανάμειξή τους με οξέα π.χ. διαλύματα καθαρισμού ή ούρα. Η επαφή του χλωρίου με ζεστό νερό δημιουργεί φωσγένιο (5.6), ένα αέριο που είναι θανατηφόρο σε μια αναλογία με τον αέρα 1:50.000. Επειδή είναι άχρωμο και άοσμο αέριο είναι θανατηφόρο, πριν ακόμη γίνει αντιληπτό με την όσφρηση. Η συνταγή  χρησιμοποιεί 5,25% υποχλωριώδες νάτριο (50,000 μέρη ανά εκατομμύριο διαθέσιμου χλωρίου).

Πρόληψη : Για περίπτωση εκτίναξης σταγονιδίων χλωρίου και την αποφυγή επαφής με τα μάτια, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών γυαλιών, τα δε ρούχα πρέπει να αφαιρεθούν άμεσα και να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον απομακρυνθεί η ποσότητα χλωρίου. Για την αποφυγή της επαφής με το δέρμα πρέπει να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα προστατευτικά (γάντια και μάσκες προσώπου).

Δεν χρησιμοποιούμε λευκαντικούς παράγοντες  (5,25% υποχλωριώδες νάτριο) για απολύμανση σε υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) ακόμα και αν έχουμε κάνει απορρύπανση.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή επιλογή μεθόδων, ακόμα και αν γίνονται για ‘’ψυχολογικούς λογούς’’.

Ως παραδείγματα προς αποφυγήν επισημαίνω:

 • Μικρόβιοκτονία – απολύμανση ,με χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) και παντού ‘’καλυμμένες επιφανές’’.!!
 • Επιμελημένη απολύμανση, χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger)  σε νηπιαγωγείο, με τοίχους  ‘’καλυμμένους’’, σκεπασμένα στρώματα και τυλιγμένες μοκέτες  ,κλπ από ειδικούς επιστήμονες  που εκδίδουν  και ’’Έγκυρο Πιστοποιητικό Απολύμανσης’’!!
 • Απολύμανση στο εσωτερικό των λεωφορείωνμε ‘’ειδικό σπρέι’’ όταν χρειάζεται πρωτόκολλο εφαρμογών.!!
 • Στα πλαίσια της πρόληψης και με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή πιθανής εμφάνισης και εξάπλωσης οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου….,!!!!!

Όταν όλοι γνωρίζουμε ότι “η ημιμάθεια είναι χειρότερη από τη αμάθεια“

Τότε, το να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς στην εφαρμογή βιοκτόνου απολύμανσης δεν είναι αρκετό,  γιατί ο “υποτιθέμενος απολυμασμένος εσωτερικός χώρος ‘’ , χωρίς την τήρηση βασικών κανόνων και την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στα απολυμαντικά (4.13), γίνεται  πιο επικίνδυνος από έναν ‘’βρώμικο” χώρο, οι δε συμμετέχοντες ίσως και να γίνονται οι μελλοντικοί Βιο-κτόνοι* .

Ο ορισμός της λέξης βιο-κτόνος* προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν) και το επίθεμα –κτόνος ο φονεύων.

Βιο-κτόνος (σελ.16)* κατά τον Κύριο Κωνσταντίνο Θ. Μπουχέλο Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή, γιατί με τις εμφανιζόμενες ‘’Σύγχρονες προκλήσεις’’ σε τομείς με ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απολυμάνσεων ‘’ , λόγο των ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’  του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος , η κάθε ‘’μορφή απολύμανσης’’  με την μη ορθή χρήση μεθόδων, μπορεί ίσως και να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Όπως δεν ξέρουμε αν Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που να είναι εναρμονισμένοι  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη) για σχολεία και Μ.Μ.Μ. των,  (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία,  διότι εμφανίζονται  οι χρήσεις των ‘’ειδικών σπρέι’’ με την δημιουργία δεδομένων, όπου να μην μπορούν να αποκλειστούν στο μέλλον, ίσως και από συμπτώματα με ανεπιθύμητα αποτελέσματα, σε φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’.

‘‘Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.’’

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Μετά από οποιαδήποτε περίπτωση εξειδικευμένης εφαρμογής,  με χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) , ακόμα και με την εφαρμογή  του ισχυρότατου απολύμαντικου Sanivir  , ταχείας δράσης κατά βακτηρίων, ιών, μυκήτων, σπορίων,  η ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου είναι υποχρεωτική.  Όπως και μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη εφαρμογή, Μυοκτονίας – Απεντόμωσης  σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται η πλήρη αποκατάσταση των χώρων με εξειδικευμένες υπηρεσίες (Bio-εφαρμογών επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο) , διότι οι κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών είναι αιτίες αλλεργιών,κλπ.

Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατό την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή , με τις εφαρμογές  αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ , πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων στους χώρους. Στο δίκτυο της Klintec.Net το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services υποστηρίζονται  από τις   Bioapolimantiki, CareHome Ecological Life, Hygienichome, Greenkeepings,  GreenServices ,κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/αποκατάσταση-εσω…κών-χώρων-από-ιδ/

Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Σχετικά Άρθρα

 1. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 2. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 3. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 4. Πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα».
 5. Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»
 6. Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!
 7. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 8. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 9. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 10. Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!
 11. Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.
 12. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 13. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 14. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 15. Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!
 16. Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.
 17. Περιβάλλον Υπνοδωματίου…
 18. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 19. Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 20. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 21. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 22. Φροντίδα με σωστή συντήρηση των στρωμάτων.
 23. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 24. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 25. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 26. Όταν οι κοριοί ……ξανάρχονται !!
 27. Ενημέρωση για την προστασία των πολιτών από τα ‘‘ πάρτι εφαρμογής βιοκτόνων’’ .
 28. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 29. Περιορίστε την έξαρση των ενοχλητικών κοριών.
 30. Πρόληψη με Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα και Λιγότερα Βιοκτ

Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Αναγκαία η ενημέρωση, διότι η άγνοια για την απειλή μπορεί να προκαλέσει πανικό, φόβο και πολλές άλλες καταστάσεις.

Θα συνεχίσω να επισημαίνω ότι,  μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής Ευθύνης και σεβασμό στο κοινωνικό λειτούργημα που πρέπει να παρέχει, κάθε επιχείρηση –εταιρία που ασχολείται  επαγγελματικά με τις εφαρμογές απολύμανσης ,  θα πρέπει η ενημέρωση των πολιτών στην προσφορά τους, να  ανταποκρίνεται στις ξεκάθαρες απαιτήσεις .

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί με τις εμφανιζόμενες ‘’Σύγχρονες προκλήσεις’’ σε τομείς με ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απολυμάνσεων ‘’ , λόγο των ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’  του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος , η μικροβιακή & βακτιριακή  απολύμανση με την μη ορθή χρήση μεθόδων, μπορεί ίσως και να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις για την   Μικροβιακή αντοχή  ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) πιο συστηματικά με Πληροφορίες στις  κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση των  Νοσοκομειακων Λοιμώξεων  , μέσα από την Επιδημιολογική ενημέρωση του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, , αλλά και από Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ενιαίας Υγείας.

Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις σχετικές Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό

Τα παθογόνα που προκαλούν λοιμώξεις του αναπνευστικού, αιωρούνται στον αέρα για διάφορα χρονικά διαστήματα μαζί με όλους τους ρύπους γενικά ως ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί ως τώρα από τους επιστήμονες, ο νέος κοροναϊός μπορεί να επιβιώνει (από  2-3 ώρες -έως 9 ημέρες) στα αντικείμενα στα οποία καταλήγει από  τον βήχα ή/και το φτάρνισμα, μετατρέποντάς τα μαζί με τους αιωρούμενους ρύπους,  σε εστία μόλυνσης.

Η σωστή ενημέρωση για την πρόληψη και προετοιμασία με ορθή οργάνωση στις εξοπλισμένες δομές, αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα για τον κάθε έλεγχο.

Όπως αναλυτικά έχω αναπτύξει με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών, για πληρέστερη ενημέρωση το Θέμα: Bio-Εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων και στην εκτεταμένη συζήτηση, έδωσα έμφαση στην  δημιουργία μέτρων με περιβαλλοντικές υποδομές . Αναφέρθηκα διεξοδικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,  με τα πρωτόκολλα εφαρμογών απολύμανσης στους  χώρους, άλλα και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται,  ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου δε , εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά ώστε να ολοκληρωθεί  η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα. Το κόστος δε της αμοιβής ενός Συμβούλου καθαριότητας ,  Περιβαλλοντικού ή/και  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση, των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

 • Εντοπίζονται τα προβλήματα στον χώρο και εφαρμόζουμε επαγγελματικά Πρωτόκολλα  περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών  ,για πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη- επιτόπια Bio- εφαρμογη Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων  , διατηρώντας  έτσι  μεγαλύτερη  σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, για ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και η μείωσης κινδύνου.
 • Γίνεται ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος(Deep-Depollution)  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
 • Γίνεται  επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘περιβαλλοντικά μέτρα Bio –εξυγίανσης’’(Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, αλλεργιογόνα, αλλά και τις οσμές από καπνό, κλεισούρα, καύση ξύλων, νέφος κ.λπ.
 • BioSanitizers: Ένα τμήμα με σύγχρονες και πρακτικές μεθόδους εναέριας και επιφανειακής απολύμανσης, ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση που ξεπερνά τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αναπτύσσει στο προγράμματα των ‘’πράσινων στρατηγικών’’  εξειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας, για επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) (Purerefreshing), επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση. Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, έχει υιοθέτηση μια εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση,με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για τις  απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers  ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικά ευέλικτες λύσεις, εφαρμόζοντας με απόλυτη ασφάλεια τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα.
 • Γίνεται εφαρμογή  εναλλακτικών λύσεωνως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα, για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον. Η πρωτοποριακή μέθοδος της  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’(με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης), ως απολύμανση (Bio–Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’.  Επιπλέον δε μαζί με τις απολυμαντικές της ιδιότητες, μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα ως ‘’ανασταλτικός παράγων ‘’ για την  ανάπτυξη τους,  χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Εξουδετερώνουμε και τα προβλήματα που προήλθαν από την επικίνδυνη μούχλα.

Προσοχή:  Aν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Ένας “άρρωστος εσωτερικός χώρος” μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας, λόγο των ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’   λόγο  αυξημένης  εμφάνισης  λοιμώξεων ή/και άλλων παρασιτώσεων με ιδιαίτερες επιπτώσεις. Οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των κλπ

Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή φιλοξενία. Η δε έννοια της ποιότητας δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας. Ο δε επαναπροσδιορισμός  της  ποιότητας στο περιβάλλον του δωματίου πρέπει να γίνει για όλους τους χώρους φιλοξενίας στον κλάδο του τουρισμού, διότι η υγεία όλων των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ),  -δεν μπορεί ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ  

Και ποτέ δεν ξεχνάμε Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης  σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται, πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης  κατά όγκο, διότι  κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών είναι αιτίες αλλεργιών.

Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατό την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων στους χώρους. Στο δίκτυο της Klintec.Net το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services υποστηρίζονται  από τις   Bioapolimantiki, CareHome Ecological Life, Hygienichome, Greenkeepings,  GreenServices ,κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=2078

Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Σχετικά Άρθρα

 1. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 2. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 3. Πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα».
 4. Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»
 5. Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!
 6. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 7. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 8. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 9. Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!
 10. Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.
 11. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 12. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 13. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 14. Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!
 15. Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.
 16. Περιβάλλον Υπνοδωματίου…
 17. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 18. Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 19. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 20. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 21. Φροντίδα με σωστή συντήρηση των στρωμάτων.
 22. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 23. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 24. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 25. Όταν οι κοριοί ……ξανάρχονται !!
 26. Ενημέρωση για την προστασία των πολιτών από τα ‘‘ πάρτι εφαρμογής βιοκτόνων’’ .
 27. Τι ξέρετε για τους κοριούς;
 28. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 29. Περιορίστε την έξαρση των ενοχλητικών κοριών.
 30. Πρόληψη με Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα και Λιγότερα Βιοκτόνα

Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!

Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!

Στην καθημερινότητα μας η συμβίωση με τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) είναι ποιο εύκολη η αντιμετώπιση τους εν συγκρίσει με το άκαρι της ψώρας (Sarcoptes scabiei) .

Ψώρα, μια επικίνδυνη δερματική νόσος, ιδιαίτερα μεταδοτική που προκαλείται από ένα παρασιτικό, που λέγεται άκαρι της ψώρας(Sarcoptes scabiei)* το οποίο ζει και αναπαράγεται στο δέρμα του ανθρώπου, η ονομαζόμενη ψώρα (scabies). Είναι μικροσκοπικό αραχνοειδές παρασιτικό που προκαλεί έντονο κνησμό (φαγούρα ),προκαλείται έτσι τοπική φλεγμονή, με σοβαρές βλάβες στο δέρμα από το ξύσιμο άλλα και είσοδο βακτηριδίων που οδηγούν στην μορφή του Μολυσματικού κηρίου (του Κέλσου) , μια πολύ φλεγμονώδης μυκητιακή λοίμωξη. Αν και για πολλά χρόνια είχε σταματήσει να ακούγεται, με την εξάπλωση και στην Ελλάδα αυτής της ξεχασμένης νόσου, ξαναμπαίνει στη ζωή των σημερινών σύγχρονων κοινωνιών.

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών προγράμματος Healthy Interior Environment

Ως παράδειγμα θα αναφέρω στην ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ,  για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας των ανθρώπων, από το (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει  : Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων )

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες , προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Θέλει λοιπόν περισσότερη προσοχή το όλο θέμα –γιατί τα κρούσματα είναι αρκετά – ώστε να το δούμε πλέον ως επιτακτική ανάγκη.

 1. Από την 28 Νοεμβρίου 2012 ενημερώνουμε για την ψώρα με το άρθρο  Αντιμετωπίζοντας το άκαρι της ψώρας σε μια σύγχρονη κοινωνία
 2. Την 22 Ιανουαρίου 2013 υπενθυμίζουμε με με την συμβολή και το Το άκαρι της ψώρας του K. Θ. Μπουχέλου, (Ομότιμου Καθηγητή Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών)
 3. Την 13 Φεβρουαρίου 2015  Η συνεχόμενη εξάπλωση της ψώρας, μια άκρως μεταδοτικής νόσου.
 4. Την 14 Μαρτίου 2016“ΚαθαΌχι πανικός και ερασιτεχνισμοί με κοριούς και ψώρα.
 5. Την 3 Φεβρουαρίου 2017Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 6. Την 28 Σεπτεμβρίου 2019 Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 7. Την 10 Φεβρουαρίου 2020 Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»

Η ψώρα και εκτοπαράσιτα, άλλα και ‘’πολλά επανεμφανιζόμενα νοσήματα’’  εντάσσονται πλέον στο χαρτοφυλάκιο NTD,  για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες (Neglected tropical diseases ), – μια ποικίλη ομάδα μεταδοτικών ασθενειών- οπού ο ΠΟΥ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει , κλπ.

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας.

Με αφορμή  την Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655/19-2-2020 Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης, ενημερώνουμε από το 2013 για την Αιθαλομίχλη και αλλεργίες  με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της (ΕΕΑΚΑ) και συνεχίζουμε με την  Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!

Όταν η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα  για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές, η πρόληψη είναι αυτή που εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση. Θα ήταν άτοπο ίσως να περάσουν  επιπλέον χρονιά και να βλέπουμε Εγκυκλίους με ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με τα ‘’μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της ψώρας’στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»

Θα συνεχίσουμε να θέτουμε ερωτήματα :

 • Μήπως πρέπει να ζητούν από τον κάθε ανάδοχο στις νέες Συμβάσεις να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους χωρίς την χρήση χημικών ,για πριν ή/και για μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, με την απαιτουμένη βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, για αυτού του είδους τις εξειδικευμένες επεμβάσεις σε επανεμφανιζόμενες απειλές που επηρεάζουν και την ψυχικής υγεία των πολιτών;
 • Όταν το πρόβλημα γίνεται στο σχολείο, στα σπίτια των μαθητών ποιος θα φροντίσει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα , ώστε να γίνουν σωστά οι απαιτούμενες εφαρμογές και οι μαθητές επιστέφοντας στο σχολείο  να μην επαναφέρουν το πρόβλημα;
 • Το τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μαζί με τους το τμήμα των Κοινωνικών Λειτουργών , λόγο της λεπτότητας του θέματος σε παιδιά, ερεύνησαν να εντοπίσουν από πού προσήλθε το πρόβλημα ; (π.χ τα Δημόσια Μ.Μ.Μ., μήπως ανήκουν σε γονείς που εργάζονται σε ‘’ευάλωτες εργασίες’’, κλπ)
 • Τα τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας –επ΄ ευκαιρία -σε όλες τις Περιφέρειες, ελέγχουν και κατά πόσο Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατό την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων στους χώρους. Στο δίκτυο της Klintec.Net το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services υποστηρίζονται  από τις   Bioapolimantiki, CareHome , Ecological Life, Hygienichome, GreenkeepingsGreenServices ,κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/περί-ακάρεων-της-ψώρας-συνέχεια/ ‎

Τα ακάρεα Dermatophagoides και οι αλλεργίες

Τα ακάρεα Dermatophagoides και οι αλλεργίες

Του K. Θ. Μπουχέλου, Ομότιμου Καθηγητή Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

Η κύρια αιτία της επικινδυνότητας των ακάρεων αυτών, είναι η γουανίνη που περιέχουν τα περιττώματά τους. Η εισπνοή της γουανίνης των περιττωμάτων των ακάρεων, προκαλεί ισχυρή αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου Τα ακάρεα σκόνης είναι υπεύθυνα για πολλές σύγχρονες μορφές αλλεργιών. Αποδεικνύεται ότι το 50-80% των περιπτώσεων εμφάνισης αλλεργικού άσθματος συνδέονται με τα ακάρεα της σκόνης. Φαίνεται πως πολλοί άνθρωποι… αντιδρούν σε πρωτεΐνες που βρίσκονται στα περιττώματα και στα εκδύματα του εξωσκελετού των ακάρεων. Επιπλέον άλλα συμπτώματα είναι κνησμός, εξανθήματα στο δέρμα και φτάρνισμα.

Ο όρος  House Dust Mite” ακάρεα οικιακής σκόνης” έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό ακάρεων που βρέθηκαν σε συνδυασμό με σκόνη σε κατοικίες.

Η ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων εξαρτάται από τις επικρατούσες θερμοκρασίες, τη σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα και την επάρκεια τροφής. Υψηλές θερμοκρασίες και σχετική υγρασία ευνοούν την ανάπτυξή τους.

Τα ακάρεα αυτά τρέφονται με τμήματα του ανθρώπινου δέρματος που αποβάλλεται, υπολείμματα τροφών, μύκητες και γύρη. Ένα γραμμάριο σκόνης είναι δυνατόν να περιέχει μέχρι και 100-400 άτομα. . Κρεβάτια, στρώματα, ταπετσαρίες και χαλιά είναι οι πιο σημαντικοί φορείς ακάρεων.

Στην Ελλάδα κυρίαρχα είδη είναι το Dermatophagoides pteronyssinus (στην ηπειρωτική Ελλάδα) και το D. farinae (στα νησιά). Υψηλοί αριθμοί ακάρεων διαπιστώνονται όταν η υγρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη) και μικρότεροι πληθυσμοί παρατηρούνται κατά τις περιόδους με υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερη σχετική υγρασία (το καλοκαίρι).

Προφυλάξεις

Κάθε άτομο για το οποίο υπάρχει έστω και υποψία ότι είναι ευαίσθητο σε αλλεργίες, πρέπει να υποβάλλεται σε διαγνωστικές δοκιμές αλλεργικότητος, τις αδόκιμως ονομαζόμενες «αλλεργικές δοκιμασίες». Με τις δοκιμασίες αυτές διαπιστώνεται το εάν μία συγκεκριμένη ουσία (αλλεργιογόνο) αναγκάζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου να υπεραντιδράσει και να του δημιουργήσει προβλήματα.

Η πλειονότητα των αλλεργιογόνων ουσιών προκαλεί στον οργανισμό τη παραγωγή ειδικών αντισωμάτων (IgE) τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα στο αίμα. Για τον εντοπισμό αντισωμάτων IgE στο αίμα, ακολουθείται η μέθοδος Rast test ενώ στο δέρμα γίνονται δοκιμασίες νυγμού ή ενδοδερμική χορήγηση του αλλεργιογόνου με ένεση. Αφού εντοπισθεί το υπεύθυνο αλλεργιογόνο, δίδονται στον ασθενή ανάλογες οδηγίες για πρόληψη ή ανοσοθεραπεία.

Τρόποι για να απαλλαγείτε

1. Μέσα στο σπίτι η ιδανική θερμοκρασία θα πρέπει να είναι γύρω στους 21,5-22 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα και γύρω στους 22-24 το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό της υγρασίας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 55%.Αερίζετε όλα τα δωμάτια τουλάχιστον μία φορά τη μέρα, κατά προτίμηση το πρωί.

2. Τις ίδιες ώρες, είναι σημαντικό να λιάζετε και να αερίζετε τα μαξιλάρια και τα σεντόνια. Στον ύπνο, αφήνετε ένα παράθυρο ανοιχτό μην κλείνετε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και για να ανανεώνεται ο αέρας στο δωμάτιο.

3. Αντικαταστήστε τα στρώματα και τα μαξιλάρια με γέμιση από μαλλί ή πούπουλα με άλλα που να περιέχουν πολυουρεθάνιο να αφαιρούνται από το βάθος  η “εσωτερική σκόνη”  και τα ακάρεα με τα αλλεργιογόνα περιττώματα τους και φροντίστε να τα  ανανεώνετε κάθε 8-10 χρόνια.

4. Το κάλυμμα του στρώματος θα πρέπει να πλένεται τουλάχιστον κάθε δύο μήνες σε θερμοκρασία 60 βαθμών Κελσίου, τα σεντόνια και οι μαξιλαροθήκες τουλάχιστον κάθε βδομάδα, ενώ τα πιο βαριά σκεπάσματα τουλάχιστον κάθε μήνα.

5. Αφαιρέστε την σκόνη σε τακτά χρονικά διαστήματαή καταργήστε (κυρίως στις κρεβατοκάμαρες) τις μοκέτες, τις κουρτίνες από βαριά υφάσματα και τις φλοκάτες. Διαφορετικά, θα πρέπει να τα πλένετε κάθε δύο βδομάδες.

6. Καθαρίζετε συχνά τις εγκαταστάσεις της θέρμανσης και του κλιματισμού. Ο απορροφητήρας της κουζίνας θα πρέπει να έχει έξοδο στο εξωτερικό περιβάλλον και να διαθέτει φίλτρο που να καθαρίζεται κάθε δύο μήνες.

7. Επιλέξτε έπιπλα από υλικά που έλκουν λιγότερη σκόνη (όπως ξύλο, μέταλλο ή δέρμα).

8. Για να απομακρύνετε τη σκόνη από τα έπιπλα χωρίς να τη διασκορπίζετε στον αέρα, χρησιμοποιείτε ηλεκτροστατικά ξεσκονόπανα αν δεν έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό .Για τα πατώματα αντιθέτως, προτιμήστε ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο ΗEPA ή με κάδο νερού, που ενδείκνυνται για τους αλλεργικούς.

9. Αποφύγετε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους. Ακόμα και το παθητικό κάπνισμα την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού ευνοεί την εμφάνιση αλλεργιών αργότερα στο παιδί..

10. Σε περίπτωση παρουσίας αλλεργικών παιδιών, αποφύγετε τα κατοικίδια ζώα. Αν αυτά ωστόσο υπάρχουν, τότε θα πρέπει να βουρτσίζετε το τρίχωμά τους τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα και να το πλένετε τακτικά.

Κ.Μ.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο e mail: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/τα-ακάρεα-dermat…και-οι-αλλεργίες/ ‎

14-16 Φεβρουαρίου 2020 -Ενημ. Υλικό –Διαχειριστικές Εφαρμογές Εσωτερικών Χώρων Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σχετικά Άρθρα

 1. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 2. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 3. Περιβάλλον Υπνοδωματίου…
 4. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 5. Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»
 6. Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 7. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 8. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 9. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 10. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.
 11. Φροντίδα με σωστή συντήρηση των στρωμάτων.
 12. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 13. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 14. Μούχλα στο στρώμα!!!!
 15. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 16. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 17. Για Ποια Καθαριότητα Στρωμάτων Μιλάμε;
 18. Ανασταλτική ανάπτυξη και στους «Bug bugs».!!!
 19. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 20. Μήπως πρέπει να αναβαθμίσουμε το πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 21. Όταν οι κοριοί ……ξανάρχονται !!
 22. Πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα».
 23. Ενημέρωση για την προστασία των πολιτών από τα ‘‘ πάρτι εφαρμογής βιοκτόνων’’ .
 24. Τι ξέρετε για τους κοριούς;
 25. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 26. Προστατέψτε τους χώρους από τους απρόσκλητους φίλους μας.
 27. Περιορίστε την έξαρση των ενοχλητικών κοριών.
 28. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 29. Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρο
 30. Πρόληψη με Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα και Λιγότερα Βιοκτόνα

 

Πρόληψη με Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα και Λιγότερα Βιοκτόνα

‘’Η πρόληψη με βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και λιγότερα βιοκτόνα, σε εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού ενδιαφέροντος.’’

Η KlinTec με την υποστήριξη όλων των τμημάτων του Green Mite Clean , παραβρέθηκε στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο, με αντικείμενο  την  ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζωικών Εχθρών σε Κατοικημένους Χώρους’’-(Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις) – για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος-, σε Εσωτερικούς Χώρους που διοργανώθηκε στην Κηφισιά,( Αίθ. Πολ. Κέν. )  Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, με αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας στην πρόληψη αλλά και με εκτενέστερες για προστασία της Υγείας -Περιουσίας –Περιβάλλοντος.

Το ξεκίνημα έγινε  από τον Dr. Αντώνη Μιχαλάκη,  Γεωπόνο ΓΠΑ, Ερευνητής στο τμήμα Εντομολογίας  και Γεωργικής, Ζωολογικής του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού. Ανέδειξε  και αναφέρθηκε εκτενεστέρα στα προβλήματα των κουνουπιών και επεσήμανε την πρόληψη παντού στα μέτρα αντιμετώπισης τους

Ο Διονύσης Βλάχος, Γεωπόνος, Msc, τ. Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ, τμήμα φυτοπροστασίας ΥπΑΑΤ με την αναλυτική ενημέρωση στα περί Νομοθεσίας  για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, αλλά και γενικά για τα βιοκτόνα, βοηθώντας τους Νέους επιστήμονες, αλλά και τους νέους  επιχειρηματίες, που ασχολούνται σε άλλους τομείς και έχουν βλέψεις στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους.  Αναφορές με επισημάνσεις έγιναν και για την  τήρηση της πιστής εφαρμογής του Οδηγού Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα, στις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές πάνω σε νέες μεθόδους μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, (Βιοκτόνα Σκευάσματα – Κανονισμοί & Ορθή Χρήση)

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον  Dr. Χρήστο Αθανασίου, Καθηγητή Εντομολογίας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στους  κοριούς, αλλά και στην εξάπλωση της νόσου Chagas με το Kissing Bug, που πολλοί νομίζουν ότι είναι Αφυλίδες ‘‘βρομούσες’’ ή/και “κοριοί” του ελάτου.

Επισημάνθηκε δε ότι,  με την άσκοπη, υπερβολική άλλα και ορθή χρήση βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που μπορούν να προκληθούν για την Δημόσια Υγεία. Σε συνδυασμό δε με  την σκόνη, την υγρασία και τα αποσυνθεμένα μέρη των εντόμων (μικροτεμαχίδια) και τα περιττώματα τους, μπορούν να προκαλέσουν πολύ περισσότερα προβλήματα (αλλεργίες, άσμα, κλπ) .

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , οι ‘’αόρατοι εχθροί’’  – ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ ακομα και τα μικροπλαστικά- μαζί με τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς και τα παράγωγά τους ,υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο (σχολείο, σπίτι, ή εργασία κλπ) , π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη , περιττώματα ακάριων, μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων, τριχίδια ποντικών, αντιγόνα ζώων και πτηνών). Η είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές  διαταραχές και με Αυξημένη Επικινδυνότητα σε ασθένειες με υπερευαισθησία  και λοιμώξεις.

  Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους  δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Ο  Ευάγγελος Βροντάκης , Γεωπόνος, ΑΤΕΙ, Δυναμικός επαγγελματίας του χώρου των κατασκευών και έργων πρασίνου και ιδιοκτήτης της εταιρείας απεντομώσεων Hunterss.gr, ,  ανάμεσα από  ‘’Αλήθειες και Ψέματα’’ για Αιμομυζητικά ( Κοριοί, Ψύλλοι, Ψείρες, κλπ.) αλλά και για τα τρωκτικά  σε κατοικημένους χώρους για την Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων των ‘’Απεντομώσεων- Μυοκτονίων’’ ,  σε θέματα Υγείας τόνισε με έμφαση  και τα εξής :

 • Το να επέμβουμε σ΄ ένα χώρο είτε ιδιωτικό (οικία), είτε επαγγελματικό δεν αρκεί μονάχα να εξαλείψουμε τα προβλήματα,  που αφορούν την ύπαρξη οποιονδήποτε ανεπιθύμητων επισκεπτών (ποντίκια – έντομα κ.α.) , αλλά με τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων που θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε, ή να συνεργαστούμε ,η/και να προτείνουμε στον καταναλωτή.
 • Έτσι τα βιοκτόνα να απομακρύνονται κατά το μέγιστο δυνατό, μαζί με τα μικροτεμαχίδια των εντόμων ή/και τα μικροτριχίδια των τρωκτικών, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων , όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο,  ώστε να  επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους μικρότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο ζει ή εργάζεται .

Επεσήμανε δε ότι ο καθαρισμός η γενικότερη εξυγίανση και απολύμανση, μετά από τις κατασταλτικές εφαρμογές  που εμείς καλούμαστε να διενεργήσουμε για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε παρασίτων μέσα σ΄ ένα χώρο, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι  , που πρέπει να αναλύσουν οι συνάδελφοι σε αυτούς τους τομείς.

Επιπλέον για εξειδικευμένες περιπτώσεις,  έγινε μνεία και για το Sanivir plus – (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης),  ένα ισχυρότατο, ταχείας δράσης απολυμαντικό κατά Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηρίων, ιών, μυκήτων, σπορίων, αλλά και ένα αποτελεσματικό εντομοκτόνο έναντι των αρθροπόδων (εντόμων, ακάρεων, τσιμπουριών). κλπ

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών για ένα Υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

Οι παρευρισκόμενοι ήταν επαγγελματίες , που ασχολούνται ή  θέλουν να ασχοληθούν με την αντιμετώπισης επιβλαβών οργανισμών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού ενδιαφέροντος  σε εσωτερικούς χώρους, όπως απεντομώσεις μυοκτονίες, αποφράξεις , εξειδικευμένες Bio-απορρύπανσης,  Bio-εξυγίανσης και  Bio-απολύμανσης , επιτόπιους καθαρισμούς σαλονιών στρωμάτων, καθαρισμούς χαλιών-μοκετών , άλλα και μεταφορικών μέσων ( λεωφορεία σκάφη) .κλπ

Μπορεί οι παρευρισκόμενοι να μην έφευγαν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις,  διότι το 80% δεν ήταν γεωπόνοι ή χημικοί που για να χρησιμοποιούν ‘’φωσφίνες΄΄.  Η Klintec  θα είναι πάντα δίπλα σε όλους αυτούς που ασχολούνται με Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και όχι μόνο με  στους (Υγιεινολόγους ) μιας και όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής,  αλλά και με επιστήμονες (  Τεχνολόγους  Γεωπόνους, Βιολόγους, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τεχνολόγους Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας,  Γεωπόνους, Χημικούς, κλπ), που να αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών, με  επενδύσεις για την συνεχή βελτίωση των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας και ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’,  μαζί με την πολύχρονη εμπορεία και συνεργασία με έναν Σύμβουλο καθαριότητας ή/και Σύμβουλο υγιεινής για τους εσωτερικούς χώρους , είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Το Bio – περιβάλλον και τα  δικαιώματα του βίου ( δικαιώματα προς το ζην και ευ ζην), συνθέτουν το χώρο και τα όρια της ανάπτυξης, είναι δε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες των συλλογικών αποφάσεων, όπου όχι μόνο συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθάει  και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, έχει κάθε μορφή του βίου , για την ικανοποίηση των αναγκών μιας ποιοτικά βελτιωμένης και υγιεινής ζωής, διαφορετικών αλλά και σύγχρονων μορφών ζωής  στη γη , μέσα από την προστασία της βιο-ποικιλότητας.

 100+1 ΖΩΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

‘‘ Όπως όλοι γνωρίζουμε στην  εντομολογία «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι για την σημερινή εποχή «το πιο δραστικό όπλο κατά των προσβολών είναι τα εξειδικευμένα επαγγελματικά σύστημα μαζί με τις  εξειδικευμένες μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης »  (Μπουχέλος 2020)’’.  

Bio – κτόνος στο σπίτι μας; Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί με τις εμφανιζόμενες ‘’Σύγχρονες προκλήσεις’’ σε τομείς με ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση’’ λόγο των ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’, η απεντόμωση ή/και η απολύμανση ( μικρoβιοκτονία ) με την μη ορθή χρήση των μεθόδων, ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) ή/και με υπέρθερμο ατμό σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί ίσως και να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Ο ορισμός της λέξης βιο-κτόνος *προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν) και το επίθεμα –κτόνος = ο φονεύων     *κατά τον Κύριο  Κωνσταντίνο Θ. Μπουχέλο  Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την λύση – μετά από πολλές εφαρμογές βιοκτόνων από άλλους εφαρμοστές –  στην πρώτη εργασία, 1) Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο (αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες ), που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας) μαζί με Κολλέμβολα , την  έδωσε ο εξειδικευμένος επαγγελματίας γεωπόνος   Φιλίππου  Σάββας της Bioapolimantikis  με την μέθοδο του προγράμματος  Bio-Exterminating Services  ( χωρίς την χρήση χημικών ) σε συνεργασία με τα τμήματα της KlinTec

Την δε ολοκληρωμένη λύση – μετά από δέκα (10) και πλέον εφαρμογές βιοκτόνων από άλλους εφαρμοστές – στην δεύτερη εργασία  2) Εργασία σε εξοχική κατοικία με ψύλλους και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites),  εδόθη από τα εξειδικευμένα τμήματα της KlinTec  με την μέθοδο του προγράμματος  Bio-Exterminating Services  ( χωρίς την χρήση χημικών ) και την συμβουλευτική συνεργασία του Ομότιμου Καθηγητή Κυρίου  Κωνσταντίνου Θ. Μπουχέλου   με την συνεργασία του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πλέον ανάγκη για αναπροσαρμογή της ‘‘οπτικής αντίληψής’’  όλων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες,  που θα επενδύουν στη ‘‘σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών’’ ως θεσμό, μεταξύ του Επαγγελματία ή Επιστήμονα Διάγνωσης και Ενημέρωσης και των Επαγγελματιών Εφαρμοστών με Εξειδικευμένες παρεχόμενες υπηρεσίες και σε εσωτερικούς χώρους, χαράσσοντας  έτσι μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Η Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης κοινών δράσεων.’’

Η Klintec με την υποστήριξη όλων των τμημάτων του Green Mite Clean   και του Green and Clean , προσπάθησε να μεταφέρει ‘’Από τη Θεωρία στην Πράξη ’’ ώστε να υπάρχει διευρυμένη θεματολογία, για τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους,  που σκοπό έχει την λήψη προληπτικών μέτρων , ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , για την προαγωγή και  βελτίωση της υγιεινής, έτσι ώστε οι επαγγελματίες επιστήμονες να ενημερώνονται για την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Ο βασικός αυτό σκοπός  μας σε αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο ήταν, η κατανόηση των απαιτήσεων προσφερομένων  υπηρεσιών , όπου με την συμβολή της ορθής αποτύπωσης των υφισταμένων διαδικασιών, να οργανωθούν συστηματικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα , με την βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών.

Ένα πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών , ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση, που να ξεπερνά τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, για την προστασία της Υγείας στους εσωτερικούς χώρους. Η δε προσφερόμενη ‘’Εγγύηση’’ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες να συνοδεύεται και με την εκπαίδευση  των επαγγελματιών εφαρμοστών  για τον ορθό χειρισμό των λύσεων στην Ομαλή Αντιμετώπιση  ακόμα και σε μελλοντικά προβλήματα , δίνοντας  μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, μιας και είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα πρότυπα.

Η προεργασία για απομάκρυνση, όχι μονό των  αλλεργιογόνων παραγόντων και παρασίτων, αλλά και μεγάλης ποσότητας των αυγών τους. Μυώντας την αναπαραγωγή τους, μειώνεται η  επιβάρυνση του χώρου από υπερβολικές χρήσεις βιοκτόνων  (κατά 5/6 περίπου) ,  τα προβλήματα της “επικίνδυνης  εσωτερικής επιμόλυνσης”, αλλά και η αποφυγή  του κόστους των πολλών επισκέψεων αλλά και την ‘’ταλαιπωρία’’, κλπ

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή  στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμόλυνση κλπ στους εσωτερικούς χώρους.

Με εμπειρία 35 χρόνων,  Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , ‘’βαθειά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  και  συνεχή  ερευνά στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO) , για την αναγκαιότητα ανάδειξης των  ‘‘πράσινων στρατηγικών’’ στις Διαχειριστικές Εφαρμογές Εσωτερικών Χώρων Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι ,ώστε  για να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια  οι προκλήσεις των ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’ και  την καλύτερη δυνατή απόδοση  των εφαρμογών Bio-Απορρύπανσης, της Bio-Εξυγίανσης αλλά και της Bio-Απολύμανσης.

Όπως αναφέρω πάντα στα σεμινάρια για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Εσωτερικών Χώρων Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει κάθε Βεβαίωση –Πιστοποίηση την οποία αποκτάν, να την Αξιοποιούν ως εργαλείο στη κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα και να μην την κορνιζάρουν για να  την βλέπουν ως μια ‘’καλό αγορασμένη αντίκα’’  διακοσμώντας τον τοίχο.

Η έννοια του Επαγγελματικών Bio-εφαρμογών από τις ομάδες του Δικτύου της  Klintec.Net είναι μια συστηματική μεθοδολογία βασισμένη στην εξειδίκευση. Πρωτοπόροι μέσα από επενδύσεις, σε Εξειδικευμένο Επαγγελματικό Εξοπλισμό στο πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services  που υποστηρίζεται από  Hygienichome, Bio-apolimantiki, CareHome GreenkeepingsEcological Life, GreenServices ,κλπ.  Το Δίκτυο της  Klintec.Net υποστηρίζει μέσα από το τμήμα του Greenest, ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος και στηρίζεται στην ανάπτυξη συνεργασιών μέσα από  διαμορφωμένα καινοτόμα προγράμματα, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την  ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/πρόληψη-με-βελτι…νη-αποτελεσματικ/ 

Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»

Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»

Όταν ένας “άρρωστος εσωτερικός χώρος” μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας, λόγο των ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’ όπου έχουν  αυξήσει  σημαντικά την εμφάνιση λοιμώξεων ή/και άλλων παρασιτώσεων με ιδιαίτερες επιπτώσεις, τότε χρειάζεται σωστή ενημέρωση για ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων, με ψυχραιμία, χωρίς πανικό και’’ πλεονάζοντα ημίμετρα’’ άλλα και ‘’χωρίς υπερ-καταναλωτική χρήση χημικών’’ , ώστε να εξασφαλιστεί το απόλυτα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη  την ενημέρωση σε θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας, μιας και η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό  μια απόλυτα υγιή αγωγή και διαπαιδαγώγηση  με διασφαλισμένη ποιότητα  στους εσωτερικούς  χώρους επιμόρφωσης. Ενημερωτικό υλικό, για την  Καθαριότητα και Υγιεινή  στους  Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των άλλα και γενικά για κλειστούς χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας .

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας.

Όλοι γνωρίζουμε τις –σε ισχύ –εκδόσεις Εγκυκλίων από το Υπουργείο Υγείας, με «Υγειονομικούς έλεγχους στα σχολεία » όλων των βαθμίδων αλλά και μέσων μαζικής μεταφοράς ,με παράλληλη  ανάρτηση στο διαδίκτυο και του Οδηγού Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς & Κέντρα Προσχολικής Αγωγής από τον  ΕΦΕΤ.  

Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, μας δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , με μεθόδους υψηλής ποιότητας. , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας .

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών προγράμματος Healthy Interior Environment

Ως παράδειγμα θα αναφέρω στην ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ,  για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας των ανθρώπων, από το (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει  : Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων )

Οι υπογράφοντες επιστήμονες  , με κάθε προσφορά θα πρέπει να  έχουν και την επιστημονική τεχνική μελέτη, μαζί με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά απεντόμωσης /  μυοκτονίας ,για κάθε εργασία που αναλαμβάνουν.  Στην τεχνική μελέτη θα πρέπει να αναφέρεται το πότε ή μετά από ποιο χρονικό διάστημα , θα πρέπει να γίνει η υποχρεωτική εφαρμογή καθαριότητας  μαζί με τις μεθόδους ‘‘περιβαλλοντολογικής Bio –εξυγίανσης’’  Green Decontamination), και  απολύμανσης  (Bio–Disinfection) χωρίς τη χρήση χημικών ανά όγκο (m³) , αλλά και αντικειμένων ,επιφανειών  ενός εσωτερικού χώρου χωρίς υπολειμματικότητα. Η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνει  στους υπεύθυνους του HACCP άλλα και στο γιατρό εργασίας ή τεχνικό ασφαλείας.

*Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης με Αποκατάσταση των χώρων (Bio-Exterminating Services ) πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά.

Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα φροντίδας  Healthy Interior Environment και σε βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς, σχολεία, (μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των) κατοικίες, ιατρεία, κλπ , για πλήρη πρόληψη άλλα και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ένα πρόγραμμα φροντίδας, με καινοτόμους μεθόδους ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών,  για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της υγιεινής των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.

Ως “υπερβολή” και “λάθος στρατηγική” χαρακτηρίζουν, το κλείσιμο των σχολείων και δηλώνουν κάθετα αντίθετοι με το μέτρο αυτό οι Έλληνες επιστήμονες.

Η ανάδειξη της επικεντρωμένης πρόληψης για «μικροβιολογική ασφάλεια» στην Δημόσια Υγιεινή των εσωτερικών χώρων, προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εναρμονισμένα πλήρως με τις ποιο καινοτόμες εφαρμόστηκες  λύσεις,  σχεδιασμένες με απαιτήσεις, για ένα καλύτερο και  ασφαλέστερο υγιεινό  εσωτερικό περιβάλλον.οικονομικά έξυπνες. Ένα πλήρες, επαγγελματικό σύστημα φροντίδας και συντήρησης των εσωτερικών χωρών, σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές, καλύπτει τις επαγγελματικές Bio-εφαρμογές απορρύπανσης όλων των χώρων για αφαίρεση ρύπων, σκόνης, αλλά και τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία.

Οι ‘’αόρατοι εχθροί’’  – ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ και μικροπλαστικά- μαζί με τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς και τα παράγωγά τους ,υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο (σχολείο, σπίτι, ή εργασία κλπ) , π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη , περιττώματα ακάριων, μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων, τριχίδια ποντικών, αντιγόνα ζώων και πτηνών). Η είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές διαταραχές, υπερευαισθησία σε ασθένειες και λοιμώξεις.

Επιπλέον το Βραβευμένο σύστημα  Τεχνολογίας NASA, αλλά και πιστοποιημένο ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ από τον FDA, για εφαρμογές ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο »   του αέρα σε εσωτερικούς χώρους κρίνεται απαραίτητο,  για έναν  Καθαρό και υγιή αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, με δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών, αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων , κλπ ,.( σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους, κατοικίες, γραφεία, ιατρεία, νοσοκομεία κλπ.

Οι Βεβαιωμένες Bio- εφαρμογές απολυμάνσεων με τις αξιόπιστες ‘’πράσινες στρατηγικές’’ από Πρωτοποριακές μεθόδους  προηγμένης τεχνολογίας. Μπορούν να προσφέρουν εξουδετέρωση όλων των παθογόνων μικροβίων, βακτηρίων, ιών, ζυμών και μυκήτων, με τις ποιο αποτελεσματικές επιδόσεις των εναλλακτικών τεχνολογιών απολύμανσης  ολόκληρου δωματίου, ακόμα και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει άμεση οπτική επαφή.

Όπως η Bio -απολύμανση ανά όγκο Bio–Disinfection χωρίς τη χρήση χημικών για εσωτερικούς χώρους, μπορεί να ολοκληρωθεί  με την  αξιόπιστη χρήση του όζοντος (O 3) με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’ – ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά του όζοντος σε οξυγόνο), παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον Άνθρωπο, την Περιουσία αλλά και το Περιβάλλον.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’ διότι,  σε κάθε εφαρμοστική μέθοδο απολύμανσης με επί τόπου διεργασίες χημικής οξείδωσης (ISCO), πρέπει να ακολουθούνται ειδικές συνθήκες ασφάλειας, λόγω της τοξικότητάς τους. Ετσι και στα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) εκτός το σήμα CE , θα πρέπει να είναι και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Στις λείες επιφάνειες αλλά και ως ενδαπέδια απολύμανση , μπορεί να γίνεται εφαρμογή  με εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ απολυμαντικά,  – σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων ,2,3,4,(98/8EC, δίνοντας ένα ποιοτικά άρτιο αποτέλεσμα στα πρότυπα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί με τις εμφανιζόμενες ‘’Σύγχρονες προκλήσεις’’ σε τομείς με ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση’’ λόγο των ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’, η μικρoβιοκτονία – απολύμανση με την μη ορθή χρήση μεθόδων, ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) ή/και με υπέρθερμο ατμό σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί ίσως και να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα

Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης -Εξυγίανσης & Απολύμανσης

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/η-πρόληψη-ενάντι…ς-πηγές-του-κακο/ 

Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο)

Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο)

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Τα νέα ακαδημαϊκά δεδομένα στην κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας» . Συγχαρητήρια σε όλους για την εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία πρέπει να επισημανθεί και να αναδεχθεί. 

Η  αύξηση των ιών και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με απαιτήσεις υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος , για εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης ώστε να κρατήσουμε το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό.

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου), είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων, στην καθημερινότητας μας.

Η σημασία  του Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου)  πρέπει να αναδειχτεί ως ένα ‘’κοινωνικό λειτούργημα’’ και για τον ιδιωτικό τομέα.

Γιατί ο Σύμβουλος Υγιεινής (Υγιεινολόγος) π.χ. χρειάζεται:

Για να δημιουργηθεί όμως ένα ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις  από τους καταναλωτές χρειάζεται ενημέρωση σε τομείς υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, για την Αναβάθμιση στην Ποιότητα  Διαβίωση τους.

Όπως γνωρίζετε την τελευταία δεκαετία οι ‘’μεταβαλλόμενες  καταστάσεις’’ έχουν  αυξήσει  σημαντικά την εμφάνιση λοιμώξεων ή/και άλλων παρασιτώσεων, με ιδιαίτερες επιπτώσεις στους εσωτερικούς  χώρους των αστικών περιοχών.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν εκδώσει εγκυκλίους που περιέχουν εν ισχύι νομούς, για την λήψη μέτρων αντιμετώπισής εχθρών υγειονομικής σημασίας. Θεωρούμε επιτακτική  ανάγκη  την υπενθύμιση τήρησης της απαρέγκλιτης εφαρμογής για όλα τα Μ.Μ.Μ.  – των «Κανόνων υγιεινής στα Μ. Μ. Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»  και της  «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων,  αλλά και την φετινή Εγκύκλιο για «Υγειονομικούς έλεγχους στα σχολεία » με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από τις Υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Για να μπορούν να πραγματοποιηθούν όμως  –έκτος από το επιπλέον Ανθρώπινο Δυναμικό που χρειάζεται – στο υπάρχων δυναμικό πρέπει να γίνει ενημερωτική εκπαίδευση (εξειδικευμένες ημερίδες – σεμινάρια κατάρτισης )κλπ

Το ξεκίνημα έγινε. Όλοι μαζί Υπουργείο Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ., ΠΑ.Δ.Α., Υγειονομικές διευθύνσεις περιφερειών, αλλά και Σωματεία Επιστημών Υγείας,  θα πρέπει να διοργανώσουν περισσότερες ημερίδες αλλά και σεμινάρια κατάρτισης Πανελλαδικά. 

Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ( επιχειρηματικότητας και συνεργασίας), για τους ‘’Νέους Επιστήμονες που παραμένουν στην Ελλάδα’’ μιας και άρχισαν να βλέπουν  με ‘’θετικό πρόσημο ’’ στην αναζήτηση  εργασίας –βάση πτυχίου– ως λύση για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, άλλα και ως συνεργαζόμενοι σύμβουλοι, σε τομείς υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.  Κλπ

Έτσι έκτος του ότι θα δημιουργηθεί  ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό  περιβάλλον, θα υπάρξουν μειώσεις σε ασθένειες, μολύνσεις- επιμολύνσεις. Επιπλέων με την ενημέρωση  για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων από εφαρμοστές εργασιών,( ανακαινίσεις, επισκευές μαρμάρων-ξύλων,  χρωματισμών, γενικής καθαριότητας ), καθαρισμού στρωμάτων, σαλονιών χαλιών-μοκετών, εξυγίανσης , ,  απολύμανσης απεντόμωσης –μυοκτονίας αλλά και την απομάκρυνση των βιοκτόνων κατά το μέγιστο δυνατό, όπως  αναφέρεται από τον (Ε.Ο.Δ.Υ ) – στα Περιβαλλοντικά μέτρα για την  Ψώρα,  στην προστασία του Bio-περιβάλλοντος για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε στους εσωτερικούς χώρους άλλα και γενικά του Περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον την χρησιμότητα ενός συνεργαζόμενου Συμβούλου Υγιεινής  (Υγιεινολόγου) , (ενδεικτικές επιλογές) σε:

Κατοικίες- Σπίτια,  Ξενοδοχεία– χώροι φιλοξενίας, Ιατρικός Τουρισμός, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Χώρους Συνεδριάσεων, Κέντρα Aποθεραπείας & Aποκατάστασης (Hospitality, Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς , Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Σχολεία , Μέσα μεταφοράς , Γυμναστήρια,  Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Επαγγελματικούς χώρους, Πλοία-καμπίνες, Ιατρεία φροντίδας υγείας, φαρμακεία, Ιατρεία Φροντίδας Μικρών Ζώων, Κτηνιατρικά ιατρεία- κλινικές, Αεροδρόμια, Εστιατόρια, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, Κατασκηνώσεις Healthful Pets,  Δήμους, Περιφέρειες, Στρατιωτικές Μονάδες, Εργοστάσια, Επεξεργασία δικτύων νερού σε κτηριακές  εγκαταστάσεις, άλλα και χώρους για Πρόληψη λεγεωνέλλας, Μονάδων Κλιματισμού- Purful Air Quality,

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: : https://klintec.gr/όλοι-χρειαζόμαστ…αν-σύμβουλο-υγιε/ 

Σχετικά Άρθρα

Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της καθημερινότητας μας ‘’μειώνεται’’ η ανεργία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο)

Ενημερωτικό δελτίο της Π.Ε.Ε.Δ.Υ σχετικά με την Ημερίδα με τίτλο «Τα νέα ακαδημαϊκά δεδομένα στην Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Επαγγελματικά δικαιώματα – προσόντα και προοπτικές στην αγορά εργασίας»

Bio-Disinfection Solutions

Bio-Disinfection Solutions

Ανακαλύψτε τις καινοτόμες εφαρμογές των λύσεών μας σχεδιασμένες με απαιτήσεις, για ένα καλύτερο και  ασφαλέστερο υγιεινό  εσωτερικό περιβάλλον.

Η Προσαρμοσμένη αποτελεσματικότητα αναδεικνύει την απόλυτη προστιθέμενη αξία,  μιας επιμελημένης εφαρμογής με τα υψηλότερα Standards διασφάλισης, απέναντι στις προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» ,αλλά και τους κίνδυνους από την επανεμφάνιση προβλημάτων που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας. Αποτελούν ίσως την πιο σημαντική εξέλιξη στα νέα πρότυπα της μέγιστης εξάλειψης του κινδύνου από στοχευόμενους  περιβαλλοντικούς ρύπους  των εσωτερικών χώρων τα τελευταία χρόνια.

Οι Διαχειριστικές Εφαρμογές  Bio-Exterminating Services χρησιμοποιούνται για την  αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προκειμένου να μειωθούν κατά το μέγιστο δυνατό, οι συγκεντρώσεις στοχευμένων περιβαλλοντικών ρύπων. Η απομάκρυνση (ανεπιθύμητων συστατικών- ακαθαρσιών -ρυπογόνου μικροβιακού φορτίου, μολυσματικού υλικού κλπ) στόχο έχει ως προς το πλείστον την επαναφορά σε αποδεκτά επίπεδα των χωρών πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένωνώστε να μην υπάρξουν  αρνητικά αποτελέσματα . π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α)

 Εξασφαλίστε σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο σήμερα.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

 1. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 2. Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 3. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 4. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 5. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας
 6. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 7. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και υπερ-κατανάλωση Βιοκτόνων ,( Εντομοκτόνων-Απολυμαντικών) για να εξασφαλίσετε σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα. Το κόστος δε της αμοιβής ενός Συμβούλου, Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των επιπρόσθετων προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/klintec-gr-bio-disinfection/