Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Καθώς οι καταναλωτές επιστρέφουν στα ταξίδια τους με αυξημένες προσδοκίες καθαρότητας-απολύμανσης, οι έχοντες τους χώρους φιλοξενίας  θα πρέπει να τους εξασφαλίσουν ότι έχουν μια καθιερωμένη διαδικασία φροντίδας των χώρων , για ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής, με τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει δε στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωσης των Λοιμώξεων.

Οι δε Πιστοποιημένοι εφαρμοστές μετά και τις επισημάνσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν ως προς την μελέτη που έδειξε ότι ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. (Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος.) Για δε τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) αναφερόμενος στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου –με προβολή βίντεο –για σύσταση προς αποφυγήν .

Στην συνεχεία Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος  συμπλήρωσε ότι  είναι ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μας μεταφέρει στην ψευδή αίσθηση της απολύμανσης ,ενώ συγχρόνως  προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή ως επικίνδυνη. Επιπλέον ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος  με την παρουσίαση του Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, στην σελίδα 10 Οδηγίες Καλών Πρακτικών στις υπηρεσίες ορόφου  μας περνά στις οδηγίες αντιμετώπισης μιας πιθανής κρίσης με ύπαρξη Norovirus & SARS –CoV2 στο ξενοδοχείο. Διότι και αυτός ο ιός επικάθεται σε επιφάνειες και έπιπλα , άλλα μεταδίδεται και με τον αέρα  -αόρατο νέφος από ιούς (αεροζόλ) –απ΄ όπου μπορεί να εισπνευσθεί.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε στην επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση ,

’’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’ με  την ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’, οικοδομεί εμπιστοσύνη των περιβαλλοντικών μέτρων ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, αναδεικνύοντας και τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής , ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Οι Επιθεωρητές πλέον γνωρίζουν για την υποχρεωτικότητα της πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού, στον καθαρισμό- απολύμανση. Τα δε προγράμματα με αναφορά στο σημείο  Α.4 για την προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος  θα πρέπει να αναφέρονται στην Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης  και όχι μόνο ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 .

’’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια αξιοπρεπή  διαβίωση’’

Όταν ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος με την παρουσίαση προχώρησε στις οδηγίες αντιμετώπισης μιας πιθανής κρίσης με την ύπαρξη και άλλων υιών, πολλοί ξενοδόχοι άρχισαν να θυμούνται ότι υπήρχαν και πριν την πανδημίας COVID-19 . Παράλληλα δε με την  Πιστοποίηση επιμόρφωσης στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 , διαπιστώνουν τα’’ λάθει’’  που έγινα και συνεχίζουν να γίνονται.

Η ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση , εκτός από τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης, διενεργούν εφαρμογές  σε Στρώματα –Σαλόνια, αλλά και  Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, την αντιμετώπιση μούχλας( Ασπεργίλλωση ) , αλλά και στην κάλυψη των δυο κριτηρίων ν κατάταξης, στο Κριτήριο 4.27  ,άλλα και στο Κριτήριο 4.1.

Οι  ‘’Πιστοποιημένοι εφαρμοστές ’’ γνωρίζουν πλέον ότι μπορούν  να επεκταθούν –χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις σε εξοπλισμό -και στις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές προεργασίας –πριν/και μετά -, πάνω σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων, μιας και δεν πρέπει να ξεχνάμε  ότι  μετά τα ακάρεα (Dust mites) , οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά.  Επιπλέον αναφέρω τα ακάρεα των περιστεριών, τα  αρπακτικά ακάρεα,το  ακαρι της ψώρας, τις ψείρες του σώματος, τους κοριους (Bed Bugs),τα  έντομα υφασμάτων – χαλιών, τα κολλέμβολα (Collembola) , κλπ Θα πρέπει να  τηρούνται πρωτίστως με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Για δε την δραστηριότητα των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Βελτιώσετε επιπλέον  τον τρόπο ζωής των φιλοξενούμενων , μειώνοντας  – στο ελάχιστο– την χρήση βιοκτόνων,  ακόμη και  πάνω από 95%, άλλα και το κόστος προεργασίας για κάθε ”ανυπόφερτη” εφαρμογή που μπορεί να πρόκυψη.

Αν από το 2016 οι χώροι φιλοξενίας είχαν εντάξει εξοπλισμό τεχνολογική υποδομής  με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής, δεν έλεγαν σήμερα ότι ‘’φταίει’’ ο SARS-CoV-2  για τα έξοδα.

‘‘Η Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης κοινών δράσεων.’’

Είναι ανάγκη να αναπροσαρμόσουμε την ‘‘οπτική αντίληψή’’ μας και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επενδύουν στη ‘‘σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών’’ ως θεσμό, μεταξύ του Επιστήμονα Διάγνωσης εσωτερικών χώρων και με ενημέρωση των Επαγγελματιών  Πιστοποιημένων Εφαρμοστών  στις παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε να χαραχθεί μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Συμπέρασμα : Τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’, συμβάλουν στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωσης των Λοιμώξεων.

Η σύμπραξη με έναν Πιστοποιημένο εφαρμοστή για καθαρισμό-απολύμανση ανά 60 έως 90 ήμερες καλύπτει ανάγκες (π.χ, Housekeeping )  σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «όπως ισχύει.», στα σημεία Η.1 και ΙΒ.2  του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ με την ’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των  λοιμώξεων , άλλα και για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” , συμπεριλαμβανόμενου και του Κριτηρίου κατάταξης 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ( Υ).

Περισσότερα…  Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms

Και όλα αυτά εύκολα και απλά  έτσι ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα στο …να είναι όλοι κερδισμένοι.!!!

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Πηγή : https://klintec.gr/παρέχοντας-εξασφ…σμένη-υγειονομικ/

Διαρκής Ενημέρωση

Το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει και χαμηλές τιμές στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης.

Το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει και χαμηλές τιμές στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης.

Μετά την Πρόταση και την Πρόσκληση από την Περιφέρεια Κρήτης, για να διατηρηθεί η φήμης της Ελλάδας ως Ασφαλής Προορισμός, έρχεται και Πρόκληση για την συμμετοχή , ακόμα και των Επιθεωρητών για τα υγειονομικά πρωτόκολλα :

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, μια ευκαιρία λοιπόν για  να συμμετάσχετε με τις δικές σας ερωτήσεις.

Οι συμμετέχοντες  θα ενημερωθούν στην (Ενότητα (2)

 • Τουριστικά καταλύματα , Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, Δωματίων και Κοινόχρηστων χώρων 12:10 – 12:40 Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος ).
  • το πώς μετά το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.01, 81.29.11.02, ) μπορούν με προσαρμογή του(Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) οπού επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή να έχει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης ,Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση)
 • Γιατί ο ορισμός υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστή , δεν αντικαθιστά τον ειδικό επιστήμονα, εκτός και αν προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας, γιατρό, ) για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις και δεν μπορεί να παρέχει στο προσωπικό (εφαρμοστές π.χ,Housekeeping )Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό- απολύμανση.
 • Επιπλέον δε η εκπαίδευση του προσωπικού με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, – εφαρμογή της απαιτητέας εγκυκλίου τον ΕΟΔΥ-συμβάλει στην οργάνωση προληπτικών μέτρων και την σωστή εφαρμογή τους , σε προγράμματα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων ,σημείο  Α.4 στην προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Το γιατί σε έναν έλεγχο ( Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 19/4/2022) για τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης όπως αυτές είναι στην απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020,) εκτός των άλλων θα πρέπει :

Στο σχέδιο δράσης εκτός του υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστή πρέπει να υπάρχει και ο φάκελος με τα στοιχεία :

 • του συμβαλλόμενου ειδικού επιστήμονα που να  προβλέπεται από τα επαγγελματικά δικαιώματα
 • του εφαρμοστή με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση.
 • τις μεθόδους εφαρμογής καθαρισμού -απολύμανσης και εξυγίανσης με τιμολόγια υλικών με τις εγκρίσεις και μηχανολογικού εξοπλισμού με βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .
 • το γιατί το πιστοποιητικό εφαρμογής χρειάζεται και την υπογραφή του πιστοποιημένου εφαρμοστή και ειδικού επιστήμονα.
 • το πώς ’’με το μαγικό χαρτάκι ‘’μιας μεμονωμένης εφαρμογής δεν είσθε καλυμμένοι,  διότι  η  απαιτητέα εγκύκλιος  αναφέρεται σε  ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης , ώστε να καλύπτονται όλοι οι ενασχολούμενοι απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων – αναπόσπαστα μέρη – σε ΦΕΚ ή/και σε υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μετά την απάντηση του ΥΠ.ΑΑΤ για τα ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης’’ με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ , όπου απαντά ότι  οι εργασίες Απολύμανσης  δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας.

 • το γιατί χρίζεται Προσοχή στα ’’ online πιστοποιητικα’’ με εφαρμογή βιοκτόνου απολυμαντικούπ.χ, με χρήση κάψουλας –χωρίς ετικέτα του ΕΟΦ  -Μόνο για επαγγελματική χρήση -από μη πιστοποιημένο εφαρμοστή. (Παροχή υπηρεσιών. Αρμοδιότητα του  Υπουργείου Υγείας   (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων σε όλες Περιφερικές ενότητες της χώρας )
 • Γιατί πρέπει να αποφεύγετε όσους σας προσφέρουν ‘’υπηρεσίες απολύμανσης για ποντίκια και κατσαρίδες’’ ή /και ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης ‘’ για δίκτυο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, άλλα και απολύμανση με ψεκασμό στο εξωτερικό των ‘’Παγομηχανών’’ .

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Καθαρισμός απολύμανση Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια Εφαρμογών 2:40 – 13:10 Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος.

 • Βιοκτόνα απολυμαντικά. Ανάλυση στο γιατί πρέπει να γίνονται πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων , (απορρύπανση –περιβαλλοντική εξυγίανση – εξουδετέρωση – απολύμανση και αποκατάσταση πριν την εκ νέου χρήση του χώρου) βρίσκεται και στο Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012  σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

Προσοχή στην αγορά βιοκτόνου απολυμαντικού π.χ, για χρήση κάψουλας χωρίς ετικέτα του ΕΟΦ  Μόνο για επαγγελματική χρήση ( Αρμόδια Διεύθυνση ΕΟΦ. Ελέγχου Παραγωγής και  Κυκλοφορίας Προϊόντων) Το απολυμαντικό σκεύασμα   έχει έγκριση στις συσκευασίες που ορίζει η Άδεια από τον ΕΟΦ.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

 • το πώς ένα προϊόν μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή και ιοκτόνο δράση και έναντι του SARS-CoV-2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  επικουρικά  (συμπληρωματικά) , δρώντας  με Μηχανικό τρόπο ‘’φυσικής απομάκρυνσης ’’ για την απενεργοποιητική εξουδετέρωση ιών,  άλλα και για μικρόβια προκειμένου να αναστείλει την ανάπτυξη τους , μαζί με την μείωση των οσμών σε διάφορες επιφάνειες.  Ένα ασφαλές  προϊόν για χρήση σε ευαίσθητες ταπετσαρίες (στρώματα, σαλόνια,)  άλλα και χειροποίητα χαλιά για 60 έως 90 ημέρες .
 • γιατί οι ανάδοχοι που εκτελούν έργα με φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων, θα πρέπει ακόμα και αν δεν απορρέουν από την κάθε  σύμβαση, με επιμέλεια και συνέπεια άλλα και με ιδιαίτερη μέριμνα να παρέχουν  μέτρα Προληπτικής Υγιεινής  κατά των Λοιμώξεων , ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν την υγειονομική ασφάλεια , συμβάλλοντας στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών, αναβαθμίζοντας και το περιβάλλον, για τα Προγράμματα  στις Γαλάζιες Σημαίες  

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/το-χαμηλό-κόστος…ημαίνει-και-χαμη/