Βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα σε ρύπους βιολογικών παραγόντων.

Βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα σε ρύπους βιολογικών παραγόντων.

Οι ορθές πρακτικές  που πρέπει να τηρούνται σε κάθε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης στο εσωτερικό περιβάλλον θα πρέπει πάντα να δίνουν έμφαση στην πρόληψη και να θέτουν ως στόχο την υγειονομική εξασφάλιση ,ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και του Περιβάλλοντος .

Εν ολίγοις, πριν από 12 χρόνια είχα αναφερθεί στην’’ ημιμάθεια’’, την τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, που είναι χειρότερη από την αμάθεια, αναφερόμενος  τότε στους  ‘’ημιμαθείς’’ υπεύθυνους για απεντομώσεις, με την αδιαφορία τους για επιπλέον επιμορφωτική κατάρτιση σε σεμινάρια , αλλά και  για την μη εναρμονισμένα τεκμηριωμένη αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, σε διάγνωση, προεργασία καθαριότητας – απορρύπανσης και εξυγίανσης, αναρωτώμενος για το αν με την μη ορθές πρακτικές  ίσως και να  ‘‘εγκληματούν’’  εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Δυστυχώς σήμερα μαζί με την αδιαφορία προστέθηκε και η αδυναμία  για μια ολοκληρωμένη διαχείριση, αναδεικνύεται  συγχρόνως και το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων (’’ χημικοί εισβολείς ’’,

Τεχνολογίες Αντιμετώπισης Πτητικών Οργανικών Ρύπων

Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compound)  ή αλλιώς VOC’s, θεωρούνται ,ως  η πιο σημαντική τάξη από αερομεταφερόμενους  ρύπους  βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς  χώρους με βλαβερές συνέπειες για ένα οργανισμό, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσα αντιληπτές αλλά εμφανίζονται σε βάθος χρόνου.

Αυτό γιατί οι  εν λόγω χημικές ενώσεις διαχέονται, συγκεντρώνονται και διατηρούνται επί μακρόν στο εσωτερικό περιβάλλον  και ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Απαιτείται επομένως η λήψη περαιτέρω αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τους εν λόγω ρύπους.

Η μείωση η/και εξάλειψη των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο περιβάλλον. Έχουν προσεγγιστεί βελτιωμένοι καινοτόμοι με την ανάπτυξη καταλυτικών μεθόδων οξείδωσης, για την πλήρη εξάλειψη των πτητικών ενώσεων.

Η χρήση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών είναι διαδεδομένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εσωτερικής ρύπανσης. Η προτεινόμενη συμπληρωματική μέθοδος  και για την αποτελεσματική εξάλειψη των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), έχει αναπτυχτεί με τον συνδυασμό  της καθαριότητας – απορρύπανσης ,την τεχνολογία  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ για ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  , αλλά και την  καταλυτική οζονοποίηση  για την ενίσχυση της καταλυτικής οξείδωσης των VOCs.

Οι μελέτες κινούνται προς την εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων με συστήματα  που να εμφανίζουν πολύ καλή καταλυτική δράση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προστασία της υγείας μετά το πέρας των εφαρμογών, αλλά και χαμηλό συνολικό κόστος.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι Πτητικές οργανικές ενώσεις  όταν εκπέμπονται από κοριούς (Bed bug )σε αέρια μορφή, οι αισθητήρες είναι μια προσέγγιση  για την ανίχνευση τους ,ως  ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο !!!

Η καταλυτική οζονοποίηση είναι μια μέθοδος για επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ) με τα αναγνωρισμένα οφέλη του όζοντος μαζί με μια εξαιρετικά αποτελεσματική διεργασία μετασχηματισμού του σε οξυγόνο (O2), χωρίς υπολειμματικότητα και φιλική προς το περιβάλλον, χάριν της αποκλειστικής τεχνολογία Zeogene. Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ είναι μια πολύ αποτελεσματική  μέθοδος –κατάλληλη για πολλαπλές χρήσεις -που αποδίδει με καθαρότητα (διαύγεια) ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον προσιτό για όλους.

Εν κατακλείδι ,όποια μέθοδος και αν χρησιμοποιηθεί στους εσωτερικούς χώρους για (απορρύπανσης στρωμάτων-χαλιών, καθαριότητα-απολύμανση, απεντόμωση- μυοκτονία ), το ‘’τρίπτυχο’’  ως συμπληρωματική μέθοδος  είναι  απολύτως  απαραίτητο για την υγειονομική εξασφάλιση , ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η δε ανάδειξη της καταλυτικής οξείδωσης με χρήση του όζοντος αποτελεί  μέρος  των  πιο σημαντικών και «πολλά υποσχόμενων»  τεχνολογιών για διαδικασίες αποσύνθεσης και εξάλειψης των VOCs, ως μια ολιστική αντιμετώπιση σε χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων,

Έτσι οι συνεργαζόμενοι υγειονομικά υπεύθυνοι επιστήμονες, ευαισθητοποιημένοι για την υγειονομική εξασφάλιση ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και του Περιβάλλοντος ,μπορούν να ενεργούν  ως ‘’ασπίδα προστασίας’’ και στην φιλοξενία. Ως τμήμα Συμβούλων – Επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής  θα έχουν  φροντίσει  για τους Όρους και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων  , με απαραίτητα τεκμηριωμένη την  εφαρμογή  του  Άρθρου 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ γιατί  όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ) αλλά και για την ορθή αρχειοθέτηση , για την ηλεκτρονική πρόσβαση εκτός των άλλων και στους φακέλους πχ, (απορρύπανσης στρωμάτων, καθαριότητας-απολύμανσης, απεντόμωσης- μυοκτονίας, κλπ )

Έτσι όταν οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των  ολοκληρωμένων διαχειριστικών εφαρμογών  ή στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’  μέσα από την εφαρμογή  μιας  ‘’ ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’  να έχουν  πρόσβαση στους φακέλους ακόμα και από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με την αποστολή για ‘’Αυτόνομο Έλεγχο’’. Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tablet θα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων), κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.

Με τις σύγχρονες καινοτόμους εφαρμογές , την άμεση εξειδικευμένη γνώση και την 35αετή πείρα και τεχνολογική εμπειρία , υποστηρίζουμε και τους  χώρους φιλοξενίας, ώστε να  αφήσουν στο παρελθόν  το ‘’ενοχλητικό εσωτερικό περιβάλλον’’ και μεταβούν στα Green and Clean Rooms .Τα προγράμματα της Προληπτικής Υγιεινής είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την απόλυτη έννοια της υγιεινής ,  μετατρέποντας τους χώρους φιλοξενίας ,σε χώρους με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για  χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη μας, είμαστε δίπλα  και σε  χώρους ξενοδοχείων,  Μονάδων  Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού,  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, αλλά και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες κλπ.

Η αυξανόμενη ετοιμότητα των ειδικών “ομάδων κρούσης”  μπορεί  να διαχειριστεί και έκτακτα περιστατικά σε χώρους φιλοξενίας ακόμα και μετά από κάθε εφαρμογή  Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, έναν από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ),  αλλά και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων. Επί πλέον επεμβαίνουν  πριν ή/και μετά των εφαρμογών σε   κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα. (Αγροτουρισμός).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/βελτιστοποιημένη-αποτελεσματικότητ/

Αδιαφορία ήκαι αδυναμία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αναδεικνύουν το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων.

 Αδιαφορία ή/και αδυναμία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αναδεικνύουν το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων.

Η βελτίωση του επιπέδου της υγειονομικής εξασφάλισης των πολιτών  σχετίζεται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση των προβλημάτων περιβαλλοντικής υγιεινής  και τον περιορισμό ή την εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι στη σύγχρονη κοινωνία η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται και από περιβαλλοντικούς ρύπους Βιολογικών παραγόντων.  (Πτητικές οργανικές ενώσεις από υπέρθερμο ξηρό ατμό έως 180°C και Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ.

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από την πείρα σε πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”επιταχυντών διασποράς κινδύνων.’’ 

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) .

Αν και η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, είναι  καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας.( Πχ. Μετά την εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Η συνεχής βελτίωση του επιπέδου υγείας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, όταν τα  διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, απαιτούν την μείωση χρήσης βιοκτόνων αλλά και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένες  φόρες για τα οφέλη των Green and Clean Rooms από την Προληπτική ΥγιεινήΥπάρχουν προσαρμοσμένες εναλλακτικές λύσεις για ένα πιο ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον και για  την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Ξενοδοχεία καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κάθε χώρος φιλοξενίας , χρειάζονται διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών. Σε περίπτωση που εντοπιστεί εντομολογική προσβολή, πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των  δυσπρόσιτων σημείων, αλλά και στα γειτονικά δωμάτια/διαμερίσματα. Σε περιπτώσεις όπου διενεργείται χημική καταπολέμηση (απεντόμωση – μυοκτονία ) σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ) τότε το παραπάνω έργο πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.

Η απαραίτητη τεκμηριωμένη εφαρμογή αποκατάστασης υιοθετείται  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο, όπως αναφέρεται και στον  κανονισμό για τα βιοκτόνα (, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων, κλπ. Έτσι θα   εξασφαλίζεται η αποκατάσταση των χωρών, από την επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων  για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ με μεθόδους επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ), χωρίς υπολειμματικότητα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος από τα βιοκτόνα.

Σύμφωνα δε με τον «Οδηγό ορθής πρακτικής για τον ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από ζωικούς εχθρούς και έντομα στις επιχειρήσεις τροφίμων», (2015). Στην σελίδα 27 ,τονίζεται  ότι σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση έχουν η καθαριότητα και προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή  τους με καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες)

Προσοχή:  Άτομα ενασχολούμενα με την καθαριότητα – απολύμανση δεν ‘’ψεκάζουν’’ βιοκτόνα, ούτε ετοιμόχρηστα !!!

Να σημειωθεί, ότι το υψηλό επίπεδο καθαριότητας ενός χώρου διευκολύνουν την έγκαιρη ανίχνευση μίας προσβολής και ταυτόχρονα αποτελούν παράγοντες μείωσης του κινδύνου εξάπλωσης σε περίπτωση προσβολής (μείωση των δυνητικών «καταφυγίων» των κοριών). Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε ορθή επιστημονική εφαρμογή. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου .

Ένα από τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων είναι το, να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις ,αλλά και  την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους και μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο ) για μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση του. Με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση  των εσωτερικών χώρων.

Απαραίτητο και ίσως το πιο κρίσιμο μέτρο πρόληψης αποτελεί αφενός η  εκπαίδευση και  αφετέρου η διενέργεια τακτικών ελέγχων από το προσωπικό που απασχολείται σε εγκαταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο προσβολής . Παροτρύνουμε για επιπλέον γνώσεις σχετικά με πρακτικές εφαρμογές προγραμμάτων για ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση’’,  αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Η αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη διαχείριση αναδεικνύει το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτονων, π.χ ( Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά). Η δε ανάδειξη της επικινδυνότητας των ’’ Ημίμετρων ‘’ με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.

Δυστυχώς  τέτοια φαινόμενα , λανθασμένης αντίληψης –παρανόησης –  απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  όλων των πολιτών, υπήρχαν αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν παντού .

«Εν κατακλείδι», οι συνεργαζόμενοι  Υγειονομικοί  Σύμβουλοι -Επιθεωρητές-  Προληπτικής  Υγιεινής  , θα πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά δράσεων και ενεργειών μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης με την ορθή εφαρμογή  των μεθόδων για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) , άλλα και για  την  Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από τις ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Τελικά τηρούνται οι επιθεωρήσεις -με βάση την νομοθεσία – ως προς την ολοκληρωμένη διαχείριση της  ορθής εφαρμογής  των μεθόδων για την εξασφάλιση της Υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών, αλλά συγχρόνως και τις  καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ( υγειονομική ασφάλεια);

Θα πρέπει  στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ να τεθεί σε εφαρμογή  ‘’άμεση ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘’ με πρόσβαση στους φακέλους  απεντόμωσης -μυοκτονίας και καθαρισμού – απολύμανσης  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με την αποστολή για Αυτόνομο Έλεγχο. Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tablet θα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων),  κερδίζοντας  πολύτιμο  χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.

Λόγο των κλιματικών συνθηκών , δημιουργούνται περίπλοκες καταστάσεις και χρειάζεται να υπάρξει  δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης  τέτοιων προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις ,πχ :

  • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο (αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες ), που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ
  • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
  • Εργασία σε κατοικία με κοριούς  , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.  Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Όταν οι ‘’παρενέργειες ‘’ μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Συμπεραίνοντας : Για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το τρίπτυχο :

  • Υποχρεωτικότητα καθαρισμού – απορρύπανσης (Deep-Depollution) 
  • Ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality )
  •  Αναγκαιότητα μηδενικής  συγκέντρωσης  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων.

Έχοντας την πείρα τω 35 χρόνων με ‘’βαθιά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών , ξεκινώντας από την 19.09.1993 Γ.Α.Π.  ‘’Συνεργασία σε ερευνά ‘’  και συνεχίζοντας στα  σεμινάρια ,για τις συμπληρωματικές εφαρμογές του πριν ή/και μετά  των Ολοκληρωμένων  Διαχειριστικών  Εφαρμογών   σε Εσωτερικούς  Χώρους, ως μορφές παρέμβασης σε αποδεκτά οικονομικά και οικολογικά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Είμαστε δίπλα  σε  χώρους ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδες Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, τουριστικών λεωφορείων , αλλά και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες κλπ.

Η ευαισθητοποίηση στις ειδικές “ομάδες κρούσης”  αυξάνει την ετοιμότητα τους  και  επεμβαίνουν για να διαχειριστούν έκτακτα περιστατικά σε χώρους φιλοξενίας ,όπως μετά από κάθε εφαρμογή  Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, έναν από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ),  αλλά και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων. Ως πιστοποιημένοι εφαρμοστές επεμβαίνουν για εφαρμογές καθαρισμού απολύμανσης αλλά και την πλήρη αποκατάσταση χωρίς Υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Επί πλέον επεμβαίνουν  πριν ή/και μετά των εφαρμογών  σε κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα. (Αγροτουρισμός). 

Η διασφαλισμένη Προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει τους  χώρους των Green & Clean Rooms

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:‎ https://klintec.gr/αδιαφορία-ήκαι-α…μία-μιας-ολοκληρ/