Preventive Hygiene Consultants- Ιnspectors

Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors

Σύμβουλοι -Επιθεωρητές-  Προληπτικής  Υγιεινής 

Μια εξωστρεφής πρωτοβουλία  από τον ιδιωτικό τομέα  και την  KlinTec  που επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό  ώστε να ‘’υπερέχει’’ των ελέγχων.   

Check In Anti-Infection PreventionΗ ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors ) θα ενσωματώνεται  από  πτυχιούχους Επόπτες Δημόσιας Υγείας,( Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας)  άλλα και  Μεταπτυχιακούς ( Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) στο Πρόγραμμα Υγιεινή Περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, (πχ Επόπτες Δημόσιας Υγείας,Χημικούς, Γεωπόνους, κλπ).

Όταν μιλάμε για Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  στην Δημόσια Υγεία, εννοούμε τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη για την  προαγωγή της υγείας, αλλά και στην προστασία της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο για την διαχείριση κρίσεων, όπως  η θωράκιση από έναν ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ , την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) ,  την αφρικανική σκόνη και τις τρίχες, αλλά και συμπληρωματικά με τα αρθρόποδα, αυτούς τους  απρόσκλητους φίλους μας  (κοριοί), κλπ

 • Κύριο έργο – δραστηριότητες του Συμβούλου –Επιθεωρητή –  Προληπτικής  Υγιεινής  ως Επόπτη Δημόσιας Υγείας,( Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας) συνίσταται  η συμβουλευτική υγιεινή, με την  πρόληψη, την αγωγή αλλά και την προαγωγή υγείας να αποτελούν τα κυριότερα πεδία δράσεων – παρεμβάσεων του.  Οι ως άνω υπηρεσίες δύναται να παρέχονται κατ’ οίκον,  κέντρα παροχής υγείας, Μ.Φ.Η., σε κοινότητες ή στις δημόσιες δομές/ μονάδες, κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. κλπ
 • Ο Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής  ως Επόπτης Δημόσιας Υγείας παρέχει τις υπηρεσίες του μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, (πρώην Επισκέπτη Υγείας, Γιατρό Εργασίας, Πιστοποιημένους εφαρμοστές Καθαριότητας –Απολύμανσης ) στο πλαίσιο λειτουργίας ‘’ομάδας κρούσης’’ για την  παροχή υπηρεσιών  της Προηγμένης Προληπτικής Υγιεινής.
 • Ως Υγειονομικά υπεύθυνοι επιβλέπουν και υπογράφουν  για τις εφαρμογές των Πιστοποιημένων εφαρμοστών (καθαρισμού-απολύμανσης)  για Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Υπηρεσίες Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , Housekeeping,κλπ
 • για ξενοδοχεία, κέντρα φιλοξενίας –αποκατάστασης, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς , σπίτια, κλπ
 • για συνεργασία με νοσοκομεία ,κέντρα αποθεραπείας, ιατρεία, φαρμακεία, κλπ
 • για συνεργασία με εταιρείες- επιχειρήσεις που ασχολούνται –ως κύρια στρατηγική – με μεμονωμένες εφαρμογές απελευθέρωσης ενεργών ή/και δραστικών συστατικών  (ψεκασμό -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης )  για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί), ώστε να σταματήσουν δημιουργούν εκ νέου ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’, οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το 2024, ως έτος επένδυσης για εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους.

Ο Σύμβουλος –Επιθεωρητής μέσα από το πρόγραμμα της Προηγμένης Προληπτικής Υγιεινής , συμβάλει με τον πολυδιάστατο ρόλο του στη βελτίωση και διατήρηση της υγείας του πληθυσμού, με έμφαση στην αύξηση της ποιότητας ζωής του. Στο πλαίσιο των δράσεων του για την Προαγωγή Υγείας αποτελεί  επένδυση για την Δημόσια Υγεία,  στοχεύοντας  στην  αποτελεσματική προστασία της υγείας, μέσω της διαμόρφωσης μέτρων και προγραμμάτων σύγχρονης αντίληψης για την πρόληψη, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της υγείας.

Η περιβαλλοντική υγιεινή (με τις πρακτικές βελτίωσης της καθαρότητας του εσωτερικού αέρα ) είναι μια βασική στρατηγική πρόληψης για τη μείωση κινδύνου, προστατεύοντας τον εαυτό σας και τους άλλους από ιούς του αναπνευστικού.

Αναγκαία η συνεργασία με έναν Υγειονομικό σύμβουλο σε κάθε χώρο φιλοξενίας

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Το τμήμα των Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors ) θα φιλοξενείται στο τμήμα Green and Cleanτης KlinTec και θα υποστηρίζεται από την  Hygienichome

KlinTec – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική & Υγειονομική Διαχείριση Εσωτερικών Χώρων

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/προληπτική-υγιεινή-ασφαλέστερη-υγεί/preventive-hygie…isors-ιnspectors/

Συμπληρωματική ενημέρωση 

 1. Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων.
 2. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 3. Τα περί περιβαλλοντικών και βιολογικών παραγόντων το ανάγνωσμα !!!
 4. Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος
 5. Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση  2024 
 6. Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.
 7. ‘’Καθαρόν Εστί’’ 2024 : Η Κινητήρια Δύναμη Ανάδειξης της πολιτικής Επαναπροσδιορισμού για την Επικεντρωμένη Πρόληψη
 8. Επενδύοντας στην εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους.
 9. Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!
 10. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 11. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα – Clean Expo 2023
 12. Έκθεση σε Ρύπους Βιολογικών Παραγόντων .
 13. Ολοκληρωμένες  Διαχειριστικές  Εφαρμογές (Περιβαλλοντικού  & Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος)  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Εσωτερικούς  Χώρους.
 14. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 15. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης
 16. Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο)
 17. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις
 18. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.