Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Τα διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας σε εσωτερικούς χώρους, με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, απαιτούν την μείωση χρήσης βιοκτόνων αλλά και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Η περιβαλλοντική ευαισθησία  μας  προσανατολίζεται σε πολιτικές που στηρίζονται στην πρόληψη παρά στην καταστολή των προβλημάτων αλλά και στην αρχή της συνυπευθυνότητας όλων

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος των εσωτερικών χωρών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εποχής και συνδέεται άμεσα και με την  εξαντλητική χρήση μεμονωμένων εφαρμογών, όπου δημιουργούνται ρύποι βιολογικών παραγόντων  ( Ν. 3850/2010,), ( βιοκτόνα, περιττώματα ακάρεων, σκόνη ,κλπ) αλλά και την  ‘’επιβεβλημένη ’’ κατάσταση  από το υπάρχον οικονομικό σύστημα.

Ως κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης θα μπορούσαν να αναφερθούν τρεις: Ιδιωτική δραστηριότητα, Παρέμβαση φορέων ( Δημοσίου η/και Ιδιωτικού Τομέα) αλλά και σε Εξωγενείς Παράγοντες.

Ιδιωτική δραστηριότητα : Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση μιας ελλιπούς ενημέρωσης αλλά και  κοινωνικής αντίληψης , για τις περιβαλλοντικές αξίες κι ενός εξαιρετικά περιορισμένου σεβασμού και στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας  θεσμοθετημένους ή εθιμικούς κανόνες, μιας και η προστασία του περιβάλλοντος αρχίζει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Παρέμβαση φορέων ( Δημοσίου η/και Ιδιωτικού Τομέα ): Στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος, εμφανίζονται δυσλειτουργικές αδυναμίες ,αλλά και πολιτικές αδυναμίες που εκφράζονται κυρίως μέσω της έλλειψης πολιτικής βούλησης για την πραγματοποίηση τομών όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον. Η  δε διαλειτουργικότητα  τους  εκφράζεται με τον κατακερματισμό και τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων, για  την ισχνότατη ή/και την έλλειψη επαρκούς επιτόπου παρουσίας ελέγχου κλπ

Εξωγενείς παράγοντες: Ως εξωγενείς παράγοντες χαρακτηρίζονται, πχ η εισαγόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση , η όξινη βροχή, η απειλή της ραδιενέργειας, κλπ.

Χρειάζεται ενημέρωση για την ορθή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση  Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο,  χωρίς πλεονάζοντα ‘’ημίμετρα’’.

 Με τον όρο ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, εννοούμε ένα πλήρες διαχειριστικό πρόγραμμα που εφαρμόζει μία εταιρεία- επιχείρηση και περιλαμβάνει την περιβαλλοντική και υγειονομική παράμετρο σε όλα τα στάδια προαγωγής και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ώστε να μας μεταφέρει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας , κλπ

Η συνιστώσα για την υγιεινή και ασφάλεια αφορά και την ίδια τη δομή ,όπου στηρίζεται στην αρχή της πρόληψης και του ελέγχου, με σκοπό μέσα από ένα σύνολο συμπληρωματικών μεθόδων και πρακτικών να βελτιώνονται συνεχώς οι περιβαλλοντικές και υγειονομικές  επιδόσεις της κάθε εταιρείας –  επιχείρησης.

Όλα αυτά διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Η δε Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

O ενασχολούμενοι σε τομείς με τις ολοκληρωμένες εφαρμογές στην καθαριότητα-απολύμανση και γενικά με βιοκτόνα,  θα πρέπει να επενδύσουν στην πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού . Παράλληλα, το προσωπικό θα πρέπει να είναι ενημερωμένο για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να εφαρμόζει και να χρησιμοποιεί άρτιο επαγγελματικό εξοπλισμό, για τον οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Επομένως και για τις καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, ο Υγειονομικά υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης.

Για την διαχείριση κρουσμάτων Ψώρας – (Ε.Ο.Δ.Υ), θα πρέπει ο Υγειονομικά υπεύθυνος επιστήμονας  να εφαρμόζει μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Επισημαίνουμε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες και σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Δίνουμε τις ολοκληρωμένες λύσεις  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr  , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/διαχειριστικά-κα…οληπτικά-μέτρα-π/ ‎