Με πολλαπλή προσέγγιση η ανάκτηση της Υγειονομικής Εξασφάλισης στους χώρους φιλοξενίας.!!

Με πολλαπλή προσέγγιση η ανάκτηση της Υγειονομικής Εξασφάλισης στους χώρους φιλοξενίας.!!

Καθώς η παγκόσμια πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει τα ταξίδια, είναι σημαντικό για όσους ασχολούνται με τους χώρους φιλοξενίας να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης  –πολλαπλής προσέγγισης -με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης,  που να αντιμετωπίζει τόσο την τρέχουσα κατάσταση όσο και τη μελλοντική, μέχρι την πλήρη ανάκτηση της αγοράς.

Η πανδημία είναι μια ειδική περίπτωση κινδύνου, με υψηλή αβεβαιότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ ,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων .

Εκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες,  θα πρέπει να ύπαρξη κατανόηση στην ταξιδιωτική αντίληψη των ταξιδιωτών, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Θα πρέπει να  λαμβάνετε υπόψη , το συναίσθημα των καταναλωτών για τη στρατηγική της επαναλειτουργίας του χώρου φιλοξενίας. Δεν μπορεί μόνον άπλα ‘’να φαίνονται ‘’η θετική αναβάθμιση με συμπαθητικά μηνύματα, αλλά  θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία µε διαφανή τρόπο να αναφέρονται ξεκάθαρα στην εφαρμογή των προβλεπόμενων Υγειονομικών Πρωτόκολλων ,για την υγειονομική ασφάλεια τους και όχι απλά να εννοούνται (έμμεση αναφορά).

Όπως σε κάθε σύστημα έτσι και σε αυτό το Σχέδιο Δράσης ,η απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα παραπάνω τεκμήρια εφαρμογής

Εν συντομία η συνοχή και η συνέπεια απέναντι στο Σχέδιο Δράσης με την προσήκουσα σοβαρότητα για την Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων είναι Αδιαπραγμάτευτη,( Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση).

  Όταν επισημαίνετε ο κίνδυνος για την Υγεία των φιλοξενούμενων, η ‘’δυνητικότητα ‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με ολοκληρωμένες εφαρμογές , Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας / Αποκατάστασης, ως διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Μήπως οι φιλοξενούμενοι  ταξιδευτές –παραθεριστές, αρχίζουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στις εκπτώσεις που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την υγειονομική τους ασφάλεια στους χώρους φιλοξενίας και μας μεταφέρουν την ανάκτηση σε βάθος πενταετίας με Plan E ;

Ίσως οι σύμβουλοι στους χώρους φιλοξενίας για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών πρέπει να το ‘’ψάξουν περισσότερο’’ μιας και προτείνουν ή/και καταρτούν εκθέσεις συμπεριλαμβανόμενων για τις αναχωρήσεις, να εφαρμόζονται 2 πρωτόκολλα, όταν το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’  δεν επιδέχεται ούτε καν  “διαπραγμάτευση”;

‘’Μήπως το  άτμισμα με συσκευή ατμού (πχ. με ατμοκαθαριστή) διασπείρει το  δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’;- (μια εικόνα χίλιες λέξεις ) ’’.

 • στοιχείο Η 10 :Κανονικός καθαρισμός και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
 • στοιχείο Η 14: Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).

Όταν η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, (ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα)  μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης. Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους.. .  (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός  Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

Επιπλέον αναφορές  για τις υφασμάτινες επιφάνειες (ταπετσαρίες), μηχανήματα «υπέρθερμου ατμού» με  ταυτόχρονη αναρρόφηση, για την αποφυγή επιμόλυνσης (διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης στην ατμόσφαιρα, κλπ Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης.  Οδηγίες υπάρχουν και στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα με  αναφορά ότι (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί) στην σελίδα 42- 44 για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

Η. Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα- housekeeping).

Η.1 Τηρείται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),  όπως ισχύει;  

 1. Γιατί στο σύνολο σχεδόν των τουριστικών καταλυμάτων , το Υποχρεωτικό Η1 με την πανδημία και την  ‘’δυνητικότητα ‘’  με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ να είναι σε εξέλιξη ,δεν εφαρμόζεται το όπως ισχύει ;
 2. Ποιος φέρει την ευθύνη , σε ποιον θα ‘’χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020)Άρθρο 7/3 Επιβολή προστίμων);
 3. Γνωρίζουν οι των χώρων φιλοξενίας στο όπως ισχύει   είναι και  το α) O Α.Ν.2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τι υπάρχει;
 4. Γνωρίζουν ότι, μη τηρώντας την ύπαρξη αποδεδειγμένης εφαρμογής σχεδίου δράσης για τα υποχρεωτικά υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι όλα ανοιχτά στα ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, );
 5. Μήπως οι φορείς Πιστοποίησης εκδίδουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης  σε Ξενοδοχεία που αντί να απολυμαίνουν τα ‘’ εργαλεία απολύμανσης ’’ δημιουργούν διασπορά ;
 6. Θέλουν οι φορείς , με επαναπροσδιορισμό κατ’ επείγουσων διορθωτικών ενεργειών και αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα στο περιβάλλον δωματίου να προληφθούν αποδεδειγμένα φαινόμενα διασποράς ;
 7. Την –Αδιαπραγμάτευτη– Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων, που αποτελούν  μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών , ποιος έχει το δικαίωμα να την μεταφράζει κατά το δοκούν ;
 8. Ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’απέναντι στο( ΕΛΙΝΥΑΕ)  όταν  πρόκυψη διασπορά και μένει  ‘’έκθετη’’ – η υγειονομική ασφάλεια σε εργαζόμενο άτομο;
 9. Ποιος  υγειονομικά υπεύθυνος συμπληρώνει και υπογράφει στο Check list ,
 10. Μήπως το Υπουργείο Υγείας π.χ δια της ‘’ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας’’ θα πρέπει να υπενθυμίσει –‘’ως σύσταση και όχι με πρόστιμο μη εφαρμογής’’ – να γίνει εφαρμογή στο Υποχρεωτικό στοιχείο Η1 όπως ισχύει, αλλά και τις παράλληλες διορθωτικές ενέργειες στα στοιχεία Η 10 και Η 14, διότι ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους με την κατ΄ εξέλιξη πανδημία και με το ‘’δυνητικά ‘’   ‘’ άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ και δημιουργούν την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην Ελληνική Επικράτεια;

Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας , σε Προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης. κλπ.

Προτιμήστε ένα Σχέδιο δράσης που να εξασφαλίζει εφαρμογή και εποπτεία μαζί , επαρκή τεκμηρίωση με “απόδειξη”  αποκατάστασης  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων φιλοξενίας, ώστε να μεταφέρει στις φιλοξενούμενες οικογένειες  την αίσθηση της ασφαλείας για μεγαλύτερη ευημερία.

Υγειονομική Εξασφάλιση : ’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Αν και στα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να μην υπάρχει ”αναφορά” για τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, έχουμε φροντίσει να τα καλύπτουμε οπως και όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/με-πολλαπλή-προσ…η-η-ανάκτηση-της/ ‎

Πως μπορούμε ως οικογένεια να νιώθουμε ασφαλείς σ΄ένα δωμάτιο φιλοξενίας ;

Πως μπορούμε ως οικογένεια να νιώθουμε ασφαλείς σ΄ένα δωμάτιο φιλοξενίας ;

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  όλοι οι χώροι φιλοξενίας  συμπεριλαμβανόμενων  και αυτών που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή»,  θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής.

Πολλοί στους χώρους φιλοξενίας  δεν θέλουν να βλέπουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα ως επιτακτική ανάγκη με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας , για μια επιπλέον  παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας  στην εκ νέου παράδοση προς χρήση των χώρων. Το παράδειγμα της Πιστοποιημένης  Απολύμανσης των Παγομηχανών για την Υγιεινή και ασφάλεια του πάγου , άρχισε να  προϊδεάζει για την  υγειονομική εξασφάλιση των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , μιας και χρειάζεται έναν διαφανή τρόπο απόδειξης , για την πιστοποιημένη απολύμανση όλων των χώρων  μαζί πάντα με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου και για τις κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’.  Αυτό γιατί η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων μαζί με τις  αναδυόμενες λοιμώξεις,  χρειάζονται μια συνεχή και  προηγμένη παρακολούθηση στα επίπεδα ρύπων, για μια υψηλού επιπέδου εγγύηση εξαιρετικής προστασίας .

Όταν επισημαίνετε ο κίνδυνος για την Υγεία των φιλοξενούμενων,  η ‘’δυνητικότητα ‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με ολοκληρωμένες εφαρμογές , Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας / Αποκατάστασης, ως διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

YouTube player

Κάποιοι αρχίζουν να μιλούν  για ‘’αποστειρωμένα δωμάτια φιλοξενίας’’ ,  μήπως εννοούν  τις  ”ανακρίβειες” που να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους  για την διασπορά;

Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων σύμφωνα με το αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020

Ας αναλύσουμε λοιπόν, την τήρηση εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης , που υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) στο στοιχείο Η1 όπως ισχύει , αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ( ΕΛΙΝΥΑΕ) ,  οι οποίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του (Ε.Ο.Δ.Υ.), της (ΓΓΠΠ) και του (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, μιας και η ‘’δυνητικότητα‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ συνεχίζει να υπάρχει.

Στο τέλος αναφέρεται για την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεται η συνεχόμενη πληροφόρηση , είτε από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα , είτε από το Βιβλίο των σεμιναρίων  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης –(Επιμελητήριο Ηρακλείου) ,  ώστε να ύπαρξη μια στοιχειώδη  βοήθεια στο να εφαρμόσετε το σχέδιο δράσης στην πράξη.

Οι  αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα και περιορισμό της διασποράς σε περιβάλλον δωματίου, θα είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές,  ειδικά δε από ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει , με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, να αναπτύσσονται μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από αυτήν την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, για να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια και η μείωση των κινδύνων σε ένα υψηλό επίπεδο,  έτσι ώστε οι  μελλοντικές επιπτώσεις να μην θεωρηθούν ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους , ότι η σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Προσοχή λοιπόν στα ημίμετρα, διότι μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν να φέρουν και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια όλων μας . Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτά και όχι απλά να εννοούνται (έμμεση αναφορά).

Ποτέ δεν ξεχνάμε ότι η καθαριότητα και η περιβαλλοντική εξυγίανση προηγούνται  -πριν –από όλες τις εφαρμογές απολύμανσης, είτε γίνεται χειρωνακτικά ή με ψεκασμό, είτε με εφαρμογή (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.)  ψυχρού Foggers ή μορφή ατμού , είτε με  μορφές ξηρού ατμού  (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C), ακόμα και με θερμικές μεθόδους , ελεγχόμενης ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας,  όζοντος, υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V , άλλα και πριν από την ολική αποκατάσταση για την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων κλπ.

Όπως οι φιλοξενούμενοι – ταξιδευτές οφείλουν να σέβονται τους ‘’νέους κανόνες συμπεριφοράς’’, για την ομαλή συνύπαρξη και την ασφάλεια όλων, έτσι και οι παρέχοντες φιλοξενία οφείλουν να τους ενημερώνουν µε διαφανή τρόπο για την υγειονομική ασφάλεια τους, πολύ δε περισσότερο σε αυτούς που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

YouTube player

Με το Green and Clean Rooms παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας αυταπόδεικτης διαφάνειας με κανόνες  που να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις  χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμό της διασποράς ή/και της εξάπλωσης  εστιών. Αυτή η αυταπόδεικτη διαφάνεια της πιστοποιημένης απολύμανσης όλων των χώρων  μαζί πάντα με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου και για τις κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’ , ανεβάζει την  ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων  αφού ‘’εξουσιοδοτεί’’ το προσωπικό να κάνει τις εργασίες του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα , ώστε να μεταφέρει στις φιλοξενούμενες οικογένειες την αίσθηση της ασφαλείας  για μεγαλύτερη ευημερία.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/πως-μπορούμε-ως-…ένεια-να-νιώθουμ/ ‎

 

Πρόληψη αποικισμού της Legionella ή λεγεωνέλλωση σε παγομηχανές

Πρόληψη αποικισμού της Legionella ή λεγεωνέλλωση σε παγομηχανές

Με την επαναλειτουργία των κτιρίων πρέπει να δοθεί προσοχή στα συστήματα νερού ώστε να αποφευχθούν κρούσματα της Νόσου των Λεγεωνάριων. Ιδιαίτερες οδηγίες για αυτά τα κτίρια έχουν δοθεί από το (eody.gov.g) ESGLI ‘Guidance for Managing Legionella in Building Systems during the COVID-19 Pandemic’. Τα τεχνητά συστήματα όπως: σύστημα ζεστού – κρύου νερού, πύργοι ψύξης, σιντριβάνια, spa, παγομήχανες, πισίνες κ.α. αποτελούν περιβάλλοντα ανάπτυξης του βακτηρίου και η δημιουργία υδατοσταγονιδίων συνιστά παράγοντα κινδύνου για μόλυνση από Legionella.  Αλλά και στις οδηγίες του (cdc.gov/coronavirus/2019) αναφέρονται εκτός των άλλων  και για τα μηχανήματα παραγωγής  πάγου ,ώστε  η λειτουργία να είναι υγειονομικά αποδεκτή.

 Η παγομηχανή είναι η αιτία που μολύνει τον πάγο

 ‘‘Οι ποιοτικές αναλύσεις πάγου δεν αρκούν.

Ένα μη μολυσμένο τμήμα πάγου δεν ισοδυναμεί  με μη μολυσμένη παγομηχανή.’’

Πιστοποιημένη  Απολύμανση Παγομηχανών

Οι παγομηχανές είναι από τις πιο επιβαρυνόμενες μηχανές κατά τη λειτουργία τους στο χώρο της εστίασης και παραγωγής τροφίμων. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να συντηρούνται επιμελώς, με τακτικό καθαρισμό και συχνή απολύμανση.

Υγιεινή και ασφάλεια του πάγου

Πολλοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν για την συντήρηση και την Πιστοποιημένη Απολύμανση που απαιτείτε για την Παγομηχανή  εφ΄ όσο συνεχίζει και παράγει πάγο. Όταν βλέπουν την ολοκληρωμένη διαδικασία, το πώς ήταν η κατάσταση του εσωτερικού της μηχανή και το τελικό πιστοποιημένο αποτέλεσμα.

Το πιστοποιητικό απολύμανσης κατοχυρώνει τον επιχειρηματία ως προς την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου με την απολύμανση της παγομηχανής και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε έλεγχο κρατικού φορέα ή επιθεώρηση φορέα πιστοποίησης ή τρίτου εμπλεκόμενου ή θιγόμενου από αστοχία απολύμανσης.

Αν υπάρχει συνεργασία  με πάροχο επεξεργασίας παγοκύβων για την διασφάλιση σας μαζί με τα ποιοτικά αναλύσεων του πάγου ζητήστε του και το πιστοποιητικό Απολύμανσης των παγομηχανών.

Πολλοί δεν θέλουν να βλέπουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα ως επιτακτική ανάγκη με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητα  στους χώρους φιλοξενίας , μια παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας  για την ασφαλή παράδοση των χώρων. Το παράδειγμα της Πιστοποιημένης Απολύμανσης για την Υγιεινή και ασφάλεια του πάγου , σας προϊδεάζει εκτός από την πιστοποιημένη απολύμανση όλων των χώρων και για την  ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   και οι αναδυόμενες λοιμώξεις,  χρειάζονται συνεχή και  προηγμένη παρακολούθηση σχετικά με τα επίπεδα ρύπων, για την υψηλού επιπέδου εγγύηση εξαιρετικής προστασίας .

Μιας και είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού προληπτικά δεν παραβλέπουμε την  μάχη με την Legionella ή λεγεωνέλλωση  και σε φυσικό περιβάλλον, διότι είναι – ένας «άγνωστος» κίνδυνος – για πολλούς χώρους .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/πρόληψη-αποικισμ…ella-ή-λεγεωνέλλ/

Σχετικά Άρθρα

 1. SERA Απολυμαντικό ΕΟΦ MSDS -Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος
 2. Μέτρα προστασίας για την υγιεινή του πάγου.
 3. Ελληνική Καινοτομία η Πιστοποιημένη Απολύμανση Παγομηχανών 

Οι “10 μισές αλήθειες” για την δήθεν ποιοτική απολύμανση.

Οι “10 μισές αλήθειες” για την δήθεν ποιοτική απολύμανση.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι, “ το υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο, έτσι ώστε να μην το ξεχνάμε ή/ και να αμελούμε την επικινδυνότητα από  τις  “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, μιας και η χαμηλή ποιότητα του υποτίθεται καθαρού δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων. Η δε αέρια εσωτερική ρύπανση με τα “Αόρατα χημικά κοκτέιλ ” και  την “ εσωτερική επιμόλυνση” , να εγκλωβίζονται στους εσωτερικούς χώρους  με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν την υγειά ,δημιουργώντας  την επιτακτική ανάγκη για πρόληψη σε αλλεργικά, ρινικά ή/και πνευμονικά συμπτώματα, κ.α.  Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις στα 100 Άρθρα +1 Σελίδα !!

Ο βομβαρδισμός με διαφημιστικά μηνύματα για τις «οικονομικότερες λύσεις» συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, κρύβοντας τις “ μισές αλήθειες” για την ποιοτικά  φθηνή  απολύμανση όταν κάποιοι δεν γνωρίζουν ή ‘’δεν θέλουν’’ να γνωρίζουν  ότι :

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια : Επιλέξιμο για εφαρμογή  το στοιχείο Η.10 (α ) Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη

Διορθωτικά η άλλη μισή : Στο στοιχείο Η.10 (α) Επιλογή πολιτικής μεταξύ εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης και αναμονής   24 ωρών !!!!!!  πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη .

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια : Επιλέξιμο για εφαρμογή  το στοιχείο Η.10 (β ) ή σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) μόνο στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

Διορθωτικά η άλλη μισή : Στο στοιχείο Η.10 (β) ή πρέπει να καθαρίζονται με μηχανήματα καθαρισμού επαρκώς και σχολαστικά και να απολυμαίνονται με σύστημα παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονη αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης,  στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια με ‘’παρερμηνεία ‘’!!: Επιλέξιμο για εφαρμογή  το στοιχείο Η.14 Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).

Διορθωτικά η άλλη μισή : Στο στοιχείο Η.14 Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων)  πρέπει πρώτα  να καθαρίζονται με μηχανήματα καθαρισμού επαρκώς και σχολαστικά και να απολυμαίνονται με σύστημα παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονη αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης ή  της διείσδυσης στα υφάσματα.

Οι παραπάνω επισημάνσεις χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες στο  ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020 διότι:

Οι μέθοδοι με την χρήση ατμού,  πρέπει να βαδίζουν πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των προς εφαρμογή  αντικειμένων .Ενδείκνυνται δε το ύφασμα να έχει ψεκαστεί και τριφτεί πριν την εφαρμογή ατμού, λόγο του ότι ο ιός SARS-COV-2 φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) .Επιπλέον πληροφορίες στην Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης, αλλά και σε πλήρη αντίθεση και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ‘’αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020’’στο στοιχείο Η.10 όπως έχει.

Όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ”ανακριβείς παραφράσεις ” που ίσως και να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά,  λόγο του ότι υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’,  υπάρχει πρόβλημα και στο να επιβληθούν πρόσθημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι επισημάνσεις δεν ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους μονό για την διασπορά, μιας και οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν ‘’καθαρίζονται’’ μόνο  με συσκευή ατμού, αλλά και σοβαρούς κινδύνους  για ‘’παραπλάνηση’’  με την παραπληροφόρηση των υποψηφίων φιλοξενούμενων  (‘’Μια εικόνα χίλιες λέξεις” ) ,

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια : Σύμβαση μεταξύ  Ξενοδόχου και εταιρείας ΄΄ απολυμάνσεων’’  Καθαρίζει το δωμάτιο ο ‘’ξενοδόχος’’ και η συμβαλλομένη εταιρεία απολυμάνσεων αναλαμβάνει την  απολύμανση του  με π.χ  ομιχλοποιητή (cold fogger) και του εκδίδει πιστοποιητικό απολύμανσης για το κάθε  δωμάτιο ακόμα  και με ’’ Στρογγυλή σφραγίδα του ΥΠΑΑΤ.’’ ,

Διορθωτικά η άλλη μισή :  Πρέπει  γίνεται το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης,  (σύμφωνα με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) όπως με την  επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων .Το να περάσει  από τον ‘’ έλεγχο’’ με πιστοποιητικό ακόμα και με ’’ Στρογγυλή σφραγίδα του ΥΠΑΑΤ.’’ ,  όταν( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ΥΠΑΑΤ) ,χρειάζεται περισσότερη ιχνηλασιμότητα για το ποιος θα είναι υπεύθυνος έναντι προσθήμων  ή και (αστικής ευθύνης).

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια : Σύμβαση μεταξύ  Ξενοδόχου και εταιρείας ΄΄ απολυμάνσεων’’ Καθαρίζει το δωμάτιο ο ‘’ξενοδόχος’’ και η συμβαλλομένη εταιρεία απολυμάνσεων αναλαμβάνει με παρακολούθηση μέσω ίντερνετ όλων των εργασιών για την απολύμανση των δωματίων (π.χ  ομιχλοποιητή cold fogger)  και εκδίδει online πιστοποιητικό απολύμανσης με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ ,για την αυτόνομη απολύμανση κατά του Covid-19 .

Διορθωτικά η άλλη μισή : Πρέπει  γίνεται το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης,  (σύμφωνα με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) και  αν περάσει  από τον ‘’ έλεγχο’’  με το online πιστοποιητικό απολύμανσης  με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ ,  όταν ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ΥΠΑΑΤ) , χρειάζεται περισσότερη ιχνηλασιμότητα για το ποιος θα είναι υπεύθυνος έναντι προσθήμων  ή και (αστικής ευθύνης).

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια: Εργαζόμενο άτομο στην καθαριότητα (Οροφοκομία- Housekeeping) βρίσκεται ‘’θετικό στον COVID-1’’, έμεινε ‘’έκθετο’’ ως  εργαζόμενο άτομο ( ΕΛΙΝΥΑΕ) , διότι ο ιδιοκτήτης χρησιμοποίησε επιλέξιμα για εφαρμογή  τα στοιχεία Η.10 –(α&β) –και Η.14 Αν όλα αυτά γίνουν από  την συμβαλλομένη εταιρεία για (Οροφοκομία- Housekeeping) εκτός από το εργαζόμενο άτομο στην καθαριότητα  στο τουριστικό κατάλυμα,  έχει πέρασε και από τον έλεγχο,-λόγο σύμβασης- ποιος φέρει την ευθύνη , σε ποιον θα ‘’χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το ( ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) , αλλά και όλα τα άλλα  ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’.

Διορθωτικά η άλλη μισή :  Δεν έγινε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης,  (σύμφωνα με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) στο επιλέξιμο για εφαρμογή  τα στοιχεία Η.1κ.λ.π.

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια: Πολλοί στους τομείς του τουρισμού αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν επιλέξιμα για εφαρμογή  τα στοιχεία Η.10 –(α&β) –και Η.14 .Σχολαστικό καθαρισμό – απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου) και στις υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°), ”Μια εικόνα χίλιες λέξεις” .!!!

Διορθωτικά η άλλη μισή :  Δεν διευκρινίζεται  το ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα ο κάθε χώρος ξεχωριστά σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’ώστε να γίνεται  ορθά η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης ,  σύμφωνα με το αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ,με αποτέλεσμα στο τέλος θα κινδυνεύουν να αλληλοκατηγορούνται  , όχι μονό στο ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ) αλλά και πολλά άλλα από τα προαναφερόμενα.

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια: Στο κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή),  γίνεται παρερμηνεία της λέξης σε παρένθεση  (πχ. με ατμοκαθαριστή) ‘’ατμίζοντας τα στρώματα’’. Αυτό γίνεται και από ‘’επαγγελματίες ΄΄ χωρίς καν κάποια στοιχειώδη βεβαιωμένη εκπαίδευση στην απορρύπανσης στρωμάτων. (Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;08/11/2018 money_tourism).

Διορθωτικά η άλλη μισή :  Με αυτή την σοβαρότατη παρερμηνεία ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι διασποράς, διότι αν δεν απορρυπανθούν τα στρώματα δεν μπορεί να γίνει καμία μέθοδος απολύμανσης.  (Ξενοδοχεία: Επισημάνσεις για των Καθαρισμό Στρωμάτων 31/03/2017 money-tourism.gr) .Επιπλέον  υποστηρίζουν ότι τα βάζουν –βγάζουν σε θήκες –δεν υπάρχει επ’ ουδενί  τέτοια αναφορά και χωρίς απορρύπανση – διότι είναι σαν να φοράς καθαρά ρούχα χωρίς να έχεις πλυθεί.

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια: Ασχολούμενοι με την καθαριότητα (Οροφοκομία- Housekeeping ) πιστοποιούνται για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων, επιλέγουν τα στοιχεία Η.10 –(α&β) –και Η.14

Διορθωτικά η άλλη μισή : Μέθοδοι απολύμανσης (πχ. με θερμοκρασία) αν δεν εφαρμοστούν σωστά, γίνονται πιο επικίνδυνοι για την υγειονομική ασφάλεια.Δεν προκύπτει  επ’ ουδενί καθαρισμός και απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) σε στρώματα επιφορτισμένα με περιττώματα. Μια σοβαρότατη παρερμηνεία που ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι διασποράς άλλα και παραπληροφόρησης , έρχονται δε σε πλήρη αντίθεση  με το στοιχείο Η.1. μιας και καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα .

 1. Διαπιστώνεται η μισή αλήθεια: Πιστοποιημένοι για την τήρηση των προαναφερόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων και οι υπεύθυνοι συμπλήρωσης στο/check-out συμπληρώνουν ”λανθασμένες πληροφορίες”  λόγο του ότι  υπάρχουν οι τεκμηριωμένες ”ανακριβείς παραφράσεις ” και περνούν τον έλεγχο .

Διορθωτικά η άλλη μισή : Δημιουργείτε πρόβλημα στην συμπλήρωση και υπογραφή από τον υπεύθυνο στο Check list .Το πρόβλημα γίνεται πιο δύσκολο ,όταν υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα και με την ιχνιλασιμότητα διαπιστωθεί ότι  έχουν επιλεγεί τα στοιχεία Η.10 –(α&β) –και Η.14  με τις τεκμηριωμένες ”ανακριβείς παραφράσεις ”  στο /check-out συμπληρωμένες λανθασμένες πληροφορίες  και έχουν περάσει και από τον έλεγχοΤο  ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’ ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ) αλλά και πολλά αλλά από τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Μπορεί στα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην υπάρχει ”αναφορά”  για μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ. – έκτος τα ενδεικτικά – στα πλωτά μέσα για την μη διασπορά με τον καθαρισμό στην  χρήση ηλεκτρικής σκούπας – έχουμε φροντίσει να καλύπτουμε όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Οι επισημάνσεις με τις “10 μισές αλήθειες” στόχο έχουν την ανάδειξη των προβλημάτων. Διότι  όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος ’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς για τον περιορισμό της διασποράς.  Απαιτείται όμως η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας και κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/οι-10-μισές-αλήθ…για-την-δήθεν-πο/

Σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ.

Σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ.

Η συμπεριφορά των ιών σε «βρώμικες επιφάνειες» , είναι γνωστή από το παρελθόν. Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά ως «βρώμικοι θύλακες, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης και των Wall-to-wall μοκετών –  χαλιών. Γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό με συστήματα καθαρισμού που να προσφέρουν  (Ενδελεχή απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) ως απαραίτητη ενέργεια πριν την απολύμανση ακόμα και σε τακτά χρονικά διαστήματα για ενιαίους χώρους. (Διάδρομους, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες δεξιώσεων, κλπ).

 Αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα για ενιαίους χώρους.

 Η προτεινόμενη μέθοδος ως διαδικασία ετοιμότητας σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall παρέχει με επιμέλεια μια πλήρη και με περισσότερη λεπτομέρεια προεργασία για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας .Τα δε προγράμματα των καινοτόμων μεθόδων με τα Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων για περιβαλλοντικές και υγειονομικές εφαρμογές, ανταποκρίνονται στις εφαρμογές  αναζωογόνησης και απολύμανσης σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Μπορεί στα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην υπάρχει ”αναφορά” έκτος -τα ενδεικτικά – στα πλωτά μέσα για την μη διασπορά με τον καθαρισμό στην  χρήση ηλεκτρικής σκούπας – έχουμε φροντίσει να καλύπτουμε όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Εφαρμογή καθαρισμού – απολύμανσης σε μοκέτα, χαλί, κοκοφοίνικα, σιζάλ Wall-to-wall.

YouTube player
 • Ψεκασμός με απολυμαντικό σε ψεκαστήρα προπιέσεως 10-15cm από την μοκέτα, κοκοφοίνικα, σιζάλ, σε βεντάλια και γωνία 45 μοιρών.
 • Για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγος άλλα και μη διασποράς σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to- wall , εφαρμόζουμε συστήματα με αναζωογόνηση (ανάδευση ) ενεργοποιώντας το υγρό απολυμαντικό στο βάθος της ίνας και επιστρέφοντας τους ‘’ρύπους από τις ίνες’’ στα δοχεία περισυλλογής. (περιττό χνούδι από το εσώτερο της μοκέτας, κλπ)
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με ‘’μολυσματικούς παράγοντες’’ χρησιμοποιούμε μικρότερο ποσοστό αραίωσης ή/και περισσότερο απολυμαντικό και για την περισυλλογή χρησιμοποιούμε Cleaning compound, (πριονίδι) .
 • Η ολοκλήρωση γίνεται με το χτένισμα κατά την φορά του πέλους από το ίδιο το σύστημα καθαρισμού.

 Προσοχή: Αν και ο επαρκής και σχολαστικός καθαρισμός (Ενδελεχή απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution), είναι υποχρεωτικός πριν από οποιονδήποτε  μέθοδο απολύμανσης, εφαρμογές  με  θερμική μέθοδο , μορφές ξηρού ατμού υπό πίεση 4- 10 bar εως 184,13⁰C, δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την ταυτόχρονη δυνατότητα αναρρόφησης, για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) ξανά στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της μεγάλης πίεσης,. κλπ. Αυτές οι εφαρμογές ατμού θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή.( πχ. μάλλινες μοκέτες-χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ.) Μεμονωμένες δε εφαρμογές υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V., η/και όζοντος , δεν καλύπτουν την απολύμανση των Wall-to-wall μοκετών –  χαλιών  κλπ.

Αποφεύγουμε να κάνουμε καθαρισμούς , (  (Ολοκλ. Πρόγ.καθ.-απολύμ. Ε.Ο.Δ.Υ.)  σε επενδυμένες μοκέτες –χαλιά Wall-to-wall , ή τίναγμα σε χαλιά αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός και η Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  κλπ.

Η κύρια λειτουργία των εφαρμογών αυτής της μεθόδου απολύμανσης σε ινώδη υλικά,  είναι η μείωση της επιφανειακής τάσης για το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα υγιεινής με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Καθαρισμού Απολύμανσης  Wall-to-wall (μοκετών – χαλιών κοκοφοίνικα, σιζάλ)

Αντιμετώπιση με το μικρότερο κόστος.

Δημιουργούνται όλο και νέες ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών  που χρησιμοποιούν εξειδικευμένο προσωπικό με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  νόμων ,εγκυκλίων, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, άλλα και για τα Προγράμματα 24/90  της Προληπτικής υγιεινής με τον ‘‘μηχανικό τρόπο’’ αντιμετώπισης  των λοιμώξεων.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινήςμε τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας για την ’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/σχολαστικά-μέτρα-καθαρισμού-απολύμ

Συμπληρωματική  Ενημέρωση :

Ο 10λογος φροντίδας για οικονομία και ζεστασιά στο σπίτι.

Περισσότερη οικονομία, υγεία και ευημερία, με αλλαγές στους τρόπους καθαρισμού.

Αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα και περιορισμό της διασποράς σε περιβάλλον δωματίου.!!

Αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα και περιορισμό της διασποράς σε περιβάλλον δωματίου.!!

Ως αναθεωρήσεις θεωρούνται οι πλήρεις και συστηματικές ανασκοπήσεις , όπου αποτελούν τα σημαντικά εργαλεία αντικειμενικής προσέγγισης  για  Διορθωτικές Ενέργειες ποιο αποδοτικών κατευθύνσεων  πρόληψης  από φαινόμενα διασποράς.

Η αναθεώρηση είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ειδικά δε από ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’.

Όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’  , δεν είναι μόνο ανησυχητικά τα στοιχεία για τον τρόπο εξάπλωσης του , όπως διατυπώνουν και υποστηρίζουν οι επιστήμονες , καθώς ευρισκόμενος σε ‘‘μικροσωματίδια’’ στον αέρα -μεταφέρεται αερογενώς – και μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους αν εισπνευσθεί. Υπάρχουν δημοσιεύματα για μια νέα έρευνα επιστημόνων  όπου με την πάροδο του χρόνου,  απλές ή πολλαπλές μεταλλάξεις   μπορεί να διευκολύνουν τον ιό στην διασπορά του . Πολλά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μία μετάλλαξη που βοηθά τον ιό να αναπαράγεται καλύτερα και είναι τρεις έως και έξι φορές ικανότερη στο να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα. Ίσως να έχει υψηλό ιικό φορτίο και είναι πολύ πιο μολυσματικός ή/και πιο μεταδοτικός ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στους ανθρώπους, κλπ

 Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης Απορρύπανσης-Καθαριότητας Αποκατάστασης

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του, το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” όπου ‘’άπαντες πρέπει να αφυπνιστούν’.  Η κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίζει τις δύσκολες επιλογές , όπου με αποτελεσματικότητα ‘’στο απόλυτο’’ οφείλει να ‘’σπάζει’’ τις αλυσίδες μετάδοσης  στους τρόπους διασποράς. Ποτέ δεν είναι αργά, για διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  , πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων, ώστε να υπάρχει ο πλήρης έλεγχος  του χώρου με ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.

Για την εξελιγμένη Υπέρβαση των Απαιτήσεων στην Ελλάδα, έχουμε φροντίσει ώστε  η υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  να μετατρέπεται σε  Προαγωγή  Υγειονομικής Εξασφάλισης . Αυτό  βασίζεται στο Σχεδίου που έχουμε αναπτύξει για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα  αντιμετωπίζοντας τον κάθε χώρο ξεχωριστά και ”πάντα σαν κάτι άγνωστο”.   Με την πλήρη ανάλυση για την ”επιτακτική ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης κατ΄ όγκο’’  μαζί  με την αναφορά για την αποτελεσματικότητα στην μείωση κινδύνου με το ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ για μελλοντική  ανθεκτικότητα ή/και μεταλλάξεις , καλύπτουμε ακόμα και ιατρικές διαδικασίες που παράγουν “εκνεφώματα” ή μικρό-σταγονίδια (μικρότερα των 5 microns), αλλά και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ για ”το άγνωστο του SARS-CoV-2 “, στην πράξη.

Ο επαναπροσδιορισμός της  ποιότητας στο περιβάλλον του δωματίου,  πρέπει να γίνει για όλους τους χώρους φιλοξενίας, για την  υγειονομική ασφάλεια όλων των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ και όχι μόνο στον κλάδο του τουρισμού. Οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των, δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κλπ

Ανακαλύψτε τώρα :

 1. Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης.
 2.  Τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης Απορρύπανσης-Καθαριότητας Αποκατάστασης
 3.  Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση
 4.  Αλλά και τα 100 Άρθρα +1 Σελίδα !!

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο e-mail: vgenis@otenet.gr  και στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/αναθεωρήσεις-για…ιωμένη-μεταδοτικ/ ‎

Μετατρέψτε την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Υγειονομική Εξασφάλιση!!

Μετατρέψτε την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Υγειονομική Εξασφάλιση!!

 Ανακαλύψτε τώρα Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση.

Η πανδημία είναι μια ειδική περίπτωση κινδύνου, με υψηλή αβεβαιότητα οι οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ ,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων .

 • Παραλάβατε και τοποθετήσατε το υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων Σήμα Πιστοποίησης “Health First” για να λειτουργήσετε κατά το έτος 2020
 • Εκπαιδευτήκατε παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεωτικά, μιας και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Κατόπιν στο πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί, προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του. Η δε απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα τεκμήρια εφαρμογής.

Η πλήρης και αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» οπού αναφέρεται  στο Η1 όπως έχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020 με τίτλο Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου )  με τα σεμινάρια  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης -Επιμελητήριο Ηρακλείου  άλλα και το τμήμα Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, δίνουν ένα σχέδιο για εφαρμογή στην πράξη μαζί με την  ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Εν συντομία η συνοχή και η συνέπεια απέναντι στο Σχέδιο Δράσης με την προσήκουσα σοβαρότητα για την Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων είναι Αδιαπραγμάτευτη,( Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση).   Ένας λόγος επιπλέον διότι, η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ’’.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όχι μόνο στις παγίδες του Check list ή την προσήκουσα σοβαρότητα στο Σχέδιο Δράσης  για την Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων , αλλά και στο τι προβάλουμε για την προσέλευση των υποψηφίων φιλοξενούμενων,  (‘’Μια εικόνα χίλιες λέξεις”) εδικά κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2, διότι η παραπλάνηση είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή με το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192)προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, προστασία της υγείας, κλπ

Αν ο στόχος των προγραμμάτων σας είναι η διασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, ίσως να  χρειάζονται τα ποιο ‘’αυστηρά πρωτόκολλα’’!!!

Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ. Θα αρχίσετε πλέον να βλέπετε στην κορυφή των κριτηρίων στις πλατφόρμες αξιολόγησης να Ατενίζει η Υγειονομική Εξασφάλιση ως εμπιστοσύνη στο ταξίδι.

 Ανακαλύψτε τώρα Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση.

Στο Green and Clean Rooms  δεν παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης προσομοίωσης, άλλα ένα σχέδιο –σε πράξη και όχι στη θεωρία– με καινοτόμες τεχνολογικά μεθόδους που εφαρμόζεται σε ’’ επιχειρήσεις  χώρων ’’ με είδη επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτές οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις αποκατάστασης – πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων – δεν βρίσκονται στην επικαιρότητα , γιατί  τηρείται ο σεβασμός στο υγειονομικό απόρρητο του κάθε πολίτη.Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στην διάθεσή σε όποιον φορέα ή ιδιώτη θα μπορούσαμε να  φανούμε χρήσιμοι.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων  για το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ σήμερα, αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’ , σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία επιβάλλεται η τήρησή τους, ενώ παράλληλα μας έχουν οδηγήσει σε ένα  ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ καλύπτοντας και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη, αλλά και στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων , σε  Wall-to-wall μοκετών – χαλιών με εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης   και σε ενιαίους χώρους.

Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, όταν κάποιοι με το πρόσχημα ότι φέρουν άδεια απολυμάνσεων από το ΥΠΑΑΤ για εφαρμογές βιοκτόνων , μπορούν αν σας εκδώσουν και πιστοποιητικό απολύμανσης. Δεν γνωρίζω αν είναι απάτη ή παραπλάνηση διότι το ΥΠΑΑΤ δεν εκδίδει άδειες αλλά Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) Η απάντηση που έχω λάβει από το ΥΠΑΑΤ, ακόμα και για την  Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας, (απεντομώσεις-μυοκτονίες) , αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Όσοι έχετε Πιστοποιηθεί μετά τα σεμινάρια για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων δεν χρειάζεστε ‘’Extra χαρτάκια’’  από κάποιους που σας παρουσιάζουν  με τις ‘’Μισές Αλήθειες’’  οικονομικές συγκρίσεις με εναλλακτικές μεθόδους απολύμανσης,  την εφαρμογή μόνο Foggers με τον  ατμοκαθαριστή ή/και την κάθε ακτινοβολία UV. Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με Διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων,  για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας  των πολιτών ,έχω ξανά-αναφερθεί.

Έτσι λόγο και των καταστάσεων –πολλοί έχουν ‘’βαφτίσει’’ –την εφαρμογή μόνο με Foggers απολύμανση , αγνοώντας την πλήρη και αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας όπου αναφέρεται όπως ισχύει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020), Η επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση  κ.λ.π.) και αντιστοίχως -είναι υποχρεωτική και αναγκαία- για την  Ορθή εφαρμογή  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης  χώρων, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την σωστή χρήση όπου πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Προσοχή λοιπόν στις συμβάσεις μεταξύ  ξενοδόχου και εταιρείας ΄΄ απολυμάνσεων’’ , στο ποιος  θα συμπληρώνει και θα υπογράφει στο Check list κλπ, ειδικά στο Η.10 και  Η.14 με τις (”ανακρίβειες” ίσως που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά) , όταν και στον  Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, αναφέρεται μετά την αναχώρηση το δωμάτιο θα απολυμανθεί.  Στο τέλος θα κινδυνεύουν να αλληλοκατηγορούνται  , όχι μονό στο ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ) αλλά και πολλά άλλα στα προαναφερόμενα.

Υ.Γ ΣΕΑΜΕ :Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος .Οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: https://bit.ly/2WqLfJY

 Ανακαλύψτε τώρα Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση.

Αναγκαία η λήψη σχολαστικών μέτρων σε Wall-to-wall μοκετών – χαλιών με εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης   και σε ενιαίους χώρους.

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή :   https://klintec.gr/μετατρέψτε-την-υγειονομική-ανασ