Με κατ’ Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες μπορούν να προληφθούν φαινόμενα διασποράς.!!!

Με κατ’ Επείγουσες Διορθωτικές Ενέργειες μπορούν να προληφθούν φαινόμενα διασποράς.!!!

Πρέπει  να γίνει κατανοητό το εξής: Αν ο κύκλος καθαρισμός/απολύμανση/αποκατάσταση δεν γίνει με σωστά , υπάρχει κίνδυνος να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο διασποράς, κάτι που μπορούμε να το προλάβουμε από πριν.

Βλέπουμε Τουριστικά Καταλύματα να ανακοινώνουν ότι πιστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού επιβεβαιώνοντας ότι το θέρετρο μας ακολουθεί αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα Υγείας κατά του SARS-CoV-2.

 • Το Υπουργείο Τουρισμού πιστοποιεί τα Τουριστικά Καταλύματα.
 • Οι φορείς δια μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποιούν τους υπευθύνους για την εφαρμογή (θεωρητικά).

Η πλήρης αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» οπού αναφέρεται όπως υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) είναι υποχρεωτική και αναγκαία , μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως.  Η σωστή δε χρήση πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Συνεχόμενη πληροφόρηση από το Βιβλίο των σεμιναρίων  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης -Επιμελητήριο Ηρακλείου  και το τμήμα προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, βοηθούν για ένα σχέδιο εφαρμογής στην πράξη.

 • Επιπλέον χρειάζεται :

α) Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την αποτελεσματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

β) Βεβαιωμένη πρακτική εκπαίδευση μαζί με τον εξοπλισμό. 

Για όλα τα προαναφερόμενα αναδεικνύεται απερίφραστα η αναγκαιότητα του ειδικευμένου εξοπλισμού και ως ένα πάζλ θα μπορέσουν να ‘‘κουμπώνουν’’ μεταξύ τους , όταν η Πιστοποίηση η οποία αποκτάται, αξιοποιείται ως εργαλείο στη κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα  και όχι ως μια ‘’καλό αγορασμένη αντίκα’’ που θα διακοσμεί τον τοίχο.

Κατ’ επείγουσες  Διορθωτικές Ενέργειες. 

Οι επισημάνσεις για διορθωτικές ενέργειες  έχουν γίνει ,οπού στο  ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020….pdf στο Η.10 Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου αλλά και για το Η.14 Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°). Έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Η.1 και το όπως έχει  στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2

Αυτές οι επισημάνσεις ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά, μιας και οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν καθαρίζονται με συσκευή ατμού: ”Μια εικόνα χίλιες λέξεις”

Όταν στο σχέδιο Δράσης που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του, τότε.

Επισημαίνουμε :

 • Μέθοδοι απολύμανσης (πχ. με θερμοκρασία) αν δεν εφαρμοστούν σωστά, γίνονται πιο επικίνδυνοι για την υγειονομική ασφάλεια.
 • Δεν προκύπτει λοιπόν επ’ ουδενί καθαρισμός και απολύμανση(πχ. με ατμοκαθαριστή) σε επιφορτισμένα στρώματα.
 • Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα , πολύ δε περισσότερο στα στρώματα.

Ποιος  θα συμπληρώνει και θα υπογράφει στο Check list ,

α) ότι Η.10 έκανε παράδοση μόνο με κανονικό καθαρισμό και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη χωρίς απολύμανση  ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου, όταν στον  Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, αναφέρεται μετά την αναχώρηση το δωμάτιο θα απολυμανθεί;

β) ότι έγινε καθαριότητα με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70° C); (”ανακρίβειες” που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά.) 

γ) ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, )

δ) ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ απέναντι στο( ΕΛΙΝΥΑΕ)  όταν  πρόκυψη διασπορά και μένει  ‘’έκθετη’’ –η υγειονομική ασφάλεια σε  εργαζόμενο άτομο,  αλλά και απεναντι στην Υπουργικής Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/Αρ. Φύλλου 2161/23 Ιουνίου 2017) , όπου  περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσας, (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία .

Στο άρθρο Η άλλη ματιά σε ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων, υπάρχει πλήρης αναφορά για τα συστήματα  καθαρισμού που πρέπει να προσφέρουν ενδελεχή απορρύπανση, καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), με επιμέλεια και περισσότερη λεπτομέρεια, για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα με καινοτόμους μεθόδους και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών

Απώτερος στόχος η διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων , με άμεση χρήση. (πχ.. Στρώματα : Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ , Απορρύπανση για μείωση μολυσματικού φορτίου (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) , υποστρώματα – ανωστρώματα, κεφαλάρια , κουρτινών,  μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ), για περιβαλλοντικές και υγειονομικές εφαρμογές, αναζωογόνησης με ενεργή απολύμανση σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall,, αλλά και για καθαριότητα στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, γενικές εφαρμογές καθαρισμού λειών επιφανειών, ) κλπ.

Όπως και στο άρθρο για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’, όπου υπάρχουν και τρόποι ώστε τα κόστη των υγειονομικών πρωτόκολλων  να μπορούν να γίνουν προσιτά και όχι ακριβά

Μήπως το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει με εγκύκλιο να ζητά από τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κάθε περιφέρεια μετά την ιχνηλασιμότητα θα πρέπει να διενεργούν και πραγματικό έλεγχο στην πράξη -και όχι άπλα στα χαρτιά- έτσι ώστε να μην γίνονται  ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας;

Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή : https://klintec.gr/με-κατ-επείγουσε…ιορθωτικές-ενέργ/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 2. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 3. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 6. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 7. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.
 8. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 9. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 10. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.