Στην Υγειονομική Ασφάλεια δεν υπάρχουν συμβιβασμοί.!!

Στην Υγειονομική Ασφάλεια δεν υπάρχουν  συμβιβασμοί.!!

Η Ώρα της Υπέρβασης για την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας στον Τουρισμό μόλις ΄΄ξεκινησε΄΄ .

Πρέπει να υπάρξει Μεγάλη Προσοχή σε μεθοδεύσεις και προκλήσεις, για ’‘τα περί αστικής ευθύνης’’ αλλά και ενεργειών που ίσως να μετατρέπονται και σε ‘’Εγκληματικές ’’.  Δεν θα πρέπει να επαναληφτούν  ενέργειες   – ‘’σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις’’-  όπου η ‘’σχετική βεβαίωση’’  να μετατρέπεται σε ‘’Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης’’.

Είναι θετικό και το επαναλαμβάνω ότι η  Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξεκινάει για δεύτερη συνεχή χρονιά το επιμορφωτικό πρόγραμμα με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις -σε επαγγελματίες του τουρισμού γιατί απαιτείται και από στην εγκύκλιο ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20).

Το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : Αριθμ. 6632 Τεύχος B’ 1632/21.04.2021, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι υπεύθυνοι , μετά τα σεμινάρια θα πρέπει να μελετήσουν πολύ καλά τα ΦΕΚ που βρίσκονται στη απαιτητέα εγκύκλιο  ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) μιας και  για τον  σχεδιασμό των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου ), όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα . Ενημερωτικά αναφέρω ότι ο έλεγχος της εγκυκλίου γίνεται από τα Τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών.

Οι  υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης ) το σχέδιο εφαρμογών με τις ακριβείς μετρήσεις της ποιότητας του αέρα  (PM2,5 -PM10 , CO2,κλπ) αλλά και τις μετρήσεις ως “τεκμηριωμένη απόδειξη” για την απολύμανση αλλά και  τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις ,Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού και όταν κριθεί στον  αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Έτσι όλοι εμπλεκόμενοι σε τομείς με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των χώρων , μετά το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης των εφαρμοστών και την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής τους (ασφαλής χρήση του εξοπλισμού  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των χώρων ) η Βεβαιωμένη παράδοση – παραλαβή γίνεται με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, (Υγειονομικά Υπεύθυνου ), όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).

Και ποτέ δεν ξεχνάμε τον υποχρεωτικό καθαρισμό των στρωμάτων.

‘‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του επισκέπτη, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του υπνοδωματίου, αναδεικνύουν την Βεβαιωμένη Bio-απορρύπανση των στρωμάτων μαζί με την Εξυγίανση, ως τα απαραίτητα στοιχεία Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας για κάθε χώρο φιλοξενίας ’’

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις.

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγειονομικά Υπεύθυνου είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων, στην καθημερινότητας μας.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/στην-υγειονομική…άλεια-δεν-υπάρχο/

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ  αλλά και η  τήρηση των βασικών κανόνων είναι απαραίτητες   , τηρώντας πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια  και τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

 • Σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης εφαρμογών απολύμανσης του έργου.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων.
 • Υγειονομική Ασφάλεια για μετά τις εφαρμογές ( υγειονομική εξασφάλιση)  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).
 • Η απαιτητέα εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας – Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), είναι μια θετική παρέμβαση έλεγχου που εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου με περισσότερη Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους – «χώρος υψηλού κινδύνου» – αφετέρου δε να  θωρακίζει τους ενασχολούμενους , απέναντι  στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’,  εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα, μελέτες των τεχνικών προδιαγραφών για απολύμανση στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ

Π.χ : Στην εκτεταμένη ενημέρωση του  Οδηγού Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα υπάρχει η αναφορά  (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί ) όπου εννοεί εξολοκλήρου κατ όγκο .

Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών 

 1. Μείωση επιβαρημένου φορτίου (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων)
 1. Απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution): Ενδελεχή καθαριότητα σε βάθος με συγκράτηση 99,97% των ρύπων
 2. ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ : Εφαρμογή συμπληρωματικής μεθόδου ( επικουρικά )κατ΄ όγκο, για δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση και βιολογικών παραγόντων .
 3. Αποκατάσταση : Εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ), (Purerefreshing)χωρίς υπολειμματικότητα κατ΄ όγκο, για ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών ( Ε.Ο.ΔΥ).

Σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των  χώρων , μετά το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής  των εφαρμοστών, η Βεβαιωμένη παράδοση – παραλαβή γίνεται με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου), είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων, στην καθημερινότητας μας.

Μειώνουμε έως κατά 5/6 τις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος  e- mail: vgenis@otenet.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ξαναχτίζουμε-μαζ…ν-υγειονομική-εξ/ ‎

 

Τα Συστήματα Πολλαπλής Διασφάλισης Ολοκληρώνουν την Παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Τα Συστήματα Πολλαπλής Διασφάλισης Ολοκληρώνουν την Παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης.

 Η επιτυχία της σύγκρισης αναδεικνύει τον εμπλουτισμό σε γνώσεις των υπευθύνων – κάθε επιχείρησής ή εταιρείας-  για την αλλαγή της τεχνολογίας στην σύγχρονη διαχείριση έργων σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον ενός ‘’μεταβαλλόμενου κόσμου’’, ώστε να αντιμετωπιστούν οι  πολλές προκλήσεις στους τομείς αποκατάστασης χωρών με επιβαρημένους ‘’ρυπογόνους μολυσματικούς παράγοντες ’’.

Στην αρχή της πανδημίας ενημερώναμε για την  αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ όταν κυριαρχούσαν μεμονωμένες εφαρμογές από ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ και (Ατμιστές)  δημιουργώντας επιμόλυνση (Διασπορά). Οι διαπιστώσεις  αυτών των εφαρμογών έχουν αναδειχθεί και αποδοθεί  στην μη τήρηση των εγκυκλίων του Ε.Ο.Δ.Υ, για ολοκληρωμένες εφαρμογές απολύμανσης με Καθαριότητα-Απορρύπανση, Περιβαλλοντική Εξυγίανση και εφαρμογή άμεσης Αποκατάστασης , πριν τη εκ νέου χρήση των χώρων.

Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη για πληρέστερη ενημέρωση, που ξεκινά από την συνέχιση της  Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης αναδεικνύοντας το γιατί οι εφαρμοστές των απολυμάνσεων πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  μαζί με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία και στις τεχνολογίες χωρίς την χρήση χημικών.

 Κακή απορρύπανση = Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση.

Η Ελληνική επιχειρηματικότητα μαζί με τους Επιστήμονες μπορούν να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και μέσα από την  ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’ όχι μόνο με την ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ άλλα και με την Αποκατάσταση των χώρων , ώστε να είμαστε όλοι κερδισμένοι.

Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης, (Intelligent Multi-assurance Systems)

Λειτουργίες Συστημάτων Αποκατάστασης .

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός κύκλου πλήρους αποκατάστασης (3 ) τριών σταδίων σε λειτουργία Full Procedure.
 1.  Στάδιο : Φίλτρανση-Καθαρισμός του αέρα (Προετοιμασία καθαρής οξείδωσης)
 2. Στάδιο: Οζονοποίηση χώρου (όλου του όγκου m³)
 3. Στάδιο : Καταλυτική Οζονοποίηση (OZCO) ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης της κάθε διαδικασίας χωριστά -ανάλογα με τις ανάγκες-, ακόμα και την δυνατότητα Lift, για καλύτερα αποτελέσματα σε υψηλούς χώρους .

Μερικά από τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Κάλυψη 360 ° όλων των επιφανειών / Χρήσιμο ύψος 4-9 μέτρα (όλου του όγκου m³)
 • Υπεριώδης ακτινοβολία: 4χUV-C (187Nm) με όζον & 12χUV-C (254Nm) χωρίς όζον
 • Κάλυψη: 500-700τμ σε 30′-60′ λεπτά
 • Δυνατότητα Lift σε ύψος 1,90 μέτρα, ( + κάθε διαδικασία χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες )
 • Χρονική καθυστέρηση έναρξης 15 “(δευτερόλεπτα) για να αποχωρήσει ο χρήστης από τον χώρο
 • Λειτουργία μέσω εφαρμογής από Tablet
 • Ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη λειτουργία.
 • Απομακρυσμένη διακοπή λειτουργίας με μία κίνηση από την εφαρμογή (Emergency Stop)
 • Μήνυμα αναφοράς (Text) στην εφαρμογή και εκτύπωση από το μηχάνημα στο τέλος της διαδικασίας.
 • Αναφορά: Ημ/νια , Ώρα, Χειριστής, Χώρος, Διάρκεια κύκλου πλήρους αποκατάστασης , Επιτυχής ή όχι, Lift ενεργό ή όχι
 • Ελαφριές κατασκευές για ευκολότερη μεταφορά.
 • Απαραίτητη αλλαγή λαμπτήρων : 10.000ώρες Διάρκεια ζωής
 • Ελληνικής Κατασκευής (Πλήρης κάλυψη σέρβις και ανταλλακτικών)

Μερικά από χαρακτηριστικά των φίλτρων

Δύο (2) διατάξεις φίλτρων με αυξημένες προδιαγραφές για μέγιστες αποδόσεις

 • Στην εισαγωγή του αέρα και εξαγωγή αέρα

Οι συγκεκριμένες διπλές διατάξεις φίλτρων να είναι :

 • Πιστοποιημένες για το αποτέλεσμα προσδιορισμού των ολικών αιωρουμένων σωματιδίων στα : 10 μg/m3. , (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg, για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα.
 • Πλήρης κάλυψη από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, από δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση, για περισσότερη υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ιδιαίτερα ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους.
 • Απαραίτητη αλλαγή φίλτρων : Ανάλογα με την χρήση (π.χ.3-6 μήνες )

Μερικά από τα πλεονεκτήματα

Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης, (Intelligent Multi-assurance Systems) το οποίο ακολουθεί διατάξεις και πρότυπα βασιζόμενα στην ενεργοποιημένη αποδοτικότητα κατ΄ όγκο, για μια ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης για μετά τις εφαρμογές χωρίς υπολειμματικότητα και την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης πρέπει να:

 • Δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να πραγματοποιήσει πολλές διαφορετικές λειτουργίες-διαδικασίες, στις οποίες έως σήμερα χρειαζόμασταν διαφορετικά μηχανήματα.
 • Χρησιμοποιεί την μέθοδος της Καταλυτικής Οζονοποίησης (OZCO), ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα
 • Μπορεί ως συσκευή τεχνολογίας UVC – μετά από την καθαριότητα και την εφαρμογή περιβαλλοντικής εξυγίανσης – να αποδώσει μια ‘’επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης’’, για μείωση του μολυσματικού φορτιού (συμπληρωματικά) ως διαδικασία χωρίς χημικά.

Η μέθοδος της ”Καταλυτικής Οζονοποίησης ” (OZCO) χρησιμοποιείται ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων. Αναδεικνύει τις πολλαπλές εφαρμογές της -εξ’ ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)- στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας  των εργαζομένων και επισκεπτών,  των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε ευάλωτους εσωτερικούς χώρους  – ως Φυσική εναλλακτική λύση –για καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφαρμογές  Υγειονομικής Εξασφάλισης  χρειάζονται όλοι οι εσωτερικοί χώροι εργασίας δημόσιου ή/και ιδιωτικού  τομέα , οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των ,επαγγελματικοί χώροι υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  σπιτιών, κλπ.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. ΥλικόΔιαχ. Εφαρ. Εσωτ. Χώρου

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

 

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/τα-συστήματα-πολ…ής-διασφάλισης-ο/

 

Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης αναδεικνύει την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των χώρων.

Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης αναδεικνύει την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των χώρων.

Όταν οι επιστήμονες έχουν τις ανησυχίες τους, γιατί κανείς δεν το ξέρει ακόμα τι θα γίνει με τις μεταλλάξεις,  την αλλαγή της κάθε εποχής, τι χαρακτηριστικά θα σχηματίσει αν υπάρξει επόμενο κύμα, είναι λόγοι που πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.

Έχουν πραγματοποιήσει πλήρεις αξιολογήσεις –και συνεχίζουν -για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τον ”δυνητικά ’’ άγνωστο SARS-CoV-2’’ ,  για το προσωπικό, τους πελάτες και τους συνεργάτες , σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον  (ΕΟΔΥ ), τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα ( CDC).

Επιτακτική ανάγκη  και η ενημέρωση που ξεκινά από την  συνέχιση της  Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης  αναδεικνύοντας το γιατί οι εφαρμοστές των απολυμάνσεων  πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  μαζί με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία .

 Κακή απορρύπανση = Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση

Αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα και εφαρμογή  περιβαλλοντικής εξυγίανσης ,δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων κατ΄ όγκο,  – με οποιανδήποτε μέθοδο . Ποιος όμως  ‘’Ρυπαίνων θα Πληρώνει’’ για την δευτερογενή ρύπανση (επιμόλυνση) όταν δεν γίνεται πλήρης αποκατάσταση από τα ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών;

 • Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμων, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλης (υποκαπνισμό)  δεν συνίστανται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.)  λόγο διασποράς .  
 • Υπάρχουν όμως εφαρμογές αυτών των μεθόδων (ψεκασμού,εκνέφωσης,κ.λ.π. )που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’ σε ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ και όχι για απολύμανση. Όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το ”δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , άλλα και για περισσότερη εξασφάλιση στη Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , εξασφαλίζοντας  πάντα την πλήρη αποκατάσταση πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).
 • Τα μηχανήματα παράγωγης ατμού για  μεμονωμένη εφαρμογή (Ατμιστές) δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης Οι  ‘’ Ατοξικές Μέθοδοι’’  με την χρήση ατμού,  πρέπει να βαδίζουν πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των προς εφαρμογή  αντικειμένων. Ως μέθοδος ορίζεται ή σειρά συντονισμένων διαδικασιών όπου διαφορετική είναι η έννοια στο ΄΄ Μη τοξικό Υλικό’’  εν συγκρίσει με την έννοια της ‘’ Μη τοξικής μεθόδου’’ .
 • Οι συσκευές ‘‘αποστείρωσης’’ του αέρα και επιφανειών με την τεχνολογία UVC (υπεριώδους ακτινοβολίας) Τεχνητά παραγόμενο UVC μπορεί να σκοτώσει μικροοργανισμούς και οι επιστήμονες πειραματίζονται με τη χρήση μιας συμπυκνωμένης μορφής UVC για την απολύμανση επιφανειών που έχουν μολυνθεί με COVID-19.  Μπορεί οι συσκευές τεχνολογίας UVC  μετά από την καθαριότητα και την εφαρμογή  περιβαλλοντικής εξυγίανσης –να αποδίδουν μια επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης, για μείωση του μολυσματικού φορτιού (συμπληρωματικά) ως διαδικασία χωρίς χημικά. Για την βέλτιστη απόδοση τους όμως θα πρέπει να υπάρχει η απαιτείταια συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις όπως , πχ η ένταση λάμπας UVC, ο χρόνος έκθεσης με το στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η συνολική έκταση που θα απολυμανθεί, ο σεβασμός σ την υγεία των χρηστών της. Λόγοι που προτείνουν για την ολοκλήρωση  εφαρμογή ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης ’’ , κλπ. Προσοχή στις ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’  διότι προτρέπουν σε έκθεση με συνεχή απολύμανση( χωρίς την παρουσία ζωντανών οργανισμών ) Η αναφορά και μόνο, προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία – ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010-(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ,κλπ.
 • Ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα  παράγωγης Όζοντος για κλειστούς χώρους. Θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) και  CE,κλπ. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις εφαρμογές αποκατάστασης  με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  θα πρέπει να  εγγυώνται  την παραγωγή Καθαρού Όζοντος από καθαρό οξυγόνο και κατόπιν την μετατροπή του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) προσφέροντας  καθαρότητα (διαύγεια).
 • Η ανάπτυξη αυτών των ευφυών συστημάτων –πολλαπλής εξασφάλισης- πρέπει να ακολουθεί διατάξεις και πρότυπα βασιζόμενα στην ενεργοποιημένη αποδοτικότητα  κατ΄ όγκο,  χωρίς υπολειμματικότητα , για μια ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης μετά τις εφαρμογές ( χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης  Ε.Ο.Δ.Υ ) και  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ είναι γνωστή για την συνήθη πρακτική εδώ και χρόνια σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο – ως Φυσική εναλλακτική λύση – για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύοντας  τις πολλαπλές  εφαρμογές της –εξ’ ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)-, στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.

 • Υπάρχουν αναφορές όπου η πανδημία Covid 19, ήρθε να αναδείξει τη σημασία της δημιουργίας ποιοτικού εσωτερικού αέρα. Είμαι υποστηρικτής αυτού του σκεπτικού, όταν όμως ο καταναλωτής γνωρίζει ότι, π.χ ένας μηχανισμός αμφίδρομης ροής επί τοίχου που εναλλάσσει τον αέρα από μόνος ή/και όποια εναλλακτική μέθοδος υψηλής απόδοσης ελέγχου  με ηλεκτροστατική φίλτρανση  – χωρίς την δημιουργία δευτερογενούς ρύπανσης – κατά όγκο (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ και  καθαριότητας ενός χώρου .

Οι ευέλικτες καινοτόμες συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ είναι ένα ‘’σύνεργο εργαλείο εξοπλισμού’’ που χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις για  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, την δευτερογενή ρύπανση, άλλα και διασταυρούμενες μολύνσεις –επιμολύνσεις, συνεισφέροντας σύγχρονος  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

 • Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 ),  στα Σχολεία , ζητώντας  να παραλάβει και τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων .
 • Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι μεν υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ. Επιπλέον δε θα πρέπει να γνωρίζουν  για την  ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα με βάση την εγκύκλιο  ( χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης Ε.Ο.Δ.Υ: ) , αλλά και την επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη”   για την απολύμανση και την αποκατάσταση των χώρων πριν την παράδοση. Είναι  εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, μειώνοντας έως και τα 5/6 τις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.

Οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ κοστίζουν ακριβά !!!.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/η-σοβαρότητα-της…μόλυνσης-αναδεικ/ ‎

 

 

Επιτακτική ανάγκη η συνέχιση της Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης λόγο υπαρκτών κινδύνων!!

Επιτακτική ανάγκη η συνέχιση της Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης λόγο υπαρκτών κινδύνων !!

Βλέποντας πως η διαδικασίες ή/και ενέργειες, για τον εξειδικευμένο καθαρισμό  με  δραστική μείωσης μικροβιακού και ιικού φορτίου (αερόλυμα ) του εισπνεόμενου εσωτερικού αέρα, να γίνονται  αποδεκτές, ένιωσα μια ανακούφιση έχοντας την σκέψη μου στο “Κάλλιο αργά παρά ποτέ”   λόγο των  ‘’χρονοκαθυστερήσεων’’.

Στη  συνέντευξη του  ο κύριος  Παπαδάκης επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον αερισμό των χώρων διότι ο κίνδυνος υπάρχει στον αέρα που αναπνέουμε. Αναφέρθηκε και στην παρέμβαση  της  ( Π.Ε.Ε.Δ.Υ.) σχετικά με την άσκοπη χρήση χημικών απολυμαντικών σε Δημόσιους εξωτερικούς χώρους,

Από την από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξεκινάει για δεύτερη συνεχή χρονιά το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2 και τα Μέτρα Πρόληψης στους εργαζομένους της Κρήτης, όπου με την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες μπορούν να Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /επιμόρφωσης:  Η πιστοποίηση, μετά από εξετάσεις θα δίνεται μόνο σε επαγγελματίες του τουρισμού γιατί απ’ αυτούς απαιτείται από το Νόμο και τις εργασιακές απαιτήσεις Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η πιστοποίηση θα δοθεί με την επιτυχημένη αξιολόγηση και εφόσον έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του προγράμματος (το σύστημα καταγράφει τις ώρες συμμετοχής των εκπαιδευόμενων).

➢ Η αναφορά μου για Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  είναι για να καταλάβουν ορισμένοι  φορείς ότι  – σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις-  η ‘’σχετική βεβαίωση’’  δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ‘’Πιστοποιητικό’’.

Ορθά λοιπόν πρέπει να γίνονται οι επιμορφώσεις διότι σύμφωνα με την απαιτητέα εγκύκλιο ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , ο υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή  Πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη)

Όπως έχω αναφέρει για τις απαιτητούς εφαρμογές εγκυκλίων  σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών,  σε ορισμένες περιπτώσεις η  απαιτητέα εγκύκλιος ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)  σε Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών δεν υπάρχει, σε άλλες  ενώ για τον διαγωνισμό είχαν καλά μελετημένες τις Τεχνικές προδιαγραφές, με ενσωματωμένες  εγκύκλιους ,  δεν  ζητούν από τους  υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στις εγκύκλιους  και να γίνονται εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού-πολέμου’’ .

Αντίθετα από  όλα τα προαναφερόμενα υπάρχουν και Δήμοι που ματαιώνουν διαγωνισμούς Απολυμάνσεων  , για να αντικατασταθεί  η μελέτη σε τεχνική έκθεση και περιγραφή ,σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2 ’’.

Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση από το 2012 αναφέρομε ότι  οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα,  επισημαίνοντας την επιπλέων επιμορφωτική κατάρτιση τους με σεμινάρια. Αυτό γιατί  οι ημιμαθείς υπεύθυνοι για απεντομώσεις, με την αδιαφορία  Ίσως και να Εγκληματούσαν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Σε επανειλημμένα άρθρα αναφέρομαι από το 1912 για την επιτακτική ανάγκη εξάλειψης του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, άλλα και για την επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου), είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων, στην καθημερινότητας μας.

Η σημασία του Συμβούλου Υγιεινής πρέπει να αναδειχτεί ως ένα ‘’κοινωνικό λειτούργημα’’ και για τον ιδιωτικό τομέα , για την αντιμετώπιση των προβλήματα της καθημερινότητας μας . Η  αύξηση των ιών και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με απαιτήσεις  υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,για εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης ώστε να κρατήσουμε το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό..

Μετά την ανάδειξη των κοινών σημείων της  καθαριότητας – απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης διαπιστώνω έλλειψη ανθρώπινης ευαισθησίας στην εταιρική ευθύνη  και  σεβασμό στο ‘’κοινωνικό λειτούργημα’’ , άλλα και αναγκαιότητα για περιβαλλοντική ηθική που πρέπει να παρέχεται από  τους επιστήμονες που ασχολούνται με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές των Απολυμάνσεων.

Μετά τα σεμινάρια που παρακολουθήσαν θα πρέπει να μελετήσουν πολύ καλά τα ΦΕΚ που βρίσκονται στη απαιτητέα εγκύκλιο ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) μιας και  για τον  σχεδιασμό των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα .

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν:

 • Υπάρχουν αναφορές σε μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης ,οι οποίες γίνονται για την μείωση του φορτίου μολυσματικών παραγόντων και όχι για απολύμανση. 
 • Υπάρχουν αναφορές –δυστυχώς πολύ επικίνδυνες – για απολύμανση σε οικιακούς χώρους για την υποδοχή επιστρεφόντων από το νοσοκομείο. Με την ενημέρωση μου από το 2018 με την Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον,με έμφαση και στον Τουρισμό Υγείας.
 • Με την παραλαβή του κάθε εκτελεσμένου έργου απολύμανσης θα πρέπει να παραλαμβάνεται π.χ. από τον υγειονομικά υπεύθυνο(Υγιεινολόγο ,Ιατρό εργασίας και τεχνικό Υγιεινής & Ασφάλειας,  κλπ) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας στο Check lis παραλαβής των εργασιών, όχι μόνο όταν οι «Υπηρεσίες απολύμανσης γίνονται στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19»

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. ΥλικόΔιαχ. Εφαρ. Εσωτ. Χώρου

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/επιτακτική-ανάγκ…υνέχιση-της-πιστ/

Διορθωτικές αλλαγές στην ανοιξιάτικη καθαριότητα .!!

Διορθωτικές αλλαγές στην ανοιξιάτικη καθαριότητα .!!

Για την Ανοιξιάτικη Καθαριότητα του 2021 ξεχνάμε τα ’’ Έξυπνα Tips’’ και τα ‘’ταρακούνημα του σπιτιού’’, για να φύγει η ‘‘συσσωρευμένη σκόνη’’. Η μακρόχρονη παραμονή μας  στους χώρους διαμονής –μεταφέραμε και τις ώρες εργασίας- έχει ως φυσιολογικό επακόλουθο την  επιβάρυνση τους. Έτσι εκτός από το δυνητικά ’’ άγνωστο ‘’μολυσματικό φορτίο’’ που είναι συσσωρευμένο  στους «βρώμικους θύλακες » και πρέπει να το αποφορτιστούμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επικίνδυνη και πολυδάπανη μούχλα, για την ‘’αποτροπή διαταραχών’’ με αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις.

Χρειάζεται λοιπόν   ‘’περισσότερο ψάξιμο’’ με ερεύνα αγοράς  χωρίς άγχος και πανικό,  για να αποφορτιστούμε τους «βρώμικους θύλακες »  πολύ δε περισσότερο από την πέρυσινη επιβάρυνσης. Συμμετέχουμε στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’  των χωρών, διότι η  μικροβιακή και βακτηριακή δραστηριότητα υπήρχε και από πριν, είτε με τα επικίνδυνα και ανθεκτικά «σπιτικά» βακτήρια, είτε με το μυστηριώδες μικρόβιο που εξαπλώνεται «αθόρυβα» σε όλο τον κόσμο.

Η πανδημία Covid-19 με το ‘’δυνητικά ‘’  άγνωστο  του SARS-CoV-2’’ και τις μεταλλάξεις του ,  μας  ‘‘προκαλεί για διορθώσεις’’  υπενθυμίζοντας μας την άλλη όψη  της Υποχονδρίας : (πιο ενδελεχής –να διεξάγεται με επιμέλεια –για ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα –υγιεινή, με περισσότερη λεπτομέρεια – υπερβολική σχολαστικότητα και όχι την παθολογική εμμονή συμπτωμάτων υπερβολικού άγχους με τα συνακολουθά του.

«Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Προτάσεις για απαντήσεις στα περισσότερα ερωτήματα :

 • Δεν τινάζω –πλένω ή/και  απολυμαίνω  χαλιά στους χώρους διαμονής .
 • Τα εμπιστεύομαι σε επαγγελματίες με Πιστοποιημένη Βεβαίωση απολύμανσης.
 • Δεν τινάζω –πλένω- απολυμαίνω στρώματα –σαλόνια στους χώρους διαμονής .
 • Τα εμπιστεύομαι σε επαγγελματίες με Πιστοποιημένη Βεβαίωση απολύμανσης.
 • Δεν χρησιμοποιώ μηχανήματα παράγωγης ατμού (Ατμιστές ) γιατί δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά)
 • Χρησιμοποιώ – μετά την απορρύπανση -καθαρισμό επαγγελματικά συστήματα παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>170°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές) για την αποφυγή επιμόλυνσης(Διασποράς)
 • Δεν χρησιμοποιώ  ‘’συσκευές συνεχούς απολύμανσης-αποστείρωσης ’’  διότι  ίσως και να λειτουργούν ως  ‘’ επιταχυντές διασποράς’’.
 • Χρησιμοποιώ – μετά την απορρύπανση -καθαρισμό με συσκευή καθαρισμού και δραστικής μείωσης μικροβιακού και ιικού φορτίου για καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα, ως συμπληρωματική μέθοδο ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων ’’,(χωρίς χημικά) για την ενεργή αποδόμηση βακτηρίων και ιών συγκρατώντας  παράλληλα και τους ρύπους ( χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης  Ε.Ο.Δ.Υ: ) 
 • Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους , δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .
 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται  συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.
 • Ο ‘’υγειονομικός συναγερμός’’με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ανακάλυψε ‘’ επιταχυντές διασποράς’’  στην  συνεχιζόμενη  μη ορθή χρήση των εφαρμογών απολύμανσης –‘’αποστείρωσης’’ που  σε ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζουν τους εσωτερικούς άλλα και εξωτερικούς  χώρους.( για τις  ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ ,  τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμο, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλης (υποκαπνισμό) μιας και  δεν συνίστανται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.)  λόγο διασποράς με  (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ), σε εξωτερικούς, αλλά και με ‘’συσκευές συνεχούς απολύμανσης-αποστείρωσης ’’
 • Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των μικρόβιων (βακτήρια, ιοί, μύκητες,) στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της Δημόσιας Υγείας, για να μειωθεί ο  κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’  παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.”
 • Οι αναφορές σε ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης-αποστείρωσης ’’ προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία .( χωρίς την παρουσία ζωντανών οργανισμών. ) κλπ

Πρόγραμμα ολοκληρωμένων επαγγελματικών εφαρμογών καθαριότητας – απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης.

 • Μειώνουμε έως και τα 5/6 των Βιοκτόνων στις εφαρμογές των εσωτερικούς χώρους.
 1. Μείωση επιβαρυμένου φορτίου (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων)
 2. Απορρύπανση: Ενδελεχή καθαριότητα σε βάθος με συγκράτηση 99,97% των ρύπων.
 3. ’’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Εφαρμογή μεθόδου (χωρίς χημικά) ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’  κατ΄ όγκο, για δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση και βιολογικών παραγόντων , μιας και η ποιότητα του αέρα (PM2,5 -PM10 )είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.
 4. Αποκατάσταση : Εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ),  χωρίς υπολειμματικότητακατ΄ όγκο, για ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης για μετά τις εφαρμογές ( χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης )  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον την χρησιμότητα ενός  συνεργαζόμενου Συμβούλου Υγιεινής  ( ενδεικτικές επιλογές) σε:

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/διορθωτικές-αλλα…-στην-ανοιξιάτικ/

Αναδεικνύονται τα κοινά σημεία καθαριότητας – απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης.

Αναδεικνύονται τα κοινά σημεία καθαριότητας – απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και  αποκατάστασης.

Με ’’ θετικό τρόπο’’ αρχίζει η ανακάλυψη στα κοινά σημεία καθαριότητας –απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και  αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων ,ως προς την αντιμετώπιση των  ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’.  Στην KlinTec η έννοια του καθαρού Bio – περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας και σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος  στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

“Κάλλιο αργά παρά ποτέ” όπως έχει καθιερωθεί να λέμε στις’χρονοκαθυστερήσεις’’.

Θα συνεχίσω να επισημαίνω ότι,  μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής Ευθύνης και τον σεβασμό στο ‘’κοινωνικό λειτούργημα’’ που πρέπει να παρέχεται από  κάθε επιχείρηση –εταιρία που κάνει για  επαγγελματική χρήση εφαρμογές καθαριότητας- απολύμανσης .Ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Λόγο της πολυπλοκότητα και το εύρος των εσωτερικών χώρων, από την αρχή της πανδημίας COVID-19, στην KlinTec  με όλη την ομάδα είχαμε επισημάνει ότι για τις  Ολοκληρωμένες Εφαρμογές των Απολυμάνσεων  θα πρέπει να γίνονται με προϋποθέσεις ,για την ασφαλή διαβίωσή μας. Ο ‘’υγειονομικός συναγερμός’’  με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ανακάλυψε ‘’ επιταχυντές διασποράς’’  στην  συνεχιζόμενη  μη ορθή χρήση των εφαρμογών που  σε ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζουν τους εσωτερικούς άλλα και εξωτερικούς  χώρους.( για τις  ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ ,  τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμων, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλης (υποκαπνισμό) μιας και  δεν συνίστανται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.)  λόγο διασποράς με  (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ), σε εξωτερικούς, αλλά και με ‘’συσκευές συνεχούς απολύμανσης’’

Ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μέσα από την Τουριστική ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’.

 • Υπηρεσίες ορόφου (καθαριότητα- απολύμανση, housekeeping), δωματίων.
 • Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης (βλ. σχετικές Οδηγίες ΕΟΔΥ)
 • Υπενθυμίζω την απαιτητέα εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας – Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ). Προσοχή: Είναι μια θετική παρέμβαση έλεγχου που εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου με περισσότερη Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους «χώρος υψηλού κινδύνου» – αφετέρου δε να  θωρακίζει τους ενασχολούμενους , απέναντι  στα περί αστικής ευθύνης Ν 46882020 Άρθρο 60 Παρ. 5, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ . Υ.Γ:  Εκτεταμένη ενημέρωση στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα με  αναφορά ότι (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί) στην σελίδα 42- 44 κατ όγκο . 
 • Για τις αναχωρήσεις:σχολαστικός καθαρισμόςαπολύμανση (π.χ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου. και αναμονής τουλάχιστον 1 ώρας πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη, με απαραίτητα αερισμό του δωματίου με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες.
 • Τα μηχανήματα παράγωγης ατμού τους  για  μεμονωμένη εφαρμογή (Ατμιστές) δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, εναντιθεση των επαγγελμάτων  συστημάτων παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές) για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς).  Για τις μεθόδους με την χρήση ατμού, πληροφορίες στην Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης.
 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°)
 • Το ύφασμα πρέπει να έχει ψεκαστεί και τριφτεί πριν την εφαρμογή ατμού, λόγο του ότι ο ιός SARS-COV-2 φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, (Οδηγός Υγιεινής & Ασφάλειας- Επαγ. Επιμ. Αθηνών  Kων/νος Ντελέζος .) 

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης.

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές

 • Σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης εφαρμογών απολύμανσης του έργου.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 • Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων.
 • Υγειονομική ασφάλεια και για μετά τις εφαρμογές ( υγειονομική εξασφάλιση) των χωρών  πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών 

 1. Μείωση επιβαρημένου φορτίου (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων)
 1. Απορρύπανση: Ενδελεχή καθαριότητα σε βάθος με συγκράτηση 99,97% των ρύπων
 2. ’’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Εφαρμογή συμπληρωματικής μεθόδου ( επικουρικά )κατ΄ όγκο, για δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση και βιολογικών παραγόντων .
 3. Αποκατάσταση : Εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης(ISCO ),  χωρίς υπολειμματικότητα κατ΄ όγκο, για ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών ( Ε.Ο.ΔΥ).
 • Ακριβής μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2)
 • Μέτρηση “τεκμηριωμένης απόδειξης” για την απολύμανση, με ένα σύστημα παρακολούθησης υγιεινής

Μειώνουμε έως και τα 5/6 στις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.

Αυτές οι εξειδικευμένες τεχνικές Πολλαπλής εξασφάλισης ( Multiple Collateral ) αναδεικνύονται πλέον , ως η ποιο ισχυρή και αποδεδειγμένη λύση απενεργοποίησης- χωρίς υπολειμματικότητα-στις αναδυόμενες προκλήσεις , που προκαλούνται από τους ‘’ ρυπογόνους  μολυσματικοί παράγοντες’’  άλλα και από τις έκτακτες και δύσκολες εφαρμογές  όπου πρέπει να επιτυγχάνεται το επιθυμητό  αποτέλεσμα,  αποφεύγοντας συγχρόνως  την δημιουργία επιμολύνσεων, κ.α.

Η τήρηση των βασικών κανόνων είναι απαραίτητες, τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τις Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές  , άλλα και  εναρμονισμένα με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η ενθάρρυνση της ώθησης σε καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους ,προσανατολισμένες στις μελλοντικές τάσεις με τις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους  προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης, για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Έκτος από τον  στρατηγικό ρόλο της ‘’Φιλοξενίας ‘’   με στόχο την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της Φιλοξενίας για την ανασυγκρότηση της χώρας στη μετά COVID εποχή- μια πρωτοβουλία από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ)-  μιας και το κάθε ταξίδι των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, πρέπει να εξετάζεται πλέον από την προέλευση έως τον προορισμό και την επιστροφή του , θα πρέπει :

 • Σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς με την Φιλοξενία για εφαρμογές καθαριότητας- απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων.
 • Άμεση στήριξη με προγράμματα ΕΣΠΑ αυστηρών προδιαγραφών για εξοπλισμό επαγγελματικών συστημάτων.
 • Εκπαίδευση για Πιστοποιητικό Επιμόρφωση Εφαρμοστών άλλα και Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής.
 • Εξοπλισμό συστημάτων ηλεκτρονικής ιχνιλασιμότητας, παρακολούθησης υγιεινής για την “τεκμηριωμένη απόδειξη” της απολύμανσης, αλλά και συστήματα για την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2) στα Τμήματα Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων.

Προσοχή στις μεμονωμένες εφαρμογές (Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’)

Οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ κοστίζουν ακριβά !!!.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. ΥλικόΔιαχ. Εφαρ. Εσωτ. Χώρου

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/αναδεικνύονται-τ…ινά-σημεία-καθαρ/

Αναφορές υπάρχουν και σε άρθρα: 

 1. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 2. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 3. Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;
 4. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 5. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 6. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 7. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 8. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 9. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 10. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 11. ‘Επικεντρωμένη Πρόληψη & «Μικροβιολογική Ασφάλεια» στην Δημόσια Υγιεινή,
 12. Το υποτίθεται καθαρό που δεν εξαλείφει το  ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων
 13. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 14. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!

Τα μικροβιωματικά του εσωτερικού περιβάλλοντος και οι συνεχείς απολυμάνσεις !!

Τα μικροβιωματικά του εσωτερικού περιβάλλοντος και οι συνεχείς απολυμάνσεις !!

Η συνύπαρξη των ανθρώπων με τους μικροοργανισμούς είναι συνυφασμένη με τη ζωή και είναι φυσιολογικό να έχουν την  επιθυμία στο να κατανοήσουν τα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Μικροοργανισμοί (μέγεθος μικρότερο από 0,1mm) ως μικροβιωματικά του εσωτερικού περιβάλλοντος (indoor environment microbiome), υπάρχουν στον αέρα, στα τρόφιμα, στο νερό, αλλά και στο σώμα μας όπου αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας που συναντάμε στη ζωή μας . Οι άνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους (το 90% της ζωής τους )σε εσωτερικούς χώρους δομών που έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διαχειρίζονται από ανθρώπους. Καθώς μετακινούνται από σπίτια σε χώρους εργασίας, ταξιδεύουν με αυτοκίνητα και με συστήματα διαμετακόμισης (Μ.Μ.Μ.), οι μικροοργανισμοί βρίσκονται συνεχώς επάνω τους και γύρω τους.

Τα τελευταία χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός εξελίξεων έχει αλλάξει εντελώς την αντίληψη μας για τους μικροβιακούς οργανισμούς και το ρόλο τους στις αλληλεπιδράσεις περιπτώσεων συμβίωσης του ξενιστή με το μικροβίωμα του. Στο δομημένο περιβάλλον είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα γεμάτο με ποικιλία εν δυνάμει διαδραστικών μικροβίων ανά m ³στον εσωτερικό αέρα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους είναι απαραίτητα και ευεργετικά για την ευημερία μας και δεν είναι επιβλαβείς ως ρύποι ή παθογόνα που προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις.

Η παρουσία των μικροβίων –μια κοινότητα διαφορετικών οργανισμών- ως μικροβίωμα των εσωτερικών χωρών, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.  Είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο ‘’ξεκάθαρα ‘’ θα λειτουργήσει η προστατευτική  επίδραση του μικροβίωματος απέναντι στους  διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες , λόγο της  πανδημίας Covid-19 με το ‘’δυνητικά ‘’  άγνωστο  του SARS-CoV-2’’ και τις μεταλλάξεις του.

Όπως φαίνεται για την ασφαλή διαβίωση μας ο ‘υγειονομικός συναγερμός’’- ακόμα και τα θεωρούμενα ως ακίνδυνα- θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα το μικροβίωμα των εσωτερικών χώρων, μιας και σε ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζεται από  το την συνεχιζόμενη  μη ορθή χρήση των εφαρμογών για την Υγιεινή στο περιβάλλον διαβίωσης.

Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός αναζητάμε την αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για μια Αναβαθμισμένη Ποιότητα του Τρόπου Ζωής.

 Thinkdecontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας

Ορισμοί

 • Απολύμανση…είναι η διαδικασία εφαρμογής, μετά από σχολαστική καθαριότητα…

Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται για χημικές μεθόδους απολύμανσης πρέπει να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)

 •  – Αποστείρωση …είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία εφαρμογής με την οποία επιτυγχάνεται η πλήρης καταστροφή όλων των μορφών μικροοργανισμών…

Προσοχή : Ακάρεα, κατσαρίδες, ψώρα, σκόρος, κοριοί, ψύλλοι,  σαράκι, δεν Απολυμαίνονται

Ο μολυσμένος αέρας αποτελεί σημαντική απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Η έκθεση σε σωματίδια (PM) και επιβλαβή αέρια συμβάλλει σε καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών και της αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Έχει συσχετιστεί και με αποτελέσματα λοιμώξεων του SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) των κορωνοιών (SARS-CoV), αλλά και μετά από  έρευνες  -που συνεχίζουν να γίνονται- και με τον SARS-CoV-2.κλπ

“Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των μικρόβιων (βακτήρια, ιοί, μύκητες,) στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο  κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’  παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.”

Συμπληρωματική μέθοδος ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων ’’, (χωρίς χημικά).

 • Με την συσκευή Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης Ελληνική πατέντα ως συμπληρωματική μέθοδο για τον εξειδικευμένο καθαρισμό και την δραστική μείωση μικροβιακού και ιικού φορτίου του εσωτερικού αέρα, μειώνουμε έως και τα 5/6 στις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.
 • Σε αυτή την πρωτοπόρο συσκευή βρίσκεται λοιπόν η μέριμνα για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ από αερομεταφερόμενες και διασταυρούμενες μολύνσεις, μιας και μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση αερολύματος εντός 30 λεπτών έκθεση : κατά SARS-CoV-2 98,  3%, Ecoli 98,5% και  Adenovirus 92,7%,κλπ.
 • Λειτουργεί ανασταλτικά-προληπτικά, ως μέσο-διαδικασία για την επίτευξη ισχυρής προστασίας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προσφέροντας καθαρό αέρα γρήγορα με καθαρότητα (διαύγεια).
 • Η σύμπραξη της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C με τις επιστρώσεις φίλτρων προσφύσεως HEPA H13, (τεχνολογία ‘’ τριπλού φραγμού ’’) φέρνουν το αποτέλεσμα προσδιορισμού των ολικών αιωρουμένων σωματιδίων στα : 10 μg/m3. Αυτό περιλαμβάνει σωματίδια και αιωρούμενη ύλη (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg,  για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα. [Σημείωση: ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 έχει διαστάσεις από 60-140 nm, δηλαδή φτάνει μέγιστο τα 0,14 microns] και σε συνδυασμό με αερόλυμα μεγαλώνει .

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/τα-μικροβιωματικ…υ-εσωτερικού-περ/