Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!

Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας  ή «Υπεύθυνος  Επιστήμονας ».!!

Τελικά, σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας , για τις παρεχόμενες υπηρεσίας διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Υγειονομικής σημασίας στους εσωτερικούς  χώρους, ποιους πρέπει να εμπιστεύονται πολίτες, φορείς δημόσιου ή/ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις, κλπ.;

Το τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, θεωρεί επιτακτική ανάγκη την υπενθύμιση τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής και στα μέτρα προστασίας από παράσιτα για τη δημόσια υγεία , όπως τα αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ακεραία της ψώρας, κρότωνες)», που προκαλούν ποικίλες αρνητικές συνέπειες  με τις δευτερογενείς λοιμώξεις του δέρματος, αλλεργικές αντιδράσεις, όπως κηρίο , έκθυμα, η οξεία στρεπτοκοκκική λοίμωξη του δέρματος και  λεμφαγγίτιδα .κλπ

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην εξωστρέφεια του σήμερα, με εκτενέστερες αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας για προστασία της Δημόσιας Υγείας -Περιουσίας –Περιβάλλοντος .

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης ,για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Όπως και η εκτίμηση επαγγελματικής & περιβαλλοντικής έκθεσης (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) πρέπει υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στη υγιεινή και  ασφάλεια  (υγειονομική ασφάλεια ) των εσωτερικών χώρων).

Όπως είχα αναφερθεί και στα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων για την  καθαρότητα του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει  οι υπεύθυνοι στο ΕΟΔΥ , ως προς το περιεχόμενο του οδηγού των Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης θα πρέπει να υπάρξουν  διευκρινίσεις στα αυτονόητα ,αλλά και διορθώσεις βελτίωσης μιας και η δομή του το επιδέχεται.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας;

Μετά και από τα προβλήματα που δημιουργούνται απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια και το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) οι φιλοξενούμενοι στους εσωτερικούς χώρους ,  θα πρέπει  οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’,σε  επιχειρήσεις- εταιρίες , να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Η συνεργασία με έναν Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα, ο όποιος στον σχεδιασμό διεργασιών της εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, θα συμπεριλαμβάνει και μια ’’ ομάδα κρούσης’’ μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπου με την Κοινή Δράση ,την Προορατικότητα και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, θα ενισχύουν την έγκαιρη ανταπόκριση ,ακόμα και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), έτσι ώστε να προλαμβάνουν δυναμικά ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία .

 • Οι δε πιστοποιημένοι εφαρμοστές μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για καθαρισμό-απολύμανση θα δημιουργήσουν μύωση-εξάλειψη ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Θεωρώ ως επιτακτική ανάγκη τις επιπλέον γνώσεις  με την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας , ώστε να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ), η/και η ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια ή/και αδυναμία απελευθέρωσης ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση, μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , θα πρέπει και :

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/υγειονομικά-υπεύ…ος-επιστήμονας-ή/

Τα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας του εσωτερικού αέρα

Τα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας του εσωτερικού αέρα

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας, προκαλώντας έκτος των προβλημάτων υγείας και υψηλό  υγειονομικό κόστος. Η καθαρότητά του  είναι ένα προτέρημα που όλοι πρέπει να απολαμβάνουμε, όχι μόνο στους προσωπικούς μας χώρους του σπιτιού ή των διακοπών αλλά και του εργασιακού περιβάλλον-τος μας , ώστε να ζούμε σε μια καθαρή ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, μπορούν να διατηρηθούν οι σε ισχύ εθνικοί κανόνες οι οποίοι ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια από εκείνα που μπορεί να συνιστούν οι διεθνείς οργανισμοί ή φορείς , στην επιλογή συσκευών καθαρισμού  για την καθαρότητα του εσωτερικού αέρα. Ακολουθώντας ενέργειες που μπορούν να προάγουν ένα υγιεινό περιβάλλον μειώνεται ο κίνδυνος από κάθε ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.  Επιπλέον , ο έλεγχος  για τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους  μαζί με την ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality) , μπορούν να βοηθήσουν για ευεργετική επίδραση στον περιβάλλοντα χώρο.

Για να υπάρξει η συνεχόμενη καθαρότητα του εσωτερικού αέρα ,  θα πρέπει να προηγηθεί η υποχρεωτικότητα του  καθαρισμού – απορρύπανσης (Deep-Depollution) , αλλά και η αναγκαιότητα της  μηδενικής  συγκέντρωσης  από κάθε ‘’δραστική ουσία’’ στις επιφανές των χώρων . Το εν λόγο εγχείρημα καλύπτεται από την καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης στοχεύοντας στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, μιας και  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας ,η εμφάνιση από τους συνεργαζόμενους Υγειονομικά υπευθύνους επιστήμονες στον σχεδιασμό διεργασιών για την αποτροπή ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ηθελημένης’’ απελευθέρωσης και την ορθή εκτέλεση των εφαρμογών  , από πιστοποιημένους εφαρμοστές  με τον απαιτούμενο εξοπλισμό . Η αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , σκοπό έχει να προλάβει ή να αποτρέψει  από κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης και την  ‘’την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία .

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα για τα οποία πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί και για την  ορθή χρήση τους. Οι τεχνικοί ασφάλειας και οι γιατροί εργασίας, θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων-εταιρειών ,  για την ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) ως προς  τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν.  Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους , με επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας .

Εν κατακλείδι :

 • Για μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί το κόστος αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.
 • Η έλλειψη ενδιαφέροντος για ορθές εφαρμογές ,μπορεί να μετατρέπει σε ηθελημένη αμέλεια έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.
 • Πίσω λοιπόν από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη  διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’και ποιος θα με ελέγξει.

Έτσι λοιπόν όταν οργανισμοί ή φορείς  αναγγέλλουν διαγωνισμούς ή αναθέσεις  εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης  μικροβιοκτονίας (πχ σε σχολειά και κτήρια ) οφείλουν να γνωρίζουν ότι επ ουδενί δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Αναγγελία/ Γνωστοποίηση (βάσει του Ν.3919/2011) από το ΥΠ.Α.Α.Τ και ούτε Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν το ΥΠ.Α.Α.Τ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας.  Απεναντίας  ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει  πιστοποιημένους εφαρμοστές  και έναν συνεργαζόμενου Υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα

Το Υπουργείου Υγείας π.χ με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιο με τη ν αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954 /20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει .

Οι επικαλούμενοι δε την  Γνωμοδότηση για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χρήσης απολυμαντικών ουσιών σε μορφή νέφους ή αεροζόλης για την αντιμετώπιση του SARS-COV-2, θα πρέπει να προσέξουν τις  Βιβλιογραφικές αναφορές / 13. Available at: την προαναφερόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας . ΑΠ Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20-3-20,: «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» που επισυνάπτεται και στις συμπληρωματικές οδηγίες.

Συμπεραίνοντας:

Η πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών για καθαρισμό-απολύμανση δημιουργεί μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με  εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

 • Θα ενημερωθούν το γιατί δεν πρέπει να υπόσχονται ότι κάνουν ‘’ απολύμανση υπογράφοντας χαρτάκια ”  για (σοβατεπί, ρωγμές τοίχων),
 • Θα ενημερωθούν ότι πράττουν μια αξιόποινη πράξη ως ’’ χημικοί εισβολείς ’’  ακλουθώντας  το σύνδρομο  της υπερ-χρήσης βιοκτόνων  .
 • Θα ενημερωθούν ότι ‘’ατμίζοντας τα στρώματα- σαλόνια’’ δεν απολυμαίνετε μόνο  με συσκευή ατμού,
 • Θα ενημερωθούν ότι η παρερμηνεία που συνεχίζεται να γίνεται και από ‘’επαγγελματίες ΄΄ πως η μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή) για τον καθαρισμό των στρωμάτων ακόμα και  τύπου ‘’Bonnet ‘’ δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος, με αποτέλεσμα να διενεργούν  ηθελημένη αμέλεια έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.

Λόγοι που οι υπεύθυνοι στο Ε.Ο.Δ.Υ. , θα πρέπει  στο περιεχόμενο του οδηγού των Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης  για διευκρινίσεις στα αυτονόητα αλλά και διορθώσεις βελτίωσης μιας και η δομή του το επιδέχεται. Έτσι θα μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , η/και η ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, προκαλώντας  ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

 • Επιπλέον δε η μη εναρμόνιση με τις ολοκληρωμένες υγειονομίες και περιβαλλοντικές εφαρμογές απέναντι στην νομοθεσία , δημιουργεί κενά ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεση σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/τα-περί-θεσπίσεω…ικών-κριτηρίων-κ/ ‎

Ανοιξιάτικες Δράσεις Προληπτικής Υγιεινής

Ανοιξιάτικες Δράσεις Προληπτικής Υγιεινής

Η Ανοιξιάτικη Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή αποτελείται από μέτρα υιοθέτησης και εφαρμογής «προληπτικών δράσεων» (λήψη εκ των προτέρων ) που λαμβάνονται τόσο στους εσωτερικούς χώρους , αλλά και στα αφαιρούμενα είδη (χαλιά-μοκέτες, παπλώματα ,κουβέρτες) με σκοπό να προλάβουν ή να αποτρέψουν την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων στην Δημοσιά Υγεία.

Η διαχρονική αξία των συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εσωτερικό περιβαλλοντικό καθαρισμό είναι μια απ’ τις βασικές προϋποθέσεις για την υγεία μας. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σε μια επιβαρυμένη ατμόσφαιρα από τους αιωρούμενους εσωτερικούς  ρύπους βιολογικών παραγόντων, οι οποίοι θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο.

Στρέφοντας την προσοχή σας στη βελτιστοποίηση του ολικού περιβάλλοντος ανά όγκο ³  (Indoor Air Quality ) των εσωτερικών χώρων , μπορείτε  να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις και  έναν υγιή ύπνο υψηλής ποιότητας  σε ένα Bio – περιβάλλον Bio (βίος=το ζείν),  χωρίς περισπασμούς μιας και  στην καθημερινότητά μας υπάρχει πληθώρα καταστάσεων που μας ’’ κλέβουν ‘’ τον υγιή ύπνο, χωρίς  να το συνειδητοποιούμε. Η καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης αναβαθμίζει τους εσωτερικούς χώρους φιλοξενίας μετατρέποντας τους σε χώρους που διασφαλίζουν προστασία για την προαγωγή  παροχής  ενός υγιή ύπνου, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Ακολουθώντας ενέργειες που μπορούν να προάγουν ένα υγιεινό περιβάλλον μειώνεται ο  κίνδυνος από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.

Ο απλούστερος τρόπος για να βελτιώσετε τον αερισμό των εσωτερικών χωρών είναι να ανοίξετε το παράθυρο ή την πόρτα όταν δεν έχει, καυσαέριο, αερομεταφερόμενη σκόνη , ρυπογόνους καπνούς από φωτιές ή αναμμένα τζάκια . Η επιλογή συσκευών καθαρισμού αέρα  μαζί με τον έλεγχο για τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους , μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality) για ευεργετική επίδραση στον περιβάλλοντα χώρο.

Δεν χρησιμοποιώ μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή):

Μειώστε τον κίνδυνο και στις επιφάνειες.

Η μόλυνση των επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών υψηλής αφής, μολύνεται με έναν  ποικίλο πληθυσμό μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως δεξαμενές πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών . Ως εκ τούτου, η κατασταλτική μέθοδος για τον καθαρισμό – απολύμανση των περιβαλλοντικών επιφανειών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση της πιθανής συμβολής σε λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγιεινή των χώρων.

Η ενσωμάτωση της ”Διαπιστευμένης βεβαίωσης”– «Πολλαπλής Θωράκισης » – στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνει και την εξειδικευμένη τεχνολογία πρόληψης με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’ με το τείχος  των «Νανοπαγίδων»  και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., δρα με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης, παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη θανάτωση μικροβίων και στη μείωση των οσμών, για 60 έως και 90 ημέρες, διατηρώντας τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών.

Αποφόρτιση με μύωση ή/και απαλλαγή από ‘‘υγειονομικές βόμβες’’  μη ορατού ‘’μολυσματικού φορτίου’’.

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας ,η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού-απολύμανσης και στα αφαιρούμενα είδη (χαλιά-μοκέτεςς, παπλώματα ,κουβέρτες)  σκοπό έχει να προλάβει ή να αποτρέψει  ‘’την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία.

Στην KlinTec και για την βελτίωση  της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων , προτείνουμε εφαρμογές Πολλαπλών μεθόδων καθαρισμού-απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ. και  εφαρμοστές με Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, ώστε να  μειώνεται ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων . Έχοντας ως γνώμονα τη εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση παρέχουμε την εξειδικευμένη  ενημέρωση  στα ολοκληρωμένα προγράμματα, για μια σχολαστικά επιμελημένη ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών και σε ”Μαλακές επιφάνειες”.

Τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα που πρέπει να τηρούνται Αυστηρά οι  Κανονισμοί & η Ορθή Χρήση τους.

Η εφαρμογή του Protect Surface 3Q μειώνει σε ένα μεγάλο φάσμα τα μικροβιακά φορτία , ενώ παράλληλα μειώνει και την κατανάλωση νερού, απορρυπαντικών, ώστε  στο τελικό ξέβγαλμα των χαλιών με το Sera Απολυμαντικό, να παρέχεται επιπλέον υψηλή καθαρότητα με βέλτιστη φωτεινότητα και εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση.

H ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν και  θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους ,με επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας ,π,χ. (Επιτόπιων καθαρισμών – Ταπητοκαθαριστήρια). Η συνεργασία με  έναν συνεργαζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, είναι υποχρεωτική στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση , για τους φακέλους πχ, (καθαριότητας απορρύπανσης -απολύμανσης στρωμάτων, κλπ ).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/ανοιξιάτικες-δρά…ς-προληπτικής-υγ/

Υγιής ύπνος σε υγειονομικά εξασφαλισμένο περιβάλλον.

Υγιής ύπνος σε υγειονομικά εξασφαλισμένο περιβάλλον

Στην καθημερινότητά μας υπάρχει πληθώρα καταστάσεων που μας ’’ κλέβουν ‘’τον υγιή ύπνο, χωρίς  να το συνειδητοποιούμε.

Στρέφοντας την προσοχή σας στη βελτιστοποίηση του ολικού περιβάλλοντος ανά όγκο ³  (Indoor Air Quality ) του υπνοδωματίου , μπορείτε  να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για έναν υγιή ύπνο υψηλής ποιότητας σε ένα Bio – περιβάλλον Bio (βίος=το ζείν),  χωρίς περισπασμούς .

Η καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης αναβαθμίζει τους εσωτερικούς χώρους φιλοξενίας μετατρέποντας τους σε χώρους που διασφαλίζουν προστασία για την προαγωγή  παροχής  ενός υγιή ύπνου, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Ακολουθώντας ενέργειες που μπορούν να προάγουν τον υγιή ύπνο:

Επιλέγω για καθαρισμό – απολύμανση και των στρωμάτων, πιστοποιημένους εφαρμοστές που να παρέχουν υπηρεσίες με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την αυστηρή τήρηση των νόμων  Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η υποχρεωτικότητα της απορρύπανσης (Deep-Depollution) των στρωμάτων , αλλά και η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση (Indoor Air Quality ) των δωματίων φιλοξενίας ,  μειώνει ή/και εξαλείφει κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης μαζί με τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/υγιής-ύπνος-σε-υ…νομικά-εξασφαλισ/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Hotels:Καινοτομία Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης..pdf
 2. Green and Clean Rooms Hotels 2024,
 3. Hotels : Αξίζει να μάθεις για αυτά που δεν ξέρεις και δεν φαίνονται!!!! ΕΔΩ
 4. Έλεγχος Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Χώρου (Video)
 5. Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,
 6. Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.
 7. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 8. Μια εικόνα χίλιες λέξεις.
 9. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

 

Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση για διασφαλισμένη προστασία του εσωτερικού αέρα.

Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση για διασφαλισμένη προστασία του εσωτερικού αέρα.

Η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας. Προκαλεί πολλά . προβλήματα υγείας, όπως άσθμα και καρδιαγγειακά επεισόδια, υψηλού  υγειονομικού κόστους.

Με την εφαρμογή της καινοτομίας για την  Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία για την  Δημόσια Υγεία από την κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα, αναβαθμίζονται οι χώροι παρέχοντας  εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για  χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία .

Κρατάμε την καθαρότητα του εσωτερικό αέρα.

Επειδή ο καθαρός αέρας είναι ένα προτέρημα που όλοι πρέπει να απολαμβάνουμε, όχι μόνο στους προσωπικούς μας χώρους του σπιτιού ή των διακοπών αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος μας ,για να ζούμε σε μια καθαρή ατμόσφαιρα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Μπορούμε να ελέγξουμε τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους  όπως το CO2, τα ΡΜ (particulate matter)  σωματίδια με 10 (μm) (PM10) αλλά και 2,5 μm (PM2,5) υπεύθυνα για αναπνευστικές, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο του πνεύμονα, τις πτητικές οργανικές ενώσεις VOC (Voltaile Organic Compounds) αλλά και τις  πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις NOx κλπ

Επενδύσεις σε σύστημα καθαρισμού αέρα.

Σε μια σύγχρονη κοινωνία , όπου ζει στον απόηχο της πανδημίας, της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα αλλά και των δασικών πυρκαγιών, πριν σκεφτούμε για επενδύσεις  μηχανημάτων για ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality), θα πρέπει να γνωρίζουμε:

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση, μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , πρέπει :

Αυτό γιατί η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, είναι  καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.  Έτσι μπορεί και να αποφευχθεί κάθε ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια με ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, (υπερ-χρήση βιοκτόνων) ή  υπογράφοντας ‘’χαρτάκια απολύμανσης ” σε (σοβατεπί, ρωγμές τοίχων) αλλά και ‘’ατμίζοντας τα στρώματα’’, ως διαχειριστική  ενέργεια υπερ-χρήσης βιοκτόνων, μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Επιπλέον λόγοι , για ενημέρωση των ενασχολούμενων με την  Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και ως προς το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν και άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους , η δε συνεργασία με  έναν συνεργαζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, είναι υποχρεωτική στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση .

Για επιπλέον γνώσεις η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  είναι απαραίτητη διότι μπορούν να δοθούν και οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη μας, για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των Εσωτερικών Χώρων, είμαστε δίπλα  και σε αυτές τις πρωτοβουλίες καλύπτοντας  συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών .

Ζητείστε να ενημερωθείτε τώρα για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα της Διασφαλισμένης Προληπτικής Υγιεινής , για την Υγειονομική Εξασφάλιση όπου διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας στους εσωτερικούς χώρους , σύμφωνα με τα υπάρχοντα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/ενεργητική-υγειο…ική-εξασφάλιση-γ/ ‎

Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.

Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.

Στην εποχή μας, με την εμφάνιση στον σχεδιασμό διεργασιών για την αποτροπή ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης, προλαμβάνονται κρούσματα νοσημάτων που  μπορεί ίσως και να μεταβληθούν τάχιστα σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης για τη Δημόσια Υγεία.

Τα συμβάντα αυτά σχετίζονται με την διασπορά επιβλαβών ρύπων βιολογικών παραγόντων από ένα ευρύ φάσμα ποικίλλων παραγόντων με  ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ‘’. Η μη αποτροπή τους  (’’ χημικοί εισβολείς ’’) στο εσωτερικό περιβάλλον ίσως και να σχετίζεται με επίβουλη ηθελημένη ενέργεια, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Κάτι που σε μια σύγχρονη κοινωνία, αρκετοί μελετητές διαχείρισης κρίσεων στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας ,θα πρέπει να θεωρούν ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος για ορθές εφαρμογές ,μπορεί να  μετατρέπει σε ηθελημένη αμέλεια ρύπων βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘’ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.

Όπως έχω αναφερθεί επανελεγμένα, η ανάδειξη του αυτονοήτου μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας  που γίνεται αιτία μιας αξιόποινης πράξης με ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση .

Με αφορμή τις «Οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων » με υπόδειγμα  για τις μετακινήσεις στα Μ.Μ.Μ. από το Υπουργείο Παιδιάς , θα το θέσω ως παράδειγμα . Καλή η ενέργεια ,έτσι στις  επόμενες οδηγίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται  και ο υγειονομικός φάκελος  των Μ.Μ.Μ. αλλά και των καταλυμάτων που θα διανυκτερεύσουν , για αποστολή στις υγειονομικές υπηρεσίες της κάθε περιφέρειας για την υγειονομική εξασφάλιση των μαθητών και αύριο των ταξιδευτών κλπ,

Ναι, είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας: 

 • Ο ρόλος των υπηρεσιών και των επιθεωρητών υγειονομιών ελέγχων για την δημόσια υγεία είναι αναμφισβήτητα σημαντικός και κρίσιμος. Αν λοιπόν σταλούν π.χ. οδηγίες στις 1540 επιχειρήσεις- εταιρείες με (Αναγγελίες / Γνωστοποιήσεις έναρξης άσκησης επαγγέλματος ΥΠ.Α.Α.Τ), όπου θα τους ζητείται η τεκμηριωμένη απόδειξη εξοπλισμού Απεντόμωσης Μυοκτονίας , αλλά και ο εξοπλισμός με τις  μεθόδους των  απολυμάνσεων,  που υπόσχονται ότι κάνουν  και υπογράφοντας ‘’χαρτάκια απολύμανσης σε (σοβατεπί, ρωγμές τοίχων), ή ως ’’ χημικοί εισβολείς ’’   ακολουθώντας  το σύνδρομο  της υπερ-χρήσης βιοκτόνων  .
 • Το αν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να επεμβαίνει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας που είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση ‘’χημικών βιοκτόνων’’, μιας και προκύπτει ‘’ηθελημένη’’  διαχειριστική ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Επιπλέον θα διαπιστώσουν αν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό ,μπορούν να γίνεται εφαρμογές με βάση την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, με την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ γιατί  όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους (ΠΟΥ) .κλπ
 • Το Υπουργείο Τουρισμού στην υπ’ αρ. 216/08.01.2015,απόφαση στο Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) καθαρισμός των στρωμάτων σε ετήσια βάση, αν και έχει πάρει τις σχετικές απαντήσεις από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας δεν έχει αντικαταστήσει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή με αποτέλεσμα να ‘’αυτοκαταργεί ‘’ το ίδιο το  κριτήριο 4.27, διότι ως μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή) για τον καθαρισμό ακόμα και  τύπου ‘’Bonnet ‘’ δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος . Επιπλέον η απάντηση από το Υπουργεία Υγείας αναφέρει ότι για τα μετρά υγειονομικού ελέγχου σε κάθε είδους επιχείρηση, ελέγχονται όλοι οι χώροι .
 • Αυτές οι επισημάνσεις ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους ‘’παραπλάνησης’’με την παραπληροφόρηση των υποψηφίων φιλοξενούμενων μιας και τα στρωματά δεν ‘’καθαρίζονται’’ μόνο  με συσκευή ατμού, (‘’Μια εικόνα χίλιες λέξεις” ) Η δε παρερμηνεία με την  ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή συνεχίζεται να γίνεται και από ‘’επαγγελματίες ΄΄ ‘’ατμίζοντας τα στρώματα’’ χωρίς καν κάποια στοιχειώδη βεβαιωμένη εκπαίδευση στην απορρύπανση-καθαρισμό και απολύμανση  στρωμάτων .
 • Η διαδικασία για την υποχρεωτική απορρύπανση –καθαρισμό των στρωμάτων σε βάθος (Deep-Depollution), είναι μια δομημένη εφαρμογή για  ενδελεχή καθαριότητα ‘’μηχανικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά και περιττώματα των ακάρεων (Dust mites) κλπ. Έτσι ξεκινά να διασφαλίζεται και η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες, ) όπου μπορούν να προκαλέσουν στην υγεία, είτε μολύνσεις από παράσιτα, ιούς ή βακτηρίδια, είτε αλλεργίες που ξεκινούν από την έκθεση σε οργανική σκόνη, (όπως λέπια από τρίχες και φτερά ζώων, ένζυμα και ακάρεα), καθώς και την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), αλλά και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων –συμπεριλαμβανόμενου και  του ιού SARS-CoV-2-, ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι ‘’μελέτες’’ κινούνται προς την εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων με συστήματα  που να εμφανίζουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας,  υγειονομική εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία της  Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος , αλλά και με  χαμηλό συνολικό κόστος.

Υγειονομική εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία της  Δημόσιας Υγείας

Απαραίτητο και ίσως το πιο κρίσιμο μέτρο ,για την Υγειονομική εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία της  Δημόσιας Υγείας, για τους χώρους φιλοξενίας είναι η ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν και  θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους ,με  επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

 • Η συνεργασία με έναν συνεργαζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, είναι υποχρεωτική στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση , όπου εκτός των άλλων τηρώντας τις με βασικές αρχές της προληπτικής διαχείρισης ,θα φροντίζει και για την ορθή χρίση των απαραίτητα τεκμηριωμένων  εφαρμογών για την αποφυγή συμβάντων από ρύπους  βιολογικών παραγόντων. Επιπλέον εκτός των άλλων θα φροντίζει και για την ορθή αρχειοθέτηση για κάθε ηλεκτρονική πρόσβαση  και για τους φακέλους πχ, (απορρύπανσης στρωμάτων, καθαριότητας-απολύμανσης, απεντόμωσης- μυοκτονίας, κλπ ).
 • Έτσι όταν οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ολοκληρωμένων διαχειριστικών εφαρμογών  ή στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ μέσα από την εφαρμογή  μιας  ‘’ ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’  να έχουν  πρόσβαση στους φακέλους ακόμα και από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, σε συνδυασμό με την αποστολή για ‘’Αυτόνομο Έλεγχο’’.
 • Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tabletθα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων), κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.
 • Δεν ξεχνάμε για την ολοκληρωμένη εφαρμογή Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει ο έλεγχος , για αυτούς τους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ), να εξετάζει και για  τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων , αλλά και την υπολυματικότητα βιοκτόνου απολύμανσης. Επί πλέον χρειάζεται έλεγχος αν έχει υπάρξει επέμβαση  πριν ή/και μετά των εφαρμογών σε κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα, αλλά και πως αντιμετωπίζουν την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), τα περιττώματα των ακάρεων, τα σαπροφά γα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα ,τα ακάρεα της ψώρας, άλλα και τα ακαρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).

‘’Η συνεργασία με έναν υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα , όταν καλύπτει την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από διαχειριστικές ενέργειες αξιόποινων πράξεων απέναντι στην Δημόσια Υγεία , δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στην υγεία όλων μας.’

Συμπεραίνοντας:

 • Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να συνδράμει στέλνοντας οδηγίες για τους  υγειονομικούς φάκελους , για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας , καθαριότητας- απολύμανσης, αλλά και υποχρεωτική απορρύπανση –καθαρισμό των στρωμάτων, σε Μονάδες Φιλοξενίας (ξενοδοχείων) σε Μονάδες Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού,  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,  τουριστικών λεωφορείων, παιδικές κατασκηνώσεις κλπ .
 • Μια επιπλέον εγκύκλιος για το (ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων), μιας και ο SARS-CoV-2 με τις μεταλλάξεις του που συμπεριλαμβάνεται στους βιορύπους, μαζί με την  ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια ( Streptococcus pyogenes )είναι μαζί μας, αλλά και μετά τις εφαρμογές για τα αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί, κρότωνες, ψύλλους ) ή τις Μυοκτονίες ( λεπτοσπείρωση και μικροτρίχιδια)
 • Παράλληλα στέλνει Οδηγίες έλεγχου στα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, μετά την παραλαβή του υλικού από τις είδη υπάρχουσες εταιρίες-επιχειρήσεις για να μειωθεί κατά πολύ το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων  μιας και μέσα από την ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια προκύπτει ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Το ΥΠ.Α.Α.Τ μπορεί να συνδράμει προσθέτοντας για τις Νέες  Αναγγελίες στην  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8Ν.1599/1986), αν θα διενεργούν εφαρμογές για Αρθρόποδα Υγειονομικής Σημασίας ,ώστε να γίνονται με τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα, όπου ο φάκελος με τα παραστατικά θα αποστέλλεται στις ΔΑΟΚ  των περιφερειακών ενοτήτων. Έτσι μετά τον υποχρεωτικό επιτόπιο έλεγχο θα εκδίδεται και (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) μειώνοντας  από την αρχή την ‘’ηθελημένη’’ αμέλειααδιαφορία για ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως μια διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Το Υπουργείο Τουρισμού , στην υπ’ αρ. 216/08.01.2015,απόφαση στο Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) καθαρισμός των στρωμάτων σε ετήσια βάση, θα πρέπει να αντικαταστήσει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή  και να φροντίσει για ενεργοποίηση της Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 (ΦΕΚ 340 τ.Β’ 11-02-2004) και η οποία τροποποιήθηκε με την 10558/876/18-06-2004 (ΦΕΚ 984 τ.Β’ 30-06-2004
 • Η Π.Ο.Ξ ,αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, ας λάβουν υπόψη τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και η μη εναρμόνιση με τις ολοκληρωμένες υγειονομίες και περιβαλλοντικές εφαρμογές απέναντι στην νομοθεσία ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.
 • Το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων η Αττική μαζί με την Π.Ο. Σ. Τ. Π. και συναφών επαγγελμάτων ,θα πρέπει να προστατέψουν τα μέλη τους ,(πιστοποιημένους τεχνικούς εφαρμοστές ) από τον αθέμιτο ανταγωνισμό  στη μη ορθή εφαρμογή απορρύπανση –καθαρισμό των στρωμάτων από άλλους κλάδους, αναδεικνύοντας συγχρόνως και την  επίβουλη ηθελημένη ενέργεια- εις βάρος υγείας και της περιουσίας των καταναλωτών.
 • Η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας(Π.Ε.Ε.Δ.Υ.) που στις βασικές αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται και η άσκηση υγειονομικών ελέγχων που αποβλέπουν  στην προστασία της ανθρώπινης και της δημόσιας υγείας από οιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο , θα μπορούσε  να συνδράμει έστω και ηλεκτρονικά  για να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , μιας και μέσα από την ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία προκύπτει ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

 • Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.
 • Υ.Γ: 2) Πίσω από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει ;

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/επείγουσες-διεργ…ες-αποτροπής-ρύπ/