Μετατρέψτε την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Υγειονομική Εξασφάλιση!!

Μετατρέψτε την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Υγειονομική Εξασφάλιση!!

 Ανακαλύψτε τώρα Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση.

Η πανδημία είναι μια ειδική περίπτωση κινδύνου, με υψηλή αβεβαιότητα οι οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ ,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων .

  • Παραλάβατε και τοποθετήσατε το υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων Σήμα Πιστοποίησης “Health First” για να λειτουργήσετε κατά το έτος 2020
  • Εκπαιδευτήκατε παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεωτικά, μιας και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Κατόπιν στο πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί, προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του. Η δε απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα τεκμήρια εφαρμογής.

Η πλήρης και αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» οπού αναφέρεται  στο Η1 όπως έχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020 με τίτλο Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου )  με τα σεμινάρια  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης -Επιμελητήριο Ηρακλείου  άλλα και το τμήμα Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, δίνουν ένα σχέδιο για εφαρμογή στην πράξη μαζί με την  ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Εν συντομία η συνοχή και η συνέπεια απέναντι στο Σχέδιο Δράσης με την προσήκουσα σοβαρότητα για την Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων είναι Αδιαπραγμάτευτη,( Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση).   Ένας λόγος επιπλέον διότι, η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ’’.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όχι μόνο στις παγίδες του Check list ή την προσήκουσα σοβαρότητα στο Σχέδιο Δράσης  για την Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων , αλλά και στο τι προβάλουμε για την προσέλευση των υποψηφίων φιλοξενούμενων,  (‘’Μια εικόνα χίλιες λέξεις”) εδικά κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2, διότι η παραπλάνηση είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή με το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192)προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, προστασία της υγείας, κλπ

Αν ο στόχος των προγραμμάτων σας είναι η διασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, ίσως να  χρειάζονται τα ποιο ‘’αυστηρά πρωτόκολλα’’!!!

Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ. Θα αρχίσετε πλέον να βλέπετε στην κορυφή των κριτηρίων στις πλατφόρμες αξιολόγησης να Ατενίζει η Υγειονομική Εξασφάλιση ως εμπιστοσύνη στο ταξίδι.

 Ανακαλύψτε τώρα Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση.

Στο Green and Clean Rooms  δεν παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης προσομοίωσης, άλλα ένα σχέδιο –σε πράξη και όχι στη θεωρία– με καινοτόμες τεχνολογικά μεθόδους που εφαρμόζεται σε ’’ επιχειρήσεις  χώρων ’’ με είδη επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτές οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις αποκατάστασης – πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων – δεν βρίσκονται στην επικαιρότητα , γιατί  τηρείται ο σεβασμός στο υγειονομικό απόρρητο του κάθε πολίτη.Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στην διάθεσή σε όποιον φορέα ή ιδιώτη θα μπορούσαμε να  φανούμε χρήσιμοι.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων  για το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ σήμερα, αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’ , σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία επιβάλλεται η τήρησή τους, ενώ παράλληλα μας έχουν οδηγήσει σε ένα  ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ καλύπτοντας και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη, αλλά και στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων , σε  Wall-to-wall μοκετών – χαλιών με εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης   και σε ενιαίους χώρους.

Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, όταν κάποιοι με το πρόσχημα ότι φέρουν άδεια απολυμάνσεων από το ΥΠΑΑΤ για εφαρμογές βιοκτόνων , μπορούν αν σας εκδώσουν και πιστοποιητικό απολύμανσης. Δεν γνωρίζω αν είναι απάτη ή παραπλάνηση διότι το ΥΠΑΑΤ δεν εκδίδει άδειες αλλά Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) Η απάντηση που έχω λάβει από το ΥΠΑΑΤ, ακόμα και για την  Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας, (απεντομώσεις-μυοκτονίες) , αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Όσοι έχετε Πιστοποιηθεί μετά τα σεμινάρια για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων δεν χρειάζεστε ‘’Extra χαρτάκια’’  από κάποιους που σας παρουσιάζουν  με τις ‘’Μισές Αλήθειες’’  οικονομικές συγκρίσεις με εναλλακτικές μεθόδους απολύμανσης,  την εφαρμογή μόνο Foggers με τον  ατμοκαθαριστή ή/και την κάθε ακτινοβολία UV. Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με Διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων,  για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας  των πολιτών ,έχω ξανά-αναφερθεί.

Έτσι λόγο και των καταστάσεων –πολλοί έχουν ‘’βαφτίσει’’ –την εφαρμογή μόνο με Foggers απολύμανση , αγνοώντας την πλήρη και αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας όπου αναφέρεται όπως ισχύει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020), Η επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση  κ.λ.π.) και αντιστοίχως -είναι υποχρεωτική και αναγκαία- για την  Ορθή εφαρμογή  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης  χώρων, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την σωστή χρήση όπου πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Προσοχή λοιπόν στις συμβάσεις μεταξύ  ξενοδόχου και εταιρείας ΄΄ απολυμάνσεων’’ , στο ποιος  θα συμπληρώνει και θα υπογράφει στο Check list κλπ, ειδικά στο Η.10 και  Η.14 με τις (”ανακρίβειες” ίσως που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά) , όταν και στον  Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, αναφέρεται μετά την αναχώρηση το δωμάτιο θα απολυμανθεί.  Στο τέλος θα κινδυνεύουν να αλληλοκατηγορούνται  , όχι μονό στο ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ) αλλά και πολλά άλλα στα προαναφερόμενα.

Υ.Γ ΣΕΑΜΕ :Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος .Οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: https://bit.ly/2WqLfJY

 Ανακαλύψτε τώρα Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση.

Αναγκαία η λήψη σχολαστικών μέτρων σε Wall-to-wall μοκετών – χαλιών με εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού – απολύμανσης   και σε ενιαίους χώρους.

Για όλες αυτές τις Προσεγγίσεις πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή :   https://klintec.gr/μετατρέψτε-την-υγειονομική-ανασ