Τα περί Bio-κτόνων το ανάγνωσμα….

Τα περί Bio-κτόνων το ανάγνωσμα….

Οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές με ορθολογική χρήση των βιοκτόνων σε υπηρεσίες  απεντόμωσης – μυοκτονίας και αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους,  μπορούν να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση τους. (Bio-κτόνων).

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή  βιοκτόνων για την ορθολογικής χρήσης υπηρεσιών απεντόμωσης μυοκτονίας και αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών , ως παροχή υψηλής ποιότητας για την Υγειονομική Ασφάλεια  -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη

Ο κάθε υπεύθυνος επιστήμονας για να συμπεριελήφθη στις  Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) υπογράφει και τα έντυπα όπως το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης.

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Επαγγελματική χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων.

 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ο υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων (ολοκληρωμένης  μεθόδου), συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων (προεργασία πριν ή/και μετά) που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή (ολοκληρωμένη μέθοδο) των βιοκτόνων σκευασμάτων.
 • ( δηλαδή κατά τον έλεγχο από την Δ.Α.Ο.Κ. ,υποχρεούται να έχει  – το κατ’ ελάχιστο – τα κατάλληλα μηχανήματα για την  αποτελεσματική και ακίνδυνη εφαρμογή ( ολοκληρωμένη μέθοδο) των  βιοκτόνων σκευασμάτων, άλλα και αναφορές για  τις καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών στο  WebSaid ή/και στο Facebook )αν έχει .
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης WebSaid .πχ (Απολύμανση για κατσαρίδες ) ,  ( Απολύμανση για Ποντίκια)
 • ΥΠ.Α.Α.Τ. και Δ.Α.Ο.Κ , μετά από μία έρευνα στο διαδίκτυο μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό υλικό για να βγάλουν τα συμπεράσματα τους αλλά και να προστατευόσουν και τους πολίτες .’’
 • Έτσι ο υπεύθυνος επιστήμονας με σύνταξη του προγράμματος της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης  με βάση τα υπογεγραμμένα προαναφερόμενα ,μπορεί  να αποτρέψει την δημιουργία κίνδυνου από  επιμόλυνση , ή/και δευτερογενή ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους.
 • Έτσι διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων με την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ/ 47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),(κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), αυστηρά μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας;
 • Μελετώντας τα προαναφερόμενα δίνουν απαντήσεις  σε πολλές ερωτήσεις και καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα, με κενά.
 • Για τους κοριούς, όπως επισημαίνεται και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, μετά από επιστημονικές έρευνες η παρουσία των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα με αποσύνθεση), σε ένα χώρο μπορεί να μην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών.
 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως επισημαίνεται και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, στην ενημέρωση των καταναλωτών για  το γιατί πρέπει να γίνεται υποχρεωτική η απομάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα – αποσύνθεση), μετά την καταπολέμηση τους με οποιαδήποτε μέθοδο, διότι  μετά από αναφορές σε επιστημονικές έρευνες , σε ένα χώρο μπορεί να µην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών . Επιπλέον , μετά τη εφαρμογή υπέρθερμου ατμού, το αποτέλεσμα του ’’ αναδυόμενου κοκτέιλ ’’  και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , όπου μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.
 • Μυοκτονία: Μετά από κάθε εφαρμογή  σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση χωρίς υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα και την αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας ,είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων, εκτός του ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).
 • Μελετώντας τα προαναφερόμενα, δίνουν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα, με κενά.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες.

Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  να έχουν παραμείνει  αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων  , που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία .

Ζητάμε από τον υπεύθυνο επιστήμονα:

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι για να καλύπτουν το ευρύ φάσμα με τα κενά, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/τα-περί-bio-κτόνων-το-ανάγνωσμα

Διαρκής Ενημέρωση– Σεμινάρια 

 1. ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022
 2. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα – Άστυ Αιγυπτιωτών -(Κηφισιά) 3, 4 και 5 Μαρτίου 2023
 3. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  
 4. ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’