Έκθεση σε Ρύπους Βιολογικών Παραγόντων μετά την περάτωση των εργασιών.

Έκθεση σε Ρύπους Βιολογικών Παραγόντων μετά την περάτωση των εργασιών.

Για  τους τρόπους έκθεσης στους βιολογικούς παράγοντες, τις εκτιμήσεις  από τα προβλήματα  άλλα και τις επιπτώσεις που προκαλούνται  στην υγεία από την έκθεση στους βιολογικούς παράγοντες  υπάρχει πλήρης ενημέρωση από το EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι βιολογικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία,

  • είτε με μολύνσεις από παράσιτα, ιούς συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2’’, ή βακτηρίδια,
  • είτε με αλλεργίες από την έκθεση σε οργανική σκόνη, (των αλεύρων ή λέπια από τρίχες και φτερά ζώων, ένζυμα και περιττώματα ακάρεων),
  • είτε με δηλητηριάσεις ή τοξικές συνέπειες ,κλπ

Η γνώση και η ενημέρωση για τους κινδύνους από την έκθεση στους βιολογικούς παράγοντες εξακολουθεί να είναι σχετικά ανεπαρκής. Οι αξιολογήσεις κινδύνου θα πρέπει να εντοπίζουν τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις των ίδιων των βιοκτόνων, (απολυμαντικά, εντομοκτόνα, κλπ) και μαζί με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εφαρμογή αλλά και για μετά την παράδοση των εργασιών.

Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων και την ασφάλεια, υγεία και ευημερία άλλων προσώπων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τον τρόπο που θα διεξάγουν τις εργασίες τους (για παράδειγμα ασθενείς, επισκέπτες, φιλοξενούμενους, καθαριστές, συντηρητές κ.λπ. ) Μεταξύ άλλων δημιουργείται η ανάγκη για τον κάθε επαγγελματικό κλάδο να αποδεικνύει ότι λειτουργεί με όρους υγιεινής και ασφάλειας για τον πολίτη.

Μετά από κάθε περάτωση των εργασιών θα πρέπει να ακολουθηθεί πρωτόκολλο αποκατάστασης με αποτελεσματικότητα για τον μετριασμό της έκθεσης σε μολυσματικές απειλές από Ρύπους Βιολογικών Παραγόντων ,  προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Λαμβανόμενα μέτρα για την πρόληψη ή αντιμετώπιση έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων  μετά την περάτωση των εργασιών.

Όταν «το καλύτερο βιοκτόνο είναι η καθαριότητα» τότε «το πιο ‘’δραστικό όπλο κατά των προσβολών ’’ είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης »

Λόγοι  επιτακτικής ανάγκης η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την Πιστοποιημένη επαγγελματική  κατάρτιση, όπου η  KlinTec μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  ,  έχει  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες τις  Έκθεσης  Clean Expo  2023 ανταποδοτικό όφελος με ειδική έκπτωση , για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση . Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

” Η Προληπτική Υγιεινή για Ασφαλέστερη Υγεία ,είναι για το συμφέρον όλων’’

’’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση  στην καινοτομία  της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’  με  διαφανείς τρόπους , οικοδομεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.’’

Συμπληρωματική ενημέρωση

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/έκθεση-σε-ρύπους…λογικών-παραγόντ/ ‎