Περί “αναδυόμενων τεχνολογιών’’ το ανάγνωσμα …υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Περί “αναδυόμενων τεχνολογιών’’ το ανάγνωσμα …υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αντιμετώπισης των Λοιμώξεων και εκτός νοσοκομείων είναι οι διαφανείς τρόποι. Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα  που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  ‘’διαστρεβλώσεις’’.

Πρέπει να γίνεται καλύτερη μελέτη στο περιεχόμενο μαζί με τα επισυναπτόμενα ΦΕΚ εντός της εγκυκλίου , μιας και η ίδια εγκύκλιος  μπορεί να είναι ενσωματωμένη και στην εγκύκλιο για τους ελέγχους στα σχολεία και τα Μ.Μ.Μ. των μαθητών.

  • Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης, οι εφαρμογές ( όλων των μεθόδων ) θα πρέπει να διενεργούνται από πιστοποιημένους εφαρμοστές υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).
  • Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π *) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης** καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

*Εφαρμογές επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), και με εφαρμογές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, Όζοντος (O3) , ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , θερμικές μορφές ξηρού ατμού, κλπ

** Ρύποι που μπορεί να περιέχουν επιβλαβή αόρατα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ (σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας .

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

  • Εκτός από τα κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα(’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’)  ,την ανάπτυξη π.χ των τεχνικών προδιαγραφών  και τον Διευκρινιστικό 10λογο Βιοκτόνων Απολυμαντικών και Δημόσια Υγεία, έχω αναφερθεί  με ενημερωτικά άρθρα  για την μεγάλη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στα περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ μαζί με τους ‘‘επιταχυντές διασποράς’’ , πολύ δε περισσότερο στις μεμονωμένες εφαρμογές συσκευών , διότι μπορεί να υπάρξουν τα προαναφερόμενα αρνητικά αποτελέσματα . π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.) άλλα και στην ‘’αποποίηση ευθυνών’’ που ανακαλύπτονται στα έντυπα μετά την αγορά των συσκευών.
  • Όταν τα ‘’ισχυρότερα συστήματα αποστείρωσης’’ αέρα μπορεί να βρίσκονται σε καμπίνες λεωφορείων και πούλμαν ή/και σε σχολικές αίθουσες και  όπως αναφέρουν  – για μείωση του μικροβιακού φορτίου του αέρα –  κατά 70% σε 45 λεπτά αλλά και για να ‘’απενεργοποιήσουν’’ περισσότερο από το 95% των ιών συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, χωρίς όμως να αναφέρουν για την μη συγκράτηση των επιβλαβών αόρατων ‘’χημικών κοκτέιλ’’ (επιμόλυνσης, μικροσωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) .

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η ‘‘αναδυόμενη τεχνολογία’’ δεν λειτουργεί όπως ‘’διαφημίζεται’’, άλλα λόγο της ‘’μη ανακοίνωσης στοιχείων ’’ από τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας -αναφορά για τα ίδια Πιστοποιημένα μηχανήματα καθαρισμού αέρα Μ.Μ.Μ– έχει γίνει από τον Υπουργό Μεταφορών , όπου ως καθιερωμένος φορέας θα έχει τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αντικατοπτρίζουν –την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα –υπό τις συνθήκες που θα χρησιμοποιούνται.

Αυτό γιατί στην Ελλάδα, μπορεί μεν η νομοθεσία να προβλέπει τη δημοσίευση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος , ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις το είδος της πληροφορίας που παρέχεται ίσως να μην επαρκεί για την κατανόηση των ορθών εφαρμογών , άλλα και της ενδεχόμενης κακής διαχείρισης των πόρων που δαπανώνται για την πρόληψη ή/και καταστολή των Λοιμώξεων και εκτός νοσοκομείων .

Στο περί “αναδυόμενων τεχνολογιών’’ το ανάγνωσμα… από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, μετά και την διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Υγείας , σχολικές αίθουσες και το κάθε Μ.Μ.Μ θα έχουν τις ανάλογες Βεβαιώσεις σχετικά με τα μέτρα  που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , με οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογής.

Όλοι  έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν το Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων ‘’τεσσάρων σημείων’’ , τα ”Ασφαλή Μεταφορικά Μέσα”,  αλλά και την  ‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση στις Σχολικές Αίθουσες‘’ …  ώστε να μην υπάρχουν ‘’σύννεφα’’ !!!

Μετά το άρθρο για την επικίνδυνοτητα των “οι αναδυόμενων τεχνολογίων ” ,τα περί  ποιος θα με ελέγξει ,δεν γίνονται έλεγχοι,  ‘’πρέπει να διαγράφουν,’’ διότι η μη ορθή τήρηση των διαδικασιών, εγείρουν  ”Αξιώσεις” των περί ’’αστικής ευθύνης’’ όχι μόνο στα σχολεία ή/και τα μεταφορικά μέσα τους ,αλλά και σε π.χ «χώρους υψηλού κινδύνου» για την Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους , μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Έως ότου αποφασιστεί πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν μαζί με τον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης  μπορεί να έχει άμεση σχέση με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ), όπου θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα , όπου θα αποδεικνύουν την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους . Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων ,δίνουν ένα κίνητρο  στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους μαθητές-εκπαιδευόμενους, εργαζομένους  αλλά και γονείς, ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Ο ρόλος της διαφάνειας απαιτείτε και για τις ανάγκες της έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 συμμετέχει για την , Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/περί-αναδυόμενων-τεχνολογιών-το/ ‎